gate.io

 • 涨跌幅起始时间
  主题模式
  亮色
  传统黑
  暗黑色
  • 简体中文
  • 한국어
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁体中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Português
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • Türkçe
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
 • 实时价
  6.45
 • 日涨跌
  -1.22%
 • 最高价
  7
 • 最低价
  5.49
买入 USDT
买入估价:
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按金额购买
 • 按金额购买
 • 按数量购买
CNY
*必须本人帐户支付
支付方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
卖出 USDT
卖出估价:
充值 USDT 提现 USDT
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按数量出售
 • 按金额出售
 • 按数量出售
USDT
可用余额  USDT
收款方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
普通交易 大宗交易
数量: >=
支付方式:
收起>>
类型 商家(总成单/平均用时) 价格 数量/总额 限额 支付方式
出售

墨玲珑

高级认证
 • 2200

  总成单
 • 1258

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
墨玲珑
2200单 / 3分钟
6.48 CNY
2857.0988 USDT
18,514.00 CNY
20.00~3000.00 USDT 买入 USDT
出售

快乐买币

高级认证
 • 7777

  总成单
 • 753

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
快乐买币
7777单 / 2分钟
6.48 CNY
6801.0000 USDT
44,070.48 CNY
288.00~6801.00 USDT 买入 USDT
出售

韭菜心祝你好运

高级认证
 • 10207

  总成单
 • 763

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
韭菜心祝你好运
10207单 / 2分钟
6.48 CNY
22271.0248 USDT
144,316.24 CNY
600.00~29999.00 USDT 买入 USDT
出售

刷单、洗钱报警

高级认证
 • 2067

  总成单
 • 2054

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
刷单、洗钱报警
2067单 / 3分钟
6.48 CNY
631.0000 USDT
4,088.88 CNY
20.00~500.00 USDT 买入 USDT
出售

祝暴富

高级认证
 • 1908

  总成单
 • 1885

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
祝暴富
1908单 / 2分钟
6.48 CNY
3000.0000 USDT
19,440.00 CNY
200.00~1500.00 USDT 买入 USDT
出售

蓝v小宇黑钱扣款报警

高级认证
 • 1057

  总成单
 • 1017

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
蓝v小宇黑钱扣款报警
1057单 / 2分钟
6.48 CNY
1717.0000 USDT
11,126.16 CNY
20.00~1717.00 USDT 买入 USDT
出售

樱小桃

身份认证
 • 740

  总成单
 • 740

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
樱小桃
740单 / 2分钟
6.48 CNY
21.0463 USDT
136.38 CNY
20.00~3831.00 USDT 买入 USDT
出售

刘**

高级认证
 • 2263

  总成单
 • 694

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
刘**
2263单 / 2分钟
6.48 CNY
3472.2222 USDT
22,500.00 CNY
300.00~5000.00 USDT 买入 USDT
出售

冥想

高级认证
 • 749

  总成单
 • 738

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
冥想
749单 / 1分钟
6.48 CNY
5912.0000 USDT
38,309.76 CNY
200.00~5912.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信秒放跑分不退

高级认证
 • 400

  总成单
 • 400

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信秒放跑分不退
400单 / 2分钟
6.48 CNY
1436.3210 USDT
9,307.36 CNY
500.00~13782.00 USDT 买入 USDT
出售

许**

高级认证
 • 269

  总成单
 • 269

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
许**
269单 / 2分钟
6.48 CNY
5841.7408 USDT
37,854.48 CNY
500.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

墨玲珑

高级认证
 • 2200

  总成单
 • 1258

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
墨玲珑
2200单 / 3分钟
6.48 CNY
1500.9383 USDT
9,726.08 CNY
20.00~2271.00 USDT 买入 USDT
出售

蔡**

身份认证
 • 69

  总成单
 • 19

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
蔡**
69单 / 4分钟
6.47 CNY
1545.5951 USDT
10,000.00 CNY
1545.00~1545.00 USDT 买入 USDT
出售

-游信-黑钱-报警-

高级认证
 • 150

  总成单
 • 150

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
-游信-黑钱-报警-
150单 / 3分钟
6.47 CNY
10000.0000 USDT
64,700.00 CNY
500.00~7000.00 USDT 买入 USDT
出售

胖胖猪

高级认证
 • 2315

  总成单
 • 2068

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
胖胖猪
2315单 / 2分钟
6.47 CNY
706.3370 USDT
4,570.00 CNY
200.00~1000.00 USDT 买入 USDT
出售

秒收放跑分洗黑扣款报警

高级认证
 • 111

  总成单
 • 111

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
秒收放跑分洗黑扣款报警
111单 / 2分钟
6.47 CNY
2598.0000 USDT
16,809.06 CNY
1000.00~2598.00 USDT 买入 USDT
出售

牛奔奔黑钱报警

高级认证
 • 170

  总成单
 • 170

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
牛奔奔黑钱报警
170单 / 2分钟
6.47 CNY
1182.0000 USDT
7,647.54 CNY
1000.00~1182.00 USDT 买入 USDT
出售

卖我币币,秒放!

高级认证
 • 22760

  总成单
 • 2531

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
卖我币币,秒放!
22760单 / 3分钟
6.47 CNY
490.0000 USDT
3,170.30 CNY
50.00~490.00 USDT 买入 USDT
出售

村姑

高级认证
 • 758

  总成单
 • 757

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
村姑
758单 / 3分钟
6.47 CNY
2000.0000 USDT
12,940.00 CNY
850.00~2000.00 USDT 买入 USDT
出售
M
M

MJ商行丶黑钱报警没收

高级认证
 • 432

  总成单
 • 307

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
MJ商行丶黑钱报警没收
432单 / 1分钟
6.47 CNY
15000.0000 USDT
97,050.00 CNY
3000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

跑分洗黑钱直接报警

身份认证
 • 573

  总成单
 • 573

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
跑分洗黑钱直接报警
573单 / 2分钟
6.47 CNY
2000.0000 USDT
12,940.00 CNY
20.00~2000.00 USDT 买入 USDT
出售

鱻鑫3分钟没处理請打电话

高级认证
 • 183

  总成单
 • 183

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
鱻鑫3分钟没处理請打电话
183单 / 3分钟
6.47 CNY
1348.0248 USDT
8,721.72 CNY
800.00~11976.00 USDT 买入 USDT
出售

刷单、洗钱报警

高级认证
 • 2067

  总成单
 • 2054

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
刷单、洗钱报警
2067单 / 3分钟
6.47 CNY
1740.0000 USDT
11,257.80 CNY
50.00~500.00 USDT 买入 USDT
出售

路平

高级认证
 • 7270

  总成单
 • 2183

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
路平
7270单 / 1分钟
6.47 CNY
284.0773 USDT
1,837.98 CNY
30.00~334.00 USDT 买入 USDT
出售

努力向前

高级认证
 • 23313

  总成单
 • 1882

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
努力向前
23313单 / 3分钟
6.47 CNY
3173.0000 USDT
20,529.31 CNY
80.00~650.00 USDT 买入 USDT
出售

三哥秒放

高级认证
 • 1389

  总成单
 • 916

  30日成单
 • 8分钟

  平均用时
三哥秒放
1389单 / 8分钟
6.47 CNY
5536.3215 USDT
35,820.00 CNY
200.00~600.00 USDT 买入 USDT
出售

在线秒放—洗黑钱报警

高级认证
 • 545

  总成单
 • 541

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
在线秒放—洗黑钱报警
545单 / 1分钟
6.47 CNY
1039.3000 USDT
6,724.27 CNY
1039.30~1039.30 USDT 买入 USDT
出售

嘉信

高级认证
 • 677

  总成单
 • 677

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
嘉信
677单 / 1分钟
6.47 CNY
238.2907 USDT
1,541.74 CNY
20.00~500.00 USDT 买入 USDT
出售

币市吴彦祖,黑钱没收报警

高级认证
 • 154

  总成单
 • 10

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
币市吴彦祖,黑钱没收报警
154单 / 1分钟
6.47 CNY
1285.0000 USDT
8,313.95 CNY
1285.00~1285.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信必付款

高级认证
 • 947

  总成单
 • 812

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
诚信必付款
947单 / 1分钟
6.46 CNY
7260.0619 USDT
46,900.00 CNY
7000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
购买

诚信秒收资金保障合作共赢

高级认证
 • 193

  总成单
 • 193

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
诚信秒收资金保障合作共赢
193单 / 3分钟
6.45 CNY
30000.0000 USDT
193,500.00 CNY
1000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

币勝客

高级认证
 • 51

  总成单
 • 50

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
币勝客
51单 / 2分钟
6.45 CNY
10242.0000 USDT
66,060.90 CNY
7000.00~7750.00 USDT 卖出 USDT
购买

企业支付宝付款介意勿拍

高级认证
 • 354

  总成单
 • 269

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
企业支付宝付款介意勿拍
354单 / 2分钟
6.45 CNY
4400.0000 USDT
28,380.00 CNY
1000.00~1600.00 USDT 卖出 USDT
购买

宋**

高级认证
 • 425

  总成单
 • 297

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
宋**
425单 / 4分钟
6.45 CNY
3875.9690 USDT
25,000.00 CNY
1000.00~3800.00 USDT 卖出 USDT
购买

小颜

高级认证
 • 5999

  总成单
 • 1001

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
小颜
5999单 / 1分钟
6.44 CNY
28650.1292 USDT
184,506.83 CNY
100.00~700.00 USDT 卖出 USDT
购买

黑钱报警,不放币,不退款

高级认证
 • 141

  总成单
 • 141

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
黑钱报警,不放币,不退款
141单 / 2分钟
6.44 CNY
1000.0000 USDT
6,440.00 CNY
1000.00~1000.00 USDT 卖出 USDT
购买

黑钱没收报警一卡一单

高级认证
 • 3959

  总成单
 • 956

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
黑钱没收报警一卡一单
3959单 / 2分钟
6.44 CNY
2917.1426 USDT
18,786.39 CNY
1000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

樱小桃

身份认证
 • 740

  总成单
 • 740

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
樱小桃
740单 / 2分钟
6.44 CNY
6075.1544 USDT
39,124.00 CNY
200.00~1500.00 USDT 卖出 USDT
购买

卖我币币,秒放!

高级认证
 • 22760

  总成单
 • 2531

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
卖我币币,秒放!
22760单 / 3分钟
6.44 CNY
29317.4248 USDT
188,804.21 CNY
50.00~500.00 USDT 卖出 USDT
购买

路平

高级认证
 • 7270

  总成单
 • 2183

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
路平
7270单 / 1分钟
6.44 CNY
29700.0000 USDT
191,268.00 CNY
30.00~300.00 USDT 卖出 USDT
购买

蜗牛很快非实名勿扰

高级认证
 • 151

  总成单
 • 151

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
蜗牛很快非实名勿扰
151单 / 1分钟
6.44 CNY
2200.0000 USDT
14,168.00 CNY
200.00~2200.00 USDT 卖出 USDT
购买

神马都是浮云

高级认证
 • 45

  总成单
 • 45

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
神马都是浮云
45单 / 2分钟
6.44 CNY
10000.0000 USDT
64,400.00 CNY
5000.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

鱻鑫3分钟没处理請打电话

高级认证
 • 183

  总成单
 • 183

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
鱻鑫3分钟没处理請打电话
183单 / 3分钟
6.44 CNY
1195.6522 USDT
7,700.00 CNY
500.00~1195.00 USDT 卖出 USDT
购买

黑钱报警,不放币,不退款

高级认证
 • 141

  总成单
 • 141

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
黑钱报警,不放币,不退款
141单 / 2分钟
6.44 CNY
1000.0000 USDT
6,440.00 CNY
1000.00~1000.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信秒收资金保障合作共赢

高级认证
 • 193

  总成单
 • 193

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
诚信秒收资金保障合作共赢
193单 / 3分钟
6.44 CNY
25193.0836 USDT
162,243.45 CNY
1000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

刷单、洗钱报警

高级认证
 • 2067

  总成单
 • 2054

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
刷单、洗钱报警
2067单 / 3分钟
6.44 CNY
29980.0000 USDT
193,071.20 CNY
20.00~600.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信秒放跑分不退

高级认证
 • 400

  总成单
 • 400

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信秒放跑分不退
400单 / 2分钟
6.44 CNY
1830.4348 USDT
11,788.00 CNY
500.00~12700.00 USDT 卖出 USDT
购买

Samantabhadr

高级认证
 • 1181

  总成单
 • 1181

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
Samantabhadr
1181单 / 2分钟
6.44 CNY
30000.0000 USDT
193,200.00 CNY
50.00~1000.00 USDT 卖出 USDT
购买

武大大

高级认证
 • 428

  总成单
 • 103

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
武大大
428单 / 3分钟
6.44 CNY
22981.3665 USDT
148,000.00 CNY
1500.00~22981.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信走天下

高级认证
 • 628

  总成单
 • 226

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
诚信走天下
628单 / 3分钟
6.44 CNY
3225.8235 USDT
20,774.30 CNY
2000.00~21739.13 USDT 卖出 USDT
购买

彭**

高级认证
 • 172

  总成单
 • 172

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
彭**
172单 / 3分钟
6.44 CNY
2006.2112 USDT
12,920.00 CNY
2000.00~9006.21 USDT 卖出 USDT
购买

牛奔奔黑钱报警

高级认证
 • 170

  总成单
 • 170

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
牛奔奔黑钱报警
170单 / 2分钟
6.44 CNY
4141.4940 USDT
26,671.22 CNY
500.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

没有最低只有更低

高级认证
 • 174

  总成单
 • 30

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
没有最低只有更低
174单 / 3分钟
6.44 CNY
500.0000 USDT
3,220.00 CNY
500.00~500.00 USDT 卖出 USDT
购买

许**

高级认证
 • 269

  总成单
 • 269

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
许**
269单 / 2分钟
6.44 CNY
7763.9751 USDT
50,000.00 CNY
20.00~7763.98 USDT 卖出 USDT
购买
A
A

A凡

高级认证
 • 128

  总成单
 • 125

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
A凡
128单 / 2分钟
6.44 CNY
9000.0000 USDT
57,960.00 CNY
3000.00~9000.00 USDT 卖出 USDT
购买

秒收放跑分洗黑扣款报警

高级认证
 • 111

  总成单
 • 111

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
秒收放跑分洗黑扣款报警
111单 / 2分钟
6.44 CNY
8108.0745 USDT
52,216.00 CNY
500.00~8108.00 USDT 卖出 USDT
购买

中博

高级认证
 • 234

  总成单
 • 234

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
中博
234单 / 4分钟
6.44 CNY
310.5590 USDT
2,000.00 CNY
300.00~310.00 USDT 卖出 USDT
购买

秒放秒收3分钟电话

高级认证
 • 126

  总成单
 • 126

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
秒放秒收3分钟电话
126单 / 2分钟
6.44 CNY
7763.9751 USDT
50,000.00 CNY
500.00~7763.00 USDT 卖出 USDT
购买

喜羊洋

高级认证
 • 189

  总成单
 • 189

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
喜羊洋
189单 / 2分钟
6.44 CNY
15900.0000 USDT
102,396.00 CNY
3000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

中博

高级认证
 • 234

  总成单
 • 234

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
中博
234单 / 4分钟
6.44 CNY
465.8385 USDT
3,000.00 CNY
100.00~465.00 USDT 卖出 USDT

i暂无挂单

i暂无挂单

注:只显示在线商家