• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
Thông báo
Hoạt động mới nhất
Báo cáo hai tuần một lần
Tổ chức & VIP
Gate Learn
Delisted
Gate Wealth
Mới niêm yết
Gate Charity
Tài chính
Cuộc thi giao dịch
Deposit&Withdrawal
ETF
livestream
Gate Card
Thông báo Gate.io thông báo về kế hoạch nâng cấp hỗ trợ Findora (FRA)
Gate.io thông báo về kế hoạch nâng cấp hỗ trợ Findora (FRA)
2023-04-18 01:58:59 UTC 11679 Số lượt đọc
Lưu ý: Đây là bản dịch bằng máy hoặc do con người dịch từ văn bản gốc tiếng Anh nên có thể có sai sót trong bản dịch. Nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh.
Chia sẻ bài đăng
Bài viết liên quan
GT Holder-Exclusive Airdrop: Gate.io Startup Initial Free Offering: Snapmuse.io (SMX) and Announceme... Gate.io Bots Parameter Modifying Contest: Modify Parameters, Activate Grids to Arbitrage in Volatile... Announcement on Gate Web3 Startup Project PLAYA3ULL GAMES(3ULL) and Rules of Participation in Win a... GT Holder-Exclusive Airdrop: Gate.io Startup Free Offering: Blendr Network (BLENDR) and Only GT Subs... Gate.io will Delist NADA/USDT Perpetual (USDT Margin) Gate.io Startup Free Offering: Apeiron(APRS) and Announcement of Free Distribution Rules ( 80,438 A...
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.