• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
quay về

​Gate.io công bố kết quả đăng ký dự án Startup Seele (SEELE) và thời gian niêm yết

2022-07-19 02:40:21 UTC 15180
I. Kết quả đăng ký mua dự án Seele (SEELE)
Tổng SEELE phát ra 10,000,000 SEELE
Tổng giá trị của số lệnh nhận được:47,918,340 USDT
Tổng giá trị của số lệnh có hiệu lực: 47,262,460 USDT
Tổng số lệnh đặt: 16,204
Số lượng lệnh có hiệu lực: 15,834
Hiệu suất đặt lệnh: 97.71661318193 %
Hiệu suất số tiền có hiệu lực: 98.631254755486 %
Lượng người dùng tham gia:16,204
Lượng người dùng độc lập đặt lệnh có hiệu lực: 15,834
Số tiền bình quân mỗi người đặt lệnh có hiệu lực: 2984.8717948718 USDT
Số tiền bình quân phân cho mỗi người:6.3155235569029 USDT
Số lượng SEELE bình quân mỗi người nhận được: 631.55235569029 SEELE
Hệ số đặt mua bằng USDT là F = 0.002115844160461
Để đảm bảo nguyên tắc minh bạch nhất quán, Gate.io giữ lại tất cả các lịch sử đăng ký đặt mua dự án, thuận tiện cho các nhu cầu kiểm toán của bên thứ ba.
Điều quan trọng cần lưu ý: lý do các lệnh đặt không hợp lệ là do người dùng không giữ đủ số tiền đã đặt lệnh trong tài khoản cho đến 2 giờ sau khi sự kiện kết thúc, do đó bị loại khỏi lệnh đặt có hiệu lực.

II.Niêm yết SEELE
Gate.io sẽ niêm yết SEELE vào lúc 13:00 ngày 19 tháng 7 năm 2022 (Giờ Việt Nam), tiếp đó sẽ mở dịch vụ rút tiền
Địa chỉ nạp SEELE : https://www.gate.io/myaccount/deposit/SEELE
Địa chỉ giao dịch SEELE: https://www.gate.io/trade/SEELE_USDT
Chúng tôi hoan nghênh các dự án IEO liên hệ chúng tôi thông qua hình thức bỏ phiếu niêm yết, hy vọng nhiều người dùng giới thiệu các dự án chất lượng cho chúng tôi, cùng nhau hợp tác mang đến sự phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định cho Gate.io và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng GT. Xin cảm ơn!

Gate.io không tính chi phí niêm yết, chỉ hợp tác với các dự án chất lượng và cung cấp cho người dùng các dịch vụ ưu việt. Xin chân thành cảm ơn tất cả người dùng đã không ngừng ủng hộ chúng tôi.
Đăng ký tài khoản tại:https://www.gate.io/m#/register
Địa chỉ tải ứng dụng APP:https://www.gate.io/mobileapp

Theo dõi chúng tôi trên:
Facebook: https://www.facebook.com/GateioVietnamOfficial
Telegram: https://t.me/gateiovietnam
Vietnam Telegram chatroom: t.me/gateiovietnamchat
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Medium:https://medium.com/@gateio
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal

Gate.io
Ngày 19 tháng 7 năm 2022

ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.