Phái sinh
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu
Hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu thanh toán bằng USDT hoặc USD
Hợp đồng giao hàng tương lai
Hợp đồng hàng tuần hoặc hàng quý với ngày hết hạn
Quyền chọn
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
CBBC
Thị trường tăng mua bull, thị trường giảm mua bear, sản phẩm phái sinh ký quỹ hình thức giao ngay
Sao chép Giao dịch
Tự động hóa giao dịch của bạn bằng cách sao chép các nhà giao dịch hàng đầu
Tài khoản hợp nhất
new
Chia sẻ ký quỹ, cho phép mở các vị thế mới với lợi nhuận chưa thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
USDT-M
BTC-M
Tài chính
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng di động
Màu sắc tăng giảm
Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
 1. Tiền điện tử
 2. Tính giá Bitcoin
Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

Xếp hạng #1
$ 37695
-1.35%
Thấp nhất 24H$37638
Cao nhất 24H$38309
KLGD 24 giờ
20.08B
Mức cao nhất lịch sử (ATH)
$69045
Mức thấp nhất lịch sử (ATL)
$67.81
Vốn hóa thị trường lưu thông
737.18B
Giá trị pha loãng hoàn toàn
791.58B
Vốn hóa thị trường/FDV
0.9313
Lượng lưu thông
19.56M BTC
Tổng số lượng của coin
21M BTC
Cung cấp tối đa
21M BTC
Tâm lý thị trường
Tích cực
* Dữ liệu từ bên thứ 3

Bitcoin (BTC) Xu hướng giá

Khoảng thời gian
Số tiền thao tác
% Biến động
1H
$ 39.61
0.11%
24H
$ -509.77
-1.35%
7D
$ 240.79
0.64%
14D
$ 343.82
0.91%
30D
$ 3599.62
9.55%
1Y
$ 46242.34
122.67%

Cập nhật giá Bitcoin (BTC) trực tiếp

Giá hiện tại của Bitcoin là $37695 với khối lượng giao dịch trong 24h là 20.08B, như vậy Bitcoin có vốn hóa thị trường là 737.18B, mang lại cho nó sự thống lĩnh thị trường là 49.67%. Giá Bitcoin đã di chuyển -1.35% trong 24h qua.

Bitcoin đạt mức cao nhất vào 2021-11-10 khi đang giao dịch ở mức cao nhất lịch sử là $69045, trong khi mức giá thấp nhất được ghi nhận vào 2013-07-06 khi đang giao dịch ở mức thấp nhất lịch sử là $67.81. Giá thấp nhất hiện tại kể từ mức cao nhất của chu kỳ trước là $67.81 và mức giá cao nhất kể từ mức thấp của chu kỳ trước là $69045. Tâm lý xã hội của Bitcoin hiện là Tích cực.

Nguồn cung lưu hành hiện tại của Bitcoin là 19.56M BTC. Xét về vốn hóa thị trường, Bitcoin hiện được xếp hạng 1.

Giới thiệu về Bitcoin (BTC)

Bitcoin originated from a financial crisis in the United States in 2008. At that time, a large number of U.S. borrowers were unable to repay on time, causing banks to fall into a liquidity crisis. The U.S. government continued to print dollars to try to rescue the market, which eventually intensified the collapse of the "trust foam", leading to the outbreak of the financial crisis. The event fully exposed the fatal shortcomings of the centralized model: the central institution between the two parties to the transaction may not always play a positive role.


On November 1 of the same year, Satoshi Nakamoto, the founder of Bitcoin, released a paper entitled Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. In the paper, he first mentioned an e-currency whose design is based on cryptography and relies on blockchain technology, which can solve the problem of transaction trust. He called this digital currency "Bitcoin".


How does Bitcoin (BTC) Work?

Unlike traditional finance, Bitcoin is completely "decentralized". Anyone in the world can directly conduct Bitcoin transactions at any place as long as they are connected to the Internet, without any intermediary or individual.

Behind Bitcoin is a completely decentralized and highly consensus network, and the blockchain technology that supports the Bitcoin network. In the Bitcoin network, each node is responsible for maintaining the security of the system and the effectiveness of transaction information. Meanwhile, it records transactions and broadcasts the transaction information to share the ledger information to the whole network.

In the whole Bitcoin network, everyone (node) can keep accounts and broadcast bills, and each transaction will be recorded in a chain composed of many blocks. Since the capacity of each block is limited, if the transaction information in the previous block is saturated, a new block will be generated to record the new transaction information. At this time, the latest "to be validated" transaction will determine the bookkeeping right of the new block through the "problem-solving speed" of many miners (nodes). Nodes (i.e. miners) participating in the competition for bookkeeping rights need to use powerful computer hardware to solve very complex mathematical problems. The first miner who solves the problem will receive Bitcoin rewards and subsequent handling fees. This process is also known as "mining". The mechanism that nodes compete for the bookkeeping rights of new blocks by solving workload is also called PoW (proof of work consensus mechanism).

According to the setting in the white paper, Bitcoin cannot be generated indefinitely through mining. Its algorithm stipulates that for every 210,100 blocks (approximately four years), the block reward of Bitcoin will be halved. Presently (2022), the reward of Bitcoin blocks is 6.25. It is expected that the fourth reward will be halved in May 2024, and Bitcoin will be halved from 6.25 to 3.125 at that time. It is expected that all of Bitcoin will be "dug up" in 2140.


What is Bitcoin (BTC) ?

Bitcoin is a revolutionary digital asset. It breaks the central position of central banks in the traditional financial system and returns the trading / issuance rights to everyone.

We can understand Bitcoin as a payment system, which is similar to the online payment means used in our real life. The difference is that Bitcoin is decentralized, without any central server, and is completely interwoven by Bitcoin holders and global node networks. There is no issuer in the Bitcoin network. Because there is no guarantee and endorsement from an intermediary, it can better resist the occurrence of trust crisis and inflation.


Bitcoin (BTC) Crypto Wallet

In addition to placing BTC in the Gate.io exchange to facilitate trading, Bitcoin can also be placed in the crypto wallet.

Cryptocurrency wallets are different from wallets in daily life. Crypto wallets do not store cryptocurrency, but store the address used to trade Bitcoin and the private key matching the address. The address is used to store cryptocurrency. The private key is used to confirm the transaction. The cryptocurrency wallet can be simply understood as a data package that stores bank cards and bank card passwords.

According to different network environments, cryptocurrency wallets can be roughly divided into "cold wallets" and "hot wallets". Cold wallets are offline wallets, which refer to local offline wallets that are not connected to the Internet. Because the cold wallet is not connected to the Internet, it can better resist hacker attacks and has more advantages in saving cryptocurrencies. On the other hand, the cold wallet also has the shortcoming that once the account password and other information to log in the wallet are lost, the wallet can no longer be used or the cryptocurrency can be retrieved. Hot wallet, also known as online wallet, refers to the cryptocurrency wallet connected to the Internet. When using the hot wallet, you need to enter the local login information, and you can enter the wallet only after the server authentication. In the Internet environment, the hot wallet can carry out cryptocurrency transfer, collection and other operations at any time, which is more convenient and faster than the cold wallet, but it is also vulnerable to hacker attacks.

Câu hỏi thường gặp

1. Điều gì quyết định chuyển động giá của Bitcoin?

Có hai trường phái tư tưởng trong việc xác định giá của Bitcoin.
Thông qua giá trị nội tại: Điều này thường liên quan đến các số liệu trên chuỗi, số liệu dự án và số liệu tài chính của Bitcoin, được gọi chung là phân tích cơ bản. Quy luật cung cầu, kinh tế học mã thông báo, trường hợp sử dụng, lộ trình dự án cũng như các quy định và quản trị liên quan sẽ ảnh hưởng đến giá trị của Bitcoin từ góc độ dài hạn.
Thông qua hành động giá: Được phân tích chủ yếu thông qua các mẫu biểu đồ nến và các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và dải bollinger, phân tích kỹ thuật dự báo giá của Bitcoin trên cơ sở lịch sử có xu hướng lặp lại. Vì biểu đồ hình nến là sự thể hiện chung cảm xúc của thị trường nên các thông báo tin tức và tâm lý cộng đồng cũng có thể là động lực hành động giá đáng kể cho Bitcoin .
Các nhà đầu tư có xu hướng thích tính chất dài hạn của phân tích cơ bản, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng dựa vào phân tích kỹ thuật nhiều hơn. Trên thực tế, cả hai phân tích có thể kết hợp và tạo ra các kịch bản thú vị cho Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền điện tử nói chung.

Bitcoin (BTC) Tin tức

Bitcoin (BTC) Thông báo

Gate.io Scheduled Perpetual Contracts (USDT & BTC Margin) Upgrade ( 12 July, 16: 00-16: 10 UTC)

Gate.io is going to upgrade and optimize the USDT & BTC margin perpetual contracts from 16:00 - 16:10 UTC on 12 July, 2023. The upgrade will take about 10 minutes and partial service will be unavailable during the process. There might be trading interruption _about 1 second_ and query interruption _about 1 second_ on all affected contracts during the process.
Số lượng đọc: 9192Đã đăng:

Gate.io Crazy Friday: quản lý tài chính giới hạn trong 3 ngày, tỷ lệ APR 4%!

Gate.io Crazy Friday: quản lý tài chính giới hạn trong 3 ngày, tỷ lệ APR 4%!
Số lượng đọc: 10479Đã đăng:

Gate.io thông báo nâng cấp hợp đồng vĩnh cửu thanh toán USDT và BTC

Gate.io thông báo nâng cấp hợp đồng vĩnh cửu thanh toán USDT và BTC
Số lượng đọc: 10485Đã đăng:

Gate.io Crazy Friday: quản lý tài chính giới hạn trong 3 ngày, tỷ lệ APR 4%!

Gate.io Crazy Friday: quản lý tài chính giới hạn trong 3 ngày, tỷ lệ APR 4%!
Số lượng đọc: 11692Đã đăng:

Gate.io Hold & earn thông báo thêm mức đăng ký quản lý tài chính định kỳ nhiều kỳ hạn BTC

Gate.io Hold & earn thông báo thêm mức đăng ký quản lý tài chính định kỳ nhiều kỳ hạn BTC
Số lượng đọc: 11271Đã đăng:

Gate.io thông báo tiến hành nâng cấp hợp đồng vĩnh cửu thanh toán USDT và BTC

Gate.io thông báo tiến hành nâng cấp hợp đồng vĩnh cửu thanh toán USDT và BTC
Số lượng đọc: 10436Đã đăng:
Ngày tháng
Vốn hóa thị trường lưu thông
Khối lượng
Mở
Đóng
2023-11-29
$19.71B$738.81B$37802.24N/A
2023-11-28
$17.97B$728.04B$37250.17$37802.24
2023-11-27
$10.22B$733.37B$37491.84$37250.17
2023-11-26
$7.5B$739.53B$37809.85$37491.84
2023-11-25
$22.99B$737.61B$37738.93$37809.85
2023-11-24
$11.95B$728.81B$37293.32$37738.93
2023-11-23
$25.24B$732.25B$37464.83$37293.32
Về chúng tôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tổ chức
Khoảnh khắc
Learn
Tài chính
Tiếng Việt
 • 简体中文
 • English
 • Tiếng Việt
 • 繁體中文
 • Español
 • Русский язык
 • Français
 • Deutsch
 • Português (Portugal)
 • ภาษาไทย
 • Indonesia
 • Türkçe
 • 日本語
 • عربي
 • Українська
 • Português (Brasil)
 • Gate.io © 2013-2023.