• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

BTC /USDT

28451.8

-0.27 %

ETH /USDT

1820.51

-0.21 %

ARB /USDT

1.25256

-6.26 %

ID /USDT

0.490989

1.73 %

DOGE /USDT

0.084079

8.67 %

LQTY /USDT

2.2912

3.66 %

CFX /USDT

0.386700

-7.56 %

USDC /USDT

0.9993

-0.01 %

SHIB /USDT

0.0000113111

4.40 %

BLUR /USDT

0.6226

-2.15 %

FLOKI /USDT

0.0000370835

10.47 %

FIL /USDT

5.7103

-0.18 %

XEN /USDT

0.00000248

22.77 %

VOLT /USDT

0.0000013257

-0.81 %

LTC /USDT

92.90

-0.17 %

MAGIC /USDT

1.42618

-2.68 %

VGX /USDT

0.34574

3.12 %

KAS /USDT

0.040753

15.42 %

TOMI /USDT

2.08617

-0.26 %

FTM /USDT

0.46621

-1.52 %

AGIX /USDT

0.41761

-4.88 %

OAX /USDT

0.309676

-7.40 %

TRX /USDT

0.06579

-0.28 %

DOT /USDT

6.4000

1.67 %

TEM /USDT

0.05120

-1.31 %

XDB /USDT

0.0013565

-8.15 %

RDNT /USDT

0.33914

-8.87 %

MASK /USDT

6.00141

-4.94 %

ADA /USDT

0.38815

-1.74 %

VRA /USDT

0.0063783

3.53 %

SXP /USDT

0.68566

11.73 %

DODO /USDT

0.180099

-2.39 %

CSIX /USDT

0.050911

-4.57 %

GNS /USDT

7.3807

-4.20 %

HBAR /USDT

0.074086

1.38 %

LINK /USDT

7.5134

-0.62 %

XRD /USDT

0.042950

3.56 %

ETC /USDT

21.021

1.64 %

DZOO /USDT

0.0289648

-6.49 %

AGLA /USDT

0.07512

-0.68 %

BNB /USDT

315.72

-0.01 %

SOL /USDT

21.040

-0.37 %

HAI /USDT

0.03906

-0.88 %

ASTRA /USDT

0.32368

3.18 %

HOOK /USDT

1.82180

-0.75 %

LUNC /USDT

0.00012600

-0.20 %

SUN /USDT

0.0064646

-0.91 %

SQUAD /USDT

0.019733

4.67 %

EOS /USDT

1.2031

0.92 %

ACS /USDT

0.00814579

0.15 %

DYDX /USDT

2.4292

-1.92 %

GALA /USDT

0.041273

-0.57 %

BTT /USDT

0.0000006284

-1.14 %

SYN /USDT

0.8882

-3.07 %

RNDR /USDT

1.3137

-1.74 %

1INCH /USDT

0.53651

-2.57 %

STX /USDT

0.87354

-4.26 %

ATOM /USDT

11.4050

1.90 %

GRV /USDT

0.67771

5.05 %

INJ /USDT

5.0446

4.10 %

HIGH /USDT

2.1565

-3.35 %

OP /USDT

2.2766

-0.31 %

APE /USDT

4.2380

1.18 %

ACH /USDT

0.034537

-3.16 %

KEY /USDT

0.0093348

-4.84 %

SDAO /USDT

0.6039

-2.28 %

NFT /USDT

0.00000038288

0.63 %

HFT /USDT

0.59013

-1.35 %

EVER /USDT

0.076131

-1.08 %

FLR /USDT

0.035013

-1.26 %

MINA /USDT

0.76660

-1.12 %

CARE /USDT

0.002411

-16.63 %

ANKR /USDT

0.03614

0.92 %

LUNA /USDT

1.2956

0.15 %

SPA /USDT

0.005315

-2.95 %

DC /USDT

0.0013374

16.90 %

ZMT /USDT

0.080000

97.94 %

VINU /USDT

0.00000001324

-5.76 %

SMART /USDT

1.0476

-5.26 %

AVAX /USDT

17.730

0.04 %

SLP /USDT

0.0028454

5.48 %

ZIL /USDT

0.031905

8.07 %

XLM /USDT

0.108864

-3.12 %

STIK /USDT

1.29900

9.10 %

SCLP /USDT

0.26505

6.81 %

SOS /USDT

0.00000011867

3.56 %

GFT /USDT

0.048356

0.44 %

VELO /USDT

0.006620

-6.44 %

GPT /USDT

0.0831356

-2.92 %

MCG /USDT

0.10556

1.46 %

RACA /USDT

0.00019495

-0.83 %

USDD /USDT

0.99036

0.11 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025571

-1.79 %

JASMY /USDT

0.0050742

-2.22 %

STORE /USDT

0.032628

0.44 %

ASTR /USDT

0.064038

-0.49 %

FLUX /USDT

0.61464

-0.79 %

WEMIX /USDT

1.3973

0.48 %

BONE /USDT

1.1190

4.81 %

WBT /USDT

5.334

0.01 %

FDT /USDT

0.05156

-0.11 %

KON /USDT

0.08504

0.22 %

UNI /USDT

6.0515

-0.41 %

HOT /USDT

0.002033

-5.17 %

FET /USDT

0.36048

-2.19 %

CHO /USDT

0.62041

2.57 %

DHX /USDT

3.7301

0.50 %

BRISE /USDT

0.00000045664

-2.78 %

GMM /USDT

0.00142314

-5.07 %

PAW /USDT

0.0000000352060

7.53 %

POLYX /USDT

0.1678

-1.41 %

SSV /USDT

37.5387

-0.04 %

CTI /USDT

0.033917

6.12 %

GMT /USDT

0.39218

0.23 %

AOG /USDT

0.01603

-2.90 %

CSPR /USDT

0.039930

-0.67 %

VAI /USDT

0.099227

-3.82 %

ICX /USDT

0.2779

-4.10 %

NEAR /USDT

1.9858

-0.59 %

LDO /USDT

2.3981

-0.60 %

IGU /USDT

0.06714

-4.53 %

DAG /USDT

0.04420

-16.36 %

APT /USDT

11.3341

-0.15 %

OPUL /USDT

0.162954

0.13 %

XCN /USDT

0.004099

-0.94 %

PYR /USDT

3.8217

5.96 %

HAM /USDT

0.0000000033113

0.59 %

NOM /USDT

0.90715

-8.37 %

SRM /USDT

0.23777

10.42 %

UNDEAD /USDT

0.21332

-0.55 %

MPI /USDT

0.0037437

-0.41 %

VOXEL /USDT

0.24034

-1.86 %

ALGO /USDT

0.22215

-1.68 %

METIS /USDT

24.799

0.05 %

CKB /USDT

0.0047539

-4.11 %

BONK /USDT

0.0000006572

2.68 %

MMPRO /USDT

0.24397

0.13 %

TRADE /USDT

0.18885

69.56 %

MOTG /USDT

0.42956

-0.11 %

KDA /USDT

0.99545

0.54 %

DMTR /USDT

0.0400504

0.05 %

MDT /USDT

0.06153

-4.15 %

NVIR /USDT

0.052562

1.03 %

QRDO /USDT

0.10027

-1.85 %

GRT /USDT

0.142057

-2.43 %

FTT /USDT

1.3236

-0.01 %

BDX /USDT

0.055365

0.84 %

WIN /USDT

0.00008787

-1.40 %

OAS /USDT

0.082476

-1.34 %

LOOKS /USDT

0.14771

-3.05 %

IMX /USDT

1.10039

-3.68 %

SPUME /USDT

0.041489

53.66 %

PEOPLE /USDT

0.023746

2.32 %

OCEAN /USDT

0.35354

-1.24 %

CHZ /USDT

0.12150

0.67 %

COCOS /USDT

1.6592

-1.90 %

ATLAS /USDT

0.0033256

0.60 %

HT /USDT

3.6506

0.29 %

LRC /USDT

0.37604

3.32 %

ICP /USDT

5.2168

0.53 %

FITFI /USDT

0.01322

-3.29 %

DIO /USDT

0.00559

8.33 %

CRV /USDT

0.9136

-2.37 %

CEEK /USDT

0.08559

-1.93 %

C98 /USDT

0.28540

-0.17 %

CRPT /USDT

0.09944

-4.15 %

SUSHI /USDT

1.0782

-2.98 %

XDC /USDT

0.042439

-1.96 %

XCH /USDT

38.220

-0.68 %

HIFI /USDT

0.42332

1.19 %

MATIC /USDT

1.11149

-0.25 %

BBC /USDT

0.014048

-4.31 %

SIN /USDT

0.005954

-3.82 %

PROM /USDT

4.8490

-1.12 %

ETHW /USDT

3.4993

2.08 %

JST /USDT

0.02755

1.81 %

AURORA /USDT

0.1847

-0.64 %

GRAIL /USDT

2841.12

-6.22 %

FEAR /USDT

0.14702

-3.22 %

GOAL /USDT

0.1923

-6.01 %

YGG /USDT

0.26112

-0.62 %

AR /USDT

8.703

-1.54 %

BS /USDT

0.39008

-7.26 %

TLOS /USDT

0.16783

1.28 %

OPTIMUS /USDT

0.34376

-10.56 %

NMT /USDT

0.0098523

55.36 %

RIF /USDT

0.140915

-2.90 %

MANA /USDT

0.59507

0.43 %

PRQ /USDT

0.1241

1.72 %

STARL /USDT

0.000002925

8.89 %

OGV /USDT

0.007599

18.51 %

WIT /USDT

0.004168

0.40 %

QTUM /USDT

3.116

-0.54 %

ELON /USDT

0.00000034304

3.03 %

SEELE /USDT

0.003512

-1.67 %

ROUTE /USDT

2.4369

-2.39 %

USTC /USDT

0.021599

0.41 %

D2T /USDT

0.027294

-9.54 %

AZERO /USDT

1.5130

0.91 %

YFII /USDT

1108.70

-0.16 %

BAT /USDT

0.2852

0.88 %

T /USDT

0.03812

-8.84 %

SAND /USDT

0.6310

0.65 %

MAN /USDT

0.0371684

-5.37 %

FRM /USDT

0.05519

0.56 %

ROSE /USDT

0.060762

-0.92 %

PBR /USDT

0.12023

-2.94 %

ALI /USDT

0.035115

-1.99 %

PRIMAL /USDT

0.0045019

-0.64 %

DASH /USDT

58.55

-1.38 %

BCH /USDT

125.23

-0.14 %

TROY /USDT

0.003682

5.20 %

JOE /USDT

0.61148

2.15 %

ZEC /USDT

37.75

-1.43 %

SIDUS /USDT

0.0018439

-3.43 %

CVP /USDT

0.45720

-0.27 %

TRU /USDT

0.079102

-1.24 %

RPL /USDT

43.956

-1.18 %

DSLA /USDT

0.00240845

-9.51 %

UFO /USDT

0.000001490

-2.67 %

XCV /USDT

0.004136

5.42 %

SKL /USDT

0.040694

-1.25 %

STG /USDT

0.7239

-2.63 %

MDAO /USDT

0.29382

-1.07 %

VP /USDT

6.503

0.21 %

RSR /USDT

0.0042605

4.13 %

SWASH /USDT

0.02067

1.42 %

DERC /USDT

0.23025

-3.44 %

MATCH /USDT

0.0000884

13.47 %

GT /USDT

5.1633

-0.69 %

ZRX /USDT

0.3076

-10.26 %

WSI /USDT

0.05707

3.44 %

ZBC /USDT

0.016771

-3.55 %

WOM /USDT

0.024591

-1.40 %

OVR /USDT

0.2939

-0.91 %

ISP /USDT

0.0010470

1.17 %

SPELL /USDT

0.0007917

-6.36 %

STRAX /USDT

0.59534

-6.76 %

PSL /USDT

0.000443

-9.77 %

PIAS /USDT

0.00937

4.80 %

ANC /USDT

0.01870

-1.11 %

KING /USDT

0.011226

-8.50 %

SERO /USDT

0.02825

-1.43 %

ASTO /USDT

0.043198

-7.80 %

BLOK /USDT

0.0025472

2.53 %

FNZ /USDT

0.004799

-5.25 %

MDX /USDT

0.06782

-1.99 %

DESO /USDT

11.9305

6.53 %

ALPH /USDT

0.34388

-1.04 %

ML /USDT

0.10700

-7.27 %

PORTO /USDT

2.5495

-4.42 %

DANA /USDT

0.0061

38.63 %

THETA /USDT

1.0633

-0.09 %

WING /USDT

6.8914

8.39 %

QUACK /USDT

0.0000000010460

0.42 %

RBC /USDT

0.021979

8.99 %

OVO /USDT

0.160997

-0.06 %

ERG /USDT

1.4575

-3.41 %

CRO /USDT

0.069743

0.47 %

GDT /USDT

0.0135

-2.17 %

FTRB /USDT

0.005979

3.56 %

FEVR /USDT

0.00057322

-1.33 %

FIO /USDT

0.03344

-0.53 %

SWP /USDT

0.002026

25.13 %

CQT /USDT

0.1595

2.50 %

SGB /USDT

0.009248

1.08 %

CFG /USDT

0.2960

4.40 %

TSUKA /USDT

0.088160

2.95 %

SFUND /USDT

1.1450

2.29 %

DF /USDT

0.0680

-4.09 %

OSMO /USDT

0.8045

-0.29 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000012859

-9.35 %

COTI /USDT

0.07940

-1.96 %

DEVT /USDT

0.00322

-1.22 %

VXT /USDT

0.018504

-1.11 %

POKT /USDT

0.0500

0.00 %

KLV /USDT

0.00853

0.82 %

GST /USDT

0.020707

-2.11 %

BNX /USDT

0.5899

6.23 %

REN /USDT

0.10346

-5.42 %

RJV /USDT

0.060794

-10.90 %

BOSON /USDT

0.2184

-0.31 %

ZEN /USDT

10.794

-2.98 %

ONSTON /USDT

0.00820

-1.67 %

SNX /USDT

2.5605

0.04 %

SOLO /USDT

0.16403

1.96 %

CORE /USDT

1.7037

-0.19 %

CULT /USDT

0.000006667

-2.88 %

REAP /USDT

0.01775

-0.39 %

ATD /USDT

0.1827

-1.93 %

MC /USDT

0.29717

3.37 %

XCAD /USDT

1.75593

-1.97 %

DKS /USDT

0.002169

-7.62 %

HELLO /USDT

0.037143

-9.10 %

DUSK /USDT

0.1782

-0.61 %

RUNE /USDT

1.4713

0.98 %

BOA /USDT

0.027579

-1.18 %

LINA /USDT

0.0111089

-3.74 %

HNT /USDT

1.3543

-1.03 %

WAVES /USDT

2.135

0.42 %

DARK /USDT

0.029166

-1.66 %

DAO /USDT

1.54852

0.16 %

REDTOKEN /USDT

0.000803

-2.19 %

DEBT /USDT

16.279

-2.17 %

SC /USDT

0.004172

1.40 %

AAVE /USDT

74.33

-0.05 %

RITE /USDT

0.0019087

1.79 %

RFOX /USDT

0.013967

-2.31 %

SONAR /USDT

0.01195

-23.69 %

BSV /USDT

36.176

0.22 %

DENT /USDT

0.00111467

-0.25 %

TIDAL /USDT

0.00032732

-0.21 %

GLQ /USDT

0.0099945

-0.41 %

CRF /USDT

0.002102

1.59 %

TIMECHRONO /USDT

40.456

3.95 %

VADER /USDT

0.000062

31.91 %

XTAG /USDT

0.02926

0.75 %

EJS /USDT

0.004828

-2.83 %

CTC /USDT

0.3615

4.08 %

AIRTNT /USDT

0.000657

0.92 %

MDF /USDT

0.001087

-18.33 %

CAKE /USDT

3.7809

1.88 %

VEMP /USDT

0.01332

1.44 %

METALDR /USDT

0.0007584

-7.16 %

OMG /USDT

1.5372

-2.04 %

FIU /USDT

0.002624

0.45 %

MLT /USDT

0.11657

-0.34 %

VET /USDT

0.02354

0.42 %

NUM /USDT

0.047677

-1.62 %

FEG /USDT

0.0006578

0.59 %

PUSH /USDT

0.36775

-1.46 %

BUY /USDT

0.020053

0.03 %

BLZ /USDT

0.085736

-1.77 %

WOZX /USDT

0.048363

-0.01 %

PHB /USDT

1.140908

-1.44 %

POLC /USDT

0.028323

-3.82 %

GAME /USDT

0.03867

-2.02 %

CELL /USDT

0.3517

13.30 %

AKITA /USDT

0.00000021837

3.49 %

BEL /USDT

0.63236

0.67 %

IRIS /USDT

0.03290

-2.43 %

KISHU /USDT

0.0000000005309

1.66 %

POP /USDT

0.000001248

-6.72 %

PYM /USDT

0.0016242

0.16 %

HOD /USDT

0.00541

-2.34 %

DBC /USDT

0.0048347

-2.92 %

RAY /USDT

0.26370

11.52 %

FCON /USDT

0.0000879

1.50 %

ABBC /USDT

0.082436

-0.12 %

CHNG /USDT

0.11294

8.95 %

HECH /USDT

0.05438

0.23 %

ONE /USDT

0.020753

-1.03 %

NOS /USDT

0.01716

0.29 %

RVN /USDT

0.02659

2.11 %

EGLD /USDT

42.788

-0.35 %

MTL /USDT

1.27189

0.15 %

BVT /USDT

0.017809

-9.03 %

KIN /USDT

0.00000631

2.60 %

PENDLE /USDT

0.37644

5.72 %

CWEB /USDT

0.021629

2.68 %

WAR /USDT

0.008106

2.32 %

PERL /USDT

0.031987

-3.57 %

LBLOCK /USDT

0.0002290

27.71 %

CPOOL /USDT

0.03776

-0.63 %

WNCG /USDT

0.11464

-1.24 %

GMX /USDT

75.759

-0.53 %

RLY /USDT

0.012927

1.73 %

GAL /USDT

1.8083

1.10 %

BDP /USDT

0.20453

-4.68 %

FIN /USDT

0.0011470

1.95 %

LABS /USDT

0.00108108

-2.05 %

GOV /USDT

0.007780

-6.79 %

DYP /USDT

0.10832

-1.55 %

COREUM /USDT

0.25505

-7.32 %

DCRN /USDT

0.2404

4.20 %

ORT /USDT

0.017852

8.82 %

ONG /USDT

0.3042

2.18 %

DREP /USDT

0.4739

2.55 %

LIME /USDT

0.010730

-4.60 %

ARV /USDT

0.00007716

-1.84 %

TWT /USDT

1.1896

-0.23 %

ESG /USDT

0.62673

-3.72 %

FIS /USDT

0.55582

-1.61 %

ZODI /USDT

0.00050

-10.71 %

LIT /USDT

1.09514

-0.65 %

WAXL /USDT

0.60900

0.71 %

CELR /USDT

0.022222

-5.87 %

CHAMP /USDT

0.027692

-4.54 %

ZAM /USDT

0.002621

3.35 %

AXS /USDT

8.446

0.38 %

NBS /USDT

0.000435

-0.91 %

CRU /USDT

1.26692

-0.82 %

XTZ /USDT

1.1244

-0.14 %

ONT /USDT

0.2419

0.54 %

MOB /USDT

1.4339

-2.28 %

DOGGO /USDT

0.000000004006

-0.76 %

WOO /USDT

0.21833

-0.72 %

NEXO /USDT

0.6728

-4.28 %

MGKL /USDT

0.00000109884

-8.79 %

MNW /USDT

1.8305

-2.52 %

WRT /USDT

0.16788

-4.81 %

MHUNT /USDT

0.01010

-0.09 %

BBANK /USDT

0.005830

6.67 %

STORJ /USDT

0.3919

-3.71 %

NAOS /USDT

0.040753

-11.69 %

GLMR /USDT

0.38198

-1.07 %

LOCG /USDT

0.01963

-1.70 %

HIBS /USDT

0.0002802

-1.71 %

MSWAP /USDT

0.0003350

-5.36 %

MESA /USDT

0.002876

-0.41 %

FREE /USDT

0.00000017236

0.98 %

IMPT /USDT

0.0079440

-2.02 %

REALM /USDT

0.01326

-6.02 %

IOTA /USDT

0.2298

1.50 %

RSS3 /USDT

0.18007

1.10 %

KZEN /USDT

0.016039

4.42 %

METAX /USDT

0.0936

-4.97 %

ELT /USDT

0.043303

7.47 %

LEVER /USDT

0.0021421

-2.05 %

REELT /USDT

0.017153

-3.06 %

HE /USDT

0.002715

6.09 %

WWY /USDT

0.006899

-4.84 %

EGAME /USDT

0.000117929

2.42 %

LGX /USDT

0.006946

-0.77 %

CERE /USDT

0.0056293

-3.45 %

LUFFY /USDT

0.0001279

9.03 %

MOVR /USDT

8.3671

-0.81 %

NEO /USDT

12.34

-1.59 %

CANTO /USDT

0.28933

0.65 %

MLK /USDT

0.27935

0.15 %

PLCU /USDT

172.18

-1.75 %

XEM /USDT

0.041574

3.78 %

CVTX /USDT

0.138986

-0.91 %

SPELLFIRE /USDT

0.001206

-7.51 %

CHESS /USDT

0.2684

-3.76 %

METAL /USDT

0.0484

-0.41 %

PBX /USDT

0.001647

-2.65 %

ENJ /USDT

0.41178

0.14 %

LIKE /USDT

0.00536

-10.96 %

NVG /USDT

0.0943

-5.51 %

STND /USDT

0.031351

6.87 %

DDOS /USDT

0.0467

29.36 %

WAM /USDT

0.005207

-1.90 %

SD /USDT

1.1264

-3.08 %

CREDIT /USDT

0.0073240

7.60 %

CELO /USDT

0.66300

-2.78 %

BICO /USDT

0.38344

-1.41 %

YFDAI /USDT

213.014

-0.95 %

SNT /USDT

0.02871

-7.20 %

MKR /USDT

689.28

-0.56 %

HERA /USDT

0.006418

18.69 %

UFT /USDT

0.4028

-2.09 %

WLKN /USDT

0.047683

1.51 %

XYO /USDT

0.005379

3.06 %

WATT /USDT

0.01413

-10.17 %

KLO /USDT

0.009661

-2.02 %

CELT /USDT

0.000181

-7.65 %

PSTAKE /USDT

0.10067

6.54 %

PIP /USDT

0.10709

-5.31 %

GOB /USDT

0.003997

-2.29 %

HSF /USDT

0.7433

-1.82 %

STEPG /USDT

0.0004361

9.84 %

QNT /USDT

126.436

1.01 %

ACA /USDT

0.09967

-0.84 %

BONDLY /USDT

0.005943

0.37 %

UFI /USDT

0.03011

-1.88 %

POPK /USDT

0.008709

-0.61 %

SPO /USDT

0.00167416

16.17 %

TORN /USDT

7.1048

4.85 %

ORAI /USDT

4.1307

-3.66 %

OKB /USDT

41.793

-0.44 %

HADES /USDT

0.8280

-3.29 %

CHR /USDT

0.17281

6.24 %

GITCOIN /USDT

1.8390

-1.84 %

IAG /USDT

0.009375

-0.27 %

EWT /USDT

3.3564

0.07 %

TDROP /USDT

0.003999

-6.49 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008814

-3.37 %

MEAN /USDT

0.02038

0.00 %

KNIGHT /USDT

0.009110

3.66 %

GENS /USDT

0.001376

7.16 %

SUPE /USDT

0.0134

0.75 %

LAZIO /USDT

2.7208

-1.33 %

AIOZ /USDT

0.029067

2.37 %

AAA /USDT

0.000007687

23.42 %

BBF /USDT

0.225

-1.31 %

MXC /USDT

0.019487

0.63 %

SHILL /USDT

0.016500

0.27 %

EUL /USDT

3.5564

1.44 %

ADS /USDT

0.1558

-3.46 %

SFG /USDT

0.007998

18.47 %

FRR /USDT

0.00012

0.00 %

TARA /USDT

0.001695

-0.76 %

PERC /USDT

0.1742

-6.54 %

OOKI /USDT

0.0039915

0.86 %

DES /USDT

0.0015209

-2.22 %

UBXS /USDT

0.036050

10.39 %

UOS /USDT

0.2448

-0.72 %

RNDX /USDT

0.000135

-2.17 %

LOKA /USDT

0.49134

-1.23 %

XPRT /USDT

0.3518

-0.78 %

GARI /USDT

0.05135

-2.78 %

PRMX /USDT

0.0036759

-4.30 %

KUBE /USDT

0.008870

0.44 %

ILV /USDT

59.71

-0.26 %

DFL /USDT

0.002868

6.65 %

OGN /USDT

0.1203

-0.90 %

FXS /USDT

8.796

-0.46 %

CEL /USDT

0.37964

5.90 %

KSM /USDT

33.676

-3.09 %

ATM /USDT

2.8156

-2.35 %

LEASH /USDT

394.98

1.67 %

TLM /USDT

0.020310

-0.51 %

SENATE /USDT

0.057900

-3.57 %

XPR /USDT

0.001479

-1.13 %

CITY /USDT

4.4909

-1.03 %

BAND /USDT

1.8283

-2.54 %

SDN /USDT

0.36818

-0.58 %

REI /USDT

0.03147

-0.19 %

BAJU /USDT

0.075109

-3.42 %

AART /USDT

0.001719

-1.09 %

TOMO /USDT

0.6093

-0.76 %

STOS /USDT

0.56382

2.01 %

O3 /USDT

0.0675

4.32 %

IOST /USDT

0.011026

0.63 %

ATA /USDT

0.16186

-2.66 %

TAMA /USDT

0.011169

-7.65 %

URUS /USDT

17.798

-1.84 %

MONS /USDT

0.014188

0.49 %

VLX /USDT

0.01986

2.21 %

SWFTC /USDT

0.0012452

15.16 %

WZRD /USDT

0.00377

-2.33 %

DEGO /USDT

2.0631

-2.91 %

LPT /USDT

6.980

-3.24 %

BSCPAD /USDT

0.1813

-1.36 %

NBP /USDT

0.000098455

16.74 %

ZKS /USDT

0.062166

-0.22 %

MILO /USDT

0.000000019091

0.20 %

EFI /USDT

0.07486

-3.01 %

VELA /USDT

4.8572

-3.75 %

ZCX /USDT

0.08256

-4.45 %

DCR /USDT

19.897

-1.26 %

HTR /USDT

0.08448

-1.21 %

WNXM /USDT

25.5737

-1.43 %

UMEE /USDT

0.00635

-4.51 %

TWITFI /USDT

0.0005020

-4.23 %

ZLW /USDT

0.033558

-3.74 %

IBFK /USDT

0.7695

-18.31 %

ORBR /USDT

2.2870

-8.59 %

ROOBEE /USDT

0.000830

1.59 %

FLM /USDT

0.098754

0.00 %

EMPIRE /USDT

0.0017267

-4.01 %

BTG /USDT

15.2021

0.86 %

SAITAMA /USDT

0.0018039

-1.23 %

GGM /USDT

0.00399

9.91 %

MTS /USDT

0.005798

-1.82 %

STBU /USDT

0.020606

-6.50 %

KAVA /USDT

0.8713

-1.24 %

CIRUS /USDT

0.080777

4.82 %

LOA /USDT

0.00253

-16.77 %

SRT /USDT

0.000078

-3.70 %

EPK /USDT

0.014758

-2.38 %

ARTEM /USDT

0.001395

-4.05 %

METO /USDT

0.001334

4.62 %

CLV /USDT

0.06235

-1.70 %

AFC /USDT

3.0723

-2.78 %

BAKE /USDT

0.19466

-1.66 %

RLC /USDT

1.7048

-1.50 %

IOI /USDT

0.1558

2.83 %

WILD /USDT

0.3888

-2.48 %

TON /USDT

2.2644

1.77 %

WAXP /USDT

0.071066

-0.23 %

KT /USDT

0.003315

-11.74 %

AQDC /USDT

0.00386

-6.31 %

STRM /USDT

0.01224

1.15 %

REEF /USDT

0.0027911

1.95 %

BAMBOO /USDT

0.036305

23.32 %

NXD /USDT

0.000577

-2.20 %

FSN /USDT

0.3935

8.01 %

AUCTION /USDT

5.5989

-1.26 %

HAO /USDT

0.004558

1.17 %

NKN /USDT

0.107344

-1.01 %

GEAR /USDT

0.012708

-10.38 %

LIFE /USDT

0.00031817

-3.06 %

NYM /USDT

0.23450

-2.92 %

EQ /USDT

0.0010373

-0.09 %

FLY /USDT

0.0012643

-0.87 %

CRTS /USDT

0.0002432

1.67 %

WOOP /USDT

0.011719

-3.72 %

ADX /USDT

0.1862

-4.56 %

MBOX /USDT

0.47670

0.11 %

MBX /USDT

2.6965

0.20 %

SOV /USDT

0.82633

-0.02 %

VTHO /USDT

0.0013642

-0.59 %

PDEX /USDT

1.7538

0.68 %

PVU /USDT

0.024818

-7.60 %

HORD /USDT

0.04830

-0.90 %

AAG /USDT

0.00628

0.64 %

XOR /USDT

3.309

2.12 %

SKRT /USDT

0.0011500

0.43 %

EZ /USDT

0.07174

-6.50 %

QLC /USDT

0.0790642

-1.85 %

ICE /USDT

1.51062

52.68 %

POLK /USDT

0.04741

-4.95 %

SLIM /USDT

0.0498

-0.79 %

SOUL /USDT

0.17853

0.68 %

CVC /USDT

0.10934

-0.60 %

GZONE /USDT

0.036222

7.77 %

PHTR /USDT

0.029269

0.10 %

DIA /USDT

0.36699

-1.98 %

BRKL /USDT

0.022639

20.94 %

TKO /USDT

0.34645

3.35 %

ORBS /USDT

0.032205

0.34 %

ODDZ /USDT

0.02005

-0.34 %

LIQUIDUS /USDT

0.1460

-2.14 %

QKC /USDT

0.010950

1.12 %

PIT /USDT

0.0000000005320

1.56 %

1EARTH /USDT

0.0026097

-0.74 %

FIRE /USDT

0.0125848

-8.89 %

PLSPAD /USDT

0.0093406

-4.05 %

ATEAM /USDT

2.321

5.21 %

CTK /USDT

0.83077

-0.80 %

IDEA /USDT

0.01009

-1.75 %

AERGO /USDT

0.13273

-1.63 %

ETHF /USDT

0.2702

-2.06 %

UNO /USDT

0.06748

1.15 %

ARES /USDT

0.0012819

-1.83 %

OUSD /USDT

0.99992

0.00 %

OMI /USDT

0.0007894

1.80 %

FRONT /USDT

0.23877

-0.08 %

ERN /USDT

1.86442

0.24 %

VELODROME /USDT

0.14268

-4.52 %

LSK /USDT

1.1051

1.02 %

FIDA /USDT

0.40760

-1.05 %

GNO /USDT

112.63

-1.68 %

OLE /USDT

0.023007

-6.85 %

FORTH /USDT

3.5632

3.81 %

ARPA /USDT

0.04158

-0.23 %

XWG /USDT

0.0011051

-0.08 %

RARE /USDT

0.11947

0.53 %

ENS /USDT

13.536

0.32 %

LTO /USDT

0.107984

-2.97 %

KAR /USDT

0.1474

-2.83 %

BNC /USDT

0.27823

0.84 %

AMP /USDT

0.003738

-1.29 %

CTSI /USDT

0.1451

-1.35 %

ELA /USDT

1.18772

2.91 %

SNK /USDT

0.01280

0.86 %

PAF /USDT

0.0003923

-1.72 %

IHC /USDT

0.00005352

2.80 %

KLAY /USDT

0.2283

-1.80 %

PINE /USDT

0.18179

-1.98 %

COS /USDT

0.006796

-2.44 %

SANTOS /USDT

4.3933

-0.94 %

MTRG /USDT

2.8835

-2.24 %

WOOF /USDT

0.0008265

-2.66 %

NIM /USDT

0.0014402

4.03 %

IDEX /USDT

0.05357

-1.86 %

XCUR /USDT

0.05633

10.32 %

VEGA /USDT

1.2413

-1.28 %

LOVELY /USDT

0.000000071660

1.05 %

CNAME /USDT

0.000621

-1.11 %

BTS /USDT

0.011555

0.15 %

COMP /USDT

43.543

0.30 %

SLG /USDT

0.010868

-3.10 %

10SET /USDT

0.4977

-0.55 %

VEE /USDT

0.00015248

0.60 %

NSBT /USDT

2.359

-1.21 %

REVU /USDT

0.02371

-1.74 %

DRGN /USDT

0.00749

5.34 %

QTC /USDT

0.6703

-2.77 %

ULU /USDT

32.9526

-2.63 %

TFUEL /USDT

0.05503

-0.64 %

XVG /USDT

0.0026608

-1.78 %

MPH /USDT

0.019357

-0.41 %

SCRT /USDT

0.6770

-0.66 %

PPAD /USDT

0.00264

-4.34 %

WSG /USDT

0.0000000019931

0.15 %

MCRN /USDT

0.08726

-1.54 %

POND /USDT

0.0098645

-1.52 %

PRT /USDT

0.00284853

-17.41 %

HOTCROSS /USDT

0.00524

-0.75 %

DOME /USDT

0.001154

-3.02 %

METAG /USDT

0.0003076

7.17 %

BTCST /USDT

0.6607

-0.64 %

HIVE /USDT

0.4091

-1.94 %

CREAM /USDT

13.921

-0.78 %

LAT /USDT

0.01522

-3.24 %

BSW /USDT

0.18667

0.17 %

DX /USDT

0.00037055

-7.91 %

SHFT /USDT

0.006755

1.24 %

ALU /USDT

0.027472

3.83 %

RBN /USDT

0.2216

0.91 %

SIS /USDT

0.0922

-1.81 %

TVK /USDT

0.040178

-0.20 %

LM /USDT

0.09082

-7.42 %

XEC /USDT

0.00003194

2.33 %

TPT /USDT

0.0091719

-1.72 %

PERP /USDT

0.83107

-2.58 %

MNZ /USDT

0.0003782

2.91 %

SANDWICH /USDT

0.001258

4.05 %

SYS /USDT

0.16186

-2.36 %

NRFB /USDT

0.00304

-3.18 %

SCY /USDT

0.00014034

2.05 %

KONO /USDT

0.022108

-2.25 %

BEPRO /USDT

0.0013761

-9.85 %

PUNDIX /USDT

0.48403

-1.18 %

GQ /USDT

0.0068073

-0.38 %

POLIS /USDT

0.2762

3.63 %

JAM /USDT

0.0023442

-0.41 %

THALES /USDT

0.79308

8.27 %

SRG /USDT

0.010606

-4.44 %

NULS /USDT

0.2728

-2.29 %

CHER /USDT

0.010519

-3.93 %

BOBA /USDT

0.22947

-0.06 %

AME /USDT

0.0022669

16.10 %

DHB /USDT

0.0007003

-0.29 %

ACE /USDT

0.00711

-0.97 %

REP /USDT

8.0825

0.31 %

XPRESS /USDT

0.0650

-4.41 %

ORION /USDT

0.001576

0.25 %

IOTX /USDT

0.026654

-0.38 %

JUV /USDT

2.5799

-1.11 %

HC /USDT

0.08050

-0.01 %

ELF /USDT

0.29968

-4.90 %

NFTB /USDT

0.012366

-3.07 %

LSS /USDT

0.18461

-0.96 %

MCRT /USDT

0.004007

17.50 %

DERI /USDT

0.02368

-5.88 %

FRA /USDT

0.0029820

-0.09 %

SUPER /USDT

0.1322

-3.15 %

VR /USDT

0.00838

-1.64 %

TAKI /USDT

0.005863

-1.22 %

NORD /USDT

0.18609

-4.92 %

KMA /USDT

0.0020330

-1.96 %

PNG /USDT

0.043150

-1.56 %

DFA /USDT

0.04510

0.02 %

BERRY /USDT

0.0012120

-0.12 %

RDN /USDT

0.01358

2.25 %

YFI /USDT

8782.17

0.44 %

FER /USDT

0.029419

-1.56 %

BITCI /USDT

0.0057609

-5.47 %

HAPI /USDT

15.4422

-2.66 %

ACX /USDT

0.06980

-2.36 %

NFTL /USDT

0.00680

-3.27 %

TT /USDT

0.004611

1.09 %

SWEAT /USDT

0.0097959

-5.43 %

ARRR /USDT

0.36369

-1.97 %

UDO /USDT

0.006740

-5.32 %

TRVL /USDT

0.060776

-1.40 %

POLS /USDT

0.4277

0.65 %

BOND /USDT

4.2409

2.71 %

AE /USDT

0.0793

3.66 %

RARI /USDT

1.6305

0.00 %

XPNET /USDT

0.006414

8.27 %

SFI /USDT

48.110

5.13 %

NEBL /USDT

0.9574

0.45 %

DEUS /USDT

62.63

-3.10 %

MATTER /USDT

0.12369

-2.95 %

SUDO /USDT

0.8412

-2.59 %

PHA /USDT

0.1449

-0.75 %

BENQI /USDT

0.009327

0.05 %

GMAT /USDT

0.000118211

-6.52 %

GHST /USDT

1.1038

-0.79 %

THE /USDT

0.001755

0.17 %

WHALE /USDT

0.7104

0.15 %

WELL /USDT

0.0092147

2.93 %

DUNE /USDT

0.00042340

-9.31 %

RCN /USDT

0.0024006

2.31 %

NUX /USDT

0.013406

-1.17 %

SAMO /USDT

0.0035008

1.88 %

XPLA /USDT

0.51598

-3.16 %

CONV /USDT

0.0006265

-1.19 %

XETA /USDT

0.043998

1.77 %

KLAP /USDT

0.000374

-2.34 %

RIDE /USDT

0.0424

-0.70 %

DPR /USDT

0.00819

-0.12 %

CWAR /USDT

0.016658

3.57 %

BADGER /USDT

2.8317

0.74 %

MBS /USDT

0.048829

0.74 %

CGG /USDT

0.0903

2.96 %

DFYN /USDT

0.040327

0.75 %

SKU /USDT

0.00882

2.91 %

ING /USDT

0.0009375

-1.39 %

CRYPTOFI /USDT

0.0000002390

0.04 %

ORN /USDT

0.9201

-0.80 %

SNM /USDT

0.7145

-2.28 %

SHR /USDT

0.0024591

0.80 %

TIP /USDT

0.01004

-1.27 %

INSUR /USDT

0.07972

-6.58 %

SYLO /USDT

0.001890

5.23 %

WALV /USDT

0.045209

-3.49 %

P00LS /USDT

0.09531

-0.61 %

CRAFT /USDT

0.009689

-6.20 %

OXT /USDT

0.08782

-1.42 %

DATA /USDT

0.03799

-1.63 %

TEDDY /USDT

0.00000048634

1.64 %

CUDOS /USDT

0.00239

-4.40 %

KUB /USDT

1.7130

-0.19 %

UNN /USDT

0.00051209

11.04 %

ATOLO /USDT

0.006017

-3.51 %

MQL /USDT

0.001124

2.46 %

MV /USDT

0.14252

-2.22 %

GMEE /USDT

0.01281

0.86 %

SLK /USDT

0.001859

2.19 %

FUN /USDT

0.0064250

-0.25 %

APN /USDT

0.0011651

-2.41 %

VIDYX /USDT

0.0008857

4.96 %

KICKS /USDT

0.001544

-1.27 %

FALCONS /USDT

0.0044183

1.72 %

RENA /USDT

0.002275

-5.05 %

PSP /USDT

0.053675

-1.66 %

REQ /USDT

0.09691

-0.98 %

MOOV /USDT

0.006368

-3.28 %

BTM /USDT

0.020718

0.40 %

K21 /USDT

0.4292

-4.70 %

HNS /USDT

0.030033

-0.29 %

EDEN /USDT

0.0718

1.84 %

SLC /USDT

0.004100

-4.62 %

VRT /USDT

0.00042821

-4.77 %

ALPHA /USDT

0.11009

-1.21 %

MTV /USDT

0.0011869

-1.01 %

ALCX /USDT

20.544

-1.60 %

QUICK /USDT

89.739

-1.62 %

DILI /USDT

0.000070871

-0.02 %

LYXE /USDT

7.9426

0.09 %

BAL /USDT

6.9211

-1.41 %

DOMI /USDT

0.00588

3.70 %

OOE /USDT

0.022939

-2.79 %

CS /USDT

0.007475

10.18 %

SN /USDT

0.194174

4.37 %

SUKU /USDT

0.07524

-0.83 %

RATIO /USDT

0.0176

-10.20 %

THG /USDT

0.0647

-2.26 %

WSIENNA /USDT

0.47136

0.39 %

DLC /USDT

0.130302

-0.34 %

TARI /USDT

2.293

-3.04 %

PSI /USDT

2.7912

5.80 %

XELS /USDT

0.61191

-1.09 %

ALPA /USDT

0.037660

5.46 %

UMA /USDT

2.0965

0.34 %

SKEB /USDT

0.0026107

-1.78 %

FORT /USDT

0.13011

-0.73 %

XMON /USDT

2820.18

-3.39 %

MONI /USDT

0.02281

-1.93 %

GAFI /USDT

5.306

2.31 %

B3X /USDT

0.001377

-6.26 %

BABY /USDT

0.02346

2.35 %

ALICE /USDT