• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  27502.7

  -1.71 %

  ETH /USDT

  1748.84

  -1.99 %

  ARB /USDT

  1.24241

  -16.20 %

  ID /USDT

  0.481671

  -13.23 %

  OAX /USDT

  0.400319

  -10.29 %

  CFX /USDT

  0.324851

  -3.81 %

  LTC /USDT

  93.42

  1.86 %

  LQTY /USDT

  2.1266

  -3.54 %

  AGIX /USDT

  0.45970

  -5.55 %

  BLUR /USDT

  0.5339

  -4.50 %

  USDC /USDT

  0.9987

  0.04 %

  MAGIC /USDT

  1.44923

  -7.44 %

  FIL /USDT

  5.5395

  -3.00 %

  DOGE /USDT

  0.074986

  0.43 %

  FTM /USDT

  0.44855

  -3.76 %

  TOMI /USDT

  3.16726

  48.37 %

  RDNT /USDT

  0.31827

  2.51 %

  KEY /USDT

  0.0098224

  13.96 %

  BNB /USDT

  323.83

  0.30 %

  STX /USDT

  0.96407

  -12.75 %

  GNS /USDT

  7.1218

  -11.69 %

  TEM /USDT

  0.10131

  -22.49 %

  FLR /USDT

  0.035033

  7.93 %

  TRX /USDT

  0.06386

  0.85 %

  FLOKI /USDT

  0.0000356552

  -2.32 %

  DOT /USDT

  6.0245

  -1.61 %

  SHIB /USDT

  0.0000105928

  0.04 %

  LINK /USDT

  7.1231

  -2.20 %

  EOS /USDT

  1.1489

  -0.06 %

  SOL /USDT

  20.607

  -4.46 %

  ASTRA /USDT

  0.31326

  -0.94 %

  OP /USDT

  2.2589

  -1.56 %

  GALA /USDT

  0.039136

  -3.58 %

  DODO /USDT

  0.173509

  -8.03 %

  ACS /USDT

  0.00899856

  -5.29 %

  XCN /USDT

  0.004197

  -9.39 %

  VGX /USDT

  0.32531

  -1.44 %

  ADA /USDT

  0.36011

  -0.31 %

  DYDX /USDT

  2.3701

  -4.73 %

  SDAO /USDT

  0.6425

  -4.80 %

  MASK /USDT

  5.51347

  -10.30 %

  ZBC /USDT

  0.015233

  -0.71 %

  VRA /USDT

  0.0061851

  -4.19 %

  DZOO /USDT

  0.0386063

  14.50 %

  MINA /USDT

  0.81875

  -3.86 %

  JASMY /USDT

  0.0046358

  -2.17 %

  GMM /USDT

  0.00140153

  21.07 %

  SQUAD /USDT

  0.027935

  -5.50 %

  APE /USDT

  4.1327

  1.09 %

  VOLT /USDT

  0.0000014273

  -3.80 %

  MDT /USDT

  0.06654

  16.75 %

  MCG /USDT

  0.13193

  50.22 %

  AVAX /USDT

  16.762

  -2.30 %

  RNDR /USDT

  1.1886

  -5.27 %

  HFT /USDT

  0.61489

  -4.10 %

  GPT /USDT

  0.0694193

  -9.63 %

  APT /USDT

  11.9569

  -4.53 %

  SYN /USDT

  0.8552

  -5.28 %

  EVER /USDT

  0.087248

  1.05 %

  HAI /USDT

  0.03753

  3.24 %

  GRV /USDT

  0.67884

  0.05 %

  HOOK /USDT

  1.83963

  -2.48 %

  LUNA /USDT

  1.2917

  -2.09 %

  ETC /USDT

  20.447

  0.75 %

  CSIX /USDT

  0.046661

  -3.92 %

  XEN /USDT

  0.00000113

  22.82 %

  ACH /USDT

  0.033164

  1.15 %

  HNT /USDT

  1.4218

  19.52 %

  MATIC /USDT

  1.09291

  -1.49 %

  WEMIX /USDT

  1.3796

  -2.62 %

  SUSHI /USDT

  1.0224

  -1.80 %

  THETA /USDT

  1.0063

  -0.28 %

  HIGH /USDT

  2.1062

  -2.30 %

  LUNC /USDT

  0.00012266

  -0.51 %

  ATOM /USDT

  11.1588

  -1.66 %

  XLM /USDT

  0.089981

  0.20 %

  CKB /USDT

  0.0056046

  -4.69 %

  1INCH /USDT

  0.50073

  -1.00 %

  FTT /USDT

  1.3535

  3.65 %

  SPA /USDT

  0.006127

  -2.90 %

  UNI /USDT

  5.8482

  -1.67 %

  AGLA /USDT

  0.13411

  -1.21 %

  TRU /USDT

  0.086979

  -0.70 %

  GRT /USDT

  0.140564

  -3.68 %

  BONE /USDT

  1.1536

  4.27 %

  FLUX /USDT

  0.59133

  -2.45 %

  GFT /USDT

  0.048030

  1.61 %

  ML /USDT

  0.15523

  158.71 %

  VOXEL /USDT

  0.24656

  -0.37 %

  ASTR /USDT

  0.061819

  -1.34 %

  CRV /USDT

  0.9195

  -2.48 %

  NEAR /USDT

  1.9568

  -0.79 %

  PAW /USDT

  0.0000000359000

  14.74 %

  HBAR /USDT

  0.060191

  -0.23 %

  SUN /USDT

  0.0064435

  -0.60 %

  LDO /USDT

  2.0883

  -3.14 %

  BRISE /USDT

  0.00000048028

  1.80 %

  SRM /USDT

  0.23208

  13.36 %

  IMX /USDT

  1.08260

  -6.08 %

  VELO /USDT

  0.007245

  -6.57 %

  OCEAN /USDT

  0.34994

  -1.35 %

  AAVE /USDT

  71.94

  -3.07 %

  NFT /USDT

  0.00000039234

  0.45 %

  CARE /USDT

  0.005491

  -10.21 %

  BTT /USDT

  0.0000006080

  -1.18 %

  MANA /USDT

  0.58853

  -1.27 %

  QTUM /USDT

  3.110

  -5.06 %

  GMT /USDT

  0.38365

  -3.16 %

  HT /USDT

  3.6559

  4.20 %

  FITFI /USDT

  0.01401

  3.39 %

  FET /USDT

  0.36458

  -1.26 %

  CSPR /USDT

  0.035457

  -1.68 %

  DASH /USDT

  60.04

  -2.57 %

  DUSK /USDT

  0.1968

  -9.55 %

  GRAIL /USDT

  2924.48

  -3.34 %

  SAND /USDT

  0.6341

  -1.19 %

  WBT /USDT

  5.094

  4.00 %

  IGU /USDT

  0.07148

  -8.08 %

  MOTG /USDT

  0.43040

  1.17 %

  MPI /USDT

  0.0042176

  -8.35 %

  ALGO /USDT

  0.20840

  -1.10 %

  DF /USDT

  0.0792

  11.86 %

  VAI /USDT

  0.096335

  -1.98 %

  USDD /USDT

  0.99177

  0.22 %

  LRC /USDT

  0.33788

  -3.11 %

  GT /USDT

  5.1485

  -1.20 %

  XRD /USDT

  0.042609

  -0.89 %

  SSV /USDT

  34.4756

  1.04 %

  RLC /USDT

  1.8810

  -15.91 %

  SKL /USDT

  0.041148

  0.79 %

  HIFI /USDT

  0.41040

  -2.22 %

  ALI /USDT

  0.038815

  -11.29 %

  OMG /USDT

  1.8802

  -8.22 %

  DHX /USDT

  3.8200

  -1.98 %

  ARPA /USDT

  0.04019

  -3.17 %

  ATM /USDT

  2.8698

  9.62 %

  OUSD /USDT

  0.99894

  0.03 %

  BCH /USDT

  125.20

  -1.27 %

  PYR /USDT

  3.5514

  -1.56 %

  RIF /USDT

  0.129121

  -6.27 %

  ICP /USDT

  4.9528

  -2.29 %

  STORE /USDT

  0.034293

  0.44 %

  CHZ /USDT

  0.11939

  0.24 %

  CHO /USDT

  0.58727

  -10.97 %

  PSL /USDT

  0.000468

  2.63 %

  MAN /USDT

  0.0391546

  3.50 %

  POKT /USDT

  0.0480

  -5.69 %

  KDA /USDT

  0.95681

  -3.70 %

  QRDO /USDT

  0.10339

  -4.17 %

  CORE /USDT

  1.9547

  0.16 %

  OAS /USDT

  0.073390

  -2.63 %

  HAM /USDT

  0.0000000034918

  -4.54 %

  RACA /USDT

  0.00019126

  -0.51 %

  ZIL /USDT

  0.026945

  -1.86 %

  AOG /USDT

  0.01693

  1.19 %

  METIS /USDT

  26.770

  -5.18 %

  BDX /USDT

  0.059195

  6.98 %

  IOTX /USDT

  0.024682

  -1.28 %

  SCLP /USDT

  0.21888

  10.89 %

  HOT /USDT

  0.001752

  -4.05 %

  JST /USDT

  0.02576

  -0.69 %

  LOOKS /USDT

  0.14470

  -4.46 %

  UNDEAD /USDT

  0.21419

  -1.08 %

  INJ /USDT

  4.0492

  -5.93 %

  SIDUS /USDT

  0.0017592

  -3.94 %

  NVIR /USDT

  0.054472

  3.06 %

  STIK /USDT

  1.05508

  -1.20 %

  CEEK /USDT

  0.09029

  -0.05 %

  MELI /USDT

  0.005404

  83.68 %

  YGG /USDT

  0.25492

  -3.74 %

  DMTR /USDT

  0.0340896

  1.40 %

  AZERO /USDT

  1.4656

  -0.57 %

  MMPRO /USDT

  0.24658

  -0.26 %

  SOS /USDT

  0.00000019064

  -3.17 %

  MDAO /USDT

  0.31055

  10.75 %

  XCH /USDT

  37.648

  1.13 %

  FEAR /USDT

  0.16028

  2.25 %

  SERO /USDT

  0.03620

  -2.45 %

  VET /USDT

  0.02296

  -0.64 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019545

  -3.13 %

  WIN /USDT

  0.00008381

  -1.20 %

  D2T /USDT

  0.025859

  1.73 %

  XDB /USDT

  0.0012646

  -9.05 %

  BBC /USDT

  0.015445

  1.15 %

  PEOPLE /USDT

  0.021866

  -1.38 %

  NBLU /USDT

  0.016072

  -4.95 %

  COREUM /USDT

  0.37037

  0.66 %

  BONK /USDT

  0.0000005639

  -2.35 %

  AQDC /USDT

  0.00750

  17.92 %

  KON /USDT

  0.08520

  0.69 %

  ZEC /USDT

  35.80

  -1.51 %

  ROSE /USDT

  0.056119

  -2.82 %

  KING /USDT

  0.014124

  -7.21 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055235

  -2.46 %

  PROM /USDT

  4.8952

  0.20 %

  CTI /USDT

  0.026767

  -1.08 %

  CVP /USDT

  0.45431

  1.46 %

  POLYX /USDT

  0.1624

  -1.15 %

  XDC /USDT

  0.038456

  0.83 %

  REELT /USDT

  0.024958

  5.44 %

  ANC /USDT

  0.01968

  -1.74 %

  SIN /USDT

  0.005757

  0.66 %

  WAVES /USDT

  2.125

  -1.98 %

  USTC /USDT

  0.020631

  -1.87 %

  ETHW /USDT

  3.3848

  -0.84 %

  GAL /USDT

  1.7034

  -3.46 %

  BNX /USDT

  0.5801

  -5.32 %

  RPL /USDT

  37.766

  -4.10 %

  DBC /USDT

  0.0049827

  -2.74 %

  YFII /USDT

  1111.65

  0.62 %

  CRPT /USDT

  0.09269

  -1.71 %

  KAS /USDT

  0.016914

  -1.66 %

  REALM /USDT

  0.01535

  10.43 %

  SLP /USDT

  0.0026584

  -2.82 %

  OVO /USDT

  0.181448

  -2.21 %

  ZKS /USDT

  0.068984

  -13.47 %

  CELR /USDT

  0.026924

  0.83 %

  ZEN /USDT

  10.223

  -1.96 %

  NOM /USDT

  1.02501

  -5.07 %

  EUL /USDT

  2.7453

  1.87 %

  RJV /USDT

  0.089684

  5.86 %

  ATLAS /USDT

  0.0033293

  -1.84 %

  CRO /USDT

  0.068495

  -0.86 %

  COCOS /USDT

  1.4182

  -3.79 %

  GMX /USDT

  69.766

  -2.21 %

  FRM /USDT

  0.05096

  -6.66 %

  ORO /USDT

  0.004071

  -3.39 %

  JOE /USDT

  0.36915

  -14.54 %

  IRIS /USDT

  0.03801

  3.48 %

  RUNE /USDT

  1.3794

  -2.10 %

  OPUL /USDT

  0.150262

  -7.05 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010866

  -1.10 %

  BSV /USDT

  36.170

  -0.41 %

  XCAD /USDT

  1.87707

  -6.66 %

  SNX /USDT

  2.4502

  -4.60 %

  AR /USDT

  8.073

  -2.45 %

  DIO /USDT

  0.00546

  -3.19 %

  SMART /USDT

  1.5551

  -2.34 %

  EGLD /USDT

  42.181

  -1.15 %

  TLOS /USDT

  0.15551

  -0.52 %

  ING /USDT

  0.0009882

  5.89 %

  STG /USDT

  0.6477

  -3.55 %

  BLOK /USDT

  0.0025350

  -1.53 %

  AXS /USDT

  8.338

  -0.79 %

  ALICE /USDT

  1.4794

  -2.28 %

  BS /USDT

  0.42986

  -0.99 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38649

  8.36 %

  WOM /USDT

  0.025278

  -1.57 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004057

  1.83 %

  WSI /USDT

  0.04838

  -1.58 %

  EJS /USDT

  0.005125

  7.32 %

  SC /USDT

  0.003966

  -4.47 %

  PRQ /USDT

  0.1040

  -2.62 %

  GOAL /USDT

  0.2068

  -1.57 %

  BLZ /USDT

  0.081352

  -2.26 %

  AURORA /USDT

  0.1829

  -4.54 %

  GST /USDT

  0.020235

  -1.38 %

  OVR /USDT

  0.3006

  -1.28 %

  VP /USDT

  6.837

  -0.69 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000847

  -7.33 %

  PORTO /USDT

  2.2767

  0.33 %

  ANKR /USDT

  0.03276

  -2.67 %

  FNZ /USDT

  0.004881

  -7.18 %

  VINU /USDT

  0.00000001250

  1.46 %

  DEBT /USDT

  15.816

  0.85 %

  XTZ /USDT

  1.1163

  -1.94 %

  BEL /USDT

  0.59680

  -3.28 %

  CQT /USDT

  0.1505

  0.40 %

  PIAS /USDT

  0.01513

  -11.77 %

  REN /USDT

  0.09912

  -4.15 %

  DIA /USDT

  0.37124

  6.32 %

  DC /USDT

  0.0010467

  -6.94 %

  MOB /USDT

  1.4349

  -2.57 %

  ROSN /USDT

  0.06958

  -17.30 %

  DENT /USDT

  0.00103975

  -3.58 %

  AE /USDT

  0.0887

  5.34 %

  DSLA /USDT

  0.00160735

  14.11 %

  FTRB /USDT

  0.005929

  0.59 %

  FIO /USDT

  0.03233

  -1.64 %

  TARI /USDT

  2.725

  -1.23 %

  DARK /USDT

  0.030865

  -2.73 %

  ONE /USDT

  0.020222

  -2.72 %

  BICO /USDT

  0.36864

  -0.48 %

  SWASH /USDT

  0.01653

  -5.97 %

  GLMR /USDT

  0.37018

  -2.36 %

  CHESS /USDT

  0.2676

  7.04 %

  AIOZ /USDT

  0.033128

  24.38 %

  FEG /USDT

  0.0006560

  -2.43 %

  TIMECHRONO /USDT

  42.800

  6.39 %

  VXT /USDT

  0.018701

  -2.54 %

  WOO /USDT

  0.19529

  -1.26 %

  MDX /USDT

  0.06914

  -2.89 %

  RBC /USDT

  0.018705

  0.17 %

  KIN /USDT

  0.00000428

  1.42 %

  IAG /USDT

  0.008981

  2.96 %

  NEO /USDT

  12.11

  -5.24 %

  XPLA /USDT

  0.56668

  -1.55 %

  PBR /USDT

  0.11112

  -1.94 %

  WIT /USDT

  0.003307

  12.17 %

  EGAME /USDT

  0.000113965

  -6.52 %

  PERL /USDT

  0.040001

  5.71 %

  ADX /USDT

  0.1715

  -1.94 %

  SGB /USDT

  0.007562

  2.00 %

  KAR /USDT

  0.1415

  -12.49 %

  MKR /USDT

  666.83

  -1.47 %

  FIS /USDT

  0.50427

  -0.89 %

  ENS /USDT

  13.208

  -2.45 %

  ERG /USDT

  1.5230

  -2.52 %

  POP /USDT

  0.000001988

  16.73 %

  TWT /USDT

  1.2001

  1.41 %

  STRAX /USDT

  0.57554

  3.89 %

  EQ /USDT

  0.0013758

  -6.21 %

  FIU /USDT

  0.003263

  11.74 %

  LPT /USDT

  6.734

  -0.20 %

  XEM /USDT

  0.038866

  -0.44 %

  QLC /USDT

  0.0868037

  11.71 %

  ELON /USDT

  0.00000033766

  -2.01 %

  LINA /USDT

  0.0101907

  -5.02 %

  BAND /USDT

  1.8202

  6.43 %

  CHAMP /USDT

  0.023917

  -17.83 %

  ONSTON /USDT

  0.00876

  0.00 %

  COMBO /USDT

  0.074784

  86.27 %

  XTAG /USDT

  0.03082

  -3.44 %

  CVTX /USDT

  0.155200

  7.72 %

  PENDLE /USDT

  0.29956

  -13.27 %

  BUY /USDT

  0.020057

  0.04 %

  DAO /USDT

  1.52753

  -0.18 %

  RFOX /USDT

  0.014463

  -0.99 %

  SEELE /USDT

  0.003420

  -2.00 %

  SUTER /USDT

  0.000809

  6.86 %

  SOLO /USDT

  0.17728

  -2.23 %

  GLQ /USDT

  0.0105227

  -7.15 %

  DKS /USDT

  0.002498

  -6.23 %

  PERP /USDT

  0.85952

  -3.03 %

  OSMO /USDT

  0.7891

  -0.75 %

  UFO /USDT

  0.000001486

  -4.80 %

  DAG /USDT

  0.04904

  1.40 %

  YFDAI /USDT

  201.726

  -4.54 %

  WOZX /USDT

  0.051324

  -0.67 %

  BDP /USDT

  0.20594

  -6.70 %

  HECH /USDT

  0.05229

  -1.76 %

  ENJ /USDT

  0.38648

  -0.20 %

  XYO /USDT

  0.005085

  -3.27 %

  DCR /USDT

  20.934

  -3.19 %

  RVN /USDT

  0.02553

  -2.29 %

  REEF /USDT

  0.0026195

  -2.00 %

  MBOX /USDT

  0.47440

  -1.49 %

  KLO /USDT

  0.008714

  -5.06 %

  MHUNT /USDT

  0.01016

  -1.93 %

  SFG /USDT

  0.008789

  -13.49 %

  KAVA /USDT

  0.9005

  6.71 %

  DAFI /USDT

  0.0112100

  -16.60 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014456

  0.47 %

  STARL /USDT

  0.000002358

  -1.50 %

  LABS /USDT

  0.00102912

  11.44 %

  ATD /USDT

  0.1698

  -6.03 %

  BAT /USDT

  0.2367

  -2.27 %

  MOVR /USDT

  8.0722

  -1.79 %

  REAP /USDT

  0.02243

  -0.53 %

  CAKE /USDT

  3.7061

  0.42 %

  FRIN /USDT

  0.006390

  23.57 %

  NUM /USDT

  0.044186

  -4.65 %

  UBXS /USDT

  0.038665

  13.25 %

  PBX /USDT

  0.001986

  10.14 %

  ROUTE /USDT

  2.6522

  -8.39 %

  SOV /USDT

  0.88050

  -9.36 %

  CFG /USDT

  0.2948

  -5.39 %

  ZRX /USDT

  0.2268

  -0.91 %

  TSUKA /USDT

  0.067648

  -6.51 %

  ASTO /USDT

  0.047259

  0.17 %

  WATT /USDT

  0.02814

  9.11 %

  XPNET /USDT

  0.007003

  26.22 %

  NOS /USDT

  0.01743

  1.04 %

  HOD /USDT

  0.00566

  -2.91 %

  ORT /USDT

  0.016099

  6.25 %

  BOA /USDT

  0.028700

  -4.79 %

  WNCG /USDT

  0.13704

  -8.07 %

  SDN /USDT

  0.36565

  -1.99 %

  NANO /USDT

  0.8688

  -2.57 %

  FDT /USDT

  0.05061

  -0.62 %

  XCV /USDT

  0.004773

  2.95 %

  YFI /USDT

  8237.60

  -2.56 %

  GITCOIN /USDT

  2.1354

  -4.90 %

  TON /USDT

  2.1105

  -0.91 %

  IHC /USDT

  0.00004501

  -0.94 %

  LUFFY /USDT

  0.0001193

  -3.94 %

  LOCG /USDT

  0.01944

  -1.51 %

  PLCU /USDT

  159.94

  -0.24 %

  MC /USDT

  0.28667

  -2.00 %

  JAM /USDT

  0.0026460

  -1.25 %

  WAXL /USDT

  0.61690

  -0.36 %

  ELT /USDT

  0.049490

  0.14 %

  AIRTNT /USDT

  0.000671

  1.51 %

  CPOOL /USDT

  0.03725

  -2.63 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004925

  -1.85 %

  DCRN /USDT

  0.2743

  -4.55 %

  PUSH /USDT

  0.35007

  -4.05 %

  WLKN /USDT

  0.051609

  2.05 %

  CELL /USDT

  0.2418

  0.04 %

  ECOX /USDT

  0.90398

  0.48 %

  ARV /USDT

  0.00007800

  -4.01 %

  LIME /USDT

  0.010184

  0.87 %

  PDEX /USDT

  1.7533

  2.23 %

  ZAM /USDT

  0.002550

  -2.14 %

  ABBC /USDT

  0.074123

  0.96 %

  RSR /USDT

  0.0038986

  -2.89 %

  BONDLY /USDT

  0.006632

  -0.67 %

  CULT /USDT

  0.000006826

  -2.10 %

  NKN /USDT

  0.103433

  -2.95 %

  FREE /USDT

  0.00000017781

  0.07 %

  QKC /USDT

  0.011401

  4.83 %

  KMA /USDT

  0.0024709

  -7.53 %

  GAME /USDT

  0.03494

  -0.87 %

  MLK /USDT

  0.25997

  -2.26 %

  KUB /USDT

  1.7309

  -0.80 %

  ILV /USDT

  59.86

  -10.49 %

  NEXO /USDT

  0.7249

  2.12 %

  FXS /USDT

  7.749

  -0.74 %

  QNT /USDT

  121.856

  -2.00 %

  MNW /USDT

  1.8163

  -6.65 %

  VEMP /USDT

  0.01345

  -2.11 %

  ESG /USDT

  0.74610

  0.06 %

  C98 /USDT

  0.21317

  -3.11 %

  DX /USDT

  0.00038540

  17.48 %

  POWR /USDT

  0.1796

  -0.33 %

  KLAY /USDT

  0.2268

  0.62 %

  TRB /USDT

  13.9992

  -0.08 %

  AKITA /USDT

  0.00000020134

  -0.98 %

  MER /USDT

  0.00264

  -27.27 %

  COMP /USDT

  42.512

  -0.72 %

  NEER /USDT

  0.18242

  -1.15 %

  CRU /USDT

  1.22467

  -8.79 %

  XPR /USDT

  0.001516

  4.69 %

  MSWAP /USDT

  0.0003347

  -2.92 %

  KSM /USDT

  33.118

  -1.06 %

  MESA /USDT

  0.003146

  -4.17 %

  ZMT /USDT

  0.044942

  -11.13 %

  GARI /USDT

  0.05277

  -0.78 %

  UFI /USDT

  0.03018

  -5.09 %

  LGX /USDT

  0.007193

  5.31 %

  LIT /USDT

  1.03488

  -1.10 %

  UFT /USDT

  0.4157

  -3.14 %

  COTI /USDT

  0.07550

  2.58 %

  CELO /USDT

  0.60213

  -0.13 %

  RON /USDT

  1.0314

  -9.60 %

  STBU /USDT

  0.023352

  -6.62 %

  FRA /USDT

  0.0026068

  -0.19 %

  UNFI /USDT

  4.7644

  -3.00 %

  SLIM /USDT

  0.0482

  -4.17 %

  WRT /USDT

  0.16114

  -2.14 %

  ORAI /USDT

  4.4037

  -0.92 %

  FRONT /USDT

  0.24377

  1.39 %

  IMPT /USDT

  0.0076880

  -3.29 %

  PAF /USDT

  0.0004210

  -2.25 %

  WZRD /USDT

  0.00365

  0.00 %

  KNIGHT /USDT

  0.00894

  -2.72 %

  CTC /USDT

  0.3570

  -1.92 %

  SHILL /USDT

  0.016316

  -1.08 %

  GOV /USDT

  0.007393

  6.34 %

  LAZIO /USDT

  2.6370

  0.72 %

  RSS3 /USDT

  0.14132

  -4.67 %

  TRACE /USDT

  0.03112

  13.61 %

  SYS /USDT

  0.16973

  -4.80 %

  MOJO /USDT

  0.004051

  14.69 %

  OG /USDT

  2.6151

  3.37 %

  REI /USDT

  0.03135

  -0.97 %

  API3 /USDT

  1.50873

  -3.78 %

  TORN /USDT

  6.8019

  -6.43 %

  METAX /USDT

  0.2436

  5.04 %

  SFUND /USDT

  1.0806

  -0.31 %

  SANTOS /USDT

  4.3779

  0.51 %

  ATA /USDT

  0.15091

  -4.06 %

  FIRE /USDT

  0.0134786

  3.10 %

  CHR /USDT

  0.15895

  -1.00 %

  MXC /USDT

  0.019234

  -2.08 %

  HTR /USDT

  0.08179

  -4.74 %

  AUDIO /USDT

  0.26884

  -2.19 %

  THN /USDT

  0.036342

  -1.38 %

  NVG /USDT

  0.0778

  -3.35 %

  ONT /USDT

  0.2207

  -2.64 %

  DESO /USDT

  9.4392

  -1.95 %

  MEAN /USDT

  0.02016

  -5.26 %

  IDEX /USDT

  0.05086

  -2.66 %

  HSF /USDT

  0.7074

  -0.11 %

  DOME /USDT

  0.001331

  -3.48 %

  RBN /USDT

  0.2119

  -5.86 %

  NBT /USDT

  0.0031773

  -5.88 %

  AGLD /USDT

  0.4027

  -1.12 %

  ROCO /USDT

  0.1439

  -10.17 %

  BOBA /USDT

  0.23029

  -1.35 %

  SXP /USDT

  0.26417

  -2.05 %

  ALPH /USDT

  0.24700

  -5.60 %

  NULS /USDT

  0.2698

  -4.19 %

  RLY /USDT

  0.014048

  -5.06 %

  IOST /USDT

  0.010300

  -3.01 %

  ALPHA /USDT

  0.10462

  -1.43 %

  HADES /USDT

  0.8320

  -3.55 %

  SFP /USDT

  0.43883

  -1.36 %

  ELF /USDT

  0.30950

  -1.42 %

  DYP /USDT

  0.11907

  -0.41 %

  KZEN /USDT

  0.014581

  0.70 %

  NUX /USDT

  0.012350

  -0.11 %

  MTL /USDT

  1.24566

  6.66 %

  RITE /USDT

  0.0021159

  -0.95 %

  GOB /USDT

  0.004433

  -3.67 %

  OCT /USDT

  0.2190

  0.73 %

  PHM /USDT

  0.00007330

  0.10 %

  MONS /USDT

  0.013013

  0.15 %

  ORN /USDT

  0.9322

  2.30 %

  DES /USDT

  0.0015808

  -8.15 %

  ACA /USDT

  0.09887

  -2.13 %

  PYM /USDT

  0.0018133

  2.99 %

  BOSON /USDT

  0.2353

  1.11 %

  PHA /USDT

  0.1464

  -3.11 %

  TIP /USDT

  0.01116

  3.81 %

  FLM /USDT

  0.090399

  -3.33 %

  RNDX /USDT

  0.000140

  -6.04 %

  SUKU /USDT

  0.07995

  3.30 %

  FXF /USDT

  0.003344

  4.33 %

  WELL /USDT

  0.0083805

  -5.10 %

  HERO /USDT

  0.004529

  -1.24 %

  BTS /USDT

  0.011391

  0.91 %

  TOMO /USDT

  0.5776

  0.60 %

  WOOF /USDT

  0.0006928

  -8.17 %

  RARE /USDT

  0.11236

  -4.60 %

  EURT /USDT

  1.07514

  0.10 %

  EWT /USDT

  3.4363

  1.20 %

  AST /USDT

  0.104735

  -1.71 %

  FEVR /USDT

  0.00066505

  0.21 %

  SWP /USDT

  0.001831

  -11.41 %

  PINE /USDT

  0.17081

  7.54 %

  DERC /USDT

  0.23001

  -3.18 %

  MPH /USDT

  0.018768

  -2.06 %

  CTSI /USDT

  0.1434

  -2.64 %

  PRIME /USDT

  1.7167

  -6.34 %

  CERE /USDT

  0.0057852

  -7.32 %

  SIS /USDT

  0.0892

  -8.88 %

  SD /USDT

  1.0396

  -3.27 %

  AART /USDT

  0.001855

  -2.41 %

  XWG /USDT

  0.0011547

  -3.16 %

  POLC /USDT

  0.029338

  -1.95 %

  IOI /USDT

  0.1298

  -4.55 %

  WAM /USDT

  0.005038

  0.17 %

  METAG /USDT

  0.0002921

  0.24 %

  NXD /USDT

  0.000747

  -3.73 %

  FRR /USDT

  0.00030

  -6.25 %

  BBANK /USDT

  0.005444

  -6.70 %

  KT /USDT

  0.002326

  21.58 %

  RMRK /USDT

  2.3150

  -3.62 %

  SYLO /USDT

  0.001861

  -1.48 %

  CIRUS /USDT

  0.094580

  -6.79 %

  SCY /USDT

  0.00018009

  -7.38 %

  ROOBEE /USDT

  0.001012

  -0.68 %

  KUBE /USDT

  0.008692

  -1.58 %

  AUCTION /USDT

  5.3330

  -0.02 %

  ASR /USDT

  2.5972

  1.63 %

  GEL /USDT

  0.2899

  -16.33 %

  FNCY /USDT

  0.076475

  -1.66 %

  SLK /USDT

  0.002945

  -2.96 %

  WNXM /USDT

  23.3068

  -3.43 %

  PSI /USDT

  3.1402

  -12.90 %

  REQ /USDT

  0.09485

  -3.23 %

  SNK /USDT

  0.01335

  -1.91 %

  QTC /USDT

  0.6777

  -1.38 %

  SCRT /USDT

  0.6318

  -2.85 %

  SRT /USDT

  0.000078

  0.00 %

  HAO /USDT

  0.005009

  3.29 %

  ANT /USDT

  2.3798

  -1.34 %

  LEVER /USDT

  0.0018439

  -3.88 %

  CNAME /USDT

  0.000668

  1.98 %

  BADGER /USDT

  2.8960

  -1.15 %

  STND /USDT

  0.026807

  -5.23 %

  WING /USDT

  6.1838

  -1.17 %

  CAPS /USDT

  0.039733

  -5.16 %

  STRM /USDT

  0.01306

  2.27 %

  BAL /USDT

  6.5284

  -3.53 %

  OKB /USDT

  41.984

  -6.04 %

  CHNG /USDT

  0.07930

  1.21 %

  SOUL /USDT

  0.17648

  1.54 %

  CLV /USDT

  0.06184

  -0.78 %

  FUSE /USDT

  0.07225

  -1.49 %

  WWY /USDT

  0.005072

  -4.22 %

  SKEB /USDT

  0.0020270

  -2.51 %

  TLM /USDT

  0.018948

  -3.43 %

  SPO /USDT

  0.00100709

  -7.22 %

  ATEAM /USDT

  2.600

  36.05 %

  LAND /USDT

  1.2964

  -14.65 %

  WAXP /USDT

  0.067959

  -0.07 %

  BTG /USDT

  15.3632

  -5.71 %

  PERC /USDT

  0.1939

  1.94 %

  JUV /USDT

  2.5906

  2.85 %

  WALV /USDT

  0.040770

  -3.29 %

  FOF /USDT

  0.5414

  -14.17 %

  BSW /USDT

  0.18033

  -2.10 %

  WILD /USDT

  0.3482

  -3.83 %

  MTRG /USDT

  2.9867

  -1.59 %

  ARTEM /USDT

  0.001482

  -0.26 %

  REVOLAND /USDT

  0.03662

  -10.13 %

  WEAR /USDT

  0.0009832

  -2.03 %

  BAKE /USDT

  0.18069

  -2.54 %

  KLV /USDT

  0.00560

  -0.35 %

  LEASH /USDT

  405.95

  -2.34 %

  ERN /USDT

  1.74412

  -1.93 %

  HNS /USDT

  0.030612

  -0.25 %

  RIDE /USDT

  0.0466

  -3.71 %

  ITRUMP /USDT

  0.0755

  0.39 %

  T /USDT

  0.04082

  -1.11 %

  ZCX /USDT

  0.07604

  -1.56 %

  DOCK /USDT

  0.02094

  3.97 %

  ETHF /USDT

  0.2721

  -2.54 %

  BAGS /USDT

  0.4320

  18.81 %

  PROS /USDT

  0.5017

  -2.97 %

  QUICK /USDT

  84.180

  -2.53 %

  INSUR /USDT

  0.07632

  -4.93 %

  TEDDY /USDT

  0.00000054088

  0.34 %

  RBLS /USDT

  0.12337

  -7.41 %

  BLOCK /USDT

  0.05942

  0.98 %

  METAL /USDT

  0.0491

  -1.00 %

  GQ /USDT

  0.0062484

  5.19 %

  SAITO /USDT

  0.012704

  -3.87 %

  UNO /USDT

  0.06580

  -3.30 %

  HIVE /USDT

  0.3923

  0.07 %

  STOS /USDT

  0.56390

  3.73 %

  LIKE /USDT

  0.00522

  -0.38 %

  DELFI /USDT

  0.00465

  27.39 %

  RDF /USDT

  0.00931

  0.00 %

  ICX /USDT

  0.2149

  -0.55 %

  WSIENNA /USDT

  0.50658

  2.86 %

  DDOS /USDT

  0.0379

  -7.10 %

  CREAM /USDT

  12.412

  4.61 %

  LOKA /USDT

  0.49608

  -0.87 %

  OOKI /USDT

  0.0039113

  -1.13 %

  CWEB /USDT

  0.015616

  1.62 %

  EFI /USDT

  0.07609

  -2.63 %

  10SET /USDT

  0.5571

  -9.51 %

  XEC /USDT

  0.00003056

  -1.10 %

  AAG /USDT

  0.00608

  -2.87 %

  LSS /USDT

  0.19030

  -4.39 %

  BOX /USDT

  1.59044

  -15.72 %

  DAI /USDT

  0.9979

  0.21 %

  DEUS /USDT

  63.13

  -4.78 %

  NEBL /USDT

  1.0172

  -1.78 %

  K21 /USDT

  0.4743

  -3.59 %

  DEVT /USDT

  0.00296

  4.22 %

  TARA /USDT

  0.001297

  -1.44 %

  POND /USDT

  0.0094463

  -3.83 %

  SWAP /USDT

  0.35712

  -3.20 %

  URUS /USDT

  18.325

  -3.10 %

  XPRESS /USDT

  0.0659

  -3.23 %

  STORJ /USDT

  0.3544

  -0.44 %

  KFC /USDT

  10.2284

  3.88 %

  DAR /USDT

  0.17177

  -1.57 %

  ALEPH /USDT

  0.06349

  1.55 %

  GZONE /USDT

  0.035724

  -3.91 %

  BITCI /USDT

  0.0059700

  -2.61 %

  KOK /USDT

  0.0709

  2.90 %

  DUNE /USDT

  0.00082082

  -6.35 %

  MTV /USDT

  0.0012215

  3.42 %

  STC /USDT

  0.012228

  -0.85 %

  DHB /USDT

  0.0007133

  6.08 %

  ZLW /USDT

  0.030045

  -5.02 %

  SPUME /USDT

  0.007041

  1.64 %

  OKT /USDT

  22.099

  -2.92 %

  CEL /USDT

  0.34326

  -3.86 %

  CELT /USDT

  0.000651

  -0.76 %

  REVV /USDT

  0.012639

  -2.67 %

  SUPER /USDT

  0.1149

  -1.03 %

  ISP /USDT

  0.0010174

  -3.01 %

  EPK /USDT

  0.015452

  -11.37 %

  FSN /USDT

  0.3090

  1.57 %

  GAS /USDT

  3.388

  -5.04 %

  AUTO /USDT

  225.27

  -1.27 %

  KBOX /USDT

  0.00008293

  4.02 %

  METO /USDT

  0.001221

  -5.85 %

  VLX /USDT

  0.02078

  -1.88 %

  ADS /USDT

  0.1489

  0.88 %

  JOY /USDT

  0.063668

  -8.91 %

  IDEA /USDT

  0.01085

  0.37 %

  CVX /USDT

  5.0662

  -2.42 %

  TROY /USDT

  0.003542

  -0.75 %

  OGN /USDT

  0.1121

  -2.52 %

  PUNDIX /USDT

  0.46123

  -2.76 %

  GOF /USDT

  0.025426

  10.37 %

  MDF /USDT

  0.000979

  -4.39 %

  POLK /USDT

  0.04699

  -2.57 %

  RAY /USDT

  0.24850

  3.28 %

  VR /USDT

  0.00865

  -4.31 %

  AMP /USDT

  0.003786

  -3.12 %

  DEGO /USDT

  1.9060

  -4.26 %

  MBX /USDT

  2.4496

  -3.20 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00505

  -7.84 %

  HELLO /USDT

  0.043016

  -5.11 %

  LAT /USDT

  0.01659

  -6.42 %

  PIT /USDT

  0.0000000005280

  -2.56 %

  KNC /USDT

  0.6924

  -0.30 %

  RAD /USDT

  1.8533

  -2.49 %

  DFL /USDT

  0.002500

  3.09 %

  PNT /USDT

  0.2146

  2.58 %

  BZZ /USDT

  0.51367

  -0.54 %

  ORBR /USDT

  2.9684

  -1.67 %

  ORB /USDT

  0.08502

  -3.82 %

  MNZ /USDT

  0.0004200

  -13.88 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001060

  -1.76 %

  VTHO /USDT

  0.0013753

  -0.38 %

  PRMX /USDT

  0.0044112

  -0.76 %

  BTCST /USDT

  0.6611

  -0.98 %

  AFC /USDT

  3.0091

  0.80 %

  CTK /USDT

  0.76701

  1.27 %

  NODL /USDT

  0.003670

  -4.17 %

  UMEE /USDT

  0.00690

  -5.86 %

  ALU /USDT

  0.028201

  -3.16 %

  SKU /USDT

  0.00890

  -3.67 %

  TVK /USDT

  0.039829

  -0.65 %

  CHER /USDT

  0.011223

  -6.25 %

  THG /USDT

  0.0730

  1.52 %

  ELA /USDT

  1.13703

  -4.74 %

  TAMA /USDT

  0.011157

  -5.77 %

  IOTA /USDT

  0.2192

  -5.10 %

  SOMM /USDT

  0.14601

  -9.30 %

  LM /USDT

  0.21641

  0.90 %

  XAVA /USDT

  0.4035

  -4.27 %

  XYM /USDT

  0.034138

  -4.44 %

  DKA /USDT

  0.03713

  1.92 %

  KICKS /USDT

  0.001898

  -9.23 %

  TT /USDT

  0.004509

  -1.14 %

  IDV /USDT

  0.0019250

  2.12 %

  MOONEY /USDT

  0.0020046

  -3.43 %

  TKO /USDT

  0.33751

  0.50 %

  FNF /USDT

  0.0000000002890

  -3.34 %

  BERRY /USDT

  0.0014304

  -5.95 %

  NRFB /USDT

  0.00327

  -2.38 %

  LSK /USDT

  1.0763

  1.12 %

  TRVL /USDT

  0.064289

  0.49 %

  BIT /USDT

  0.5146

  -2.09 %

  KONO /USDT

  0.023024

  -2.19 %

  POLIS /USDT

  0.2684

  1.09 %

  CANTO /USDT

  0.23961

  -8.76 %

  OLV /USDT

  0.01101

  -4.84 %

  YIN /USDT

  0.02555

  -2.21 %

  BEPRO /USDT

  0.0013220

  -2.65 %

  MAHA /USDT

  0.683993

  -0.01 %

  HYDRA /USDT

  1.7112

  -1.68 %

  MOON /USDT

  0.27391

  -8.14 %

  ALCX /USDT

  20.867

  -0.41 %

  GHST /USDT

  1.1363

  -6.96 %

  POSI /USDT

  0.0492

  1.86 %

  O3 /USDT

  0.0655

  -0.30 %

  EVRY /USDT

  0.01243

  -1.27 %

  OMI /USDT

  0.0008023

  -2.15 %

  XOR /USDT

  3.485

  -4.33 %

  MILO /USDT

  0.000000015228

  -0.24 %

  ACE /USDT

  0.00691

  1.61 %

  DREP /USDT

  0.4496

  -0.57 %

  GMEE /USDT

  0.01245

  -2.96 %

  AVA /USDT

  0.5900

  -4.62 %

  PNG /USDT

  0.043981

  -4.32 %

  DPET /USDT

  0.07124

  4.93 %

  DFYN /USDT

  0.040361

  -1.38 %

  GMPD /USDT

  0.021538

  3.36 %

  MLS /USDT

  0.61416

  -1.91 %

  MATTER /USDT

  0.10731

  -6.23 %

  ZLK /USDT

  0.02766

  20.57 %

  SUP /USDT

  5.5646

  -6.54 %

  POLYPAD /USDT

  0.004237

  -3.92 %

  STETH /USDT

  1762.1132

  -0.86 %

  ALPINE /USDT

  2.1953

  0.42 %

  SOLR /USDT

  0.0349

  1.74 %

  SNM /USDT

  0.7629

  1.82 %

  VELODROME /USDT

  0.12277

  -3.20 %

  HAPI /USDT

  14.1499

  1.65 %

  DEP /USDT

  0.003688

  4.32 %

  DFA /USDT

  0.04741

  0.19 %

  XIL /USDT

  0.00349

  -5.92 %

  PIZA /USDT

  0.00000724

  1.11 %

  KGC /USDT

  0.000077689

  -1.97 %

  TAKI /USDT

  0.006870

  8.08 %

  SENATE /USDT

  0.051346

  -6.46 %

  HIBS /USDT

  0.0003362

  -5.53 %

  OLE /USDT

  0.026899

  1.17 %

  THE /USDT

  0.001856

  2.03 %

  OOE /USDT

  0.024540

  1.15 %

  ASW /USDT

  0.0000510

  -1.54 %

  KLAP /USDT

  0.000496

  -7.28 %

  VEGA /USDT

  1.1744

  -2.62 %

  POLS /USDT

  0.4139

  -1.31 %

  GEAR /USDT

  0.014354

  -2.94 %

  WHALE /USDT

  0.7109

  -0.80 %

  ITSB /USDT

  0.002745

  -11.76 %

  AKT /USDT

  0.30994

  2.09 %

  DUCK /USDT

  0.0090165

  13.64 %

  COS /USDT

  0.006474

  -4.31 %

  HORD /USDT

  0.03681

  -0.62 %

  FUN /USDT

  0.0066675

  -1.23 %

  NOIA /USDT

  0.049437

  -3.93 %

  FOR /USDT

  0.02266

  -0.70 %

  NSURE /USDT

  0.010482

  -3.99 %

  HOPR /USDT

  0.06352

  -0.09 %

  WAS /USDT

  0.022149

  -1.68 %

  PSY /USDT

  0.00768

  -2.53 %

  NCT /USDT

  0.01029

  0.68 %

  ALD /USDT

  0.06050

  -0.49 %

  ELU /USDT

  0.006264

  -7.71 %

  CGG /USDT

  0.0906

  -2.68 %

  XED /USDT

  0.091571

  -3.53 %

  SANDWICH /USDT

  0.001247

  1.62 %

  HARD /USDT

  0.1690

  -2.25 %

  FORM /USDT

  0.0021957

  -6.38 %

  AMKT /USDT

  91.494

  -1.74 %

  AZY /USDT

  0.011816

  -0.02 %

  VRX /USDT

  38.633

  -0.83 %

  ISK /USDT

  0.27303

  -0.29 %

  HCT /USDT

  0.0004560

  11.57 %

  GO /USDT

  0.007288

  0.35 %

  BCX /USDT

  0.00024054

  -8.86 %

  GGG /USDT

  0.17096

  -0.04 %

  REVU /USDT

  0.02313

  -5.36 %

  MOO /USDT

  0.002347

  -0.80 %

  BOND /USDT

  4.0805

  1.98 %

  FARM /USDT

  33.744

  -3.07 %

  BFC /USDT

  0.06367

  -0.84 %

  ANML /USDT

  0.0004208

  -8.99 %

  MIST /USDT

  0.012746

  -1.54 %

  UOS /USDT

  0.2171

  -1.45 %

  PSG /USDT

  5.2182

  0.54 %

  WIKEN /USDT

  0.0055437

  -8.83 %

  CONV /USDT

  0.0006791

  1.11 %

  ARRR /USDT

  0.37059

  12.11 %

  BASE /USDT

  0.6320

  -1.31 %

  NFTB /USDT

  0.016413

  -3.39 %

  XETA /USDT

  0.043738

  -2.39 %

  SKT /USDT

  0.0025929

  -1.29 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018325

  -3.45 %

  WBTC /USDT

  27371.34

  -1.78 %

  XVS /USDT

  4.7902

  -1.25 %

  LTO /USDT

  0.103057

  -2.62 %

  NEST /USDT

  0.018530

  1.12 %

  CWS /USDT

  0.44713

  1.62 %

  PPAD /USDT

  0.00291

  -3.32 %

  SWFTC /USDT

  0.0010554

  -6.68 %

  RING /USDT

  0.0047970

  -3.68 %

  TBE /USDT

  0.00017838

  -0.73 %

  GNO /USDT

  107.13

  -2.12 %

  FLURRY /USDT

  0.000062166

  -4.42 %

  XCUR /USDT

  0.04752

  -5.97 %

  WICC /USDT

  0.040736

  -1.32 %

  PCX /USDT

  0.41146

  -3.30 %

  ZIG /USDT

  0.006758

  -1.24 %

  BENQI /USDT

  0.008736

  -3.08 %

  FALCONS /USDT

  0.0042305

  -1.76 %

  CEUR /USDT

  1.06843

  1.15 %

  ODDZ /USDT

  0.02279

  -0.61 %

  FIDA /USDT

  0.39624

  -0.85 %

  BNC /USDT

  0.23230

  -3.64 %