• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  28546.2

  5.95 %

  ETH /USDT

  1813.42

  4.02 %

  ARB /USDT

  1.24456

  7.60 %

  ID /USDT

  0.470130

  6.66 %

  CFX /USDT

  0.383910

  19.42 %

  LQTY /USDT

  2.2510

  9.76 %

  USDC /USDT

  0.9996

  0.01 %

  FLR /USDT

  0.040259

  -1.59 %

  FIL /USDT

  5.7738

  7.19 %

  EVER /USDT

  0.076777

  -7.53 %

  AGIX /USDT

  0.43965

  8.80 %

  MAGIC /USDT

  1.43567

  7.90 %

  LTC /USDT

  91.45

  5.61 %

  FTM /USDT

  0.45976

  13.12 %

  DOGE /USDT

  0.076051

  4.81 %

  BNB /USDT

  317.25

  1.88 %

  HOOK /USDT

  1.93633

  10.77 %

  VOLT /USDT

  0.0000014355

  4.27 %

  FLOKI /USDT

  0.0000347644

  8.28 %

  TOMI /USDT

  2.22278

  -4.64 %

  MASK /USDT

  6.81539

  20.20 %

  TRX /USDT

  0.06463

  1.12 %

  GNS /USDT

  7.8172

  7.83 %

  STX /USDT

  1.01276

  15.05 %

  BLUR /USDT

  0.5316

  5.95 %

  POLYX /USDT

  0.1619

  6.58 %

  SHIB /USDT

  0.0000107319

  3.85 %

  DYDX /USDT

  2.5474

  6.47 %

  OAX /USDT

  0.314022

  1.25 %

  DOT /USDT

  6.2196

  3.95 %

  TEM /USDT

  0.07417

  -17.36 %

  ADA /USDT

  0.38558

  7.83 %

  VGX /USDT

  0.33585

  4.04 %

  SOL /USDT

  21.309

  5.84 %

  VRA /USDT

  0.0064475

  12.59 %

  KEY /USDT

  0.0097919

  6.18 %

  GMM /USDT

  0.00173456

  8.99 %

  JASMY /USDT

  0.0049119

  10.81 %

  KAS /USDT

  0.032962

  49.21 %

  LINK /USDT

  7.3624

  7.28 %

  RDNT /USDT

  0.36329

  6.77 %

  GALA /USDT

  0.041183

  6.94 %

  OP /USDT

  2.2605

  4.29 %

  GFT /USDT

  0.052160

  2.53 %

  ASTRA /USDT

  0.30782

  -0.07 %

  ACS /USDT

  0.00841786

  1.31 %

  XLM /USDT

  0.103455

  9.18 %

  CSIX /USDT

  0.053815

  -4.34 %

  DODO /USDT

  0.177372

  9.03 %

  SXP /USDT

  0.41673

  46.50 %

  VELO /USDT

  0.007789

  23.67 %

  ATOM /USDT

  11.3025

  -0.72 %

  HFT /USDT

  0.62557

  5.98 %

  MINA /USDT

  0.77790

  7.06 %

  EOS /USDT

  1.1507

  4.33 %

  HAI /USDT

  0.04114

  5.32 %

  ALGO /USDT

  0.22864

  14.30 %

  RNDR /USDT

  1.2336

  10.31 %

  AVAX /USDT

  17.330

  4.49 %

  ACH /USDT

  0.033937

  6.60 %

  DZOO /USDT

  0.0388000

  5.01 %

  GPT /USDT

  0.0904660

  3.18 %

  APE /USDT

  4.1333

  1.12 %

  AGLA /USDT

  0.09312

  -2.71 %

  IGU /USDT

  0.07343

  2.68 %

  FTT /USDT

  1.3503

  1.51 %

  LUNC /USDT

  0.00012395

  3.17 %

  SYN /USDT

  0.9153

  7.70 %

  LDO /USDT

  2.4530

  14.02 %

  XRD /USDT

  0.040487

  0.69 %

  ETC /USDT

  20.721

  3.98 %

  FET /USDT

  0.36900

  8.88 %

  CSPR /USDT

  0.037100

  9.40 %

  LUNA /USDT

  1.3006

  3.24 %

  WEMIX /USDT

  1.3822

  -2.51 %

  HIGH /USDT

  2.1028

  8.94 %

  FLUX /USDT

  0.62622

  2.92 %

  APT /USDT

  11.6420

  4.90 %

  ASTR /USDT

  0.063889

  9.00 %

  STIK /USDT

  1.08187

  9.34 %

  SQUAD /USDT

  0.019309

  1.04 %

  RPL /USDT

  46.455

  7.03 %

  SDAO /USDT

  0.6253

  14.31 %

  1INCH /USDT

  0.51666

  4.01 %

  SSV /USDT

  37.3171

  6.40 %

  MGKL /USDT

  0.00000184964

  10.18 %

  CARE /USDT

  0.003717

  -19.19 %

  GRV /USDT

  0.65600

  1.57 %

  MDT /USDT

  0.06404

  7.16 %

  CKB /USDT

  0.0052278

  12.36 %

  OCEAN /USDT

  0.35397

  5.91 %

  RIF /USDT

  0.152106

  1.57 %

  SPA /USDT

  0.005048

  3.76 %

  HBAR /USDT

  0.062826

  6.41 %

  MOTG /USDT

  0.43230

  0.20 %

  NFT /USDT

  0.00000038991

  0.04 %

  BTT /USDT

  0.0000006295

  3.96 %

  MATIC /USDT

  1.13290

  6.77 %

  XCN /USDT

  0.004182

  2.50 %

  SUN /USDT

  0.0062440

  2.34 %

  INJ /USDT

  4.3110

  13.53 %

  FDT /USDT

  0.05101

  -0.17 %

  IMX /USDT

  1.18221

  11.34 %

  GRT /USDT

  0.146396

  10.75 %

  UNI /USDT

  6.0046

  4.90 %

  SUSHI /USDT

  1.0865

  7.49 %

  CHO /USDT

  0.58402

  -1.00 %

  VINU /USDT

  0.00000001166

  1.30 %

  USDD /USDT

  0.98366

  -0.48 %

  XEN /USDT

  0.00000120

  -11.76 %

  WBT /USDT

  5.307

  6.01 %

  XDB /USDT

  0.0012961

  6.94 %

  NEAR /USDT

  1.9749

  6.21 %

  SOS /USDT

  0.00000013356

  -1.47 %

  STORE /USDT

  0.032478

  -0.78 %

  SMART /USDT

  1.3682

  1.41 %

  JOE /USDT

  0.55591

  7.85 %

  VAI /USDT

  0.094236

  9.98 %

  DHX /USDT

  3.9099

  -0.81 %

  VOXEL /USDT

  0.24613

  6.09 %

  CRV /USDT

  0.9570

  6.34 %

  METIS /USDT

  25.421

  5.64 %

  YFII /USDT

  1114.91

  4.65 %

  BRISE /USDT

  0.00000047741

  -0.08 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.00 %

  OAS /USDT

  0.085075

  9.22 %

  REAP /USDT

  0.01985

  -14.62 %

  AZERO /USDT

  1.6210

  13.03 %

  QRDO /USDT

  0.10655

  8.49 %

  FITFI /USDT

  0.01332

  2.38 %

  MPI /USDT

  0.0040202

  2.94 %

  PAW /USDT

  0.0000000335504

  0.51 %

  AOG /USDT

  0.01668

  -1.12 %

  GMT /USDT

  0.39325

  7.50 %

  KDA /USDT

  0.96840

  5.83 %

  LINA /USDT

  0.0121533

  33.29 %

  HAM /USDT

  0.0000000033746

  7.53 %

  PSL /USDT

  0.000480

  -4.57 %

  JST /USDT

  0.02602

  3.62 %

  SCLP /USDT

  0.26616

  2.30 %

  TLOS /USDT

  0.15098

  3.51 %

  BONE /USDT

  1.0928

  5.45 %

  PYR /USDT

  3.6528

  9.20 %

  GT /USDT

  5.1458

  5.40 %

  QTUM /USDT

  3.154

  4.57 %

  QNT /USDT

  124.013

  3.55 %

  UNDEAD /USDT

  0.20838

  -1.05 %

  SRM /USDT

  0.22322

  2.82 %

  RACA /USDT

  0.00019097

  4.24 %

  ANC /USDT

  0.01948

  1.88 %

  MMPRO /USDT

  0.26705

  3.49 %

  POKT /USDT

  0.0425

  -2.96 %

  CEEK /USDT

  0.08780

  2.99 %

  DAO /USDT

  1.55558

  -0.55 %

  BDX /USDT

  0.061170

  0.55 %

  SAND /USDT

  0.6414

  6.36 %

  MANA /USDT

  0.60097

  6.44 %

  ATLAS /USDT

  0.0033512

  4.97 %

  ELON /USDT

  0.00000034098

  6.45 %

  C98 /USDT

  0.25786

  25.17 %

  METAX /USDT

  0.1070

  -52.42 %

  NVIR /USDT

  0.053296

  2.44 %

  XDC /USDT

  0.042417

  5.18 %

  HNT /USDT

  1.3714

  -0.24 %

  WIN /USDT

  0.00008639

  3.70 %

  SIN /USDT

  0.005565

  -1.59 %

  OVO /USDT

  0.161735

  -10.53 %

  VELA /USDT

  5.5472

  10.97 %

  ZEC /USDT

  37.66

  4.84 %

  DMTR /USDT

  0.0342735

  8.38 %

  CHZ /USDT

  0.11932

  3.54 %

  ICP /USDT

  5.0536

  6.19 %

  SIDUS /USDT

  0.0018534

  6.02 %

  OPUL /USDT

  0.163451

  3.08 %

  MATCH /USDT

  0.0000825

  24.81 %

  MAN /USDT

  0.0399151

  4.73 %

  CELO /USDT

  0.70581

  18.09 %

  GRAIL /USDT

  3155.27

  19.04 %

  BCH /USDT

  124.10

  2.68 %

  SKL /USDT

  0.040317

  7.49 %

  CVP /USDT

  0.46929

  6.53 %

  HT /USDT

  3.6661

  2.49 %

  PEOPLE /USDT

  0.022670

  5.40 %

  RJV /USDT

  0.073000

  -0.64 %

  ASTO /USDT

  0.050438

  31.41 %

  TRU /USDT

  0.078859

  4.55 %

  ZBC /USDT

  0.015662

  3.48 %

  NMT /USDT

  0.0117998

  123.11 %

  USTC /USDT

  0.021972

  4.21 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020445

  3.61 %

  GMX /USDT

  77.067

  3.15 %

  SEELE /USDT

  0.003186

  -5.93 %

  FEAR /USDT

  0.15605

  -0.26 %

  HOT /USDT

  0.001825

  6.04 %

  FIS /USDT

  0.55952

  5.97 %

  PRIMAL /USDT

  0.0056426

  -3.95 %

  DIO /USDT

  0.00512

  -2.47 %

  SERO /USDT

  0.03494

  -4.84 %

  NOM /USDT

  1.06796

  4.08 %

  DASH /USDT

  57.95

  4.33 %

  REN /USDT

  0.10878

  14.63 %

  AURORA /USDT

  0.1799

  3.39 %

  DF /USDT

  0.0751

  2.59 %

  CELR /USDT

  0.024050

  1.82 %

  LOOKS /USDT

  0.14221

  6.24 %

  CRPT /USDT

  0.09251

  5.56 %

  PROM /USDT

  4.8852

  3.38 %

  XCAD /USDT

  1.91354

  1.03 %

  SPEX /USDT

  0.002181

  64.60 %

  FRM /USDT

  0.05248

  0.03 %

  ETHW /USDT

  3.4101

  2.49 %

  LRC /USDT

  0.37531

  10.62 %

  D2T /USDT

  0.028125

  -1.32 %

  WOM /USDT

  0.025092

  6.00 %

  CRO /USDT

  0.069514

  3.95 %

  DUSK /USDT

  0.1809

  8.32 %

  ONSTON /USDT

  0.00877

  -1.34 %

  PIAS /USDT

  0.01237

  -7.13 %

  ROSE /USDT

  0.058193

  6.91 %

  OMG /USDT

  1.7322

  -2.42 %

  MDAO /USDT

  0.29091

  3.80 %

  ISP /USDT

  0.0010245

  2.20 %

  ROUTE /USDT

  2.5115

  2.18 %

  TWT /USDT

  1.1747

  5.73 %

  KON /USDT

  0.08433

  -0.49 %

  BONK /USDT

  0.0000005411

  6.51 %

  ZIL /USDT

  0.028189

  7.73 %

  XCH /USDT

  38.503

  3.99 %

  CORE /USDT

  1.9618

  1.96 %

  ALI /USDT

  0.038429

  6.67 %

  OPTIMUS /USDT

  0.35174

  9.90 %

  CTI /USDT

  0.027338

  6.76 %

  XTAG /USDT

  0.02924

  2.09 %

  FIO /USDT

  0.03354

  5.77 %

  YGG /USDT

  0.25956

  5.52 %

  SGB /USDT

  0.009400

  23.32 %

  SLP /USDT

  0.0027029

  4.90 %

  EUL /USDT

  3.9131

  6.97 %

  OSMO /USDT

  0.8182

  2.03 %

  PIP /USDT

  0.10399

  185.52 %

  THETA /USDT

  1.0460

  7.28 %

  WAVES /USDT

  2.142

  5.36 %

  BS /USDT

  0.40984

  0.18 %

  BSV /USDT

  36.153

  2.58 %

  BDP /USDT

  0.21197

  6.23 %

  ERG /USDT

  1.5122

  4.72 %

  SNX /USDT

  2.4910

  5.91 %

  FXS /USDT

  8.971

  19.90 %

  VP /USDT

  6.540

  1.06 %

  WSI /USDT

  0.05517

  13.47 %

  OVR /USDT

  0.2996

  1.59 %

  EGLD /USDT

  43.528

  5.80 %

  HIFI /USDT

  0.41240

  5.99 %

  KIN /USDT

  0.00000490

  6.29 %

  BBC /USDT

  0.015557

  1.91 %

  BEL /USDT

  0.60633

  8.01 %

  STG /USDT

  0.6733

  6.97 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003831

  -1.66 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010163

  -0.52 %

  FTRB /USDT

  0.005956

  0.57 %

  JAM /USDT

  0.0026037

  -0.96 %

  CHESS /USDT

  0.2819

  5.65 %

  AR /USDT

  8.497

  8.09 %

  ZEN /USDT

  10.501

  6.49 %

  BLOK /USDT

  0.0025149

  3.88 %

  IRIS /USDT

  0.03583

  6.35 %

  CQT /USDT

  0.1592

  7.20 %

  GOAL /USDT

  0.1899

  5.44 %

  PBR /USDT

  0.11797

  13.56 %

  LPT /USDT

  6.927

  7.46 %

  PRQ /USDT

  0.1129

  18.21 %

  FNZ /USDT

  0.004997

  -3.82 %

  DC /USDT

  0.0010270

  4.91 %

  BLZ /USDT

  0.081963

  8.83 %

  TLM /USDT

  0.020140

  10.73 %

  PHB /USDT

  1.078203

  7.88 %

  GLMR /USDT

  0.37514

  5.75 %

  SWASH /USDT

  0.01780

  7.87 %

  ABBC /USDT

  0.084430

  12.20 %

  UFO /USDT

  0.000001456

  4.59 %

  AXS /USDT

  8.540

  4.90 %

  GITCOIN /USDT

  1.9024

  3.06 %

  GAL /USDT

  1.7886

  10.37 %

  RSS3 /USDT

  0.17148

  15.75 %

  COCOS /USDT

  1.4578

  11.75 %

  ALICE /USDT

  1.5224

  6.52 %

  KING /USDT

  0.012871

  -3.76 %

  MCG /USDT

  0.06892

  2.34 %

  MSWAP /USDT

  0.0003295

  -20.10 %

  FEG /USDT

  0.0007816

  4.67 %

  AAVE /USDT

  73.11

  4.07 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001382

  34.43 %

  PERL /USDT

  0.035928

  4.75 %

  MOB /USDT

  1.5002

  4.89 %

  MLK /USDT

  0.26269

  2.16 %

  WIT /USDT

  0.003046

  4.10 %

  RFOX /USDT

  0.014168

  8.32 %

  BNX /USDT

  0.5780

  7.01 %

  RBC /USDT

  0.020720

  11.59 %

  RUNE /USDT

  1.4185

  7.59 %

  DARK /USDT

  0.029976

  2.82 %

  DEP /USDT

  0.003555

  0.11 %

  VXT /USDT

  0.018935

  2.48 %

  MKR /USDT

  693.96

  3.06 %

  TSUKA /USDT

  0.075392

  15.38 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000838

  1.69 %

  BICO /USDT

  0.38271

  7.81 %

  COREUM /USDT

  0.24235

  -13.84 %

  WOO /USDT

  0.20230

  7.32 %

  POPK /USDT

  0.011411

  21.78 %

  WOZX /USDT

  0.049727

  -1.90 %

  DAG /USDT

  0.05226

  2.35 %

  CAKE /USDT

  3.6833

  2.49 %

  MDX /USDT

  0.07008

  3.60 %

  ONE /USDT

  0.020791

  9.05 %

  BUY /USDT

  0.020069

  0.35 %

  TOMO /USDT

  0.6388

  10.08 %

  EJS /USDT

  0.005108

  1.73 %

  KMA /USDT

  0.0022001

  1.24 %

  POP /USDT

  0.000001366

  -13.04 %

  METALDR /USDT

  0.0008797

  -11.10 %

  RAD /USDT

  1.9902

  0.31 %

  BAT /USDT

  0.2536

  5.84 %

  GST /USDT

  0.020553

  2.36 %

  SFM /USDT

  0.0002111

  -6.71 %

  ENS /USDT

  13.512

  5.06 %

  ATD /USDT

  0.1876

  2.79 %

  API3 /USDT

  1.56551

  6.14 %

  REALM /USDT

  0.01499

  9.57 %

  SFUND /USDT

  1.0848

  3.39 %

  GBPT /USDT

  1.23227

  0.08 %

  LIME /USDT

  0.012300

  14.41 %

  VET /USDT

  0.02334

  5.89 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005099

  5.11 %

  REELT /USDT

  0.025112

  8.82 %

  RLC /USDT

  1.7582

  6.86 %

  CULT /USDT

  0.000006794

  5.20 %

  DKS /USDT

  0.002307

  8.46 %

  NEO /USDT

  12.92

  5.04 %

  PORTO /USDT

  2.2861

  3.56 %

  HTR /USDT

  0.08720

  10.21 %

  PENDLE /USDT

  0.33794

  16.72 %

  AIRTNT /USDT

  0.000697

  9.93 %

  CTC /USDT

  0.3657

  5.81 %

  TIMECHRONO /USDT

  38.599

  -0.53 %

  FRR /USDT

  0.00015

  -25.00 %

  EGAME /USDT

  0.000119565

  3.15 %

  WOOF /USDT

  0.0008714

  -4.25 %

  FIU /USDT

  0.002831

  0.42 %

  EQ /USDT

  0.0010244

  -17.85 %

  RITE /USDT

  0.0018150

  -4.87 %

  WNCG /USDT

  0.12843

  1.54 %

  MNW /USDT

  1.7968

  -1.40 %

  ZAM /USDT

  0.002553

  -0.81 %

  DEBT /USDT

  16.132

  0.27 %

  MHUNT /USDT

  0.01031

  4.03 %

  BAND /USDT

  1.9079

  13.85 %

  ZKS /USDT

  0.068673

  0.00 %

  ENJ /USDT

  0.39681

  8.04 %

  WLKN /USDT

  0.047799

  0.78 %

  GAME /USDT

  0.03818

  5.15 %

  RBN /USDT

  0.2345

  20.07 %

  POLC /USDT

  0.027907

  5.60 %

  STOS /USDT

  0.53125

  1.79 %

  ML /USDT

  0.12513

  -23.62 %

  NUM /USDT

  0.045456

  -4.85 %

  SOLO /USDT

  0.17978

  6.78 %

  YLD /USDT

  0.1434

  1.19 %

  XCV /USDT

  0.003727

  -2.51 %

  BOSON /USDT

  0.2275

  3.69 %

  HIBS /USDT

  0.0002821

  -11.89 %

  ANKR /USDT

  0.03317

  8.39 %

  BBANK /USDT

  0.005718

  6.32 %

  DERC /USDT

  0.23674

  4.44 %

  VEMP /USDT

  0.01391

  1.90 %

  KLAY /USDT

  0.2349

  5.71 %

  CPOOL /USDT

  0.03575

  3.74 %

  NEXO /USDT

  0.7465

  2.75 %

  CREAM /USDT

  13.472

  5.59 %

  XTZ /USDT

  1.1326

  5.22 %

  CLV /USDT

  0.06276

  5.33 %

  WRT /USDT

  0.16603

  7.48 %

  GARI /USDT

  0.05122

  0.60 %

  PLCU /USDT

  172.83

  -0.49 %

  IAG /USDT

  0.008543

  2.10 %

  DBC /USDT

  0.0050608

  1.49 %

  DEVT /USDT

  0.00329

  8.58 %

  PUSH /USDT

  0.35127

  4.47 %

  LOCG /USDT

  0.02020

  1.15 %

  THALES /USDT

  0.71472

  13.19 %

  CVTX /USDT

  0.147244

  -1.43 %

  BOBA /USDT

  0.23802

  3.70 %

  SRT /USDT

  0.000081

  1.25 %

  ELT /USDT

  0.039279

  -6.59 %

  DCRN /USDT

  0.2518

  9.52 %

  NVG /USDT

  0.1098

  -1.70 %

  SLIM /USDT

  0.0500

  3.73 %

  ARV /USDT

  0.00007777

  1.68 %

  NOS /USDT

  0.01736

  -0.74 %

  AUDIO /USDT

  0.29246

  2.30 %

  NULS /USDT

  0.2865

  7.18 %

  RLY /USDT

  0.012598

  -2.75 %

  MXC /USDT

  0.019395

  1.82 %

  LEVER /USDT

  0.0020760

  15.86 %

  ANT /USDT

  2.4607

  8.56 %

  HECH /USDT

  0.05437

  0.25 %

  FRA /USDT

  0.0028108

  5.28 %

  RNDX /USDT

  0.000139

  2.20 %

  ORO /USDT

  0.004510

  30.27 %

  DERI /USDT

  0.03420

  -25.22 %

  DENT /USDT

  0.00108386

  7.97 %

  MC /USDT

  0.29322

  4.90 %

  CRU /USDT

  1.26971

  3.12 %

  BOA /USDT

  0.028500

  1.61 %

  PBX /USDT

  0.001851

  7.49 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013038

  -1.90 %

  ULU /USDT

  35.8806

  4.30 %

  BONDLY /USDT

  0.006473

  0.48 %

  DSLA /USDT

  0.00165628

  9.96 %

  FREE /USDT

  0.00000016909

  1.06 %

  GLQ /USDT

  0.0107172

  4.91 %

  WILD /USDT

  0.3751

  5.93 %

  PYM /USDT

  0.0015671

  -2.86 %

  CHNG /USDT

  0.09060

  -2.78 %

  UFI /USDT

  0.02977

  7.00 %

  ILV /USDT

  60.67

  6.49 %

  KLO /USDT

  0.009329

  9.98 %

  SCRT /USDT

  0.6623

  6.30 %

  LUFFY /USDT

  0.0001133

  3.84 %

  ALPH /USDT

  0.27448

  11.48 %

  HELLO /USDT

  0.043513

  4.44 %

  ESG /USDT

  0.70451

  -0.40 %

  BAL /USDT

  6.9962

  4.51 %

  MOVR /USDT

  8.2193

  3.66 %

  LGX /USDT

  0.006968

  -0.27 %

  EZ /USDT

  0.08402

  -11.66 %

  WATT /USDT

  0.01924

  -13.17 %

  WZRD /USDT

  0.00396

  -10.00 %

  HOD /USDT

  0.00494

  -2.75 %

  ROOBEE /USDT

  0.000863

  -14.72 %

  FIN /USDT

  0.0011777

  4.87 %

  FOF /USDT

  0.7820

  -31.22 %

  IHC /USDT

  0.00005140

  15.66 %

  STARL /USDT

  0.000002431

  5.42 %

  CFG /USDT

  0.2849

  4.55 %

  YFDAI /USDT

  221.666

  -3.15 %

  PERP /USDT

  0.86722

  7.76 %

  XPR /USDT

  0.001445

  2.33 %

  WAM /USDT

  0.005230

  7.19 %

  DOME /USDT

  0.001156

  -0.68 %

  KSM /USDT

  34.771

  7.98 %

  GOB /USDT

  0.004147

  -1.28 %

  GOV /USDT

  0.007754

  4.81 %

  NUX /USDT

  0.013353

  4.60 %

  LIT /USDT

  1.05269

  9.24 %

  KT /USDT

  0.003193

  -2.77 %

  KNIGHT /USDT

  0.00875

  0.92 %

  OMI /USDT

  0.0007629

  -1.97 %

  THN /USDT

  0.030508

  -13.42 %

  HSF /USDT

  0.7285

  2.56 %

  ACA /USDT

  0.10195

  4.72 %

  EWT /USDT

  3.5365

  4.99 %

  SHILL /USDT

  0.016282

  1.69 %

  MESA /USDT

  0.003017

  -3.67 %

  SOV /USDT

  0.86887

  7.79 %

  BNC /USDT

  0.23997

  5.71 %

  ATA /USDT

  0.15529

  7.60 %

  AIOZ /USDT

  0.028783

  5.35 %

  BVT /USDT

  0.013528

  43.76 %

  MLT /USDT

  0.13328

  2.07 %

  LSS /USDT

  0.17702

  0.41 %

  IMPT /USDT

  0.0081420

  2.54 %

  SC /USDT

  0.003935

  6.75 %

  BTS /USDT

  0.011367

  0.79 %

  DREP /USDT

  0.4689

  4.17 %

  TON /USDT

  2.1093

  3.07 %

  DYP /USDT

  0.11731

  -0.92 %

  BTL /USDT

  0.000589

  12.83 %

  CHAMP /USDT

  0.024869

  7.41 %

  STBU /USDT

  0.021503

  5.35 %

  REVU /USDT

  0.02434

  -0.65 %

  WWY /USDT

  0.006821

  4.71 %

  BAKE /USDT

  0.18895

  9.20 %

  KZEN /USDT

  0.015287

  0.09 %

  IOI /USDT

  0.1851

  24.14 %

  ECOX /USDT

  0.88768

  0.69 %

  MONS /USDT

  0.013660

  7.53 %

  REI /USDT

  0.03167

  4.69 %

  KAR /USDT

  0.1563

  2.15 %

  CELL /USDT

  0.2360

  1.59 %

  PI /USDT

  0.0043808

  -12.89 %

  STRAX /USDT

  0.54734

  5.24 %

  RARE /USDT

  0.11818

  4.87 %

  FEVR /USDT

  0.00064929

  3.88 %

  HADES /USDT

  0.9403

  7.53 %

  NKN /USDT

  0.104488

  6.86 %

  ORAI /USDT

  4.3879

  5.07 %

  TORN /USDT

  6.7856

  4.97 %

  OGN /USDT

  0.1164

  9.91 %

  KAVA /USDT

  0.8884

  3.25 %

  DESO /USDT

  9.8366

  -1.15 %

  AUCTION /USDT

  5.6463

  4.33 %

  MBX /USDT

  2.7887

  -3.78 %

  UBXS /USDT

  0.035623

  -3.84 %

  SPO /USDT

  0.00125179

  20.79 %

  DRGN /USDT

  0.00740

  21.51 %

  MILO /USDT

  0.000000018392

  2.81 %

  ZLW /USDT

  0.034736

  8.58 %

  CIRUS /USDT

  0.078449

  -7.80 %

  RVN /USDT

  0.02569

  5.93 %

  SDN /USDT

  0.37344

  9.42 %

  RSR /USDT

  0.0039991

  7.12 %

  ETHF /USDT

  0.2711

  -0.80 %

  REVOLAND /USDT

  0.08145

  8.93 %

  XOR /USDT

  3.388

  1.43 %

  VLX /USDT

  0.02041

  -1.49 %

  PRIME /USDT

  1.5730

  7.97 %

  REEF /USDT

  0.0026479

  8.87 %

  SAITO /USDT

  0.012780

  0.62 %

  GNO /USDT

  112.02

  4.66 %

  WAXP /USDT

  0.068346

  6.28 %

  NEER /USDT

  0.18564

  4.00 %

  LABS /USDT

  0.00115003

  4.28 %

  KNC /USDT

  0.7423

  12.98 %

  IOTX /USDT

  0.025833

  6.65 %

  TAMA /USDT

  0.011687

  10.41 %

  KUB /USDT

  1.7157

  1.58 %

  DES /USDT

  0.0016234

  -2.42 %

  DCR /USDT

  21.410

  7.77 %

  FIRO /USDT

  2.2120

  1.58 %

  UFT /USDT

  0.4085

  4.79 %

  MBOX /USDT

  0.48246

  5.30 %

  QLC /USDT

  0.0965422

  7.65 %

  MPH /USDT

  0.019462

  3.74 %

  AKITA /USDT

  0.00000020065

  7.39 %

  DEGO /USDT

  1.9585

  5.81 %

  VELODROME /USDT

  0.13252

  14.80 %

  SKEB /USDT

  0.0027567

  10.27 %

  CAPS /USDT

  0.040386

  13.50 %

  BZZ /USDT

  0.51240

  1.06 %

  GENS /USDT

  0.001258

  -8.64 %

  NBS /USDT

  0.000444

  3.49 %

  YFI /USDT

  8978.14

  8.50 %

  KUBE /USDT

  0.008564

  0.48 %

  ALU /USDT

  0.027784

  5.05 %

  AART /USDT

  0.001756

  -1.67 %

  QUICK /USDT

  89.198

  4.19 %

  MEAN /USDT

  0.02040

  0.00 %

  KONO /USDT

  0.024059

  4.35 %

  SUDO /USDT

  0.9951

  6.65 %

  STORJ /USDT

  0.3647

  8.05 %

  COMP /USDT

  43.769

  6.17 %

  WAXL /USDT

  0.60461

  0.55 %

  FLY /USDT

  0.0013256

  0.67 %

  XEM /USDT

  0.039606

  6.55 %

  SPUME /USDT

  0.007124

  -0.62 %

  SUTER /USDT

  0.000765

  5.51 %

  WALV /USDT

  0.052920

  -5.98 %

  COTI /USDT

  0.07672

  4.60 %

  PERC /USDT

  0.1786

  -3.51 %

  SFG /USDT

  0.007034

  -6.68 %

  ALPA /USDT

  0.035335

  2.43 %

  ATEAM /USDT

  2.590

  27.83 %

  RADAR /USDT

  0.012758

  3.58 %

  QKC /USDT

  0.010826

  7.86 %

  URUS /USDT

  18.198

  3.68 %

  WING /USDT

  6.3656

  5.35 %

  LAND /USDT

  1.4340

  7.59 %

  ZONE /USDT

  0.004658

  -2.95 %

  XYO /USDT

  0.005221

  2.69 %

  FLM /USDT

  0.095627

  6.89 %

  RAY /USDT

  0.23876

  4.52 %

  ARPA /USDT

  0.04088

  6.31 %

  AE /USDT

  0.0809

  -2.53 %

  PHA /USDT

  0.1475

  3.43 %

  ONT /USDT

  0.2323

  5.44 %

  PNT /USDT

  0.2128

  8.13 %

  HAO /USDT

  0.004416

  -2.49 %

  PIT /USDT

  0.0000000005255

  1.82 %

  STND /USDT

  0.028789

  0.81 %

  METAG /USDT

  0.0003233

  -5.52 %

  EFI /USDT

  0.07574

  5.23 %

  CNAME /USDT

  0.000627

  -1.87 %

  COFIX /USDT

  0.033064

  -3.96 %

  MATH /USDT

  0.11571

  1.24 %

  STRM /USDT

  0.01320

  7.14 %

  NXD /USDT

  0.000616

  0.98 %

  CONV /USDT

  0.0007329

  9.25 %

  LAT /USDT

  0.01582

  2.99 %

  LAMB /USDT

  0.0016349

  1.28 %

  MATTER /USDT

  0.14020

  19.70 %

  ATM /USDT

  2.7759

  4.49 %

  MELI /USDT

  0.001679

  -2.32 %

  CERE /USDT

  0.0059479

  1.34 %

  METO /USDT

  0.001196

  5.28 %

  ICX /USDT

  0.2205

  9.53 %

  ICE /USDT

  0.91784

  18.56 %

  XWG /USDT

  0.0010929

  2.10 %

  LN /USDT

  39.638

  2.91 %

  GMEE /USDT

  0.01256

  6.80 %

  JOY /USDT

  0.083233

  6.78 %

  VR /USDT

  0.00852

  8.12 %

  AQDC /USDT

  0.00424

  0.47 %

  RARI /USDT

  1.6624

  4.19 %

  NIM /USDT

  0.0012983

  6.42 %

  OCT /USDT

  0.2166

  4.68 %

  HIVE /USDT

  0.3974

  6.11 %

  HORD /USDT

  0.04494

  23.12 %

  XMON /USDT

  2911.91

  -11.85 %

  BIT /USDT

  0.5341

  3.28 %

  SYS /USDT

  0.16745

  6.14 %

  THG /USDT

  0.0675

  -0.73 %

  OKT /USDT

  22.284

  3.08 %

  MOJO /USDT

  0.003283

  -0.39 %

  MINE /USDT

  0.002349

  3.93 %

  XET /USDT

  0.0007299

  8.16 %

  IZI /USDT

  0.00799

  8.55 %

  AST /USDT

  0.129554

  0.19 %

  RBLS /USDT

  0.13922

  0.92 %

  SYLO /USDT

  0.001808

  0.44 %

  FRONT /USDT

  0.24005

  5.29 %

  SWP /USDT

  0.001632

  1.49 %

  BXH /USDT

  0.003053

  5.56 %

  BSCPAD /USDT

  0.1812

  8.63 %

  SNK /USDT

  0.01279

  0.47 %

  FINE /USDT

  0.005889

  -5.98 %

  GAFI /USDT

  5.308

  1.76 %

  ORBR /USDT

  2.6884

  -0.01 %

  T /USDT

  0.04183

  7.09 %

  BEPRO /USDT

  0.0014556

  15.10 %

  ZCX /USDT

  0.07947

  3.42 %

  NBLU /USDT

  0.015560

  -2.48 %

  BTG /USDT

  14.9293

  4.70 %

  MGG /USDT

  0.00361

  -0.27 %

  HERO /USDT

  0.004387

  2.30 %

  SUKU /USDT

  0.07772

  1.27 %

  XPRESS /USDT

  0.0719

  2.86 %

  ARTEM /USDT

  0.001447

  -0.54 %

  HNS /USDT

  0.031399

  6.87 %

  SLK /USDT

  0.002325

  -2.88 %

  TARA /USDT

  0.001414

  2.91 %

  OOKI /USDT

  0.0039577

  5.96 %

  GRND /USDT

  0.148442

  -4.32 %

  MV /USDT

  0.13574

  -2.23 %

  PRMX /USDT

  0.0039463

  -2.07 %

  AMPL /USDT

  1.1192

  2.22 %

  OG /USDT

  2.5824

  3.34 %

  CUDOS /USDT

  0.00266

  3.10 %

  BLOCK /USDT

  0.05528

  2.63 %

  LIFE /USDT

  0.00035999

  -7.99 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017743

  4.53 %

  XPLA /USDT

  0.57317

  -1.24 %

  XETA /USDT

  0.042619

  2.85 %

  DIA /USDT

  0.37650

  8.43 %

  FIDA /USDT

  0.41414

  6.17 %

  GO /USDT

  0.007194

  5.17 %

  BIRD /USDT

  15.681

  3.44 %

  BOND /USDT

  4.1276

  3.86 %

  MDA /USDT

  0.0502

  -0.98 %

  FSN /USDT

  0.3596

  0.72 %

  GGG /USDT

  0.16643

  7.67 %

  SIS /USDT

  0.0988

  3.13 %

  MER /USDT

  0.00205

  2.50 %

  TKO /USDT

  0.34463

  4.32 %

  BERRY /USDT

  0.0013373

  -2.32 %

  ZRX /USDT

  0.2383

  9.36 %

  AGLD /USDT

  0.4064

  6.24 %

  POLS /USDT

  0.4281

  6.91 %

  ALAYA /USDT

  0.086374

  14.42 %

  TAP /USDT

  0.004046

  -6.36 %

  MTRG /USDT

  2.9464

  4.41 %

  FRIN /USDT

  0.004152

  0.60 %

  CWEB /USDT

  0.016763

  2.45 %

  LOKA /USDT

  0.51587

  8.72 %

  VATRENI /USDT

  0.3838

  -10.15 %

  RDF /USDT

  0.00865

  -0.46 %

  MPL /USDT

  4.422

  3.99 %

  POLIS /USDT

  0.2611

  0.42 %

  LAZIO /USDT

  2.6146

  2.49 %

  EPK /USDT

  0.015635

  2.08 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00585

  14.25 %

  POLK /USDT

  0.04819

  3.58 %

  IDEA /USDT

  0.01076

  1.99 %

  PVU /USDT

  0.015983

  33.74 %

  NAOS /USDT

  0.023257

  -6.94 %

  GQ /USDT

  0.0068997

  6.27 %

  FUN /USDT

  0.0065411

  0.54 %

  PROS /USDT

  0.4952

  7.72 %

  TT /USDT

  0.004439

  5.26 %

  ALEPH /USDT

  0.06448

  2.97 %

  IOST /USDT

  0.010549

  6.56 %

  ERN /USDT

  1.82648

  5.75 %

  10SET /USDT

  0.5160

  -3.91 %

  BITCI /USDT

  0.0061729

  2.29 %

  CTK /USDT

  0.77276

  2.25 %

  AMKT /USDT

  94.978

  5.49 %

  OKB /USDT

  43.039

  1.56 %

  METAL /USDT

  0.0488

  0.00 %

  XPNET /USDT

  0.005673

  -1.98 %

  THE /USDT

  0.001626

  -1.21 %

  UNFI /USDT

  4.9130

  7.77 %

  SNT /USDT

  0.02777

  4.59 %

  LM /USDT

  0.12583

  -22.27 %

  AAA /USDT

  0.000006154

  2.36 %

  AKT /USDT

  0.31196

  5.65 %

  BENQI /USDT

  0.009202

  4.46 %

  SWEAT /USDT

  0.0089126

  1.84 %

  KLV /USDT

  0.00658

  13.05 %

  PSTAKE /USDT

  0.09030

  12.07 %

  BTM /USDT

  0.020330

  4.53 %

  OLE /USDT

  0.026255

  -0.62 %

  DAR /USDT

  0.17225

  6.53 %

  GZONE /USDT

  0.035428

  11.86 %

  NEBL /USDT

  0.9701

  4.81 %

  FUSE /USDT

  0.07213

  1.90 %

  UNO /USDT

  0.06802

  3.10 %

  TIP /USDT

  0.01019

  1.29 %

  TROY /USDT

  0.003509

  5.66 %

  FX /USDT

  0.19451

  3.06 %

  HAPI /USDT

  15.2437

  11.38 %

  NBT /USDT

  0.0030216

  3.57 %

  UOS /USDT

  0.2180

  4.30 %

  COVAL /USDT

  0.014245

  2.42 %

  XIL /USDT

  0.00346

  -7.23 %

  PAF /USDT

  0.0003817

  -1.77 %

  SNM /USDT

  0.7362

  5.48 %

  STEP /USDT

  0.01463

  11.25 %

  TFUEL /USDT

  0.05388

  7.26 %

  ELA /USDT

  1.17296

  3.86 %

  CANTO /USDT

  0.24771

  4.68 %

  ONG /USDT

  0.2880

  4.12 %

  DAI /USDT

  0.9975

  0.06 %

  ACE /USDT

  0.00705

  2.62 %

  LYXE /USDT

  8.2485

  1.07 %

  CELT /USDT

  0.000595

  -0.33 %

  OOE /USDT

  0.024361

  1.93 %

  CWS /USDT

  0.44989

  -0.85 %

  IOTA /USDT

  0.2170

  4.67 %

  AMP /USDT

  0.003751

  5.51 %

  BORA /USDT

  0.18097

  6.91 %

  SFP /USDT

  0.47196

  10.06 %

  FER /USDT

  0.030750

  7.10 %

  MOOV /USDT

  0.007020

  6.67 %

  ALPACA /USDT

  0.3050

  3.67 %

  RIDE /USDT

  0.0454

  6.57 %

  AVA /USDT

  0.6048

  4.74 %

  LUNR /USDT

  0.13123

  0.97 %

  CZZ /USDT

  0.00540

  2.66 %

  HEART /USDT

  0.014083

  0.53 %

  LEASH /USDT

  389.50

  3.11 %

  ELF /USDT

  0.29595

  0.84 %

  INSUR /USDT

  0.08212

  7.52 %

  WELL /USDT

  0.0082498

  6.01 %

  MARSH /USDT

  0.14905

  -0.41 %

  DDOS /USDT

  0.0408

  -0.97 %

  LUS /USDT

  0.00234

  5.40 %

  YFX /USDT

  0.058844

  -8.14 %

  CVX /USDT

  5.3407

  7.26 %

  ANGLE /USDT

  0.04324

  2.19 %

  VADER /USDT

  0.000049

  28.94 %

  DUNE /USDT

  0.00058517

  -5.83 %

  SANTOS /USDT

  4.2417

  3.74 %

  XVG /USDT

  0.0027690

  3.72 %

  CEL /USDT

  0.34479

  5.23 %

  KICKS /USDT

  0.001531

  2.68 %

  GHST /USDT

  1.0710

  4.78 %

  FCON /USDT

  0.0000872

  5.31 %

  CGG /USDT

  0.0860

  0.82 %

  CTSI /USDT

  0.1437

  6.60 %

  ING /USDT

  0.0009877

  2.79 %

  MBS /USDT

  0.048240

  -3.52 %

  GM /USDT

  0.0000091925

  3.70 %

  DEXE /USDT

  2.8214

  5.80 %

  BAMBOO /USDT

  0.027855

  14.94 %

  FOR /USDT

  0.02340

  5.50 %

  KOK /USDT

  0.0720

  0.27 %

  MTL /USDT

  1.23938

  12.14 %

  1EARTH /USDT

  0.0026132

  -2.09 %

  RAM /USDT

  0.02284

  -5.96 %

  PKF /USDT

  0.1155

  7.94 %

  HEGIC /USDT

  0.0178178

  3.86 %

  NRFB /USDT

  0.00311

  -2.20 %

  WSIENNA /USDT

  0.51091

  3.26 %

  KAI /USDT

  0.00548

  1.66 %

  MTV /USDT

  0.0012562

  9.49 %

  SHFT /USDT

  0.007026

  6.26 %

  SWRV /USDT

  0.117730

  4.85 %

  PSG /USDT

  5.2817

  2.18 %

  PET /USDT

  0.180779

  3.40 %

  DPET /USDT

  0.06746

  1.38 %

  DATA /USDT

  0.03845

  7.04 %

  TAKI /USDT

  0.006231

  -0.43 %

  UMA /USDT

  2.1226

  2.56 %

  PAY /USDT

  0.012111

  1.12 %

  WHALE /USDT

  0.7005

  1.84 %

  FILDA /USDT

  0.0018005

  -1.86 %

  REQ /USDT

  0.09928

  4.01 %

  BSW /USDT

  0.18638

  4.93 %

  PDEX /USDT

  1.7794

  1.28 %

  COMBO /USDT

  0.049615

  4.49 %

  WAS /USDT

  0.024263

  6.47 %

  AXL /USDT

  0.00007469

  -0.05 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095000

  3.30 %

  NFTB /USDT

  0.014235

  -0.82 %

  ACX /USDT

  0.07121

  9.15 %

  DHB /USDT

  0.0007063

  5.07 %

  ROCO /USDT

  0.1609

  1.57 %

  SANDWICH /USDT

  0.001214

  -1.70 %

  DMLG /USDT

  0.000488

  -8.09 %

  SRP /USDT

  0.004745

  7.57 %

  ORN /USDT

  0.9205

  3.35 %

  SD /USDT

  1.1204

  8.74 %

  PSP /USDT

  0.053387

  9.89 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002462

  1.86 %

  ALCX /USDT

  21.117

  4.10 %

  DX /USDT

  0.00039476

  1.49 %

  XPRT /USDT

  0.3263

  6.11 %

  HOPR /USDT

  0.06310

  1.69 %

  RMRK /USDT

  2.3915

  6.87 %

  OM /USDT

  0.033353

  4.54 %

  BYN /USDT

  0.007580

  -1.17 %

  SCY /USDT

  0.00015971

  0.77 %

  PSI /USDT

  3.1822

  6.95 %

  XCUR /USDT

  0.05094

  7.06 %

  ITSB /USDT

  0.002564

  -11.55 %

  TEER /USDT

  0.3122

  0.09 %

  LOVELY /USDT

  0.000000071825

  1.11 %

  TRVL /USDT

  0.061587

  0.45 %

  ROOM /USDT

  0.049197

  0.41 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0038140

  1.46 %

  COS /USDT

  0.006716

  3.45 %

  AKRO /USDT

  0.0044293

  4.21 %

  CHR /USDT

  0.16104

  6.71 %

  LMR /USDT

  0.00857

  8.07 %

  1ART /USDT

  0.021459

  8.42 %

  SOUL /USDT

  0.17554

  1.16 %

  PNG /USDT

  0.045396

  3.54 %

  WRX /USDT

  0.1711

  8.35 %

  BBF /USDT

  0.240

  -3.22 %

  ARRR /USDT

  0.31583

  0.06 %

  MEPAD /USDT

  0.003913

  13.35 %

  TARI /USDT

  2.549

  6.65 %

  IDEX /USDT

  0.05323

  3.66 %

  RON /USDT

  1.0876

  4.35 %