• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
 • Cài đặt tùy chọn
  Màu sắc tăng giảm
  Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch

Tài khoản hợp nhất

Tất cả trong một, khám phá nhiều khả năng giao dịch hơn

 • Khám phá nhiều loại giao dịch với một tài khoản.
 • Chia sẻ ký quỹ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
 • Phòng ngừa rủi ro và cho phép mở các vị thế mới với lợi nhuận chưa thực hiện.
Thử ngay

Sự khác biệt giữa Tài khoản Hợp nhất và Tài khoản Tiêu chuẩn

Crypto Unified Trading Account - Gate.io

Điểm mạnh của tài khoản hợp nhất

Crypto Unified Trading Account - Gate.io
Crypto Unified Trading Account - Gate.io

Trải nghiệm nhiều loại hình giao dịch trong một cửa

Bạn có thể giao dịch trực tiếp Giao ngay, Giao dịch ký quỹ giao ngay, Hợp đồng vĩnh cửu USDT, Hợp đồng giao chuyển và Quyền chọn trong Tài khoản hợp nhất và tránh phải chuyển tiền qua lại giữa nhiều tài khoản, giúp thao tác trở nên đơn giản và thuận tiện.

Crypto Unified Trading Account - Gate.io

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Hỗ trợ hơn 60 loại coin được thế chấp dưới dạng ký quỹ. Với việc chia sẻ ký quỹ và bù trừ PNL giữa các loại giao dịch khác nhau, lợi nhuận chưa thực hiện có thể được sử dụng để mở các vị thế mới, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng vốn.

Crypto Unified Trading Account - Gate.io

Cơ chế kiểm soát rủi ro tốt hơn

Việc thanh lý Tài khoản Tiêu chuẩn có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn do rủi ro không được phòng ngừa trên toàn bộ danh mục đầu tư; trong khi đối với Tài khoản hợp nhất, miễn là tổng tài sản trong tài khoản đáp ứng các yêu cầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và Tỷ lệ ký quỹ duy trì, bạn có thể tiếp tục mở/giữ các vị thế. Ngay cả khi một loại coin chịu tổn thất lớn ở một thị trường cụ thể, tài khoản của bạn vẫn sẽ không bị thanh lý .

Cài đặt chế độ Tài khoản hợp nhất

Classic Spot Mode - Gate.io

Chế độ Giao ngay tiêu chuẩn

Phạm vi ứng dụng
 • Giao dịch giao ngay
Đặc trưng
 • Vị thế và ký quỹ tách biệt.
 • Kiểm soát hoàn toàn việc phân bổ tài sản cho các hoạt động giao dịch khác nhau. Lãi và lỗ trong một tài khoản sẽ không ảnh hưởng đến tài khoản khác.
Multi Currency Margin Mode - Gate.io

Chế độ ký quỹ đa tiền tệ

Phạm vi ứng dụng
 • Giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ giao ngay
 • USDT vĩnh cửu, Hợp đồng giao chuyển

  Hiện Hợp đồng giao chuyển chưa được hỗ trợ. Sắp ra mắt!

  Hiện Hợp đồng giao chuyển chưa được hỗ trợ. Sắp ra mắt!

 • Quyền chọn

  Sắp diễn ra

Đặc trưng
 • Chia sẻ ký quỹ theo giá trị USD giữa các loại giao dịch khác nhau.
 • PNL được bù trừ và cho phép mở các vị thế mới với lợi nhuận chưa thực hiện.
Sắp diễn ra
Portfolio Margin Mode - Gate.io

Chế độ ký quỹ hợp nhất

Nhà giao dịch chuyên nghiệp
Phạm vi ứng dụng
 • Giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ giao ngay
 • USDT vĩnh cửu, Hợp đồng giao chuyển
 • Quyền chọn
Đặc trưng
 • Phòng ngừa rủi ro hoàn toàn cho tất cả các vị thế của tiền điện tử cơ bản và chỉ yêu cầu ký quỹ cho khoản đầu tư trần.
 • PNL được bù trừ và cho phép mở các vị thế mới với lợi nhuận chưa thực hiện.

Tài khoản hợp nhất - Giao dịch ký quỹ giao ngay

「Giao dịch ký quỹ giao ngay」 là thực hiện giao dịch ký quỹ trên thị trường giao ngay , chỉ được hỗ trợ trong Tài khoản hợp nhất. Khi bạn đã kích hoạt Giao dịch ký quỹ giao ngay, tài sản trong Tài khoản hợp nhất có thể được thế chấp dưới dạng ký quỹ.

Khi bạn đặt lệnh trên thị trường giao ngay, hệ thống sẽ tự động vay số tiền bạn cần . Bằng cách này, bạn có khả năng kiếm được lợi nhuận cao với số tiền đầu tư thấp.

Crypto Unified Trading Account - Gate.io

Tài sản trong Tài khoản hợp nhất có thể được thế chấp dưới dạng ký quỹ. Mua hoặc bán coin với đòn bẩy lên tới 3x trên thị trường giao ngay.

Crypto Unified Trading Account - Gate.io Crypto Unified Trading Account - Gate.io Crypto Unified Trading Account - Gate.io

Cơ chế kiểm soát rủi ro cho Tài khoản hợp nhất - Chế độ ký quỹ đa tiền tệ

Chế độ ký quỹ đa tiền tệ

Giao dịch giao ngay/ký quỹ

Spot Trading

Giao dịch ký quỹ giao ngay

Phái sinh

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu

Quyền chọn

Crypto Unified Trading Account - Gate.io

Ký quỹ được tính từ toàn bộ tài khoản và chia sẻ ký quỹ giữa các loại giao dịch khác nhau.

Crypto Unified Trading Account - Gate.io

Thanh lý được kích hoạt khi Tỷ lệ ký quỹ duy trì đạt 100% .

Crypto Unified Trading Account - Gate.io Crypto Unified Trading Account - Gate.io
Crypto Unified Trading Account - Gate.io
Thanh lý - Chế độ ký quỹ đa tiền tệ Thanh lý - Tài khoản Tiêu chuẩn (Hợp đồng)
Tất cả giá trị tài sản trong Tài khoản hợp nhất sẽ được chuyển đổi thành giá trị USD để tính Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (AIML) và Tỷ lệ ký quỹ duy trì (AMML). Giá thanh lý được tính dựa trên ký quỹ ban đầu của vị thế, ký quỹ duy trì và số dư khả dụng.
Khi Tỷ lệ ký quỹ duy trì đạt 100%, một phần vị thế sẽ được thanh lý để giải phóng ký quỹ và Khi Tỷ lệ ký quỹ duy trì tài khoản trên 100% việc thanh lý sẽ được chấm dứt . Khi giá đánh dấu đạt đến giá thanh lý, tất cả các vị thế sẽ được thanh lý .

Bắt đầu với Tài khoản Hợp nhất

Thử ngay

Vấn đề thường gặp

 • Các yêu cầu để trở thành người dùng Tài khoản hợp nhất là gì?

  Cấp VIP của bạn phải lớn hơn hoặc bằng 3 và tài sản giao ngay của bạn phải có ít nhất 1,000 USD.

 • Có bao nhiêu chế độ tài khoản trong Tài khoản hợp nhất?

  Có ba chế độ tài khoản trong Tài khoản Hợp nhất: Giao ngay tiêu chuẩn, Ký quỹ đa tiền tệ và Ký quỹ kết hợp.

 • Tự động vay là gì?

  Tự động vay chỉ có thể truy cập được sau khi bạn nâng cấp lên Tài khoản hợp nhất. Kích hoạt 「Tự động vay」 trên trang giao dịch giao ngay và hệ thống sẽ tự động vay số tiền bạn cần. Tiền lãi được tính và khấu trừ vào đầu giờ tiếp theo sau khi bạn vay tiền thành công.

 • Các khoản nợ trong Tài khoản hợp nhất là gì?

  Các khoản nợ trong Tài khoản hợp nhất bao gồm: Khoản vay giao ngay, số dư âm do bị trừ lãi (do số dư không đủ), PNL chưa thực hiện của hợp đồng.

 • Làm thế nào để tính lãi?

  Lãi = Tiền gốc * Lãi suất vay theo giờ (1+18%). Tiền lãi được tính và khấu trừ vào đầu giờ tiếp theo sau khi bạn vay tiền thành công. Nếu bạn đã hoàn trả khoản vay của mình trước giờ đó, bạn sẽ không bị tính lãi.

 • Làm cách nào để hoàn trả các khoản nợ trong Tài khoản Hợp nhất?

  Hiện tại, bạn chỉ có thể hoàn trả Khoản vay giao ngay theo cách thủ công. Chức năng tự động hoàn trả chưa khả dụng. Hãy chú ý theo dõi.

  Đối với số dư âm do khấu trừ lãi suất hoặc thua lỗ trong hợp đồng, khoản nợ của bạn có thể được tự động trả bằng cách chuyển tiền hoặc mua số coin tương ứng.

ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.