• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  27477.4

  -2.01 %

  ETH /USDT

  1748.29

  -2.15 %

  ARB /USDT

  1.22391

  -17.13 %

  ID /USDT

  0.479747

  -9.42 %

  OAX /USDT

  0.420834

  -8.31 %

  CFX /USDT

  0.324844

  -5.76 %

  LQTY /USDT

  2.1175

  -6.27 %

  LTC /USDT

  92.23

  0.79 %

  AGIX /USDT

  0.46127

  -5.89 %

  BLUR /USDT

  0.5318

  -4.47 %

  USDC /USDT

  0.9987

  0.04 %

  FIL /USDT

  5.5061

  -4.60 %

  MAGIC /USDT

  1.44407

  -6.99 %

  DOGE /USDT

  0.074749

  -0.20 %

  FTM /USDT

  0.44945

  -4.26 %

  TOMI /USDT

  3.29969

  57.98 %

  RDNT /USDT

  0.31610

  0.56 %

  BNB /USDT

  323.99

  0.52 %

  GNS /USDT

  7.0671

  -13.36 %

  STX /USDT

  0.96529

  -12.60 %

  KEY /USDT

  0.0101630

  17.26 %

  TEM /USDT

  0.10004

  -24.53 %

  FLR /USDT

  0.034924

  9.23 %

  TRX /USDT

  0.06386

  0.77 %

  FLOKI /USDT

  0.0000355758

  -3.17 %

  DOT /USDT

  6.0149

  -1.73 %

  SHIB /USDT

  0.0000105736

  -0.77 %

  LINK /USDT

  7.1171

  -2.57 %

  EOS /USDT

  1.1470

  -0.10 %

  SOL /USDT

  20.573

  -4.70 %

  OP /USDT

  2.2623

  -1.97 %

  ASTRA /USDT

  0.30909

  -2.76 %

  XCN /USDT

  0.004151

  -9.06 %

  DODO /USDT

  0.172609

  -8.77 %

  GALA /USDT

  0.039041

  -4.01 %

  VGX /USDT

  0.32346

  -2.08 %

  ADA /USDT

  0.35995

  -0.30 %

  ACS /USDT

  0.00899789

  -5.42 %

  DYDX /USDT

  2.3609

  -5.52 %

  SDAO /USDT

  0.6425

  -4.81 %

  MASK /USDT

  5.49759

  -10.21 %

  MINA /USDT

  0.81562

  -5.25 %

  VRA /USDT

  0.0061819

  -6.09 %

  ZBC /USDT

  0.015368

  -0.80 %

  JASMY /USDT

  0.0046069

  -3.59 %

  DZOO /USDT

  0.0376764

  15.50 %

  EVER /USDT

  0.087628

  1.60 %

  APE /USDT

  4.1473

  0.95 %

  SQUAD /USDT

  0.028342

  -4.45 %

  GPT /USDT

  0.0683295

  -11.24 %

  VOLT /USDT

  0.0000014296

  -4.07 %

  AVAX /USDT

  16.776

  -1.86 %

  MCG /USDT

  0.13849

  59.58 %

  APT /USDT

  11.9885

  -5.21 %

  RNDR /USDT

  1.1797

  -8.40 %

  SYN /USDT

  0.8530

  -7.10 %

  MDT /USDT

  0.06840

  20.38 %

  GMM /USDT

  0.00147041

  26.15 %

  HFT /USDT

  0.61782

  -3.57 %

  HAI /USDT

  0.03781

  3.10 %

  GRV /USDT

  0.67684

  -0.08 %

  HOOK /USDT

  1.83327

  -3.95 %

  LUNA /USDT

  1.2888

  -1.66 %

  CSIX /USDT

  0.045991

  -5.76 %

  ETC /USDT

  20.417

  1.09 %

  ACH /USDT

  0.032362

  -0.90 %

  XEN /USDT

  0.00000111

  19.35 %

  MATIC /USDT

  1.09061

  -1.67 %

  WEMIX /USDT

  1.3850

  -2.54 %

  HNT /USDT

  1.4374

  19.27 %

  SUSHI /USDT

  1.0184

  -2.18 %

  HIGH /USDT

  2.0923

  -3.85 %

  THETA /USDT

  1.0020

  -0.76 %

  ATOM /USDT

  11.1343

  -1.65 %

  1INCH /USDT

  0.50166

  -1.16 %

  LUNC /USDT

  0.00012163

  -1.25 %

  XLM /USDT

  0.089961

  0.36 %

  CKB /USDT

  0.0053850

  -10.12 %

  UNI /USDT

  5.8418

  -1.83 %

  AGLA /USDT

  0.13599

  0.08 %

  SPA /USDT

  0.005914

  -8.53 %

  GRT /USDT

  0.140029

  -4.55 %

  TRU /USDT

  0.087138

  -0.37 %

  BONE /USDT

  1.1478

  2.14 %

  FLUX /USDT

  0.59318

  -1.83 %

  VOXEL /USDT

  0.24355

  -1.73 %

  ML /USDT

  0.16012

  166.86 %

  GFT /USDT

  0.047370

  -0.49 %

  ASTR /USDT

  0.061583

  -1.86 %

  LDO /USDT

  2.0819

  -5.95 %

  FTT /USDT

  1.2625

  -3.40 %

  CRV /USDT

  0.9196

  -2.84 %

  HBAR /USDT

  0.059951

  -1.33 %

  NEAR /USDT

  1.9441

  -1.73 %

  SUN /USDT

  0.0064394

  -1.17 %

  PAW /USDT

  0.0000000370083

  17.48 %

  VELO /USDT

  0.007226

  -6.84 %

  IMX /USDT

  1.08019

  -7.29 %

  BRISE /USDT

  0.00000048253

  1.90 %

  OCEAN /USDT

  0.34969

  -2.03 %

  AAVE /USDT

  71.80

  -3.52 %

  NFT /USDT

  0.00000039416

  0.88 %

  CARE /USDT

  0.005504

  -12.35 %

  MANA /USDT

  0.58644

  -1.88 %

  BTT /USDT

  0.0000006062

  -1.62 %

  QTUM /USDT

  3.102

  -5.85 %

  FET /USDT

  0.36328

  -2.45 %

  GMT /USDT

  0.38283

  -3.17 %

  HT /USDT

  3.6540

  3.99 %

  FITFI /USDT

  0.01402

  4.31 %

  CSPR /USDT

  0.035489

  -2.01 %

  DASH /USDT

  59.51

  -2.10 %

  DUSK /USDT

  0.1982

  -8.78 %

  IGU /USDT

  0.07155

  -7.78 %

  GRAIL /USDT

  2894.52

  -6.33 %

  SAND /USDT

  0.6327

  -1.90 %

  WBT /USDT

  5.080

  4.29 %

  ALGO /USDT

  0.20804

  -1.10 %

  MPI /USDT

  0.0042083

  -9.34 %

  MOTG /USDT

  0.43130

  1.41 %

  VAI /USDT

  0.096032

  -0.69 %

  SSV /USDT

  34.5082

  -0.15 %

  XRD /USDT

  0.042592

  -1.24 %

  USDD /USDT

  0.99151

  0.17 %

  LRC /USDT

  0.33828

  -4.07 %

  GT /USDT

  5.1426

  -1.51 %

  DF /USDT

  0.0820

  15.81 %

  ICP /USDT

  4.9195

  -2.83 %

  SKL /USDT

  0.040541

  -1.54 %

  RLC /USDT

  1.8885

  -15.35 %

  ALI /USDT

  0.039154

  -12.70 %

  OMG /USDT

  1.8737

  -8.76 %

  ARPA /USDT

  0.04007

  -3.88 %

  DHX /USDT

  3.8262

  -0.34 %

  PYR /USDT

  3.5578

  -2.65 %

  BCH /USDT

  124.63

  -1.86 %

  HIFI /USDT

  0.40876

  -2.71 %

  STORE /USDT

  0.034305

  1.80 %

  ATM /USDT

  2.8557

  7.68 %

  RIF /USDT

  0.127660

  -8.48 %

  PSL /USDT

  0.000465

  -1.06 %

  OUSD /USDT

  0.99894

  0.03 %

  RACA /USDT

  0.00019114

  -2.47 %

  CHO /USDT

  0.58404

  -10.82 %

  MAN /USDT

  0.0390009

  2.09 %

  QRDO /USDT

  0.10399

  -4.31 %

  CHZ /USDT

  0.11887

  -0.10 %

  POKT /USDT

  0.0480

  -5.69 %

  KDA /USDT

  0.96128

  -3.10 %

  CORE /USDT

  1.9598

  1.38 %

  METIS /USDT

  26.779

  -5.22 %

  HAM /USDT

  0.0000000034834

  -5.10 %

  ZIL /USDT

  0.026876

  -2.26 %

  OAS /USDT

  0.072671

  -3.69 %

  AOG /USDT

  0.01697

  1.25 %

  SRM /USDT

  0.21549

  6.84 %

  UNDEAD /USDT

  0.21590

  -0.44 %

  IOTX /USDT

  0.024543

  -3.54 %

  SCLP /USDT

  0.21432

  7.22 %

  INJ /USDT

  4.0555

  -6.58 %

  LOOKS /USDT

  0.14411

  -5.05 %

  JST /USDT

  0.02573

  -0.96 %

  NVIR /USDT

  0.053765

  1.57 %

  HOT /USDT

  0.001788

  -2.08 %

  STIK /USDT

  1.05766

  -1.27 %

  BDX /USDT

  0.058984

  6.47 %

  DMTR /USDT

  0.0340000

  -1.79 %

  SIDUS /USDT

  0.0017790

  -2.30 %

  CEEK /USDT

  0.09046

  -0.20 %

  YGG /USDT

  0.25162

  -5.06 %

  AZERO /USDT

  1.4607

  -1.56 %

  MELI /USDT

  0.005408

  86.16 %

  MMPRO /USDT

  0.24661

  -0.76 %

  SOS /USDT

  0.00000019079

  -3.75 %

  XCH /USDT

  37.715

  0.83 %

  SERO /USDT

  0.03618

  -0.54 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019460

  -3.81 %

  VET /USDT

  0.02295

  -1.96 %

  MDAO /USDT

  0.30592

  9.70 %

  NBLU /USDT

  0.015406

  13.44 %

  FEAR /USDT

  0.15864

  1.12 %

  NOM /USDT

  1.03130

  544.56 %

  WIN /USDT

  0.00008376

  -0.73 %

  BBC /USDT

  0.015427

  1.52 %

  BONK /USDT

  0.0000005657

  -2.54 %

  COREUM /USDT

  0.36932

  -1.30 %

  PEOPLE /USDT

  0.021828

  -1.88 %

  KING /USDT

  0.013521

  -11.65 %

  D2T /USDT

  0.025368

  -2.17 %

  KON /USDT

  0.08518

  0.67 %

  ZEC /USDT

  35.39

  -3.14 %

  ROSE /USDT

  0.055965

  -3.86 %

  AQDC /USDT

  0.00713

  11.23 %

  XDB /USDT

  0.0013011

  -6.91 %

  RPL /USDT

  37.707

  -4.05 %

  CTI /USDT

  0.025950

  -4.10 %

  PROM /USDT

  4.8152

  -1.83 %

  PRIMAL /USDT

  0.0054470

  -3.44 %

  REELT /USDT

  0.025705

  9.98 %

  POLYX /USDT

  0.1638

  -0.48 %

  CVP /USDT

  0.46269

  4.17 %

  ANC /USDT

  0.01968

  -1.79 %

  SIN /USDT

  0.005761

  1.08 %

  XDC /USDT

  0.038727

  1.33 %

  BNX /USDT

  0.5808

  -8.34 %

  WAVES /USDT

  2.124

  -2.47 %

  KAS /USDT

  0.016720

  -1.50 %

  ETHW /USDT

  3.3685

  -1.01 %

  GAL /USDT

  1.6950

  -4.67 %

  USTC /USDT

  0.020633

  -0.78 %

  DBC /USDT

  0.0050121

  -2.10 %

  ZKS /USDT

  0.068657

  -15.64 %

  CRPT /USDT

  0.09257

  -1.95 %

  ZEN /USDT

  10.125

  -5.30 %

  XCAD /USDT

  1.88591

  -3.48 %

  REALM /USDT

  0.01539

  10.71 %

  SLP /USDT

  0.0026389

  -3.63 %

  OVO /USDT

  0.175324

  -9.28 %

  RJV /USDT

  0.090484

  9.31 %

  CELR /USDT

  0.026760

  0.88 %

  EUL /USDT

  2.7196

  -0.19 %

  ATLAS /USDT

  0.0033344

  -1.19 %

  COCOS /USDT

  1.4170

  -5.40 %

  SMART /USDT

  1.5627

  -1.95 %

  CRO /USDT

  0.068387

  -1.34 %

  JOE /USDT

  0.37197

  -15.02 %

  GMX /USDT

  69.941

  -2.51 %

  FRM /USDT

  0.05130

  -5.40 %

  RUNE /USDT

  1.3773

  -2.43 %

  ORO /USDT

  0.004254

  1.09 %

  YFII /USDT

  1104.58

  -0.08 %

  SNX /USDT

  2.4671

  -3.37 %

  BSV /USDT

  36.011

  -0.67 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010931

  0.83 %

  STG /USDT

  0.6484

  -4.94 %

  DIO /USDT

  0.00546

  -2.84 %

  OPUL /USDT

  0.152805

  -5.68 %

  TLOS /USDT

  0.15523

  -1.03 %

  BLOK /USDT

  0.0025363

  -2.31 %

  EGLD /USDT

  42.175

  -2.59 %

  AR /USDT

  8.018

  -2.88 %

  WOM /USDT

  0.025318

  -1.55 %

  ING /USDT

  0.0010190

  7.64 %

  AXS /USDT

  8.345

  -1.11 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38714

  8.23 %

  ALICE /USDT

  1.4788

  -2.38 %

  IRIS /USDT

  0.03742

  1.90 %

  BS /USDT

  0.43000

  -0.71 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004034

  1.15 %

  GOAL /USDT

  0.2084

  -0.76 %

  SC /USDT

  0.003941

  -5.53 %

  PRQ /USDT

  0.1036

  -2.72 %

  GST /USDT

  0.020214

  -1.65 %

  EJS /USDT

  0.005003

  4.07 %

  BLZ /USDT

  0.081377

  -2.79 %

  OVR /USDT

  0.3010

  -1.27 %

  WSI /USDT

  0.04832

  -0.90 %

  VP /USDT

  6.846

  -0.50 %

  ANKR /USDT

  0.03269

  -3.45 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000846

  -7.13 %

  AURORA /USDT

  0.1826

  -5.73 %

  BEL /USDT

  0.59462

  -4.15 %

  PORTO /USDT

  2.2920

  1.33 %

  FNZ /USDT

  0.004900

  -6.91 %

  VINU /USDT

  0.00000001247

  -0.55 %

  XTZ /USDT

  1.1167

  -2.20 %

  DEBT /USDT

  15.846

  1.28 %

  CQT /USDT

  0.1486

  -0.93 %

  MOB /USDT

  1.4261

  -4.05 %

  PIAS /USDT

  0.01509

  -12.26 %

  DIA /USDT

  0.37487

  7.20 %

  DC /USDT

  0.0010481

  -7.02 %

  REN /USDT

  0.09924

  -4.76 %

  EGAME /USDT

  0.000113882

  -8.52 %

  ROSN /USDT

  0.06634

  -23.70 %

  DENT /USDT

  0.00103678

  -4.35 %

  AE /USDT

  0.0888

  5.21 %

  FEG /USDT

  0.0006785

  0.25 %

  DARK /USDT

  0.031013

  -2.27 %

  FIO /USDT

  0.03205

  -4.04 %

  DSLA /USDT

  0.00162987

  15.61 %

  BICO /USDT

  0.36673

  -1.44 %

  FTRB /USDT

  0.005927

  0.54 %

  TARI /USDT

  2.774

  4.36 %

  KIN /USDT

  0.00000429

  1.17 %

  ONE /USDT

  0.020191

  -3.54 %

  SWASH /USDT

  0.01655

  -6.44 %

  WOO /USDT

  0.19401

  -2.71 %

  RBC /USDT

  0.018502

  -0.17 %

  GLMR /USDT

  0.37150

  -2.15 %

  VXT /USDT

  0.018926

  -0.70 %

  IAG /USDT

  0.009041

  3.63 %

  CHESS /USDT

  0.2653

  6.20 %

  PBR /USDT

  0.11027

  -4.13 %

  NEO /USDT

  12.06

  -6.58 %

  AIOZ /USDT

  0.032609

  22.11 %

  MDX /USDT

  0.06971

  -2.12 %

  TIMECHRONO /USDT

  43.140

  7.68 %

  XPLA /USDT

  0.59196

  2.52 %

  PERL /USDT

  0.040168

  5.38 %

  ADX /USDT

  0.1714

  -2.55 %

  WIT /USDT

  0.003370

  18.57 %

  MKR /USDT

  666.40

  -1.63 %

  TWT /USDT

  1.2000

  1.84 %

  ONSTON /USDT

  0.00868

  -1.69 %

  ERG /USDT

  1.5253

  -2.99 %

  SGB /USDT

  0.007609

  2.72 %

  XEM /USDT

  0.038706

  -1.30 %

  CHAMP /USDT

  0.023350

  -18.97 %

  ENS /USDT

  13.133

  -2.81 %

  FIS /USDT

  0.50333

  -1.05 %

  LPT /USDT

  6.647

  -1.93 %

  FIU /USDT

  0.003205

  11.51 %

  XTAG /USDT

  0.03076

  -3.78 %

  STRAX /USDT

  0.57239

  2.00 %

  BAND /USDT

  1.7967

  4.22 %

  EQ /USDT

  0.0013677

  -8.18 %

  QLC /USDT

  0.0868786

  9.12 %

  DAO /USDT

  1.51498

  -0.44 %

  ELON /USDT

  0.00000033863

  -1.46 %

  KAR /USDT

  0.1409

  -12.86 %

  LINA /USDT

  0.0101201

  -5.60 %

  POP /USDT

  0.000002225

  30.57 %

  SOLO /USDT

  0.17760

  -1.81 %

  SEELE /USDT

  0.003421

  -1.63 %

  COMBO /USDT

  0.080304

  99.90 %

  PENDLE /USDT

  0.29885

  -14.73 %

  CVTX /USDT

  0.155841

  8.90 %

  UFO /USDT

  0.000001483

  -5.36 %

  SUTER /USDT

  0.000820

  6.91 %

  DKS /USDT

  0.002548

  -5.73 %

  RFOX /USDT

  0.014377

  -1.56 %

  BUY /USDT

  0.020036

  -0.07 %

  GLQ /USDT

  0.0105420

  -5.87 %

  PERP /USDT

  0.85070

  -3.85 %

  OSMO /USDT

  0.7856

  -1.40 %

  YFDAI /USDT

  201.546

  -4.38 %

  DAG /USDT

  0.04922

  0.53 %

  BDP /USDT

  0.20878

  -7.47 %

  WOZX /USDT

  0.050813

  -1.88 %

  ENJ /USDT

  0.38462

  -0.99 %

  HECH /USDT

  0.05234

  -1.35 %

  DCR /USDT

  20.943

  -2.79 %

  RVN /USDT

  0.02550

  -2.44 %

  MBOX /USDT

  0.47198

  -1.93 %

  KLO /USDT

  0.008729

  -6.55 %

  CFG /USDT

  0.2963

  -5.63 %

  XYO /USDT

  0.005158

  -1.56 %

  DAFI /USDT

  0.0112101

  -16.34 %

  ATD /USDT

  0.1690

  -6.26 %

  LABS /USDT

  0.00101154

  7.64 %

  MHUNT /USDT

  0.01018

  -1.83 %

  BAT /USDT

  0.2350

  -3.25 %

  MOVR /USDT

  7.9908

  -3.06 %

  SOV /USDT

  0.88077

  -11.34 %

  STARL /USDT

  0.000002347

  -2.33 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014402

  0.51 %

  CAKE /USDT

  3.7030

  0.24 %

  REEF /USDT

  0.0025992

  -3.14 %

  KAVA /USDT

  0.8802

  3.63 %

  SFG /USDT

  0.009206

  -9.69 %

  REAP /USDT

  0.02230

  -1.24 %

  UBXS /USDT

  0.038654

  13.25 %

  ROUTE /USDT

  2.6587

  -8.45 %

  NUM /USDT

  0.044307

  -4.29 %

  PBX /USDT

  0.001999

  9.83 %

  ASTO /USDT

  0.046490

  0.43 %

  ZRX /USDT

  0.2255

  -1.91 %

  TSUKA /USDT

  0.067725

  -7.47 %

  ORT /USDT

  0.016160

  -1.35 %

  FDT /USDT

  0.05066

  -0.53 %

  WATT /USDT

  0.02825

  9.66 %

  XPNET /USDT

  0.007109

  28.73 %

  HOD /USDT

  0.00571

  -2.22 %

  NOS /USDT

  0.01735

  0.57 %

  WNCG /USDT

  0.13680

  -8.55 %

  BOA /USDT

  0.028630

  -4.89 %

  FRIN /USDT

  0.007554

  45.71 %

  NANO /USDT

  0.8705

  -3.25 %

  XCV /USDT

  0.004748

  2.39 %

  YFI /USDT

  8241.75

  -2.33 %

  GITCOIN /USDT

  2.1214

  -3.66 %

  LOCG /USDT

  0.01934

  -1.87 %

  TON /USDT

  2.1173

  -1.70 %

  PLCU /USDT

  159.94

  0.01 %

  IHC /USDT

  0.00004492

  -0.86 %

  BONDLY /USDT

  0.006638

  -0.55 %

  JAM /USDT

  0.0026174

  -3.70 %

  MC /USDT

  0.28455

  -3.37 %

  SDN /USDT

  0.36497

  -3.12 %

  LUFFY /USDT

  0.0001185

  -2.30 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004909

  -2.34 %

  RSR /USDT

  0.0038556

  -3.79 %

  ELT /USDT

  0.049521

  2.06 %

  PUSH /USDT

  0.35387

  -3.06 %

  AIRTNT /USDT

  0.000661

  0.30 %

  ABBC /USDT

  0.074356

  0.40 %

  ARV /USDT

  0.00007787

  -4.23 %

  CPOOL /USDT

  0.03724

  -2.61 %

  WLKN /USDT

  0.051101

  1.01 %

  ECOX /USDT

  0.90171

  0.23 %

  PDEX /USDT

  1.7464

  1.74 %

  MER /USDT

  0.00260

  -19.25 %

  FXS /USDT

  7.779

  -1.26 %

  DCRN /USDT

  0.2622

  -8.54 %

  KMA /USDT

  0.0024934

  -7.21 %

  ZAM /USDT

  0.002583

  -1.52 %

  MNW /USDT

  1.8248

  -6.99 %

  CELL /USDT

  0.2421

  0.04 %

  GAME /USDT

  0.03493

  -1.04 %

  FREE /USDT

  0.00000017813

  0.66 %

  NEXO /USDT

  0.7232

  1.26 %

  NKN /USDT

  0.104624

  -3.14 %

  ILV /USDT

  59.68

  -10.75 %

  CULT /USDT

  0.000006824

  -1.99 %

  ZMT /USDT

  0.045704

  -8.64 %

  WAXL /USDT

  0.61664

  -0.38 %

  LIME /USDT

  0.010249

  -0.13 %

  VEMP /USDT

  0.01347

  -2.46 %

  QNT /USDT

  121.075

  -3.06 %

  KLAY /USDT

  0.2254

  -0.48 %

  ESG /USDT

  0.74525

  -0.70 %

  NEER /USDT

  0.18082

  -1.32 %

  C98 /USDT

  0.21234

  -3.97 %

  TRB /USDT

  13.8366

  -1.76 %

  QKC /USDT

  0.011281

  2.61 %

  DX /USDT

  0.00038312

  17.05 %

  POWR /USDT

  0.1794

  -0.93 %

  MLK /USDT

  0.26039

  -2.21 %

  KUB /USDT

  1.7277

  -0.86 %

  MSWAP /USDT

  0.0003339

  -3.83 %

  KSM /USDT

  32.849

  -1.96 %

  CRU /USDT

  1.22534

  -8.67 %

  COMP /USDT

  41.996

  -2.41 %

  AKITA /USDT

  0.00000020153

  -0.89 %

  LGX /USDT

  0.007199

  5.61 %

  XPR /USDT

  0.001513

  4.12 %

  MESA /USDT

  0.003143

  -4.49 %

  LIT /USDT

  1.04305

  -0.62 %

  COTI /USDT

  0.07456

  1.95 %

  FRA /USDT

  0.0025415

  -2.38 %

  CELO /USDT

  0.60156

  -0.44 %

  WRT /USDT

  0.16106

  -2.47 %

  RON /USDT

  1.0284

  -6.87 %

  STBU /USDT

  0.023357

  -7.20 %

  KNIGHT /USDT

  0.00897

  -2.39 %

  UNFI /USDT

  4.7477

  -4.16 %

  UFT /USDT

  0.4079

  -6.50 %

  RLY /USDT

  0.014129

  -5.37 %

  IMPT /USDT

  0.0077250

  -2.90 %

  PAF /USDT

  0.0004204

  -2.39 %

  SHILL /USDT

  0.016358

  -1.19 %

  RSS3 /USDT

  0.13777

  -7.93 %

  FRONT /USDT

  0.24419

  1.45 %

  SLIM /USDT

  0.0482

  -4.17 %

  CTC /USDT

  0.3553

  -2.36 %

  ORAI /USDT

  4.3942

  -1.88 %

  GOV /USDT

  0.007431

  3.49 %

  UFI /USDT

  0.03132

  -1.50 %

  NULS /USDT

  0.2671

  -5.78 %

  TORN /USDT

  6.7907

  -7.02 %

  GARI /USDT

  0.05310

  -0.09 %

  LAZIO /USDT

  2.6310

  0.66 %

  API3 /USDT

  1.50724

  -4.64 %

  METAX /USDT

  0.2383

  0.21 %

  WZRD /USDT

  0.00365

  0.27 %

  OG /USDT

  2.6451

  4.36 %

  MXC /USDT

  0.019174

  -2.33 %

  AUDIO /USDT

  0.26875

  -2.88 %

  ATA /USDT

  0.15041

  -5.39 %

  CHR /USDT

  0.15824

  -2.24 %

  HTR /USDT

  0.08190

  -4.82 %

  FIRE /USDT

  0.0135404

  3.54 %

  NBT /USDT

  0.0031686

  -3.42 %

  REI /USDT

  0.03118

  -1.42 %

  DOME /USDT

  0.001338

  -3.18 %

  ONT /USDT

  0.2196

  -4.02 %

  THN /USDT

  0.036228

  -2.14 %

  TRACE /USDT

  0.03170

  15.60 %

  SANTOS /USDT

  4.4411

  2.08 %

  IDEX /USDT

  0.05076

  -4.19 %

  NVG /USDT

  0.0744

  -7.00 %

  MOJO /USDT

  0.003487

  -2.62 %

  HSF /USDT

  0.7072

  0.15 %

  MEAN /USDT

  0.02022

  -5.02 %

  SXP /USDT

  0.26464

  -2.27 %

  ALPH /USDT

  0.24500

  -7.49 %

  AGLD /USDT

  0.4002

  -2.41 %

  IOST /USDT

  0.010279

  -2.98 %

  BOBA /USDT

  0.22980

  -1.73 %

  SFUND /USDT

  1.0840

  0.47 %

  ROCO /USDT

  0.1460

  -9.82 %

  HADES /USDT

  0.8272

  -4.23 %

  ELF /USDT

  0.30839

  -1.46 %

  RBN /USDT

  0.2114

  -6.21 %

  DESO /USDT

  9.4563

  -0.21 %

  ALPHA /USDT

  0.10357

  -2.69 %

  PRIME /USDT

  1.7209

  -5.28 %

  SFP /USDT

  0.43607

  -2.70 %

  KZEN /USDT

  0.014585

  0.82 %

  MTL /USDT

  1.24820

  6.00 %

  RITE /USDT

  0.0021558

  0.78 %

  PYM /USDT

  0.0018087

  3.17 %

  OCT /USDT

  0.2188

  -0.13 %

  TIP /USDT

  0.01115

  3.14 %

  NUX /USDT

  0.012343

  -0.21 %

  DES /USDT

  0.0015787

  -8.19 %

  ORN /USDT

  0.9314

  2.43 %

  MONS /USDT

  0.012978

  -0.15 %

  PHM /USDT

  0.00007340

  0.24 %

  GOB /USDT

  0.004452

  -3.55 %

  ACA /USDT

  0.09894

  -2.94 %

  BOSON /USDT

  0.2325

  -0.85 %

  FLM /USDT

  0.090968

  -3.16 %

  PHA /USDT

  0.1462

  -3.43 %

  SUKU /USDT

  0.08012

  3.52 %

  RNDX /USDT

  0.000140

  -6.04 %

  FXF /USDT

  0.003294

  2.80 %

  HERO /USDT

  0.004543

  -0.93 %

  DERC /USDT

  0.23001

  -2.33 %

  SYS /USDT

  0.17016

  -5.85 %

  EURT /USDT

  1.07579

  0.25 %

  WOOF /USDT

  0.0006968

  -8.31 %

  EWT /USDT

  3.4472

  1.60 %

  AST /USDT

  0.103461

  -6.12 %

  BTS /USDT

  0.011340

  0.09 %

  FEVR /USDT

  0.00066561

  0.15 %

  CTSI /USDT

  0.1425

  -4.23 %

  SCY /USDT

  0.00018672

  -18.73 %

  WELL /USDT

  0.0083933

  -5.00 %

  TOMO /USDT

  0.5692

  -2.04 %

  XWG /USDT

  0.0011549

  -3.88 %

  AUCTION /USDT

  5.2967

  -1.39 %

  RARE /USDT

  0.11157

  -5.64 %

  POLC /USDT

  0.029298

  -2.43 %

  METAG /USDT

  0.0002901

  -1.39 %

  CERE /USDT

  0.0057620

  -7.40 %

  SWP /USDT

  0.001828

  -11.56 %

  FRR /USDT

  0.00030

  -9.09 %

  IOI /USDT

  0.1312

  -7.60 %

  SD /USDT

  1.0394

  -3.31 %

  MPH /USDT

  0.018826

  -1.71 %

  SLK /USDT

  0.002908

  -5.55 %

  CAPS /USDT

  0.039708

  -5.73 %

  SIS /USDT

  0.0886

  -10.23 %

  AART /USDT

  0.001852

  -2.88 %

  WAM /USDT

  0.005049

  0.11 %

  DEVT /USDT

  0.00291

  -6.43 %

  RMRK /USDT

  2.3349

  -2.85 %

  CIRUS /USDT

  0.094768

  -6.59 %

  KUBE /USDT

  0.008464

  -4.14 %

  SYLO /USDT

  0.001875

  -0.47 %

  NXD /USDT

  0.000741

  -5.00 %

  ROOBEE /USDT

  0.001010

  -0.78 %

  OKB /USDT

  42.186

  -5.40 %

  GEL /USDT

  0.2894

  -17.10 %

  KT /USDT

  0.002282

  17.87 %

  FNCY /USDT

  0.076483

  -1.64 %

  WNXM /USDT

  23.1928

  -4.96 %

  PSI /USDT

  3.0993

  -15.26 %

  REQ /USDT

  0.09497

  -3.28 %

  DYP /USDT

  0.11705

  -1.83 %

  SNK /USDT

  0.01331

  -2.20 %

  BBANK /USDT

  0.005450

  -8.52 %

  QTC /USDT

  0.6777

  -1.48 %

  SCRT /USDT

  0.6303

  -3.29 %

  HAO /USDT

  0.005043

  2.37 %

  FUSE /USDT

  0.07220

  -1.33 %

  STND /USDT

  0.026610

  -5.40 %

  ANT /USDT

  2.3554

  -2.13 %

  BADGER /USDT

  2.8936

  -1.24 %

  ASR /USDT

  2.5991

  1.73 %

  CHNG /USDT

  0.07827

  0.52 %

  CLV /USDT

  0.06170

  -1.51 %

  CNAME /USDT

  0.000672

  2.59 %

  BAL /USDT

  6.5191

  -3.56 %

  TLM /USDT

  0.018959

  -2.93 %

  STRM /USDT

  0.01312

  2.34 %

  LEVER /USDT

  0.0018485

  -3.93 %

  METAL /USDT

  0.0491

  -1.00 %

  PERC /USDT

  0.1939

  1.83 %

  SKEB /USDT

  0.0019945

  -1.37 %

  WWY /USDT

  0.005084

  -3.83 %

  REVOLAND /USDT

  0.03470

  -11.38 %

  HELLO /USDT

  0.042313

  -7.88 %

  WAXP /USDT

  0.067894

  -0.39 %

  SPO /USDT

  0.00105137

  -5.60 %

  WILD /USDT

  0.3457

  -5.39 %

  PINE /USDT

  0.17220

  7.22 %

  ATEAM /USDT

  2.466

  27.97 %

  HNS /USDT

  0.030612

  0.18 %

  BTG /USDT

  15.5335

  -4.91 %

  LAND /USDT

  1.2976

  -15.18 %

  SRT /USDT

  0.000079

  1.28 %

  LIKE /USDT

  0.00521

  -0.95 %

  RIDE /USDT

  0.0466

  -3.51 %

  BSW /USDT

  0.17617

  -4.77 %

  WALV /USDT

  0.040748

  -4.61 %

  MTRG /USDT

  2.9904

  -1.88 %

  ARTEM /USDT

  0.001481

  -0.26 %

  WEAR /USDT

  0.0009793

  -2.80 %

  FOF /USDT

  0.5350

  -15.01 %

  T /USDT

  0.04068

  -2.11 %

  WING /USDT

  6.1521

  -1.72 %

  ITRUMP /USDT

  0.0760

  1.06 %

  BLOCK /USDT

  0.05942

  0.93 %

  PROS /USDT

  0.5009

  -2.94 %

  SOUL /USDT

  0.17327

  -0.09 %

  ETHF /USDT

  0.2727

  -2.29 %

  BAGS /USDT

  0.4185

  15.51 %

  TEDDY /USDT

  0.00000052748

  -2.36 %

  KLV /USDT

  0.00562

  -0.35 %

  QUICK /USDT

  84.132

  -3.38 %

  EFI /USDT

  0.07601

  -2.72 %

  CHER /USDT

  0.011226

  4.71 %

  UNO /USDT

  0.06574

  -3.74 %

  HIVE /USDT

  0.3920

  -0.50 %

  GQ /USDT

  0.0062053

  3.97 %

  RBLS /USDT

  0.12347

  -9.78 %

  SAITO /USDT

  0.012675

  -4.50 %

  PIT /USDT

  0.0000000005269

  -4.89 %

  LEASH /USDT

  412.43

  -0.87 %

  JUV /USDT

  2.5869

  2.80 %

  ICX /USDT

  0.2137

  -1.52 %

  BAKE /USDT

  0.17965

  -3.06 %

  DDOS /USDT

  0.0390

  -4.41 %

  RDF /USDT

  0.00904

  -2.37 %

  ZCX /USDT

  0.07430

  -3.61 %

  OOKI /USDT

  0.0039096

  -2.24 %

  10SET /USDT

  0.5592

  -9.14 %

  LOKA /USDT

  0.49566

  -1.29 %

  INSUR /USDT

  0.07511

  -6.69 %

  XEC /USDT

  0.00003050

  -1.48 %

  CWEB /USDT

  0.015620

  1.40 %

  WSIENNA /USDT

  0.50554

  0.45 %

  DAI /USDT

  0.9982

  0.30 %

  BOX /USDT

  1.59644

  -15.35 %

  STOS /USDT

  0.56396

  3.02 %

  AAG /USDT

  0.00608

  -3.79 %

  NEBL /USDT

  1.0134

  -1.14 %

  MBX /USDT

  2.4762

  -1.46 %

  CREAM /USDT

  12.414

  4.21 %

  LSS /USDT

  0.18948

  -4.45 %

  DEUS /USDT

  63.24

  -4.98 %

  K21 /USDT

  0.4750

  -3.57 %

  POND /USDT

  0.0094630

  -4.13 %

  STORJ /USDT

  0.3521

  -1.56 %

  SWAP /USDT

  0.35774

  -3.23 %

  MLT /USDT

  0.13126

  -3.35 %

  STC /USDT

  0.012218

  -6.46 %

  DELFI /USDT

  0.00442

  24.15 %

  KOK /USDT

  0.0713

  4.39 %

  KFC /USDT

  10.2269

  3.91 %

  SUP /USDT

  5.5630

  -17.87 %

  OGN /USDT

  0.1116

  -3.62 %

  XPRESS /USDT

  0.0657

  -3.52 %

  TARA /USDT

  0.001283

  -4.32 %

  GZONE /USDT

  0.035211

  -4.93 %

  DAR /USDT

  0.17018

  -3.29 %

  ALEPH /USDT

  0.06446

  3.26 %

  ADS /USDT

  0.1492

  0.26 %

  REVV /USDT

  0.012788

  -1.16 %

  EPK /USDT

  0.015436

  -11.45 %

  SPUME /USDT

  0.007010

  1.30 %

  SUPER /USDT

  0.1151

  -1.28 %

  URUS /USDT

  18.260

  -3.87 %

  AUTO /USDT

  225.58

  -1.63 %

  ISP /USDT

  0.0010198

  -2.56 %

  DOCK /USDT

  0.02081

  2.56 %

  NEST /USDT

  0.018568

  0.38 %

  GOF /USDT

  0.025408

  5.09 %

  MTV /USDT

  0.0012271

  1.57 %

  DHB /USDT

  0.0006916

  3.67 %

  METO /USDT

  0.001244

  -3.86 %

  CELT /USDT

  0.000637

  -2.00 %

  JOY /USDT

  0.063663

  -9.99 %

  KBOX /USDT

  0.00008430

  5.52 %

  GAS /USDT

  3.392

  -5.09 %

  FSN /USDT

  0.3091

  1.27 %

  ERN /USDT

  1.74087

  -2.17 %

  OKT /USDT

  22.262

  -3.30 %

  ZLW /USDT

  0.029035

  -8.66 %

  RAD /USDT

  1.8589

  -3.07 %

  AMP /USDT

  0.003789

  -3.58 %

  LAT /USDT

  0.01641

  -6.76 %

  BITCI /USDT

  0.0060689

  -0.94 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00503

  -7.02 %

  POLK /USDT

  0.04699

  -3.29 %

  DUNE /USDT

  0.00081824

  -7.03 %

  VLX /USDT

  0.02085

  -1.74 %

  TROY /USDT

  0.003513

  -3.32 %

  PUNDIX /USDT

  0.46043

  -4.02 %

  MDF /USDT

  0.000990

  -3.22 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001056

  -2.22 %

  DEGO /USDT

  1.9087

  -3.93 %

  KNC /USDT

  0.6914

  -0.83 %

  VR /USDT

  0.00860

  -4.76 %

  PNT /USDT

  0.2097

  -0.42 %

  DFL /USDT

  0.002551

  5.67 %

  CVX /USDT

  5.0663

  -2.87 %

  TVK /USDT

  0.039810

  -2.10 %

  IOTA /USDT

  0.2176

  -5.35 %

  IDEA /USDT

  0.01095

  1.20 %

  SKU /USDT

  0.00891

  -4.60 %

  VTHO /USDT

  0.0013559

  -2.67 %

  ORBR /USDT

  2.9906

  -1.52 %

  BTCST /USDT

  0.6632

  -0.86 %

  AFC /USDT

  3.0120

  0.45 %

  UMEE /USDT

  0.00688

  -6.01 %

  BZZ /USDT

  0.51500

  -0.51 %

  1ART /USDT

  0.019936

  1.76 %

  SOMM /USDT

  0.14597

  -12.54 %

  ELA /USDT

  1.12998

  -5.50 %

  PRMX /USDT

  0.0044196

  -0.41 %

  MNZ /USDT

  0.0004307

  -11.21 %

  TAMA /USDT

  0.011351

  -4.63 %

  NODL /USDT

  0.003673

  -4.09 %

  ORB /USDT

  0.08514

  -2.41 %

  THG /USDT

  0.0725

  -0.27 %

  O3 /USDT

  0.0655

  -1.20 %

  TKO /USDT

  0.33696

  0.61 %

  LM /USDT

  0.21447

  -0.40 %

  LSK /USDT

  1.0764

  -0.80 %

  BIT /USDT

  0.5145

  -2.37 %

  TT /USDT

  0.004499

  -1.40 %

  FNF /USDT

  0.0000000002860

  -5.92 %

  XOR /USDT

  3.491

  -4.82 %

  ALU /USDT

  0.028102

  -3.49 %

  XAVA /USDT

  0.4143

  -1.77 %

  YIN /USDT

  0.02554

  -2.66 %

  MOONEY /USDT

  0.0019971

  -5.06 %

  KICKS /USDT

  0.001872

  -11.94 %

  CTK /USDT

  0.76159

  0.39 %

  IDV /USDT

  0.0018963

  2.02 %

  BERRY /USDT

  0.0014329

  -6.52 %

  TRVL /USDT

  0.064036

  -0.03 %

  MILO /USDT

  0.000000015215

  -1.37 %

  KONO /USDT

  0.023048

  -2.11 %

  MAHA /USDT

  0.675010

  -1.80 %

  POLIS /USDT

  0.2636

  -0.52 %

  VEGA /USDT

  1.1849

  -3.32 %

  BEPRO /USDT

  0.0013216

  -2.95 %

  DREP /USDT

  0.4483

  -1.12 %

  PNG /USDT

  0.043971

  -4.11 %

  SOLR /USDT

  0.0347

  0.87 %

  CANTO /USDT

  0.23863

  -7.66 %

  OLV /USDT

  0.01108

  -4.40 %

  NRFB /USDT

  0.00326

  -2.68 %

  MOON /USDT

  0.27414

  -8.13 %

  ALCX /USDT

  20.686

  -2.25 %

  GMPD /USDT

  0.021778

  4.32 %

  MATTER /USDT

  0.10775

  -7.71 %

  EVRY /USDT

  0.01252

  -1.26 %

  GMEE /USDT

  0.01239

  -3.20 %

  POSI /USDT

  0.0493

  2.28 %

  HYDRA /USDT

  1.7081

  -1.86 %

  GHST /USDT

  1.1345

  -8.12 %

  ACE /USDT

  0.00690

  0.58 %

  OMI /USDT

  0.0008042

  -1.89 %

  XIL /USDT

  0.00349

  -1.13 %

  MLS /USDT

  0.61469

  -2.57 %

  HIBS /USDT

  0.0003363

  -6.08 %

  AVA /USDT

  0.5879

  -4.76 %

  WHALE /USDT

  0.7116

  -0.39 %

  PIZA /USDT

  0.00000723

  2.55 %

  DFYN /USDT

  0.040281

  -1.60 %

  POLS /USDT

  0.4149

  -2.05 %

  HAPI /USDT

  14.1455

  1.75 %

  VELODROME /USDT

  0.12516

  -2.09 %

  POLYPAD /USDT

  0.004214

  -4.48 %

  STETH /USDT

  1900.6236

  6.36 %

  ZLK /USDT

  0.02619

  13.18 %

  ALPINE /USDT

  2.1996

  0.54 %

  DPET /USDT

  0.07156

  4.58 %

  ASW /USDT

  0.0000514

  -1.53 %

  WAS /USDT

  0.022092

  -4.06 %

  OOE /USDT

  0.024536

  -0.81 %

  CEL /USDT

  0.34298

  -3.87 %

  RAY /USDT

  0.23692

  -1.88 %

  DEP /USDT

  0.003673

  3.20 %

  ELU /USDT

  0.006320

  -5.95 %

  KGC /USDT

  0.000077691

  -4.59 %

  DFA /USDT

  0.04744

  -0.02 %

  THE /USDT

  0.001820

  0.33 %

  PSY /USDT

  0.00766

  0.00 %

  CONV /USDT

  0.0006730

  -0.39 %

  TAKI /USDT

  0.006760

  5.46 %

  GEAR /USDT

  0.014337

  -2.90 %

  OLE /USDT

  0.026723

  -0.09 %

  ITSB /USDT

  0.002787

  -12.27 %

  DUCK /USDT

  0.0089748

  13.04 %

  FOR /USDT

  0.02260

  -1.52 %

  HORD /USDT

  0.03717

  -1.40 %

  XYM /USDT

  0.034224

  -4.58 %

  COS /USDT

  0.006467

  -4.14 %

  FUN /USDT

  0.0066673

  -1.63 %

  FORM /USDT

  0.0021823

  -6.85 %

  NCT /USDT

  0.01034

  -0.67 %

  XED /USDT

  0.091852

  -3.08 %

  AZY /USDT

  0.011938

  1.66 %

  HOPR /USDT

  0.06352

  -0.09 %

  SENATE /USDT

  0.051143

  -6.84 %

  CWS /USDT

  0.43729

  -0.17 %

  HEART /USDT

  0.013908

  -7.37 %

  NOIA /USDT

  0.049296

  -4.21 %

  HARD /USDT

  0.1686

  -2.71 %

  AMKT /USDT

  91.702

  -1.68 %

  GGG /USDT

  0.17029

  -2.53 %

  BNC /USDT

  0.23250

  -3.96 %

  VRX /USDT

  38.628

  -0.78 %

  NFTB /USDT

  0.016492

  -2.50 %

  ANML /USDT

  0.0004239

  -7.86 %

  SANDWICH /USDT

  0.001243

  0.64 %

  SNM /USDT

  0.7505

  0.14 %

  AKT /USDT

  0.30996

  2.07 %

  SKT /USDT

  0.0025915

  -1.12 %

  NSURE /USDT

  0.010675

  -1.29 %

  BFC /USDT

  0.06366

  -0.93 %

  FARM /USDT

  33.774

  -3.19 %

  MOO /USDT

  0.002348

  -1.05 %

  GO /USDT

  0.007158

  1.28 %

  CGG /USDT

  0.0902

  -2.69 %

  ISK /USDT

  0.27279

  -0.80 %

  MIST /USDT

  0.012748

  -1.89 %

  XETA /USDT

  0.043716

  -2.56 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018416

  -3.51 %

  LYXE /USDT

  8.5400

  -0.42 %

  REVU /USDT

  0.02321

  -5.07 %

  KLAP /USDT

  0.000507

  -1.74 %

  WIKEN /USDT

  0.0055583

  -8.66 %

  MPL /USDT

  4.858

  3.47 %

  BASE /USDT

  0.6287

  -1.73 %

  TBE /USDT

  0.00017846

  -1.31 %

  WBTC /USDT

  27313.92

  -2.49 %

  PPAD /USDT

  0.00289

  -4.30 %

  XVS /USDT

  4.7469

  -2.81 %

  SWFTC /USDT

  0.0010453

  -7.57 %

  GNO /USDT

  107.22

  -2.50 %

  BCX /USDT

  0.00025156

  -4.58 %

  FLURRY /USDT

  0.000062676

  -3.96 %

  HCT /USDT

  0.0004463

  7.77 %

  PSG /USDT

  5.2217

  -0.35 %

  ARRR /USDT

  0.37080

  12.28 %

  RING /USDT

  0.0047358

  -4.33 %

  BTM /USDT

  0.020195

  -0.80 %

  PCX /USDT

  0.41094

  -2.63 %

  LITH /USDT

  0.0008076

  -2.41 %

  WICC /USDT

  0.040579

  -1.53 %

  LTO /USDT

  0.103172

  -2.99 %

  AAA /USDT

  0.000006581

  3.62 %

  UOS /USDT

  0.2177

  -3.15 %

  CEUR /USDT

  1.06834

  1.26 %

  NWC /USDT

  0.055110

  -1.74 %

  BENQI /USDT