• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá

Trung tâm tác vụ Gate.io

Hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể Nhận $100 Point và $5.500 quỹ dùng thử

Nội dung cần chú ý:

1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng POINT và USDTest cần thao tác thủ công để nhận 2. POINT có thể khấu trừ chi phí trong giao dịch giao ngay và hợp đồng, không được chuyển nhượng 3. USDTest có thể dùng để tham gia đầu tư trên Hodl&earn, không thể rút, nhưng được sử dụng trùng lặp; 4. USDTest được hiển thị trong tài khoản với tên USDTEST, nhưng không được tính vào định giá tổng tài sản; 5. Người dùng VIP 11 hoặc VIP 11 trở lên không thể tham gia nhiệm vụ khối lượng giao dịch 6. Xác minh danh tính cần hoàn thành KYC2 trước khi bạn có thể nhận phần thưởng 7. Nếu có hành vi gian lận để nhận phần thưởng, khi phát hiện, tài khoản liên quan sẽ bị khóa 8. Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện này thuộc về Gate.io, Gate.io có quyền điều chỉnh nhiệm vụ và phần thưởng theo tình hình thị trường
Xin chúc mừng! bạn đã nhận được
+20点卡
Có thể đến "Lịch sử nhận thưởng" để xem
Đi sử dụng Quy tắc POINT
×
Đã nhận nhiệm vụ thành công
Sau khi nhận, hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng
Đi hoàn thành
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.