• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu của mức tăng giảm
Sàn giao dịch Web3
Thông báo
Ghi chú
Thông báo Hoạt động mới nhất Báo cáo hai tuần một lần Tổ chức & VIP Gate Learn Delisted Gate Wealth Mới niêm yết Gate Charity Tài chính Cuộc thi giao dịch ETF livestream

Gate Learn New Courses is Live ! Introduction to Masternode Tokens...

Gate Learn, dedicated to providing a teaching platform for knowledge related to cryptocurrency, has launched a new course today : Introduction to Masternode Tokens...

Gate.io Copy giao dịch thực tế: Ngôi sao lợi nhuận - Nhà giao dịch chất lượng cao...

Gate.io Copy giao dịch thực tế: Ngôi sao lợi nhuận - Nhà giao dịch chất lượng cao và ổn định!...

Gate.io hỗ trợ kế hoạch nâng cấp Radix (XRD)...

Gate.io hỗ trợ kế hoạch nâng cấp Radix (XRD)...

Gate Web3 Startup công bố kết quả đăng ký dự án airdrop o-mee token (OME)...

Gate Web3 Startup công bố kết quả đăng ký dự án airdrop o-mee token (OME)...

Gate.io về kế hoạch hỗ trợ nâng cấp Shentu (CTK)...

Gate.io về kế hoạch hỗ trợ nâng cấp Shentu (CTK)...

Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu AUCTION...

Gate.io đã niêm yết giao dịch hợp đồng vĩnh cửu AUCTION...

Gate Web3 Startup công bố kết quả đăng ký dự án airdrop Reply Guys...

Gate Web3 Startup công bố kết quả đăng ký dự án airdrop Reply Guys...

Gate Web3 Startup công bố kết quả đăng ký dự án airdrop Cassava Whitelist...

Gate Web3 Startup công bố kết quả đăng ký dự án airdrop Cassava Whitelist...

Gate.io hỗ trợ hoán đổi hợp đồng LayerAI (LAI)...

Gate.io hỗ trợ hoán đổi hợp đồng LayerAI (LAI)...

Gate.io đã ra mắt sản phẩm tài chính có cấu trúc, đăng ký và kiếm 14% APR...

Gate.io đã ra mắt sản phẩm tài chính có cấu trúc, đăng ký và kiếm 14% APR...

Gate Web3 hợp tác với Copper.co: Kết nối tương lai của tiền điện tử...

Gate Web3 và Copper.co hợp tác: Kết nối tương lai của tiền điện tử...

Gate.io giao dịch thực tế: Tổng quan về các sự kiện thú vị trong tuần này...

Gate.io giao dịch thực tế: Tổng quan về các sự kiện thú vị trong tuần này...

Gate.io thông báo phân phối phần thưởng cuộc thi giao dịch MYRIA, CHEEL và TAO...

Gate.io thông báo phân phối phần thưởng cuộc thi giao dịch MYRIA, CHEEL và TAO...

Gate.io Startup ra mắt dự án Phantom of the Kill - Phát miễn phí 3,333,333 OSHI...

Gate.io Startup ra mắt dự án Phantom of the Kill - Phát miễn phí 3,333,333 OSHI...

Gate.io sản phẩm tiền kép: Điểm danh hàng ngày để giành được tiền thưởng 4...

Gate.io sản phẩm tiền kép: Điểm danh hàng ngày để giành được tiền thưởng 43.000 USD!...
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.