Gate.io
Learn Cryptocurrency & Blockchain

Hướng dẫn sử dụng giao dịch lưới giao ngay (Phiên bản cơ bản)

Người mới bắt đầuSep 27, 2023
Lưới giao ngay là một công cụ mạnh mẽ để thu lợi nhuận trong các thị trường biến động. Mặc dù nó không phải là toàn năng—chẳng hạn, đặc điểm của nó là chỉ cho phép các vị thế mua có thể khiến bạn dễ bị mắc kẹt trong xu hướng giảm một chiều—về tổng thể, lợi ích nhiều hơn những hạn chế. Không có công cụ hoàn hảo nào trên thế giới này; mọi công cụ đều có vị trí của nó để tối đa hóa giá trị của nó. Chỉ thông qua việc học hỏi liên tục, hiểu rõ về công cụ, làm quen với thị trường và nhận ra sở thích rủi ro cá nhân, chúng ta mới có thể tìm ra phương pháp kiếm tiền phù hợp nhất với điều kiện thị trường hiện tại.
Hướng dẫn sử dụng giao dịch lưới giao ngay (Phiên bản cơ bản)

1. Lưới giao ngay là gì?

Spot Grid là một phần của giao dịch theo lưới, thể hiện đặc điểm của giao dịch theo lưới, với hạn chế là nó chỉ có thể kéo dài. Spot Grid là một chiến lược giao dịch phù hợp với các thị trường đầy biến động, cho phép bán giá cao và mua thấp có lợi nhuận. Bằng cách thiết lập các tham số như phạm vi giá và số lượng lưới, quỹ được chia thành nhiều phần khác nhau một cách có hệ thống. Khi giá giảm, việc mua hàng được thực hiện theo từng giai đoạn, trong khi khi giá tăng, việc bán diễn ra theo từng giai đoạn. Chiến lược này liên tục thu lợi nhuận từ việc bán cao và mua thấp trong một thị trường biến động.

2. Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch lưới giao ngay

Lợi thế

  • Giao dịch lưới giao ngay thể hiện đặc điểm mua nhiều hơn ở mức giá thấp hơn và bán ở mức giá cao hơn, khiến nó trở nên phù hợp một cách tự nhiên với các thị trường biến động. Khi thị trường tiền điện tử có xu hướng biến động, với các nghiên cứu cho thấy rằng 70% thời gian, giá nằm trong một phạm vi. Điều này cung cấp một môi trường giao dịch tự nhiên cho giao dịch lưới.
  • Không cần phải giám sát liên tục vì nó hoạt động như một cỗ máy chênh lệch giá tự động 24 giờ.
  • Nó thân thiện với người mới bắt đầu, với thời gian học tập rất thấp. Người dùng có thể sử dụng AI để đề xuất thiết lập lưới hoặc sao chép chiến lược của các nhà cung cấp tín hiệu khác.
  • Với hơn 1000 cặp giao dịch để lựa chọn, có rất nhiều cơ hội.
  • Phí giao dịch thấp và người dùng có thể sử dụng Thẻ điểm hoặc GT để khấu trừ. Một số cặp giao dịch thậm chí còn có phí giao dịch bằng 0.

Nhược điểm

  • Thật không may, Spot Grid không phải là toàn năng. Vì nó chỉ có thể kéo dài nên nó có thể bị mắc kẹt trong các xu hướng giảm một chiều và tỷ lệ sử dụng vốn của nó có xu hướng thấp. Nó cũng có nguy cơ di chuyển ra khỏi phạm vi được chỉ định.

3. Loại tiền điện tử nào phù hợp cho giao dịch lưới giao ngay?

Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với các loại tiền điện tử được thiết lập tốt với tính thanh khoản cao, chẳng hạn như BTC_USDT và ETH_USDT. Bạn có thể tham khảo 100 tài sản kỹ thuật số hàng đầu được xếp hạng trên giao dịch CMC trên nền tảng Gate.io. Nếu bạn hiểu sâu hơn về Giao dịch lưới giao ngay, bạn có thể thử giao dịch các cặp có tính biến động cao khác để có lợi nhuận cao hơn.

4. Làm thế nào để sử dụng lưới điểm?

Trên web: Giao dịch sao chép định lượng > Chiến lược định lượng > Tạo chiến lược mới > Lưới giao ngay > Tạo chiến lược > Chọn cặp giao dịch > Đề xuất thông minh AI/Cấu hình lưới thủ công + Cài đặt tham số > Tạo

Trên ứng dụng: Giao dịch sao chép định lượng > Chiến lược được hệ thống đề xuất > Lưới giao ngay > Tạo chiến lược > Chọn cặp giao dịch > Đề xuất thông minh AI/Cấu hình lưới thủ công + Cài đặt thông số > Tạo


Giải thích thuật ngữ lưới điểm

Lưới thông minh AI: Lưới thông minh AI sử dụng dữ liệu lịch sử trong 7 ngày qua để tiến hành kiểm tra ngược. Nó tự động tính toán các tham số lưới có lợi nhuận cao nhất: giới hạn giá trên, giới hạn giá dưới và số lượng lưới. Người dùng chỉ cần chọn tỷ lệ số tiền đầu tư (số tiền đầu tư được chọn phải lớn hơn hoặc bằng số tiền đầu tư tối thiểu).

Điền dữ liệu AI: Chức năng này tự động tìm nạp và điền vào dữ liệu Lưới thông minh AI.

Xóa tất cả phím tắt: Nếu người dùng cần xóa nhiều mục nhập dữ liệu, họ có thể sử dụng phím tắt này để tránh xóa chúng riêng lẻ. Sau khi nhấp vào, bạn có thể thiết lập lại các thông số.

Giới hạn giá thấp hơn: Đây là giá mua thấp nhất. Sẽ không có giao dịch mua nào xảy ra nếu giá mới nhất của thị trường thấp hơn giá này. Đồng thời, việc bán hàng không thể được thực hiện ở mức giá giới hạn thấp hơn.

Giới hạn giá trên: Đây là mức giá bán cao nhất. Nếu giá mới nhất của thị trường cao hơn giá này thì việc bán sẽ không diễn ra. Tương tự, việc mua hàng không thể được thực hiện ở mức giá giới hạn trên.

Số lượng lưới: Điều này đề cập đến số lượng lưới sẽ được thực thi, với phạm vi giới hạn từ 2 đến 200.

Khoảng cách lưới: Giả sử khoảng cách lưới là q, giới hạn trên của giá lưới là a1, giới hạn dưới của giá lưới là a2 và số lượng lưới là n. Công thức tính khoảng cách lưới số học q là:

Công thức tính tỷ lệ thả nổi thực tế q trong lưới hình học (tỷ lệ giá tính toán thực tế là 1+q) là:

Tỷ lệ hoàn trả lưới đơn:

Giả sử khoảng cách lưới là q, giới hạn trên của giá lưới là a1, giới hạn dưới của giá lưới là a2 và số lượng lưới là n, khi đó, tỷ lệ hoàn vốn lưới đơn hình học là:

Tỷ lệ hoàn trả lưới đơn số học là:

Số lượng giao dịch cơ sở lưới đơn: Số lượng tiền điện tử được chọn để mua và bán trong mỗi lưới.

Tăng số lượng: Tăng số lượng bị tắt theo mặc định. Khi được bật, bạn có thể chọn tăng số lượng mua và bán của mỗi lưới theo một lượng cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm, như trong hình:

Ví dụ: Nếu số lượng giao dịch cơ sở lưới đơn là 1 và mức tăng số lượng là 2, điều này có nghĩa là lưới đầu tiên sẽ mua hoặc bán 1 BTC, lưới thứ hai sẽ mua hoặc bán 1 + 2 = 3 BTC, lưới thứ ba sẽ mua hoặc bán 1 + 2 + 2 = 5 BTC, v.v.

Cài đặt nâng cao: Trên đây là một số cài đặt thông số cơ bản mà người dùng phải điền vào. Để duy trì thiết kế trang rõ ràng, không phải tất cả cài đặt nâng cao đều được hiển thị. Chúng chỉ hiển thị khi người dùng nhấp để xem chúng. Cài đặt nâng cao bao gồm một số trường tùy chọn mà người dùng có thể điền vào theo nhu cầu riêng của họ.

Giải thích tham số cài đặt nâng cao

Giá kích hoạt chiến lược: Lưới sẽ chỉ bắt đầu chạy khi giá thị trường mới nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá kích hoạt. Cấu hình giá kích hoạt phải thấp hơn giá mới nhất và nằm trong phạm vi giữa giá thấp nhất và cao nhất trong lưới.

Giá dừng lỗ: Điều này được kích hoạt khi giá thị trường mới nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá này. Nó phải thấp hơn giá giới hạn dưới.

Giá chốt lời: Điều này được kích hoạt khi giá thị trường mới nhất lớn hơn hoặc bằng giá này. Nó phải lớn hơn giá giới hạn trên.

Tùy chọn giải quyết (Tùy chọn)

Bán tất cả tiền điện tử được giữ khi chấm dứt: Khi được kích hoạt, sau khi chiến lược kết thúc, tất cả tiền điện tử được giữ sẽ được bán theo giá thị trường và được chuyển đổi thành USDT.

Chế độ tích trữ: Khi được bật, thu nhập lưới từ chiến lược này sẽ được chuyển đổi ngay lập tức thành tiền điện tử đã chọn. Chế độ tích trữ lưới giao ngay đề cập đến triển vọng tăng giá dài hạn về sự tăng giá của tiền điện tử. Trong giao dịch lưới, lợi nhuận chênh lệch giá được tạo ra bằng cách mua và bán được sử dụng để mua tiền điện tử theo giá thị trường mới nhất. Bằng cách này, lợi nhuận sẽ được chuyển đổi thành tiền điện tử và được giữ trong thời gian dài.

Lời nhắc tử tế: Có thể chọn đồng thời các tùy chọn “Bán tất cả tiền điện tử được giữ khi chấm dứt” và “Chế độ tích trữ”.

5. Câu hỏi thường gặp về lưới điểm

5.1 Giao dịch lưới giao ngay có thể có lệnh dừng lỗ không?

Vâng, nó có thể. Bạn có thể đặt giá dừng lỗ trong các thông số để duy trì sự an toàn cho tài sản của mình một cách kịp thời. Khi giá mục tiêu giao dịch giảm xuống dưới mức giá dừng lỗ, sản phẩm định lượng sẽ tự động bán mục tiêu giao dịch cho bạn.

5.2 Chi phí phí có thể vượt quá lợi nhuận lưới điện không?

Không. Lưới giao ngay đảm bảo chỉ mở lệnh khi lợi nhuận lưới cao hơn phí, do đó sẽ không xảy ra tình trạng phí vượt quá lợi nhuận lưới.

5.3 Tôi nên chọn “Lưới thông minh AI” và “Cấu hình lưới thủ công” của lưới điểm như thế nào?

Nếu bạn là người mới bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng “Lưới thông minh AI”. Lưới thông minh AI sử dụng dữ liệu lịch sử trong bảy ngày qua để kiểm tra lại và tự động tính toán các thông số lưới có năng suất cao nhất: giá giới hạn trên, giá giới hạn dưới và số lượng lưới. Người dùng chỉ cần chọn tỷ lệ số tiền đầu tư (số tiền đầu tư được chọn phải bằng hoặc lớn hơn số tiền đầu tư tối thiểu). Nếu bạn có kinh nghiệm, bạn có thể sử dụng “Cấu hình lưới thủ công”, cho phép bạn định cấu hình các tham số theo nhu cầu của riêng mình.

6. Kết luận

Lưới giao ngay là một công cụ mạnh mẽ để thu lợi nhuận trong các thị trường biến động. Mặc dù nó không phải là toàn năng—chẳng hạn, đặc điểm của nó là chỉ cho phép các vị thế mua có thể khiến bạn dễ bị mắc kẹt trong xu hướng giảm một chiều—về tổng thể, lợi ích nhiều hơn những hạn chế. Không có công cụ hoàn hảo nào trên thế giới này; mọi công cụ đều có vị trí của nó để tối đa hóa giá trị của nó. Chỉ thông qua việc học hỏi liên tục, hiểu rõ về công cụ, làm quen với thị trường và nhận ra sở thích rủi ro cá nhân, chúng ta mới có thể tìm ra phương pháp kiếm tiền phù hợp nhất với điều kiện thị trường hiện tại.

Tác giả: 量化团队
Thông dịch viên: Piper
(Những) người đánh giá: Edward、Hugo、Ashley He、Joyce
* Đầu tư có rủi ro, phải thận trọng khi tham gia thị trường. Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào được cung cấp hoặc xác nhận bởi Gate.io.
* Không được phép sao chép, truyền tải hoặc đạo nhái bài viết này mà không có sự cho phép của Gate.io. Vi phạm là hành vi vi phạm Luật Bản quyền và có thể phải chịu sự xử lý theo pháp luật.