• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu của mức tăng giảm
  Giảm một nửa Bitcoin là gì?

  Giảm một nửa Bitcoin là gì?

  Giảm một nửa Bitcoin còn được gọi là giảm một nửa phần thưởng khối Bitcoin, có nghĩa là phần thưởng thu được sau khi sản xuất các khối mới sẽ giảm một nửa sau mỗi bốn năm. Sau khi giảm một nửa, mỗi khối được sản xuất, phần thưởng khối Bitcoin tương ứng chỉ bằng một nửa phần thưởng của khối trước khi giảm một nửa. Bitcoin ra đời vào năm 2009, phần thưởng khối là 50 bitcoin. Theo tốc độ sản xuất khối, phần thưởng sẽ giảm một nửa sau mỗi 4 năm và tổng số cuối cùng là 21 triệu.
  Hiện tại, Bitcoin đã giảm một nửa hai lần, vào tháng 11 năm 2012 và tháng 7 năm 2016 và tháng 5 năm 2020. Thời gian giảm một nửa Bitcoin lần thứ bốn dự kiến sẽ xảy ra vào tháng 5 năm 2024. Vào thời điểm đó, Bitcoin sẽ bị giảm một nửa từ 6.25 xuống 3.125.

  Tại sao Bitcoin giảm một nửa?

  Theo luật cung cầu của thị trường, nếu một mặt hàng nào đó không giới hạn số lượng lưu thông sẽ dễ bị lạm phát và trở nên vô giá trị. Tương tự, trong thế giới tiền điền tử, nếu Bitcoin có mặt ở khắp mọi nơi, giá trị của nó sẽ ngày càng thấp đi. Chỉ bằng cách giảm một nửa Bitcoin để kiểm soát số lượng và tính lưu thông, như vậy mới có thể tăng thêm giá trị của nó. Do đó, bản chất của việc giảm một nửa Bitcoin là tăng giá trị của Bitcoin.

  Tại sao Bitcoin giảm một nửa?

  Lịch sử giảm một nửa Bitcoin

  • 2008

   10/31

   Satoshi Nakamoto phát hành "một chút về hệ thống tiền điện tử" khái niệm Bitcoin được đề xuất lần đầu tiên.

  • 2009

   Satoshi Nakamoto đã kiếm được 50 bitcoin đầu tiên thông qua khai thác, Bitcoin đã chính thức ra đời. Tại thời điểm này, phần thưởng mỗi khối là 50 BTC.

   Satoshi Nakamoto quy định rằng Bitcoin giảm một nửa sau mỗi 21 0.000 khối, cho đến khi tất cả 21 triệu bitcoin được khai thác, ước tính diễn ra vào năm 2140.

  • 2012

   11/28

   Giảm một nửa Bitcoin lần đầu tiên. Khi đó, phần thưởng cho mỗi khối là 25BTC.

  • 2016

   7/9

   Giảm một nửa Bitcoin lần thứ 2. Khi đó, phần thưởng cho mỗi khối là 12,5BTC.

  • 2020

   May

   Giảm một nửa Bitcoin lần thứ 3. Khi đó, phần thưởng cho mỗi khối là 6,25BTC.

  • 2024

   May

   Dự tính giảm một nửa Bitcoin lần thứ 4 sẽ xảy ra vào tháng 5 năm 2024. Có nghĩa là phần thưởng cho mỗi khối sẻ giảm xuống còn 3,125BTC

  Bảng thời gian giảm một nửa của các loại coin năm 2020

  Loại coin Cơ chế đồng thuận Khối giảm một nửa Số lần giảm một nửa Phần thưởng khai thác khối hiện tại Phần thưởng khai thác sau khi giảm một nửa Tỷ lệ lạm phát sau khi giảm một nửa(2020-02-13)
  BEAM PoW 2020-01-04(Đã giảm một nửa) Nửa đầu tiên 100 50(Hiện tại) 47.56%
  ETC PoW 2020-03-17(Đã giảm một nửa) Nửa đầu tiên 4 3.2(Giảm20%,không phải giảm một nửa)(Hiện tại) 6.57%
  BCH PoW 2020-04-08(Đã giảm một nửa) Nửa đầu tiên 12.5 6.25(Hiện tại) 1.80%
  BSV(BCHSV) PoW 2020-04-10(Đã giảm một nửa) Nửa đầu tiên 12.5 6.25(Hiện tại) 1.80%
  BTC PoW 2020-05-12(Đã giảm một nửa) Nửa thứ ba 12.5 6.25(Hiện tại) 1.80%
  DASH PoW+PoS 2020-05(Đã giảm một nửa) Nửa đầu tiên 3.6 3.34(Giảm 7.14%,không phải giảm một nửa) 7.24%
  XZC(Zcoin) PoW+PoS 2020-09(Đã giảm một nửa) Nửa đầu tiên 12.5 6.25 13.89%
  ZEC(Zcash) PoW 2020-10(Đã giảm một nửa) Nửa đầu tiên 12.5 6.25 29.35%
  ZEN(Horizen) PoW 2020-12-2 Nửa đầu tiên 12.5 6.25 15.62%
  Sero(sero) PoW+PoS 2020-04-14(Đã giảm một nửa) Nửa đầu tiên chi tiết Phần thưởng khối sẽ giảm từ tối đa 35.6 xuống đến 17.8 (Hiện tại) 51.28%
  BCD PoW 2020-08-02 (Đã giảm một nửa) Nửa đầu tiên 125 62.5 1.76%

  Xu hướng giá Bitcoin trong lịch sử và chi phí điện toán

  Biểu đồ xu hướng lượng lưu thông và phần thưởng khai thác Bitcoin

  Xu hướng giảm sản lượng Bitcoin trong tương lai và tỷ lệ lạm phát hàng năm

  Giảm một nửa Bitcoin là gì?

  Tìm hiểu thêm về Bitcoin và giảm một nửa Bitcoin

  • What is Bitcoin?

   What is Bitcoin?

  • What is Blockchain?

   What is Blockchain?

  • What is Bitcoin?(Video)

   What is Bitcoin?(Video)

  gate.io APP

  App điện thoại

  Giao dịch tàu sản kỹ thuật số, tiện lợi, an toàn, ổn định
  Quét mã để tải về
  ngôn ngữ và khu vực
  tỷ giá hối đoái

  Chọn ngôn ngữ và khu vực

  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Português (Portugal)
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • Türkçe
  • 日本語
  • عربي
  • Українська
  • Português (Brasil)
  • Nederlands