• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

BTC /USDT

28414.5

2.39 %

ETH /USDT

1822.53

1.70 %

ARB /USDT

1.32216

-1.63 %

ID /USDT

0.481277

2.98 %

OAX /USDT

0.330394

-2.52 %

BLUR /USDT

0.6194

10.37 %

CFX /USDT

0.408481

0.12 %

FIL /USDT

5.6333

2.21 %

LQTY /USDT

2.1816

3.53 %

MAGIC /USDT

1.43578

6.00 %

USDC /USDT

0.9993

-0.03 %

DOGE /USDT

0.076975

3.74 %

LTC /USDT

93.31

5.82 %

AGIX /USDT

0.43111

5.97 %

FTM /USDT

0.46792

3.29 %

ADA /USDT

0.39085

1.90 %

VOLT /USDT

0.0000013406

-4.90 %

TOMI /USDT

2.08712

0.79 %

DOT /USDT

6.2409

0.37 %

SHIB /USDT

0.0000107799

2.01 %

GNS /USDT

7.6250

1.20 %

SXP /USDT

0.59399

5.03 %

BNB /USDT

314.35

-0.10 %

TEM /USDT

0.05120

-6.36 %

TRX /USDT

0.06586

1.35 %

KAS /USDT

0.037120

24.87 %

CSIX /USDT

0.052482

11.13 %

LINK /USDT

7.5299

1.20 %

HBAR /USDT

0.070704

0.76 %

HOT /USDT

0.002087

2.80 %

SOL /USDT

21.003

3.36 %

FLR /USDT

0.035239

-0.40 %

JASMY /USDT

0.0051540

5.80 %

XDB /USDT

0.0014598

24.43 %

DODO /USDT

0.180601

7.17 %

FLOKI /USDT

0.0000332965

1.63 %

MASK /USDT

6.02576

-5.79 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025780

-9.10 %

DZOO /USDT

0.0303236

-5.00 %

OP /USDT

2.2563

-0.02 %

ASTRA /USDT

0.32006

0.37 %

XEN /USDT

0.00000200

49.25 %

DYDX /USDT

2.4563

0.37 %

HOOK /USDT

1.82071

2.02 %

VGX /USDT

0.33388

1.55 %

STX /USDT

0.89754

-0.48 %

AGLA /USDT

0.07633

-4.67 %

XRD /USDT

0.041473

0.28 %

HFT /USDT

0.59793

5.48 %

XCN /USDT

0.004086

0.81 %

GALA /USDT

0.040954

2.23 %

VRA /USDT

0.0060647

1.90 %

EOS /USDT

1.1729

0.49 %

SQUAD /USDT

0.018790

-2.16 %

HIGH /USDT

2.1887

6.11 %

SYN /USDT

0.9234

4.83 %

LUNC /USDT

0.00012510

2.61 %

AVAX /USDT

17.670

2.19 %

HAI /USDT

0.03919

-0.17 %

SUN /USDT

0.0064975

1.80 %

ACH /USDT

0.035361

2.14 %

KEY /USDT

0.0097227

0.82 %

RDNT /USDT

0.37703

0.37 %

MINA /USDT

0.76518

2.58 %

ATOM /USDT

11.0806

0.00 %

APE /USDT

4.1978

3.21 %

CARE /USDT

0.002812

4.45 %

ACS /USDT

0.00814900

-1.88 %

XLM /USDT

0.108563

-0.37 %

1INCH /USDT

0.54374

0.10 %

GFT /USDT

0.048705

1.75 %

CSPR /USDT

0.040115

6.21 %

BRISE /USDT

0.00000047235

0.76 %

EVER /USDT

0.077292

0.39 %

BTT /USDT

0.0000006327

1.91 %

OPUL /USDT

0.157748

-1.41 %

SDAO /USDT

0.6180

2.48 %

GMM /USDT

0.00147620

-6.71 %

ETC /USDT

20.525

1.53 %

WEMIX /USDT

1.3936

-1.06 %

CHO /USDT

0.60186

7.77 %

LUNA /USDT

1.2861

1.02 %

SIN /USDT

0.006097

2.53 %

LDO /USDT

2.4238

4.04 %

VINU /USDT

0.00000001346

3.85 %

SMART /USDT

1.0851

-9.43 %

USDD /USDT

0.98995

-0.03 %

NFT /USDT

0.00000037886

0.56 %

RNDR /USDT

1.3438

10.12 %

SPA /USDT

0.005312

14.26 %

GRV /USDT

0.64931

1.46 %

GPT /USDT

0.0858282

2.31 %

ZRX /USDT

0.3453

48.32 %

QRDO /USDT

0.10058

3.56 %

VELO /USDT

0.006958

-0.67 %

SSV /USDT

37.4550

3.80 %

FLUX /USDT

0.61471

1.34 %

APT /USDT

11.1815

-1.80 %

TLOS /USDT

0.16544

10.30 %

WBT /USDT

5.338

1.92 %

FET /USDT

0.36326

0.86 %

NEAR /USDT

1.9644

3.05 %

FDT /USDT

0.05163

0.91 %

MCG /USDT

0.10441

8.20 %

STORE /USDT

0.032463

2.62 %

POLYX /USDT

0.1680

3.89 %

UNI /USDT

6.0823

2.24 %

KON /USDT

0.08487

0.44 %

JST /USDT

0.02715

3.98 %

LOOKS /USDT

0.15100

4.72 %

VAI /USDT

0.097090

-12.74 %

ASTR /USDT

0.063433

1.93 %

SIDUS /USDT

0.0018503

1.60 %

METIS /USDT

24.618

0.14 %

CRPT /USDT

0.10280

-4.10 %

ALGO /USDT

0.22160

1.03 %

FITFI /USDT

0.01355

3.04 %

DHX /USDT

3.7059

-0.61 %

PAW /USDT

0.0000000323419

7.24 %

INJ /USDT

4.8126

3.78 %

ICP /USDT

5.1308

1.02 %

BDX /USDT

0.055286

-7.43 %

ZBC /USDT

0.017047

3.45 %

FTT /USDT

1.3203

-0.03 %

STIK /USDT

1.18803

2.74 %

DMTR /USDT

0.0407532

4.78 %

AOG /USDT

0.01621

0.43 %

KDA /USDT

0.98364

2.07 %

IGU /USDT

0.07071

1.15 %

IMX /USDT

1.12499

1.25 %

OCEAN /USDT

0.35252

3.44 %

GMT /USDT

0.38839

2.45 %

C98 /USDT

0.27955

3.23 %

VOXEL /USDT

0.24178

2.49 %

GRT /USDT

0.142482

0.77 %

GT /USDT

5.1725

3.05 %

HAM /USDT

0.0000000032940

3.27 %

BONK /USDT

0.0000006395

10.67 %

CTI /USDT

0.031767

17.20 %

MPI /USDT

0.0038373

-1.01 %

BONE /USDT

1.0642

1.73 %

OAS /USDT

0.082057

-2.76 %

XDC /USDT

0.043166

5.03 %

WIN /USDT

0.00008891

3.90 %

JOE /USDT

0.58827

-6.26 %

NVIR /USDT

0.051479

2.04 %

SOS /USDT

0.00000011770

-3.61 %

USTC /USDT

0.021383

1.13 %

SUSHI /USDT

1.1035

3.36 %

ANKR /USDT

0.03641

10.73 %

CRV /USDT

0.9298

1.56 %

UNDEAD /USDT

0.21424

1.24 %

PRIMAL /USDT

0.0045120

-8.44 %

MATIC /USDT

1.10777

2.13 %

MDT /USDT

0.06375

2.62 %

STRAX /USDT

0.62060

3.27 %

STG /USDT

0.7329

9.50 %

CKB /USDT

0.0049010

1.19 %

PRQ /USDT

0.1272

15.63 %

PYR /USDT

3.5709

3.22 %

AR /USDT

8.641

4.67 %

MOTG /USDT

0.42970

-0.64 %

QTUM /USDT

3.099

2.58 %

ICX /USDT

0.3211

50.46 %

TRU /USDT

0.079005

3.63 %

CHZ /USDT

0.11967

3.07 %

HT /USDT

3.6452

0.24 %

COCOS /USDT

1.6449

19.48 %

MMPRO /USDT

0.24392

0.06 %

YGG /USDT

0.26142

7.76 %

SWASH /USDT

0.02012

7.70 %

NOM /USDT

0.99457

-0.44 %

AZERO /USDT

1.4890

0.79 %

RACA /USDT

0.00019330

3.36 %

DIO /USDT

0.00521

4.40 %

ATLAS /USDT

0.0032921

0.79 %

SRM /USDT

0.21400

0.61 %

BS /USDT

0.41573

-0.56 %

DSLA /USDT

0.00260712

24.09 %

SPELL /USDT

0.0008954

25.02 %

PEOPLE /USDT

0.022983

2.18 %

MANA /USDT

0.58648

2.90 %

FEAR /USDT

0.15219

-1.04 %

GRAIL /USDT

3027.98

2.18 %

ETHW /USDT

3.4052

1.35 %

BAT /USDT

0.2859

15.28 %

PROM /USDT

4.8796

0.74 %

CEEK /USDT

0.08663

2.04 %

SCLP /USDT

0.24909

0.81 %

AAVE /USDT

73.59

2.65 %

MDAO /USDT

0.29502

2.41 %

PORTO /USDT

2.6502

-0.48 %

DASH /USDT

59.04

5.48 %

BBC /USDT

0.014632

-1.92 %

YFII /USDT

1106.69

1.45 %

ZEC /USDT

37.98

0.26 %

ZIL /USDT

0.028865

4.81 %

SAND /USDT

0.6210

2.05 %

DC /USDT

0.0011049

8.19 %

PSL /USDT

0.000487

2.74 %

SEELE /USDT

0.003582

8.54 %

POKT /USDT

0.0499

0.00 %

D2T /USDT

0.029803

1.35 %

SONAR /USDT

0.01552

133.38 %

SKL /USDT

0.040604

3.02 %

ZEN /USDT

10.994

4.10 %

SPUME /USDT

0.034267

46.01 %

HNT /USDT

1.3529

2.15 %

MAN /USDT

0.0400578

4.34 %

ALI /USDT

0.035908

0.96 %

FRM /USDT

0.05490

-2.40 %

VP /USDT

6.571

-0.72 %

CRO /USDT

0.069249

2.24 %

MDX /USDT

0.06883

1.50 %

RIF /USDT

0.143048

1.00 %

KIN /USDT

0.00000636

11.57 %

UFO /USDT

0.000001522

7.41 %

SGB /USDT

0.009099

-3.15 %

OPTIMUS /USDT

0.38320

8.11 %

XCH /USDT

38.431

0.48 %

RJV /USDT

0.066171

8.67 %

FIO /USDT

0.03335

1.86 %

WOM /USDT

0.025077

1.47 %

SERO /USDT

0.02783

-3.73 %

CORE /USDT

1.7196

3.84 %

BCH /USDT

124.52

2.57 %

ROSE /USDT

0.060442

5.55 %

LRC /USDT

0.35944

2.72 %

KING /USDT

0.012220

1.19 %

DOGGO /USDT

0.000000003971

4.74 %

KLV /USDT

0.00801

22.85 %

SNX /USDT

2.5279

4.93 %

GOAL /USDT

0.2039

-2.99 %

ISP /USDT

0.0010290

-6.68 %

DF /USDT

0.0702

0.00 %

LOA /USDT

0.00290

15.07 %

WSI /USDT

0.05516

0.14 %

STARL /USDT

0.000002678

13.04 %

OMG /USDT

1.5732

1.39 %

WIT /USDT

0.004192

21.19 %

THETA /USDT

1.0575

5.42 %

LINA /USDT

0.0117083

-3.07 %

REALM /USDT

0.01379

1.17 %

SLP /USDT

0.0027025

3.46 %

ALICE /USDT

1.5585

3.26 %

BICO /USDT

0.38422

1.70 %

ANC /USDT

0.01889

2.99 %

GMX /USDT

76.028

1.58 %

WAVES /USDT

2.117

2.31 %

PBR /USDT

0.12595

6.90 %

AURORA /USDT

0.1828

1.16 %

COREUM /USDT

0.26253

-1.91 %

CVP /USDT

0.45558

0.83 %

OVO /USDT

0.160983

-0.07 %

FIS /USDT

0.55476

3.44 %

OVR /USDT

0.2968

1.26 %

ML /USDT

0.11564

-4.75 %

CELO /USDT

0.66629

1.74 %

TSUKA /USDT

0.085106

0.83 %

HIFI /USDT

0.41862

3.52 %

ASTO /USDT

0.046626

6.77 %

ERG /USDT

1.5100

2.04 %

FNZ /USDT

0.005030

2.79 %

NAOS /USDT

0.045099

53.56 %

XCAD /USDT

1.76500

-1.48 %

NUM /USDT

0.047827

-4.21 %

ALPH /USDT

0.32710

1.94 %

MATCH /USDT

0.0000839

8.11 %

RITE /USDT

0.0018724

-2.12 %

BLOK /USDT

0.0024499

0.28 %

JAM /USDT

0.0023543

-1.28 %

OSMO /USDT

0.8049

0.73 %

MKR /USDT

683.99

1.82 %

EGLD /USDT

42.294

0.95 %

RBC /USDT

0.020269

2.72 %

CQT /USDT

0.1565

1.49 %

DAO /USDT

1.54360

0.91 %

GLQ /USDT

0.0100295

1.98 %

BLZ /USDT

0.085721

3.32 %

CRTS /USDT

0.0002480

-4.32 %

BSV /USDT

35.769

0.95 %

ONSTON /USDT

0.00840

-1.29 %

XTAG /USDT

0.02963

1.89 %

WOO /USDT

0.21677

5.72 %

REELT /USDT

0.019044

2.72 %

RSS3 /USDT

0.17755

1.81 %

SOLO /USDT

0.15927

-4.34 %

CELL /USDT

0.3153

25.96 %

BUY /USDT

0.020073

0.07 %

VXT /USDT

0.018639

0.24 %

PIAS /USDT

0.00885

-9.78 %

DARK /USDT

0.029353

-2.11 %

GDT /USDT

0.0136

-28.42 %

BVT /USDT

0.017763

16.41 %

EUL /USDT

3.5100

-1.36 %

GST /USDT

0.020924

1.82 %

IRIS /USDT

0.03355

0.11 %

ELON /USDT

0.00000033031

0.04 %

ENJ /USDT

0.40821

6.13 %

DAG /USDT

0.05314

4.17 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000014013

-3.39 %

XCV /USDT

0.003878

-5.66 %

GLMR /USDT

0.38287

3.93 %

LUFFY /USDT

0.0001188

8.19 %

CELT /USDT

0.000199

-13.85 %

POLC /USDT

0.029264

2.00 %

DUSK /USDT

0.1770

2.13 %

BDP /USDT

0.21277

-3.27 %

DERC /USDT

0.23800

4.45 %

MGKL /USDT

0.00000122225

-13.88 %

DENT /USDT

0.00109914

3.88 %

KISHU /USDT

0.0000000005174

-0.78 %

ATD /USDT

0.1862

1.30 %

AKITA /USDT

0.00000021067

-0.67 %

ELT /USDT

0.040321

0.96 %

CELR /USDT

0.023130

1.78 %

DEVT /USDT

0.00322

5.57 %

AIRTNT /USDT

0.000641

0.15 %

PHB /USDT

1.155355

4.73 %

ABBC /USDT

0.082574

1.00 %

BAKE /USDT

0.19609

3.06 %

MOB /USDT

1.4594

0.19 %

ONE /USDT

0.020773

1.55 %

WAXL /USDT

0.60104

-0.77 %

RLY /USDT

0.012786

-6.15 %

CHNG /USDT

0.10424

3.76 %

MC /USDT

0.28443

0.38 %

EGAME /USDT

0.000114816

-3.62 %

TWT /USDT

1.1877

2.45 %

API3 /USDT

1.59870

2.86 %

BOA /USDT

0.027900

2.57 %

TWITFI /USDT

0.0005292

-7.48 %

WOZX /USDT

0.048236

-0.79 %

CULT /USDT

0.000006742

0.23 %

NEO /USDT

12.31

1.40 %

PYM /USDT

0.0016148

-0.12 %

XYO /USDT

0.005212

3.39 %

TIDAL /USDT

0.00032840

2.14 %

SRT /USDT

0.000081

3.84 %

LEVER /USDT

0.0021824

5.12 %

PUSH /USDT

0.36947

-2.71 %

CAKE /USDT

3.7043

0.99 %

FIU /USDT

0.002630

-1.35 %

BEL /USDT

0.61820

1.91 %

PENDLE /USDT

0.36943

2.17 %

MLK /USDT

0.27975

5.24 %

DEGO /USDT

2.1175

-0.70 %

HIBS /USDT

0.0002822

-0.49 %

SNT /USDT

0.03143

15.08 %

LIME /USDT

0.011004

-2.42 %

RAY /USDT

0.23449

1.66 %

ROUTE /USDT

2.4753

1.11 %

WNCG /USDT

0.11562

0.32 %

PERL /USDT

0.033189

3.39 %

HOD /USDT

0.00531

5.98 %

VET /USDT

0.02318

2.15 %

DKS /USDT

0.002352

0.12 %

RSR /USDT

0.0043595

11.37 %

FEG /USDT

0.0006445

-5.05 %

CHESS /USDT

0.2751

3.92 %

QUACK /USDT

0.0000000010212

-2.65 %

XTZ /USDT

1.1193

1.72 %

SFUND /USDT

1.1100

2.47 %

REN /USDT

0.10728

-0.28 %

GITCOIN /USDT

1.8629

2.19 %

POP /USDT

0.000001311

-8.32 %

WNXM /USDT

25.9332

4.79 %

VEMP /USDT

0.01307

-0.83 %

ESG /USDT

0.64825

-5.64 %

DEBT /USDT

16.610

3.43 %

TON /USDT

2.2448

7.51 %

AUCTION /USDT

5.6623

5.91 %

BAJU /USDT

0.079078

-21.75 %

PRT /USDT

0.00333327

-22.22 %

NOS /USDT

0.01712

-0.81 %

ILV /USDT

59.70

3.10 %

PLCU /USDT

175.30

1.87 %

VELODROME /USDT

0.14625

8.66 %

PBX /USDT

0.001687

-0.53 %

RNDX /USDT

0.000139

0.00 %

ZCX /USDT

0.08565

4.52 %

CHAMP /USDT

0.029176

10.41 %

MNW /USDT

1.8586

2.81 %

RUNE /USDT

1.4524

4.41 %

REEF /USDT

0.0027311

3.01 %

REDTOKEN /USDT

0.000815

5.56 %

GARI /USDT

0.05206

3.35 %

MLT /USDT

0.11613

0.67 %

DERI /USDT

0.02584

-10.98 %

ZKS /USDT

0.062210

-1.75 %

STORJ /USDT

0.4038

9.93 %

CWEB /USDT

0.021674

15.78 %

MSWAP /USDT

0.0003492

-2.29 %

MHUNT /USDT

0.00994

-1.48 %

LPT /USDT

7.214

6.15 %

DCRN /USDT

0.2310

-6.55 %

PVU /USDT

0.026073

-4.15 %

GAME /USDT

0.03953

1.48 %

CRU /USDT

1.25271

1.93 %

CAPS /USDT

0.036637

-8.89 %

NBS /USDT

0.000439

0.22 %

WILD /USDT

0.4001

6.83 %

TIMECHRONO /USDT

39.335

0.43 %

METALDR /USDT

0.0008080

-1.47 %

LOCG /USDT

0.01955

2.08 %

MOVR /USDT

8.4117

5.05 %

IAG /USDT

0.009494

23.18 %

HECH /USDT

0.05409

-0.14 %

CHR /USDT

0.16297

3.27 %

IHC /USDT

0.00005151

1.79 %

ARV /USDT

0.00007803

2.21 %

CRF /USDT

0.002017

1.35 %

FTRB /USDT

0.005788

-2.77 %

WLKN /USDT

0.047428

-0.67 %

NEXO /USDT

0.6962

0.01 %

REAP /USDT

0.01795

-2.01 %

DREP /USDT

0.4599

3.02 %

EQ /USDT

0.0010371

1.13 %

FXS /USDT

8.997

6.67 %

CPOOL /USDT

0.03768

-2.43 %

LGX /USDT

0.007067

4.44 %

FEVR /USDT

0.00057576

-7.64 %

GOV /USDT

0.008316

-5.21 %

EJS /USDT

0.004888

-1.23 %

TLM /USDT

0.019951

2.76 %

BONDLY /USDT

0.005919

-1.08 %

BBF /USDT

0.232

-24.42 %

AXS /USDT

8.326

2.20 %

FREE /USDT

0.00000017099

0.44 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008756

-3.46 %

SPO /USDT

0.00144056

15.67 %

HELLO /USDT

0.040103

-6.34 %

KLAY /USDT

0.2281

0.39 %

RPL /USDT

44.435

2.74 %

ACA /USDT

0.09949

-0.09 %

KNIGHT /USDT

0.008826

0.63 %

CTC /USDT

0.3477

1.69 %

UOS /USDT

0.2463

5.48 %

POPK /USDT

0.009164

18.53 %

DCR /USDT

20.059

-0.14 %

UFI /USDT

0.03063

3.65 %

GAL /USDT

1.7697

2.47 %

KLO /USDT

0.009832

0.00 %

DESO /USDT

11.1193

1.83 %

LAZIO /USDT

2.7408

1.32 %

WWY /USDT

0.007125

5.47 %

TVK /USDT

0.039994

1.13 %

WAM /USDT

0.005293

1.28 %

GHST /USDT

1.1117

0.21 %

SPELLFIRE /USDT

0.001310

8.53 %

XPR /USDT

0.001478

2.99 %

ZLW /USDT

0.035586

6.06 %

LOVELY /USDT

0.000000071265

1.61 %

KZEN /USDT

0.015387

-0.06 %

MXC /USDT

0.019200

2.36 %

IMPT /USDT

0.0080940

2.31 %

WAXP /USDT

0.071086

4.96 %

CREAM /USDT

14.073

7.40 %

METAX /USDT

0.0930

-1.89 %

CFG /USDT

0.2814

-0.14 %

MESA /USDT

0.002891

-0.58 %

KSM /USDT

34.280

0.47 %

LIKE /USDT

0.00625

15.31 %

CANTO /USDT

0.28646

18.04 %

QNT /USDT

124.163

-0.58 %

HSF /USDT

0.7530

1.42 %

DBC /USDT

0.0049574

1.78 %

ORAI /USDT

4.1979

-0.67 %

HTR /USDT

0.08604

4.32 %

BAND /USDT

1.8280

1.62 %

NVG /USDT

0.0988

1.33 %

DYP /USDT

0.11016

-6.34 %

NFTB /USDT

0.012677

-4.21 %

GOB /USDT

0.004076

-0.85 %

COTI /USDT

0.08009

5.38 %

HADES /USDT

0.8560

-1.78 %

PIP /USDT

0.11323

13.50 %

DAI /USDT

0.9989

0.10 %

BNX /USDT

0.5474

0.94 %

UFT /USDT

0.4085

2.58 %

QLC /USDT

0.0806081

1.47 %

ELF /USDT

0.31079

-4.16 %

YFDAI /USDT

213.662

0.31 %

FLM /USDT

0.097293

3.59 %

METO /USDT

0.001315

-5.59 %

WRT /USDT

0.17626

4.88 %

RFOX /USDT

0.014022

0.81 %

PDEX /USDT

1.7191

-0.01 %

RLC /USDT

1.7095

3.09 %

XPLA /USDT

0.53303

3.47 %

ERN /USDT

1.84914

1.64 %

WOOF /USDT

0.0008303

-0.59 %

ATA /USDT

0.16425

2.48 %

PSTAKE /USDT

0.09463

3.49 %

PRMX /USDT

0.0038130

-3.35 %

SLG /USDT

0.010779

-5.07 %

BSCPAD /USDT

0.1846

10.07 %

TARA /USDT

0.001709

9.27 %

AMP /USDT

0.003721

0.94 %

RIM /USDT

0.00016586

-28.91 %

ATM /USDT

2.8346

0.39 %

MDF /USDT

0.001364

38.75 %

LABS /USDT

0.00112070

3.57 %

KUBE /USDT

0.008909

2.92 %

WAR /USDT

0.008427

28.79 %

SFP /USDT

0.47437

0.38 %

GQ /USDT

0.0068527

-2.87 %

SC /USDT

0.004391

15.30 %

DES /USDT

0.0015562

-4.21 %

MONS /USDT

0.014103

-3.01 %

ALCX /USDT

20.667

2.37 %

ZAM /USDT

0.002541

-0.39 %

BOSON /USDT

0.2205

4.80 %

HMT /USDT

0.0472

-8.52 %

OMI /USDT

0.0007831

6.34 %

TKO /USDT

0.33248

0.39 %

LBLOCK /USDT

0.0002411

51.25 %

CTK /USDT

0.82661

0.96 %

MEAN /USDT

0.02036

0.64 %

WOOP /USDT

0.012155

2.19 %

UTK /USDT

0.10365

3.92 %

T /USDT

0.04136

2.70 %

TORN /USDT

6.7525

2.29 %

CVTX /USDT

0.138971

-3.42 %

CZZ /USDT

0.00558

-1.23 %

RARE /USDT

0.11771

0.90 %

KABY /USDT

0.0005164

-3.15 %

CHEQ /USDT

0.053129

-8.39 %

NKN /USDT

0.107334

4.26 %

FRA /USDT

0.0029803

5.95 %

SKEB /USDT

0.0026264

7.24 %

AGLD /USDT

0.4163

5.79 %

BOBA /USDT

0.22981

0.83 %

CERE /USDT

0.0058375

-2.62 %

SKYRIM /USDT

0.0030627

4.70 %

FRR /USDT

0.00012

0.00 %

SUDO /USDT

0.8543

-3.88 %

ANT /USDT

2.5440

1.41 %

MPH /USDT

0.019426

1.77 %

QUICK /USDT

89.857

5.03 %

STBU /USDT

0.021791

5.26 %

SHILL /USDT

0.016483

-2.08 %

DOME /USDT

0.001188

1.27 %

VLX /USDT

0.01951

-2.10 %

EWT /USDT

3.3245

0.79 %

IOTX /USDT

0.026822

3.15 %

KT /USDT

0.003862

28.60 %

CITY /USDT

4.5232

0.97 %

RBN /USDT

0.2195

1.80 %

ROOBEE /USDT

0.000823

0.48 %

AIOZ /USDT

0.028204

1.35 %

URUS /USDT

18.121

1.29 %

LOKA /USDT

0.49735

2.59 %

IOTA /USDT

0.2287

3.29 %

AART /USDT

0.001721

-0.74 %

WZRD /USDT

0.00388

-0.76 %

MILO /USDT

0.000000018302

-1.08 %

SYS /USDT

0.16470

2.17 %

SLIM /USDT

0.0498

0.40 %

VELA /USDT

4.9914

0.81 %

VEGA /USDT

1.2724

9.68 %

MBX /USDT

2.6902

-6.19 %

ADX /USDT

0.1931

8.72 %

XEM /USDT

0.039864

3.78 %

WATT /USDT

0.01566

-6.28 %

TAKI /USDT

0.005809

-3.32 %

COS /USDT

0.007055

5.62 %

MTL /USDT

1.28977

10.52 %

GENS /USDT

0.001385

-1.77 %

ALPHA /USDT

0.10998

2.50 %

HIVE /USDT

0.4117

3.54 %

AAG /USDT

0.00625

0.32 %

QKC /USDT

0.010852

2.69 %

LIT /USDT

1.09113

0.53 %

YFI /USDT

8764.70

0.38 %

NYM /USDT

0.23968

1.05 %

HGET /USDT

0.23756

-3.77 %

OGN /USDT

0.1211

3.23 %

FSN /USDT

0.3672

-0.54 %

EFI /USDT

0.07493

-1.22 %

ZODI /USDT

0.00057

29.54 %

TAMA /USDT

0.011894

0.88 %

MATH /USDT

0.11432

0.21 %

ENS /USDT

13.398

1.04 %

ARTEM /USDT

0.001452

-0.06 %

ONT /USDT

0.2392

6.45 %

BTM /USDT

0.020475

3.09 %

LAT /USDT

0.01550

0.51 %

XPRT /USDT

0.3558

7.23 %

SENATE /USDT

0.064590

15.21 %

TRADE /USDT

0.11276

10.77 %

AUDIO /USDT

0.28174

0.58 %

ADS /USDT

0.1584

5.81 %

LEASH /USDT

384.33

1.02 %

O3 /USDT

0.0650

2.04 %

HORD /USDT

0.04904

18.71 %

COMP /USDT

42.909

2.68 %

HERO /USDT

0.004459

0.72 %

TOMO /USDT

0.6116

-1.22 %

CLV /USDT

0.06297

3.17 %

PSI /USDT

2.6613

-6.51 %

HIBIKI /USDT

0.02727

-3.05 %

NUX /USDT

0.013578

-2.08 %

LIFE /USDT

0.00033140

-6.60 %

SANTOS /USDT

4.3922

0.81 %

PRIDE /USDT

0.00240

5.72 %

BTS /USDT

0.011521

2.50 %

LTO /USDT

0.112543

7.16 %

HAO /USDT

0.004479

3.53 %

QTC /USDT

0.6959

-0.61 %

VTG /USDT

0.001315

-3.94 %

TDROP /USDT

0.004203

4.55 %

PHA /USDT

0.1445

1.40 %

ORBR /USDT

2.5021

-2.04 %

OLY /USDT

0.000734

3.52 %

PERP /USDT

0.83478

3.00 %

BABY /USDT

0.02307

-3.71 %

BITCI /USDT

0.0060855

-1.60 %

BOND /USDT

4.0990

0.73 %

LARIX /USDT

0.0003030

-1.07 %

NEER /USDT

0.18457

1.54 %

NMR /USDT

18.9482

2.29 %

NXD /USDT

0.000592

0.68 %

APRT /USDT

0.0009578

-0.48 %

IOI /USDT

0.1555

2.57 %

BURP /USDT

0.000650

-26.71 %

HC /USDT

0.07955

-1.44 %

RON /USDT

0.9708

1.24 %

KMA /USDT

0.0020749

-0.90 %

1EARTH /USDT

0.0025903

0.80 %

SOV /USDT

0.82629

1.34 %

ALN /USDT

0.0045330

8.08 %

NULS /USDT

0.2773

2.66 %

SOUL /USDT

0.18069

5.00 %

FIDA /USDT

0.40976

-0.07 %

ECOX /USDT

0.88130

0.89 %

DPR /USDT

0.00817

0.98 %

KLAP /USDT

0.000393

-0.50 %

HOTCROSS /USDT

0.00528

3.52 %

CIRUS /USDT

0.076235

3.11 %

UNN /USDT

0.00045423

1.88 %

STRM /USDT

0.01213

0.49 %

OLE /USDT

0.024306

-2.16 %

GGG /USDT

0.16760

3.81 %

BNC /USDT

0.27594

-0.90 %

ALU /USDT

0.026691

1.46 %

POLK /USDT

0.04968

-0.26 %

SIS /USDT

0.0932

5.07 %

DORA /USDT

3.30828

1.02 %

XCUR /USDT

0.05123

5.13 %

BEPRO /USDT

0.0015235

13.96 %

SDN /USDT

0.37065

2.80 %

STND /USDT

0.028955

2.66 %

ETHF /USDT

0.2795

2.90 %

STOS /USDT

0.55347

1.75 %

DIA /USDT

0.37263

3.37 %

DUNE /USDT

0.00049378

-0.54 %

NORD /USDT

0.19602

2.43 %

MV /USDT

0.14130

-8.17 %

MTV /USDT

0.0011943

0.52 %

MTS /USDT

0.005914

1.42 %

LSS /USDT

0.18538

1.78 %

AST /USDT

0.121886

-2.40 %

ELA /USDT

1.15739

1.44 %

WELL /USDT

0.0089595

1.21 %

DATA /USDT

0.03847

4.22 %

GS /USDT

0.009859

18.94 %

ABT /USDT

0.13378

4.18 %

WING /USDT

6.3237

2.47 %

IOST /USDT

0.010811

4.66 %

SNK /USDT

0.01265

-1.70 %

VATRENI /USDT

0.3185

-16.36 %

PERC /USDT

0.1867

5.59 %

TT /USDT

0.004564

3.39 %

MBOX /USDT

0.47558

1.55 %

AERGO /USDT

0.13763

11.09 %

FLY /USDT

0.0012727

-0.28 %

XWG /USDT

0.0011052

-1.76 %

SPHRI /USDT

0.03255

28.30 %

HARD /USDT

0.1854

7.47 %

PNG /USDT

0.043911

-1.84 %

CTSI /USDT

0.1457

3.99 %

LM /USDT

0.09899

2.72 %

RIDE /USDT

0.0422

0.00 %

METAL /USDT

0.0487

0.00 %

EURT /USDT

1.08640

-0.21 %

SLK /USDT

0.001953

-7.92 %

VRT /USDT

0.00043617

-1.73 %

SD /USDT

1.1595

3.37 %

BSW /USDT

0.18407

1.74 %

THE /USDT

0.001846

1.65 %

RAD /USDT

1.9019

0.67 %

SCRT /USDT

0.6772

3.89 %

TOMS /USDT

0.002817

-2.39 %

EDEN /USDT

0.0711

3.79 %

KONO /USDT

0.022706

2.57 %

DFYN /USDT

0.040071

-0.29 %

SUPER /USDT

0.1343

2.51 %

WIKEN /USDT

0.0058849

2.29 %

CONV /USDT

0.0006270

-0.41 %

NBLU /USDT

0.015404

0.00 %

DHB /USDT

0.0006994

2.38 %

LOOT /USDT

0.3304

-0.27 %

MNZ /USDT

0.0003812

-3.83 %

TRVL /USDT

0.061414

-1.16 %

XETA /USDT

0.043872

3.93 %

ORO /USDT

0.004718

0.63 %

KAR /USDT

0.1508

0.19 %

PAF /USDT

0.0003992

2.14 %

METAG /USDT

0.0002839

-8.68 %

MTA /USDT

0.02942

0.89 %

ARRR /USDT

0.36927

8.65 %

SHR /USDT

0.0024384

8.62 %

HAPI /USDT

15.8871

1.11 %

TIPS /USDT

0.000003143

-7.09 %

GAFI /USDT

5.372

3.92 %

IDEA /USDT

0.01028

-0.29 %

SOLR /USDT

0.0374

2.46 %

GZONE /USDT

0.034316

4.53 %

AKRO /USDT

0.0044338

3.14 %

AKT /USDT

0.31084

1.85 %

FRONT /USDT

0.23857

1.73 %

UNO /USDT

0.06655

0.01 %

FIRO /USDT

2.1489

1.15 %

PSG /USDT

5.4323

1.36 %

IDV /USDT

0.0017611

-7.14 %

PLACE /USDT

0.001204

-1.55 %

UBXS /USDT

0.032609

-6.97 %

XPNET /USDT

0.006285

18.51 %

VR /USDT

0.00854

1.78 %

WALV /USDT

0.046931

-6.29 %

DUST /USDT

2.3646

18.39 %

DOCK /USDT

0.02157

4.91 %

UNFI /USDT

4.9391

2.01 %

HDV /USDT

0.0004350

-9.52 %

GF /USDT

0.0837

-0.11 %

CNAME /USDT

0.000628

-0.78 %

BERRY /USDT

0.0012136

-1.51 %

POLIS /USDT

0.2635

1.50 %

NEBL /USDT

0.9395

2.62 %

NSBT /USDT

2.374

-0.58 %

OG /USDT

2.6386

0.07 %

EMPIRE /USDT

0.0017715

-2.50 %

DLC /USDT

0.130565

0.00 %

BTG /USDT

15.3512

3.26 %

PIT /USDT

0.0000000005193

-0.70 %

CGG /USDT

0.0873

2.10 %

PLSPAD /USDT

0.0098119

8.45 %

AQDC /USDT

0.00409

-0.48 %

DAR /USDT

0.17407

3.36 %

ARPA /USDT

0.04127

3.20 %

NFTY /USDT

0.0024492

-2.70 %

ACE /USDT

0.00715

2.43 %

XDEFI /USDT

0.1301

2.76 %

HNS /USDT

0.030305

2.89 %

HEART /USDT

0.013852

1.83 %

XVG /USDT

0.0027129

-1.09 %

MUSE /USDT

5.7839

2.28 %

JOY /USDT

0.078536

-1.91 %

REQ /USDT

0.09728

1.25 %

CRYPTOFI /USDT

0.0000002481

0.44 %

TFUEL /USDT

0.05568

7.80 %

XAVA /USDT

0.4064

3.62 %

LYXE /USDT

7.9577

-2.39 %

PUNDIX /USDT

0.48351

6.38 %

FUN /USDT

0.0064307

-0.05 %

ALAYA /USDT

0.073697

-5.78 %

VTHO /USDT

0.0013605

3.30 %

KAI /USDT

0.00557

-0.71 %

PORTX /USDT

0.02532

3.01 %

XPRESS /USDT

0.0679

-7.49 %

SWEAT /USDT

0.0101895

1.91 %

FRIN /USDT

0.004320

0.69 %

ORION /USDT

0.001565

-1.32 %

GMEE /USDT

0.01266

2.17 %

LUNR /USDT

0.13487

3.04 %

JULD /USDT

0.0035740

4.78 %

XYM /USDT

0.034203

4.04 %

AMPL /USDT

1.0927

1.66 %

XMON /USDT

2897.73

-0.17 %

DFA /USDT

0.04521

-1.99 %

RCN /USDT

0.0023384

3.59 %

ORBS /USDT

0.031655

1.02 %

DFI /USDT

0.54329

1.67 %

POND /USDT

0.0099956

-0.10 %

SWP /USDT

0.001610

5.57 %

EPK /USDT

0.015060

-1.07 %

WHALE /USDT

0.7064

1.34 %

SAO /USDT

0.003986

3.66 %

GTH /USDT

0.006923

-6.91 %

EZ /USDT

0.07733

-2.25 %

MER /USDT

0.00192

-5.41 %

FAME /USDT

0.002601

-3.02 %

XED /USDT

0.091240

-0.13 %

YIELD /USDT

0.0018769

-17.43 %

INSUR /USDT

0.08538

6.85 %

UMA /USDT

2.0966

1.91 %

ODDZ /USDT

0.02029

-3.42 %

ORN /USDT

0.9185

1.75 %

OKB /USDT

41.969

1.25 %

NOA /USDT

0.00370

-23.23 %

SENSO /USDT

0.1316

-3.51 %

MSU /USDT

0.006997

13.95 %

PSP /USDT

0.054852

2.00 %

ATOLO /USDT

0.006237

5.74 %

MOONEY /USDT

0.0022759

7.51 %

DEP /USDT

0.003429

-1.97 %

REVU /USDT

0.02402

1.90 %

CWS /USDT

0.45049

-0.02 %

SKILL /USDT

0.8889

-0.63 %

ARES /USDT

0.0013025

3.86 %

TRG /USDT

0.00000036925

3.76 %

STMX /USDT

0.005845

8.76 %

PET /USDT

0.184040

1.55 %

TROY /USDT

0.003481

2.35 %

ZEE /USDT

0.038321

-3.83 %

BCD /USDT

0.17778

2.95 %

FORM /USDT

0.0022534

0.52 %

XELS /USDT

0.61243

8.20 %

MBS /USDT

0.049781

4.87 %

FIC /USDT

0.0025805

-7.83 %

LITH /USDT

0.0008031

4.04 %

SFG /USDT

0.006736

-1.72 %

DRGN /USDT

0.00711

1.86 %

TEER /USDT

0.3159

-2.97 %

POLS /USDT

0.4204

1.03 %

SRG /USDT

0.011032

1.37 %

B3X /USDT

0.001348

-4.53 %

GEAR /USDT

0.012711

-10.01 %

FOR /USDT

0.02376

3.21 %

AME /USDT

0.0019644

-7.88 %

RDF /USDT

0.00836

2.20 %

GAS /USDT

3.330

2.02 %

LSK /USDT

1.0906

7.30 %

REI /USDT

0.03135

2.08 %

PNT /USDT

0.2056

1.58 %

OOE /USDT

0.023366

0.35 %

WEST /USDT

0.022174

-3.94 %

GOF /USDT

0.026520

-2.71 %

KNC /USDT

0.7498

7.16 %

PROS /USDT

0.5043

0.01 %

FIRE /USDT

0.0137276

-0.97 %

REF /USDT

0.13005

6.33 %

SASHIMI /USDT

0.006592

2.36 %

TEDDY /USDT

0.00000047903

2.59 %

VRX /USDT

30.520

-10.90 %

FOF /USDT

0.6189

-9.19 %

MMM /USDT

0.000800

2.43 %

FCON /USDT

0.0000874

4.17 %