• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    ปรับเปลี่ยนสีชาร์ตแท่งเทียน
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
Web3 เอ็กซ์เชนจ์
Spot
Futures
Loan
USDT-M
USD-M
BTC-M
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยน %

BTC/USDT

37784.1

0.05 %

ETH/USDT

2028.81

-0.74 %

SOL/USDT

59.41

2.09 %

FTT/USDT

4.055

-0.31 %

USTC/USDT

0.053548

28.35 %

BLUR/USDT

0.4976

-8.44 %

CAGA/USDT

0.0014813

3281.96 %

SEI/USDT

0.24699

-13.20 %

LUNA/USDT

0.7535

-0.47 %

LUNC/USDT

0.00011739

0.78 %

DOGE/USDT

0.080854

0.44 %

VGX/USDT

0.14151

-4.71 %

ID/USDT

0.2658

5.81 %

ASTRA/USDT

0.005565

-22.53 %

STX/USDT

0.7083

-1.73 %

TOMI/USDT

2.547

-4.46 %

LQTY/USDT

1.4664

-0.99 %

LINK/USDT

14.515

-0.07 %

DODO/USDT

0.14032

10.73 %

KAS/USDT

0.12855

-3.90 %

GROK/USDT

0.021408

-7.63 %

FLUX/USDT

0.5439

2.71 %

PYTH/USDT

0.4030

-5.13 %

IOTA/USDT

0.26651

54.59 %

BONK/USDT

0.000004090

-0.82 %

SATS/USDT

0.0000001245

1.96 %

ARB/USDT

1.0087

-0.71 %

FLR/USDT

0.011789

-2.90 %

AIOZ/USDT

0.15661

58.97 %

AGIX/USDT

0.3002

-3.47 %

FTN/USDT

1.2127

-0.07 %

APE/USDT

1.5842

0.78 %

OUSD/USDT

0.9982

0.01 %

ASTR/USDT

0.06651

1.21 %

WLD/USDT

2.358

-6.27 %

RATS/USDT

0.00005400

-5.06 %

ONG/USDT

0.3941

-10.16 %

ZBU/USDT

1.6378

-0.30 %

GNS/USDT

3.479

-3.81 %

MDT/USDT

0.06522

-35.74 %

FLIP/USDT

4.450

-10.92 %

RARE/USDT

0.11272

-9.89 %

ORDI/USDT

19.52

-2.74 %

ETHW/USDT

2.7394

-6.24 %

SYN/USDT

0.4414

5.82 %

TIA/USDT

6.063

-3.27 %

RUNE/USDT

6.380

6.52 %

XRD/USDT

0.05690

10.82 %

AVAX/USDT

21.18

1.68 %

AOG/USDT

0.015079

82.39 %

VRA/USDT

0.007425

-0.24 %

RNDR/USDT

3.257

-1.24 %

VOXEL/USDT

0.20930

-4.20 %

CLORE/USDT

0.21499

-7.33 %

IGU/USDT

0.03692

9.06 %

INJ/USDT

16.799

1.46 %

DOT/USDT

5.153

-2.51 %

TRX/USDT

0.10350

0.69 %

FITFI/USDT

0.007695

8.47 %

ICP/USDT

4.533

-1.19 %

BNB/USDT

227.4

-0.91 %

SHIB/USDT

0.000008217

-1.22 %

LOOKS/USDT

0.11858

-5.37 %

RIF/USDT

0.10918

6.03 %

USDC/USDT

0.9997

0.00 %

KAP/USDT

0.32499

301.17 %

POLYX/USDT

0.1999

0.25 %

DYDX/USDT

3.235

0.37 %

CSIX/USDT

0.08904

6.72 %

CFX/USDT

0.14977

-2.26 %

UNI/USDT

5.998

-3.19 %

FIL/USDT

4.427

-2.27 %

ARKM/USDT

0.4654

1.15 %

FLOKI/USDT

0.00003193

-0.37 %

SUI/USDT

0.6106

-0.42 %

GFT/USDT

0.016262

-5.51 %

HOOK/USDT

1.1583

12.64 %

GALA/USDT

0.02510

-4.85 %

LTC/USDT

70.00

0.34 %

OAX/USDT

0.16640

-3.42 %

RACA/USDT

0.00017507

-0.35 %

CSPR/USDT

0.03389

3.92 %

MYRIA/USDT

0.011011

-0.98 %

EOS/USDT

0.6800

0.44 %

NEAR/USDT

1.801

-1.42 %

F3/USDT

0.045077

0.93 %

HBAR/USDT

0.06072

-0.75 %

WEMIX/USDT

2.0573

-0.22 %

WAXL/USDT

0.7489

3.45 %

SUSHI/USDT

1.1982

-3.58 %

BSV/USDT

46.40

-1.25 %

ETC/USDT

18.717

-0.75 %

GAL/USDT

1.6323

1.27 %

NAKA/USDT

1.8403

-5.59 %

BCH/USDT

222.96

-0.30 %

PHB/USDT

0.8201

-7.57 %

PEPE2/USDT

0.00000004546

1.72 %

CGPT/USDT

0.14166

-3.58 %

JASMY/USDT

0.004933

-1.57 %

HIFI/USDT

0.7194

-2.75 %

CHEEL/USDT

11.099

1.46 %

PEPE/USDT

0.0000010639

-2.83 %

CTI/USDT

0.024919

-22.23 %

WSM/USDT

0.02125

-2.74 %

FTM/USDT

0.3016

-5.42 %

AURORA/USDT

0.13873

-9.50 %

SUPER/USDT

0.35833

-10.74 %

FET/USDT

0.5259

-3.68 %

RDNT/USDT

0.2530

6.12 %

FDUSD/USDT

0.9989

0.14 %

BIGTIME/USDT

0.19160

-2.80 %

VINU/USDT

0.000000016598

12.12 %

OCEAN/USDT

0.4271

-3.21 %

MEME/USDT

0.02686

-3.96 %

NOM/USDT

0.1582

-14.34 %

ROSE/USDT

0.08522

-0.81 %

ADA/USDT

0.3821

-0.90 %

ATLAS/USDT

0.005730

-7.53 %

SQUAD/USDT

0.002400

4.12 %

ATOM/USDT

9.233

-0.02 %

AUCTION/USDT

14.079

26.87 %

CYBER/USDT

6.054

-0.52 %

GMT/USDT

0.2759

-5.12 %

SIDUS/USDT

0.006960

-12.79 %

SPA/USDT

0.006384

23.07 %

PYR/USDT

6.118

2.47 %

AITECH/USDT

0.024987

-6.53 %

AIDOGE/USDT

0.00000000015272

7.54 %

KEY/USDT

0.006601

9.34 %

AIS/USDT

0.06189

-6.87 %

HAI/USDT

0.02641

-0.86 %

BTT/USDT

0.0000004573

-0.58 %

PAAL/USDT

0.13634

-4.85 %

MATIC/USDT

0.7615

1.84 %

AKT/USDT

1.6333

-4.17 %

CFG/USDT

0.6708

-1.23 %

PRIME/USDT

7.940

-8.92 %

VRTX/USDT

0.4338

-12.18 %

YGG/USDT

0.3776

0.07 %

SNX/USDT

3.371

-1.02 %

TAO/USDT

249.3

1.92 %

GGG/USDT

0.26232

29.32 %

HNT/USDT

2.896

3.76 %

EDU/USDT

0.6663

1.00 %

ROOT/USDT

0.041149

11.60 %

AZERO/USDT

1.3505

-6.77 %

METIS/USDT

18.012

1.23 %

SUN/USDT

0.005851

-0.51 %

TOKEN/USDT

0.02587

-5.58 %

EVER/USDT

0.02677

8.46 %

USDD/USDT

0.9996

0.52 %

KDA/USDT

0.5998

-2.36 %

WIN/USDT

0.00006918

0.01 %

ALEX/USDT

0.07776

11.56 %

OP/USDT

1.6939

-0.94 %

VELO/USDT

0.002924

-0.06 %

CRV/USDT

0.5518

-1.63 %

DIONE/USDT

0.003179

-5.33 %

POKT/USDT

0.07831

-11.03 %

BRISE/USDT

0.00000017262

7.40 %

MAGIC/USDT

0.7955

-0.08 %

ALGO/USDT

0.13393

0.79 %

BUSD/USDT

0.9994

-0.03 %

NTRN/USDT

0.4587

-4.09 %

XETA/USDT

0.017289

37.36 %

MINA/USDT

0.7217

-1.79 %

UNIBOT/USDT

58.32

23.66 %

NFT/USDT

0.0000003238

2.40 %

XDB/USDT

0.0004973

21.50 %

UNFI/USDT

11.838

-8.50 %

XCN/USDT

0.0009959

1.00 %

TLOS/USDT

0.10414

0.90 %

TRIAS/USDT

3.393

-4.15 %

XEN/USDT

0.0000005329

-0.29 %

STORE/USDT

0.019720

0.86 %

COREUM/USDT

0.09211

2.34 %

FEAR/USDT

0.12222

21.92 %

ORAI/USDT

4.087

3.10 %

PSL/USDT

0.0002795

8.41 %

BABYDOGE/USDT

0.0000000012015

0.53 %

IMX/USDT

1.2660

-5.23 %

BOBA/USDT

0.14966

-0.33 %

GT/USDT

4.258

1.02 %

AISC/USDT

0.03876

-2.80 %

PEOPLE/USDT

0.012402

-2.66 %

XYO/USDT

0.005311

36.95 %

GFI/USDT

1.3810

-2.05 %

KING/USDT

0.0018250

24.40 %

NADA/USDT

0.03963

-3.36 %

JST/USDT

0.03090

-0.83 %

CVTX/USDT

0.07360

-5.78 %

SAND/USDT

0.4111

-0.98 %

BBC/USDT

0.002010

-8.92 %

SIN/USDT

0.013731

-12.04 %

BDX/USDT

0.04469

-4.56 %

LAI/USDT

0.011487

-7.69 %

LSD7/USDT

22.18

0.00 %

PHA/USDT

0.11334

0.00 %

QRDO/USDT

0.04243

-2.45 %

RAFT/USDT

0.001998

-12.63 %

AGI/USDT

0.02615

-1.80 %

DC/USDT

0.0007569

11.27 %

BAT/USDT

0.2383

12.72 %

NEON/USDT

0.5015

8.26 %

TRU/USDT

0.05720

0.50 %

OX/USDT

0.016595

21.50 %

CAKE/USDT

2.251

0.26 %

NGL/USDT

0.30419

33.24 %

BNX/USDT

0.3009

1.55 %

ALPH/USDT

0.4304

-20.54 %

CEEK/USDT

0.04771

-2.91 %

ML/USDT

0.15384

-7.46 %

SDAO/USDT

0.5885

-4.09 %

ORCA/USDT

3.244

-8.07 %

XCAD/USDT

0.9419

4.27 %

TRAC/USDT

2.778

-5.57 %

SYS/USDT

0.12497

-13.74 %

STARL/USDT

0.000003194

0.18 %

ANC/USDT

0.019990

-6.74 %

SSV/USDT

25.413

0.35 %

GMMT/USDT

2.244

-0.08 %

PERL/USDT

0.005518

-13.90 %

GRT/USDT

0.14357

-2.77 %

MASK/USDT

3.418

0.29 %

HFT/USDT

0.3127

-0.12 %

MPL/USDT

20.042

7.82 %

GMEE/USDT

0.05325

-19.81 %

ENJ/USDT

0.2844

-3.03 %

REAP/USDT

0.003092

-0.25 %

LITE/USDT

0.02764

73.72 %

BLOK/USDT

0.0020973

-4.62 %

KICKS/USDT

0.0007660

-5.40 %

COMBO/USDT

0.6630

-7.05 %

LINA/USDT

0.010336

-2.23 %

ISP/USDT

0.0015157

-7.16 %

BTS/USDT

0.005793

-7.59 %

XDC/USDT

0.04865

-0.67 %

XLM/USDT

0.11865

0.16 %

TRADE/USDT

0.5207

1.83 %

KNFT/USDT

0.02833

-0.84 %

APT/USDT

7.039

0.21 %

PSUB/USDT

0.04780

-30.67 %

AR/USDT

7.742

-2.23 %

PLANET/USDT

0.00009304

3.06 %

ZBC/USDT

0.009266

-0.96 %

HARD/USDT

0.15926

2.20 %

AAVE/USDT

96.48

-0.21 %

AXS/USDT

6.434

-5.22 %

CHO/USDT

0.01535

-4.30 %

CRPT/USDT

0.04445

-3.64 %

CHESS/USDT

0.19164

6.88 %

LAVA/USDT

0.05240

-7.53 %

MANA/USDT

0.4391

-0.72 %

XCV/USDT

0.001830

-0.10 %

JAM/USDT

0.0008602

11.33 %

BADGER/USDT

3.629

1.48 %

MUBI/USDT

0.023086

2.89 %

ZIG/USDT

0.03044

-4.45 %

SRM/USDT

0.04996

-0.11 %

ACS/USDT

0.002261

-3.29 %

FLY/USDT

0.0012185

-8.58 %

CIRUS/USDT

0.02743

-0.03 %

RBN/USDT

0.3041

-12.91 %

PRX/USDT

0.6408

28.70 %

DAI/USDT

0.9975

0.08 %

XTAG/USDT

0.029375

-5.71 %

SKL/USDT

0.04286

-2.21 %

FRM/USDT

0.06797

-6.71 %

WAGMIGAMES/USDT

0.000024832

7.76 %

IOI/USDT

0.05229

0.01 %

ZIL/USDT

0.02150

3.16 %

WAVES/USDT

2.090

-0.71 %

OPUL/USDT

0.10144

5.58 %

REALM/USDT

0.004280

-6.03 %

WBT/USDT

5.367

0.11 %

MOB/USDT

0.5463

-6.55 %

LIKE/USDT

0.03300

24.71 %

FCON/USDT

0.00018775

-6.12 %

CERE/USDT

0.004583

3.05 %

IOTX/USDT

0.02618

6.85 %

EGLD/USDT

43.60

-0.47 %

UFO/USDT

0.0000015740

-4.60 %

LADYS/USDT

0.00000003118

-2.44 %

SCLP/USDT

0.17036

-1.17 %

VAI/USDT

0.11729

-4.04 %

CROWN/USDT

1.0253

-2.80 %

SWASH/USDT

0.012508

-4.10 %

CGG/USDT

0.08631

30.83 %

HIGH/USDT

1.3992

-4.11 %

SFUND/USDT

2.3103

-1.98 %

DAO/USDT

0.8934

2.05 %

ELS/USDT

0.3484

1.45 %

TARA/USDT

0.01670

-6.07 %

COTI/USDT

0.05796

3.00 %

XCH/USDT

25.56

0.70 %

MAV/USDT

0.2852

-3.51 %

WLKN/USDT

0.005706

9.52 %

MBOX/USDT

0.2736

3.83 %

CMP/USDT

0.04215

29.65 %

PNG/USDT

0.07430

-7.47 %

LOOM/USDT

0.11495

-0.05 %

NERD/USDT

0.17373

39.24 %

VEXT/USDT

0.4288

9.52 %

MTRG/USDT

2.322

14.32 %

TYPE/USDT

0.007020

4.46 %

BAKE/USDT

0.17630

-2.82 %

CHZ/USDT

0.07369

0.68 %

ACH/USDT

0.01991

-1.48 %

ERG/USDT

1.2002

0.32 %

10SET/USDT

0.4364

-10.16 %

WSI/USDT

0.04685

-4.93 %

ALU/USDT

0.05429

4.74 %

IRON/USDT

1.5263

5.71 %

RARI/USDT

1.6728

15.75 %

BONE/USDT

0.6181

0.06 %

IOST/USDT

0.009345

7.02 %

ARK/USDT

1.0542

-5.41 %

BTC/USDC

37839.15

-0.56 %

TON/USDT

2.436

0.28 %

ADS/USDT

0.10270

-0.44 %

TEER/USDT

1.2156

45.38 %

ZKS/USDT

0.05900

-12.01 %

EML/USDT

0.2734

0.47 %

POGAI/USDT

0.00012977

-1.12 %

STIK/USDT

2.818

0.28 %

RMRK/USDT

2.8002

-4.31 %

FYN/USDT

0.013469

3.45 %

RON/USDT

1.0683

-1.13 %

GLMR/USDT

0.2597

-2.00 %

REVV/USDT

0.027004

6.64 %

MDAO/USDT

0.11190

-2.93 %

MAN/USDT

0.020133

-7.85 %

DARK/USDT

0.04099

7.10 %

DUST/USDT

0.6508

-14.46 %

VET/USDT

0.02169

0.23 %

NMR/USDT

15.557

-0.67 %

NOS/USDT

0.4647

-17.60 %

GAS/USDT

7.983

-2.93 %

STORJ/USDT

0.7233

-4.99 %

NSDX/USDT

0.15834

-3.03 %

TURBO/USDT

0.00012086

-3.93 %

SDEX/USDT

0.013038

-6.90 %

LIFE/USDT

0.00019971

-30.81 %

BEAMX/USDT

0.009092

-1.78 %

SCT/USDT

0.12129

-27.37 %

FIDA/USDT

0.2174

1.25 %

FRR/USDT

0.00003920

-3.87 %

VTS/USDT

0.11925

3.64 %

SOLO/USDT

0.12450

11.14 %

NEXT/USDT

0.15635

1.07 %

BZZ/USDT

0.3821

0.49 %

KISHU/USDT

0.0000000002560

2.56 %

CSAS/USDT

0.004096

1.41 %

DMTR/USDT

0.02973

1.01 %

NPT/USDT

0.4676

1.03 %

SBR/USDT

0.0036814

10.22 %

DAG/USDT

0.03524

-0.14 %

CHAPZ/USDT

0.004112

-0.09 %

XPLL/USDT

0.14791

10.00 %

REDTOKEN/USDT

0.000007227

16.69 %

PROM/USDT

4.534

0.55 %

STBU/USDT

0.056679

-7.64 %

OVR/USDT

0.2678

-0.99 %

QTUM/USDT

3.033

-0.72 %

ILV/USDT

109.57

-5.40 %

AMC/USDT

0.10969

-10.43 %

WAM/USDT

0.009494

-16.66 %

CRU/USDT

0.6683

9.48 %

OSMO/USDT

0.7013

8.96 %

LDO/USDT

2.269

-2.67 %

YFI/USDT

8339.4

-1.33 %

ELF/USDT

0.4890

8.98 %

FTRB/USDT

0.004309

0.98 %

RSS3/USDT

0.12071

-7.81 %

BERRY/USDT

0.0003647

10.58 %

TSUGT/USDT

0.16914

9.36 %

ABBC/USDT

0.03334

10.91 %

FRONT/USDT

0.3228

-4.04 %

TLM/USDT

0.014926

-1.00 %

AERGO/USDT

0.18888

8.54 %

SENATE/USDT

0.14433

-11.51 %

SXP/USDT

0.3496

3.21 %

UNDEAD/USDT

0.06555

0.21 %

MOVR/USDT

6.422

-2.81 %

YFII/USDT

1109.8

5.82 %

FRA/USDT

0.0017644

-1.79 %

CTC/USDT

0.22312

6.28 %

EWT/USDT

2.766

6.26 %

ASTO/USDT

0.04202

7.77 %

STG/USDT

0.5563

-0.58 %

LOKA/USDT

0.2517

-4.11 %

CKB/USDT

0.003144

-3.29 %

POOLX/USDT

5.297

2.23 %

API3/USDT

1.4496

-2.42 %

PENDLE/USDT

1.0488

-1.53 %

ALICE/USDT

1.1078

-2.54 %

REEF/USDT

0.0017276

-1.87 %

CORE/USDT

0.5021

-1.54 %

STND/USDT

0.015267

3.08 %

GARI/USDT

0.02979

-8.50 %

SUI/USDC

0.6103

-0.35 %

THETA/USDT

0.9768

1.63 %

SOL/USDC

59.42

2.11 %

SEILOR/USDT

0.006140

2.46 %

REN/USDT

0.05970

2.20 %

SLIM/USDT

0.13950

1.04 %

LIT/USDT

0.9493

6.18 %

XEND/USDT

0.07097

-12.59 %

PSY/USDT

0.012282

59.52 %

ALI/USDT

0.021356

-2.10 %

HT/USDT

2.821

-0.52 %

KIN/USDT

0.000017713

15.92 %

DIO/USDT

0.06742

-8.97 %

PBX/USDT

0.0015092

8.73 %

OM/USDT

0.02294

-1.62 %

BNT/USDT

0.7339

-2.04 %

VC/USDT

0.02560

4.36 %

BUY/USDT

0.02794

8.00 %

XEM/USDT

0.03577

0.70 %

LBR/USDT

1.0959

-4.95 %

RADAR/USDT

0.006457

-18.15 %

C98/USDT

0.18880

-2.00 %

GMM/USDT

0.0006915

3.82 %

BLZ/USDT

0.2550

0.55 %

VIC/USDT

1.0598

-2.50 %

ACA/USDT

0.06106

-3.87 %

1INCH/USDT

0.3453

0.49 %

ROUTE/USDT

3.760

-8.56 %

FLM/USDT

0.08335

-1.74 %

RAY/USDT

0.3813

-0.78 %

REVOLAND/USDT

0.1443

-3.92 %

WAS/USDT

0.010978

-5.93 %

KSM/USDT

24.25

-0.73 %

POLC/USDT

0.017361

3.95 %

DOMI/USDT

0.04065

3.48 %

POND/USDT

0.011650

5.59 %

GOAL/USDT

0.07162

-1.98 %

ZEN/USDT

9.839

-1.71 %

ECOX/USDT

0.1849

-0.91 %

CPOOL/USDT

0.04713

-6.00 %

MNW/USDT

1.2513

0.00 %

IRIS/USDT

0.02402

2.86 %

SYLO/USDT

0.0022347

1.19 %

FORT/USDT

0.13911

3.02 %

TIP/USDT

0.0004149

1.09 %

EPIK/USDT

0.02339

-6.73 %

WOM/USDT

0.015224

-1.05 %

DMS/USDT

0.00007760

0.16 %

NKN/USDT

0.11154

5.10 %

ZEC/USDT

29.13

0.62 %

ZTX/USDT

0.017930

8.05 %

BOSON/USDT

0.23362

-10.84 %

CRO/USDT

0.09097

-1.41 %

OGV/USDT

0.008968

-0.13 %

MMPRO/USDT

0.05915

-0.37 %

ALCX/USDT

15.513

-0.81 %

GOMINING/USDT

0.13793

1.47 %

FREE/USDT

0.0000002493

-2.00 %

UOS/USDT

0.1882

-0.42 %

SMURFCAT/USDT

0.00008620

-8.61 %

BISO/USDT

0.003609

-4.72 %

NALS/USDT

0.08952

2.36 %

HELLO/USDT

0.12521

-4.10 %

ELON/USDT

0.00000016369

-1.39 %

WIFI/USDT

0.03980

23.33 %

DASH/USDT

30.11

0.09 %

TAMA/USDT

0.008457

3.51 %

POLIS/USDT

0.4477

-6.39 %

ONE/USDT

0.013289

-0.58 %

CLV/USDT

0.04242

-0.51 %

WOJAK/USDT

0.00013994

-3.67 %

PNT/USDT

0.25236

8.09 %

TIMECHRONO/USDT

23.058

9.75 %

MTV/USDT

0.0013607

7.25 %

TT/USDT

0.004679

1.27 %

TAKI/USDT

0.006388

1.13 %

MATIC/USDC

0.7617

1.95 %

RAD/USDT

1.5538

-3.27 %

RLC/USDT

1.5788

6.62 %

WMT/USDT

0.12573

-1.91 %

DOGE/USDC

0.08087

0.45 %

DUSK/USDT

0.16078

-3.20 %

QKC/USDT

0.010900

-1.31 %

SIS/USDT

0.2538

8.36 %

QUACK/USDT

0.0000000005517

4.66 %

COMP/USDT

51.77

0.99 %

CQT/USDT

0.19886

-1.34 %

DORA/USDT

0.05561

-4.53 %

SLP/USDT

0.002358

-3.12 %

OKB/USDT

55.85

-0.88 %

OG/USDT

4.556

-0.39 %

SOS/USDT

0.00000002136

-0.09 %

ALPACA/USDT

0.16962

-5.44 %

METFI/USDT

2.2287

1.98 %

ARBI/USDT

0.00018522

-22.09 %

VLX/USDT

0.014251

-6.41 %

NUM/USDT

0.03450

3.69 %

ICONS/USDT

0.023083

71.97 %

DEXE/USDT

3.525

2.64 %

CTK/USDT

0.5556

-8.78 %

TWT/USDT

1.1087

-1.98 %

HC/USDT

0.11054

18.59 %

WGRT/USDT

0.004011

0.04 %

RPL/USDT

27.21

-1.30 %

BDP/USDT

0.13087

-0.69 %

UMA/USDT

1.9600

1.54 %

WHITE/USDT

474.29

-16.81 %

SCRT/USDT

0.3694

-3.52 %

FNZ/USDT

0.004128

8.68 %

MONG/USDT

0.00000000673

-1.02 %

SGB/USDT

0.004462

1.22 %

STRAX/USDT

0.9929

-4.44 %

PBR/USDT

0.04320

-2.70 %

DOGA/USDT

0.027157

-9.30 %

SHIB2/USDT

0.000000003461

3.65 %

CELL/USDT

0.1788

-2.56 %

DERP/USDT

0.0000001245

-2.50 %

DCK/USDT

0.02565

-7.70 %

ZRX/USDT

0.3954

-0.50 %

LITH/USDT

0.0006825

-2.80 %

ARPA/USDT

0.04961

-0.93 %

RJV/USDT

0.03195

-7.60 %

QNT/USDT

98.24

-1.68 %

CETUS/USDT

0.04719

3.17 %

BRN/USDT

0.18037

-3.40 %

QUICK/USDT

0.04940

-2.58 %

GST/USDT

0.011136

-2.38 %

DPR/USDT

0.004420

20.60 %

FALCONS/USDT

0.003481

10.19 %

WBIRD/USDT

1.6791

-7.64 %

DFYN/USDT

0.026077

-19.62 %

CUDOS/USDT

0.004904

6.93 %

SNT/USDT

0.04103

-0.26 %

LMWR/USDT

0.2569

-8.21 %

RFOX/USDT

0.012870

-0.96 %

GNO/USDT

190.04

-2.34 %

PSI/USDT

0.016869

-4.73 %

CHR/USDT

0.13796

6.48 %

ISK/USDT

0.1899

1.17 %

LAND/USDT

1.8305

13.06 %

HECH/USDT

0.07818

10.00 %

MKR/USDT

1532.75

2.84 %

RVN/USDT

0.018679

-1.67 %

VMPX/USDT

0.03419

-1.15 %

TRB/USDT

77.66

-0.03 %

DINO/USDT

0.03046

13.99 %

CLH/USDT

0.004778

10.01 %

RFD/USDT

0.000003759

-1.05 %

TSUKA/USDT

0.02795

-3.95 %

SHFT/USDT

0.006683

-13.03 %

BBANK/USDT

0.03268

1.93 %

LMR/USDT

0.03738

-2.27 %

OMG/USDT

0.6358

-1.57 %

ZIX/USDT

0.00017293

-13.23 %

HAPI/USDT

10.956

-0.10 %

GRAIL/USDT

1396.7

-4.27 %

FEVR/USDT

0.0004380

-0.59 %

BTG/USDT

15.161

0.41 %

SOV/USDT

0.2862

2.98 %

VEGA/USDT

1.2053

2.43 %

WRT/USDT

0.05997

0.16 %

RANKER/USDT

0.003049

29.79 %

MNDE/USDT

0.24307

-0.41 %

HEART/USDT

0.016525

-0.06 %

PSP/USDT

0.02896

-5.72 %

QANX/USDT

0.03074

3.39 %

PRQ/USDT

0.07650

-0.90 %

TRX/USDC

0.1034342

0.59 %

DOGE2/USDT

0.000000003799

-1.65 %

MBS/USDT

0.05690

20.34 %

HOPR/USDT

0.03893

-3.92 %

LSS/USDT

0.16886

7.86 %

MLT/USDT

0.13636

0.18 %

XPLA/USDT

0.2144

-0.46 %

PIP/USDT

0.09199

-3.22 %

FBX/USDT

0.0005041

-2.02 %

HOTCROSS/USDT

0.008852

60.85 %

UTK/USDT

0.07460

-1.25 %

ARV/USDT

0.00003690

-1.88 %

DEFILAND/USDT

0.0024358

24.58 %

ZELIX/USDT

0.0005619

-3.75 %

ZLW/USDT

0.008763

1.35 %

DENT/USDT

0.0008518

1.34 %

UFI/USDT

0.03073

-5.99 %

ZCX/USDT

0.09214

-0.01 %

GQ/USDT

0.002073

-1.37 %

ACE/USDT

0.005676

22.88 %

WALV/USDT

0.03347

8.07 %

LSK/USDT

1.1928

-3.51 %

OAS/USDT

0.05828

-0.46 %

WZRD/USDT

0.003939

20.45 %

WIT/USDT

0.017977

7.43 %

CHEQ/USDT

0.06910

-5.49 %

ALPINE/USDT

1.8031

-2.18 %

AGLD/USDT

0.8248

-1.23 %

AKRO/USDT

0.005742

-2.29 %

PZP/USDT

0.4762

-5.64 %

CHNG/USDT

0.11953

2.53 %

ING/USDT

0.0003751

-15.28 %

ERN/USDT

1.7671

-2.19 %

SOPH/USDT

0.09062

2.79 %

T/USDT

0.02338

1.69 %

XPR/USDT

0.0008740

-2.23 %

DATA/USDT

0.02815

0.64 %

OP/USDC

1.6941

-0.96 %

METO/USDT

0.0007983

-1.52 %

LTC/USDC

69.9683

0.26 %

PAW/USDT

0.000000008774

-3.39 %

XAVA/USDT

0.5409

-2.94 %

SC/USDT

0.004676

4.56 %

DORKL/USDT

0.0013841

-7.46 %

UBXS/USDT

0.07471

4.54 %

DERC/USDT

0.3990

-2.96 %

MNT/USDT

0.5237

-2.36 %

DG/USDT

0.02218

4.08 %

LOCG/USDT

0.006423

46.44 %

TOKE/USDT

0.8498

-2.70 %

RPK/USDT

0.03951

4.35 %

KUBE/USDT

0.011239

18.80 %

CWAR/USDT

0.03463

-14.21 %

VTHO/USDT

0.0013716

-0.89 %

RSR/USDT

0.002689

-0.25 %

NULS/USDT

0.2254

1.76 %

ETHF/USDT

0.3227

-5.03 %

RLY/USDT

0.005885

-0.23 %

LYM/USDT

0.0017340

27.68 %

NUX/USDT

0.003562

-4.73 %

THN/USDT

0.03250

0.12 %

LAZIO/USDT

1.8155

-0.94 %

MPLX/USDT

0.08939

19.25 %

CELR/USDT

0.014557

-2.15 %

HTM/USDT

2.669

1.94 %

VEMP/USDT

0.010467

-0.81 %

ETH/USDC

2032.4

-0.81 %

ABT/USDT

0.09662

0.84 %

DYP/USDT

0.02638

25.97 %

SAMO/USDT

0.007656

-4.82 %

MLS/USDT

0.07364

-10.84 %

PEPEBRC/USDT

0.05517

-12.24 %

DCR/USDT

14.276

3.18 %

GAFI/USDT

5.272

-7.50 %

TROY/USDT

0.002364

-0.75 %

VR/USDT

0.010590

6.88 %

LOVELY/USDT

0.00000006376

0.34 %

PICA/USDT

0.001334

-7.23 %

ACM/USDT

1.8611

-1.49 %

THG/USDT

0.04739

-6.78 %

DEP/USDT

0.0014046

-0.85 %

GITCOIN/USDT

1.1046

5.38 %

DOME/USDT

0.0006629

8.06 %

SLK/USDT

0.0006171

-11.48 %

OLT/USDT

0.004747

-0.60 %

OBI/USDT

0.015224

5.13 %

PUNDIX/USDT

0.5215

-0.62 %

NBS/USDT

0.00021159

37.10 %

LABS/USDT

0.0003010

-5.34 %

SOIL/USDT

0.46108

-3.73 %

VELODROME/USDT

0.04393

-4.83 %

KAVA/USDT

0.7688

0.24 %

MTS/USDT

0.008263

0.27 %

BLANKV2/USDT

0.06228

-19.31 %

OGN/USDT

0.12799

-1.34 %

OPN/USDT

0.008732

-7.50 %

TRCL/USDT

0.0015834

-3.03 %

TFUEL/USDT

0.04811

12.61 %

WBTC/USDT

37757.5

0.12 %

ASM/USDT

0.04188

-3.72 %

OPTIMUS/USDT

0.1989

-1.38 %

DOCK/USDT

0.018637

-2.15 %

CTSI/USDT

0.15078

0.07 %

WING/USDT

6.627

0.76 %

XELS/USDT

0.5167

0.79 %

THE/USDT

0.0018944

15.14 %

LTO/USDT

0.07072

1.82 %

PERC/USDT

0.13730

2.09 %

FIL/USDC

4.428

-2.20 %

MEMEBRC/USDT

30.10

-11.10 %

MATH/USDT

0.10474

-2.93 %

LOOP/USDT

0.05950

-8.07 %

BONDLY/USDT

0.003276

3.40 %

SHIBAI/USDT

0.00000000000695

3.88 %

CULT/USDT

0.000002271

-1.00 %

COS/USDT

0.006887

-1.23 %

BNC/USDT

0.2767

-2.05 %

ENS/USDT

8.530

-0.94 %

DAR/USDT

0.11803

-2.02 %

IAG/USDT

0.08092

-0.57 %

UNO/USDT

0.03756

-3.41 %

OSHI/USDT

0.016129

-1.77 %

BNB/USDC

227.2

-1.00 %

PUMLX/USDT

0.008617

3.56 %

TENET/USDT

0.08715

0.41 %

HTR/USDT

0.05070

-5.62 %

KASTA/USDT

0.016058

15.54 %

JPG/USDT

0.02316

18.76 %

VOLT/USDT

0.0000002775

-0.50 %

IZI/USDT

0.014849

-2.58 %

OMI/USDT

0.0006153

1.55 %

CANTO/USDT

0.3615

0.55 %

EGAME/USDT

0.00006722

-1.62 %

WOO/USDT

0.2136

-3.61 %

NAVI/USDT

0.03030

-2.79 %

RBC/USDT

0.02410

-8.26 %

CWS/USDT

0.4380

-16.46 %

STOS/USDT

0.7523

9.42 %

LRC/USDT

0.2216

2.40 %

HOT/USDT

0.0015581

-1.04 %

TIDAL/USDT

0.00021545