• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC/USDT

42267.0

5.93 %

ETH/USDT

2253.81

2.37 %

ORDI/USDT

52.37

55.12 %

LUNA/USDT

1.1910

37.51 %

LQTY/USDT

1.5823

-0.74 %

LUNC/USDT

0.00026591

37.42 %

STX/USDT

1.1007

33.20 %

FTT/USDT

4.845

-4.00 %

CFX/USDT

0.20165

21.08 %

BONK/USDT

0.000006660

31.49 %

LINK/USDT

15.766

-1.66 %

KAS/USDT

0.14463

3.27 %

BLUR/USDT

0.5334

-1.45 %

BIGTIME/USDT

0.85543

82.07 %

DOGE/USDT

0.089725

4.99 %

FTN/USDT

1.3174

0.12 %

GFT/USDT

0.022905

-7.27 %

VGX/USDT

0.14859

-0.30 %

FLR/USDT

0.014111

2.25 %

PEPE/USDT

0.0000013930

14.84 %

PYTH/USDT

0.4119

-7.56 %

RATS/USDT

0.00007436

3.37 %

RIF/USDT

0.13394

17.86 %

RARE/USDT

0.17499

25.93 %

SUSHI/USDT

1.4031

9.62 %

TIA/USDT

9.017

5.98 %

AURORA/USDT

0.32359

114.38 %

ICP/USDT

5.039

6.39 %

SATS/USDT

0.0000002540

14.00 %

USTC/USDT

0.058333

-2.91 %

NTRN/USDT

0.7687

33.52 %

ARB/USDT

1.0852

-1.96 %

SUPER/USDT

0.70450

29.49 %

GROK/USDT

0.011434

-12.93 %

SEI/USDT

0.27745

1.86 %

OP/USDT

1.7685

1.52 %

EGLD/USDT

51.90

5.50 %

ASTRA/USDT

0.005409

-3.66 %

VOXEL/USDT

0.21805

5.08 %

PYR/USDT

7.650

5.66 %

ETC/USDT

19.900

0.24 %

ASTR/USDT

0.07209

0.52 %

MAJO/USDT

0.29324

254.41 %

INJ/USDT

16.570

-6.97 %

CYBER/USDT

6.844

4.79 %

CSIX/USDT

0.08311

2.97 %

AIOZ/USDT

0.14187

-20.06 %

ETHW/USDT

2.9216

-10.72 %

PEPE2/USDT

0.00000005135

1.32 %

IMX/USDT

1.4100

-2.79 %

LOOKS/USDT

0.10900

-5.16 %

METIS/USDT

24.299

-0.85 %

MEME/USDT

0.03222

5.57 %

BCH/USDT

249.72

9.07 %

ZBU/USDT

1.5994

0.49 %

AUCTION/USDT

18.802

25.07 %

BRISE/USDT

0.00000023667

-12.61 %

ARKM/USDT

0.5030

-4.89 %

TOKEN/USDT

0.03913

12.66 %

HIFI/USDT

0.7344

-1.47 %

TAO/USDT

337.3

-3.79 %

ALEX/USDT

0.22498

68.75 %

ATOM/USDT

9.664

1.22 %

NAKA/USDT

2.0582

-2.42 %

VELO/USDT

0.003450

1.44 %

ONG/USDT

0.4014

-1.23 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000013262

-2.05 %

ALGO/USDT

0.15198

-0.39 %

CHEEL/USDT

12.053

6.00 %

XRD/USDT

0.05291

-3.27 %

OCEAN/USDT

0.5382

6.17 %

WIN/USDT

0.00007998

-8.12 %

DIONE/USDT

0.003732

-6.55 %

APE/USDT

1.5962

-0.18 %

WSM/USDT

0.02424

-8.94 %

GNS/USDT

3.923

2.72 %

CAGA/USDT

0.0010402

-8.42 %

AST/USDT

0.12860

-13.17 %

WEMIX/USDT

2.6982

2.26 %

USDD/USDT

0.9862

-0.24 %

OAX/USDT

0.17405

-2.13 %

CLORE/USDT

0.22987

-11.99 %

JAM/USDT

0.0010394

-8.84 %

FITFI/USDT

0.007147

-5.08 %

CSPR/USDT

0.03711

5.00 %

RACA/USDT

0.00017898

-0.99 %

SUI/USDT

0.6253

0.98 %

QRDO/USDT

0.06091

-1.29 %

AIDOGE/USDT

0.00000000015595

-10.69 %

PRQ/USDT

0.11890

0.01 %

SUN/USDT

0.006161

-2.80 %

DYDX/USDT

3.148

-7.41 %

TRAC/USDT

3.766

-5.21 %

DODO/USDT

0.13065

-0.43 %

MASK/USDT

3.787

8.10 %

ATLAS/USDT

0.006957

-2.09 %

FLOKI/USDT

0.00003750

11.17 %

UNI/USDT

6.064

-0.39 %

BSV/USDT

52.52

5.48 %

FLIP/USDT

6.415

-9.43 %

NFT/USDT

0.0000003287

-1.26 %

VRA/USDT

0.008332

4.46 %

CRV/USDT

0.6041

0.61 %

SOL/USDT

61.81

-2.32 %

BTT/USDT

0.0000004943

0.93 %

RNDR/USDT

3.749

-3.22 %

VMPX/USDT

0.06201

44.20 %

FET/USDT

0.5389

-5.78 %

SHIB/USDT

0.000009077

-1.05 %

NEAR/USDT

2.094

5.54 %

POLYX/USDT

0.2165

-1.99 %

HBAR/USDT

0.06388

2.38 %

WAXL/USDT

0.6701

-3.16 %

RUNE/USDT

6.726

-4.75 %

IGU/USDT

0.03716

3.62 %

FLUX/USDT

0.5133

-0.44 %

AGIX/USDT

0.3123

-2.00 %

FIL/USDT

4.706

2.72 %

MATIC/USDT

0.8072

-1.58 %

TOMI/USDT

2.186

0.13 %

WLD/USDT

2.460

-0.36 %

JASMY/USDT

0.005760

7.50 %

LADYS/USDT

0.00000003839

7.53 %

ID/USDT

0.2868

-5.25 %

EOS/USDT

0.7189

2.31 %

GALA/USDT

0.02813

4.53 %

LTC/USDT

72.42

0.34 %

FTM/USDT

0.3144

-0.82 %

DOT/USDT

5.619

0.48 %

AVAX/USDT

22.23

0.58 %

FDUSD/USDT

0.9989

0.05 %

BNB/USDT

232.6

1.88 %

TRX/USDT

0.10366

0.05 %

ADA/USDT

0.4054

2.78 %

PAAL/USDT

0.14082

-16.15 %

IOTX/USDT

0.03909

45.80 %

USDC/USDT

1.0000

0.05 %

SQUAD/USDT

0.002593

-13.01 %

SYN/USDT

0.4775

4.73 %

WOJAK/USDT

0.00025282

53.79 %

APT/USDT

7.575

3.24 %

XCN/USDT

0.0010946

7.61 %

YGG/USDT

0.3652

-4.17 %

MUBI/USDT

0.043935

10.87 %

GMT/USDT

0.2699

-4.18 %

GT/USDT

4.280

0.11 %

RDNT/USDT

0.2689

2.39 %

KDA/USDT

0.6528

7.79 %

AIS/USDT

0.06396

17.44 %

AUDIO/USDT

0.22203

15.84 %

IOTA/USDT

0.33207

-0.24 %

NOM/USDT

0.1540

-7.45 %

POKT/USDT

0.13604

17.27 %

PENDLE/USDT

1.2559

12.80 %

SSV/USDT

27.643

-4.50 %

XCAD/USDT

1.1228

-1.21 %

AITECH/USDT

0.022705

1.78 %

CFG/USDT

0.7202

-2.71 %

CAKE/USDT

2.404

1.64 %

XEN/USDT

0.0000005179

0.34 %

MYRIA/USDT

0.009154

-6.01 %

HAI/USDT

0.03135

8.96 %

BADGER/USDT

4.781

17.87 %

CEEK/USDT

0.05014

0.72 %

GRT/USDT

0.14808

-2.19 %

SNX/USDT

3.704

-5.70 %

ROSE/USDT

0.08302

-3.21 %

ML/USDT

0.20000

41.49 %

ROOT/USDT

0.049526

13.88 %

TRIAS/USDT

4.059

2.99 %

AAVE/USDT

99.58

-3.79 %

AZERO/USDT

1.3752

1.58 %

MANA/USDT

0.4490

-0.66 %

SIDUS/USDT

0.006834

2.24 %

CGPT/USDT

0.12154

-4.95 %

MINA/USDT

0.7400

-0.21 %

JST/USDT

0.03168

0.03 %

XLM/USDT

0.12210

0.18 %

STARL/USDT

0.000003254

-7.24 %

ATS/USDT

0.033680

573.60 %

PRX/USDT

0.7123

-0.01 %

MAV/USDT

0.3278

4.46 %

NALS/USDT

0.25297

74.99 %

PEOPLE/USDT

0.013337

3.85 %

BOBA/USDT

0.16092

3.78 %

HOOK/USDT

1.0541

-1.30 %

HFT/USDT

0.3226

-0.06 %

QTUM/USDT

3.130

-0.44 %

ACH/USDT

0.02245

7.26 %

XDB/USDT

0.0008800

15.56 %

BEAMX/USDT

0.012643

-0.27 %

REN/USDT

0.06570

9.13 %

KICKS/USDT

0.0009848

2.15 %

GAL/USDT

1.6110

5.45 %

1INCH/USDT

0.3649

2.18 %

CERE/USDT

0.005886

33.80 %

SKL/USDT

0.04279

-2.66 %

XCH/USDT

27.50

0.69 %

ORAI/USDT

5.328

0.22 %

ALI/USDT

0.021845

-6.57 %

NADA/USDT

0.06471

51.08 %

SPA/USDT

0.007255

-8.62 %

CSAS/USDT

0.005780

11.36 %

TURBO/USDT

0.00017700

29.74 %

FCON/USDT

0.00046688

-8.46 %

LAI/USDT

0.014929

0.78 %

TLOS/USDT

0.12837

-5.10 %

GFI/USDT

1.8363

21.15 %

BISO/USDT

0.010093

56.52 %

COMBO/USDT

0.7575

0.74 %

NEON/USDT

0.4575

-1.29 %

CHZ/USDT

0.07790

0.82 %

IDEA/USDT

0.0022021

5.86 %

SAND/USDT

0.4263

-1.22 %

ALPH/USDT

0.5984

-1.46 %

VAI/USDT

0.13048

-4.13 %

YFII/USDT

1172.1

1.35 %

BDX/USDT

0.04690

1.89 %

AKT/USDT

1.7601

-5.77 %

PSL/USDT

0.0002869

3.87 %

PERL/USDT

0.008268

-13.02 %

BONE/USDT

0.7518

-3.15 %

GMEE/USDT

0.04513

-12.14 %

INTR/USDT

0.03454

-3.92 %

BBC/USDT

0.001634

-11.19 %

TARA/USDT

0.01793

7.88 %

RPL/USDT

31.17

5.12 %

LSD7/USDT

20.96

-2.01 %

POGAI/USDT

0.00011655

-11.03 %

UNFI/USDT

10.239

-7.28 %

SLP/USDT

0.002743

11.36 %

TRB/USDT

79.72

-1.88 %

MBOX/USDT

0.2969

7.22 %

ANC/USDT

0.021503

5.40 %

LINA/USDT

0.010454

-0.56 %

SGB/USDT

0.007268

27.84 %

GOAL/USDT

0.07023

-5.60 %

SRM/USDT

0.05077

1.35 %

HNT/USDT

2.839

0.17 %

DASH/USDT

32.32

2.79 %

WAVES/USDT

2.171

-0.04 %

STIK/USDT

2.132

0.32 %

MOVR/USDT

7.107

1.74 %

PRIME/USDT

7.924

4.93 %

ISP/USDT

0.0017393

8.51 %

LAVA/USDT

0.08487

10.95 %

BAT/USDT

0.2457

4.55 %

MPL/USDT

18.536

-6.20 %

BUSD/USDT

0.9994

-0.01 %

TON/USDT

2.399

-0.86 %

SIS/USDT

0.2488

-3.82 %

ERG/USDT

1.4254

10.60 %

DAO/USDT

1.0015

12.73 %

CETUS/USDT

0.05288

10.46 %

MAGIC/USDT

0.8219

-1.92 %

CRU/USDT

0.8968

-7.50 %

KAP/USDT

0.19956

-9.41 %

HIGH/USDT

1.4975

1.27 %

AGLD/USDT

1.0160

19.08 %

TRADE/USDT

0.8641

-4.56 %

LOOM/USDT

0.11612

-1.18 %

BTC/USDC

42288.99

5.63 %

AOG/USDT

0.011991

4.26 %

CORE/USDT

0.5039

-2.40 %

PLANET/USDT

0.00010035

-5.24 %

PHB/USDT

0.8284

1.95 %

HT/USDT

2.822

0.10 %

CTI/USDT

0.025372

3.02 %

XDC/USDT

0.05008

-0.69 %

F3/USDT

0.028670

0.17 %

PNG/USDT

0.08424

20.36 %

GAS/USDT

7.925

-3.31 %

UNIBOT/USDT

62.53

-0.41 %

BNT/USDT

0.7816

-0.38 %

SDAO/USDT

0.5702

-1.67 %

BONDLY/USDT

0.005533

29.24 %

PEPEBRC/USDT

0.15902

35.64 %

ZIG/USDT

0.02857

-5.80 %

ZBC/USDT

0.009012

0.40 %

RBN/USDT

0.3613

3.79 %

RON/USDT

1.2674

11.67 %

SUIA/USDT

0.17685

-4.75 %

AGI/USDT

0.02779

-1.55 %

MONG/USDT

0.00000000880

20.54 %

SFUND/USDT

2.6182

15.13 %

ZEN/USDT

11.141

6.55 %

GMMT/USDT

2.001

-6.84 %

AR/USDT

8.143

1.41 %

GGG/USDT

0.25278

-8.84 %

GLMR/USDT

0.3041

10.82 %

SIN/USDT

0.013964

3.03 %

EDU/USDT

0.6237

-2.66 %

LITE/USDT

0.06712

6.81 %

RAFT/USDT

0.002071

-3.94 %

ZEC/USDT

31.41

1.65 %

VET/USDT

0.02400

5.03 %

ENJ/USDT

0.3036

3.86 %

TEER/USDT

1.4945

0.69 %

SBR/USDT

0.0095523

-20.87 %

ENS/USDT

9.118

2.74 %

VERA/USDT

0.0035729

138.24 %

WOO/USDT

0.2354

2.74 %

DC/USDT

0.0008668

2.20 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000028291

2.39 %

SYS/USDT

0.14194

5.57 %

THETA/USDT

1.1044

2.59 %

RVN/USDT

0.020758

9.70 %

WLKN/USDT

0.008395

8.96 %

FEAR/USDT

0.19010

-16.47 %

BLOK/USDT

0.0022649

1.33 %

EVER/USDT

0.02669

1.29 %

VRTX/USDT

0.4199

-6.41 %

OKT/USDT

13.944

-0.47 %

CHO/USDT

0.01930

25.56 %

NEO/USDT

12.03

-1.79 %

RAY/USDT

0.4335

-2.99 %

LIKE/USDT

0.03891

17.69 %

LDO/USDT

2.375

-4.07 %

VINU/USDT

0.000000013452

-7.69 %

STORE/USDT

0.019498

2.81 %

XCV/USDT

0.002541

3.71 %

CHAPZ/USDT

0.004034

32.87 %

OVR/USDT

0.2963

-3.35 %

SMURFCAT/USDT

0.00013698

-5.50 %

ARK/USDT

1.0958

-2.40 %

CRO/USDT

0.09603

4.47 %

TWT/USDT

1.2299

0.61 %

FXS/USDT

8.663

6.35 %

REAP/USDT

0.002910

-7.32 %

CRPT/USDT

0.04647

4.78 %

LMR/USDT

0.04587

-4.15 %

UFO/USDT

0.0000016765

-0.68 %

AXS/USDT

6.707

-1.09 %

MDT/USDT

0.05951

-5.76 %

DCK/USDT

0.03001

17.41 %

ONE/USDT

0.014594

6.06 %

SCLP/USDT

0.20106

7.55 %

BERRY/USDT

0.0003520

-1.42 %

CHR/USDT

0.14935

9.67 %

MATTER/USDT

0.10355

55.57 %

FLM/USDT

0.09024

0.32 %

EML/USDT

0.2741

0.14 %

BTS/USDT

0.006018

-6.94 %

KISHU/USDT

0.0000000002764

-0.14 %

CKB/USDT

0.003384

1.53 %

CANTO/USDT

0.4164

-0.40 %

SC/USDT

0.006244

3.44 %

ALU/USDT

0.07683

0.10 %

SNT/USDT

0.04421

2.43 %

YFI/USDT

8689.0

0.62 %

AISC/USDT

0.03097

6.79 %

XPLL/USDT

0.18071

-14.58 %

CUDOS/USDT

0.006276

6.13 %

NPT/USDT

0.5764

20.58 %

LBR/USDT

1.3612

5.38 %

ELON/USDT

0.00000016985

-0.91 %

CVTX/USDT

0.08014

2.73 %

VEXT/USDT

0.3767

-7.98 %

CAT/USDT

0.0023663

-1.91 %

ACS/USDT

0.002344

-1.26 %

ARKS/USDT

0.016599

109.63 %

FNSA/USDT

29.03

4.87 %

GARI/USDT

0.03332

-9.65 %

EARN/USDT

0.003300

-15.38 %

CELR/USDT

0.016567

7.24 %

STG/USDT

0.5629

-3.82 %

FRONT/USDT

0.3508

-3.20 %

SENATE/USDT

0.26689

8.88 %

FRM/USDT

0.07610

-4.15 %

CROWN/USDT

0.9772

-2.48 %

SOLO/USDT

0.13275

-2.81 %

STORJ/USDT

0.7407

-2.32 %

TYPE/USDT

0.006950

-6.33 %

QNT/USDT

100.89

0.04 %

COMP/USDT

50.84

-0.83 %

STRAX/USDT

1.0829

0.41 %

RFOX/USDT

0.013390

8.08 %

BUY/USDT

0.02781

2.31 %

VTHO/USDT

0.0016401

6.86 %

10SET/USDT

0.4752

3.30 %

BBANK/USDT

0.04858

-8.82 %

WOZX/USDT

0.007197

-10.40 %

ILV/USDT

112.31

0.45 %

IRON/USDT

1.4307

9.20 %

MOB/USDT

0.5569

-0.80 %

WAS/USDT

0.016129

4.07 %

COREUM/USDT

0.11129

13.53 %

WILD/USDT

0.5279

2.42 %

MNT/USDT

0.5993

10.12 %

PIZABRC/USDT

0.15699

17.13 %

OPUL/USDT

0.09441

-3.45 %

VLX/USDT

0.012131

-7.85 %

BIOP/USDT

0.2521

11.20 %

DOGA/USDT

0.029320

12.47 %

WBT/USDT

5.457

0.58 %

TUSD/USDT

0.9972

-0.16 %

ALICE/USDT

1.1796

1.30 %

XVS/USDT

8.290

-0.68 %

DAG/USDT

0.03890

11.11 %

ZKS/USDT

0.07849

-10.18 %

PHA/USDT

0.11024

-2.24 %

NOS/USDT

0.5673

8.42 %

KAVA/USDT

0.8168

1.32 %

ANKR/USDT

0.02700

3.32 %

NSDX/USDT

0.20319

-5.01 %

FYN/USDT

0.017311

20.08 %

ZIL/USDT

0.02241

-0.48 %

C98/USDT

0.19295

-2.07 %

BOND/USDT

3.906

2.84 %

CELL/USDT

0.2381

23.88 %

ALPACA/USDT

0.18688

7.09 %

MATIC/USDC

0.8081

-1.43 %

ARPA/USDT

0.05091

-1.01 %

CHESS/USDT

0.18200

-4.95 %

KEY/USDT

0.006112

2.87 %

MLT/USDT

0.12051

-6.24 %

DAI/USDT

0.9955

0.10 %

RADAR/USDT

0.007310

-0.59 %

MAN/USDT

0.022090

0.76 %

XPLA/USDT

0.2078

9.08 %

NOOT/USDT

0.0009951

65.90 %

ATA/USDT

0.10582

8.71 %

CHNG/USDT

0.11369

0.26 %

GOMINING/USDT

0.17794

17.95 %

BEL/USDT

0.6658

1.06 %

EWT/USDT

2.594

-5.25 %

IOST/USDT

0.009759

2.65 %

DEXE/USDT

3.895

7.15 %

MEMEBRC/USDT

51.69

13.35 %

MXC/USDT

0.005971

-4.47 %

LPT/USDT

6.763

3.71 %

DMTR/USDT

0.03015

0.00 %

DOGE/USDC

0.08978

5.07 %

ORN/USDT

0.7210

-1.17 %

VTS/USDT

0.12881

-8.94 %

RARI/USDT

1.8450

8.28 %

ISK/USDT

0.1734

-12.20 %

VC/USDT

0.02470

-1.94 %

MMPRO/USDT

0.07578

0.83 %

LSS/USDT

0.18226

1.53 %

GST/USDT

0.010754

4.52 %

BZZ/USDT

0.3701

4.78 %

ORBS/USDT

0.04548

3.64 %

ETH/USDC

2250.0

2.10 %

XETA/USDT

0.014592

2.77 %

NGL/USDT

0.19769

-10.05 %

HOT/USDT

0.0017488

-4.41 %

BAL/USDT

4.327

6.55 %

ADS/USDT

0.09969

-2.02 %

MLK/USDT

0.3562

9.09 %

BLZ/USDT

0.2742

6.69 %

REALM/USDT

0.004173

2.10 %

AKITA/USDT

0.00000011565

-7.24 %

STBU/USDT

0.052001

12.27 %

OM/USDT

0.02407

-0.45 %

AMC/USDT

0.19679

-1.60 %

OGV/USDT

0.009503

5.50 %

XTAG/USDT

0.030855

-1.00 %

POOLX/USDT

4.761

-2.57 %

SOV/USDT

0.4121

22.24 %

FNZ/USDT

0.006730

3.01 %

AVT/USDT

1.1847

-8.54 %

XAVA/USDT

0.6148

11.68 %

LAND/USDT

1.7155

3.35 %

KNFT/USDT

0.02926

0.03 %

RSR/USDT

0.003060

6.91 %

HEGIC/USDT

0.029494

9.45 %

WHITE/USDT

3753.57

2.44 %

CIRUS/USDT

0.03081

13.98 %

DERC/USDT

0.4607

17.97 %

POLS/USDT

0.4831

6.57 %

TRU/USDT

0.05867

-0.03 %

SPELL/USDT

0.0006025

1.77 %

OAS/USDT

0.05832

-0.63 %

KIN/USDT

0.000020746

1.49 %

LOKA/USDT

0.2588

4.22 %

OMG/USDT

0.6693

2.27 %

SHIB2/USDT

0.000000003193

-8.64 %

CHEQ/USDT

0.07463

4.72 %

TENET/USDT

0.11998

33.19 %

REVOLAND/USDT

0.0998

-2.15 %

ERN/USDT

1.9502

6.65 %

ABT/USDT

0.12288

-6.35 %

ARCH/USDT

0.14521

-2.36 %

PROM/USDT

4.620

1.00 %

POLYDOGE/USDT

0.000000007602

-13.33 %

RLY/USDT

0.005812

-1.55 %

UOS/USDT

0.2056

6.97 %

ANT/USDT

5.723

1.94 %

DOMI/USDT

0.06491

10.09 %

OOE/USDT

0.015752

11.25 %

DUSK/USDT

0.16976

2.37 %

FUL/USDT

0.01659

-10.85 %

FIDA/USDT

0.2217

-2.33 %

OKB/USDT

59.38

1.62 %

SYLO/USDT

0.0034460

-2.67 %

ACA/USDT

0.06288

1.40 %

DARK/USDT

0.04336

-2.14 %

IAG/USDT

0.11138

9.77 %

SWASH/USDT

0.012201

-0.84 %

ALPINE/USDT

1.8834

2.69 %

EPIK/USDT

0.02623

1.62 %

RAD/USDT

1.6211

1.36 %

LTC/USDC

72.3723

0.21 %

BNB/USDC

232.4

1.70 %

GEL/USDT

0.3820

-4.09 %

KING/USDT

0.0014163

3.67 %

BDP/USDT

0.16054

-10.51 %

COTI/USDT

0.05739

4.25 %

TSUGT/USDT

0.09198

-16.51 %

PBX/USDT

0.0015252

7.63 %

BSVBRC/USDT

0.06494

19.55 %

XEC/USDT

0.00003121

0.83 %

VIC/USDT

1.0583

-1.48 %

UMA/USDT

2.0064

2.61 %

POLIS/USDT

0.5925

2.06 %

PBR/USDT

0.05015

9.09 %

DRAC/USDT

0.009430

41.04 %

REEF/USDT

0.0018573

1.50 %

WSI/USDT

0.04487

-4.43 %

GMM/USDT

0.0006379

-2.58 %

ALCX/USDT

19.421

-3.42 %

CRAFT/USDT

0.008770

27.43 %

FDT/USDT

0.010933

2.11 %

RPK/USDT

0.03886

-6.74 %

ORCA/USDT

3.021

-8.84 %

LRC/USDT

0.2326

3.01 %

BICO/USDT

0.2930

6.66 %

DIO/USDT

0.06197

15.18 %

WIFI/USDT

0.07069

-8.01 %

RLC/USDT

1.5039

-4.22 %

UNDEAD/USDT

0.07087

1.12 %

KLAY/USDT

0.20380

3.55 %

TLM/USDT

0.015294

-0.95 %

SAMO/USDT

0.010094

0.07 %

TT/USDT

0.005007

1.80 %

XYO/USDT

0.006287

-5.45 %

JOE/USDT

0.4692

8.07 %

TAMA/USDT

0.008661

-5.20 %

T/USDT

0.02573

7.38 %

CELO/USDT

0.5724

3.60 %

SDEX/USDT

0.013346

-1.19 %

OSMO/USDT

0.7423

2.23 %

FLY/USDT

0.0015404

3.15 %

BAKE/USDT

0.17436

3.99 %

RMRK/USDT

2.8037

1.62 %

SXP/USDT

0.3634

2.68 %

BRWL/USDT

0.004678

-2.98 %

CMP/USDT

0.03079

-8.08 %

PERP/USDT

0.7113

1.55 %

CQT/USDT

0.20653

2.34 %

TKO/USDT

0.2547

0.59 %

SPO/USDT

0.0014644

29.81 %

POND/USDT

0.012381

3.02 %

ALEPH/USDT

0.10204

17.04 %

MTV/USDT

0.0015934

0.09 %

AERGO/USDT

0.17382

-1.55 %

OP/USDC

1.7708

1.54 %

MBX/USDT

0.6667

4.56 %

STOS/USDT

0.7033

-9.25 %

PIP/USDT

0.09267

-5.46 %

ELS/USDT

0.3425

-1.23 %

ZCX/USDT

0.09324

-1.04 %

CVX/USDT

3.914

0.17 %

HTR/USDT

0.05701

8.69 %

TOKE/USDT

1.0518

19.33 %

UNQ/USDT

0.0002743

-7.82 %

CLV/USDT

0.04329

-1.52 %

FRA/USDT

0.0018059

-3.33 %

OSHI/USDT

0.016961

-3.26 %

ROUTE/USDT

4.088

3.99 %

OG/USDT

4.674

0.64 %

SSX/USDT

0.02165

1.31 %

EJS/USDT

0.006803

2.91 %

NKN/USDT

0.11465

4.34 %

RSS3/USDT

0.15063

8.78 %

OX/USDT

0.014946

0.74 %

CPOOL/USDT

0.07753

1.49 %

NMR/USDT

15.682

-1.17 %

MNW/USDT

1.2261

1.92 %

HELLO/USDT

0.12663

4.17 %

DBC/USDT

0.002594

-7.35 %

LEVER/USDT

0.0013886

-3.96 %

TRX/USDC

0.1036729

-0.06 %

BANKBRC/USDT

0.010780

27.43 %

NEER/USDT

0.19803

-0.26 %

NEXT/USDT

0.17318

-8.26 %

KSM/USDT

26.16

1.82 %

STND/USDT

0.016899

-11.02 %

FIL/USDC

4.698

2.41 %

BTG/USDT

17.586

11.57 %

JGN/USDT

0.04908

-14.46 %

ARV/USDT

0.00003591

3.78 %

OPTIMUS/USDT

0.1837

-4.27 %

CWEB/USDT

0.012019

-5.20 %

ELF/USDT

0.5668

3.12 %

API3/USDT

1.4943

-3.71 %

FTRB/USDT

0.004227

-1.46 %

RFD/USDT

0.000003854

0.26 %

SHILL/USDT

0.010543

14.10 %

DMS/USDT

0.00007547

-21.84 %

VELODROME/USDT

0.04873

7.80 %

TFUEL/USDT

0.04796

-0.78 %

CULT/USDT

0.000002498

4.21 %

PIT/USDT

0.0000000003128

2.38 %

TIP/USDT

0.0003633

-1.86 %

DOGE2/USDT

0.000000003899

-5.98 %

PMON/USDT

0.5661

5.81 %

ACM/USDT

1.9382

-1.00 %

METFI/USDT

2.5248

7.49 %

TSUKA/USDT

0.02671

-3.29 %

NUM/USDT

0.03495

-1.68 %

GF/USDT

0.13330

-9.85 %

UMEE/USDT

0.004339

26.83 %

PSUB/USDT

0.05053

10.06 %

GAME/USDT

0.07470

-1.65 %

NERD/USDT

0.13762

-6.29 %

MTRG/USDT

2.097

-3.85 %

NYM/USDT

0.15915

-2.88 %

OPN/USDT

0.020753

13.66 %

EQ/USDT

0.00009401

-16.77 %

BSW/USDT

0.08673

1.10 %

BRICK/USDT

0.2592

-13.42 %

HAM/USDT

0.0000000016447

2.59 %

XTZ/USDT

0.8764

2.00 %

XEND/USDT

0.08729

-4.35 %

SLIM/USDT

0.14361

-4.19 %

IRIS/USDT

0.02369

-0.62 %

PICA/USDT

0.001297

-0.76 %

ZTX/USDT

0.017540

-6.49 %

DOME/USDT

0.0007730

2.00 %

WOM/USDT

0.015030

0.11 %

BNX/USDT

0.2949

-0.57 %

ONT/USDT

0.2307

1.49 %

TED/USDT

0.02665

3.61 %

AIEPK/USDT

0.008953

1.00 %

VEGA/USDT

1.2544

-1.00 %

KMA/USDT

0.0014021

-9.26 %

FALCONS/USDT

0.004090

4.09 %

SUI/USDC

0.6248

0.90 %

FUN/USDT

0.004766

1.14 %

SOL/USDC

61.82

-2.38 %

UFT/USDT

0.3000

-3.35 %

RIDE/USDT

0.024806

16.08 %

GMX/USDT

51.71

-1.31 %

UFI/USDT

0.03981

1.86 %

HAPI/USDT

12.148

6.85 %

REDTOKEN/USDT

0.000006635

-3.95 %

MOOV/USDT

0.005801

9.45 %

SOS/USDT

0.00000002588

5.07 %

KNC/USDT

0.7235

0.33 %

UTK/USDT

0.08033

-1.16 %

DREP/USDT

0.2582

-3.94 %

WAM/USDT

0.010542

-11.04 %

MBL/USDT

0.005387

-1.51 %

GOFX/USDT

0.05852

9.38 %

CTSI/USDT

0.16517

4.03 %

MPLX/USDT

0.12213

-1.15 %

BOSON/USDT

0.27545

-0.27 %

1EARTH/USDT

0.003338

-3.44 %

CATHEON/USDT

0.0012068

30.01 %

LEASH/USDT

333.2

7.03 %

OOKI/USDT

0.002190

-2.01 %

SLK/USDT

0.0006341

-7.48 %

ACX/USDT

0.15927

-6.14 %

HCT/USDT

0.00030623

-25.65 %

NCT/USDT

0.009277

5.07 %

PUMLX/USDT

0.010680

-2.73 %

WOOP/USDT

0.007498

-13.94 %

KONO/USDT

0.03353

8.75 %

GRND/USDT

0.13095

-1.84 %

KOK/USDT

0.016307

-9.71 %

POLC/USDT

0.017112

3.38 %

LOCG/USDT

0.005638

-5.16 %

LIT/USDT

0.9009

0.30 %

QANX/USDT

0.03488

6.37 %

GAFI/USDT

6.052

-0.94 %

DORKL/USDT

0.0013859

-17.32 %

SOPH/USDT

0.08922

-0.57 %

AMPL/USDT

1.4724

16.23 %

FBX/USDT

0.0006261

1.08 %

GNO/USDT

200.59

-2.23 %

HOPR/USDT

0.04129

2.15 %

MTL/USDT

1.7098

3.91 %

XVG/USDT

0.003722

5.02 %

GRAIL/USDT

1335.2

0.55 %

ALPHA/USDT

0.09887

2.39 %

WMT/USDT

0.13949

-0.47 %

CTC/USDT

0.21149

1.67 %

WALV/USDT

0.04112

-5.31 %

HERO/USDT

0.003011

4.69 %

XEM/USDT

0.03739

-0.84 %

LABS/USDT

0.0003496

-5.48 %

LITH/USDT

0.0006818

-2.78 %

CVP/USDT

0.3541

-0.53 %

GLQ/USDT

0.014316

-3.61 %

FRR/USDT

0.00004026

-6.84 %

PERC/USDT

0.16472

8.21 %

CRBN/USDT

0.038267

196.43 %

ROOBEE/USDT

0.0011405

15.35 %

SHIBAI/USDT

0.00000000000748

4.03 %

HTM/USDT

2.716

3.78 %

CLH/USDT

0.004356

-12.10 %

SPS/USDT

0.030051

13.42 %

CWAR/USDT

0.03272

-5.70 %

IOI/USDT

0.04967

-10.87 %

RBC/USDT

0.02817

0.57 %

BNC/USDT

0.2840

-0.80 %

DUST/USDT

0.6367

2.67 %

SUIP/USDT

0.04245

-14.25 %

GEAR/USDT

0.011623

23.68 %

AVAX/USDC

22.19

0.22 %

VOLT/USDT

0.0000002766

0.94 %

OGN/USDT

0.13433

3.59 %

VEMP/USDT

0.014518

-20.89 %

SLC/USDT

0.0033385

17.08 %

DPR/USDT

0.005405

2.17 %

DINO/USDT

0.03253

4.90 %

LOOP/USDT

0.06660

1.60 %

METO/USDT

0.0008797

-4.38 %

SERO/USDT

0.004430

5.95 %

MDAO/USDT

0.11973

7.78 %

KARATE/USDT

0.0016662

-3.52 %

SOIL/USDT

0.41857

-11.50 %

SUKU/USDT

0.05115

-2.16 %

FEVR/USDT

0.0005142

-2.28 %

DFYN/USDT

0.027107

13.98 %

BRN/USDT

0.14859

-1.61 %

WIT/USDT

0.013237

-9.60 %

XPR/USDT

0.0008811

-1.68 %

SMART/USDT

0.00018795

-18.89 %

NFTB/USDT

0.015286

5.02 %

WRT/USDT

0.06944

5.29 %

XOR/USDT

0.005323

2.07 %

SHIB/USDC

0.000009084

-0.78 %

FREE/USDT

0.0000002542

2.08 %

PAW/USDT

0.000000009538

-0.07 %

TROY/USDT

0.002403

-0.57 %

DORA/USDT

0.06743

-5.56 %

OMI/USDT

0.0006110

-1.78 %

DESO/USDT

11.298

3.17 %

FUSE/USDT

0.07435

-2.23 %

AMP/USDT

0.002590

3.18 %

AKRO/USDT

0.005784

-1.07 %

FERC/USDT

0.06611

12.89 %

BIFIF/USDT

0.004311

7.15 %

OLE/USDT

0.013655

-2.39 %

TAKI/USDT

0.007006

-2.40 %

BCD/USDT

0.10109

7.66 %

FOX/USDT

0.04958

-11.19 %

DOSE/USDT

0.002855

-0.59 %

LOVELY/USDT

0.00000006712

-0.05 %

ATM/USDT

2.734

-2.98 %

OCT/USDT

0.17426

17.36 %

HECH/USDT

0.09675

30.30 %

WSG/USDT

0.0000000024739

9.84 %

FORTH/USDT

3.416

1.27 %

POWR/USDT

0.2901

3.09 %

DENT/USDT

0.0008890

-0.39 %

LMWR/USDT

0.2538

-2.53 %

HOD/USDT

0.0019410

10.69 %

RJV/USDT

0.03285

9.35 %

MBS/USDT

0.03965

-3.52 %

TRCL/USDT

0.0015240

-1.02 %

LIME/USDT

0.006053

-0.06 %

LGX/USDT

0.005931

-3.57 %

FIS/USDT

0.3437

3.55 %

DEGO/USDT

1.6998

-0.48 %

HIVE/USDT

0.3610

0.66 %

CTK/USDT

0.5639

3.16 %

NIM/USDT

0.0011801

7.16 %

ADX/USDT

0.16521

-4.62 %

MNDE/USDT

0.23750

4.69 %

CEL/USDT

0.2402

-2.87 %

CWS/USDT

0.3935

0.02 %

DAR/USDT

0.13330

4.67 %

MEAN/USDT

0.02857

26.36 %

MKR/USDT

1480.52

-2.66 %

SNM/USDT

0.003352

10.51 %

AVA/USDT

0.5595

1.30 %

PZP/USDT

0.4161

-5.02 %

KAR/USDT

0.11105

4.02 %

KUBE/USDT

0.011700

2.27 %

BTM/USDT

0.010807

-0.59 %

ZRX/USDT

0.4109

0.93 %

DERP/USDT

0.0000001066

10.46 %

NANO/USDT

0.7683

2.20 %

PROS/USDT

0.2999

-0.89 %

WELL/USDT

0.006649

3.35 %

AQDC/USDT

0.0003560

-7.02 %

SDN/USDT

0.2573

2.79 %

OLT/USDT

0.005095

7.85 %

XYM/USDT

0.02887

2.66 %

REF/USDT

0.11068

15.70 %

UBXS/USDT

0.07061

8.41 %

ACE/USDT

0.006009

-7.76 %

UNO/USDT

0.03863

-4.31 %

MOVEZ/USDT

0.0008049

0.61 %

CGG/USDT

0.08241

-5.61 %

GITCOIN/USDT

1.1409

4.15 %

SPONGE/USDT

0.0003332

4.87 %

LTO/USDT

0.07383

-1.05 %

WAXP/USDT

0.06347

1.48 %

SANTOS/USDT

2.991

0.03 %

VELA/USDT

0.8392

3.72 %

WATT/USDT

0.0002221

2.25 %

ELA/USDT

1.2941

-2.50 %

DOP/USDT

0.07659

-15.95 %

WNCG/USDT

0.09871

6.79 %

SOUL/USDT

0.27121

19.64 %

AMB/USDT

0.008148

1.41 %

ABBC/USDT

0.04191

0.62 %

GAYPEPE/USDT

0.0000002192

-11.11 %

NAVI/USDT

0.03312

-13.04 %

FIRO/USDT

1.9828

3.75 %

FEG/USDT

0.00020575

11.09 %

ANGLE/USDT

0.03565

4.17 %

XELS/USDT

0.5311

0.83 %

XPRT/USDT

0.2559

4.87 %

SPELLFIRE/USDT

0.0011392

-20.93 %

WBIRD/USDT

1.2687

0.41 %

ATD/USDT

0.04568

59.94 %

ZIX/USDT

0.00017999

-1.68 %

IMPT/USDT

0.004029

0.80 %

CREAM/USDT

17.794

-1.68 %

SAITAMA/USDT

0.0009475

-5.31 %

BIFI/USDT

0.0005835

75.96 %

TIDAL/USDT

0.00031525

7.96 %

DEFILAND/USDT

0.0024861

13.94 %

WBTC/USDT

42154.2

5.82 %

SFP/USDT

0.7139

5.45 %

NUX/USDT

0.003588

-9.27 %

RANKER/USDT

0.002663

-13.81 %

MULTI/USDT

1.0652

-0.48 %

TURBOS/USDT

0.0015432

-1.57 %

PLAY/USDT

0.005649

-8.32 %

ICX/USDT

0.2654

2.58 %

FRIN/USDT

0.003142

-6.26 %

NBLU/USDT

0.007611

-2.38 %

BAND/USDT

1.5079

-0.26 %

SWFTC/USDT

0.0013745

-3.38 %

KLV/USDT

0.004717

-1.58 %

SHFT/USDT

0.008372

2.28 %

THE/USDT

0.0013929

-19.55 %

PLCU/USDT

111.37

-12.25 %

MLS/USDT

0.05673

-4.39 %

MDX/USDT

0.04432

0.06 %

PSP/USDT

0.03353

4.03 %

CNAME/USDT

0.0002340

-5.94 %

ZELIX/USDT

0.0007221

-10.36 %

AE/USDT

0.02415

-7.15 %

ASR/USDT

2.453

-2.69 %

MARSH/USDT

0.11764

2.15 %

DCR/USDT

14.357

-1.11 %

TIMECHRONO/USDT

22.066

-3.13 %

PYM/USDT

0.0013373

-2.53 %

REI/USDT

0.02964

-1.10 %

HOTCROSS/USDT

0.009624

-5.33 %

IZI/USDT

0.016106

2.37 %

NEXO/USDT

0.8276

4.95 %

LAT/USDT

0.009857

0.07 %

VR/USDT

0.011213

-2.80 %

KASTA/USDT

0.020485

26.63 %

KILT/USDT

0.4043

2.19 %

PUSH/USDT

0.2286

-3.21 %

KP3R/USDT

74.03

0.62 %

MIST/USDT

0.005240

25.81 %

DATA/USDT

0.02981

-0.50 %

LIFE/USDT

0.00019713

-0.75 %

YFDAI/USDT

111.84

-0.48 %

DHB/USDT

0.0013032

7.23 %

SAITO/USDT

0.008431

4.35 %

BSCPAD/USDT

0.19511

4.77 %

SOULS/USDT

0.0021124

-10.51 %

QUICK/USDT

0.04935

-2.72 %

NOIA/USDT

0.036377

-4.31 %

WAG/USDT

0.0024055

56.62 %

LUNR/USDT

0.06406

<