• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
Loại coin Giá 24H %
quay về

​Sản phẩm tiền kép là gì?

2022-03-30 08:45:21 UTCSố lượt đọc:181330

Sản phẩm tiền kép là gì?

Sản phẩm tiền kép (hoặc Đầu tư tiền kép) là các sản phẩm đầu tư ngắn hạn liên quan đến hai loại tiền điện tử khác nhau. Nhà đầu tư có thể sử dụng bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào được chỉ định trong hợp đồng để mua các sản phẩm tiền kép, và loại tiền thanh toán cuối cùng được xác định bởi giá thanh toán vào ngày đáo hạn và giá liên kết tham khảo. Nó là một sản phẩm quản lý tài chính không đảm bảo vốn với lợi nhuận thả nổi - nghĩa là, lợi nhuận được điều chỉnh dựa trên một tiêu chuẩn xác định trước được gọi là "giá liên kết".
Sử dụng quản lý tài chính tiền kép, bạn có thể giao dịch tiền điện tử mọi lúc, mọi nơi và bạn vẫn có thể kiếm được lãi suất cao bất luận xu hướng thị trường tăng hay giảm.
Tỷ lệ lợi nhuận do sản phẩm tiền kép cung cấp thay đổi theo thị trường, nhưng tỷ lệ lợi nhuận được cố định sau khi nhà đầu tư xác nhận giao dịch mua, hơn nữa sau khi mua thành công, sẽ không thể hủy lệnh khi chưa đến hạn, cũng không hỗ trợ chuộc trước. Sau khi mua, khi đến hạn thanh toán, nhà đầu tư có thể đảm bảo nhận lợi nhuận tối thiểu cố định của loại tiền đầu tư ban đầu, nhưng do biến động thị trường dẫn đến loại tiền đầu tư chuyển thành loại tiền khác, đây cũng là đặc điểm lớn nhất thu hút nhà đầu tư của sản phẩm tiền kép.
Tóm lại, sản phẩm tiền kép cho phép bạn gửi một loại tiền điện tử và kiếm lợi nhuận dựa trên hai loại tài sản. Sau khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử của bạn, thông qua khóa tỷ lệ lợi nhuận, khi giá trị tài sản đầu tư tăng thì nhận được lợi nhuận. Nhận được lợi nhuận cao hay thấp được quyết định bởi biểu hiện cuối cùng của số tiền thế chấp của bạn tại ngày đáo hạn.
Giá trị của tài sản trên thị trường tiền điện tử tiếp tục biến động. Người đăng ký có thể lợi dụng xu hướng này khi sử dụng các sản phẩm của sản phẩm tiền kép để đạt được tiêu chuẩn xác định trước, từ đó kiếm lợi nhuận. Nếu khi thanh toán cao hơn tiêu chuẩn cơ bản thì tiền kỹ thuật số đã đầu tư sẽ được mua (bán) và chuyển đổi thành loại tiền khác. Ví dụ: theo giá thanh toán, loại tiền thanh toán của sản phẩm tiền kép BTC được mua bằng BTC là BTC hoặc USDT. Nếu giá thanh toán cao hơn giá liên kết, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận USDT; nếu giá thanh toán thấp hơn giá liên kết, bạn sẽ kiếm được BTC.
Vui lòng đảm bảo hiểu rõ sản phầm tiền kép và rủi ro trước khi đầu tư

Khi nào sử dụng sản phẩm tiền kép
Dưới đây là một số trường hợp sử dụng:
- Nhận lãi: Để thực hiện một phần lợi nhuận đầu tư và thu được lãi cao hơn, hãy bán tiền điện tử nắm giữ ở mức giá mục tiêu;
- Mua với giá thấp: Khi thị trường giảm, hãy mua tiền điện tử ở mức giá mục tiêu để thu được lợi nhuận cao hơn thông qua "mua khi xu thế giảm";
- Mua thêm tiền điện tử: bạn đã sở hữu một số loại tiền điện tử và muốn tiếp tục thu lợi nhuận từ chúng;
- Mua thêm các coin ổn định : Bạn đã sở hữu một số coin ổn định và muốn tiếp tục thu lợi nhuận từ chúng.

Tính lợi nhuận như thế nào?
Ví dụ 1: Lấy BTC đầu tư để mua sản phẩm tiền kép BTC_USDT làm ví dụ:
Người dùng A mua 1 BTC, sản phẩm tiền kép có giá liên kết tham khảo là 20.000 USDT, khi sản phẩm đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2021:

Trường hợp 1: Giá thanh toán của BTC_USDT <20.000 USDT và thanh toán được thanh toán bằng BTC. Số tiền thanh toán = 1 BTC * (1 + 100% / 365 * 31) = 1.0849 BTC;

Trường hợp 2: Giá thanh toán của BTC_USDT là ≥ 20.000 USDT và thanh toán bằng USDT. Số tiền thanh toán = 1 BTC * 20.000 * (1 + 100% / 365 * 31) = 21698,63 USDT
Ví dụ 2: Lấy USDT để mua sản phầm tiền kép BTC_USDT làm ví dụ:
Người dùng B mua các sản phẩm trên với giá 20.000 USDT và giá liên kết tham khảo là 20.000 USDT. Khi sản phẩm đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2021:

Trường hợp 1: Giá thanh toán của BTC_USDT là ≤20.000 USDT và thanh toán được thanh toán bằng BTC. Số tiền thanh toán = 20.000USDT / 20.000 * (1 + 100% / 365 * 31) = 1.0849 BTC

Trường hợp 2: Giá thanh toán BTC_USDT> 20.000 USDT, thanh toán được thanh toán bằng USDT và số tiền thanh toán = 20.000 USDT * (1 + 100% / 365 * 31) = 21.698,63 USDT
Tóm lại, khi sản phẩm đến hạn thanh toán, người dùng có thể nhận lại 108,49% số tiền thanh toán, nhưng do mối quan hệ số giữa giá thanh toán và giá liên kết, loại tiền thanh toán cuối cùng mà người dùng nhận được là khác nhau.

Ưu thế và rủi ro của tiền kép?
Giống như các công cụ tài chính khác, sản phẩm đầu tư tiền kép cũng có ưu và nhược điểm của nó, nó giống như một con dao hai lưỡi, cho nên trước khi đầu tư, hãy tìm hiểu thật kỹ rủi ro và tiềm lực của nó, sau khi đã hiểu rõ, bạn có thể sử dụng sản phẩm tiền kép, dưới đây là ưu và nhược điểm của sản phẩm tiền kép:

Ưu thế:
- Có cơ hội nhận được lợi nhuận cao
- Cung cấp cơ hội phòng ngừa rủi ro
- Không chịu ảnh hưởng biến động thị trường, có thể nhận được lợi nhuận bất kỳ lúc nào
- Đầu tư linh hoạt: Nhà đầu tư có thể linh hoạt xác định mức độ thực hiện đã thỏa thuận trước dựa trên tâm lý thị trường và lợi nhuận rủi ro dự kiến.

Rủi ro
- Trong thời gian đăng ký, bạn không thể rút tài sản, vì vậy bạn sẽ hy sinh một số thanh khoản.
- Nhận được lợi nhuận cao hay thấp được quyết định bởi biểu hiện cuối cùng của số tiền thế chấp của bạn tại ngày đáo hạn.

Giải thích danh từ
Tỷ lệ lợi nhuận tham khảo hàng năm
Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm sẽ thay đổi theo thời gian thực của thị trường và tỷ lệ lợi nhuận hàng năm thực tế phải dựa trên giao dịch mua thành công.
Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm = tỷ lệ lợi nhuận / thời gian nắm giữ * 365 * 100%
Thời gian nắm giữ = ngày đáo hạn - ngày mua

Ngày đáo hạn
Vào ngày sản phẩm đầu tư đáo hạn, sản phẩm sẽ được giao và thanh toán vào lúc 15:00 (Giờ Việt Nam) tại ngày đáo hạn, lợi nhuận và tiền gốc sẽ tự động được chuyển vào tài khoản giao ngay sau thanh toán tại ngày đáo hạn.

Tiền đầu tư
Tiền đầu tư là loại tiền mà bạn mua sản phẩm thực tế. Lấy BTC làm ví dụ, nó được liên kết với giá BTC_USDT và hiện được hỗ trợ đầu tư bằng BTC hoặc USDT.

Tiền thanh toán
Tiền thanh toán là loại tiền thanh toán thực nhận khi sản phẩm đến hạn giao chuyển và thanh toán. Loại tiền nào được sử dụng để thanh toán quyết định bởi sự so sánh bằng số giữa giá tiền của loại tiền được liên kết và giá liên kết khi sản phẩm đáo hạn. Lấy ví dụ khu vực BTC, đầu tư bằng BTC, tiền thanh toán có thể nhận được là BTC hoặc USDT.

Giá mục tiêu / giá liên kết
Giá tiêu chuẩn cơ bản, tức "giá liên kết", được sử dụng để xác định lợi nhuận của bạn sẽ được tính toán bằng loại tiền tệ nào. Giá thanh toán sẽ được xác định vào ngày đáo hạn và sử dụng giá tiêu chuẩn cơ bản này. Nghĩa là, nếu giá thanh toán thấp hơn giá liên kết, sản phẩm sẽ được thanh toán bằng loại tiền tệ đầu tư (lấy BTC làm ví dụ); nếu không thì, nó sẽ được thanh toán bằng USDT.

Giá thanh toán
Giá thanh toán là giá thanh toán của mục tiêu trên nền tảng Gate.io vào lúc 15:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày đáo hạn của sản phẩm.ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.