• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
Spot
Futures
Loan
USDT-M
USD-M
BTC-M
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC /USDT

25727.9

-2.86 %

ETH /USDT

1785.10

-2.89 %

ARB /USDT

1.01554

-10.46 %

ID /USDT

0.260437

-23.71 %

DOGE /USDT

0.059624

-12.17 %

BNB /USDT

237.64

-8.75 %

LTC /USDT

77.98

-11.21 %

FIL /USDT

3.0954

-24.03 %

SHIB /USDT

0.0000059194

-25.42 %

SOL /USDT

14.487

-22.82 %

ADA /USDT

0.24244

-23.93 %

AGIX /USDT

0.19787

-21.60 %

TRX /USDT

0.06783

-12.45 %

RNDR /USDT

2.0437

-9.06 %

BLUR /USDT

0.3275

-21.93 %

TOMI /USDT

4.75353

-4.64 %

ORDI /USDT

5.4478

-22.35 %

FTT /USDT

0.8275

-19.29 %

EOS /USDT

0.6869

-23.08 %

SQUAD /USDT

0.004589

-12.10 %

DOT /USDT

4.3294

-13.60 %

AVAX /USDT

11.044

-20.21 %

MATIC /USDT

0.59776

-23.82 %

LQTY /USDT

0.8100

-20.75 %

LUNC /USDT

0.00008234

-15.25 %

USDC /USDT

0.9989

-0.08 %

FLOKI /USDT

0.0000207618

-22.43 %

OP /USDT

1.0766

-21.68 %

FTM /USDT

0.23298

-20.59 %

LINK /USDT

5.1027

-14.45 %

SUI /USDT

0.5735

-21.99 %

VMPX /USDT

0.0826

48.29 %

GNS /USDT

3.7394

-11.93 %

FLR /USDT

0.016993

-6.72 %

STX /USDT

0.51535

-18.22 %

MAGIC /USDT

0.68806

-19.82 %

BDX /USDT

0.046698

1.23 %

PEPE /USDT

0.00000091004

-15.85 %

VOLT /USDT

0.0000004638

-6.28 %

JASMY /USDT

0.0034260

-14.86 %

ETC /USDT

14.273

-15.45 %

GALA /USDT

0.020546

-20.61 %

EVER /USDT

0.049330

-4.45 %

OAX /USDT

0.157056

-21.70 %

DYDX /USDT

1.5613

-20.24 %

OUSD /USDT

0.99800

0.00 %

LADYS /USDT

0.00000002364

6.91 %

LUNA /USDT

0.5771

-23.86 %

ATOM /USDT

7.9088

-15.38 %

VRA /USDT

0.0041149

-10.25 %

HIGH /USDT

1.2352

-17.99 %

WEMIX /USDT

0.6208

-9.84 %

CFX /USDT

0.184562

-19.42 %

APE /USDT

2.3698

-18.87 %

1INCH /USDT

0.27253

-15.15 %

CHO /USDT

0.18992

0.32 %

HOOK /USDT

0.95518

-19.96 %

XEN /USDT

0.00000141

-29.50 %

INJ /USDT

6.0122

-13.70 %

HBAR /USDT

0.042752

-12.19 %

GMT /USDT

0.18908

-17.79 %

OG /USDT

4.5946

-0.21 %

SYN /USDT

0.5899

-13.56 %

STIK /USDT

3.14903

5.12 %

VGX /USDT

0.09489

-21.16 %

FLUX /USDT

0.39260

-14.70 %

APT /USDT

6.0818

-20.71 %

OCEAN /USDT

0.27119

-18.95 %

HFT /USDT

0.32602

-19.32 %

ASTRA /USDT

0.02349

-25.02 %

POLYX /USDT

0.1006

-18.34 %

UNI /USDT

3.8922

-15.83 %

NEAR /USDT

1.1923

-15.75 %

MASK /USDT

3.43505

-18.11 %

ALGO /USDT

0.10081

-18.31 %

RDNT /USDT

0.26294

-9.92 %

SDAO /USDT

0.3901

-7.71 %

BSV /USDT

24.363

-19.46 %

FET /USDT

0.18168

-19.61 %

XRD /USDT

0.064911

-3.42 %

SAND /USDT

0.3819

-20.43 %

KEY /USDT

0.0047757

-20.67 %

AIDOGE /USDT

0.00000000015164

-20.35 %

ARPA /USDT

0.04478

-13.04 %

ACH /USDT

0.018506

-20.26 %

MINA /USDT

0.37952

-24.00 %

HAI /USDT

0.01764

-6.17 %

VAI /USDT

0.082311

-10.43 %

MXC /USDT

0.015818

17.51 %

VELO /USDT

0.002747

-17.35 %

GT /USDT

4.0283

-2.03 %

STORE /USDT

0.014798

-7.68 %

GRT /USDT

0.093842

-16.15 %

SKL /USDT

0.024306

-17.55 %

BCH /USDT

98.00

-12.06 %

NOM /USDT

0.19197

-8.69 %

KAS /USDT

0.014840

-3.58 %

LDO /USDT

1.8511

-15.48 %

WAXL /USDT

0.39926

-8.31 %

MANA /USDT

0.33214

-20.45 %

LINA /USDT

0.0105892

-16.02 %

SUSHI /USDT

0.5595

-24.45 %

TON /USDT

1.2040

-28.23 %

AR /USDT

4.843

-21.20 %

BTT /USDT

0.0000005248

-1.61 %

ASTR /USDT

0.034438

-17.32 %

GFT /USDT

0.012936

-18.30 %

OVR /USDT

0.3415

-12.81 %

DASH /USDT

28.50

-26.50 %

CAL /USDT

0.036901

-0.75 %

CVTX /USDT

0.062279

9.27 %

ICP /USDT

3.5555

-14.58 %

SIDUS /USDT

0.0009732

-11.26 %

SCT /USDT

0.13502

-0.59 %

JST /USDT

0.01971

-12.04 %

IMX /USDT

0.62042

-15.05 %

YFII /USDT

612.44

-17.24 %

QWAN /USDT

0.02859

-23.78 %

RFD /USDT

0.000012579

-0.20 %

BRISE /USDT

0.00000021208

-8.37 %

USDD /USDT

0.99710

-0.18 %

ERG /USDT

1.3986

3.92 %

XLM /USDT

0.081050

-6.76 %

QTUM /USDT

1.995

-15.10 %

PRX /USDT

0.3603

-0.74 %

LOOKS /USDT

0.05234

-30.84 %

LIT /USDT

0.59172

-21.74 %

KDA /USDT

0.52807

-12.84 %

MONG /USDT

0.00000001278

-13.53 %

EDU /USDT

0.75751

-18.86 %

NFT /USDT

0.00000030585

-14.25 %

CORE /USDT

0.7727

-19.66 %

ZEC /USDT

24.26

-16.57 %

PEOPLE /USDT

0.012525

-22.58 %

CHZ /USDT

0.06829

-21.69 %

NVIR /USDT

0.031208

1.35 %

YGG /USDT

0.13066

-21.36 %

CSPR /USDT

0.039001

-10.58 %

CRV /USDT

0.6489

-14.55 %

FITFI /USDT

0.00297

-22.25 %

EGLD /USDT

29.000

-16.86 %

DODO /USDT

0.089935

-18.77 %

ANC /USDT

0.00785

-22.43 %

ROSE /USDT

0.043242

-14.36 %

AOG /USDT

0.01200

1.43 %

PSL /USDT

0.0002219

-16.64 %

XCN /USDT

0.001011

-20.07 %

XDC /USDT

0.035040

-1.36 %

SXP /USDT

0.31690

-19.10 %

DEBT /USDT

15.689

-0.30 %

MOB /USDT

0.5912

-0.05 %

TURBO /USDT

0.00010010

-18.80 %

SRM /USDT

0.05791

-16.72 %

ASTO /USDT

0.030366

0.46 %

PAW /USDT

0.0000000091476

-28.12 %

DEGO /USDT

1.3600

-13.90 %

RACA /USDT

0.00011021

-11.52 %

PIAS /USDT

0.0000181

-69.83 %

UNDEAD /USDT

0.10800

-6.80 %

ETHW /USDT

1.3583

-21.63 %

BISO /USDT

0.007271

-12.38 %

PIP /USDT

0.19765

-2.96 %

NPT /USDT

0.5985

-1.90 %

ATLAS /USDT

0.0016208

-10.27 %

DIONE /USDT

0.00293468

-1.31 %

USTC /USDT

0.010261

-20.14 %

FERC /USDT

0.81894

6.46 %

PBR /USDT

0.04067

-6.26 %

SIN /USDT

0.005000

-3.79 %

VOXEL /USDT

0.12863

-15.07 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000013020

-16.26 %

OAS /USDT

0.068257

-6.93 %

WOJAK /USDT

0.00009521

-9.74 %

SHARBI /USDT

0.0000042511

-18.84 %

PLAY /USDT

0.079818

-7.07 %

POKT /USDT

0.0375

-0.79 %

TLOS /USDT

0.16518

-4.47 %

RFOX /USDT

0.014758

-10.68 %

ACS /USDT

0.00324635

-8.46 %

QRDO /USDT

0.08621

-11.58 %

SPA /USDT

0.005713

-10.87 %

POGAI /USDT

0.000011878

-5.22 %

HNT /USDT

1.3034

-7.71 %

VINU /USDT

0.00000001207

-0.16 %

RIF /USDT

0.082651

-20.08 %

WAVES /USDT

1.314

-16.62 %

IGU /USDT

0.02198

-1.43 %

MKR /USDT

548.75

-12.06 %

COMBO /USDT

0.86895

527.08 %

HIFI /USDT

0.27168

-12.91 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000703

-6.76 %

IMPT /USDT

0.0069350

-8.46 %

AAVE /USDT

52.31

-12.18 %

METIS /USDT

18.970

-4.85 %

BONK /USDT

0.0000002905

-25.39 %

SLP /USDT

0.0015442

-19.30 %

SSV /USDT

16.5554

-17.42 %

DAO /USDT

0.85428

-5.22 %

WOO /USDT

0.17269

-19.67 %

DMTR /USDT

0.0384770

-8.55 %

XCH /USDT

30.792

-7.38 %

GST /USDT

0.012961

-12.00 %

HT /USDT

2.7272

-4.58 %

STG /USDT

0.5540

-10.91 %

ONSTON /USDT

0.00246

-6.81 %

DC /USDT

0.0006337

-7.54 %

FTRB /USDT

0.005371

7.74 %

JOE /USDT

0.32846

-19.85 %

METFI /USDT

2.2893

-2.62 %

REI /USDT

0.02110

-3.52 %

RPL /USDT

45.283

-4.63 %

CETUS /USDT

0.030951

-29.71 %

TENET /USDT

0.131200

-21.20 %

FDT /USDT

0.04389

4.57 %

NOOT /USDT

0.0004616

-29.93 %

XDB /USDT

0.0006386

-8.22 %

SUN /USDT

0.0052136

-9.31 %

DCR /USDT

13.216

-4.15 %

RUNE /USDT

0.9508

-11.48 %

WISTA /USDT

0.04864

-5.09 %

FRM /USDT

0.03427

-3.70 %

WOM /USDT

0.017176

-8.49 %

WIN /USDT

0.00006362

-9.16 %

ZEN /USDT

5.937

-17.26 %

POOLX /USDT

2.3172

-1.83 %

CRPT /USDT

0.05153

-12.92 %

PYR /USDT

2.9925

-6.64 %

MPI /USDT

0.0025886

-8.92 %

FEAR /USDT

0.07103

-2.56 %

CHR /USDT

0.11481

-17.89 %

REN /USDT

0.05852

-23.62 %

HOT /USDT

0.001217

-15.54 %

CHNG /USDT

0.08171

-28.91 %

EJS /USDT

0.003995

-4.63 %

AZERO /USDT

0.9325

-6.37 %

MDT /USDT

0.03611

-18.32 %

OPUL /USDT

0.085330

-5.30 %

ARKS /USDT

0.009834

-1.79 %

VXT /USDT

0.028920

0.53 %

THETA /USDT

0.6166

-19.39 %

AIRTNT /USDT

0.0003416

6.61 %

FYN /USDT

0.031382

-1.72 %

BBC /USDT

0.003578

-13.94 %

STRAX /USDT

0.40090

-10.63 %

GMM /USDT

0.00088607

-8.22 %

ENS /USDT

7.375

-17.82 %

SWASH /USDT

0.01198

-2.99 %

ZBC /USDT

0.011174

-5.52 %

NALS /USDT

0.0547

14.43 %

GRV /USDT

0.22366

-17.52 %

KLAY /USDT

0.1414

-13.93 %

VET /USDT

0.01435

-18.14 %

GAL /USDT

0.9375

-18.41 %

PHB /USDT

0.560719

-22.85 %

ELON /USDT

0.00000017927

-4.50 %

SNX /USDT

1.7290

-16.64 %

CAKE /USDT

1.4362

-7.87 %

TRU /USDT

0.032524

-18.97 %

CSIX /USDT

0.012533

-6.59 %

GLMR /USDT

0.21591

-17.03 %

DAG /USDT

0.02890

0.69 %

SCLP /USDT

0.15759

-4.68 %

WBT /USDT

4.790

-0.53 %

DEVT /USDT

0.00249

-4.59 %

TEM /USDT

0.00008

-27.27 %

ALPHA /USDT

0.09366

-20.77 %

AD /USDT

0.0006978

8.11 %

CITY /USDT

4.2044

-23.05 %

STORJ /USDT

0.2346

-25.07 %

GOMINING /USDT

0.08619

-5.45 %

XTAG /USDT

0.01559

-5.11 %

RAY /USDT

0.16744

-14.81 %

RAD /USDT

1.4491

-19.70 %

DLC /USDT

0.175207

-16.96 %

UBXS /USDT

0.079469

-6.37 %

NSDX /USDT

0.14499

-1.90 %

TRB /USDT

8.3919

-19.93 %

LMWR /USDT

0.11670

-5.50 %

FRA /USDT

0.0026421

-19.02 %

MDA /USDT

0.0422

-14.74 %

XCAD /USDT

0.73022

-6.57 %

TOMO /USDT

1.4378

1.31 %

GOAL /USDT

0.1377

-4.90 %

BLOK /USDT

0.0017757

-5.62 %

FURUCOMBO /USDT

0.102500

-32.11 %

CKB /USDT

0.0027118

-16.29 %

QNT /USDT

99.959

-8.96 %

TOMS /USDT

0.001522

-4.09 %

AGLD /USDT

0.4484

-6.01 %

REAP /USDT

0.00407

-0.97 %

REIGN /USDT

0.001662

71.87 %

BAL /USDT

4.5594

-8.19 %

DUST /USDT

2.1767

-7.34 %

AXS /USDT

4.942

-20.09 %

ATOZ /USDT

0.102587

-6.20 %

HMT /USDT

0.0549

10.24 %

MTL /USDT

1.03458

-20.95 %

SGB /USDT

0.006221

-4.76 %

FIS /USDT

0.27791

-14.89 %

CEEK /USDT

0.05609

-10.58 %

BTS /USDT

0.007678

-12.40 %

XET /USDT

0.0005580

8.09 %

PERC /USDT

0.1481

-2.69 %

MEME /USDT

21.2034

8.34 %

LPT /USDT

3.808

-18.77 %

BOA /USDT

0.014259

-2.59 %

CHEQ /USDT

0.043489

-16.85 %

BICO /USDT

0.21707

-12.14 %

QUACK /USDT

0.0000000006133

-2.38 %

LIKE /USDT

0.00454

-0.65 %

ANKR /USDT

0.01928

-17.85 %

BONE /USDT

0.6844

-13.86 %

WAM /USDT

0.002178

-0.36 %

FNZ /USDT

0.003021

-0.06 %

KLV /USDT

0.00289

-11.07 %

NBLU /USDT

0.017565

-0.54 %

SOS /USDT

0.00000004995

-17.79 %

CRO /USDT

0.052534

-9.90 %

ENJ /USDT

0.24288

-18.23 %

BAT /USDT

0.1601

-18.35 %

RVN /USDT

0.01566

-16.34 %

PROM /USDT

3.7830

-7.84 %

DNXC /USDT

0.00652

-1.65 %

WLKN /USDT

0.026071

-7.04 %

CUP /USDT

0.000230

-3.76 %

SPO /USDT

0.00030343

-13.34 %

POLIS /USDT

0.1742

0.28 %

FIU /USDT

0.002135

-4.43 %

UFO /USDT

0.000000985

-4.92 %

P00LS /USDT

0.08601

-15.29 %

D2T /USDT

0.008521

-5.52 %

WSI /USDT

0.02319

-7.53 %

BADGER /USDT

2.0515

-8.39 %

SAMO /USDT

0.0032840

-15.19 %

LRC /USDT

0.20973

-14.53 %

DUSK /USDT

0.1072

-20.53 %

MMPRO /USDT

0.07784

0.94 %

NKN /USDT

0.084569

-19.75 %

WNCG /USDT

0.09484

-0.83 %

QKC /USDT

0.007494

-7.49 %

JAM /USDT

0.0008917

-2.38 %

STARL /USDT

0.000000820

-25.25 %

ABBC /USDT

0.189478

-4.33 %

REEF /USDT

0.0014399

-21.11 %

IRIS /USDT

0.01960

-18.09 %

PBX /USDT

0.0007943

-7.25 %

NEO /USDT

7.51

-17.10 %

MOVR /USDT

4.8978

-15.84 %

STND /USDT

0.011018

-9.18 %

BEL /USDT

0.53132

-19.07 %

DERC /USDT

0.13738

-3.26 %

OSMO /USDT

0.4626

-10.81 %

BNX /USDT

0.3013

-26.51 %

ALICE /USDT

0.8972

-18.41 %

EWT /USDT

2.6045

2.65 %

AURORA /USDT

0.0891

-7.28 %

BAND /USDT

1.0075

-18.00 %

KOK /USDT

0.0147

4.25 %

DIO /USDT

0.00726

1.11 %

GXE /USDT

0.115624

0.90 %

SNT /USDT

0.02000

-11.42 %

LGX /USDT

0.004097

-1.03 %

BS /USDT

0.31000

-0.08 %

MHUNT /USDT

0.00977

1.34 %

CREAM /USDT

21.067

-8.20 %

XTZ /USDT

0.7058

-15.88 %

TORN /USDT

2.8904

-19.56 %

AICODE /USDT

6.402

-13.92 %

AGI /USDT

0.092188

-13.10 %

POLK /USDT

0.03279

-0.18 %

FREE /USDT

0.0000001469

-7.14 %

CRU /USDT

0.75147

-10.07 %

REALM /USDT

0.00454

2.94 %

BBF /USDT

0.264

-22.80 %

ALEX /USDT

0.073397

-19.24 %

KICKS /USDT

0.001999

0.60 %

COTI /USDT

0.04376

-18.54 %

IDEX /USDT

0.05105

-25.61 %

GAME /USDT

0.03278

-0.93 %

PENDLE /USDT

0.55765

-3.93 %

OVO /USDT

0.077956

0.13 %

ONT /USDT

0.1600

-17.94 %

WIFI /USDT

0.027987

4.00 %

EEG /USDT

0.11060

-27.41 %

CROWN /USDT

1.2090

0.00 %

CTSI /USDT

0.1233

-17.90 %

STRM /USDT

0.01417

-1.86 %

UMEE /USDT

0.005050

-1.05 %

VTHO /USDT

0.0008933

-12.27 %

NEER /USDT

0.14079

-0.66 %

NBS /USDT

0.000308

0.32 %

KISHU /USDT

0.0000000002383

-16.56 %

OGN /USDT

0.0653

-20.07 %

ATD /USDT

0.0832

-0.59 %

VELA /USDT

2.4425

-6.08 %

HECH /USDT

0.03326

-15.54 %

MDAO /USDT

0.21250

-2.43 %

MDX /USDT

0.05847

-5.08 %

PEPEBRC /USDT

0.0284

1.42 %

RLC /USDT

1.1330

-18.71 %

OMG /USDT

0.5300

-19.90 %

WILD /USDT

0.3501

-15.33 %

ANT /USDT

2.8461

-15.02 %

CGPT /USDT

0.100001

-7.00 %

WRT /USDT

0.08542

-27.35 %

CTI /USDT

0.022397

-4.33 %

PUSH /USDT

0.23304

-7.45 %

CVP /USDT

0.30428

-12.05 %

RBC /USDT

0.011078

-0.41 %

CEL /USDT

0.12718

-31.55 %

PHA /USDT

0.0989

-9.76 %

DARK /USDT

0.020193

1.35 %

KON /USDT

0.05441

5.79 %

COMP /USDT

26.715

-16.66 %

CARE /USDT

0.000008

-33.33 %

RLY /USDT

0.007982

-6.21 %

LTO /USDT

0.061200

-14.56 %

MBOX /USDT

0.30950

-9.65 %

FSN /USDT

0.2306

-26.01 %

NOS /USDT

0.01597

-0.06 %

PRARE /USDT

0.0031668

-3.82 %

KLO /USDT

0.003756

-12.30 %

MAN /USDT

0.0177449

-8.73 %

MLK /USDT

0.31743

-7.95 %

LOVELY /USDT

0.000000078130

-8.61 %

ZIL /USDT

0.017107

-19.21 %

XEM /USDT

0.024656

-14.80 %

GAFI /USDT

4.801

-8.86 %

KAVA /USDT

0.7994

-16.44 %

LOCG /USDT

0.01146

-2.46 %

GMX /USDT

44.449

-13.05 %

REVOLAND /USDT

0.15001

1.43 %

ZZZ /USDT

0.22828

18.09 %

SWFTC /USDT

0.0011007

-5.86 %

SYLO /USDT

0.001635

-5.81 %

KZEN /USDT

0.001827

-0.76 %

KING /USDT

0.003683

1.74 %

SFUND /USDT

0.7473

-7.01 %

PIZABRC /USDT

0.07151

-7.96 %

UFI /USDT

0.01789

-5.29 %

KSM /USDT

21.294

-18.25 %

PRQ /USDT

0.0922

-6.20 %

GLQ /USDT

0.0050085

-9.82 %

CARAT /USDT

0.006744

-1.25 %

ICX /USDT

0.1800

-17.01 %

ONG /USDT

0.1955

-13.49 %

NUM /USDT

0.037019

-5.30 %

WALV /USDT

0.027415

-6.92 %

PROPS /USDT

0.0011650

-4.71 %

FXS /USDT

5.020

-15.45 %

4TOKEN /USDT

0.00013754

7.46 %

AUDIO /USDT

0.16649

-17.31 %

OPTIMUS /USDT

0.12159

-13.73 %

LAI /USDT

0.0097383

-10.91 %

CQT /USDT

0.1126

-2.42 %

ISP /USDT

0.0005900

-9.34 %

TSUKA /USDT

0.035032

-3.36 %

PORTO /USDT

1.6647

-17.20 %

ZKS /USDT

0.043946

-7.52 %

SANTOS /USDT

2.9120

-15.76 %

NUX /USDT

0.007307

-4.98 %

ORTB /USDT

0.004474

-2.35 %

API3 /USDT

0.91973

-18.91 %

FLM /USDT

0.057875

-18.54 %

BIOP /USDT

0.03279

-47.70 %

SCRT /USDT

0.2984

-14.57 %

XPR /USDT

0.000968

-8.67 %

IOST /USDT

0.007169

-15.81 %

ORAI /USDT

2.6257

-11.50 %

TURBOS /USDT

0.0019637

-2.11 %

ROUTE /USDT

2.2833

-3.59 %

BLZ /USDT

0.046026

-22.45 %

ALPINE /USDT

1.7664

-14.95 %

THN /USDT

0.042525

1.24 %

ONE /USDT

0.010208

-20.26 %

EPX /USDT

0.0001918

-21.10 %

DF /USDT

0.0347

-13.03 %

SIS /USDT

0.1712

-8.98 %

IOTX /USDT

0.017548

-17.82 %

HAHA /USDT

0.000005784

-7.41 %

EURT /USDT

1.06658

-0.59 %

BSW /USDT

0.08747

-17.16 %

OKB /USDT

43.051

-3.61 %

LOKA /USDT

0.23418

-15.77 %

XEC /USDT

0.00001923

-15.09 %

FEVR /USDT

0.00048010

-2.46 %

BAKE /USDT

0.09121

-21.96 %

INFRA /USDT

0.68653

7.05 %

ALCX /USDT

14.682

-4.36 %

C98 /USDT

0.13639

-18.04 %

PERP /USDT

0.42455

-16.01 %

HELLO /USDT

0.033229

-12.23 %

AIOZ /USDT

0.013616

-7.00 %

NRFB /USDT

0.00378

13.85 %

AART /USDT

0.000685

-2.14 %

AKT /USDT

0.54704

-10.15 %

ASR /USDT

2.0603

-12.47 %

HAM /USDT

0.0000000020055

-8.68 %

FALCONS /USDT

0.0022468

-1.55 %

QUICK /USDT

45.442

-5.84 %

PRIMAL /USDT

0.0017450

-0.73 %

CVX /USDT

3.4121

-10.68 %

EGAME /USDT

0.000062733

-1.34 %

UNFI /USDT

3.0704

-23.70 %

ATA /USDT

0.08742

-18.84 %

KARATE /USDT

0.00066188

-4.01 %

LOGT /USDT

0.12155

-4.32 %

PNG /USDT

0.025340

-14.75 %

WOOP /USDT

0.006310

-7.65 %

BOBA /USDT

0.15690

-0.31 %

SUIP /USDT

0.086894

-24.44 %

MLN /USDT

15.178

-7.62 %

WSB /USDT

0.00000001885

-16.81 %

GOV /USDT

0.003944

0.89 %

ADP /USDT

0.003034

-2.12 %

OBI /USDT

0.0172738

-1.77 %

XCV /USDT

0.003536

-1.03 %

XOR /USDT

0.587

-7.99 %

CELO /USDT

0.39404

-15.69 %

CELR /USDT

0.013468

-18.02 %

WZRD /USDT

0.00171

-1.15 %

PLCU /USDT

113.63

-3.45 %

MTRG /USDT

1.9000

-8.80 %

ACE /USDT

0.00492

-11.66 %

TIMECHRONO /USDT

18.885

-11.09 %

UMA /USDT

1.4434

-17.63 %

KUBE /USDT

0.007465

1.09 %

WXT /USDT

0.002561

-2.80 %

SPONGE /USDT

0.0001708

-3.82 %

TRCL /USDT

0.0005060

-1.07 %

FARM /USDT

21.047

-13.34 %

PERL /USDT

0.014251

-16.02 %

ACA /USDT

0.03224

-17.18 %

REDTOKEN /USDT

0.000021

-4.54 %

RSR /USDT

0.0019291

-18.48 %

IDEA /USDT

0.00378

-2.32 %

TLM /USDT

0.010490

-16.91 %

PRIME /USDT

1.5516

-4.03 %

WAXP /USDT

0.042241

-10.80 %

WATT /USDT

0.000967

-2.81 %

AXL /USDT

0.00001800

1.06 %

SRT /USDT

0.000061

-6.15 %

FUN /USDT

0.0038805

-11.11 %

RNDX /USDT

0.000141

3.67 %

ECOX /USDT

0.36169

-3.61 %

TWT /USDT

0.7922

-11.04 %

MNZ /USDT

0.0003942

-2.71 %

XYO /USDT

0.003188

-8.88 %

GQ /USDT

0.0045908

-5.92 %

GMEE /USDT

0.00830

-9.58 %

REKT /USDT

0.000000001323

-22.90 %

MEAN /USDT

0.02373

-0.33 %

SUIA /USDT

0.05675

5.36 %

SPELLFIRE /USDT

0.000742

-7.94 %

GRAIL /USDT

1306.29

0.05 %

ELA /USDT

1.35150

-2.90 %

ELF /USDT

0.29171

-1.94 %

MLT /USDT

0.10040

-7.96 %

URUS /USDT

13.250

-4.01 %

SLIM /USDT

0.0319

-11.38 %

WAS /USDT

0.012566

-5.93 %

WIT /USDT

0.007035

-7.21 %

SERO /USDT

0.01204

-2.19 %

PDEX /USDT

1.1077

-8.11 %

PRMX /USDT

0.0000205

-4.20 %

METAL /USDT

0.0784

-3.44 %

IRON /USDT

1.3197

-8.91 %

DOGGO /USDT

0.000000002318

-4.92 %

MELI /USDT

0.000762

-34.42 %

IOTA /USDT

0.1542

-15.78 %

XPLA /USDT

0.31462

-9.65 %

FEG /USDT

0.0002231

-15.36 %

NYM /USDT

0.20294

-10.00 %

AST /USDT

0.103741

-8.91 %

MULTI /USDT

3.3675

-12.77 %

DENT /USDT

0.00063277

-18.06 %

O3 /USDT

0.0415

-6.74 %

ARTEM /USDT

0.001049

-4.54 %

CHESS /USDT

0.1239

-16.73 %

GARI /USDT

0.03960

-3.90 %

CERE /USDT

0.0038275

-3.94 %

1EARTH /USDT

0.0020143

-17.21 %

DHB /USDT

0.0013180

-3.80 %

SRP /USDT

0.002477

0.36 %

TT /USDT

0.003074

-7.12 %

SOLO /USDT

0.10796

-3.50 %

ZRX /USDT

0.1667

-15.59 %

SPUME /USDT

0.0083991

-3.68 %

YFI /USDT

5177.49

-12.61 %

MLS /USDT

0.33408

2.11 %

DG /USDT

0.020076

-10.21 %

HEART /USDT

0.016158

-1.88 %

MYRIA /USDT

0.002016

-2.23 %

GO /USDT

0.007893

45.11 %

BOSON /USDT

0.1708

-4.58 %

BUY /USDT

0.021604

-1.83 %

MCG /USDT

0.00627

-22.87 %

BONDLY /USDT

0.004890

-1.74 %

WFAI /USDT

0.000000005364

-15.75 %

WNXM /USDT

25.6068

-4.17 %

ING /USDT

0.0009517

-0.42 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000000584

-12.44 %

JUV /USDT

1.8830

-13.84 %

VR /USDT

0.00947

-10.40 %

KAR /USDT

0.0774

-3.49 %

ALU /USDT

0.027650

-11.27 %

GTC /USDT

0.0004453

-26.88 %

VEMP /USDT

0.008573

-2.40 %

DESO /USDT

8.6937

-7.69 %

DOME /USDT

0.001149

-8.37 %

NGL /USDT

0.1435

-2.90 %

EFI /USDT

0.04215

-12.24 %

FBX /USDT

0.0020040

-2.70 %

DKS /USDT

0.000561

-2.94 %

BDP /USDT

0.10449

-8.94 %

ZLW /USDT

0.012915

4.47 %

FIO /USDT

0.01949

-11.24 %

NEBL /USDT

0.0560

6.46 %

BSCPAD /USDT

0.0921

-13.03 %

T /USDT

0.01851

-17.36 %

OOE /USDT

0.013756

-3.67 %

BANKBRC /USDT

0.0031

-8.82 %

DRAC /USDT

0.002658

-7.57 %

STMX /USDT

0.003392

-12.82 %

SFP /USDT

0.32937

-13.45 %

ATM /USDT

2.0762

-13.57 %

MCRT /USDT

0.002675

-4.46 %

STOS /USDT

0.54404

-1.35 %

SUKU /USDT

0.05162

-6.40 %

METO /USDT

0.000853

-1.72 %

BENQI /USDT

0.005560

-17.44 %

CFG /USDT

0.1828

-7.95 %

DEXE /USDT

1.9641

-11.69 %

ACM /USDT

1.7027

-14.69 %

BERRY /USDT

0.0005547

-7.96 %

RFT /USDT

0.013163

0.34 %

LEVER /USDT

0.0010779

-20.01 %

RITE /USDT

0.0016669

0.81 %

VLX /USDT

0.01349

-3.91 %

VP /USDT

1.951

-5.10 %

AERGO /USDT

0.09222

-10.71 %

MBL /USDT

0.002325

-9.21 %

AKRO /USDT

0.0041642

-12.67 %

PLSPAD /USDT

0.0036038

-18.86 %

GOB /USDT

0.001844

-7.84 %

DINO /USDT

0.026789

-1.09 %

ADS /USDT

0.0787

-8.06 %

CLV /USDT

0.03191

-15.22 %

TRVL /USDT

0.036790

-1.50 %

AQDC /USDT

0.00059

-13.23 %

MNDE /USDT

0.059314

1.59 %

FRONT /USDT

0.13451

-13.49 %

SDN /USDT

0.16612

-16.41 %

BIT /USDT

0.4530

-5.56 %

DORA /USDT

1.37852

-40.98 %

DBC /USDT

0.0024143

-13.50 %

INTER /USDT

2.0633

-17.71 %

TABOO /USDT

0.001457

-13.27 %

ALI /USDT

0.024380

-4.79 %

RARE /USDT

0.06133

-14.68 %

BNC /USDT

0.16445

-7.27 %

VEGA /USDT

1.2360

-14.51 %

POND /USDT

0.0068874

-13.11 %

WNDR /USDT

0.00966

-7.47 %

LOOP /USDT

0.07001

-3.81 %

SUDO /USDT

0.5433

-4.51 %

FIRE /USDT

0.0019793

-15.98 %

OOKI /USDT

0.0022769

-16.56 %

TEER /USDT

0.1933

0.25 %

NOIA /USDT

0.030266

-5.68 %

ERN /USDT

1.56050

-10.80 %

DAR /USDT

0.09461

-16.08 %

LEASH /USDT

254.58

-10.70 %

WRX /USDT

0.0833

-18.73 %

AGILITY /USDT

0.01306

3.98 %

DEP /USDT

0.002115

-3.20 %

APED /USDT

0.5527

-5.89 %

PUMLX /USDT

0.019048

-4.06 %

AMP /USDT

0.001942

-10.25 %

QTC /USDT

0.3784

-0.57 %

RAZOR /USDT

0.0054042

-1.58 %

MPLX /USDT

0.05882

1.87 %

CTK /USDT

0.58700

-15.68 %

RJV /USDT

0.028065

-7.62 %

ILV /USDT

46.25

-7.33 %