• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
Gate.io

USDG Đồng tiền ổn định

Một đồng tiền ổn định với giá trị của nó được neo bằng USD với lãi suất bằng không

Về USDG

USDG, với giá trị được cố định bằng USD, là một stablecoin chuỗi khối do Gate.io quản lý. Nó được tạo ra bởi sự thế chấp quá mức của nhiều loại tiền kỹ thuật số. USDG, là một phần của hệ sinh thái Gate.io, là một tài sản chuỗi chéo được lưu trữ trên nhiều chuỗi khối khác nhau như GateChain và Ethereum.

Dùng để giao
dịch tài sản
Khóa
& Kiếm tiền
khai thác thanh khoản
Quỹ hoán đổi
thanh khoản DeFi

Cách nhận USDG

Thị trường thế chấp

Cặp giao dịch USDG/USDT hiện đã có trên thị trường giao dịch giao ngay Gate.io và người dùng có thể trao đổi hai đồng tiền này với tỷ lệ gần 1:1.

thị trường giao dịch

Khóa USDG để kiếm tiền

Gate.io đã khởi chạy các dự án USDG HODL & EARN, tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng bằng cách cho phép họ đầu tư USDG vào các dự án khai thác thanh khoản Defi đã được xác minh và kiểm toán rộng rãi bằng các hợp đồng thông minh. Bạn có thể tìm thấy sản phẩm tại phần "HODL & KIẾM".

Đi ngay

khai thác thanh khoản

Là một sản phẩm HODL& EARN tạo ra lợi nhuận ước tính cao hơn, khai thác thanh khoản hoạt động như vậy: các nhà đầu tư cung cấp thanh khoản cho thị trường và nhận phần trăm phí giao dịch dưới dạng tiền lãi. Tại Gate.io, người dùng sẽ nhận được 100% phí giao dịch dưới dạng thù lao và mã thông báo GT dưới dạng phần thưởng bổ sung.

Đi ngay
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.