• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu của mức tăng giảm

  (Gate USD)

  USDG

  Gate.io USD Stablecoin

  Về USDG

  Về USDG

  USDG là một loại Stablecoin (tiền ổn định) blockchain neo giá trị USD và được tạo ra bằng cách thế chấp các loại tài sản blockchain do Gate.io quản lý. USDG là một thành viên sinh thái của Gate.io và là tài sản chuỗi chéo được lưu trữ trên nhiều blockchain như GateChain và Ethereum. Người dùng có thể thế chấp GT và các tài sản blockchain khác thông qua Gate.io hoặc thông qua các hợp đồng thông minh trong tương lai để nhận USDG, USDG có thể được sử dụng để giao dịch, khai thác thanh khoản stablecoin và các ứng dụng khác.

  Gate.io đã ra mắt tính năng thế chấp tài sản blockchain để nhận USDG, người dùng có thể tham gia trên web hoặc APP. Hiện tại, chúng tôi không thu lãi suất đối với các khoản thế chấp tài sản vay USDG.

  Tham gia trên web tại:https://www.gate.io/cryptoloan/USDG
  Tham gia trên APP: trang thị trường - góc trên cùng chọn “vay thế chấp” - góc trên trái chọn USDG.

  Hợp đồng thông minh

  Hợp đồng thông minh

  Địa chỉ hợp đồng thông minh của USDG:0x1c0b9c1995ea61f8fb505e4d94aa32b0c024899e

  Độ chính xác số thập phân:6

  Báo cáo kiểm toán hợp đồng thông minh USDG: PDF

  Chuyển đổi Stablecoin

  Chuyển đổi Stablecoin

  Gate.io sẽ hợp tác với cộng đồng S.Finance, USDG sẽ được niêm yết trên S.finance để tham gia vào việc chuyển đổi tiền ổn định và khai thác thanh khoản. S.Finance là một dự án DeFi cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ổn định. S.Finance áp dụng thuật toán nhà tạo lập thị trường StableSwap. Về mặt chuyển đổi tiền ổn định, S.Finance có thể cung cấp mức giá ổn định hơn và phí dịch vụ thấp hơn.

  NẮM GIỮ và kiếm tiền

  NẮM GIỮ và kiếm tiền

  Lập tức tham gia

  Gate.io Hodl&Earn cung cấp dịch vụ đầu tư USDG với lãi suất cao, Gate.io sẽ chỉ đầu tư tài sản đến các dự án khai thác thanh khoản DeFi đã được xác minh và kiểm toán rộng rãi bằng các hợp đồng thông minh, thu nhập dùng để thưởng cho người dùng tham gia quản lý tài chính, hãy đến tính năng “Hodl&Earn” để tham gia.

  Truy cập tính năng Hodl&Earn:https://www.gate.io/hodl

  Giao dịch

  Giao dịch

  Giao dịch
  Tham gia trên web tại:https://www.gate.io/trade/USDG_USDT

  Tham gia trên APP: coin - góc trên trái chọn USDG/USDT

  gate.io APP

  App điện thoại

  Giao dịch tàu sản kỹ thuật số, tiện lợi, an toàn, ổn định
  Quét mã để tải về
  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái

  Chọn ngôn ngữ và khu vực

  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Português (Portugal)
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • Türkçe
  • 日本語
  • عربي
  • Українська
  • Português (Brasil)
  • Nederlands