• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá

Gate.io Thông báo rủi ro đầu tư định kỳ

  • Mục tiêu của đầu tư định kỳ là đầu tư tiền mã hóa,Có thể có các rủi ro tiềm ẩn phát sinh khi đầu tư.
  • Đầu tư định kỳ không đảm bảo lợi nhuận cao hơn đầu tư một lần,Khi bị lỗ, cũng không đảm bảo lỗ ít hơn đầu tư một lần.
  • Đầu tư định kỳ không đảm bảo về vốn.Vốn của bạn có khả năng sẽ bị mất
  • Số tiền đầu tư định kỳ có khả năng bị mất giá thậm chí tổn thất toàn bộVui lòng chỉ tham gia đầu tư khi bạn có đủ khả năng chịu thua lỗ
Tôi đã đọc và hiểu rõ quy tắc và rủi ro thị trường.
Đi giao dịch Tạm thời không giao dịch, rời đi
ngôn ngữ và khu vực
tỷ giá hối đoái
Tới Gate.TR?
Gate.TR hiện đang trực tuyến.
Bạn có thể nhấp và truy cập Gate.TR hoặc ở lại Gate.io.