• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT-M
  USD-M
  BTC-M
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  28297.2

  4.60 %

  ETH /USDT

  1804.18

  3.51 %

  ARB /USDT

  1.22694

  6.23 %

  ID /USDT

  0.468075

  5.65 %

  CFX /USDT

  0.373285

  15.45 %

  LQTY /USDT

  2.2526

  8.84 %

  FLR /USDT

  0.040323

  -2.04 %

  USDC /USDT

  0.9995

  0.00 %

  FIL /USDT

  5.7454

  6.50 %

  EVER /USDT

  0.076340

  -8.84 %

  AGIX /USDT

  0.43575

  8.02 %

  MAGIC /USDT

  1.40583

  5.94 %

  LTC /USDT

  91.17

  5.53 %

  FTM /USDT

  0.45808

  12.06 %

  BNB /USDT

  316.20

  1.80 %

  DOGE /USDT

  0.075678

  4.24 %

  VOLT /USDT

  0.0000014268

  3.47 %

  HOOK /USDT

  1.92433

  10.32 %

  FLOKI /USDT

  0.0000345692

  5.88 %

  TOMI /USDT

  2.24384

  -6.18 %

  MASK /USDT

  6.76527

  18.71 %

  GNS /USDT

  7.7301

  6.79 %

  TRX /USDT

  0.06459

  1.06 %

  BLUR /USDT

  0.5266

  5.23 %

  DYDX /USDT

  2.5294

  4.50 %

  STX /USDT

  0.99348

  12.29 %

  POLYX /USDT

  0.1595

  5.21 %

  OAX /USDT

  0.316704

  -0.01 %

  SHIB /USDT

  0.0000106912

  3.21 %

  TEM /USDT

  0.07510

  -18.78 %

  DOT /USDT

  6.2390

  4.93 %

  ADA /USDT

  0.38318

  8.65 %

  GMM /USDT

  0.00170437

  19.26 %

  VGX /USDT

  0.33423

  3.73 %

  SOL /USDT

  21.031

  4.73 %

  KEY /USDT

  0.0097458

  5.70 %

  VRA /USDT

  0.0062128

  8.79 %

  RDNT /USDT

  0.36173

  7.34 %

  GFT /USDT

  0.051453

  3.25 %

  GALA /USDT

  0.040902

  7.25 %

  LINK /USDT

  7.2642

  5.78 %

  CSIX /USDT

  0.053457

  -9.39 %

  OP /USDT

  2.2464

  6.41 %

  ASTRA /USDT

  0.30782

  0.37 %

  JASMY /USDT

  0.0048057

  8.99 %

  XLM /USDT

  0.104228

  9.87 %

  DODO /USDT

  0.176996

  8.40 %

  ATOM /USDT

  11.2693

  2.36 %

  MINA /USDT

  0.76959

  6.35 %

  HFT /USDT

  0.61931

  5.26 %

  KAS /USDT

  0.028300

  30.52 %

  HAI /USDT

  0.04141

  5.42 %

  RNDR /USDT

  1.2140

  7.46 %

  ACS /USDT

  0.00855499

  2.79 %

  ACH /USDT

  0.033635

  6.30 %

  AGLA /USDT

  0.09296

  -7.30 %

  AVAX /USDT

  17.186

  3.34 %

  EOS /USDT

  1.1410

  3.82 %

  DZOO /USDT

  0.0390179

  3.53 %

  APE /USDT

  4.1239

  1.16 %

  VELO /USDT

  0.007351

  18.44 %

  GPT /USDT

  0.0888907

  4.73 %

  FTT /USDT

  1.3584

  2.75 %

  SXP /USDT

  0.42932

  50.25 %

  IGU /USDT

  0.07430

  3.26 %

  ETC /USDT

  20.629

  3.29 %

  LDO /USDT

  2.4349

  15.36 %

  LUNC /USDT

  0.00012329

  2.77 %

  SYN /USDT

  0.9029

  5.94 %

  LUNA /USDT

  1.2970

  3.15 %

  MGKL /USDT

  0.00000246000

  2311.76 %

  FET /USDT

  0.36687

  7.47 %

  CSPR /USDT

  0.037263

  9.87 %

  XRD /USDT

  0.040502

  0.79 %

  ALGO /USDT

  0.22725

  14.15 %

  FLUX /USDT

  0.62211

  2.69 %

  HIGH /USDT

  2.0855

  7.96 %

  WEMIX /USDT

  1.3762

  -4.29 %

  RPL /USDT

  45.501

  10.53 %

  STIK /USDT

  1.09717

  10.58 %

  SDAO /USDT

  0.6201

  12.76 %

  APT /USDT

  11.5835

  4.88 %

  GRV /USDT

  0.65366

  0.53 %

  SQUAD /USDT

  0.019673

  -1.81 %

  1INCH /USDT

  0.51160

  3.13 %

  SSV /USDT

  37.6189

  5.61 %

  ASTR /USDT

  0.063463

  7.78 %

  CARE /USDT

  0.003993

  -19.00 %

  RIF /USDT

  0.151759

  3.32 %

  OCEAN /USDT

  0.35188

  5.32 %

  CKB /USDT

  0.0053312

  13.56 %

  MDT /USDT

  0.06356

  6.23 %

  MOTG /USDT

  0.43115

  0.14 %

  NFT /USDT

  0.00000039038

  -0.21 %

  SPA /USDT

  0.005189

  6.37 %

  SUN /USDT

  0.0062287

  2.21 %

  MATIC /USDT

  1.13240

  6.83 %

  BTT /USDT

  0.0000006184

  2.18 %

  IMX /USDT

  1.15502

  8.81 %

  FDT /USDT

  0.05100

  -0.25 %

  XEN /USDT

  0.00000117

  -10.00 %

  XCN /USDT

  0.004168

  3.32 %

  INJ /USDT

  4.2640

  13.36 %

  UNI /USDT

  5.9856

  4.13 %

  SUSHI /USDT

  1.0758

  6.05 %

  CHO /USDT

  0.58858

  -0.68 %

  USDD /USDT

  0.98793

  -0.01 %

  GRT /USDT

  0.145682

  10.67 %

  VINU /USDT

  0.00000001167

  1.83 %

  SOS /USDT

  0.00000013609

  -4.93 %

  HBAR /USDT

  0.061253

  3.25 %

  NEAR /USDT

  1.9552

  5.54 %

  OAS /USDT

  0.086913

  10.66 %

  JOE /USDT

  0.52182

  -4.15 %

  STORE /USDT

  0.032399

  -0.06 %

  WBT /USDT

  5.242

  4.63 %

  XDB /USDT

  0.0012800

  4.62 %

  BRISE /USDT

  0.00000047722

  -0.14 %

  YFII /USDT

  1116.49

  4.31 %

  SMART /USDT

  1.3356

  5.27 %

  DHX /USDT

  3.8732

  -3.16 %

  CRV /USDT

  0.9522

  6.14 %

  VAI /USDT

  0.092432

  6.18 %

  METIS /USDT

  25.015

  3.71 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.01 %

  REAP /USDT

  0.01979

  -14.95 %

  PAW /USDT

  0.0000000341815

  7.57 %

  VOXEL /USDT

  0.24099

  3.36 %

  QRDO /USDT

  0.10220

  4.19 %

  AOG /USDT

  0.01664

  -1.12 %

  MPI /USDT

  0.0041072

  6.39 %

  SCLP /USDT

  0.26583

  -1.45 %

  PSL /USDT

  0.000489

  -3.35 %

  GMT /USDT

  0.39084

  7.09 %

  FITFI /USDT

  0.01335

  2.14 %

  HAM /USDT

  0.0000000033131

  4.72 %

  AZERO /USDT

  1.6361

  14.27 %

  OPUL /USDT

  0.158374

  -2.10 %

  SRM /USDT

  0.22255

  6.89 %

  KDA /USDT

  0.96088

  5.58 %

  BONE /USDT

  1.0831

  2.88 %

  JST /USDT

  0.02585

  2.98 %

  GT /USDT

  5.1352

  5.29 %

  QTUM /USDT

  3.133

  4.01 %

  QNT /USDT

  122.084

  2.31 %

  UNDEAD /USDT

  0.20783

  0.32 %

  BDX /USDT

  0.061100

  0.27 %

  PYR /USDT

  3.5818

  7.15 %

  TLOS /USDT

  0.15250

  4.65 %

  LINA /USDT

  0.0120121

  32.04 %

  MMPRO /USDT

  0.25304

  -3.78 %

  POKT /USDT

  0.0413

  -6.13 %

  MANA /USDT

  0.59882

  6.08 %

  RACA /USDT

  0.00018911

  2.81 %

  SAND /USDT

  0.6371

  5.63 %

  ZEC /USDT

  37.50

  5.13 %

  ELON /USDT

  0.00000034515

  7.98 %

  SIN /USDT

  0.005640

  -1.46 %

  CEEK /USDT

  0.08825

  3.65 %

  HNT /USDT

  1.3627

  -0.08 %

  DAO /USDT

  1.60061

  2.30 %

  METAX /USDT

  0.1023

  -55.17 %

  WIN /USDT

  0.00008583

  2.58 %

  ATLAS /USDT

  0.0033294

  2.80 %

  OVO /USDT

  0.161933

  -11.61 %

  NVIR /USDT

  0.050414

  -6.50 %

  XDC /USDT

  0.042280

  5.16 %

  DMTR /USDT

  0.0347968

  7.24 %

  CHZ /USDT

  0.11871

  3.31 %

  GMX /USDT

  76.463

  4.20 %

  TRU /USDT

  0.078431

  4.70 %

  ICP /USDT

  5.0030

  5.27 %

  MAN /USDT

  0.0402424

  5.18 %

  GRAIL /USDT

  3166.60

  21.57 %

  C98 /USDT

  0.26416

  28.51 %

  RJV /USDT

  0.073281

  -5.96 %

  CELO /USDT

  0.73751

  24.48 %

  ZBC /USDT

  0.015452

  2.27 %

  BCH /USDT

  124.15

  3.02 %

  SIDUS /USDT

  0.0018749

  7.32 %

  ASTO /USDT

  0.046206

  20.24 %

  MATCH /USDT

  0.0000829

  27.34 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055609

  -7.33 %

  PEOPLE /USDT

  0.022616

  4.68 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020388

  2.34 %

  SKL /USDT

  0.039946

  6.58 %

  XCAD /USDT

  1.91129

  -0.09 %

  HT /USDT

  3.6308

  1.67 %

  CVP /USDT

  0.46795

  5.85 %

  ANC /USDT

  0.01950

  3.06 %

  FEAR /USDT

  0.15623

  -0.48 %

  USTC /USDT

  0.021796

  3.14 %

  SERO /USDT

  0.03515

  -2.25 %

  FIS /USDT

  0.55505

  6.07 %

  NMT /USDT

  0.0152140

  185.04 %

  HOT /USDT

  0.001822

  5.56 %

  AURORA /USDT

  0.1817

  4.18 %

  VELA /USDT

  5.6170

  12.36 %

  CRO /USDT

  0.069180

  3.18 %

  DIO /USDT

  0.00513

  -2.65 %

  DASH /USDT

  57.35

  3.14 %

  CORE /USDT

  1.9544

  -2.91 %

  REN /USDT

  0.10729

  11.59 %

  PROM /USDT

  4.8503

  1.99 %

  ZIL /USDT

  0.027960

  6.70 %

  CELR /USDT

  0.024096

  1.40 %

  DF /USDT

  0.0751

  0.40 %

  LOOKS /USDT

  0.14064

  5.15 %

  NOM /USDT

  1.05175

  2.25 %

  DUSK /USDT

  0.1790

  5.72 %

  CRPT /USDT

  0.09281

  6.99 %

  PIAS /USDT

  0.01283

  2.39 %

  FRM /USDT

  0.05289

  1.55 %

  ROUTE /USDT

  2.5328

  3.61 %

  D2T /USDT

  0.028686

  -0.75 %

  SEELE /USDT

  0.003156

  -6.95 %

  WOM /USDT

  0.025096

  5.21 %

  MDAO /USDT

  0.28634

  2.69 %

  ONSTON /USDT

  0.00873

  -2.02 %

  LRC /USDT

  0.36702

  8.66 %

  ETHW /USDT

  3.3946

  2.31 %

  ISP /USDT

  0.0010267

  1.73 %

  BONK /USDT

  0.0000005366

  5.79 %

  XCH /USDT

  38.196

  3.62 %

  ROSE /USDT

  0.058081

  6.51 %

  TWT /USDT

  1.1914

  7.06 %

  KON /USDT

  0.08436

  -0.21 %

  OMG /USDT

  1.7151

  -3.81 %

  OSMO /USDT

  0.8105

  3.85 %

  ALI /USDT

  0.037854

  1.10 %

  CTI /USDT

  0.027259

  5.09 %

  SPEX /USDT

  0.002620

  98.48 %

  OPTIMUS /USDT

  0.33999

  6.07 %

  XTAG /USDT

  0.02987

  5.28 %

  SGB /USDT

  0.009332

  23.04 %

  BSV /USDT

  36.082

  2.60 %

  ERG /USDT

  1.5362

  5.17 %

  EUL /USDT

  3.8172

  -0.67 %

  FIO /USDT

  0.03315

  5.17 %

  SLP /USDT

  0.0026692

  3.78 %

  PIP /USDT

  0.10280

  182.26 %

  KIN /USDT

  0.00000472

  2.38 %

  WSI /USDT

  0.05061

  5.56 %

  VP /USDT

  6.553

  1.11 %

  YGG /USDT

  0.25576

  3.55 %

  WAVES /USDT

  2.134

  5.12 %

  OVR /USDT

  0.2991

  1.42 %

  BS /USDT

  0.41895

  2.41 %

  BEL /USDT

  0.60351

  7.61 %

  SNX /USDT

  2.4806

  5.20 %

  BBC /USDT

  0.015375

  1.15 %

  FTRB /USDT

  0.005966

  0.69 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003759

  -2.49 %

  PBR /USDT

  0.11650

  11.69 %

  FXS /USDT

  8.846

  18.57 %

  FEG /USDT

  0.0007947

  0.17 %

  THETA /USDT

  1.0372

  6.53 %

  LPT /USDT

  6.900

  9.73 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010167

  0.38 %

  CHESS /USDT

  0.2852

  5.62 %

  MCG /USDT

  0.06952

  3.09 %

  MSWAP /USDT

  0.0003395

  -24.35 %

  FNZ /USDT

  0.005006

  1.74 %

  EGLD /USDT

  43.221

  5.18 %

  ZEN /USDT

  10.426

  5.83 %

  STG /USDT

  0.6680

  6.57 %

  AR /USDT

  8.362

  7.88 %

  AXS /USDT

  8.475

  4.53 %

  GLMR /USDT

  0.37338

  6.11 %

  KING /USDT

  0.012778

  -9.18 %

  PHB /USDT

  1.078008

  7.71 %

  BLZ /USDT

  0.081307

  8.09 %

  BLOK /USDT

  0.0024790

  2.66 %

  HIFI /USDT

  0.40850

  4.64 %

  CQT /USDT

  0.1562

  3.10 %

  AAVE /USDT

  73.05

  4.23 %

  JAM /USDT

  0.0025492

  -2.80 %

  ABBC /USDT

  0.084695

  11.75 %

  CREAM /USDT

  13.464

  4.92 %

  RSS3 /USDT

  0.16973

  15.51 %

  IRIS /USDT

  0.03547

  6.16 %

  GAL /USDT

  1.7773

  10.50 %

  UFO /USDT

  0.000001445

  3.88 %

  ALICE /USDT

  1.5215

  6.56 %

  GOAL /USDT

  0.1913

  5.57 %

  DC /USDT

  0.0010299

  2.80 %

  WOO /USDT

  0.20056

  7.83 %

  COCOS /USDT

  1.4442

  9.80 %

  TLM /USDT

  0.019756

  8.63 %

  GITCOIN /USDT

  1.9100

  1.76 %

  PERL /USDT

  0.035205

  1.29 %

  MLK /USDT

  0.26246

  2.00 %

  SWASH /USDT

  0.01782

  7.93 %

  COREUM /USDT

  0.23552

  -16.46 %

  MKR /USDT

  698.15

  2.03 %

  MOB /USDT

  1.4915

  4.46 %

  BNX /USDT

  0.5721

  5.94 %

  DEGO /USDT

  1.9822

  6.67 %

  DARK /USDT

  0.029759

  2.57 %

  DEP /USDT

  0.003557

  -0.44 %

  VXT /USDT

  0.018917

  2.48 %

  RUNE /USDT

  1.3984

  5.95 %

  RBC /USDT

  0.021050

  15.45 %

  BDP /USDT

  0.21893

  9.73 %

  WIT /USDT

  0.002970

  1.71 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000850

  1.55 %

  RFOX /USDT

  0.014032

  7.07 %

  GST /USDT

  0.020553

  3.19 %

  TSUKA /USDT

  0.074596

  12.08 %

  MDX /USDT

  0.06995

  3.43 %

  ONE /USDT

  0.020689

  8.19 %

  METALDR /USDT

  0.0008779

  -14.40 %

  DAG /USDT

  0.05212

  2.53 %

  WOZX /USDT

  0.049630

  -1.73 %

  CAKE /USDT

  3.6908

  3.15 %

  BUY /USDT

  0.020058

  0.35 %

  FRR /USDT

  0.00016

  -33.33 %

  RAD /USDT

  1.9898

  0.24 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001588

  57.85 %

  CTC /USDT

  0.3638

  6.78 %

  EGAME /USDT

  0.000119516

  1.07 %

  ENS /USDT

  13.406

  3.84 %

  TOMO /USDT

  0.6593

  11.74 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005062

  4.32 %

  WOOF /USDT

  0.0008897

  0.78 %

  REALM /USDT

  0.01505

  9.45 %

  REELT /USDT

  0.025703

  7.39 %

  SFM /USDT

  0.0002153

  -4.94 %

  ATD /USDT

  0.1871

  0.21 %

  EJS /USDT

  0.005150

  2.16 %

  POP /USDT

  0.000001409

  -10.48 %

  POPK /USDT

  0.010290

  20.56 %

  LIME /USDT

  0.012138

  12.52 %

  GBPT /USDT

  1.23283

  -0.05 %

  RLC /USDT

  1.7593

  7.53 %

  DKS /USDT

  0.002253

  4.74 %

  PRQ /USDT

  0.1077

  8.89 %

  VET /USDT

  0.02316

  5.94 %

  AIRTNT /USDT

  0.000659

  4.60 %

  RITE /USDT

  0.0018180

  -4.50 %

  HTR /USDT

  0.08959

  10.74 %

  PENDLE /USDT

  0.34661

  18.32 %

  ZKS /USDT

  0.069831

  0.84 %

  PORTO /USDT

  2.2988

  3.54 %

  FIU /USDT

  0.002835

  -0.38 %

  EQ /USDT

  0.0010435

  -15.98 %

  API3 /USDT

  1.56265

  6.00 %

  DEBT /USDT

  16.158

  -0.14 %

  CULT /USDT

  0.000006716

  3.72 %

  SFUND /USDT

  1.0614

  1.39 %

  AUDIO /USDT

  0.28717

  2.31 %

  WNCG /USDT

  0.12908

  1.99 %

  NVG /USDT

  0.1082

  -9.07 %

  TIMECHRONO /USDT

  38.593

  -0.72 %

  POLC /USDT

  0.028012

  6.56 %

  BAT /USDT

  0.2531

  5.54 %

  STOS /USDT

  0.53209

  -6.21 %

  MHUNT /USDT

  0.01007

  1.71 %

  WLKN /USDT

  0.048175

  -0.98 %

  NUM /USDT

  0.045101

  -4.61 %

  ZAM /USDT

  0.002562

  0.15 %

  DERC /USDT

  0.23890

  5.12 %

  XCV /USDT

  0.003712

  -3.65 %

  KMA /USDT

  0.0022014

  1.19 %

  ENJ /USDT

  0.39295

  7.00 %

  FRA /USDT

  0.0028059

  6.80 %

  BICO /USDT

  0.37475

  5.36 %

  PLCU /USDT

  172.86

  -0.24 %

  NEO /USDT

  12.79

  3.56 %

  YLD /USDT

  0.1438

  2.49 %

  MNW /USDT

  1.8456

  1.79 %

  SRT /USDT

  0.000079

  -1.25 %

  VEMP /USDT

  0.01398

  2.34 %

  BOSON /USDT

  0.2267

  1.84 %

  CHNG /USDT

  0.09114

  0.70 %

  RBN /USDT

  0.2295

  17.81 %

  SOLO /USDT

  0.17863

  5.56 %

  ML /USDT

  0.12955

  -20.41 %

  KLAY /USDT

  0.2353

  6.27 %

  IAG /USDT

  0.008535

  3.47 %

  CPOOL /USDT

  0.03518

  -0.02 %

  CLV /USDT

  0.06269

  5.14 %

  EZ /USDT

  0.08472

  -7.87 %

  THALES /USDT

  0.71846

  15.13 %

  XTZ /USDT

  1.1331

  5.42 %

  CVTX /USDT

  0.149497

  -1.79 %

  HIBS /USDT

  0.0002826

  -10.28 %

  WRT /USDT

  0.16523

  7.73 %

  PUSH /USDT

  0.34970

  5.71 %

  FOF /USDT

  0.8412

  -26.26 %

  ANKR /USDT

  0.03294

  7.12 %

  LOCG /USDT

  0.02076

  4.06 %

  GARI /USDT

  0.05133

  0.17 %

  DBC /USDT

  0.0050417

  1.88 %

  BBANK /USDT

  0.005722

  7.21 %

  NOS /USDT

  0.01736

  -0.74 %

  NEXO /USDT

  0.7472

  3.93 %

  SLIM /USDT

  0.0505

  4.12 %

  ANT /USDT

  2.4470

  8.89 %

  ARV /USDT

  0.00007834

  1.62 %

  DEVT /USDT

  0.00329

  3.78 %

  GAME /USDT

  0.03649

  0.46 %

  HECH /USDT

  0.05411

  -0.36 %

  MC /USDT

  0.29122

  4.45 %

  RNDX /USDT

  0.000129

  -6.52 %

  BOBA /USDT

  0.23838

  3.19 %

  DCRN /USDT

  0.2537

  10.25 %

  DOME /USDT

  0.001166

  -0.08 %

  CRU /USDT

  1.27487

  2.25 %

  ORO /USDT

  0.004534

  29.76 %

  KSM /USDT

  34.632

  8.64 %

  NULS /USDT

  0.2819

  5.73 %

  BAND /USDT

  1.8633

  11.66 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013493

  1.43 %

  DENT /USDT

  0.00107215

  7.00 %

  ELT /USDT

  0.039429

  -7.81 %

  MOVR /USDT

  8.2160

  3.74 %

  BONDLY /USDT

  0.006467

  0.55 %

  FREE /USDT

  0.00000016817

  -2.90 %

  GLQ /USDT

  0.0110000

  6.54 %

  YFDAI /USDT

  220.506

  -1.21 %

  ESG /USDT

  0.70467

  -0.81 %

  ULU /USDT

  35.6101

  5.96 %

  ILV /USDT

  60.04

  5.46 %

  PBX /USDT

  0.001805

  8.53 %

  UFI /USDT

  0.02938

  5.60 %

  PYM /USDT

  0.0015625

  -3.17 %

  KLO /USDT

  0.009318

  9.76 %

  MXC /USDT

  0.019303

  1.48 %

  CFG /USDT

  0.2888

  5.17 %

  BAL /USDT

  6.8988

  2.14 %

  HOD /USDT

  0.00496

  -0.20 %

  WILD /USDT

  0.3766

  8.62 %

  WZRD /USDT

  0.00388

  -14.53 %

  HELLO /USDT

  0.044969

  7.74 %

  BOA /USDT

  0.027800

  -0.73 %

  DERI /USDT

  0.03400

  -22.65 %

  KT /USDT

  0.003256

  10.86 %

  ROOBEE /USDT

  0.000857

  -12.90 %

  LGX /USDT

  0.007034

  0.09 %

  DSLA /USDT

  0.00163403

  10.02 %

  SCRT /USDT

  0.6426

  3.69 %

  RLY /USDT

  0.012863

  0.75 %

  WATT /USDT

  0.02022

  -8.46 %

  STBU /USDT

  0.020813

  -4.01 %

  IHC /USDT

  0.00005196

  17.07 %

  LABS /USDT

  0.00111787

  5.48 %

  HSF /USDT

  0.7253

  2.51 %

  GOB /USDT

  0.004166

  -0.11 %

  XPR /USDT

  0.001444

  2.55 %

  KNIGHT /USDT

  0.00880

  1.26 %

  STARL /USDT

  0.000002374

  3.98 %

  OMI /USDT

  0.0007655

  -1.49 %

  NUX /USDT

  0.013287

  4.75 %

  SHILL /USDT

  0.015925

  -0.41 %

  LIT /USDT

  1.04829

  8.74 %

  ALPH /USDT

  0.27340

  7.58 %

  THN /USDT

  0.030304

  -14.33 %

  PERP /USDT

  0.85078

  5.50 %

  GOV /USDT

  0.007588

  1.82 %

  SC /USDT

  0.003909

  5.84 %

  RARE /USDT

  0.11800

  5.41 %

  ATA /USDT

  0.15332

  6.65 %

  MESA /USDT

  0.003018

  -3.54 %

  IMPT /USDT

  0.0080930

  1.66 %

  CHAMP /USDT

  0.024997

  7.75 %

  BTS /USDT

  0.011332

  -0.51 %

  EWT /USDT

  3.5155

  4.12 %

  LEVER /USDT

  0.0019489

  9.75 %

  LUFFY /USDT

  0.0001101

  -2.13 %

  WAM /USDT

  0.005139

  5.71 %

  LSS /USDT

  0.17634

  -0.47 %

  AIOZ /USDT

  0.029056

  5.90 %

  WAXL /USDT

  0.60571

  0.78 %

  ACA /USDT

  0.10076

  3.66 %

  KAVA /USDT

  0.8940

  4.72 %

  ECOX /USDT

  0.88424

  -0.25 %

  BTL /USDT

  0.000595

  13.98 %

  IZI /USDT

  0.00802

  -19.39 %

  REVU /USDT

  0.02453

  2.98 %

  MLT /USDT

  0.13753

  5.94 %

  REI /USDT

  0.03154

  3.47 %

  WWY /USDT

  0.006287

  -2.99 %

  MONS /USDT

  0.013646

  7.26 %

  TON /USDT

  2.1216

  2.81 %

  BNC /USDT

  0.24437

  9.40 %

  DREP /USDT

  0.4654

  3.72 %

  TORN /USDT

  6.7647

  4.74 %

  DRGN /USDT

  0.00760

  24.79 %

  BVT /USDT

  0.012719

  35.16 %

  MILO /USDT

  0.000000018384

  1.08 %

  SOV /USDT

  0.84222

  3.75 %

  HADES /USDT

  0.9412

  8.93 %

  DYP /USDT

  0.11635

  -2.31 %

  PI /USDT

  0.0044981

  -11.62 %

  CELL /USDT

  0.2422

  5.67 %

  RVN /USDT

  0.02550

  4.63 %

  KZEN /USDT

  0.015293

  -0.20 %

  NKN /USDT

  0.103853

  5.37 %

  VLX /USDT

  0.02035

  -0.48 %

  ORAI /USDT

  4.3380

  3.91 %

  OGN /USDT

  0.1151

  9.61 %

  UBXS /USDT

  0.035365

  -4.67 %

  KUB /USDT

  1.7169

  1.85 %

  AUCTION /USDT

  5.6444

  4.77 %

  COMP /USDT

  43.786

  6.38 %

  IOTX /USDT

  0.025655

  7.11 %

  FEVR /USDT

  0.00064616

  3.18 %

  STRAX /USDT

  0.53973

  5.20 %

  BAKE /USDT

  0.18674

  8.83 %

  XOR /USDT

  3.436

  2.62 %

  NBS /USDT

  0.000437

  2.10 %

  KAR /USDT

  0.1549

  1.37 %

  SPO /USDT

  0.00126640

  20.66 %

  FIN /USDT

  0.0011785

  5.41 %

  CIRUS /USDT

  0.078438

  -7.86 %

  MBX /USDT

  2.7528

  -5.46 %

  COTI /USDT

  0.07650

  6.63 %

  ALEPH /USDT

  0.06446

  3.95 %

  DCR /USDT

  21.269

  6.96 %

  SDN /USDT

  0.37373

  8.98 %

  REVOLAND /USDT

  0.07812

  4.55 %

  PRIME /USDT

  1.6154

  8.75 %

  DESO /USDT

  9.7683

  -2.06 %

  SAITO /USDT

  0.012807

  0.38 %

  FIRO /USDT

  2.2003

  2.22 %

  CAPS /USDT

  0.040869

  14.24 %

  REEF /USDT

  0.0026424

  8.50 %

  TAMA /USDT

  0.011646

  9.96 %

  WAXP /USDT

  0.067975

  5.66 %

  MPH /USDT

  0.019419

  3.09 %

  GNO /USDT

  112.24

  5.40 %

  AART /USDT

  0.001757

  -1.78 %

  ETHF /USDT

  0.2784

  1.90 %

  IOI /USDT

  0.1573

  4.44 %

  QUICK /USDT

  89.027

  3.79 %

  DES /USDT

  0.0016241

  -2.25 %

  ALU /USDT

  0.027668

  2.28 %

  ZLW /USDT

  0.034187

  5.66 %

  KONO /USDT

  0.024063

  2.65 %

  BZZ /USDT

  0.51928

  3.11 %

  VELODROME /USDT

  0.13493

  16.98 %

  SUTER /USDT

  0.000764

  6.70 %

  SKEB /USDT

  0.0027547

  10.39 %

  SPUME /USDT

  0.007137

  -1.95 %

  AKITA /USDT

  0.00000019948

  5.89 %

  WALV /USDT

  0.056752

  11.82 %

  MV /USDT

  0.13533

  -5.85 %

  RSR /USDT

  0.0039763

  7.37 %

  YFI /USDT

  8833.86

  6.77 %

  UFT /USDT

  0.4112

  3.78 %

  KUBE /USDT

  0.008585

  0.85 %

  JOY /USDT

  0.083533

  -1.78 %

  MEAN /USDT

  0.02015

  1.00 %

  CERE /USDT

  0.0059582

  2.92 %

  XEM /USDT

  0.039292

  6.02 %

  LAND /USDT

  1.4407

  16.81 %

  RAY /USDT

  0.23798

  3.82 %

  QLC /USDT

  0.0947916

  5.30 %

  XYO /USDT

  0.005160

  2.21 %

  XIL /USDT

  0.00345

  -5.47 %

  METAG /USDT

  0.0003190

  -12.33 %

  SUDO /USDT

  1.0196

  10.92 %

  ALPA /USDT

  0.035750

  1.58 %

  ATEAM /USDT

  2.467

  22.67 %

  FLM /USDT

  0.095269

  6.93 %

  URUS /USDT

  17.910

  1.69 %

  PERC /USDT

  0.1781

  -3.78 %

  MPL /USDT

  4.464

  5.83 %

  HAO /USDT

  0.004420

  -6.17 %

  WING /USDT

  6.3677

  6.13 %

  CNAME /USDT

  0.000625

  0.00 %

  MBOX /USDT

  0.47997

  4.77 %

  NEER /USDT

  0.18634

  4.43 %

  SFG /USDT

  0.006934

  -9.59 %

  AE /USDT

  0.0811

  -2.64 %

  RADAR /USDT

  0.012605

  3.97 %

  ARPA /USDT

  0.04061

  6.95 %

  QKC /USDT

  0.010707

  6.49 %

  MELI /USDT

  0.001656

  -4.55 %

  COFIX /USDT

  0.031337

  -9.59 %

  PIT /USDT

  0.0000000005258

  1.72 %

  AQDC /USDT

  0.00439

  8.12 %

  PNT /USDT

  0.2116

  7.19 %

  XWG /USDT

  0.0010792

  0.25 %

  ONT /USDT

  0.2311

  5.18 %

  STRM /USDT

  0.01317

  4.27 %

  STND /USDT

  0.029137

  4.47 %

  LAMB /USDT

  0.0016498

  0.83 %

  MATH /USDT

  0.11574

  1.08 %

  MINE /USDT

  0.002250

  -6.56 %

  PHA /USDT

  0.1463

  3.39 %

  SYS /USDT

  0.16726

  5.76 %

  ZONE /USDT

  0.004833

  -10.46 %

  NAOS /USDT

  0.025805

  14.27 %

  XMON /USDT

  2992.25

  -5.92 %

  NXD /USDT

  0.000614

  -4.21 %

  MATTER /USDT

  0.14081

  20.46 %

  THG /USDT

  0.0679

  -0.58 %

  ATM /USDT

  2.8046

  4.64 %

  RARI /USDT

  1.6580

  3.72 %

  FIDA /USDT

  0.41649

  6.83 %

  EFI /USDT

  0.07477

  3.05 %

  FLY /USDT

  0.0013318

  -0.03 %

  RBLS /USDT

  0.14078

  2.77 %

  BIT /USDT

  0.5339

  3.48 %

  CONV /USDT

  0.0007161

  6.65 %

  LN /USDT

  39.786

  3.72 %

  ICE /USDT

  0.90810

  17.84 %

  OCT /USDT

  0.2157

  4.70 %

  AST /USDT

  0.129742

  -1.19 %

  NIM /USDT

  0.0013085

  8.94 %

  LAT /USDT

  0.01601

  4.23 %

  SNK /USDT

  0.01275

  0.31 %

  PROS /USDT

  0.4926

  3.92 %

  SYLO /USDT

  0.001814

  0.55 %

  HORD /USDT

  0.04547

  24.16 %

  GMEE /USDT

  0.01264

  7.66 %

  MOJO /USDT

  0.003291

  -0.03 %

  VR /USDT

  0.00844

  7.10 %

  SIS /USDT

  0.0980

  4.36 %

  SWP /USDT

  0.001623

  1.31 %

  GAFI /USDT

  5.280

  0.47 %

  ORBR /USDT

  2.6986

  -2.17 %

  BTG /USDT

  15.0003

  5.81 %

  MGG /USDT

  0.00364

  1.39 %

  FINE /USDT

  0.005883

  -6.11 %

  METO /USDT

  0.001068

  -5.57 %

  SLK /USDT

  0.002318

  -2.97 %

  XETA /USDT

  0.042259

  1.77 %

  BXH /USDT

  0.003018

  3.00 %

  ARTEM /USDT

  0.001446

  -0.95 %

  FRONT /USDT

  0.24106

  5.04 %

  KNC /USDT

  0.7378

  12.09 %

  SUKU /USDT

  0.07779

  1.18 %

  HNS /USDT

  0.031141

  6.15 %

  GO /USDT

  0.007129

  4.77 %

  BSCPAD /USDT

  0.1794

  5.03 %

  BEPRO /USDT

  0.0014763

  16.16 %

  HIVE /USDT

  0.3976

  6.79 %

  PRMX /USDT

  0.0040169

  -1.78 %

  STORJ /USDT

  0.3630

  7.74 %

  BIRD /USDT

  15.651

  3.39 %

  XPRESS /USDT

  0.0710

  0.00 %

  NBLU /USDT

  0.015578

  -2.55 %

  BLOCK /USDT

  0.05519

  2.07 %

  CUDOS /USDT

  0.00265

  4.33 %

  AMPL /USDT

  1.1185

  2.42 %

  DANA /USDT

  0.0041

  -2.38 %

  XET /USDT

  0.0007330

  8.88 %

  ICX /USDT

  0.2189

  9.01 %

  OG /USDT

  2.6010

  4.55 %

  FUN /USDT

  0.0065631

  1.09 %

  ZCX /USDT

  0.07840

  2.36 %

  HERO /USDT

  0.004406

  2.68 %

  CWEB /USDT

  0.016763

  2.31 %

  FSN /USDT

  0.3625

  2.69 %

  POLK /USDT

  0.04800

  3.29 %

  MTRG /USDT

  2.9424

  4.64 %

  AGLD /USDT

  0.4050

  5.57 %

  GGG /USDT

  0.16725

  7.62 %

  MER /USDT

  0.00206

  0.48 %

  TARA /USDT

  0.001415

  3.58 %

  VATRENI /USDT

  0.3829

  -13.41 %

  LAZIO /USDT

  2.6165

  3.22 %

  T /USDT

  0.04092

  4.76 %

  BOND /USDT

  4.1302

  4.33 %

  MDA /USDT

  0.0502

  -0.19 %

  FRIN /USDT

  0.004128

  1.67 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017862

  4.70 %

  TAP /USDT

  0.004083

  -4.75 %

  ALPHA /USDT

  0.10624

  6.11 %

  RDF /USDT

  0.00864

  1.17 %

  SCY /USDT

  0.00015815

  -17.81 %

  SNT /USDT

  0.02778

  4.75 %

  DIA /USDT

  0.36311

  3.56 %

  SWEAT /USDT

  0.0088901

  1.84 %

  BERRY /USDT

  0.0013349

  -2.64 %

  IDEA /USDT

  0.01064

  1.72 %

  ALAYA /USDT

  0.088000

  17.09 %

  POLIS /USDT

  0.2609

  0.26 %

  BITCI /USDT

  0.0062097

  2.97 %

  BENQI /USDT

  0.009195

  4.54 %

  METAL /USDT

  0.0489

  0.20 %

  TT /USDT

  0.004383

  3.96 %

  EPK /USDT

  0.015742

  0.91 %

  TROY /USDT

  0.003518

  5.86 %

  AMKT /USDT

  94.446

  4.63 %

  XPNET /USDT

  0.005676

  -2.74 %

  FCON /USDT

  0.0000825

  -8.83 %

  GRND /USDT

  0.145760

  -6.24 %

  OLE /USDT

  0.026556

  0.67 %

  OKT /USDT

  22.184

  2.58 %

  LIFE /USDT

  0.00037643

  -3.68 %

  FUSE /USDT

  0.07223

  1.77 %

  KLV /USDT

  0.00661

  10.90 %

  AKT /USDT

  0.31092

  5.87 %

  OKB /USDT

  43.151

  0.91 %

  THE /USDT

  0.001610

  -3.07 %

  AAA /USDT

  0.000006037

  0.81 %

  TFUEL /USDT

  0.05317

  5.66 %

  NEBL /USDT

  0.9663

  4.26 %

  XPLA /USDT

  0.57546

  -1.42 %

  ING /USDT

  0.0009937

  3.44 %

  UOS /USDT

  0.2181

  5.05 %

  HOTCROSS /USDT