Gate.io
Learn Cryptocurrency & Blockchain

Bảo hiểm rủi ro tương lai: Hướng dẫn toàn diện

Người mới bắt đầuSep 26, 2023
So với các khoản đầu tư thông thường, kinh doanh chênh lệch giá tương lai thường mang lại lợi nhuận ổn định hơn và rủi ro thấp hơn. Hiệu suất của nó không bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả. Bất kể những thay đổi của thị trường, hoạt động kinh doanh chênh lệch giá vẫn có thể đạt được, đảm bảo lợi nhuận dương. Mặc dù rủi ro chênh lệch giá hợp đồng tương lai là cực kỳ thấp nhưng vẫn tồn tại hai tình huống có thể dẫn đến mất vốn gốc. Nhìn chung, nó vẫn là một chiến lược có tỷ lệ lợi tức đầu tư cao.
Bảo hiểm rủi ro tương lai: Hướng dẫn toàn diện

1. Kinh doanh chênh lệch giá giao ngay tương lai là gì?

Bản chất của kinh doanh chênh lệch giá giao ngay tương lai nằm ở việc nắm bắt tỷ lệ cấp vốn. “Hợp đồng tương lai giao ngay” trong kinh doanh chênh lệch giá giao ngay tương lai đề cập đến các giao dịch tương lai giao ngay vĩnh viễn, ngụ ý hai giao dịch đồng thời có hướng ngược nhau, số lượng bằng nhau và bù đắp lãi lỗ trong hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn, để kiếm phí cấp vốn từ hợp đồng vĩnh viễn. giao dịch. Kinh doanh chênh lệch giá giao ngay tương lai là một chiến lược giao dịch để phòng ngừa rủi ro về giá, nghĩa là sự thay đổi giá sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận. Đây là một chiến lược có rủi ro tương đối thấp.

1.1 Phí cấp vốn là gì?

Phí tài trợ là một cơ chế thanh toán trong hợp đồng vĩnh viễn. Vì hợp đồng vĩnh viễn không có giao hàng nên các cơ chế khác được sử dụng để ổn định chênh lệch giá giao ngay và hợp đồng tương lai và cơ chế này là phí cấp vốn. Nói một cách đơn giản, phí cấp vốn là chi phí mà bên mua của hợp đồng trả cho bên bán để cân bằng tâm lý giữa phe mua và phe bán.

Tính phí tài trợ:

Phí cấp vốn = Giá trị vị thế * Tỷ lệ cấp vốn

Về tỷ lệ tài trợ:

Nguyên tắc của cơ chế tỷ lệ tài trợ là khi một bên tham gia hợp đồng vĩnh viễn và vốn quá nhiều thì phải trả một mức lãi suất tài trợ nhất định cho đối tác để kích thích sự gia tăng số lượng người tham gia và đầu tư vào phía đối tác. Nói chung, bên mạnh hơn trong số những người đầu cơ giá lên và bên bán trả giá cho bên yếu hơn. Hiện tại, trong hầu hết các kịch bản thị trường, bên mua trả phí cấp vốn cho bên bán và tỷ lệ phần trăm số tiền được trả cho bên bán là tỷ lệ cấp vốn.

Tỷ lệ tài trợ được xác định dựa trên tình hình tăng và giảm hiện tại, bắt nguồn từ thuật toán của sàn giao dịch và mỗi sàn giao dịch có một thuật toán khác nhau. Dưới đây là chi tiết về tỷ lệ tài trợ của Gate.io:

https://www.gate.io/fee

https://www.gate.io/help/futures/futures_logic/27569

2. Làm thế nào để kinh doanh chênh lệch giá?

Nền tảng Gate.io hỗ trợ chênh lệch giá hợp đồng giao ngay theo kịch bản bên mua trả phí cho bên bán, đây cũng là kịch bản phổ biến và ổn định nhất của thị trường.

Bằng cách bán khống các hợp đồng (vĩnh viễn) (1X) trong khi nắm giữ giá trị tương đương của tài sản giao ngay, hợp đồng và tài sản giao ngay có thể cân bằng và phòng ngừa lẫn nhau trong khi vẫn kiếm được tỷ lệ cấp vốn cứ sau 8 giờ. Quy tắc về tỷ lệ cấp vốn trên Gate.io là: tỷ lệ cấp vốn được tính mỗi phút và giá trị trung bình trong một khoảng thời gian (8 giờ) được lấy làm tỷ lệ cấp vốn cuối cùng. Tỷ lệ cấp vốn hiện tại được áp dụng ở mỗi giai đoạn cấp vốn (8 giờ). Phí cấp vốn được thanh toán ba lần một ngày, lúc UTC 0:00, 8:00 và 16:00, với giá trị vị thế dựa trên các dấu thời gian này.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ chênh lệch giá

Dựa trên công thức tính lợi nhuận chênh lệch giá: Lợi nhuận chênh lệch giá = Phí cấp vốn (Giá trị vị thế x Tỷ lệ cấp vốn) - Phí giao dịch giao ngay - Phí giao dịch hợp đồng. Ngoài ra, tỷ lệ tài trợ bị ảnh hưởng bởi chỉ số phí bảo hiểm hợp đồng giao ngay. Do đó, các yếu tố cuối cùng ảnh hưởng đến lợi nhuận chênh lệch giá bao gồm tỷ lệ tài trợ, tỷ lệ giao dịch và chỉ số phí bảo hiểm giao ngay tương lai.

Tỷ lệ funding

Do đó, tỷ lệ cấp vốn càng cao thì lợi nhuận chênh lệch giá càng cao trong cùng điều kiện vị thế.

Tỷ giá giao dịch (Hợp đồng và giao ngay)

Ngoài tỷ lệ cấp vốn, người dùng còn bị tính phí giao dịch cho mỗi giao dịch mua hoặc bán hợp đồng bổ sung mà họ thực hiện. Các loại tiền điện tử khác nhau có phí giao dịch khác nhau. Theo công thức tính lợi nhuận chênh lệch giá, loại tiền tệ giao dịch của người dùng và số lượng giao dịch sẽ dẫn đến tỷ lệ giao dịch tương ứng, điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận chênh lệch giá. Để biết chi tiết về phí giao dịch cho từng loại tiền điện tử trên Gate.io, vui lòng tham khảo: https://www.gate.io/fee

Chênh lệch giá giữa hợp đồng và giá giao ngay

Do việc tính tỷ lệ cấp vốn chủ yếu xem xét chênh lệch lãi suất giữa đồng tiền định giá và đồng tiền thanh toán, cũng như chênh lệch giá giữa giá giao dịch nội bộ và giá giao ngay bên ngoài (tức là chỉ số phí bảo hiểm), nên chênh lệch giá giữa hợp đồng và giao ngay sẽ ảnh hưởng đến kết quả tính toán tỷ lệ cấp vốn, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận chênh lệch giá cuối cùng, tức là phí cấp vốn.

4. Cách chọn tiền điện tử cho giao dịch chênh lệch giá giao ngay

Tỷ lệ tài trợ dương, càng cao càng tốt

Theo phí cấp vốn = Giá trị vị thế * Tỷ lệ cấp vốn, tỷ lệ cấp vốn càng cao thì phí cấp vốn cuối cùng (lợi nhuận chênh lệch giá) càng cao.

Chênh lệch giá rất nhỏ giữa hợp đồng và giao ngay

Chọn tiền điện tử có chênh lệch giá nhỏ giữa hợp đồng và giao ngay. Khi mở một vị thế, bạn có thể chọn kết hợp hợp đồng tương lai và giao ngay với mức chênh lệch giá nhỏ. Điều này có thể kiểm soát chi phí đầu tư và sau đó khi một bước ngoặt về giá xuất hiện giữa các hợp đồng và giao ngay, bạn có thể thu được phí cấp vốn (lợi nhuận chênh lệch giá) do chênh lệch cơ bản lớn giữa hợp đồng tương lai và giao ngay.

Tiền điện tử có tỷ lệ giao dịch thấp

Bởi vì người dùng bị tính phí giao dịch mỗi khi họ mua ngay tại chỗ hoặc bán khống một hợp đồng, lợi nhuận chênh lệch giá cho người dùng sẽ bị ảnh hưởng bởi loại tiền giao dịch và số lượng giao dịch. Do đó, tỷ lệ giao dịch càng thấp thì người dùng càng có thể giữ được nhiều lợi nhuận hơn.

5. Nghiên cứu điển hình về chênh lệch giá giao ngay tương lai

Lấy hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn của BTC làm ví dụ về cách thức hoạt động của chênh lệch giá giao ngay. Nếu tỷ lệ tài trợ thị trường là 0,1% và không thay đổi, các nhà kinh doanh chênh lệch giá sẽ mua các hợp đồng giao ngay và ngắn hạn. Giả sử giá BTC hiện tại là 5000 USDT, nhà đầu tư thực hiện giao dịch chênh lệch giá hợp đồng giao ngay với khoản đầu tư 10.000 USDT, thực hiện chiến lược trong 365 ngày.

Đầu tiên, tổng số tiền (10.000 USDT) được chia thành hai phần. Một BTC được mua (với giá 5000 USDT) và sau đó một BTC được bán khống trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn với 5000 USDT (không có đòn bẩy).

Thứ hai, sau khi rút ngắn hợp đồng vĩnh viễn, người bán khống sẽ nhận được phí cấp vốn cứ sau 8 giờ, lên tới 5 USDT.
(1_5000_0,1%=5USDT)

Thứ ba, trong quá trình vận hành chiến lược này, nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận 1095 lần (365_3=1095; ba lần một ngày). Tỷ lệ hoàn vốn hàng năm có thể đạt 16,425% (1642,5/10000_100%).

Người dùng có thể dễ dàng kiếm tiền bằng cách sử dụng chiến lược chênh lệch giá Spot-Futures, không phải thông qua việc mua giao ngay và hợp đồng mà với sự trợ giúp của giao dịch sao chép định lượng của Gate.io.

6. Hướng dẫn cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá giao ngay tương lai

Trên web: Điều hướng đến Giao dịch sao chép định lượng > Chiến lược định lượng > Tạo chiến lược mới > Phần Lợi nhuận đầu tư dài hạn ổn định > Giao dịch chênh lệch giá giao ngay tương lai > Tạo chiến lược > Định cấu hình tham số > Nhấp vào TạoTrên ứng dụng: Đi tới Giao dịch sao chép định lượng > Nhấp vào Mẫu chiến lược > Chọn chênh lệch giá giao ngay tương lai > Đặt tham số
Giải thích thuật ngữ:

Đòn bẩy bội số: Điều này đề cập đến bội số đòn bẩy khi bán khống một hợp đồng vĩnh viễn, có thể được đặt trong phạm vi từ 1X đến 3X.

Chênh lệch giá hợp đồng giao ngay-tương lai hiện tại: Đây là chênh lệch giá hợp đồng giao ngay-tương lai thực tế trên thị trường, có thể thay đổi và dùng làm dữ liệu tham khảo cho việc mở và đóng lệnh.

Kiểm soát chênh lệch giá giao ngay-tương lai: Điều này đề cập đến việc kiểm soát độ lệch giữa giá trung bình giao dịch cuối cùng của hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai và giá đặt hàng thông qua cài đặt tham số trong một phạm vi tỷ lệ nhất định. Thông thường, một trang sẽ hiển thị chênh lệch chênh lệch giữa hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai hiện tại. Người dùng có thể đặt giá trị cho việc kiểm soát chênh lệch giá giao ngay tương lai dựa trên hình này. Giá trị để kiểm soát chênh lệch giá hợp đồng giao ngay tương lai nói chung cần phải thấp hơn chênh lệch chênh lệch giá hợp đồng giao ngay tương lai hiện tại để tạo điều kiện cho việc mở vị thế suôn sẻ. Nếu giá trị chênh lệch hợp đồng tương lai giao ngay khác xa quá mức so với giá trị đầu vào của người dùng, nó có thể kích hoạt việc đóng vị thế tự động. (Do sự biến động đáng kể của thị trường tiền điện tử, giá giao dịch cuối cùng của hợp đồng thường khác với giá đặt lệnh khi nhà giao dịch giao dịch. Tại thời điểm này, mức độ thay đổi giá giữa giao ngay và tương lai có thể được kiểm soát thông qua kiểm soát chênh lệch giá giao ngay và tương lai.)

7. Giải thích những cân nhắc đối với giao dịch chênh lệch giá giao ngay tương lai

Mặc dù chiến lược chênh lệch giá giao ngay-tương lai được biết đến với tính chất rủi ro thấp nhưng đây không phải là phương pháp đầu tư hoàn toàn không có rủi ro. Trong một số trường hợp cực đoan nhất định, nó có thể dẫn đến thua lỗ cho các nhà đầu tư. Những rủi ro chính bao gồm:

Những thay đổi theo hướng của lãi suất

Trong khi trong phần lớn các trường hợp, thị trường hợp đồng yêu cầu bên mua trả phí cấp vốn cho bên bán, có những trường hợp bên bán trả phí cho bên mua. Trong những trường hợp như vậy, bạn phải chịu chi phí lãi vay thay vì kiếm được thu nhập từ lãi. Tin vui là xu hướng lãi suất trên Gate.io rất ổn định, hiếm khi có sự thay đổi. Những tổn thất không thường xuyên do thay đổi lãi suất có thể được bù đắp bằng phí cấp vốn tiếp theo.

Cưỡng chế thanh lý

Chiến lược chênh lệch giá giao ngay-tương lai yêu cầu sử dụng hợp đồng vĩnh viễn để thiết lập các vị thế, liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy. Khi giá của một loại tiền tệ có sự thay đổi đáng kể, vị thế của bạn có thể bị thanh lý. Để giảm thiểu rủi ro này, Gate.io hạn chế sử dụng đòn bẩy trong các chiến lược chênh lệch giá giao ngay-tương lai. Người dùng có thể sử dụng đòn bẩy tối đa gấp 3 lần khi mở một vị thế.

8. Kết luận

So với các khoản đầu tư thông thường, kinh doanh chênh lệch giá tương lai thường mang lại lợi nhuận ổn định hơn và rủi ro thấp hơn. Hiệu suất của nó không bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả. Bất kể những thay đổi của thị trường, hoạt động kinh doanh chênh lệch giá vẫn có thể đạt được, đảm bảo lợi nhuận dương. Mặc dù rủi ro chênh lệch giá hợp đồng tương lai là cực kỳ thấp nhưng vẫn tồn tại hai tình huống có thể dẫn đến mất vốn gốc. Nhìn chung, nó vẫn là một chiến lược có tỷ lệ lợi tức đầu tư cao.

Tác giả: 量化团队
Thông dịch viên: Piper
(Những) người đánh giá: KOWEI、Hugo、Ashley He、Joyce
* Đầu tư có rủi ro, phải thận trọng khi tham gia thị trường. Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào được cung cấp hoặc xác nhận bởi Gate.io.
* Không được phép sao chép, truyền tải hoặc đạo nhái bài viết này mà không có sự cho phép của Gate.io. Vi phạm là hành vi vi phạm Luật Bản quyền và có thể phải chịu sự xử lý theo pháp luật.