gate.io

 • 涨跌幅起始时间
  主题模式
  亮色
  传统黑
  暗黑色
  • 简体中文
  • 한국어
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁体中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Português
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • Türkçe
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
 • 实时价
  6.6
 • 日涨跌
  + 0.15%
 • 最高价
  7
 • 最低价
  6.06
买入 USDT
买入估价:
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按金额购买
 • 按金额购买
 • 按数量购买
CNY
*必须本人帐户支付
支付方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
卖出 USDT
卖出估价:
充值 USDT 提现 USDT
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按数量出售
 • 按金额出售
 • 按数量出售
USDT
可用余额  USDT
收款方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
普通交易 大宗交易
数量: >=
支付方式:
收起>>
类型 商家(总成单/平均用时) 价格 数量/总额 限额 支付方式
出售

交易查3天流水黑钱报警

高级认证
 • 6404

  总成单
 • 1511

  30日成单
 • 8分钟

  平均用时
交易查3天流水黑钱报警
6404单 / 8分钟
6.62 CNY
14894.2599 USDT
98,600.00 CNY
2000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
出售

币客栈888

高级认证
 • 286

  总成单
 • 182

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
币客栈888
286单 / 1分钟
6.62 CNY
3000.0000 USDT
19,860.00 CNY
3000.00~3000.00 USDT 买入 USDT
出售

交易查流水℃不通过不交易

高级认证
 • 1777

  总成单
 • 267

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
交易查流水℃不通过不交易
1777单 / 2分钟
6.62 CNY
22689.0000 USDT
150,201.18 CNY
4000.00~22689.00 USDT 买入 USDT
出售

游信-提供流水-介意勿扰

高级认证
 • 2942

  总成单
 • 1128

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
游信-提供流水-介意勿扰
2942单 / 5分钟
6.62 CNY
172.0000 USDT
1,138.64 CNY
100.00~300.00 USDT 买入 USDT
出售

...大胡子...

高级认证
 • 5762

  总成单
 • 2469

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
...大胡子...
5762单 / 4分钟
6.62 CNY
804.7130 USDT
5,327.20 CNY
500.00~2060.00 USDT 买入 USDT
出售

菲妹一拒收黑钱报警

高级认证
 • 4500

  总成单
 • 4171

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
菲妹一拒收黑钱报警
4500单 / 1分钟
6.62 CNY
189.5228 USDT
1,254.64 CNY
189.52~189.52 USDT 买入 USDT
出售

我是认真的

高级认证
 • 103

  总成单
 • 103

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
我是认真的
103单 / 4分钟
6.61 CNY
15000.0000 USDT
99,150.00 CNY
5000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

许**

高级认证
 • 8619

  总成单
 • 853

  30日成单
 • 6分钟

  平均用时
许**
8619单 / 6分钟
6.61 CNY
2107.0000 USDT
13,927.27 CNY
101.00~2107.00 USDT 买入 USDT
出售

MJ商行丶黑钱报警不退

高级认证
 • 1577

  总成单
 • 657

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
MJ商行丶黑钱报警不退
1577单 / 2分钟
6.61 CNY
21032.0000 USDT
139,021.52 CNY
2000.00~21032.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信请实名付款

高级认证
 • 1370

  总成单
 • 446

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
诚信请实名付款
1370单 / 4分钟
6.61 CNY
8066.0000 USDT
53,316.26 CNY
8000.00~8066.00 USDT 买入 USDT
出售

资金要安全

高级认证
 • 3403

  总成单
 • 1825

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
资金要安全
3403单 / 4分钟
6.61 CNY
14500.0000 USDT
95,845.00 CNY
3000.00~7500.00 USDT 买入 USDT
出售

黑钱必查勿扰!

高级认证
 • 273

  总成单
 • 268

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
黑钱必查勿扰!
273单 / 2分钟
6.61 CNY
9433.0000 USDT
62,352.13 CNY
2000.00~9433.00 USDT 买入 USDT
出售

黑资报警-秒收秒付

高级认证
 • 1564

  总成单
 • 542

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
黑资报警-秒收秒付
1564单 / 4分钟
6.61 CNY
2017.7141 USDT
13,337.09 CNY
100.00~2169.00 USDT 买入 USDT
出售

许**

高级认证
 • 2503

  总成单
 • 759

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
许**
2503单 / 2分钟
6.61 CNY
8025.0000 USDT
53,045.25 CNY
600.00~8025.00 USDT 买入 USDT
出售

极速60秒拒黑

高级认证
 • 1171

  总成单
 • 835

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
极速60秒拒黑
1171单 / 1分钟
6.61 CNY
4356.6700 USDT
28,797.58 CNY
400.00~4356.67 USDT 买入 USDT
出售

诚信在线,交易提供流水❤

高级认证
 • 549

  总成单
 • 549

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信在线,交易提供流水❤
549单 / 2分钟
6.61 CNY
5000.0000 USDT
33,050.00 CNY
3000.00~5000.00 USDT 买入 USDT
出售

三姐

高级认证
 • 3509

  总成单
 • 1928

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
三姐
3509单 / 2分钟
6.61 CNY
12580.0000 USDT
83,153.80 CNY
499.00~7560.00 USDT 买入 USDT
出售

如你所愿商家(黑钱必究)

高级认证
 • 142

  总成单
 • 67

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
如你所愿商家(黑钱必究)
142单 / 2分钟
6.61 CNY
26632.0000 USDT
176,037.52 CNY
2000.00~26632.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信请实名付款

高级认证
 • 1370

  总成单
 • 446

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
诚信请实名付款
1370单 / 4分钟
6.61 CNY
10436.0000 USDT
68,981.96 CNY
10000.00~10436.00 USDT 买入 USDT
出售

资金安全,稳定可长期

高级认证
 • 1968

  总成单
 • 1169

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
资金安全,稳定可长期
1968单 / 1分钟
6.61 CNY
3426.2829 USDT
22,647.72 CNY
200.00~750.00 USDT 买入 USDT
出售
D
D

DXXX

高级认证
 • 5988

  总成单
 • 2798

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
DXXX
5988单 / 1分钟
6.61 CNY
18631.0000 USDT
123,150.91 CNY
66.00~366.00 USDT 买入 USDT
出售

黑资金报警秒付-秒放

高级认证
 • 949

  总成单
 • 379

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
黑资金报警秒付-秒放
949单 / 3分钟
6.61 CNY
15205.0000 USDT
100,505.05 CNY
1500.00~15205.00 USDT 买入 USDT
出售

四海工作室洗黑钱举报

高级认证
 • 180

  总成单
 • 180

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
四海工作室洗黑钱举报
180单 / 2分钟
6.61 CNY
6457.2814 USDT
42,682.63 CNY
660.00~6600.00 USDT 买入 USDT
出售

黑钱报警不二话

高级认证
 • 2066

  总成单
 • 1494

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
黑钱报警不二话
2066单 / 1分钟
6.61 CNY
1370.4221 USDT
9,058.49 CNY
1000.00~5909.00 USDT 买入 USDT
出售

半梦半醒半浮生

高级认证
 • 289

  总成单
 • 287

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
半梦半醒半浮生
289单 / 1分钟
6.61 CNY
7392.0000 USDT
48,861.12 CNY
7392.00~7392.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水诚信

身份认证
 • 28

  总成单
 • 28

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
查流水诚信
28单 / 2分钟
6.61 CNY
4166.0000 USDT
27,537.26 CNY
4166.00~4166.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信在线,交易提供流水❤

高级认证
 • 549

  总成单
 • 549

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信在线,交易提供流水❤
549单 / 2分钟
6.61 CNY
6974.2814 USDT
46,100.00 CNY
3000.00~10000.00 USDT 买入 USDT
出售

查流水,黑钱跑分报警没收

高级认证
 • 1

  总成单
 • 1

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
查流水,黑钱跑分报警没收
1单 / 1分钟
6.61 CNY
29990.0000 USDT
198,233.90 CNY
10000.00~29990.00 USDT 买入 USDT
出售

星牛资本

高级认证
 • 5279

  总成单
 • 725

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
星牛资本
5279单 / 2分钟
6.61 CNY
9111.2829 USDT
60,225.57 CNY
1500.00~3000.00 USDT 买入 USDT
出售

哒哒哒的

身份认证
 • 20

  总成单
 • 14

  30日成单
 • 19分钟

  平均用时
哒哒哒的
20单 / 19分钟
6.60 CNY
15000.0000 USDT
99,000.00 CNY
15000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
购买

实名付款商家

高级认证
 • 144

  总成单
 • 144

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
实名付款商家
144单 / 4分钟
6.60 CNY
26727.2727 USDT
176,400.00 CNY
4000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

你总是这么优秀

身份认证
 • 956

  总成单
 • 835

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
你总是这么优秀
956单 / 2分钟
6.59 CNY
2000.0000 USDT
13,180.00 CNY
1000.00~2000.00 USDT 卖出 USDT
购买

蜂儿

高级认证
 • 64

  总成单
 • 55

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
蜂儿
64单 / 2分钟
6.59 CNY
5300.0000 USDT
34,927.00 CNY
1000.00~5300.00 USDT 卖出 USDT
购买

菲妹一拒收黑钱报警

高级认证
 • 4500

  总成单
 • 4171

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
菲妹一拒收黑钱报警
4500单 / 1分钟
6.59 CNY
127.2083 USDT
838.30 CNY
80.00~4387.56 USDT 卖出 USDT
购买

抽查现金流水黑钱必究报警

高级认证
 • 110

  总成单
 • 110

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
抽查现金流水黑钱必究报警
110单 / 2分钟
6.59 CNY
924.6452 USDT
6,093.41 CNY
100.00~700.00 USDT 卖出 USDT
购买

焦**

高级认证
 • 4495

  总成单
 • 1484

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
焦**
4495单 / 1分钟
6.59 CNY
928.1089 USDT
6,116.23 CNY
400.00~20000.00 USDT 卖出 USDT
购买

昊天冕下

高级认证
 • 487

  总成单
 • 466

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
昊天冕下
487单 / 1分钟
6.59 CNY
17600.0000 USDT
115,984.00 CNY
2000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

海派甜心

高级认证
 • 429

  总成单
 • 429

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
海派甜心
429单 / 2分钟
6.59 CNY
23520.4855 USDT
155,000.00 CNY
2000.00~7400.00 USDT 卖出 USDT
购买

查流水黑钱洗钱违法绕道

高级认证
 • 4823

  总成单
 • 1299

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
查流水黑钱洗钱违法绕道
4823单 / 2分钟
6.59 CNY
1138.0880 USDT
7,500.00 CNY
888.89~1137.78 USDT 卖出 USDT
购买

公安备案黑资跑分必报警

高级认证
 • 595

  总成单
 • 595

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
公安备案黑资跑分必报警
595单 / 1分钟
6.58 CNY
15770.7307 USDT
103,771.40 CNY
2000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

小楼OTC

高级认证
 • 3284

  总成单
 • 304

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
小楼OTC
3284单 / 3分钟
6.58 CNY
14420.0000 USDT
94,883.60 CNY
3000.00~30000.00 USDT 卖出 USDT
购买

交易查3天流水黑钱报警

高级认证
 • 6404

  总成单
 • 1511

  30日成单
 • 8分钟

  平均用时
交易查3天流水黑钱报警
6404单 / 8分钟
6.58 CNY
30000.0000 USDT
197,400.00 CNY
2000.00~30000.00 USDT 卖出 USDT
购买

我是认真的

高级认证
 • 103

  总成单
 • 103

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
我是认真的
103单 / 4分钟
6.58 CNY
20000.0000 USDT
131,600.00 CNY
5000.00~20000.00 USDT 卖出 USDT
购买

游信-提供流水-介意勿扰

高级认证
 • 2942

  总成单
 • 1128

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
游信-提供流水-介意勿扰
2942单 / 5分钟
6.58 CNY
27542.6356 USDT
181,230.54 CNY
300.00~3000.00 USDT 卖出 USDT
购买

赚老婆本跑分查流洗黑报警

高级认证
 • 2357

  总成单
 • 438

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
赚老婆本跑分查流洗黑报警
2357单 / 2分钟
6.58 CNY
30000.0000 USDT
197,400.00 CNY
2000.00~5000.00 USDT 卖出 USDT
购买

黑钱没收报警

高级认证
 • 44

  总成单
 • 6

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
黑钱没收报警
44单 / 2分钟
6.58 CNY
6200.0000 USDT
40,796.00 CNY
6200.00~6200.00 USDT 卖出 USDT
购买

牛运恒通

高级认证
 • 55308

  总成单
 • 982

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
牛运恒通
55308单 / 1分钟
6.58 CNY
28970.8220 USDT
190,628.00 CNY
50.00~1000.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信在线,交易提供流水❤

高级认证
 • 549

  总成单
 • 549

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信在线,交易提供流水❤
549单 / 2分钟
6.58 CNY
15000.0000 USDT
98,700.00 CNY
5000.00~15000.00 USDT 卖出 USDT
购买

黑资报警-秒收秒付

高级认证
 • 1564

  总成单
 • 542

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
黑资报警-秒收秒付
1564单 / 4分钟
6.58 CNY
21000.0000 USDT
138,180.00 CNY
1000.00~21000.00 USDT 卖出 USDT
购买

拉飞82

高级认证
 • 1377

  总成单
 • 205

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
拉飞82
1377单 / 2分钟
6.58 CNY
4000.0000 USDT
26,320.00 CNY
2000.00~4000.00 USDT 卖出 USDT
购买

菲妹一拒收黑钱报警

高级认证
 • 4500

  总成单
 • 4171

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
菲妹一拒收黑钱报警
4500单 / 1分钟
6.58 CNY
4559.2705 USDT
30,000.00 CNY
40.00~4559.27 USDT 卖出 USDT
购买

黑钱报警没收,三天流水

高级认证
 • 500

  总成单
 • 136

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
黑钱报警没收,三天流水
500单 / 2分钟
6.58 CNY
10000.0000 USDT
65,800.00 CNY
2000.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

天涯若比邻

高级认证
 • 2540

  总成单
 • 2515

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
天涯若比邻
2540单 / 1分钟
6.58 CNY
10000.0000 USDT
65,800.00 CNY
800.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

动态互关干净U我系大美妞

高级认证
 • 10378

  总成单
 • 2607

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
动态互关干净U我系大美妞
10378单 / 4分钟
6.58 CNY
28218.0376 USDT
185,674.68 CNY
20.00~14000.00 USDT 卖出 USDT
购买

拒查流水,请勿下单

高级认证
 • 6013

  总成单
 • 775

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
拒查流水,请勿下单
6013单 / 4分钟
6.58 CNY
30000.0000 USDT
197,400.00 CNY
200.00~1500.00 USDT 卖出 USDT
购买

诚信秒放秒付黑钱绕道

高级认证
 • 348

  总成单
 • 348

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信秒放秒付黑钱绕道
348单 / 2分钟
6.58 CNY
3000.0000 USDT
19,740.00 CNY
300.00~3000.00 USDT 卖出 USDT
购买

努力向前

高级认证
 • 29172

  总成单
 • 2052

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
努力向前
29172单 / 3分钟
6.58 CNY
30000.0000 USDT
197,400.00 CNY
20.00~200.00 USDT 卖出 USDT
购买

二哥币行严查流水介意勿拍

高级认证
 • 425

  总成单
 • 244

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
二哥币行严查流水介意勿拍
425单 / 3分钟
6.58 CNY
12000.0000 USDT
78,960.00 CNY
2000.00~12000.00 USDT 卖出 USDT
购买

好硬

身份认证
 • 448

  总成单
 • 6

  30日成单
 • 6分钟

  平均用时
好硬
448单 / 6分钟
6.58 CNY
759.8784 USDT
5,000.00 CNY
759.00~759.88 USDT 卖出 USDT
购买

...大胡子...

高级认证
 • 5762

  总成单
 • 2469

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
...大胡子...
5762单 / 4分钟
6.58 CNY
7500.0000 USDT
49,350.00 CNY
1000.00~7500.00 USDT 卖出 USDT

i暂无挂单

i暂无挂单

注:只显示在线商家