Các khóa học nổi bật

khác
Bitcoin Fundamental
Beginner

Bitcoin Fundamental

Bitcoin Fundamental

Bitcoin is the most representative cryptocurrency, which represents the rise and fall of the cryptocurrency market and has witnessed history. A deep understanding of all aspects of Bitcoin is the first step into the cryptocurrency market
6 bài học
93 học viên
Bắt đầu học
Types of Crypto Funding
Beginner

Types of Crypto Funding

Types of Crypto Funding

The goal of the Types of crypto funding course is to help you understand the different types of crypto fundraising that have developed over time, the differences between them, and the advantages/disadvantages.
6 bài học
246 học viên
Bắt đầu học
Stablecoin Fundamentals
Intermediate

Stablecoin Fundamentals

Stablecoin Fundamentals

This course covers everything you need to know about stablecoins, from the definition and overview, to the different types of stablecoins, how they work, and how to invest in them safely. It also covers main stablecoins on the market, use cases and applications, regulations and compliance, and strategies for evaluating, investing, and managing risk in stablecoins.
7 bài học
151 học viên
Bắt đầu học
khác

Học theo chủ đề

Chủ đề
Altcoins
Tiền điện tử
Ghi chép Blookchain
DeFi
Ethereum
Metaverse
NFT
Giao dịch
Hướng dẫn
Tương lai
Khó khăn
Người mới bắt đầu
Trung cấp
Nâng cao
Xóa bộ lọc

Khóa học

khác
Ethereum Fundamentals
Beginner

Ethereum Fundamentals

Ethereum Fundamentals

The Ethereum Learning Course enables you to better understand all aspects of the ETH ecosystem. The course includes four learning modules, helping you achieve the best result in improving your crypto-knowledge and enriching your skills.
4 bài học
380 học viên
Bắt đầu học
Crypto Trade Fundamentals
Beginner

Crypto Trade Fundamentals

Crypto Trade Fundamentals

Throughout the course, we will learn how to choose a suitable Crypto Exchange and how to keep your assets safe. Next, we'll learn how to trade and how different types of analysis can help you make the most out of it.
5 bài học
483 học viên
Bắt đầu học
Learn about web3 data and analytics
Beginner

Learn about web3 data and analytics

Learn about web3 data and analytics

In the Web3 Data course, we'll talk about the importance of on-chain data, its uses, and even prospective career paths. You'll also learn about how these analytical tools are created.
5 bài học
486 học viên
Bắt đầu học
khác

Tài liệu liên quan

khác
ZEC là gì?
Người mới bắt đầu

ZEC là gì?

ZEC (Zcash) được ra mắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2016 và thuộc danh mục tiền riêng tư trên thị trường tiền điện tử. ZEC là hệ thống chuỗi khối đầu tiên sử dụng cơ chế bằng chứng không có kiến thức, cung cấp bảo mật thanh toán hoàn toàn trong khi vẫn duy trì mạng phi tập trung trên chuỗi khối công khai. Tương tự như BTC, ZEC có tổng nguồn cung là 21 triệu. Tuy nhiên, không giống như BTC, các giao dịch trên ZEC sẽ tự động ẩn người gửi, người nhận và số tiền trên chuỗi khối và chỉ những người có khóa mới có thể xem nội dung của giao dịch. Người dùng có toàn quyền kiểm soát các khóa của họ và có thể chọn cung cấp chúng cho người khác để xem thông tin. ZEC có thể được coi là một nhánh của BTC, vì nó giữ lại mô hình BTC ban đầu và dựa trên các sửa đổi đối với phiên bản mã Bitcoin.
Mar 08, 2023
Cách quản lý rủi ro trong đầu tư tiền điện tử
Người mới bắt đầu

Cách quản lý rủi ro trong đầu tư tiền điện tử

Quản lý rủi ro là rất quan trọng để thực hiện một khoản đầu tư sáng suốt. Phát triển nhận thức quản lý rủi ro và thành thạo các kỹ năng quản lý rủi ro cần thiết là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tiền điện tử.
Feb 12, 2023
Tín hiệu ba đỉnh và đáy là gì?
Trung cấp

Tín hiệu ba đỉnh và đáy là gì?

Mô hình ba đỉnh và đáy được sử dụng để xác định xu hướng đảo ngược trên biểu đồ. Khi học tốt, cả hai mô hình có thể giúp bạn biết khi nào nên thoát khỏi một xu hướng.
Jan 16, 2023
khác

Thuật ngữ

khác
Fiat Currency
It is the lawful currency issued by the central bank of a country, such as Chinese Yuan, US Dollar, and Japanese Yen.
Learn Cryptocurrency & Blockchain
Airdrop
A cryptocurrency airdrop is an event to send coins to eligible wallets for free
Learn Cryptocurrency & Blockchain
Proof of Work
Proposed by Satoshi Nakamoto, it is designed to solve the Byzantine Generals Problems.
Learn Cryptocurrency & Blockchain
Stable Coin
A coin whose price can remain stable without significant fluctuation.
Learn Cryptocurrency & Blockchain
Smart Contract
First proposed by Nick Szabo in the 1990s, it is a kind of computer protocol aiming at disseminating and verifying contracts.
Learn Cryptocurrency & Blockchain
Metaverse
“Metaverse” is made up of two parts: “Meta”, which means “transcendent” and “Verse”, which means “universe”.
Learn Cryptocurrency & Blockchain
FOMO-Fear of Missing Out
FOMO, short for fear of missing out, refers to the emotion of fear of missing out and suffering from gains and losses.
Learn Cryptocurrency & Blockchain
Cryptocurrency
It is a virtual currency developed by using cryptography and encryption techniques.
Learn Cryptocurrency & Blockchain
Learn Cryptocurrency & BlockchainLearn Cryptocurrency & BlockchainLearn Cryptocurrency & BlockchainLearn Cryptocurrency & Blockchain

Thuật ngữ

Fiat Currency
It is the lawful currency issued by the central bank of a country, such as Chinese Yuan, US Dollar, and Japanese Yen.
Learn Cryptocurrency & Blockchain
Airdrop
A cryptocurrency airdrop is an event to send coins to eligible wallets for free
Learn Cryptocurrency & Blockchain
Proof of Work
Proposed by Satoshi Nakamoto, it is designed to solve the Byzantine Generals Problems.
Learn Cryptocurrency & Blockchain
khác
Cánh cổng vào kiến thức về tiền điện tử, Nhận thông báo về bài viết đến thẳng Hộp thư đến của bạn.