• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

BTC /USDT

28427.7

-0.64 %

ETH /USDT

1815.41

-0.73 %

ARB /USDT

1.25009

-8.16 %

ID /USDT

0.484044

-0.44 %

DOGE /USDT

0.084350

8.46 %

LQTY /USDT

2.2604

3.22 %

CFX /USDT

0.387465

-8.26 %

SHIB /USDT

0.0000113386

3.62 %

BLUR /USDT

0.6258

-2.93 %

USDC /USDT

0.9993

-0.03 %

FLOKI /USDT

0.0000369671

10.08 %

FIL /USDT

5.7157

-0.86 %

VOLT /USDT

0.0000013275

-0.37 %

XEN /USDT

0.00000236

9.76 %

LTC /USDT

92.54

-0.75 %

MAGIC /USDT

1.42171

-4.86 %

KAS /USDT

0.040791

18.98 %

VGX /USDT

0.34312

2.59 %

AGIX /USDT

0.41687

-5.78 %

TOMI /USDT

2.09085

0.64 %

FTM /USDT

0.46405

-3.22 %

OAX /USDT

0.312195

-6.92 %

TRX /USDT

0.06652

1.17 %

DOT /USDT

6.4141

1.28 %

XDB /USDT

0.0013962

-10.63 %

TEM /USDT

0.05046

-2.00 %

MASK /USDT

5.91052

-7.50 %

RDNT /USDT

0.34500

-7.52 %

ADA /USDT

0.38700

-3.13 %

CSIX /USDT

0.050762

-5.66 %

DODO /USDT

0.179939

-0.80 %

VRA /USDT

0.0063536

2.31 %

HBAR /USDT

0.074415

0.65 %

GNS /USDT

7.3134

-5.32 %

XRD /USDT

0.043054

3.51 %

LINK /USDT

7.4838

-1.51 %

DZOO /USDT

0.0309103

-2.19 %

ETC /USDT

20.936

0.43 %

BNB /USDT

315.87

-0.20 %

AGLA /USDT

0.07545

-1.28 %

SOL /USDT

20.963

-1.41 %

HAI /USDT

0.03897

-0.86 %

HOOK /USDT

1.81915

-1.78 %

ASTRA /USDT

0.32283

2.79 %

EOS /USDT

1.1970

0.25 %

LUNC /USDT

0.00012644

-0.18 %

SQUAD /USDT

0.019425

2.18 %

SXP /USDT

0.68196

10.40 %

SUN /USDT

0.0064943

-0.58 %

DYDX /USDT

2.4226

-3.31 %

ACS /USDT

0.00805848

-2.26 %

GALA /USDT

0.041015

-1.68 %

RNDR /USDT

1.3094

-4.76 %

BTT /USDT

0.0000006279

-0.57 %

SYN /USDT

0.8924

-2.95 %

1INCH /USDT

0.53560

-3.02 %

HIGH /USDT

2.1701

-2.90 %

STX /USDT

0.87112

-5.72 %

ATOM /USDT

11.3654

1.20 %

OP /USDT

2.2676

-1.75 %

GRV /USDT

0.67497

4.48 %

ACH /USDT

0.034689

-3.67 %

APE /USDT

4.2203

0.19 %

INJ /USDT

5.0357

3.84 %

KEY /USDT

0.0092911

-5.51 %

EVER /USDT

0.076349

-0.83 %

SPA /USDT

0.005395

0.12 %

SDAO /USDT

0.6028

-2.53 %

HFT /USDT

0.58831

-2.18 %

FLR /USDT

0.034819

-2.26 %

NFT /USDT

0.00000038564

1.42 %

MINA /USDT

0.76588

-1.85 %

CARE /USDT

0.002384

-18.63 %

ANKR /USDT

0.03643

-0.95 %

LUNA /USDT

1.2950

-0.15 %

DC /USDT

0.0013255

18.26 %

ZMT /USDT

0.079844

90.05 %

AVAX /USDT

17.679

-0.88 %

VINU /USDT

0.00000001312

-8.88 %

SMART /USDT

1.0570

-5.71 %

SLP /USDT

0.0028405

4.77 %

XLM /USDT

0.108204

-4.18 %

ZIL /USDT

0.031636

6.86 %

MCG /USDT

0.10836

4.04 %

JASMY /USDT

0.0050767

-2.72 %

SCLP /USDT

0.26246

5.66 %

GPT /USDT

0.0829301

-0.80 %

VELO /USDT

0.006567

-7.79 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025470

-2.93 %

SOS /USDT

0.00000011784

2.41 %

GFT /USDT

0.048228

-0.32 %

USDD /USDT

0.99025

0.08 %

STORE /USDT

0.032419

-0.09 %

ASTR /USDT

0.063897

-1.08 %

FLUX /USDT

0.61464

-1.43 %

RACA /USDT

0.00019175

-1.70 %

WEMIX /USDT

1.3979

0.52 %

BONE /USDT

1.1195

3.79 %

STIK /USDT

1.31751

11.53 %

WBT /USDT

5.329

0.09 %

KON /USDT

0.08507

0.22 %

HOT /USDT

0.002031

-5.53 %

FDT /USDT

0.05128

-0.50 %

UNI /USDT

6.0627

-0.71 %

BRISE /USDT

0.00000045600

-2.26 %

CHO /USDT

0.62050

2.26 %

FET /USDT

0.36011

-3.58 %

GMM /USDT

0.00141650

-4.18 %

DHX /USDT

3.7262

0.31 %

PAW /USDT

0.0000000341088

6.26 %

POLYX /USDT

0.1687

-0.29 %

CSPR /USDT

0.039810

-0.46 %

GMT /USDT

0.39243

-0.55 %

CTI /USDT

0.033765

6.48 %

SSV /USDT

37.4391

-1.43 %

ICX /USDT

0.2834

1.17 %

VAI /USDT

0.100732

0.33 %

AOG /USDT

0.01604

-2.31 %

OPUL /USDT

0.162700

-2.39 %

LDO /USDT

2.4086

-0.98 %

NEAR /USDT

1.9868

-0.91 %

IGU /USDT

0.06789

-5.08 %

APT /USDT

11.2221

-1.79 %

NOM /USDT

0.91245

-7.36 %

XCN /USDT

0.004093

-2.26 %

HAM /USDT

0.0000000033095

-0.15 %

PYR /USDT

3.8202

5.57 %

VOXEL /USDT

0.24082

-1.80 %

DAG /USDT

0.04240

-20.36 %

UNDEAD /USDT

0.21189

-1.54 %

MPI /USDT

0.0037483

-3.68 %

ALGO /USDT

0.22261

-2.33 %

BONK /USDT

0.0000006538

1.23 %

CKB /USDT

0.0047728

-4.49 %

METIS /USDT

24.834

-0.66 %

KDA /USDT

0.99321

-0.67 %

MMPRO /USDT

0.24903

2.22 %

MOTG /USDT

0.42920

-0.02 %

SRM /USDT

0.22631

4.73 %

TRADE /USDT

0.18085

65.31 %

DMTR /USDT

0.0399066

-0.60 %

COCOS /USDT

1.6604

2.00 %

QRDO /USDT

0.10055

-3.68 %

FTT /USDT

1.3193

-0.89 %

MDT /USDT

0.06150

-4.14 %

GRT /USDT

0.141309

-3.72 %

NVIR /USDT

0.052340

-1.20 %

BDX /USDT

0.055610

1.38 %

IMX /USDT

1.09334

-6.54 %

WIN /USDT

0.00008768

-1.47 %

OAS /USDT

0.082236

-2.25 %

LOOKS /USDT

0.14876

-3.83 %

OCEAN /USDT

0.35195

-2.33 %

SPUME /USDT

0.042348

79.22 %

FITFI /USDT

0.01323

-3.36 %

CRPT /USDT

0.10018

-3.11 %

ATLAS /USDT

0.0033431

-0.16 %

CRV /USDT

0.9127

-3.37 %

CHZ /USDT

0.12139

0.17 %

ICP /USDT

5.1879

-0.61 %

ETHW /USDT

3.4914

2.12 %

SUSHI /USDT

1.0839

-2.86 %

LRC /USDT

0.37972

3.37 %

DIO /USDT

0.00545

6.03 %

HT /USDT

3.6652

0.24 %

CEEK /USDT

0.08509

-2.39 %

JST /USDT

0.02779

2.58 %

XDC /USDT

0.042401

-1.83 %

PEOPLE /USDT

0.023599

0.56 %

MATIC /USDT

1.10825

-1.20 %

YGG /USDT

0.25989

-1.15 %

XCH /USDT

38.242

-1.19 %

HIFI /USDT

0.42575

1.68 %

GRAIL /USDT

2823.33

-7.10 %

FEAR /USDT

0.14684

-3.14 %

SIN /USDT

0.005917

-4.25 %

BBC /USDT

0.014184

-4.00 %

C98 /USDT

0.28257

-1.71 %

PROM /USDT

4.8492

-0.75 %

AR /USDT

8.668

-2.60 %

AURORA /USDT

0.1841

-0.80 %

BAT /USDT

0.2819

-2.01 %

GOAL /USDT

0.1908

-8.04 %

PRQ /USDT

0.1277

1.91 %

NMT /USDT

0.0098069

53.35 %

RIF /USDT

0.140182

-4.82 %

QTUM /USDT

3.114

-0.95 %

OPTIMUS /USDT

0.35436

1.48 %

YFII /USDT

1106.52

-0.69 %

BS /USDT

0.39020

-8.58 %

WIT /USDT

0.004128

-0.12 %

TLOS /USDT

0.16877

1.77 %

OGV /USDT

0.007639

19.08 %

PRIMAL /USDT

0.0045000

-3.47 %

STARL /USDT

0.000002918

7.95 %

SEELE /USDT

0.003523

-1.59 %

ROUTE /USDT

2.4526

-2.20 %

JOE /USDT

0.61470

1.98 %

MANA /USDT

0.59117

-0.63 %

AZERO /USDT

1.5213

2.29 %

D2T /USDT

0.028253

-7.52 %

ALI /USDT

0.035408

-0.91 %

MAN /USDT

0.0376939

-4.23 %

USTC /USDT

0.021596

0.12 %

T /USDT

0.03846

-8.51 %

ELON /USDT

0.00000034172

2.68 %

SAND /USDT

0.6303

0.00 %

FRM /USDT

0.05513

0.56 %

ROSE /USDT

0.060234

-1.52 %

PBR /USDT

0.12025

-2.85 %

DASH /USDT

58.43

-2.17 %

ZEC /USDT

37.79

-1.84 %

BCH /USDT

125.64

-0.06 %

TROY /USDT

0.003724

5.88 %

SIDUS /USDT

0.0018451

-3.21 %

TRU /USDT

0.078940

-0.87 %

STG /USDT

0.7202

-3.34 %

XCV /USDT

0.004157

3.02 %

DSLA /USDT

0.00230440

-17.53 %

RPL /USDT

44.100

-0.72 %

ZRX /USDT

0.3136

-10.95 %

SKL /USDT

0.040627

-2.13 %

UFO /USDT

0.000001483

-3.32 %

ZBC /USDT

0.016910

-0.85 %

SWASH /USDT

0.02071

3.03 %

RSR /USDT

0.0042611

4.62 %

MDAO /USDT

0.29392

-1.18 %

GT /USDT

5.1664

-0.56 %

CVP /USDT

0.46181

0.86 %

DERC /USDT

0.23074

-3.34 %

MATCH /USDT

0.0000867

14.07 %

MDX /USDT

0.06756

-2.52 %

SPELL /USDT

0.0007865

-6.07 %

PSL /USDT

0.000442

-8.67 %

SERO /USDT

0.02825

-2.82 %

OVR /USDT

0.2947

-0.57 %

STRAX /USDT

0.59507

-6.79 %

PIAS /USDT

0.00951

5.43 %

WSI /USDT

0.05709

3.57 %

ANC /USDT

0.01863

-1.74 %

WOM /USDT

0.024429

-2.15 %

ISP /USDT

0.0010454

1.33 %

BLOK /USDT

0.0025615

3.64 %

ASTO /USDT

0.043308

-2.41 %

FNZ /USDT

0.004887

-2.68 %

DESO /USDT

11.9818

7.81 %

ML /USDT

0.10700

-7.25 %

ALPH /USDT

0.35039

2.87 %

THETA /USDT

1.0646

-0.02 %

KING /USDT

0.011484

-6.61 %

DANA /USDT

0.0064

45.45 %

PORTO /USDT

2.5230

-5.51 %

RBC /USDT

0.020991

2.37 %

QUACK /USDT

0.0000000010418

0.23 %

ERG /USDT

1.4553

-3.70 %

OVO /USDT

0.161074

0.11 %

WING /USDT

6.8239

6.83 %

CRO /USDT

0.069636

0.03 %

FTRB /USDT

0.005989

4.06 %

GDT /USDT

0.0138

-3.49 %

FIO /USDT

0.03352

-0.79 %

FEVR /USDT

0.00057266

-0.40 %

ZEN /USDT

10.776

-3.13 %

SGB /USDT

0.009387

0.42 %

TSUKA /USDT

0.088067

3.25 %

POKT /USDT

0.0500

0.00 %

CQT /USDT

0.1569

0.31 %

CFG /USDT

0.2882

1.62 %

DF /USDT

0.0681

-3.67 %

GST /USDT

0.020580

-1.51 %

SFUND /USDT

1.1433

2.59 %

KLV /USDT

0.00853

-2.51 %

DEVT /USDT

0.00326

-0.60 %

SNX /USDT

2.5519

-0.37 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000013232

-6.54 %

OSMO /USDT

0.8080

0.07 %

VXT /USDT

0.018430

-1.72 %

SWP /USDT

0.001957

21.17 %

COTI /USDT

0.07924

-1.90 %

ONSTON /USDT

0.00823

-1.90 %

RJV /USDT

0.059626

-9.00 %

REN /USDT

0.10349

-6.02 %

DKS /USDT

0.002218

-5.53 %

RUNE /USDT

1.4757

1.42 %

BOSON /USDT

0.2213

0.63 %

ATD /USDT

0.1809

-3.10 %

LINA /USDT

0.0111179

-5.16 %

MC /USDT

0.29503

1.98 %

SONAR /USDT

0.01189

-29.31 %

XCAD /USDT

1.76176

-1.68 %

DUSK /USDT

0.1778

-1.49 %

SOLO /USDT

0.16122

0.16 %

CULT /USDT

0.000006654

-0.95 %

BNX /USDT

0.5811

3.50 %

HNT /USDT

1.3539

-1.64 %

REAP /USDT

0.01752

-0.62 %

OMG /USDT

1.5414

-3.01 %

CORE /USDT

1.6966

-1.10 %

WAVES /USDT

2.136

0.32 %

HELLO /USDT

0.037508

-7.62 %

REDTOKEN /USDT

0.000802

-1.71 %

RITE /USDT

0.0019090

1.83 %

BOA /USDT

0.027606

-0.33 %

BSV /USDT

36.108

-0.02 %

DEBT /USDT

16.361

-1.31 %

SC /USDT

0.004200

2.73 %

DARK /USDT

0.029171

-1.64 %

AAVE /USDT

74.24

-0.57 %

DENT /USDT

0.00110848

-0.76 %

CRF /USDT

0.002113

0.81 %

BLZ /USDT

0.085687

-2.30 %

DAO /USDT

1.55238

0.35 %

RFOX /USDT

0.013966

-2.20 %

AIRTNT /USDT

0.000655

1.70 %

EJS /USDT

0.004839

-1.40 %

VADER /USDT

0.000061

27.08 %

TIDAL /USDT

0.00032427

0.38 %

MDF /USDT

0.001120

-14.17 %

XTAG /USDT

0.02919

0.30 %

CTC /USDT

0.3644

4.11 %

VEMP /USDT

0.01333

1.52 %

CAKE /USDT

3.7765

1.75 %

TIMECHRONO /USDT

41.200

4.72 %

FIU /USDT

0.002626

0.49 %

NUM /USDT

0.047742

-1.94 %

GLQ /USDT

0.0100964

0.67 %

AKITA /USDT

0.00000021543

3.88 %

FEG /USDT

0.0006442

-4.77 %

VET /USDT

0.02357

-0.04 %

METALDR /USDT

0.0007790

-5.13 %

BUY /USDT

0.020079

0.04 %

WAR /USDT

0.008115

18.05 %

HOD /USDT

0.00544

3.81 %

IRIS /USDT

0.03286

-3.26 %

GMX /USDT

75.502

-0.63 %

MLT /USDT

0.11441

-1.20 %

PHB /USDT

1.137899

-2.71 %

GAME /USDT

0.03868

-1.95 %

KISHU /USDT

0.0000000005318

1.31 %

CELL /USDT

0.3294

6.08 %

PUSH /USDT

0.36565

-1.89 %

BVT /USDT

0.017510

-11.06 %

CHNG /USDT

0.11182

7.63 %

DBC /USDT

0.0048637

-2.98 %

ABBC /USDT

0.082600

1.16 %

PERL /USDT

0.032062

-2.86 %

BEL /USDT

0.62606

-1.03 %

FCON /USDT

0.0000891

2.53 %

NOS /USDT

0.01715

0.23 %

HECH /USDT

0.05405

-0.84 %

WOZX /USDT

0.048000

-0.71 %

ONE /USDT

0.020672

-2.32 %

PENDLE /USDT

0.37969

7.22 %

MTL /USDT

1.26886

-2.52 %

POP /USDT

0.000001281

-5.94 %

RAY /USDT

0.26348

11.05 %

EGLD /USDT

42.668

-1.03 %

WAXL /USDT

0.60944

0.80 %

VP /USDT

6.465

-0.90 %

RLY /USDT

0.013085

2.61 %

WNCG /USDT

0.11444

-1.27 %

LBLOCK /USDT

0.0002456

38.44 %

POLC /USDT

0.028358

-3.70 %

GAL /USDT

1.7951

-0.47 %

PYM /USDT

0.0016254

-0.04 %

LABS /USDT

0.00108387

-1.36 %

REALM /USDT

0.01336

-4.97 %

CWEB /USDT

0.021882

4.03 %

DCRN /USDT

0.2423

5.16 %

FIN /USDT

0.0011315

-0.22 %

RVN /USDT

0.02638

0.76 %

CELR /USDT

0.022093

-6.80 %

CPOOL /USDT

0.03765

-0.92 %

BDP /USDT

0.20824

-1.52 %

ZODI /USDT

0.00048

4.34 %

KIN /USDT

0.00000642

3.71 %

ORT /USDT

0.018054

7.79 %

DYP /USDT

0.10857

-1.37 %

CRU /USDT

1.26429

-0.61 %

WOO /USDT

0.21824

-1.75 %

LIME /USDT

0.010853

-3.83 %

FIS /USDT

0.55362

-2.35 %

LIT /USDT

1.09073

-2.02 %

ESG /USDT

0.63077

-3.03 %

DOGGO /USDT

0.000000003954

-0.40 %

GOV /USDT

0.007778

-6.87 %

NAOS /USDT

0.040708

-11.64 %

ONG /USDT

0.3056

3.03 %

MGKL /USDT

0.00000106378

-6.55 %

ARV /USDT

0.00007727

-1.94 %

CHAMP /USDT

0.027786

-4.41 %

AXS /USDT

8.425

-0.33 %

EGAME /USDT

0.000116147

1.89 %

HIBS /USDT

0.0002805

-1.47 %

TWT /USDT

1.1885

-0.85 %

MNW /USDT

1.8273

-2.50 %

REELT /USDT

0.017017

0.37 %

STORJ /USDT

0.3935

-5.04 %

ONT /USDT

0.2410

0.04 %

BBANK /USDT

0.005814

7.21 %

MHUNT /USDT

0.01003

-1.08 %

NEXO /USDT

0.6711

-4.63 %

COREUM /USDT

0.27344

3.80 %

DREP /USDT

0.4761

2.51 %

XTZ /USDT

1.1266

-0.28 %

MOB /USDT

1.4244

-2.94 %

GLMR /USDT

0.37931

-1.90 %

ZAM /USDT

0.002633

5.53 %

NBS /USDT

0.000437

-0.45 %

LEVER /USDT

0.0021334

-0.59 %

MSWAP /USDT

0.0003353

-5.28 %

GARI /USDT

0.05123

1.10 %

FREE /USDT

0.00000017327

1.61 %

IMPT /USDT

0.0079220

-2.52 %

CELO /USDT

0.65850

-3.45 %

WRT /USDT

0.16849

-4.42 %

METAX /USDT

0.0935

-2.90 %

RSS3 /USDT

0.18132

1.69 %

IOTA /USDT

0.2261

-0.08 %

KZEN /USDT

0.016039

4.43 %

LUFFY /USDT

0.0001314

7.09 %

HE /USDT

0.002720

6.41 %

MESA /USDT

0.002881

-0.10 %

WWY /USDT

0.006900

-0.41 %

ELT /USDT

0.043294

7.58 %

MOVR /USDT

8.3323

-1.58 %

LOCG /USDT

0.01963

-1.94 %

LGX /USDT

0.006969

-0.11 %

MLK /USDT

0.28035

-0.98 %

ENJ /USDT

0.41412

-0.54 %

PLCU /USDT

172.58

-1.43 %

CERE /USDT

0.0055965

-4.18 %

NEO /USDT

12.32

-2.14 %

CHESS /USDT

0.2681

-3.97 %

LIKE /USDT

0.00543

-7.33 %

CANTO /USDT

0.29687

2.82 %

CELT /USDT

0.000181

-5.23 %

BICO /USDT

0.38264

-1.92 %

SPELLFIRE /USDT

0.001239

-3.65 %

METAL /USDT

0.0484

-0.41 %

CVTX /USDT

0.139373

-0.68 %

MKR /USDT

687.50

-0.81 %

STND /USDT

0.031074

6.11 %

PSTAKE /USDT

0.10024

4.22 %

DDOS /USDT

0.0467

30.81 %

CREDIT /USDT

0.0073193

7.49 %

NVG /USDT

0.0972

-1.71 %

SNT /USDT

0.02875

-8.08 %

WAM /USDT

0.005211

-1.93 %

WLKN /USDT

0.047866

1.87 %

PIP /USDT

0.10565

-6.53 %

YFDAI /USDT

211.700

-1.60 %

SD /USDT

1.1249

-3.95 %

PBX /USDT

0.001651

-2.82 %

HERA /USDT

0.006412

14.25 %

UFI /USDT

0.02999

-2.59 %

ACA /USDT

0.09956

-1.57 %

XEM /USDT

0.041398

2.50 %

STEPG /USDT

0.0004599

25.27 %

KLO /USDT

0.009736

-1.73 %

POPK /USDT

0.008347

-7.73 %

TDROP /USDT

0.004059

-1.14 %

WATT /USDT

0.01422

-11.73 %

ORAI /USDT

4.1146

-4.50 %

GITCOIN /USDT

1.8398

-2.22 %

HSF /USDT

0.7491

-0.76 %

SPO /USDT

0.00161843

9.88 %

GOB /USDT

0.003966

-3.31 %

TORN /USDT

6.9531

1.67 %

HADES /USDT

0.8327

-3.19 %

OKB /USDT

41.853

-0.53 %

BONDLY /USDT

0.005893

-0.69 %

MEAN /USDT

0.02070

1.57 %

KNIGHT /USDT

0.009040

1.96 %

IAG /USDT

0.009474

1.06 %

GENS /USDT

0.001373

6.35 %

MXC /USDT

0.019445

0.66 %

BBF /USDT

0.222

-4.72 %

OGN /USDT

0.1197

-1.23 %

CHR /USDT

0.17089

4.57 %

SUPE /USDT

0.0134

3.07 %

QNT /USDT

125.941

-0.08 %

LAZIO /USDT

2.6958

-2.28 %

EWT /USDT

3.3059

-1.64 %

SHILL /USDT

0.016520

0.35 %

OOKI /USDT

0.0040029

1.12 %

LPT /USDT

7.001

-2.22 %

EUL /USDT

3.5110

0.50 %

PERC /USDT

0.1734

-7.22 %

ADS /USDT

0.1593

-1.36 %

FRR /USDT

0.00012

0.00 %

LOKA /USDT

0.49107

-1.37 %

DES /USDT

0.0015200

-1.84 %

TARA /USDT

0.001712

0.70 %

RNDX /USDT

0.000135

-2.17 %

LEASH /USDT

393.52

-0.23 %

AIOZ /USDT

0.029207

2.29 %

UBXS /USDT

0.036657

12.38 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008988

-1.69 %

UOS /USDT

0.2440

-1.09 %

TLM /USDT

0.020131

-1.53 %

PRMX /USDT

0.0036713

-4.15 %

ILV /USDT

59.67

-1.04 %

KSM /USDT

33.756

-3.25 %

CEL /USDT

0.37642

5.12 %

SENATE /USDT

0.057900

-3.26 %

DFL /USDT

0.002865

6.34 %

SFG /USDT

0.008136

19.38 %

MILO /USDT

0.000000018769

-2.74 %

XPR /USDT

0.001484

-1.39 %

XPRT /USDT

0.3520

-0.36 %

KUBE /USDT

0.008876

-1.25 %

ZLW /USDT

0.034407

-1.22 %

ATM /USDT

2.8103

-2.38 %

STOS /USDT

0.56583

2.54 %

MONS /USDT

0.014219

0.61 %

TON /USDT

2.2652

1.89 %

CITY /USDT

4.4912

-1.38 %

SDN /USDT

0.36786

-0.37 %

VELA /USDT

4.8607

-4.01 %

BAND /USDT

1.8148

-4.69 %

TOMO /USDT

0.6033

-3.39 %

FXS /USDT

8.732

-2.33 %

IOST /USDT

0.010991

0.49 %

BSCPAD /USDT

0.1821

2.82 %

DCR /USDT

19.923

-1.30 %

AART /USDT

0.001715

-1.83 %

DEGO /USDT

2.0585

-4.49 %

BAJU /USDT

0.076359

-2.44 %

AAA /USDT

0.000008043

28.97 %

URUS /USDT

17.808

-1.90 %

WZRD /USDT

0.00377

0.00 %

WNXM /USDT

25.5636

-1.86 %

TAMA /USDT

0.011351

-6.13 %

O3 /USDT

0.0676

4.64 %

REI /USDT

0.03168

0.44 %

XYO /USDT

0.005256

0.05 %

ZCX /USDT

0.08314

-2.79 %

TWITFI /USDT

0.0004925

-7.33 %

FLM /USDT

0.098388

-0.80 %

NBP /USDT

0.000098064

16.21 %

EFI /USDT

0.07548

-2.16 %

MTS /USDT

0.005770

-1.87 %

SWFTC /USDT

0.0012833

18.79 %

IBFK /USDT

0.7590

-20.76 %

UMEE /USDT

0.00633

-4.81 %

UFT /USDT

0.4095

-0.75 %

ATA /USDT

0.16179

-3.07 %

PVU /USDT

0.025370

-8.75 %

VLX /USDT

0.01974

0.97 %

EMPIRE /USDT

0.0017258

-7.79 %

KAVA /USDT

0.8720

-1.94 %

SAITAMA /USDT

0.0018061

-1.21 %

CLV /USDT

0.06222

-1.41 %

ROOBEE /USDT

0.000815

-1.33 %

BTG /USDT

15.1265

0.36 %

LOA /USDT

0.00257

-16.82 %

HTR /USDT

0.08507

0.12 %

HORD /USDT

0.04856

8.07 %

IOI /USDT

0.1507

2.30 %

ZKS /USDT

0.061875

-0.66 %

BAKE /USDT

0.19342

-1.47 %

SRT /USDT

0.000078

-2.50 %

KT /USDT

0.003332

-10.50 %

GZONE /USDT

0.036110

11.42 %

ARTEM /USDT

0.001395

-3.99 %

AFC /USDT

3.0671

-2.74 %

CIRUS /USDT

0.081177

5.45 %

ORBR /USDT

2.3032

-7.77 %

STRM /USDT

0.01228

1.32 %

AUCTION /USDT

5.6083

-2.01 %

WILD /USDT

0.3890

-1.74 %

STBU /USDT

0.019452

-11.58 %

WAXP /USDT

0.071697

-0.01 %

METO /USDT

0.001338

4.44 %

JAM /USDT

0.0023757

-1.83 %

CRTS /USDT

0.0002440

1.03 %

RLC /USDT

1.7063

-2.58 %

NKN /USDT

0.107177

-1.23 %

EQ /USDT

0.0010362

-0.46 %

HAO /USDT

0.004588

2.57 %

LIFE /USDT

0.00032078

-2.29 %

AQDC /USDT

0.00392

-5.08 %

FLY /USDT

0.0012638

-1.13 %

VTHO /USDT

0.0013599

-0.22 %

AAG /USDT

0.00627

0.15 %

FSN /USDT

0.3910

6.94 %

GEAR /USDT

0.012755

-9.76 %

BAMBOO /USDT

0.036994

26.00 %

QLC /USDT

0.0795030

-4.19 %

NXD /USDT

0.000583

-1.01 %

NYM /USDT

0.23393

-3.24 %

XOR /USDT

3.309

2.16 %

SOV /USDT

0.82612

-0.11 %

VELODROME /USDT

0.14207

-6.64 %

PDEX /USDT

1.7532

0.57 %

SKRT /USDT

0.0011530

-1.29 %

MBX /USDT

2.6930

0.02 %

POLK /USDT

0.04680

-6.38 %

MBOX /USDT

0.47839

0.44 %

WOOP /USDT

0.011722

-3.76 %

DIA /USDT

0.36666

-2.30 %

EZ /USDT

0.07215

-6.48 %

AERGO /USDT

0.13293

0.56 %

IHC /USDT

0.00005330

2.69 %

MPH /USDT

0.019350

-0.73 %

ADX /USDT

0.1868

-4.59 %

BRKL /USDT

0.022545

21.78 %

PHTR /USDT

0.029196

-0.16 %

REEF /USDT

0.0027834

0.29 %

OUSD /USDT

0.99992

0.07 %

CVC /USDT

0.10959

-0.10 %

SLIM /USDT

0.0498

-0.79 %

SOUL /USDT

0.18025

1.07 %

1EARTH /USDT

0.0025946

-1.50 %

TFUEL /USDT

0.05509

-1.53 %

QKC /USDT

0.010920

-0.36 %

EPK /USDT

0.015086

-0.09 %

PIT /USDT

0.0000000005316

1.19 %

ETHF /USDT

0.2702

-3.29 %

LIQUIDUS /USDT

0.1459

-2.34 %

PLSPAD /USDT

0.0092523

-4.03 %

FIRE /USDT

0.0126196

-8.82 %

TKO /USDT

0.34407

2.43 %

CTK /USDT

0.82715

-1.52 %

XWG /USDT

0.0011061

0.04 %

ATEAM /USDT

2.398

4.35 %

ODDZ /USDT

0.01999

-0.94 %

ORBS /USDT

0.032223

0.40 %

OMI /USDT

0.0007823

-0.19 %

UNO /USDT

0.06759

1.18 %

WOOF /USDT

0.0008265

-1.02 %

BSW /USDT

0.18502

-0.71 %

COMP /USDT

43.421

-0.49 %

COS /USDT

0.006765

-2.32 %

IDEA /USDT

0.01008

-2.23 %

LTO /USDT

0.108198

-3.46 %

FRONT /USDT

0.23913

-0.03 %

ARES /USDT

0.0012827

-2.79 %

DLC /USDT

0.130337

-0.36 %

GNO /USDT

112.03

-2.07 %

ENS /USDT

13.506

-0.37 %

ARPA /USDT

0.04144

-0.71 %

RARE /USDT

0.12031

1.36 %

FIDA /USDT

0.40955

-0.29 %

LSK /USDT

1.1145

1.49 %

DORA /USDT

3.28231

-2.02 %

KLAY /USDT

0.2283

-1.33 %

NIM /USDT

0.0014407

3.72 %

KAR /USDT

0.1486

-2.49 %

BNC /USDT

0.27821

0.82 %

OLE /USDT

0.023254

-6.23 %

SNK /USDT

0.01279

0.78 %

CTSI /USDT

0.1438

-2.30 %

PINE /USDT

0.18185

-1.77 %

PAF /USDT

0.0003923

-2.07 %

LOVELY /USDT

0.000000071829

1.09 %

ELA /USDT

1.18551

1.78 %

DOME /USDT

0.001156

-1.86 %

REVU /USDT

0.02371

-1.69 %

ICE /USDT

1.41414

41.72 %

IDEX /USDT

0.05353

-2.06 %

CREAM /USDT

13.941

-1.76 %

VEGA /USDT

1.2416

-1.32 %

ERN /USDT

1.85939

-0.28 %

DRGN /USDT

0.00749

9.82 %

FORTH /USDT

3.6580

6.80 %

10SET /USDT

0.5030

0.55 %

MTRG /USDT

2.8891

-2.13 %

XCUR /USDT

0.05579

7.95 %

NSBT /USDT

2.399

-3.07 %

SCY /USDT

0.00013554

-0.46 %

PERP /USDT

0.82741

-3.33 %

BTS /USDT

0.011562

-0.02 %

CNAME /USDT

0.000619

-1.43 %

VEE /USDT

0.00015534

2.51 %

PRT /USDT

0.00284470

-20.42 %

SLG /USDT

0.010850

-7.51 %

XPLA /USDT

0.51523

-2.93 %

ULU /USDT

32.4517

-4.82 %

HOTCROSS /USDT

0.00524

0.38 %

QTC /USDT

0.6716

-3.10 %

XVG /USDT

0.0026521

-2.28 %

SCRT /USDT

0.6767

-0.87 %

PPAD /USDT

0.00264

-4.69 %

BOBA /USDT

0.22840

-0.34 %

MCRN /USDT

0.08699

-2.53 %

TAKI /USDT

0.005904

-1.61 %

THALES /USDT

0.78510

7.90 %

PHA /USDT

0.1447

-0.82 %

HIVE /USDT

0.4087

-2.36 %

POND /USDT

0.0098417

-2.19 %

LAT /USDT

0.01518

-3.61 %

METAG /USDT

0.0003093

7.73 %

BEPRO /USDT

0.0014046

-8.02 %

AMP /USDT

0.003730

-1.66 %

SUDO /USDT

0.8388

-4.67 %

LSS /USDT

0.18452

-0.37 %

ALU /USDT

0.027433

3.63 %

RBN /USDT

0.2215

0.45 %

LM /USDT

0.09287

-3.63 %

SWEAT /USDT

0.0098715

-6.02 %

SANTOS /USDT

4.3741

-0.96 %

SHFT /USDT

0.006744

0.85 %

BITCI /USDT

0.0059170

-2.05 %

SANDWICH /USDT

0.001247

3.48 %

GQ /USDT

0.0068034

-0.02 %

TVK /USDT

0.040277

-0.75 %

SWAP /USDT

0.32044

-2.56 %

KONO /USDT

0.022120

-2.62 %

SRG /USDT

0.010542

-6.36 %

HC /USDT

0.07991

-2.38 %

NULS /USDT

0.2740

-2.00 %

MCRT /USDT

0.004043

20.25 %

SYS /USDT

0.16159

-2.50 %

SUPER /USDT

0.1317

-1.64 %

DERI /USDT

0.02361

-6.34 %

NRFB /USDT

0.00302

-3.82 %

POLIS /USDT

0.2801

5.65 %

MNZ /USDT

0.0003713

2.23 %

AME /USDT

0.0022724

15.74 %

PUNDIX /USDT

0.48279

-2.15 %

CHER /USDT

0.010197

-6.89 %

ACE /USDT

0.00708

0.85 %

NFTB /USDT

0.012391

-2.43 %

XPRESS /USDT

0.0651

-4.12 %

SIS /USDT

0.0915

-2.24 %

DHB /USDT

0.0007021

0.41 %

IOTX /USDT

0.026573

-1.41 %

REP /USDT

8.1049

0.15 %

ORION /USDT

0.001583

0.82 %

PNG /USDT

0.043189

-1.29 %

DUNE /USDT

0.00043451

-5.02 %

JUV /USDT

2.5842

-1.48 %

HAPI /USDT

15.4689

-2.12 %

TPT /USDT

0.0091678

-1.75 %

MUSE /USDT

5.8078

2.06 %

NORD /USDT

0.18680

-5.00 %

BTCST /USDT

0.6876

2.27 %

XEC /USDT

0.00003187

1.65 %

ELF /USDT

0.30155

-4.55 %

KMA /USDT

0.0020265

-2.05 %

FRA /USDT

0.0029784

-0.10 %

VR /USDT

0.00839

-1.64 %

TT /USDT

0.004628

1.46 %

UDO /USDT

0.006937

-2.81 %

RARI /USDT

1.6247

-0.27 %

ACX /USDT

0.06984

-2.45 %

NFTL /USDT

0.00678

-5.17 %

TRVL /USDT

0.060654

-1.47 %

DFA /USDT

0.04504

-0.22 %

RDN /USDT

0.01357

3.90 %

XPNET /USDT

0.006404

8.32 %

YFI /USDT

8759.36

-0.07 %

DPR /USDT

0.00819

0.00 %

VIDYX /USDT

0.0008857

5.24 %

SFI /USDT

48.129

4.72 %

SKEB /USDT

0.0026135

-2.61 %

FER /USDT

0.029829

-0.57 %

RIDE /USDT

0.0424

-0.46 %

NEBL /USDT

0.9538

0.24 %

BENQI /USDT

0.009317

-0.38 %

WHALE /USDT

0.7115

0.52 %

MV /USDT

0.14259

-6.33 %

DEUS /USDT

62.80

-3.13 %

BERRY /USDT

0.0012079

-1.23 %

CGG /USDT

0.0908

2.48 %

INSUR /USDT

0.08065

-5.41 %

GHST /USDT

1.1127

-0.97 %

MATH /USDT

0.11435

0.12 %

THE /USDT

0.001755

-0.34 %

DFYN /USDT

0.040396

0.19 %

NUX /USDT

0.013401

-1.32 %

WALV /USDT

0.045368

-3.93 %

POLS /USDT

0.4294

1.46 %

BABY /USDT

0.02356

3.24 %

SLK /USDT

0.001859

2.19 %

CWAR /USDT

0.016661

3.47 %

KLAP /USDT

0.000374

-0.26 %

SHR /USDT

0.0024453

0.56 %

MATTER /USDT

0.12306

-3.62 %

WSG /USDT

0.0000000019701

-0.36 %

SAMO /USDT

0.0034990

1.93 %

TIP /USDT

0.01002

-1.18 %

ORN /USDT

0.9168

-1.51 %

WELL /USDT

0.0092609

4.05 %

FUN /USDT

0.0064213

-0.78 %

MBS /USDT

0.049287

2.69 %

RCN /USDT

0.0023597

0.51 %

BADGER /USDT

2.8300

0.44 %

CRAFT /USDT

0.009592

-6.19 %

ALICE /USDT

1.5680

-0.67 %

KICKS /USDT

0.001546

0.58 %

HNS /USDT

0.030053

-1.00 %

OXT /USDT

0.08805

-1.00 %

DATA /USDT

0.03796

-2.41 %

CONV /USDT

0.0006318

0.97 %

SNM /USDT

0.7203

-0.59 %

ING /USDT

0.0009372

-1.79 %

MQL /USDT

0.001118

2.00 %

CUDOS /USDT

0.00239

-4.78 %

GF /USDT

0.0827

-2.59 %

TARI /USDT

2.289

-2.17 %

GMAT /USDT

0.000119803

-5.37 %

SKU /USDT

0.00880

4.38 %

BOND /USDT

4.2226

1.80 %

CRYPTOFI /USDT

0.0000002399

-3.57 %

UNN /USDT

0.00050990

10.19 %

ATOLO /USDT

0.005968

-0.08 %

XETA /USDT

0.043810

1.32 %

TEDDY /USDT

0.00000048577

1.42 %

FALCONS /USDT

0.0044575

2.83 %

REQ /USDT

0.09685

-1.40 %

MOOV /USDT

0.006373

-2.99 %

RENA /USDT

0.002289

-3.94 %

QUICK /USDT

89.885

-2.83 %

BTM /USDT

0.020677

0.84 %

ALPHA /USDT

0.10941

-2.46 %

PRIDE /USDT

0.00206

-13.08 %

DFI /USDT

0.53079

-2.98 %

P00LS /USDT

0.09573

0.89 %

OOE /USDT

0.022924

-2.88 %

K21 /USDT

0.4283

-4.84 %

SN /USDT

0.198835

6.54 %

DX /USDT

0.00037455

-7.24 %

PSP /USDT

0.053568

-2.28 %

DILI /USDT

0.000071654

1.12 %

VRT /USDT

0.00043384

0.89 %

DOMI /USDT

0.00587

3.16 %

ALPA /USDT

0.037588

5.20 %

XMON /USDT

2831.09

-1.19 %

RATIO /USDT

0.0178

-9.18 %

MTV /USDT

0.0011859

-1.07 %

SOLR /USDT

0.0391

5.10 %

VATRENI /USDT

0.3524

17.85 %

XELS /USDT

0.60380

-2.37 %

DPET /USDT

0.06501

-1.20 %

WSIENNA /USDT

0.47080

0.52 %