• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  28370.0

  5.41 %

  ETH /USDT

  1806.37

  4.04 %

  ARB /USDT

  1.23129

  8.14 %

  ID /USDT

  0.471185

  7.76 %

  CFX /USDT

  0.382142

  20.79 %

  LQTY /USDT

  2.2722

  12.33 %

  USDC /USDT

  0.9993

  -0.03 %

  FLR /USDT

  0.040932

  2.91 %

  FIL /USDT

  5.7283

  6.95 %

  EVER /USDT

  0.075650

  -8.98 %

  AGIX /USDT

  0.43402

  8.09 %

  MAGIC /USDT

  1.40889

  6.92 %

  LTC /USDT

  90.92

  5.73 %

  FTM /USDT

  0.45830

  13.48 %

  DOGE /USDT

  0.075647

  4.68 %

  BNB /USDT

  315.88

  1.91 %

  HOOK /USDT

  1.91993

  10.74 %

  VOLT /USDT

  0.0000014170

  3.40 %

  FLOKI /USDT

  0.0000346334

  8.06 %

  MASK /USDT

  6.70496

  19.74 %

  TOMI /USDT

  2.24031

  -4.06 %

  TRX /USDT

  0.06450

  1.38 %

  GNS /USDT

  7.7719

  8.98 %

  BLUR /USDT

  0.5291

  6.26 %

  STX /USDT

  0.99949

  14.40 %

  POLYX /USDT

  0.1614

  6.95 %

  DYDX /USDT

  2.5163

  6.45 %

  SHIB /USDT

  0.0000106906

  3.72 %

  OAX /USDT

  0.312384

  1.23 %

  DOT /USDT

  6.1973

  4.57 %

  TEM /USDT

  0.07465

  -18.19 %

  ADA /USDT

  0.38494

  9.06 %

  VGX /USDT

  0.33575

  4.51 %

  SOL /USDT

  21.101

  6.05 %

  KEY /USDT

  0.0096785

  6.12 %

  VRA /USDT

  0.0062936

  10.40 %

  GMM /USDT

  0.00171964

  7.08 %

  RDNT /USDT

  0.35974

  6.15 %

  JASMY /USDT

  0.0048628

  11.31 %

  LINK /USDT

  7.2964

  6.71 %

  GALA /USDT

  0.040887

  7.00 %

  GFT /USDT

  0.051909

  0.44 %

  OP /USDT

  2.2397

  5.31 %

  ASTRA /USDT

  0.30782

  -0.15 %

  CSIX /USDT

  0.053632

  -6.66 %

  XLM /USDT

  0.103107

  9.36 %

  ACS /USDT

  0.00834497

  1.44 %

  KAS /USDT

  0.029567

  33.65 %

  DODO /USDT

  0.176671

  9.07 %

  ATOM /USDT

  11.2731

  1.31 %

  MINA /USDT

  0.76988

  7.70 %

  HFT /USDT

  0.62188

  5.68 %

  SXP /USDT

  0.40791

  43.93 %

  VELO /USDT

  0.007976

  28.02 %

  HAI /USDT

  0.04103

  5.20 %

  ACH /USDT

  0.033656

  7.05 %

  RNDR /USDT

  1.2100

  8.75 %

  AVAX /USDT

  17.199

  3.92 %

  EOS /USDT

  1.1439

  4.34 %

  DZOO /USDT

  0.0386405

  4.53 %

  AGLA /USDT

  0.09011

  -9.97 %

  ALGO /USDT

  0.23365

  17.14 %

  GPT /USDT

  0.0907534

  7.61 %

  APE /USDT

  4.1225

  1.56 %

  IGU /USDT

  0.07385

  2.92 %

  FTT /USDT

  1.3522

  1.38 %

  LDO /USDT

  2.4214

  14.48 %

  SYN /USDT

  0.8964

  5.19 %

  LUNC /USDT

  0.00012340

  3.07 %

  ETC /USDT

  20.642

  4.12 %

  FET /USDT

  0.36854

  9.03 %

  MGKL /USDT

  0.00000238456

  2237.80 %

  XRD /USDT

  0.040395

  0.97 %

  CSPR /USDT

  0.036978

  9.48 %

  LUNA /USDT

  1.2973

  3.41 %

  HIGH /USDT

  2.0982

  9.63 %

  FLUX /USDT

  0.62285

  2.88 %

  WEMIX /USDT

  1.3858

  -2.53 %

  APT /USDT

  11.5627

  5.23 %

  RPL /USDT

  45.965

  11.42 %

  STIK /USDT

  1.08963

  9.55 %

  SQUAD /USDT

  0.019681

  2.42 %

  SDAO /USDT

  0.6203

  13.71 %

  1INCH /USDT

  0.51381

  4.08 %

  ASTR /USDT

  0.063557

  8.95 %

  GRV /USDT

  0.65459

  1.84 %

  SSV /USDT

  37.1151

  5.66 %

  CARE /USDT

  0.003712

  -22.90 %

  CKB /USDT

  0.0052239

  13.29 %

  MDT /USDT

  0.06369

  6.80 %

  RIF /USDT

  0.150314

  0.59 %

  OCEAN /USDT

  0.35113

  5.34 %

  MOTG /USDT

  0.43200

  0.26 %

  SPA /USDT

  0.005127

  6.25 %

  NFT /USDT

  0.00000039022

  0.52 %

  MATIC /USDT

  1.13111

  7.17 %

  HBAR /USDT

  0.062483

  5.81 %

  SUN /USDT

  0.0062344

  2.46 %

  INJ /USDT

  4.2847

  14.44 %

  XCN /USDT

  0.004189

  2.69 %

  BTT /USDT

  0.0000006217

  3.28 %

  IMX /USDT

  1.16222

  10.44 %

  FDT /USDT

  0.05101

  -0.98 %

  UNI /USDT

  5.9705

  4.28 %

  GRT /USDT

  0.145279

  10.89 %

  XEN /USDT

  0.00000121

  -9.70 %

  USDD /USDT

  0.98364

  -0.53 %

  CHO /USDT

  0.58406

  -1.09 %

  VINU /USDT

  0.00000001166

  1.30 %

  SUSHI /USDT

  1.0780

  6.64 %

  NEAR /USDT

  1.9680

  6.38 %

  SOS /USDT

  0.00000013463

  -0.39 %

  WBT /USDT

  5.217

  4.29 %

  XDB /USDT

  0.0013017

  7.21 %

  YFII /USDT

  1114.88

  4.35 %

  STORE /USDT

  0.032466

  0.20 %

  JOE /USDT

  0.52836

  2.92 %

  SMART /USDT

  1.3746

  6.73 %

  VAI /USDT

  0.092980

  9.08 %

  DHX /USDT

  3.9093

  -1.02 %

  CRV /USDT

  0.9497

  5.92 %

  BRISE /USDT

  0.00000047665

  -0.41 %

  METIS /USDT

  25.310

  5.37 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.01 %

  VOXEL /USDT

  0.24246

  5.58 %

  REAP /USDT

  0.01993

  -14.90 %

  OAS /USDT

  0.085442

  9.52 %

  QRDO /USDT

  0.10620

  8.68 %

  AZERO /USDT

  1.6298

  14.75 %

  MPI /USDT

  0.0040060

  3.91 %

  PAW /USDT

  0.0000000341409

  7.45 %

  AOG /USDT

  0.01673

  -0.65 %

  GMT /USDT

  0.39096

  7.63 %

  FITFI /USDT

  0.01321

  1.69 %

  PSL /USDT

  0.000473

  -6.15 %

  SRM /USDT

  0.22416

  7.09 %

  KDA /USDT

  0.95822

  5.43 %

  HAM /USDT

  0.0000000033824

  6.36 %

  JST /USDT

  0.02600

  3.95 %

  LINA /USDT

  0.0121257

  34.35 %

  SCLP /USDT

  0.26627

  3.75 %

  TLOS /USDT

  0.15076

  3.60 %

  GT /USDT

  5.1328

  5.32 %

  QTUM /USDT

  3.141

  4.90 %

  BONE /USDT

  1.0796

  3.74 %

  QNT /USDT

  123.174

  2.86 %

  PYR /USDT

  3.6237

  9.00 %

  UNDEAD /USDT

  0.20771

  0.17 %

  BDX /USDT

  0.061275

  0.71 %

  RACA /USDT

  0.00019044

  4.00 %

  MMPRO /USDT

  0.25558

  -1.47 %

  POKT /USDT

  0.0414

  -5.69 %

  MANA /USDT

  0.59804

  6.56 %

  DAO /USDT

  1.57315

  0.74 %

  SAND /USDT

  0.6363

  6.29 %

  ELON /USDT

  0.00000034388

  7.68 %

  METAX /USDT

  0.1201

  -47.02 %

  C98 /USDT

  0.25443

  24.71 %

  CEEK /USDT

  0.08783

  3.13 %

  XDC /USDT

  0.042280

  5.21 %

  ATLAS /USDT

  0.0033473

  4.07 %

  HNT /USDT

  1.3677

  0.06 %

  NVIR /USDT

  0.052463

  -1.04 %

  WIN /USDT

  0.00008600

  3.71 %

  OVO /USDT

  0.161714

  -11.69 %

  SIN /USDT

  0.005548

  -3.07 %

  CELO /USDT

  0.70858

  17.40 %

  ZEC /USDT

  37.43

  5.14 %

  DMTR /USDT

  0.0347838

  9.97 %

  OPUL /USDT

  0.164561

  1.53 %

  CHZ /USDT

  0.11888

  3.73 %

  ICP /USDT

  5.0178

  5.89 %

  TRU /USDT

  0.078409

  5.47 %

  MAN /USDT

  0.0397119

  4.32 %

  GMX /USDT

  76.596

  4.16 %

  ANC /USDT

  0.01976

  4.77 %

  GRAIL /USDT

  3155.21

  19.96 %

  SIDUS /USDT

  0.0018687

  7.13 %

  RJV /USDT

  0.073770

  0.09 %

  MATCH /USDT

  0.0000827

  22.51 %

  SKL /USDT

  0.039853

  7.08 %

  BCH /USDT

  123.53

  2.68 %

  VELA /USDT

  5.5613

  11.25 %

  PEOPLE /USDT

  0.022569

  4.79 %

  HT /USDT

  3.6425

  1.96 %

  CVP /USDT

  0.46754

  5.98 %

  ASTO /USDT

  0.049797

  29.58 %

  ZBC /USDT

  0.015530

  3.72 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020462

  3.30 %

  PRIMAL /USDT

  0.0056330

  -5.60 %

  USTC /USDT

  0.022024

  4.98 %

  NMT /USDT

  0.0129556

  142.91 %

  FEAR /USDT

  0.15617

  -0.52 %

  FIS /USDT

  0.55355

  6.39 %

  HOT /USDT

  0.001817

  6.13 %

  SERO /USDT

  0.03495

  -4.27 %

  XCAD /USDT

  1.90679

  -0.39 %

  NOM /USDT

  1.05657

  3.69 %

  AURORA /USDT

  0.1800

  3.09 %

  DIO /USDT

  0.00513

  -2.65 %

  DASH /USDT

  57.34

  3.97 %

  REN /USDT

  0.10803

  13.72 %

  CELR /USDT

  0.024013

  1.25 %

  DF /USDT

  0.0743

  1.22 %

  ZIL /USDT

  0.028052

  7.50 %

  SEELE /USDT

  0.003217

  -4.45 %

  PROM /USDT

  4.8652

  3.27 %

  CRPT /USDT

  0.09253

  5.79 %

  LOOKS /USDT

  0.14090

  5.83 %

  D2T /USDT

  0.028573

  -1.03 %

  FRM /USDT

  0.05380

  5.42 %

  DUSK /USDT

  0.1791

  7.69 %

  PIAS /USDT

  0.01252

  -6.07 %

  CRO /USDT

  0.069272

  3.97 %

  ONSTON /USDT

  0.00871

  -1.58 %

  WOM /USDT

  0.025181

  6.53 %

  SPEX /USDT

  0.002243

  71.22 %

  LRC /USDT

  0.36761

  9.35 %

  ETHW /USDT

  3.3936

  2.61 %

  ROUTE /USDT

  2.5186

  3.26 %

  OMG /USDT

  1.7102

  -2.86 %

  ISP /USDT

  0.0010290

  2.13 %

  ROSE /USDT

  0.057780

  6.32 %

  MDAO /USDT

  0.28745

  2.90 %

  CORE /USDT

  1.9441

  0.62 %

  BONK /USDT

  0.0000005360

  7.17 %

  TWT /USDT

  1.1673

  5.27 %

  KON /USDT

  0.08443

  -0.30 %

  XCH /USDT

  38.459

  4.49 %

  ALI /USDT

  0.037818

  1.31 %

  OSMO /USDT

  0.8103

  3.48 %

  OPTIMUS /USDT

  0.33842

  -1.24 %

  CTI /USDT

  0.027425

  5.14 %

  XTAG /USDT

  0.02964

  4.32 %

  FIO /USDT

  0.03309

  5.21 %

  SLP /USDT

  0.0026789

  4.38 %

  SGB /USDT

  0.009203

  21.34 %

  YGG /USDT

  0.26138

  6.76 %

  ERG /USDT

  1.5099

  3.73 %

  EUL /USDT

  3.7905

  0.08 %

  PIP /USDT

  0.10308

  183.03 %

  WAVES /USDT

  2.136

  5.63 %

  VP /USDT

  6.453

  -1.07 %

  OVR /USDT

  0.2995

  1.52 %

  BSV /USDT

  35.939

  2.27 %

  BDP /USDT

  0.22229

  11.36 %

  BS /USDT

  0.41182

  0.66 %

  FXS /USDT

  8.864

  19.55 %

  SNX /USDT

  2.4705

  5.91 %

  STG /USDT

  0.6668

  7.37 %

  WSI /USDT

  0.05108

  5.47 %

  BEL /USDT

  0.60231

  8.57 %

  PBR /USDT

  0.11676

  11.98 %

  BBC /USDT

  0.015280

  0.57 %

  KIN /USDT

  0.00000472

  2.38 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010165

  -0.11 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003802

  -2.56 %

  GOAL /USDT

  0.1899

  5.38 %

  FTRB /USDT

  0.005957

  0.55 %

  THETA /USDT

  1.0378

  7.13 %

  HIFI /USDT

  0.40874

  5.30 %

  LPT /USDT

  6.828

  6.70 %

  CHESS /USDT

  0.2841

  6.68 %

  BLOK /USDT

  0.0025142

  3.87 %

  CQT /USDT

  0.1574

  5.63 %

  FNZ /USDT

  0.004998

  -5.46 %

  ZEN /USDT

  10.464

  7.10 %

  AR /USDT

  8.367

  7.98 %

  AXS /USDT

  8.486

  4.81 %

  EGLD /USDT

  43.044

  4.72 %

  GLMR /USDT

  0.37244

  5.99 %

  JAM /USDT

  0.0025536

  -3.58 %

  ABBC /USDT

  0.084800

  12.42 %

  BLZ /USDT

  0.080868

  7.90 %

  IRIS /USDT

  0.03530

  6.64 %

  UFO /USDT

  0.000001446

  3.95 %

  PHB /USDT

  1.073761

  7.45 %

  MSWAP /USDT

  0.0003323

  -23.20 %

  GAL /USDT

  1.7755

  10.76 %

  SWASH /USDT

  0.01777

  7.82 %

  COCOS /USDT

  1.4456

  11.48 %

  ALICE /USDT

  1.5143

  6.66 %

  DC /USDT

  0.0010271

  5.28 %

  RSS3 /USDT

  0.17086

  17.58 %

  AAVE /USDT

  72.58

  4.29 %

  TLM /USDT

  0.019950

  10.01 %

  MCG /USDT

  0.06923

  0.58 %

  KING /USDT

  0.012661

  -8.85 %

  GITCOIN /USDT

  1.8994

  2.83 %

  FEG /USDT

  0.0007739

  4.58 %

  MLK /USDT

  0.26358

  2.60 %

  MOB /USDT

  1.4930

  4.64 %

  PERL /USDT

  0.035705

  5.88 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001454

  41.85 %

  COREUM /USDT

  0.23458

  -16.09 %

  WOO /USDT

  0.20095

  8.41 %

  BNX /USDT

  0.5731

  6.36 %

  WIT /USDT

  0.003046

  4.17 %

  DARK /USDT

  0.029961

  2.81 %

  RBC /USDT

  0.020951

  15.05 %

  RUNE /USDT

  1.4036

  6.79 %

  DEP /USDT

  0.003546

  -0.61 %

  VXT /USDT

  0.018950

  2.29 %

  RFOX /USDT

  0.014057

  7.75 %

  MKR /USDT

  689.62

  3.03 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000845

  1.07 %

  TSUKA /USDT

  0.075496

  15.11 %

  BICO /USDT

  0.38050

  8.02 %

  WOZX /USDT

  0.049917

  -1.87 %

  DAG /USDT

  0.05212

  1.85 %

  PRQ /USDT

  0.1151

  19.64 %

  CAKE /USDT

  3.6783

  3.02 %

  MDX /USDT

  0.07001

  3.68 %

  BUY /USDT

  0.020071

  0.37 %

  ONE /USDT

  0.020628

  8.98 %

  POPK /USDT

  0.013022

  41.85 %

  METALDR /USDT

  0.0008886

  -12.94 %

  RAD /USDT

  1.9847

  1.24 %

  GST /USDT

  0.020563

  1.83 %

  POP /USDT

  0.000001329

  -14.97 %

  TOMO /USDT

  0.6449

  10.61 %

  KMA /USDT

  0.0021925

  0.23 %

  REELT /USDT

  0.025321

  6.65 %

  ENS /USDT

  13.416

  4.89 %

  SFM /USDT

  0.0002095

  -7.70 %

  EJS /USDT

  0.005160

  2.50 %

  SFUND /USDT

  1.0793

  3.22 %

  REALM /USDT

  0.01499

  9.09 %

  RLC /USDT

  1.7545

  6.72 %

  VET /USDT

  0.02321

  6.27 %

  EGAME /USDT

  0.000119476

  0.52 %

  LIME /USDT

  0.012156

  13.05 %

  API3 /USDT

  1.55675

  5.72 %

  ATD /USDT

  0.1874

  1.18 %

  GBPT /USDT

  1.23120

  0.08 %

  BAT /USDT

  0.2552

  7.13 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005098

  5.76 %

  NEO /USDT

  12.84

  4.56 %

  WOOF /USDT

  0.0008713

  -4.16 %

  DKS /USDT

  0.002365

  12.03 %

  CULT /USDT

  0.000006768

  4.55 %

  AIRTNT /USDT

  0.000712

  13.19 %

  PORTO /USDT

  2.2856

  4.39 %

  PENDLE /USDT

  0.33936

  18.03 %

  FRR /USDT

  0.00016

  -15.78 %

  TIMECHRONO /USDT

  38.955

  0.41 %

  CTC /USDT

  0.3641

  5.20 %

  HTR /USDT

  0.08875

  12.27 %

  ZKS /USDT

  0.068573

  -0.04 %

  EQ /USDT

  0.0010083

  -20.07 %

  FIU /USDT

  0.002833

  -0.52 %

  RITE /USDT

  0.0018163

  -4.55 %

  WNCG /USDT

  0.12818

  1.28 %

  DEBT /USDT

  16.089

  -0.29 %

  MHUNT /USDT

  0.01033

  4.23 %

  ZAM /USDT

  0.002561

  -0.38 %

  NUM /USDT

  0.045300

  -4.87 %

  MNW /USDT

  1.7992

  -1.08 %

  WLKN /USDT

  0.047685

  0.73 %

  STOS /USDT

  0.53022

  1.67 %

  ENJ /USDT

  0.39408

  7.86 %

  POLC /USDT

  0.028081

  6.78 %

  XCV /USDT

  0.003719

  -2.99 %

  RBN /USDT

  0.2322

  19.44 %

  YLD /USDT

  0.1435

  0.84 %

  SOLO /USDT

  0.17868

  6.60 %

  BOSON /USDT

  0.2285

  3.39 %

  VEMP /USDT

  0.01396

  2.34 %

  PLCU /USDT

  172.83

  -0.11 %

  ML /USDT

  0.12942

  -20.99 %

  CREAM /USDT

  13.532

  6.20 %

  HIBS /USDT

  0.0002814

  -10.86 %

  KLAY /USDT

  0.2330

  5.19 %

  ANKR /USDT

  0.03289

  7.58 %

  CPOOL /USDT

  0.03521

  0.05 %

  XTZ /USDT

  1.1330

  6.14 %

  IAG /USDT

  0.008538

  3.57 %

  DERC /USDT

  0.23639

  4.42 %

  DEVT /USDT

  0.00329

  3.45 %

  THALES /USDT

  0.71593

  14.35 %

  BAND /USDT

  1.8741

  13.48 %

  CLV /USDT

  0.06294

  6.47 %

  EZ /USDT

  0.08410

  -9.40 %

  NVG /USDT

  0.1050

  -11.01 %

  GAME /USDT

  0.03664

  1.02 %

  DBC /USDT

  0.0050000

  1.41 %

  GARI /USDT

  0.05127

  0.60 %

  FRA /USDT

  0.0028108

  5.96 %

  WRT /USDT

  0.16631

  8.38 %

  NEXO /USDT

  0.7467

  3.99 %

  CVTX /USDT

  0.147886

  -2.15 %

  BOBA /USDT

  0.23646

  2.84 %

  PUSH /USDT

  0.35067

  4.35 %

  LOCG /USDT

  0.02013

  1.51 %

  BBANK /USDT

  0.005703

  6.85 %

  SRT /USDT

  0.000079

  -1.25 %

  SLIM /USDT

  0.0501

  3.94 %

  AUDIO /USDT

  0.28989

  0.46 %

  NOS /USDT

  0.01737

  -0.74 %

  DCRN /USDT

  0.2509

  9.03 %

  RLY /USDT

  0.012515

  -1.90 %

  ARV /USDT

  0.00007810

  2.21 %

  HECH /USDT

  0.05404

  0.01 %

  DERI /USDT

  0.03319

  -26.58 %

  ANT /USDT

  2.4423

  8.13 %

  ELT /USDT

  0.039426

  -7.27 %

  MXC /USDT

  0.019444

  2.56 %

  ORO /USDT

  0.004488

  28.41 %

  MC /USDT

  0.29241

  5.85 %

  NULS /USDT

  0.2814

  5.19 %

  CRU /USDT

  1.26645

  3.24 %

  CHNG /USDT

  0.09002

  -2.03 %

  DENT /USDT

  0.00107145

  7.82 %

  BOA /USDT

  0.027983

  0.03 %

  BONDLY /USDT

  0.006461

  0.52 %

  FREE /USDT

  0.00000017001

  -0.27 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013039

  -1.97 %

  GLQ /USDT

  0.0107794

  4.84 %

  ULU /USDT

  34.8395

  -0.06 %

  RNDX /USDT

  0.000132

  -2.22 %

  PBX /USDT

  0.001839

  7.92 %

  FOF /USDT

  0.8146

  -31.14 %

  PERP /USDT

  0.86642

  8.48 %

  ILV /USDT

  60.34

  6.96 %

  UFI /USDT

  0.02940

  5.56 %

  PYM /USDT

  0.0015662

  -2.58 %

  CFG /USDT

  0.2852

  4.27 %

  KLO /USDT

  0.009321

  10.25 %

  HOD /USDT

  0.00492

  -0.40 %

  KSM /USDT

  34.553

  8.20 %

  ESG /USDT

  0.70453

  -0.23 %

  DSLA /USDT

  0.00161912

  6.85 %

  HELLO /USDT

  0.043530

  4.54 %

  LGX /USDT

  0.007037

  0.32 %

  WILD /USDT

  0.3773

  7.21 %

  WZRD /USDT

  0.00390

  -12.55 %

  ROOBEE /USDT

  0.000845

  -14.38 %

  SCRT /USDT

  0.6550

  5.95 %

  MOVR /USDT

  8.2168

  4.12 %

  LEVER /USDT

  0.0020113

  13.52 %

  STARL /USDT

  0.000002434

  6.61 %

  YFDAI /USDT

  220.343

  -3.86 %

  BAL /USDT

  6.9119

  3.41 %

  XPR /USDT

  0.001443

  2.26 %

  IHC /USDT

  0.00005135

  15.41 %

  KT /USDT

  0.003234

  0.87 %

  WATT /USDT

  0.02002

  -10.14 %

  NUX /USDT

  0.013304

  4.92 %

  LIT /USDT

  1.05000

  9.59 %

  ALPH /USDT

  0.27340

  9.36 %

  DOME /USDT

  0.001145

  -1.71 %

  KNIGHT /USDT

  0.00879

  1.73 %

  GOB /USDT

  0.004153

  -1.95 %

  SHILL /USDT

  0.015840

  0.13 %

  FIN /USDT

  0.0012700

  13.16 %

  HSF /USDT

  0.7267

  2.52 %

  ACA /USDT

  0.10280

  6.07 %

  GOV /USDT

  0.007711

  3.72 %

  LUFFY /USDT

  0.0001109

  1.46 %

  THN /USDT

  0.030406

  -13.69 %

  OMI /USDT

  0.0007584

  -3.60 %

  EWT /USDT

  3.5396

  4.87 %

  AIOZ /USDT

  0.028660

  4.88 %

  IMPT /USDT

  0.0081039

  2.68 %

  ATA /USDT

  0.15341

  7.69 %

  BTS /USDT

  0.011370

  1.06 %

  LSS /USDT

  0.17572

  -0.80 %

  MLT /USDT

  0.13304

  1.83 %

  WAM /USDT

  0.005150

  5.38 %

  MESA /USDT

  0.003018

  -3.51 %

  SC /USDT

  0.003913

  6.44 %

  BNC /USDT

  0.23997

  7.01 %

  STBU /USDT

  0.021162

  -2.38 %

  KAR /USDT

  0.1551

  1.77 %

  CHAMP /USDT

  0.024857

  7.35 %

  BVT /USDT

  0.013724

  45.84 %

  DYP /USDT

  0.11736

  -1.29 %

  REVU /USDT

  0.02431

  1.67 %

  BTL /USDT

  0.000591

  13.00 %

  DREP /USDT

  0.4703

  4.76 %

  REI /USDT

  0.03153

  4.92 %

  ECOX /USDT

  0.88584

  0.55 %

  RARE /USDT

  0.11774

  5.33 %

  MONS /USDT

  0.013600

  7.02 %

  KAVA /USDT

  0.8893

  3.04 %

  LABS /USDT

  0.00116015

  5.36 %

  TORN /USDT

  6.8297

  5.55 %

  WAXL /USDT

  0.60379

  0.98 %

  KZEN /USDT

  0.015293

  0.07 %

  CELL /USDT

  0.2358

  2.29 %

  PI /USDT

  0.0043866

  -12.96 %

  HADES /USDT

  0.9399

  7.87 %

  TON /USDT

  2.1189

  3.48 %

  WWY /USDT

  0.006382

  -1.73 %

  NKN /USDT

  0.103876

  6.44 %

  ORAI /USDT

  4.3672

  4.80 %

  UBXS /USDT

  0.035441

  -4.69 %

  IOI /USDT

  0.1782

  18.40 %

  BAKE /USDT

  0.18827

  9.67 %

  OGN /USDT

  0.1154

  9.90 %

  DESO /USDT

  9.8814

  -0.86 %

  DRGN /USDT

  0.00754

  20.25 %

  STRAX /USDT

  0.54371

  5.88 %

  SOV /USDT

  0.84569

  5.23 %

  FEVR /USDT

  0.00064688

  3.30 %

  AUCTION /USDT

  5.6357

  4.27 %

  MILO /USDT

  0.000000018257

  2.32 %

  COTI /USDT

  0.07635

  5.83 %

  MBX /USDT

  2.7636

  -4.84 %

  COMP /USDT

  43.309

  5.66 %

  VLX /USDT

  0.02039

  -1.49 %

  SPO /USDT

  0.00125050

  20.73 %

  REVOLAND /USDT

  0.08212

  10.52 %

  CIRUS /USDT

  0.078432

  -8.04 %

  XOR /USDT

  3.418

  2.36 %

  IOTX /USDT

  0.025633

  7.34 %

  NBS /USDT

  0.000446

  3.96 %

  ZLW /USDT

  0.034758

  8.71 %

  SDN /USDT

  0.37293

  9.03 %

  RSR /USDT

  0.0039947

  8.26 %

  RVN /USDT

  0.02554

  5.93 %

  ETHF /USDT

  0.2745

  0.77 %

  FIRO /USDT

  2.2037

  2.62 %

  SAITO /USDT

  0.012795

  0.74 %

  WAXP /USDT

  0.068174

  6.41 %

  KNC /USDT

  0.7337

  12.30 %

  DCR /USDT

  21.273

  7.16 %

  REEF /USDT

  0.0026492

  9.63 %

  TAMA /USDT

  0.011652

  10.55 %

  GNO /USDT

  112.61

  5.85 %

  DEGO /USDT

  1.9685

  6.94 %

  UFT /USDT

  0.4125

  5.33 %

  MPH /USDT

  0.019427

  4.35 %

  BZZ /USDT

  0.51241

  1.12 %

  KUB /USDT

  1.7169

  1.87 %

  DES /USDT

  0.0016234

  -2.42 %

  CAPS /USDT

  0.040643

  13.77 %

  SKEB /USDT

  0.0027540

  11.40 %

  PRIME /USDT

  1.6118

  9.93 %

  AART /USDT

  0.001756

  -1.89 %

  KONO /USDT

  0.024108

  3.13 %

  MBOX /USDT

  0.48067

  5.03 %

  QLC /USDT

  0.0943692

  4.59 %

  ALU /USDT

  0.027785

  5.07 %

  VELODROME /USDT

  0.13193

  14.48 %

  QUICK /USDT

  88.966

  4.39 %

  NEER /USDT

  0.18588

  4.12 %

  KUBE /USDT

  0.008558

  0.57 %

  IZI /USDT

  0.00799

  1.01 %

  MEAN /USDT

  0.02047

  -0.29 %

  SPUME /USDT

  0.007153

  -2.22 %

  XEM /USDT

  0.039316

  5.87 %

  AKITA /USDT

  0.00000019947

  6.50 %

  SUTER /USDT

  0.000763

  3.95 %

  STORJ /USDT

  0.3612

  7.94 %

  ZONE /USDT

  0.004667

  -12.58 %

  YFI /USDT

  8914.61

  8.11 %

  SUDO /USDT

  0.9928

  7.70 %

  WALV /USDT

  0.054957

  7.31 %

  ARPA /USDT

  0.04046

  6.13 %

  LAND /USDT

  1.4369

  13.72 %

  METAG /USDT

  0.0003227

  -10.97 %

  CERE /USDT

  0.0059574

  2.46 %

  ALPA /USDT

  0.035401

  0.75 %

  ATEAM /USDT

  2.685

  30.08 %

  SFG /USDT

  0.007020

  -7.75 %

  RADAR /USDT

  0.012393

  0.58 %

  PERC /USDT

  0.1781

  -3.20 %

  QKC /USDT

  0.010871

  8.84 %

  FLM /USDT

  0.095117

  6.80 %

  XYO /USDT

  0.005171

  1.99 %

  HAO /USDT

  0.004361

  -6.99 %

  URUS /USDT

  17.802

  1.81 %

  JOY /USDT

  0.083328

  3.17 %

  RAY /USDT

  0.23694

  3.89 %

  WING /USDT

  6.3544

  6.46 %

  ONT /USDT

  0.2314

  5.71 %

  AE /USDT

  0.0807

  -2.88 %

  NXD /USDT

  0.000621

  -1.74 %

  PNT /USDT

  0.2131

  7.78 %

  PIT /USDT

  0.0000000005299

  2.49 %

  PHA /USDT

  0.1467

  3.52 %

  MATH /USDT

  0.11600

  1.63 %

  CNAME /USDT

  0.000628

  -1.87 %

  COFIX /USDT

  0.032871

  -5.33 %

  STND /USDT

  0.028759

  0.78 %

  AQDC /USDT

  0.00424

  -4.93 %

  STRM /USDT

  0.01313

  6.31 %

  MELI /USDT

  0.001698

  -1.04 %

  EFI /USDT

  0.07612

  4.80 %

  XWG /USDT

  0.0010881

  1.10 %

  MATTER /USDT

  0.14204

  20.50 %

  LAMB /USDT

  0.0016480

  1.07 %

  LAT /USDT

  0.01599

  4.78 %

  SYS /USDT

  0.16716

  6.03 %

  ATM /USDT

  2.7684

  4.47 %

  FLY /USDT

  0.0013308

  0.15 %

  ICE /USDT

  0.90655

  17.22 %

  VR /USDT

  0.00852

  6.90 %

  XMON /USDT

  2943.15

  -10.25 %

  RARI /USDT

  1.6697

  4.88 %

  LN /USDT

  39.678

  3.13 %

  ALEPH /USDT

  0.06462

  3.80 %

  GMEE /USDT

  0.01255

  6.80 %

  CONV /USDT

  0.0007178

  6.59 %

  OCT /USDT

  0.2171

  5.13 %

  BIT /USDT

  0.5339

  3.52 %

  RBLS /USDT

  0.13918

  1.20 %

  AST /USDT

  0.131412

  2.79 %

  BSCPAD /USDT

  0.1819

  7.00 %

  MOJO /USDT

  0.003285

  0.12 %

  MINE /USDT

  0.002272

  -2.15 %

  HIVE /USDT

  0.3946

  6.33 %

  METO /USDT

  0.001081

  -5.00 %

  NIM /USDT

  0.0013085

  7.27 %

  HORD /USDT

  0.04643

  26.20 %

  SNK /USDT

  0.01274

  0.00 %

  FRONT /USDT

  0.23952

  5.13 %

  GAFI /USDT

  5.285

  0.87 %

  FINE /USDT

  0.005879

  -6.23 %

  BTG /USDT

  14.9729

  8.13 %

  SYLO /USDT

  0.001808

  0.22 %

  THG /USDT

  0.0675

  -0.88 %

  MGG /USDT

  0.00362

  0.00 %

  BXH /USDT

  0.003050

  5.24 %

  SLK /USDT

  0.002333

  -2.09 %

  ICX /USDT

  0.2196

  10.18 %

  SWP /USDT

  0.001618

  0.62 %

  ZCX /USDT

  0.07964

  4.09 %

  ORBR /USDT

  2.6855

  -2.17 %

  XET /USDT

  0.0007346

  9.02 %

  ARTEM /USDT

  0.001446

  -0.82 %

  HERO /USDT

  0.004380

  2.05 %

  XPRESS /USDT

  0.0719

  2.13 %

  SUKU /USDT

  0.07740

  0.49 %

  CUDOS /USDT

  0.00268

  5.51 %

  HNS /USDT

  0.031184

  5.90 %

  T /USDT

  0.04151

  7.37 %

  BEPRO /USDT

  0.0014727

  16.07 %

  NBLU /USDT

  0.015560

  -2.70 %

  PRMX /USDT

  0.0040518

  -0.26 %

  FIDA /USDT

  0.41270

  6.13 %

  AMPL /USDT

  1.1192

  2.17 %

  OG /USDT

  2.5787

  3.62 %

  GRND /USDT

  0.147518

  -4.92 %

  BIRD /USDT

  15.625

  3.45 %

  XPLA /USDT

  0.57364

  -1.58 %

  MV /USDT

  0.13524

  -4.28 %

  BOND /USDT

  4.1400

  5.25 %

  SIS /USDT

  0.0989

  3.66 %

  MER /USDT

  0.00206

  0.48 %

  BLOCK /USDT

  0.05536

  2.72 %

  GO /USDT

  0.007233

  5.17 %

  GGG /USDT

  0.16552

  5.88 %

  POLK /USDT

  0.04857

  4.31 %

  XETA /USDT

  0.042231

  1.83 %

  PROS /USDT

  0.4942

  7.59 %

  CWEB /USDT

  0.016763

  2.57 %

  FSN /USDT

  0.3587

  1.78 %

  LAZIO /USDT

  2.6094

  2.98 %

  VATRENI /USDT

  0.3830

  -13.62 %

  ALAYA /USDT

  0.085858

  13.53 %

  MDA /USDT

  0.0503

  -0.39 %

  TAP /USDT

  0.004065

  -6.44 %

  TARA /USDT

  0.001414

  3.58 %

  AGLD /USDT

  0.4044

  6.39 %

  FRIN /USDT

  0.004150

  3.10 %

  ALPHA /USDT

  0.10722

  8.43 %

  POLS /USDT

  0.4238

  6.29 %

  BERRY /USDT

  0.0013377

  -2.20 %

  RDF /USDT

  0.00856

  -3.71 %

  OKT /USDT

  22.065

  2.35 %

  FUN /USDT

  0.0065720

  1.07 %

  TT /USDT

  0.004420

  4.96 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017741

  4.64 %

  MTRG /USDT

  2.9452

  4.13 %

  POLIS /USDT

  0.2607

  -0.26 %

  ZRX /USDT

  0.2378

  9.88 %

  LIFE /USDT

  0.00037827

  -3.02 %

  EPK /USDT

  0.015649

  1.74 %

  SWEAT /USDT

  0.0089110

  2.42 %

  10SET /USDT

  0.5201

  -2.98 %

  IDEA /USDT

  0.01076

  2.08 %

  SNT /USDT

  0.02776

  4.95 %

  XPNET /USDT

  0.005673

  -2.05 %

  AMKT /USDT

  94.383

  4.93 %

  METAL /USDT

  0.0488

  0.00 %

  BITCI /USDT

  0.0062677

  3.90 %

  GENS /USDT

  0.001646

  12.58 %

  OKB /USDT

  43.036

  1.04 %

  NAOS /USDT

  0.025370

  4.01 %

  AKT /USDT

  0.31100

  5.88 %

  TKO /USDT

  0.34416

  4.52 %

  DIA /USDT

  0.36275

  4.75 %

  LOKA /USDT

  0.51335

  9.81 %

  FUSE /USDT

  0.07219

  1.84 %

  UNFI /USDT

  4.8884

  8.11 %

  THE /USDT

  0.001617

  -1.70 %

  BENQI /USDT

  0.009189

  4.57 %

  IOST /USDT

  0.010462

  6.22 %

  TROY /USDT

  0.003478

  5.48 %

  KLV /USDT

  0.00659

  12.26 %

  GQ /USDT

  0.0068010

  4.75 %

  OLE /USDT

  0.026396

  -1.05 %

  TFUEL /USDT

  0.05375

  7.28 %

  SFP /USDT

  0.46759

  8.88 %

  PVU /USDT

  0.015624

  30.96 %

  AAA /USDT

  0.000006126

  1.72 %

  XIL /USDT

  0.00346

  -12.40 %

  GZONE /USDT

  0.035369

  11.69 %

  NEBL /USDT

  0.9689

  6.06 %

  ERN /USDT

  1.82869

  6.55 %

  ONG /USDT

  0.2871

  4.47 %

  DAR /USDT

  0.17123

  6.45 %

  DAI /USDT

  0.9965

  -0.07 %

  STEP /USDT

  0.01473

  12.01 %

  FX /USDT

  0.19394

  3.51 %

  UOS /USDT

  0.2191

  5.23 %

  OOE /USDT

  0.024265

  1.17 %

  ELA /USDT

  1.16732

  3.68 %

  CANTO /USDT

  0.24484

  4.36 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00535

  4.49 %

  UNO /USDT

  0.06760

  2.20 %

  MPL /USDT

  4.440

  6.44 %

  CWS /USDT

  0.45962

  1.36 %

  LYXE /USDT

  8.2214

  0.73 %

  BTM /USDT

  0.020450

  4.68 %

  PAF /USDT

  0.0003802

  -2.66 %

  COVAL /USDT

  0.014155

  1.54 %

  IOTA /USDT

  0.2171

  5.38 %

  FER /USDT

  0.030510

  7.27 %

  AMP /USDT

  0.003729

  5.24 %

  ALPACA /USDT

  0.3058

  3.97 %

  BORA /USDT

  0.18066

  7.01 %

  MOOV /USDT

  0.007059

  7.24 %

  MARSH /USDT

  0.14879

  1.16 %

  PSTAKE /USDT

  0.08874

  10.77 %

  NBT /USDT

  0.0030598

  3.95 %

  ACE /USDT

  0.00702

  2.48 %

  DUNE /USDT

  0.00059318

  -4.94 %

  ELF /USDT

  0.29606

  1.21 %

  SNM /USDT

  0.7254

  4.58 %

  INSUR /USDT

  0.08156

  6.61 %

  DDOS /USDT

  0.0405

  -1.93 %

  CTSI /USDT

  0.1432

  6.70 %

  XVG /USDT

  0.0027662

  4.18 %

  LM /USDT

  0.12813

  -20.91 %

  LEASH /USDT

  390.75

  3.74 %

  CTK /USDT

  0.77083

  2.81 %

  ANGLE /USDT

  0.04323

  2.17 %

  YFX /USDT

  0.059158

  -7.72 %

  LUNR /USDT

  0.13019

  -0.12 %

  CZZ /USDT

  0.00544

  1.11 %

  CEL /USDT

  0.34424

  4.94 %

  CELT /USDT

  0.000577

  -4.47 %

  KICKS /USDT

  0.001561

  4.83 %

  HAPI /USDT

  14.8612

  8.49 %

  HEART /USDT

  0.014079

  0.50 %

  SANTOS /USDT

  4.2270

  3.51 %

  AVA /USDT

  0.6075

  5.32 %

  FCON /USDT

  0.0000870

  5.71 %

  OOKI /USDT

  0.0039348

  5.78 %

  GM /USDT

  0.0000091459

  4.38 %

  CVX /USDT

  5.3104

  6.72 %

  ING /USDT

  0.0009938

  3.08 %

  VADER /USDT

  0.000049

  28.94 %

  FOR /USDT

  0.02328

  6.15 %

  BAMBOO /USDT

  0.027881

  15.28 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095000

  4.67 %

  CGG /USDT

  0.0857

  0.58 %

  GHST /USDT

  1.0668

  3.85 %

  HEGIC /USDT

  0.0178282

  3.91 %

  TAKI /USDT

  0.006254

  -0.52 %

  WELL /USDT

  0.0083197

  6.85 %

  NOIA /USDT

  0.047944

  0.51 %

  RIDE /USDT

  0.0451

  6.61 %

  MBS /USDT

  0.049103

  -1.79 %

  PET /USDT

  0.180240

  3.11 %

  KOK /USDT

  0.0727

  1.11 %

  PDEX /USDT

  1.7806

  0.65 %

  1EARTH /USDT

  0.0026015

  -1.16 %

  RAM /USDT

  0.02243

  -7.42 %

  WSIENNA /USDT

  0.51146

  3.48 %

  DPET /USDT

  0.06717

  1.88 %

  MTL /USDT

  1.22036

  11.36 %

  UMA /USDT

  2.1128

  3.03 %

  SD /USDT

  1.1396

  11.89 %

  KAI /USDT

  0.00549

  2.04 %

  SWRV /USDT

  0.119553

  5.92 %

  PSG /USDT

  5.2885

  2.45 %

  SHFT /USDT

  0.007043

  6.45 %

  ROCO /USDT

  0.1637

  3.60 %

  PAY /USDT

  0.012198

  4.85 %

  NFTB /USDT

  0.014111

  -2.22 %

  MTV /USDT

  0.0012424

  8.02 %

  FILDA /USDT

  0.0018214

  0.03 %

  SANDWICH /USDT

  0.001214

  -2.09 %

  SCY /USDT

  0.00016023

  6.27 %

  BSW /USDT

  0.18629

  5.06 %

  COMBO /USDT

  0.049843

  3.58 %

  ALCX /USDT

  21.154

  5.80 %

  REQ /USDT

  0.09873

  4.17 %

  DMLG /USDT

  0.000488

  -7.57 %

  DATA /USDT

  0.03795

  6.27 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002448

  2.46 %

  ACX /USDT

  0.07079

  7.99 %

  HOPR /USDT

  0.06300

  1.02 %

  TIDAL /USDT

  0.00033836

  4.31 %

  PKF /USDT

  0.1169

  9.55 %

  XPRT /USDT

  0.3259

  6.36 %

  COS /USDT

  0.006669

  3.99 %

  SRP /USDT

  0.004776

  8.05 %

  ORN /USDT

  0.9112

  2.55 %

  AXL /USDT

  0.00007482

  0.20 %

  WHALE /USDT

  0.7010

  2.00 %

  NRFB /USDT

  0.00312

  -1.88 %

  PSP /USDT

  0.053397

  10.58 %

  DHB /USDT

  0.0007084

  5.58 %

  TRVL /USDT

  0.061464

  0.31 %

  PSI /USDT

  3.2393

  14.05 %

  DX /USDT

  0.00039068

  0.36 %

  OM /USDT

  0.033016

  4.06 %

  EDG /USDT

  0.000712

  -9.41 %

  RMRK /USDT

  2.3847

  6.34 %

  AKRO /USDT

  0.0044154

  4.11 %

  BYN /USDT

  0.007554

  -1.43 %

  XCUR /USDT

  0.05023

  5.30 %

  WAS /USDT

  0.023975

  6.40 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0038066

  1.45 %

  1ART /USDT

  0.021398

  8.26 %

  CATE /USDT

  0.0000004813

  1.21 %

  TEER /USDT

  0.3109

  -0.82 %

  ITSB /USDT

  0.002551

  -12.48 %

  DEXE /USDT

  2.8347

  6.20 %

  ROOM /USDT

  0.049144

  0.29 %

  PUNDIX /USDT

  0.45974

  4.72 %

  KP3R /USDT

  80.60

  5.45 %

  DANA /USDT

  0.0042

  -14.28 %

  IP3 /USDT

  0.71019

  -8.76 %

  PNG /USDT

  0.045267

  3.39 %

  DFYN /USDT

  0.040331

  -1.53 %

  UNQ /USDT

  0.004099

  -12.30 %

  XAVA /USDT

  0.4117

  3.36 %

  IDEX /USDT

  0.05299

  3.25 %

  SENATE /USDT

  0.054600

  6.56 %

  VEGA /USDT

  1.1897

  3.86 %

  ARRR /USDT

  0.31523

  -0.19 %

  ARES /USDT

  0.0014558

  -7.52 %

  LOVELY /USDT

  0.000000071396

  0.86 %

  AME /USDT

  0.0020877

  4.15 %

  DFA /USDT

  0.04590

  1.32 %

  SOUL /USDT

  0.17577

  2.53 %

  OGV /USDT

  0.006368

  4.27 %

  MEPAD /USDT

  0.003917

  13.56 %