• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC/USDT

41853.3

-4.51 %

ETH/USDT

2220.94

-5.33 %

DOGE/USDT

0.094949

-5.30 %

AVAX/USDT

35.01

6.05 %

FTT/USDT

4.921

-12.09 %

BONK/USDT

0.000011689

7.13 %

SOL/USDT

67.41

-8.18 %

ARB/USDT

1.0992

-4.17 %

SQUAD/USDT

0.004912

6.57 %

LINK/USDT

14.651

-8.80 %

LUNA/USDT

0.9800

-7.38 %

INJ/USDT

22.762

20.92 %

JTO/USDT

2.8909

-16.17 %

LQTY/USDT

1.3658

-8.40 %

BTT/USDT

0.0000013886

0.73 %

SHIB/USDT

0.000009473

-7.58 %

BLUR/USDT

0.4733

-10.89 %

ADA/USDT

0.5389

-9.35 %

PEPE/USDT

0.0000014018

-9.71 %

ORDI/USDT

46.11

-10.53 %

SATS/USDT

0.0000002270

6.92 %

DOT/USDT

6.624

-8.48 %

FLR/USDT

0.016457

-11.31 %

BNB/USDT

242.3

0.83 %

RNDR/USDT

3.868

0.75 %

KAS/USDT

0.12045

-5.26 %

CFX/USDT

0.17294

-8.82 %

TIA/USDT

9.837

5.37 %

BIGTIME/USDT

0.60149

-0.24 %

AGIX/USDT

0.2983

-7.33 %

LUNC/USDT

0.00017538

-7.95 %

FIL/USDT

4.639

-8.44 %

MATIC/USDT

0.8416

-6.82 %

VGX/USDT

0.14025

-10.49 %

ASTR/USDT

0.07852

6.42 %

VRA/USDT

0.007476

-9.53 %

TURBO/USDT

0.00052678

-9.27 %

ZBU/USDT

2.0765

-6.22 %

FTN/USDT

1.3319

-0.60 %

DYDX/USDT

2.843

-3.92 %

LADYS/USDT

0.00000008305

17.36 %

LTC/USDT

72.37

-7.58 %

OP/USDT

2.3407

8.15 %

SUI/USDT

0.6294

-7.72 %

GALA/USDT

0.03060

-5.29 %

WLD/USDT

2.448

-6.81 %

SNX/USDT

4.566

8.09 %

OUSD/USDT

0.9980

0.04 %

ID/USDT

0.2676

-6.95 %

USTC/USDT

0.040824

-7.67 %

ETC/USDT

19.980

-8.96 %

FDUSD/USDT

1.0011

0.30 %

PYTH/USDT

0.4078

-9.61 %

FTM/USDT

0.3601

-8.88 %

HBAR/USDT

0.07050

-5.19 %

NEAR/USDT

2.270

-5.84 %

JASMY/USDT

0.005704

-5.43 %

IMX/USDT

2.0006

10.37 %

STX/USDT

0.8959

-9.28 %

GFT/USDT

0.024143

-11.18 %

FLOKI/USDT

0.00003708

-7.27 %

XCN/USDT

0.0022452

-10.66 %

APE/USDT

1.6350

-9.54 %

ASTRA/USDT

0.006127

-0.60 %

FITFI/USDT

0.008674

-12.06 %

ICP/USDT

5.194

-3.24 %

GNS/USDT

3.724

-5.55 %

UNI/USDT

6.084

-8.35 %

CSIX/USDT

0.07560

-1.49 %

EOS/USDT

0.7656

-7.22 %

TRX/USDT

0.10424

-3.38 %

JAM/USDT

0.0018182

-16.69 %

CSPR/USDT

0.04174

-0.38 %

TOMI/USDT

2.013

-3.26 %

FLUX/USDT

0.5824

-7.52 %

RATS/USDT

0.00005813

0.83 %

ATOM/USDT

9.793

-5.80 %

BCH/USDT

231.87

-7.26 %

PEPE2/USDT

0.00000003699

-14.67 %

RUNE/USDT

5.783

-9.37 %

SEI/USDT

0.23716

-8.82 %

MEME/USDT

0.03360

-13.17 %

ALGO/USDT

0.18893

-4.05 %

EVER/USDT

0.03818

0.07 %

SUN/USDT

0.007108

-6.85 %

EGLD/USDT

64.75

2.42 %

CRV/USDT

0.6769

-2.44 %

HIFI/USDT

0.7260

-8.17 %

NOM/USDT

0.2714

25.01 %

DODO/USDT

0.14741

-7.06 %

NFT/USDT

0.0000004373

-5.83 %

WIN/USDT

0.00009434

-10.67 %

OAX/USDT

0.17659

-4.69 %

BSV/USDT

48.75

-8.72 %

OKT/USDT

26.000

-9.19 %

COMBO/USDT

0.8546

0.70 %

GROK/USDT

0.011070

-17.36 %

WEMIX/USDT

3.5176

-4.29 %

USDD/USDT

0.9884

0.15 %

JST/USDT

0.03235

-5.35 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000031223

-1.05 %

CYBER/USDT

6.129

-10.36 %

PYR/USDT

6.709

-1.69 %

FET/USDT

0.5076

-2.13 %

BABYGROK/USDT

0.00000000004530

10.46 %

OCEAN/USDT

0.4749

-6.80 %

HNT/USDT

4.529

-4.93 %

XRD/USDT

0.04686

-5.92 %

MINA/USDT

0.7973

-3.09 %

CAGA/USDT

0.0014881

3.96 %

CHEEL/USDT

12.470

-3.74 %

BENQI/USDT

0.024908

80.88 %

TON/USDT

2.231

-3.21 %

MANA/USDT

0.4843

-9.32 %

POLYX/USDT

0.1938

-7.67 %

ETHW/USDT

2.6525

-9.18 %

UNFI/USDT

7.136

-12.20 %

SUSHI/USDT

1.2068

-9.40 %

SCT/USDT

0.21702

5.71 %

AURORA/USDT

0.31236

1.61 %

APT/USDT

7.693

-5.35 %

NAKA/USDT

1.8074

-4.43 %

RACA/USDT

0.00017402

-8.37 %

NUM/USDT

0.05657

12.28 %

DOGGO/USDT

0.000000010075

49.72 %

VTHO/USDT

0.0025694

44.64 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000014600

-11.21 %

GT/USDT

4.542

-0.85 %

SIDUS/USDT

0.007655

-3.56 %

AIDOGE/USDT

0.00000000020886

-11.89 %

VOXEL/USDT

0.20298

-7.00 %

WSM/USDT

0.02434

-12.47 %

SYN/USDT

0.4403

-8.15 %

RARE/USDT

0.12548

-6.74 %

MASK/USDT

3.443

-8.50 %

NTRN/USDT

0.6325

1.29 %

BEAMX/USDT

0.017653

2.65 %

XLM/USDT

0.12424

-6.94 %

SAND/USDT

0.5028

-9.24 %

ROSE/USDT

0.07942

-5.72 %

GRT/USDT

0.15772

-6.56 %

PSL/USDT

0.0003235

0.71 %

CAKE/USDT

2.428

-2.91 %

VELO/USDT

0.003237

-10.80 %

XEN/USDT

0.0000005109

-8.16 %

RIF/USDT

0.12286

-9.16 %

HDV/USDT

0.0024673

717.25 %

LAI/USDT

0.017470

19.08 %

IGU/USDT

0.05521

1.41 %

MUBI/USDT

0.066367

-6.05 %

BAKE/USDT

0.23840

-12.95 %

SRM/USDT

0.06676

-6.49 %

WAXL/USDT

0.7417

-6.41 %

KDA/USDT

0.6641

-7.90 %

ARKM/USDT

0.4746

-6.95 %

TRB/USDT

105.85

13.40 %

TRAC/USDT

3.157

-17.76 %

PACE/USDT

0.05995

499.50 %

QRDO/USDT

0.05682

-11.64 %

USDC/USDT

1.0004

0.02 %

QTUM/USDT

3.105

-8.97 %

XCAD/USDT

1.2554

-9.60 %

ML/USDT

0.41101

-10.78 %

CEEK/USDT

0.05296

-8.46 %

HAI/USDT

0.03823

2.11 %

TOKEN/USDT

0.03845

-10.31 %

RAY/USDT

0.7172

10.00 %

LOOKS/USDT

0.09915

-11.67 %

RDNT/USDT

0.2607

-4.78 %

YGG/USDT

0.3464

-9.34 %

AAVE/USDT

89.79

-8.33 %

AIS/USDT

0.07893

-0.95 %

ONG/USDT

0.3580

-8.13 %

AUCTION/USDT

16.153

-3.98 %

CVTX/USDT

0.07910

-3.11 %

HOOK/USDT

1.1400

1.66 %

XDC/USDT

0.04820

-6.04 %

XAVA/USDT

1.4040

6.02 %

BDX/USDT

0.04775

0.75 %

MAJO/USDT

0.08670

-29.45 %

SFUND/USDT

3.8428

-4.44 %

METIS/USDT

23.673

-3.60 %

1INCH/USDT

0.3635

-8.82 %

BBC/USDT

0.001574

-8.59 %

FLIP/USDT

6.036

-0.04 %

SPA/USDT

0.007176

-11.41 %

SUPER/USDT

0.56965

-8.06 %

STBU/USDT

0.098421

44.42 %

AITECH/USDT

0.019304

-8.51 %

WOJAK/USDT

0.00027374

-18.78 %

TAO/USDT

314.8

-6.42 %

EDU/USDT

0.6720

-6.51 %

LOOM/USDT

0.11211

-7.57 %

GMT/USDT

0.2705

-9.47 %

POLS/USDT

0.7918

15.35 %

ATLAS/USDT

0.006117

-7.05 %

BRISE/USDT

0.00000021892

-10.23 %

MYRIA/USDT

0.011102

-1.81 %

CLORE/USDT

0.17487

0.51 %

XCH/USDT

31.26

-2.88 %

PNG/USDT

0.11666

22.50 %

PIP/USDT

0.15561

-2.69 %

STARL/USDT

0.000003114

-11.70 %

INSP/USDT

0.24170

-11.95 %

LINA/USDT

0.010225

-9.25 %

PRX/USDT

0.6406

-11.37 %

DEK/USDT

0.005271

-22.39 %

AIOZ/USDT

0.14180

-2.07 %

CHZ/USDT

0.08359

-6.42 %

PEOPLE/USDT

0.013056

-7.58 %

PHB/USDT

0.7869

-7.21 %

VET/USDT

0.02766

2.78 %

POKT/USDT

0.10935

-5.97 %

ZBC/USDT

0.007988

-4.25 %

LAVA/USDT

0.06321

3.11 %

BNT/USDT

0.7198

-9.26 %

MONG/USDT

0.00000001900

-24.09 %

ORAI/USDT

4.540

-4.40 %

GOAL/USDT

0.07330

-1.87 %

CGPT/USDT

0.12612

-1.95 %

CORE/USDT

0.5484

-6.68 %

AZERO/USDT

1.2653

-4.02 %

ECOX/USDT

0.2283

4.67 %

ALPH/USDT

0.7005

-12.18 %

BOBA/USDT

0.17455

-1.94 %

MAGIC/USDT

0.8520

-3.30 %

POND/USDT

0.015630

11.75 %

BBANK/USDT

0.05702

3.50 %

GFI/USDT

1.4798

11.44 %

VMPX/USDT

0.04776

-27.77 %

SSV/USDT

23.012

-7.73 %

CRU/USDT

1.0858

5.70 %

TRU/USDT

0.05285

-8.07 %

WAVES/USDT

2.241

-8.23 %

ACE/USDT

0.013327

99.32 %

DOS/USDT

0.0037883

183.21 %

GLMR/USDT

0.3154

-6.87 %

SDAO/USDT

0.5331

-6.44 %

NIZA/USDT

0.016121

-6.43 %

HT/USDT

2.792

-2.88 %

AIBB/USDT

0.0000000003667

-10.38 %

LSD7/USDT

17.98

-4.10 %

SWAP/USDT

0.24093

40.93 %

OPUL/USDT

0.15166

-4.31 %

ACH/USDT

0.02000

-9.04 %

AGI/USDT

0.03345

-10.12 %

ALEX/USDT

0.15297

1.50 %

WOO/USDT

0.2432

-0.85 %

RFD/USDT

0.000004846

-23.56 %

VRTX/USDT

0.3813

-6.03 %

CFG/USDT

0.5968

-2.24 %

VAI/USDT

0.12012

-3.50 %

BICO/USDT

0.3352

2.98 %

DAO/USDT

1.1787

-4.80 %

PRIME/USDT

7.994

16.02 %

BLOK/USDT

0.0024684

-5.75 %

CHAPZ/USDT

0.004886

0.26 %

ORCA/USDT

5.506

2.30 %

ROUTE/USDT

5.845

20.96 %

FNSA/USDT

28.30

-5.06 %

PAAL/USDT

0.17555

-5.62 %

RAFT/USDT

0.001989

5.12 %

NEON/USDT

0.4692

-9.19 %

NALS/USDT

0.35753

-15.22 %

DIONE/USDT

0.002031

-0.39 %

VDR/USDT

0.0011670

251.50 %

ENJ/USDT

0.3204

-9.15 %

PRQ/USDT

0.14989

10.79 %

ROOT/USDT

0.045101

-18.05 %

RPL/USDT

28.34

-6.03 %

STORE/USDT

0.021296

-1.10 %

HIGH/USDT

1.8058

-7.27 %

ELON/USDT

0.00000019244

-8.86 %

STG/USDT

0.5321

-4.43 %

TLOS/USDT

0.12769

-2.16 %

MAV/USDT

0.3139

-8.24 %

YFII/USDT

1441.5

-1.05 %

AR/USDT

7.758

-4.28 %

MBLK/USDT

0.12886

6.39 %

EML/USDT

0.2891

0.17 %

TRIAS/USDT

3.863

-7.93 %

ACS/USDT

0.002728

-8.88 %

CTI/USDT

0.023690

-3.70 %

AGLD/USDT

0.9284

-6.04 %

SLP/USDT

0.002988

-9.48 %

FIDA/USDT

0.2819

3.03 %

ORN/USDT

0.9517

6.68 %

SKL/USDT

0.04157

-6.05 %

CKB/USDT

0.003302

-6.43 %

CHO/USDT

0.01856

-11.45 %

UNIBOT/USDT

53.58

-9.47 %

XTAG/USDT

0.043513

6.88 %

SWASH/USDT

0.015495

-2.32 %

XCV/USDT

0.002454

-2.42 %

PENDLE/USDT

1.1307

-9.16 %

POGAI/USDT

0.00011345

-13.43 %

SIN/USDT

0.013979

-1.45 %

AKITA/USDT

0.00000017469

-12.72 %

KAP/USDT

0.26051

-14.97 %

OAS/USDT

0.07431

5.15 %

ERG/USDT

1.5061

-5.35 %

DMTR/USDT

0.03730

-0.82 %

CETUS/USDT

0.05902

-11.67 %

PIT/USDT

0.0000000003852

-15.06 %

NADA/USDT

0.06409

-1.08 %

AMP/USDT

0.003917

18.26 %

GGG/USDT

0.21159

-7.11 %

HFT/USDT

0.3167

-6.98 %

ZEC/USDT

30.35

-9.26 %

JOE/USDT

0.6414

-4.52 %

DOGE/USDC

0.09482

-5.45 %

CTT/USDT

0.5843

-44.82 %

TARA/USDT

0.01477

-6.16 %

BONE/USDT

0.7751

-8.16 %

MPL/USDT

15.072

-11.37 %

PBR/USDT

0.06319

-11.20 %

SXP/USDT

0.3641

-7.93 %

AKRO/USDT

0.006743

-8.43 %

DCK/USDT

0.03259

12.22 %

SCLP/USDT

0.17417

-5.12 %

SFM/USDT

0.00006846

20.59 %

OG/USDT

5.156

-7.94 %

XDB/USDT

0.0006778

4.24 %

REAP/USDT

0.003335

4.54 %

KAVA/USDT

0.7703

-9.74 %

UFO/USDT

0.0000016042

-5.61 %

OKB/USDT

58.23

-3.25 %

SLIM/USDT

0.22883

-3.08 %

ZEN/USDT

10.223

-8.65 %

ONE/USDT

0.016141

-3.40 %

IRON/USDT

1.3639

-8.48 %

DC/USDT

0.0008179

-5.31 %

KISHU/USDT

0.0000000003550

-7.60 %

WSB/USDT

0.00000001265

-30.91 %

GMEE/USDT

0.05207

-4.30 %

ILV/USDT

99.53

-7.32 %

MOVR/USDT

6.804

-6.57 %

GAL/USDT

1.5159

-7.12 %

C98/USDT

0.20950

-7.04 %

PIZABRC/USDT

0.25016

-23.03 %

MDF/USDT

0.0020256

202.91 %

FRA/USDT

0.0022601

18.14 %

YFI/USDT

8482.0

-7.04 %

HOT/USDT

0.0021620

-1.77 %

FLM/USDT

0.08808

-5.34 %

CRO/USDT

0.09924

-3.93 %

GARI/USDT

0.04536

6.52 %

GMMT/USDT

1.162

-17.47 %

AKT/USDT

1.6181

-5.21 %

OGV/USDT

0.009796

-6.60 %

CRPT/USDT

0.05549

-0.73 %

NEO/USDT

11.75

-9.19 %

ZIL/USDT

0.02247

-7.72 %

AOG/USDT

0.011182

-2.08 %

STORJ/USDT

0.6489

-8.55 %

CSAS/USDT

0.006277

-1.76 %

FCON/USDT

0.00054001

-12.72 %

OBI/USDT

0.017521

2.49 %

TRADE/USDT

0.6797

-1.43 %

MUSIC/USDT

0.17467

25.44 %

ARK/USDT

0.9511

-8.66 %

SBR/USDT

0.0054235

-18.39 %

ZIG/USDT

0.02653

-7.62 %

ACA/USDT

0.07670

8.21 %

DASH/USDT

32.40

-7.87 %

BERRY/USDT

0.0003680

-2.20 %

BISO/USDT

0.008563

0.21 %

MXC/USDT

0.006553

-3.60 %

SOL/USDC

67.28

-8.47 %

ENS/USDT

8.763

-9.04 %

XEC/USDT

0.00003551

-5.33 %

PHA/USDT

0.10808

-4.09 %

REN/USDT

0.06027

-10.44 %

IOTA/USDT

0.26793

-5.84 %

GAS/USDT

7.258

-7.83 %

CHESS/USDT

0.21908

3.26 %

FRM/USDT

0.08132

-4.35 %

DERC/USDT

0.5896

-0.37 %

LIKE/USDT

0.03951

-13.06 %

WSI/USDT

0.04607

4.11 %

GST/USDT

0.011820

-5.37 %

TTT/USDT

0.009840

79.43 %

SOLO/USDT

0.13927

-2.60 %

SIS/USDT

0.4827

-8.87 %

STAR/USDT

0.010074

72.52 %

LDO/USDT

2.274

-4.69 %

SAMO/USDT

0.012300

-13.94 %

GMM/USDT

0.0006089

-1.15 %

QI/USDT

0.024810

54.58 %

NOS/USDT

0.6245

-9.68 %

COREUM/USDT

0.12155

-1.41 %

CERE/USDT

0.005359

-1.47 %

LRC/USDT

0.2443

-7.14 %

OCT/USDT

0.29369

-14.57 %

DEXE/USDT

5.099

5.83 %

CROWN/USDT

0.9830

-2.79 %

PLANET/USDT

0.00009521

-0.52 %

BONDLY/USDT

0.004544

-1.98 %

EJS/USDT

0.009758

0.97 %

VLX/USDT

0.014848

0.93 %

MRCH/USDT

0.005204

6.09 %

DESO/USDT

19.826

-0.84 %

MAN/USDT

0.020008

-2.37 %

THETA/USDT

1.0406

-7.73 %

KICKS/USDT

0.0009272

-12.59 %

SYLO/USDT

0.0027950

-2.91 %

ETH/USDC

2222.3

-5.29 %

SHIBAI/USDT

0.00000000001035

-15.23 %

FXS/USDT

8.977

-2.25 %

KSM/USDT

28.94

-6.67 %

ISP/USDT

0.0014759

-2.17 %

TYPE/USDT

0.006913

-0.54 %

DAG/USDT

0.04600

-8.25 %

QNT/USDT

110.10

-3.37 %

TAMA/USDT

0.008715

-9.85 %

BLZ/USDT

0.2830

-2.54 %

GAME/USDT

0.19588

-2.84 %

QANX/USDT

0.03590

-8.41 %

CLV/USDT

0.05363

7.64 %

ONT/USDT

0.2265

-7.96 %

ISK/USDT

0.1659

-5.41 %

KEY/USDT

0.005761

-7.57 %

HELLO/USDT

0.16100

21.21 %

DORKL/USDT

0.0019313

-4.39 %

BADGER/USDT

3.845

-10.56 %

CQT/USDT

0.22281

-10.48 %

MYTH/USDT

0.5555

-7.50 %

CIRUS/USDT

0.04283

-10.20 %

MNDE/USDT

0.36497

-19.18 %

ARBI/USDT

0.00047062

-4.02 %

FYN/USDT

0.021687

-0.40 %

VOLT/USDT

0.0000003106

2.10 %

UOS/USDT

0.2510

-11.21 %

BNB/USDC

242.2

0.83 %

PERL/USDT

0.003084

-6.60 %

MBOX/USDT

0.2910

-7.17 %

ORBS/USDT

0.04131

-7.43 %

XVS/USDT

9.709

-8.12 %

IDEA/USDT

0.0019600

-11.03 %

MDX/USDT

0.08751

48.82 %

OVR/USDT

0.3414

-3.80 %

WBT/USDT

5.703

-0.07 %

SUIP/USDT

0.10951

-17.86 %

EWT/USDT

2.622

-2.34 %

DELFI/USDT

0.0004219

-2.47 %

VTS/USDT

0.10191

-9.71 %

AXS/USDT

7.139

-8.23 %

PRT/USDT

0.0011673

-28.29 %

ALU/USDT

0.06828

-2.79 %

PEPEBRC/USDT

0.12408

-14.04 %

KAR/USDT

0.17683

19.40 %

HAPI/USDT

15.280

1.91 %

LIQ/USDT

0.0053393

13.88 %

PUMLX/USDT

0.018753

41.14 %

ZTX/USDT

0.031365

-9.87 %

VC/USDT

0.03236

-4.51 %

NSDX/USDT

0.21922

4.93 %

VINU/USDT

0.000000014630

-10.06 %

OMG/USDT

0.6745

-6.41 %

POWR/USDT

0.3786

2.62 %

IOTX/USDT

0.03013

-6.45 %

CBK/USDT

0.9675

-0.53 %

SENATE/USDT

0.25566

-2.01 %

NRFB/USDT

0.0011023

-14.93 %

MATIC/USDC

0.8407

-6.79 %

NPT/USDT

0.5157

-4.16 %

FUN/USDT

0.004876

-5.06 %

ALI/USDT

0.022346

-1.74 %

GRAIL/USDT

1646.4

-1.78 %

ADS/USDT

0.08690

-4.79 %

STIK/USDT

2.208

1.19 %

WNCG/USDT

0.10896

12.57 %

BTC/USDC

42020.38

-4.22 %

REALM/USDT

0.005142

5.13 %

BTS/USDT

0.005153

-0.17 %

CELR/USDT

0.019681

1.66 %

POOLX/USDT

5.859

-13.10 %

PROM/USDT

4.676

-3.94 %

LBR/USDT

1.2680

-12.25 %

NEXT/USDT

0.22014

-2.05 %

FEAR/USDT

0.15438

-8.91 %

MOB/USDT

0.5665

0.00 %

API3/USDT

1.4737

-6.88 %

COMP/USDT

50.66

-8.22 %

LIT/USDT

0.9092

-6.39 %

TIP/USDT

0.0004028

-13.89 %

SOULS/USDT

0.0063566

6.22 %

ELS/USDT

0.3450

-0.77 %

RON/USDT

1.5444

-5.91 %

MDAO/USDT

0.15622

3.98 %

FRONT/USDT

0.3375

-5.98 %

PSUB/USDT

0.05565

6.16 %

ALICE/USDT

1.1612

-9.20 %

OX/USDT

0.013648

12.01 %

KP3R/USDT

75.43

-8.33 %

ARCH/USDT

0.17336

-5.32 %

FURUCOMBO/USDT

0.02155

25.80 %

MV/USDT

0.06095

-0.94 %

SGB/USDT

0.010462

-0.03 %

WLKN/USDT

0.007571

-6.25 %

TSUKA/USDT

0.03302

-9.80 %

DARK/USDT

0.05511

14.05 %

MDT/USDT

0.05728

-5.49 %

ABT/USDT

0.14827

0.80 %

MMPRO/USDT

0.09654

-3.14 %

MNW/USDT

1.0345

-7.73 %

SOS/USDT

0.00000003027

-2.73 %

CAT/USDT

0.0029001

-10.95 %

NYM/USDT

0.17903

3.18 %

SMART/USDT

0.00069929

-4.47 %

WILD/USDT

0.5014

-9.73 %

MONI/USDT

0.018709

-12.12 %

FDT/USDT

0.013374

-3.18 %

CHR/USDT

0.14813

-7.24 %

EGAME/USDT

0.00006844

-11.90 %

KLO/USDT

0.010885

13.89 %

CWEB/USDT

0.013202

-6.43 %

ERN/USDT

1.9136

-3.39 %

F3/USDT

0.025770

-11.16 %

CTSI/USDT

0.15978

-5.19 %

OP/USDC

2.3388

8.03 %

FIL/USDC

4.637

-8.61 %

XPLL/USDT

0.16037

-5.57 %

POOH/USDT

0.000000007817

-0.53 %

AISC/USDT

0.01789

-9.87 %

MLT/USDT

0.14861

-4.03 %

RVN/USDT

0.022473

-5.24 %

VELODROME/USDT

0.05640

6.19 %

SHIB/USDC

0.000009444

-8.04 %

XPLA/USDT

0.2959

-3.55 %

VEXT/USDT

0.3863

4.74 %

TWT/USDT

1.1757

-3.71 %

ATA/USDT

0.10168

-5.21 %

CELL/USDT

0.2641

-7.00 %

DYP/USDT

0.03043

-7.19 %

RADAR/USDT

0.007911

-2.09 %

RSS3/USDT

0.13001

-9.33 %

NMR/USDT

14.951

-5.87 %

VANRY/USDT

0.05335

-6.97 %

NEER/USDT

0.21628

-13.36 %

ANC/USDT

0.018240

-10.07 %

UNDEAD/USDT

0.09058

1.07 %

NFTB/USDT

0.020643

7.11 %

RFOX/USDT

0.015463

-3.19 %

EPIK/USDT

0.02487

4.27 %

SDEX/USDT

0.013671

-0.58 %

BAND/USDT

1.5143

-8.55 %

DIA/USDT

0.3304

-6.29 %

SMURFCAT/USDT

0.00010011

-18.43 %

ANT/USDT

5.637

-5.30 %

DUSK/USDT

0.15872

-8.14 %

SOLR/USDT

0.08464

10.16 %

BZZ/USDT

0.3902

-0.23 %

PBX/USDT

0.0017807

-2.66 %

FLOKICEO/USDT

0.00000000000923

-7.60 %

WAXP/USDT

0.06695

-8.72 %

PYUSD/USDT

0.9998

0.03 %

KING/USDT

0.0013539

-9.49 %

LITH/USDT

0.0006708

-13.43 %

OMI/USDT

0.0006497

-7.83 %

GAFI/USDT

13.746

6.06 %

TLM/USDT

0.015229

-8.20 %

DOGA/USDT

0.026580

-7.05 %

STRAX/USDT

1.0247

-8.76 %

FEG/USDT

0.00021424

-3.38 %

MKR/USDT

1346.73

-4.42 %

ARPA/USDT

0.04946

-7.15 %

STND/USDT

0.018428

-8.38 %

CHNG/USDT

0.12639

0.87 %

THG/USDT

0.07842

-14.92 %

KLAY/USDT

0.23946

-4.02 %

SC/USDT

0.007276

-0.57 %

LPT/USDT

6.244

-8.37 %

BSVBRC/USDT

0.06672

-5.97 %

FLY/USDT

0.0015483

3.85 %

OSMO/USDT

0.8196

1.97 %

SNT/USDT

0.04200

-7.18 %

WZRD/USDT

0.006396

62.50 %

XPR/USDT

0.0009517

-7.24 %

IAG/USDT

0.16388

-2.63 %

ARKS/USDT

0.027232

4.12 %

VR/USDT

0.014638

-14.52 %

RBN/USDT

0.3358

3.99 %

DFL/USDT

0.003884

-18.48 %

BANKBRC/USDT

0.013334

-13.72 %

HXA/USDT

0.0000911

-12.57 %

BOND/USDT

3.638

-7.14 %

KIN/USDT

0.000021851

7.67 %

DOMI/USDT

0.06552

3.78 %

IOST/USDT

0.009383

-5.78 %

TUSD/USDT

0.9985

-0.02 %

RIDE/USDT

0.036705

-9.78 %

FNZ/USDT

0.005753

-6.28 %

DFI/USDT

0.1285

-11.92 %

UNQ/USDT

0.0004226

-23.48 %

ELF/USDT

0.7143

4.52 %

BAT/USDT

0.2316

-7.58 %

REVOLAND/USDT

0.0867

2.72 %

HID/USDT

0.023793

30.03 %

PZP/USDT

0.4292

-8.77 %

VIC/USDT

0.9910

0.47 %

BNC/USDT

0.3596

-2.62 %

BUY/USDT

0.03000

0.10 %

REP/USDT

1.0210

12.54 %

WAS/USDT

0.014686

-8.76 %

KLAP/USDT

0.00017491

-13.08 %

OM/USDT

0.02470

-5.90 %

NOOT/USDT

0.0009889

3.29 %

WWY/USDT

0.005181

-2.15 %

PMG/USDT

0.14392

5.28 %

KNC/USDT

0.7055

-7.56 %

PNT/USDT

0.26831

-8.32 %

AMB/USDT

0.008008

-6.59 %

TAKI/USDT

0.007232

-8.32 %

PERP/USDT

0.6740

-6.34 %

PSTAKE/USDT

0.05645

23.87 %

OOE/USDT

0.017682

-10.60 %

POLIS/USDT

0.5972

-8.85 %

UBXS/USDT

0.06885

11.80 %

RLC/USDT

1.4519

-8.48 %

BIOP/USDT

0.3083

-8.07 %

LTC/USDC

72.3004

-7.63 %

CREAM/USDT

17.607

-2.43 %

ACM/USDT

1.9638

-2.04 %

XTZ/USDT

0.8731

-8.30 %

SNY/USDT

0.010240

-17.07 %

UTK/USDT

0.09638

2.60 %

NERD/USDT

0.11643

1.66 %

RLY/USDT

0.007196

-8.31 %

DOME/USDT

0.0011172

-7.25 %

POLYDOGE/USDT

0.000000008391

-13.47 %

MPLX/USDT

0.18706

-3.91 %

HTM/USDT

3.254

-0.27 %

WIFI/USDT

0.07348

20.63 %

TOKE/USDT

0.8734

-7.91 %

REEF/USDT

0.0020162

-6.81 %

LITE/USDT

0.03565

-7.42 %

VEGA/USDT

1.1678

-2.39 %

ARV/USDT

0.00004033

-0.24 %

DRAC/USDT

0.009378

-0.36 %

BRN/USDT

0.16865

0.20 %

WMT/USDT

0.17083

-5.34 %

MATTER/USDT

0.17866

-2.01 %

IRIS/USDT

0.02758

2.22 %

CPOOL/USDT

0.05995

-10.69 %

ZKS/USDT

0.07960

-12.36 %

BDP/USDT

0.14178

-6.77 %

ROCO/USDT

0.19817

7.26 %

RBC/USDT

0.02616

-7.20 %

CATE/USDT

0.0000004741

10.38 %

GRV/USDT

0.13499

1.79 %

POLC/USDT

0.014080

-0.49 %

HARD/USDT

0.19768

7.49 %

BSCPAD/USDT

0.23079

-0.22 %

SCRT/USDT

0.4042

0.69 %

TRX/USDC

0.1044431

-3.29 %

METFI/USDT

2.3222

-6.42 %

CMP/USDT

0.03274

-7.56 %

MEAN/USDT

0.03197

-7.92 %

DOGE2/USDT

0.000000004842

-2.92 %

BSW/USDT

0.09340

-2.72 %

FIS/USDT

0.3494

-6.15 %

VTG/USDT

0.0004895

1.17 %

DENT/USDT

0.0010344

-1.15 %

LOKA/USDT

0.2612

-6.24 %

AST/USDT

0.11626

-5.44 %

NGL/USDT

0.17104

-10.09 %

CWAR/USDT

0.03333

-10.37 %

SPEX/USDT

0.0019898

78.26 %

DIO/USDT

0.04924

-9.00 %

UMA/USDT

2.0325

-3.44 %

PAW/USDT

0.000000009034

-4.10 %

RAD/USDT

1.5919

-5.53 %

XWG/USDT

0.0019673

-9.56 %

GOMINING/USDT

0.18038

-4.37 %

LMR/USDT

0.04937

3.26 %

HTR/USDT

0.05760

-7.41 %

BCD/USDT

0.09147

-12.43 %

PICA/USDT

0.001634

1.42 %

RPK/USDT

0.03722

-1.53 %

MBL/USDT

0.005109

-6.70 %

NVG/USDT

0.018791

21.16 %

VEMP/USDT

0.013522

4.00 %

ALPINE/USDT

1.9066

-2.73 %

OPN/USDT

0.013341

-15.58 %

TENET/USDT

0.11882

-0.90 %

BLOCK/USDT

0.06146

21.75 %

TKO/USDT

0.2726

-3.64 %

OLT/USDT

0.004885

-10.58 %

FTRB/USDT

0.004383

3.39 %

COTI/USDT

0.06071

-4.91 %

RJV/USDT

0.03655

-1.95 %

BEL/USDT

0.7068

-3.33 %

ANKR/USDT

0.02605

-7.68 %

OPTIMUS/USDT

0.2412

-8.25 %

FBX/USDT

0.0006049

-2.82 %

PORTO/USDT

1.9329

-3.97 %

BOA/USDT

0.016954

18.89 %

HAM/USDT

0.0000000019151

-3.73 %

MTRG/USDT

1.914

-5.15 %

YOOSHI/USDT

0.0000000487

-5.25 %

UFI/USDT

0.04961

7.03 %

SOV/USDT

0.4492

-4.46 %

NKN/USDT

0.10829

-7.93 %

HECH/USDT

0.17484

0.03 %

10SET/USDT

0.5368

0.71 %

DPR/USDT

0.005173

0.11 %

BEAR/USDT

0.0000000006376

-7.54 %

AVAX/USDC

34.91

5.72 %

DUST/USDT

0.5441

-9.85 %

CULT/USDT

0.000002619

-5.34 %

CEL/USDT

0.2714

-10.28 %

CVC/USDT

0.10776

-6.11 %

LEVER/USDT

0.0013676

-5.92 %

CVP/USDT

0.3456

-4.74 %

PROS/USDT

0.3601

4.10 %

FREE/USDT

0.0000002796

-8.86 %

KMA/USDT

0.0019013

3.38 %

DOGNFT/USDT

0.0040626

19.34 %

GLQ/USDT

0.011807

-2.35 %

PERC/USDT

0.22400

-10.75 %

ATS/USDT

0.027351

-18.25 %

DCR/USDT

15.140

-3.82 %

QKC/USDT

0.010940

-4.91 %

DREP/USDT

0.2773

-2.46 %

FRR/USDT

0.00004643

-0.42 %

ALCX/USDT

18.442

-7.08 %

WAM/USDT

0.008164

-11.60 %

MEMEBRC/USDT

47.29

-1.06 %

LABS/USDT

0.0003094

-4.68 %

CRP/USDT

0.011487

24.66 %

RSR/USDT

0.002648

-10.35 %

WFAI/USDT

0.000000003410

9.89 %

TT/USDT

0.004924

-3.45 %

MATH/USDT

0.09732

-3.11 %

LTO/USDT

0.07504

-2.15 %

CHEQ/USDT

0.06366

-5.28 %

GQ/USDT

0.002409

-3.90 %

CELO/USDT

0.5593

-7.94 %

MTV/USDT

0.0014096

-2.36 %

SUIA/USDT

0.14645

1.13 %

MILO/USDT

0.000000008186

-13.81 %

CUDOS/USDT

0.005972

-0.26 %

BTCST/USDT

0.4184

-7.24 %

WRX/USDT

0.15477

-5.72 %

XEM/USDT

0.03661

-8.47 %

LOVELY/USDT

0.00000007750

-11.69 %

BOSON/USDT

0.26389

-9.63 %

BNX/USDT

0.2925

-3.33 %

INFRA/USDT

1.0256

-4.38 %

KNFT/USDT

0.03085

-1.02 %

DINO/USDT

0.03225

-3.64 %

PVU/USDT

0.0014034

1.08 %

XETA/USDT

0.015102

-8.91 %

APED/USDT

0.3616

-16.29 %

SHILL/USDT

0.011059

-5.79 %

LOGT/USDT

0.004543

5.89 %

SUKU/USDT

0.04769

-3.90 %

QSP/USDT

0.006035

5.97 %

GNO/USDT

226.85

-6.29 %

AUDIO/USDT

0.20457

-6.83 %

SWFTC/USDT

0.0015422

-5.68 %

GOFX/USDT

0.05994

-5.65 %

DERP/USDT

0.0000000922

-4.75 %

INTR/USDT

0.03399

2.56 %

TEER/USDT

0.9148

-7.09 %

SHIB2/USDT

0.000000002835

-10.25 %

XEND/USDT

0.06837

-14.29 %

CAL/USDT

0.0004771

8.92 %

SPONGE/USDT

0.0004615

-0.47 %

DBC/USDT

0.002044

-17.31 %

DOCK/USDT

0.021318

0.49 %

PLSPAD/USDT

0.004734

11.33 %

ALPHA/USDT

0.09793

-9.10 %

PSI/USDT

0.025284

-11.44 %

LOOP/USDT

0.06331

-5.56 %

ICX/USDT

0.2512

-7.64 %

WELL/USDT

0.006579

-9.91 %

ZLW/USDT

0.008731

-3.93 %

CTK/USDT

0.6613

-1.54 %

TIDAL/USDT

0.00027673

3.22 %

AXL/USDT

0.000022235

4.19 %

HMTT/USDT

0.002032

-24.26 %

PSG/USDT

3.248

-3.56 %

NANO/USDT

0.8304

-1.00 %

T/USDT

0.02448

-7.09 %

BAL/USDT

3.972

-7.79 %

QUICK/USDT

0.04963

-4.59 %

SHFT/USDT

0.007655

-0.15 %

METO/USDT

0.0009117

0.21 %

XYM/USDT

0.03023

-7.46 %

BTRST/USDT

0.7933

-1.19 %

WBIRD/USDT

1.1762

0.46 %

PSP/USDT

0.03980

-5.41 %

OGN/USDT

0.12808

-6.74 %

ZAT/USDT

0.00000002879

11.28 %

LYX/USDT

7.268

-5.59 %

SOUL/USDT

0.18514

-7.03 %

COOK/USDT

0.00023688

3.35 %

NAX/USDT

0.00007773

20.83 %

EARN/USDT

0.002922

-3.37 %

WRT/USDT

0.08341

-18.03 %

RMRK/USDT

2.6406

-6.41 %

UMEE/USDT

0.004727

-0.08 %

TABOO/USDT

0.002696

18.19 %

LAND/USDT

1.5750

7.39 %

PINE/USDT

0.023091

58.35 %

SDN/USDT

0.2840

2.49 %

1EARTH/USDT

0.003506

-13.92 %

MOVEZ/USDT

0.0007946

-5.04 %

ZIX/USDT

0.00017107

-4.96 %

TFUEL/USDT

0.04506

-6.10 %

BTM/USDT

0.011893

-2.26 %

STOS/USDT

0.9150

-4.06 %

CTC/USDT

0.19980

-6.88 %

GMX/USDT

49.18

-8.19 %

GF/USDT

0.14812

-8.54 %

WATT/USDT

0.0002968

17.54 %

FIRO/USDT

1.9311

-6.43 %

VXT/USDT

0.03208

5.94 %

SPELL/USDT

0.0005895

-7.23 %

ELA/USDT

1.2660

-6.64 %

MBS/USDT

0.02588

-14.75 %

SPO/USDT

0.0018682

-2.34 %

HOPR/USDT

0.04374

-7.44 %

SYS/USDT

0.13119

-5.51 %

DKS/USDT

0.00031755

-10.52 %

FIO/USDT

0.02456

-5.06 %

STMX/USDT

0.008653

-6.69 %

IOI/USDT

0.03402

-13.85 %

MULTI/USDT

1.0477

-4.72 %

WIT/USDT

0.012890

0.82 %

GAYPEPE/USDT

0.0000002721

-7.85 %

DEFILAND/USDT

0.0031662

-12.63 %

DAFI/USDT

0.008500

5.34 %

SOMM/USDT

0.18805

-10.56 %

MARO/USDT

0.002521

11.94 %

HEART/USDT

0.017120

-6.92 %

SOPH/USDT

0.08731

-8.12 %

TRCL/USDT

0.0017205

-4.85 %

SUDO/USDT

0.4394

-4.74 %

NBT/USDT

0.002267

-0.35 %

BACON/USDT

0.00022904

-8.74 %

PIG/USDT

0.000000012530

-10.32 %

MELD/USDT

0.0099823

6.30 %

XOR/USDT

0.004987

-6.10 %

MIST/USDT

0.006721

-10.49 %

FALCONS/USDT

0.003101

-3.42 %

LAZIO/USDT

1.9278

-3.21 %

CANTO/USDT

0.3481

-5.74 %

CWS/USDT

0.3752

-9.35 %

ABBC/USDT

0.03870

-1.07 %

NAVI/USDT

0.03528

-6.74 %

CLH/USDT

0.004089

-3.99 %

FEVR/USDT

0.0004477

-4.27 %

WALV/USDT

0.03492

1.71 %

TROY/USDT

0.002423

-4.22 %

LAVITA/USDT

0.01735

0.34 %

OCC/USDT

0.24864

0.61 %

NFTD/USDT

0.013131

1.75 %

LGX/USDT

0.006235

-3.27 %

BMEX/USDT

0.3387

-4.45 %

HAHA/USDT

0.000006899

-17.89 %

MNT/USDT

0.5851

-3.24 %

XYO/USDT

0.005960

-2.50 %

SERO/USDT

0.004254

-2.29 %

LON/USDT

0.6197

-0.48 %

REVV/USDT

0.019563

-6.04 %

DAR/USDT

0.12533

-7.68 %

TDROP/USDT

0.0016232

-0.12 %

WNDR/USDT

0.016368

7.74 %

MPI/USDT

0.00017180

-3.21 %

RBLS/USDT

0.02308

1.05 %

LBLOCK/USDT

0.00005816

-25.56 %

TURBOS/USDT

0.0017224

-12.56 %

BORING/USDT

0.0024999

-4.89 %

SFP/USDT

0.6905

-1.21 %

MGKL/USDT

0.00000023403

16.18 %

KINE/USDT

0.20155

-1.97 %

LMWR/USDT

0.2432

-2.87 %

WAG/USDT

0.0046718

-15.01 %

MLK/USDT

0.3298

-4.43 %

NCT/USDT

0.009911

-1.35 %

OMN/USDT

0.005254

0.17 %

BSCS/USDT

0.017870

-5.44 %

ASR/USDT

2.426

-4.97 %

LEASH/USDT