gate.io

 • 涨跌幅起始时间
  主题模式
  亮色
  传统黑
  暗黑色
  • 简体中文
  • 한국어
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁体中文
  • Español
  • Русский язык
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Português
  • ภาษาไทย
  • Indonesia
  • Türkçe
  • 日本語
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 >
USDT/CNY USDT/人民币 (大宗交易) >
BTC/CNY BTC/人民币 >
ETH/CNY ETH/人民币 >
 • 实时价
  ¥6.59
 • 日涨跌
  -1.19%
 • 最高价
  ¥6.99
 • 最低价
  ¥5.8
买入 USDT
买入估价: ¥
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按金额购买
 • 按金额购买
 • 按数量购买
CNY
*必须本人帐户支付
支付方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
卖出 USDT
卖出估价: ¥
充值 USDT 提现 USDT
(可以使用商家模式下单,自由定价)
按数量出售
 • 按金额出售
 • 按数量出售
USDT
可用余额  USDT
收款方式
 • 支付宝
 • 微信
 • 银行转账
普通交易 大宗交易
数量:
支付方式:
收起>>
类型 商家(总成单/平均用时) 价格 数量/总额 限额 支付方式
出售

要的就是速度

高级认证
 • 105

  总成单
 • 90

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
要的就是速度
105单 / 2分钟
6.65 CNY
15000.0000 USDT
99,750.00 CNY
500.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信交易查流水

高级认证
 • 1945

  总成单
 • 617

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
诚信交易查流水
1945单 / 1分钟
6.65 CNY
5438.0000 USDT
36,162.70 CNY
1400.00~5438.00 USDT 买入 USDT
出售

毕姥爷-诚信商家-1号

高级认证
 • 841

  总成单
 • 664

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
毕姥爷-诚信商家-1号
841单 / 1分钟
6.65 CNY
8251.0000 USDT
54,869.15 CNY
1400.00~8251.00 USDT 买入 USDT
出售

彤铮岁月

高级认证
 • 118

  总成单
 • 118

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
彤铮岁月
118单 / 5分钟
6.65 CNY
15015.0150 USDT
99,849.84 CNY
3000.00~15015.02 USDT 买入 USDT
出售

买必赢-查流水-安全秒放

高级认证
 • 1292

  总成单
 • 796

  30日成单
 • 7分钟

  平均用时
买必赢-查流水-安全秒放
1292单 / 7分钟
6.65 CNY
3955.0000 USDT
26,300.75 CNY
1500.00~3955.00 USDT 买入 USDT
出售

余**

高级认证
 • 23

  总成单
 • 10

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
余**
23单 / 1分钟
6.65 CNY
5000.0000 USDT
33,250.00 CNY
5000.00~5000.00 USDT 买入 USDT
出售

彤铮岁月

高级认证
 • 118

  总成单
 • 118

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
彤铮岁月
118单 / 5分钟
6.64 CNY
10542.1687 USDT
70,000.00 CNY
3000.00~10542.17 USDT 买入 USDT
出售

华哥币商~黑钱勿扰

高级认证
 • 65

  总成单
 • 65

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
华哥币商~黑钱勿扰
65单 / 5分钟
6.64 CNY
14384.0000 USDT
95,509.76 CNY
2000.00~14384.00 USDT 买入 USDT
出售

阿辰极速诚信支付

高级认证
 • 3243

  总成单
 • 1620

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
阿辰极速诚信支付
3243单 / 5分钟
6.63 CNY
15576.0181 USDT
103,269.00 CNY
500.00~1000.00 USDT 买入 USDT
出售

黑资金报警秒付-秒放

高级认证
 • 3065

  总成单
 • 1815

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
黑资金报警秒付-秒放
3065单 / 2分钟
6.63 CNY
7096.0000 USDT
47,046.48 CNY
500.00~7096.00 USDT 买入 USDT
出售

秒到(提供流水介意勿扰)

高级认证
 • 637

  总成单
 • 637

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
秒到(提供流水介意勿扰)
637单 / 1分钟
6.63 CNY
5000.0000 USDT
33,150.00 CNY
1000.00~5000.00 USDT 买入 USDT
出售

要的就是速度

高级认证
 • 105

  总成单
 • 90

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
要的就是速度
105单 / 2分钟
6.63 CNY
15000.0000 USDT
99,450.00 CNY
3000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

本人实名付资金安全记放币

高级认证
 • 6050

  总成单
 • 1562

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
本人实名付资金安全记放币
6050单 / 4分钟
6.63 CNY
10667.0000 USDT
70,722.21 CNY
2600.00~7500.00 USDT 买入 USDT
出售

实名交易黑资不放

身份认证
 • 5790

  总成单
 • 2478

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
实名交易黑资不放
5790单 / 2分钟
6.63 CNY
1201.0000 USDT
7,962.63 CNY
200.00~350.00 USDT 买入 USDT
出售

小祁查流水

身份认证
 • 44

  总成单
 • 44

  30日成单
 • 6分钟

  平均用时
小祁查流水
44单 / 6分钟
6.63 CNY
10800.0000 USDT
71,604.00 CNY
1000.00~10800.00 USDT 买入 USDT
出售

小祁查流水

身份认证
 • 44

  总成单
 • 44

  30日成单
 • 6分钟

  平均用时
小祁查流水
44单 / 6分钟
6.63 CNY
2600.0000 USDT
17,238.00 CNY
1000.00~2600.00 USDT 买入 USDT
出售

三只松鼠

高级认证
 • 13875

  总成单
 • 1163

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
三只松鼠
13875单 / 1分钟
6.62 CNY
13642.3339 USDT
90,312.25 CNY
100.00~300.00 USDT 买入 USDT
出售

秒到(提供流水介意勿扰)

高级认证
 • 637

  总成单
 • 637

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
秒到(提供流水介意勿扰)
637单 / 1分钟
6.62 CNY
5000.0000 USDT
33,100.00 CNY
1000.00~5000.00 USDT 买入 USDT
出售

婷姐查流水,黑钱报警

高级认证
 • 3269

  总成单
 • 235

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
婷姐查流水,黑钱报警
3269单 / 3分钟
6.62 CNY
9804.8520 USDT
64,908.12 CNY
999.00~12826.00 USDT 买入 USDT
出售

交易查流水、介意勿下单。

高级认证
 • 1525

  总成单
 • 332

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
交易查流水、介意勿下单。
1525单 / 4分钟
6.62 CNY
3000.0000 USDT
19,860.00 CNY
3000.00~3000.00 USDT 买入 USDT
出售

小老虎商行严查流水

高级认证
 • 516

  总成单
 • 516

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
小老虎商行严查流水
516单 / 3分钟
6.62 CNY
21092.9004 USDT
139,635.00 CNY
600.00~16000.00 USDT 买入 USDT
出售

诚信币商-交易查流水

高级认证
 • 971

  总成单
 • 268

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
诚信币商-交易查流水
971单 / 2分钟
6.62 CNY
10500.0000 USDT
69,510.00 CNY
3000.00~10500.00 USDT 买入 USDT
出售

壹1216267693

高级认证
 • 613

  总成单
 • 436

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
壹1216267693
613单 / 3分钟
6.62 CNY
16447.1300 USDT
108,880.00 CNY
7552.87~7552.87 USDT 买入 USDT
出售

币姥爷-必查流水介意勿拍

高级认证
 • 1995

  总成单
 • 419

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
币姥爷-必查流水介意勿拍
1995单 / 1分钟
6.62 CNY
30000.0000 USDT
198,600.00 CNY
2900.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

提供流水介意勿拍祝君好运

高级认证
 • 671

  总成单
 • 426

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
提供流水介意勿拍祝君好运
671单 / 2分钟
6.61 CNY
400.0000 USDT
2,644.00 CNY
400.00~400.00 USDT 买入 USDT
出售

交易查流水℃不通过不交易

高级认证
 • 2834

  总成单
 • 1008

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
交易查流水℃不通过不交易
2834单 / 1分钟
6.61 CNY
30000.0000 USDT
198,300.00 CNY
3000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

支持查流水的下单谢谢配合

高级认证
 • 3780

  总成单
 • 829

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
支持查流水的下单谢谢配合
3780单 / 1分钟
6.60 CNY
29472.0000 USDT
194,515.20 CNY
6000.00~29472.00 USDT 买入 USDT
出售

花样作死

高级认证
 • 382

  总成单
 • 1

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
花样作死
382单 / 1分钟
6.60 CNY
10687.0000 USDT
70,534.20 CNY
5000.00~10687.00 USDT 买入 USDT
出售

黑钱拒收,立马报警。

高级认证
 • 1867

  总成单
 • 552

  30日成单
 • 5分钟

  平均用时
黑钱拒收,立马报警。
1867单 / 5分钟
6.60 CNY
15000.0000 USDT
99,000.00 CNY
5000.00~15000.00 USDT 买入 USDT
出售

查看流水,介意勿拍

高级认证
 • 3301

  总成单
 • 1135

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
查看流水,介意勿拍
3301单 / 2分钟
6.60 CNY
22424.2425 USDT
148,000.00 CNY
7000.00~30000.00 USDT 买入 USDT
购买

秒到(提供流水介意勿扰)

高级认证
 • 637

  总成单
 • 637

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
秒到(提供流水介意勿扰)
637单 / 1分钟
6.58 CNY
1000.0000 USDT
6,580.00 CNY
1000.00~3000.00 USDT 卖出 USDT
购买
5
5

5385668

高级认证
 • 379

  总成单
 • 358

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
5385668
379单 / 2分钟
6.57 CNY
837.1385 USDT
5,500.00 CNY
837.00~837.14 USDT 卖出 USDT
购买

焦**

高级认证
 • 5402

  总成单
 • 569

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
焦**
5402单 / 1分钟
6.57 CNY
1500.0000 USDT
9,855.00 CNY
1500.00~1500.00 USDT 卖出 USDT
购买

秒到(提供流水介意勿扰)

高级认证
 • 637

  总成单
 • 637

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
秒到(提供流水介意勿扰)
637单 / 1分钟
6.57 CNY
2000.0000 USDT
13,140.00 CNY
1000.00~2000.00 USDT 卖出 USDT
购买

辽宁号

高级认证
 • 314

  总成单
 • 266

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
辽宁号
314单 / 4分钟
6.57 CNY
3500.0000 USDT
22,995.00 CNY
3000.00~3500.00 USDT 卖出 USDT
购买

小小布丁3

高级认证
 • 575

  总成单
 • 439

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
小小布丁3
575单 / 2分钟
6.57 CNY
3181.1263 USDT
20,900.00 CNY
1000.00~3181.13 USDT 卖出 USDT
购买

本人实名付资金安全记放币

高级认证
 • 6050

  总成单
 • 1562

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
本人实名付资金安全记放币
6050单 / 4分钟
6.57 CNY
15000.0000 USDT
98,550.00 CNY
5000.00~7500.00 USDT 卖出 USDT
购买

许**

高级认证
 • 254

  总成单
 • 97

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
许**
254单 / 3分钟
6.57 CNY
9000.0000 USDT
59,130.00 CNY
9000.00~9000.00 USDT 卖出 USDT
购买

婷婷2021

高级认证
 • 1739

  总成单
 • 1739

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
婷婷2021
1739单 / 1分钟
6.57 CNY
1000.0000 USDT
6,570.00 CNY
200.00~1000.00 USDT 卖出 USDT
购买

小乔币仓

高级认证
 • 250

  总成单
 • 250

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
小乔币仓
250单 / 2分钟
6.57 CNY
3044.0000 USDT
19,999.08 CNY
1000.00~3044.00 USDT 卖出 USDT
购买

精神小妹币圈

高级认证
 • 217

  总成单
 • 110

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
精神小妹币圈
217单 / 4分钟
6.56 CNY
14604.8781 USDT
95,808.00 CNY
5000.00~26800.00 USDT 卖出 USDT
购买

U币币商

高级认证
 • 501

  总成单
 • 501

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
U币币商
501单 / 3分钟
6.56 CNY
2062.4797 USDT
13,529.86 CNY
2000.00~7500.00 USDT 卖出 USDT
购买

提供流水介意勿拍祝君好运

高级认证
 • 671

  总成单
 • 426

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
提供流水介意勿拍祝君好运
671单 / 2分钟
6.56 CNY
1000.0000 USDT
6,560.00 CNY
800.00~1000.00 USDT 卖出 USDT
购买

嘟嘟@✘

高级认证
 • 502

  总成单
 • 308

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
嘟嘟@✘
502单 / 3分钟
6.56 CNY
4115.8537 USDT
27,000.00 CNY
4115.85~4115.85 USDT 卖出 USDT
购买

夏天好冷

高级认证
 • 220

  总成单
 • 143

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
夏天好冷
220单 / 2分钟
6.56 CNY
8450.0000 USDT
55,432.00 CNY
2000.00~13450.00 USDT 卖出 USDT
购买

嘟嘟@✘

高级认证
 • 502

  总成单
 • 308

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
嘟嘟@✘
502单 / 3分钟
6.56 CNY
3963.4146 USDT
26,000.00 CNY
3963.41~3963.41 USDT 卖出 USDT
购买

雷电

高级认证
 • 95

  总成单
 • 95

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
雷电
95单 / 4分钟
6.56 CNY
5792.6829 USDT
38,000.00 CNY
3000.00~5792.68 USDT 卖出 USDT
购买

二哥币行严查流水介意勿拍

高级认证
 • 853

  总成单
 • 118

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
二哥币行严查流水介意勿拍
853单 / 3分钟
6.56 CNY
1200.0000 USDT
7,872.00 CNY
1200.00~1200.00 USDT 卖出 USDT
购买

金福在线

高级认证
 • 1622

  总成单
 • 1622

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
金福在线
1622单 / 2分钟
6.56 CNY
5196.0979 USDT
34,086.40 CNY
200.00~6097.00 USDT 卖出 USDT
购买

徐**

高级认证
 • 36

  总成单
 • 34

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
徐**
36单 / 3分钟
6.56 CNY
13495.8841 USDT
88,533.00 CNY
2000.00~13495.00 USDT 卖出 USDT
购买

最快速度打款

高级认证
 • 890

  总成单
 • 182

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
最快速度打款
890单 / 3分钟
6.56 CNY
4496.9512 USDT
29,500.00 CNY
4496.00~4496.95 USDT 卖出 USDT
购买

严查流水,黑钱必究

高级认证
 • 298

  总成单
 • 298

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
严查流水,黑钱必究
298单 / 4分钟
6.56 CNY
8000.0000 USDT
52,480.00 CNY
200.00~8000.00 USDT 卖出 USDT
购买

李**

高级认证
 • 141

  总成单
 • 123

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
李**
141单 / 3分钟
6.56 CNY
300.0000 USDT
1,968.00 CNY
300.00~300.00 USDT 卖出 USDT
购买

婷婷2021

高级认证
 • 1739

  总成单
 • 1739

  30日成单
 • 1分钟

  平均用时
婷婷2021
1739单 / 1分钟
6.56 CNY
1000.0000 USDT
6,560.00 CNY
200.00~1000.00 USDT 卖出 USDT
购买

大德商行诚信经营

高级认证
 • 24

  总成单
 • 24

  30日成单
 • 6分钟

  平均用时
大德商行诚信经营
24单 / 6分钟
6.56 CNY
13393.0000 USDT
87,858.08 CNY
4000.00~13393.00 USDT 卖出 USDT
购买

许**

高级认证
 • 254

  总成单
 • 97

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
许**
254单 / 3分钟
6.56 CNY
9000.0000 USDT
59,040.00 CNY
9000.00~9000.00 USDT 卖出 USDT
购买

实名交易黑资不放

身份认证
 • 5790

  总成单
 • 2478

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
实名交易黑资不放
5790单 / 2分钟
6.55 CNY
6000.0000 USDT
39,300.00 CNY
500.00~6000.00 USDT 卖出 USDT
购买

村干部看汇率

高级认证
 • 194

  总成单
 • 170

  30日成单
 • 4分钟

  平均用时
村干部看汇率
194单 / 4分钟
6.55 CNY
22442.0000 USDT
146,995.00 CNY
2000.00~22442.00 USDT 卖出 USDT
购买

婷姐查流水,黑钱报警

高级认证
 • 3269

  总成单
 • 235

  30日成单
 • 3分钟

  平均用时
婷姐查流水,黑钱报警
3269单 / 3分钟
6.55 CNY
30000.0000 USDT
196,500.00 CNY
1300.00~10000.00 USDT 卖出 USDT
购买

提供流水介意勿拍祝君好运

高级认证
 • 671

  总成单
 • 426

  30日成单
 • 2分钟

  平均用时
提供流水介意勿拍祝君好运
671单 / 2分钟
6.55 CNY
1500.0000 USDT
9,825.00 CNY
1200.00~1500.00 USDT 卖出 USDT

i暂无挂单

i暂无挂单

注:只显示在线商家