• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
Thông báo
Hoạt động mới nhất
Báo cáo hai tuần một lần
Tổ chức & VIP
Gate Learn
Delisted
Gate Wealth
Mới niêm yết
Gate Charity
Tài chính
Cuộc thi giao dịch
Deposit&Withdrawal
ETF
livestream
Gate Card
rename
Thông báo Gate.io Completed GXChain Token Split and to List REI NetworK
Gate.io Completed GXChain Token Split and to List REI NetworK
2022-03-14 02:10:46 UTC 103249 Số lượt đọc
According to the GXChain team, the GXChain is upgrading to REI Network and GXS tokens should be swapped for REI tokens at the rate of 1 GXS=10 REI. Gate.io has now completed token swap and will start the trading for the REI tokens on March 12th, 2022 at 04:00 AM UTC.

Important Notice:
After this token split, the supply of the REI token will become 10 times of the GXS, and the value of the $REI token would be 1/10 of the GXS token, without considering other factors that might impact the price. Please pay close attention to the price when you place orders.

Gate.io supports the $REI tokens only onwards. If you deposit the $GXS tokens to Gate.io, you may withdraw them to your personal wallet and swap yourself.

Deposit REI at:https://www.gate.io/myaccount/deposit/REI
Trade REI at
https://www.gate.io/trade/REI_USDT
https://www.gate.io/trade/REI_BTC
Learn more:
https://medium.com/gxchain-project/announcement-gxc-rei-converter-is-now-open-for-token-swap-38812c1ac9bc


Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013
Top ranking, Trustworthy, Transparent


Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
Download iOS/Android App right now.

Reach out to us!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram: https://t.me/gate_zh
Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium:https://medium.com/@gateio
Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

Gate.io Team
March 11, 2022
Chia sẻ bài đăng
Bài viết liên quan
Gate.io hủy niêm yết PIAS (PIAS), OctoFi (OCTO), 12Ships (TSHP) và hoàn tất việc mua lạ... Gate.io Startup Initial Free Offering:Exverse(EXVG) and Announcement of Free Distribution Rules( 500... Gate.io tỏa sáng tại sự kiện TOKEN2049 Dubai, hướng tới tầm nhìn tương lai của... Gate Web3 Startup: ra mắt dự án Ring AI(RINGAI) - Phát miễn phí 17,687 RINGAI... Gate Web3 Startup: công bố kết quả đăng ký dự án Defactor (FACTR), và thời gian niê... Gate Web3 Startup: công bố kết quả đăng ký dự án SwissCheese (SWCH), và thời gian ni...
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.