Nguyên tắc cơ bản về giao dịch tiền điện tử

Giao dịch

Trong suốt khóa học, chúng ta sẽ học cách chọn Sàn giao dịch tiền điện tử phù hợp và cách giữ an toàn cho tài sản của bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giao dịch và cách các loại phân tích khác nhau có thể giúp bạn tận dụng tối đa giao dịch đó.

Giới thiệu về khóa học

Trong khóa học Cơ bản về giao dịch tiền điện tử, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa DEX và CEX để bắt đầu giao dịch, giải thích cách lưu trữ tài sản của bạn trong ví và giới thiệu một số ví, đồng thời thảo luận về các cách giao dịch phổ biến, chẳng hạn như giao ngay và perp.

Bạn sẽ học được gì

  • Sự khác biệt giữa DEX và CEX
  • Ví nóng & Ví lạnh, cái nào phù hợp với tôi?
  • Giao dịch Spot là gì? Giao dịch Perp là gì?
  • Tư duy giao dịch
  • Làm thế nào để giao dịch như một Chuyên gia? Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật
Nguyên tắc cơ bản về giao dịch tiền điện tử
Đã học
5Thời gian cập nhật
1104Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Người mới bắt đầu

Người hướng dẫn

Gate Learn

Gate Learn

đội chính thức
Nền tảng giáo dục của Gate.io Exchange bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm chuỗi khối, các dự án phổ biến, giao dịch, tài chính, v.v. Nó nhằm mục đích cung cấp cho những người quan tâm đến ngành công nghiệp Web3 thông tin toàn diện nhất có thể để nâng cao kiến thức của họ.

Nguyên tắc cơ bản về giao dịch tiền điện tử

Giao dịch

Trong suốt khóa học, chúng ta sẽ học cách chọn Sàn giao dịch tiền điện tử phù hợp và cách giữ an toàn cho tài sản của bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giao dịch và cách các loại phân tích khác nhau có thể giúp bạn tận dụng tối đa giao dịch đó.

Nguyên tắc cơ bản về giao dịch tiền điện tử
Đã học
5Thời gian cập nhật
1104Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Người mới bắt đầu

Giới thiệu về khóa học

Trong khóa học Cơ bản về giao dịch tiền điện tử, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa DEX và CEX để bắt đầu giao dịch, giải thích cách lưu trữ tài sản của bạn trong ví và giới thiệu một số ví, đồng thời thảo luận về các cách giao dịch phổ biến, chẳng hạn như giao ngay và perp.

Bạn sẽ học được gì

  • Sự khác biệt giữa DEX và CEX
  • Ví nóng & Ví lạnh, cái nào phù hợp với tôi?
  • Giao dịch Spot là gì? Giao dịch Perp là gì?
  • Tư duy giao dịch
  • Làm thế nào để giao dịch như một Chuyên gia? Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Nội dung khóa học

Người hướng dẫn

Gate Learn

Gate Learn

đội chính thức
Nền tảng giáo dục của Gate.io Exchange bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm chuỗi khối, các dự án phổ biến, giao dịch, tài chính, v.v. Nó nhằm mục đích cung cấp cho những người quan tâm đến ngành công nghiệp Web3 thông tin toàn diện nhất có thể để nâng cao kiến thức của họ.