• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  27402.4

  0.00 %

  ETH /USDT

  1734.82

  -0.41 %

  ARB /USDT

  1.20602

  -2.19 %

  ID /USDT

  0.476100

  -4.62 %

  OAX /USDT

  0.386464

  -6.11 %

  CFX /USDT

  0.313387

  -4.75 %

  LQTY /USDT

  2.0446

  -3.15 %

  KEY /USDT

  0.0096564

  11.86 %

  LTC /USDT

  90.90

  0.96 %

  AGIX /USDT

  0.43614

  -8.58 %

  MAGIC /USDT

  1.38380

  -5.43 %

  VGX /USDT

  0.34792

  8.32 %

  FIL /USDT

  5.3838

  -2.13 %

  USDC /USDT

  0.9987

  -0.02 %

  BLUR /USDT

  0.5149

  -0.99 %

  TOMI /USDT

  2.89798

  -11.52 %

  RDNT /USDT

  0.33193

  5.04 %

  FTM /USDT

  0.43575

  -4.56 %

  TEM /USDT

  0.10048

  -10.08 %

  FLR /USDT

  0.035038

  -5.88 %

  GNS /USDT

  6.8801

  -5.67 %

  GMM /USDT

  0.00152465

  22.63 %

  DOGE /USDT

  0.073633

  -1.12 %

  BNB /USDT

  322.02

  0.58 %

  STX /USDT

  0.92439

  -8.38 %

  FLOKI /USDT

  0.0000355583

  0.79 %

  TRX /USDT

  0.06316

  0.04 %

  SHIB /USDT

  0.0000104971

  -1.07 %

  SQUAD /USDT

  0.026614

  -5.10 %

  EOS /USDT

  1.1102

  -4.03 %

  DOT /USDT

  5.8998

  -1.29 %

  ASTRA /USDT

  0.30292

  -3.26 %

  DZOO /USDT

  0.0409051

  21.47 %

  ACS /USDT

  0.00901635

  0.03 %

  LINK /USDT

  7.0388

  -2.21 %

  DODO /USDT

  0.164955

  -3.66 %

  SOL /USDT

  20.350

  -0.38 %

  CSIX /USDT

  0.051268

  10.89 %

  MCG /USDT

  0.08451

  -26.50 %

  ZBC /USDT

  0.015089

  -3.87 %

  GALA /USDT

  0.038237

  -2.97 %

  APE /USDT

  3.9675

  0.09 %

  DYDX /USDT

  2.2757

  -5.00 %

  HFT /USDT

  0.60909

  -4.34 %

  XCN /USDT

  0.004239

  -0.25 %

  ADA /USDT

  0.35190

  -2.20 %

  HAI /USDT

  0.03954

  14.70 %

  VRA /USDT

  0.0061646

  -1.23 %

  HOOK /USDT

  1.83156

  -1.62 %

  SYN /USDT

  0.8341

  -3.01 %

  SDAO /USDT

  0.6305

  -4.84 %

  LUNC /USDT

  0.00012661

  4.24 %

  JASMY /USDT

  0.0045773

  -1.00 %

  MINA /USDT

  0.79395

  -3.80 %

  MDT /USDT

  0.06050

  -9.71 %

  RNDR /USDT

  1.1461

  -5.02 %

  OP /USDT

  2.1774

  -1.57 %

  LUNA /USDT

  1.3289

  4.01 %

  MASK /USDT

  5.36931

  -6.58 %

  ACH /USDT

  0.032371

  1.71 %

  GPT /USDT

  0.0772468

  14.58 %

  VOLT /USDT

  0.0000013853

  -4.20 %

  APT /USDT

  11.5766

  -4.27 %

  XEN /USDT

  0.00000109

  -2.67 %

  BRISE /USDT

  0.00000049291

  5.80 %

  PAW /USDT

  0.0000000411310

  52.27 %

  GRV /USDT

  0.67989

  1.29 %

  SPA /USDT

  0.005910

  -0.03 %

  FTT /USDT

  1.2809

  3.10 %

  SRM /USDT

  0.21131

  5.84 %

  HIGH /USDT

  2.0715

  -1.15 %

  HNT /USDT

  1.4442

  9.56 %

  ATOM /USDT

  11.1265

  0.46 %

  AVAX /USDT

  16.562

  -1.65 %

  AGLA /USDT

  0.13500

  -0.33 %

  GFT /USDT

  0.046203

  1.26 %

  ETC /USDT

  19.931

  -0.53 %

  FLUX /USDT

  0.59078

  -1.32 %

  DF /USDT

  0.0810

  4.24 %

  WEMIX /USDT

  1.3696

  -1.40 %

  CKB /USDT

  0.0053643

  -1.73 %

  1INCH /USDT

  0.49774

  -1.26 %

  CARE /USDT

  0.005189

  -4.31 %

  EUL /USDT

  3.7330

  30.36 %

  UNI /USDT

  5.7394

  -1.80 %

  FITFI /USDT

  0.01432

  7.83 %

  SUSHI /USDT

  1.0077

  -1.70 %

  EVER /USDT

  0.087052

  0.21 %

  VOXEL /USDT

  0.24310

  0.93 %

  NFT /USDT

  0.00000039178

  0.05 %

  BTT /USDT

  0.0000006088

  -0.19 %

  SUN /USDT

  0.0063091

  -2.23 %

  HIFI /USDT

  0.40869

  -0.30 %

  ASTR /USDT

  0.060986

  -0.91 %

  LDO /USDT

  2.0439

  -3.10 %

  MAN /USDT

  0.0398797

  7.06 %

  BONE /USDT

  1.1170

  -8.09 %

  MOTG /USDT

  0.43070

  -0.32 %

  VAI /USDT

  0.091425

  -3.33 %

  CRV /USDT

  0.9124

  1.34 %

  VELO /USDT

  0.007422

  3.05 %

  OUSD /USDT

  0.99896

  0.00 %

  HBAR /USDT

  0.059486

  -0.35 %

  BDX /USDT

  0.062430

  12.58 %

  MPI /USDT

  0.0040694

  -12.06 %

  NEAR /USDT

  1.9200

  -2.39 %

  TRU /USDT

  0.084790

  1.18 %

  USTC /USDT

  0.023857

  17.37 %

  IMX /USDT

  1.04423

  -4.38 %

  GT /USDT

  5.0609

  -2.25 %

  WBT /USDT

  5.080

  4.05 %

  USDD /USDT

  0.99184

  0.12 %

  XDB /USDT

  0.0012769

  -3.89 %

  DHX /USDT

  3.7880

  -0.41 %

  FET /USDT

  0.36268

  -0.21 %

  GRT /USDT

  0.137121

  -4.06 %

  CVP /USDT

  0.44499

  1.61 %

  XRD /USDT

  0.041071

  -2.43 %

  KDA /USDT

  0.93448

  -3.34 %

  STORE /USDT

  0.033579

  0.38 %

  CHO /USDT

  0.61214

  -5.55 %

  SCLP /USDT

  0.23876

  11.93 %

  CSPR /USDT

  0.034927

  0.69 %

  ALI /USDT

  0.039080

  -9.79 %

  OCEAN /USDT

  0.34473

  -1.68 %

  OAS /USDT

  0.072461

  -7.11 %

  POKT /USDT

  0.0492

  -0.80 %

  GMT /USDT

  0.37779

  -1.91 %

  SSV /USDT

  34.0668

  0.36 %

  MATIC /USDT

  1.07394

  -1.10 %

  QRDO /USDT

  0.10221

  -2.39 %

  SIDUS /USDT

  0.0017938

  -0.62 %

  RIF /USDT

  0.127443

  -3.03 %

  HAM /USDT

  0.0000000034612

  -3.50 %

  IGU /USDT

  0.07150

  -0.79 %

  AOG /USDT

  0.01663

  -1.12 %

  HT /USDT

  3.6476

  0.33 %

  METIS /USDT

  26.200

  -3.24 %

  ANC /USDT

  0.02184

  12.11 %

  MDAO /USDT

  0.30796

  7.19 %

  SAND /USDT

  0.6213

  -1.05 %

  UNDEAD /USDT

  0.20558

  -0.35 %

  RACA /USDT

  0.00019175

  1.55 %

  PYR /USDT

  3.4974

  -2.44 %

  INJ /USDT

  3.8320

  -7.70 %

  DASH /USDT

  58.00

  -5.21 %

  SKL /USDT

  0.039784

  -3.65 %

  XLM /USDT

  0.090848

  2.77 %

  MANA /USDT

  0.57747

  -0.66 %

  ALGO /USDT

  0.20464

  -1.71 %

  QTUM /USDT

  3.082

  -3.32 %

  FEAR /USDT

  0.16091

  3.49 %

  MMPRO /USDT

  0.25612

  3.67 %

  CHZ /USDT

  0.11835

  0.22 %

  NVIR /USDT

  0.052899

  -2.61 %

  ICP /USDT

  4.8712

  -0.67 %

  PSL /USDT

  0.000454

  5.09 %

  AQDC /USDT

  0.00756

  18.30 %

  SMART /USDT

  1.6612

  5.56 %

  XDC /USDT

  0.039555

  4.20 %

  CORE /USDT

  1.9503

  1.00 %

  DUSK /USDT

  0.1899

  -6.40 %

  WIN /USDT

  0.00008271

  -1.12 %

  MELI /USDT

  0.006024

  51.09 %

  SOS /USDT

  0.00000019526

  -1.33 %

  PRIMAL /USDT

  0.0052782

  -0.06 %

  DMTR /USDT

  0.0323911

  -3.77 %

  POLYX /USDT

  0.1612

  -0.67 %

  LOOKS /USDT

  0.14056

  -3.31 %

  GRAIL /USDT

  2865.20

  2.22 %

  D2T /USDT

  0.024331

  -6.37 %

  YFII /USDT

  1091.52

  -1.40 %

  XCH /USDT

  37.833

  -0.52 %

  AZERO /USDT

  1.4391

  -0.29 %

  SERO /USDT

  0.03637

  -2.28 %

  PROM /USDT

  4.8142

  -1.13 %

  SIN /USDT

  0.005695

  0.35 %

  BONK /USDT

  0.0000005450

  -5.20 %

  ATLAS /USDT

  0.0035615

  5.51 %

  CTI /USDT

  0.026543

  1.80 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019944

  0.81 %

  BSV /USDT

  36.433

  0.95 %

  IRIS /USDT

  0.03609

  2.41 %

  BCH /USDT

  124.80

  0.93 %

  JST /USDT

  0.02554

  -0.23 %

  CEEK /USDT

  0.08963

  -1.79 %

  MDX /USDT

  0.07262

  3.62 %

  OMG /USDT

  1.8482

  -8.27 %

  ZEC /USDT

  35.43

  -0.22 %

  HOT /USDT

  0.001754

  -1.57 %

  SNX /USDT

  2.4104

  -3.97 %

  CELR /USDT

  0.027972

  8.58 %

  RJV /USDT

  0.087948

  2.26 %

  AURORA /USDT

  0.1827

  -1.98 %

  ORO /USDT

  0.003757

  -10.59 %

  YGG /USDT

  0.24878

  0.07 %

  KAS /USDT

  0.016762

  0.97 %

  KON /USDT

  0.08487

  0.85 %

  FRM /USDT

  0.04967

  -5.42 %

  KING /USDT

  0.013537

  7.57 %

  LRC /USDT

  0.34700

  1.83 %

  DBC /USDT

  0.0048584

  -4.79 %

  ING /USDT

  0.0010191

  -1.42 %

  PEOPLE /USDT

  0.021419

  -2.43 %

  ALICE /USDT

  1.4654

  -2.95 %

  BS /USDT

  0.43191

  -1.80 %

  GOAL /USDT

  0.2046

  -0.58 %

  ATM /USDT

  2.8123

  -9.78 %

  TLOS /USDT

  0.15609

  0.41 %

  EJS /USDT

  0.005103

  7.47 %

  FDT /USDT

  0.05120

  1.50 %

  RLC /USDT

  1.8208

  -14.59 %

  BBC /USDT

  0.015144

  0.49 %

  AIOZ /USDT

  0.031059

  12.94 %

  SLP /USDT

  0.0026227

  -1.58 %

  DEBT /USDT

  16.225

  2.21 %

  XCAD /USDT

  1.90168

  -0.08 %

  CRPT /USDT

  0.08752

  -5.48 %

  CQT /USDT

  0.1507

  1.54 %

  RPL /USDT

  38.215

  0.61 %

  OVR /USDT

  0.2987

  -1.77 %

  STIK /USDT

  1.05707

  0.10 %

  ETHW /USDT

  3.3568

  -1.61 %

  WSI /USDT

  0.04878

  -1.13 %

  OPTIMUS /USDT

  0.35989

  2.25 %

  NEER /USDT

  0.18329

  -0.03 %

  SGB /USDT

  0.007594

  0.62 %

  VP /USDT

  6.982

  1.21 %

  GMX /USDT

  68.810

  -2.29 %

  DIO /USDT

  0.00544

  -2.50 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000856

  -3.49 %

  OPUL /USDT

  0.153061

  0.06 %

  FNZ /USDT

  0.005056

  3.60 %

  DEVT /USDT

  0.00457

  60.35 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004043

  1.58 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.877

  2.23 %

  QKC /USDT

  0.010938

  3.08 %

  BNX /USDT

  0.5739

  -5.21 %

  WAVES /USDT

  2.122

  0.14 %

  OVO /USDT

  0.188772

  -0.03 %

  THETA /USDT

  0.9983

  -0.58 %

  GST /USDT

  0.020361

  -1.42 %

  FTRB /USDT

  0.005920

  -0.68 %

  CRO /USDT

  0.068350

  0.92 %

  COREUM /USDT

  0.35324

  -2.68 %

  AXS /USDT

  8.226

  0.66 %

  ONSTON /USDT

  0.00905

  4.02 %

  POP /USDT

  0.000001911

  6.52 %

  KAR /USDT

  0.1465

  -2.52 %

  XPLA /USDT

  0.58670

  8.98 %

  REELT /USDT

  0.024768

  3.64 %

  ROSE /USDT

  0.055600

  -1.62 %

  ZEN /USDT

  10.091

  -2.30 %

  PIAS /USDT

  0.01436

  -10.02 %

  VINU /USDT

  0.00000001286

  4.04 %

  PRQ /USDT

  0.1023

  -8.98 %

  ZKS /USDT

  0.066017

  -8.30 %

  AAVE /USDT

  70.93

  -2.44 %

  NOM /USDT

  1.02794

  -0.22 %

  FIO /USDT

  0.03237

  -0.70 %

  CVTX /USDT

  0.163119

  10.33 %

  OSMO /USDT

  0.7899

  0.56 %

  FIS /USDT

  0.50117

  2.26 %

  JOE /USDT

  0.36918

  -5.89 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010695

  0.69 %

  QLC /USDT

  0.0920001

  12.89 %

  EGLD /USDT

  41.728

  -0.98 %

  COCOS /USDT

  1.4309

  0.27 %

  NBLU /USDT

  0.016976

  9.91 %

  DARK /USDT

  0.030809

  -1.42 %

  SWASH /USDT

  0.01646

  -6.90 %

  IAG /USDT

  0.008526

  -3.44 %

  STG /USDT

  0.6376

  -3.61 %

  REN /USDT

  0.09769

  -2.44 %

  RBC /USDT

  0.019103

  3.39 %

  DSLA /USDT

  0.00153614

  9.55 %

  FEG /USDT

  0.0006855

  7.07 %

  BLOK /USDT

  0.0024837

  -3.09 %

  VXT /USDT

  0.018950

  1.81 %

  PERL /USDT

  0.038449

  4.12 %

  DC /USDT

  0.0010606

  -1.42 %

  RFOX /USDT

  0.014045

  -0.68 %

  PBR /USDT

  0.11120

  1.66 %

  SEELE /USDT

  0.003322

  -6.34 %

  GITCOIN /USDT

  2.2747

  5.13 %

  ROSN /USDT

  0.06498

  -22.41 %

  BEL /USDT

  0.58735

  -2.85 %

  KIN /USDT

  0.00000426

  0.47 %

  SFG /USDT

  0.011413

  44.01 %

  BLZ /USDT

  0.079576

  -2.88 %

  AR /USDT

  7.951

  -2.08 %

  ESG /USDT

  0.73020

  -0.08 %

  GLMR /USDT

  0.36811

  -2.08 %

  CHESS /USDT

  0.2535

  -3.64 %

  DEP /USDT

  0.003592

  1.58 %

  GAL /USDT

  1.6790

  -1.89 %

  REALM /USDT

  0.01499

  0.53 %

  BDP /USDT

  0.20282

  -4.69 %

  PORTO /USDT

  2.2615

  -3.81 %

  FIU /USDT

  0.003152

  -5.40 %

  WIT /USDT

  0.003287

  2.59 %

  EGAME /USDT

  0.000114747

  1.02 %

  TWT /USDT

  1.1815

  0.70 %

  WOM /USDT

  0.024788

  -2.10 %

  DKS /USDT

  0.002312

  -10.14 %

  ERG /USDT

  1.5220

  0.05 %

  FRIN /USDT

  0.005884

  10.35 %

  ONE /USDT

  0.020160

  -1.04 %

  COMBO /USDT

  0.063815

  11.08 %

  XTAG /USDT

  0.03082

  -1.18 %

  XEM /USDT

  0.038090

  -1.31 %

  EQ /USDT

  0.0014058

  -3.71 %

  ML /USDT

  0.16075

  2.38 %

  BAND /USDT

  1.7349

  1.95 %

  ELON /USDT

  0.00000033257

  -2.21 %

  MOB /USDT

  1.4087

  -0.87 %

  ATD /USDT

  0.1734

  3.58 %

  STRAX /USDT

  0.55710

  2.12 %

  PENDLE /USDT

  0.27120

  -12.60 %

  YFDAI /USDT

  204.954

  0.82 %

  UFO /USDT

  0.000001485

  -1.13 %

  SOLO /USDT

  0.17737

  0.03 %

  RUNE /USDT

  1.3754

  0.20 %

  BUY /USDT

  0.020036

  0.00 %

  MHUNT /USDT

  0.01011

  -0.29 %

  DIA /USDT

  0.36121

  -2.63 %

  DAO /USDT

  1.54433

  0.82 %

  MLK /USDT

  0.25987

  0.21 %

  GLQ /USDT

  0.0099684

  -5.79 %

  KLO /USDT

  0.008724

  -0.56 %

  WOZX /USDT

  0.051784

  2.98 %

  HOD /USDT

  0.00550

  -4.67 %

  ELT /USDT

  0.049623

  -1.28 %

  XYO /USDT

  0.005203

  1.26 %

  LIME /USDT

  0.009843

  -4.47 %

  BICO /USDT

  0.36173

  -1.31 %

  LABS /USDT

  0.00108047

  5.91 %

  TSUKA /USDT

  0.066973

  0.56 %

  PUSH /USDT

  0.34433

  -2.59 %

  MKR /USDT

  661.67

  -0.10 %

  XPNET /USDT

  0.006897

  15.68 %

  NOS /USDT

  0.01739

  1.04 %

  DCR /USDT

  21.198

  0.15 %

  DAG /USDT

  0.05024

  1.82 %

  VET /USDT

  0.02264

  -0.13 %

  JAM /USDT

  0.0025506

  -1.19 %

  SOV /USDT

  0.85026

  -8.10 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014707

  0.00 %

  MOVR /USDT

  8.0450

  0.12 %

  ANKR /USDT

  0.03209

  -3.34 %

  VEMP /USDT

  0.01347

  -0.95 %

  REAP /USDT

  0.02173

  -2.59 %

  ZIL /USDT

  0.026692

  -1.00 %

  KUB /USDT

  1.7282

  0.62 %

  REEF /USDT

  0.0025533

  -3.05 %

  GAME /USDT

  0.03498

  -0.51 %

  BBANK /USDT

  0.005259

  -9.62 %

  SRT /USDT

  0.000080

  1.26 %

  CULT /USDT

  0.000006690

  -2.88 %

  BOA /USDT

  0.029022

  0.44 %

  WOO /USDT

  0.19082

  -3.32 %

  MNW /USDT

  1.8306

  -2.57 %

  REI /USDT

  0.03154

  1.44 %

  NKN /USDT

  0.103030

  -3.01 %

  WNCG /USDT

  0.13711

  1.18 %

  DCRN /USDT

  0.2812

  -4.93 %

  HECH /USDT

  0.05206

  -1.06 %

  BAT /USDT

  0.2352

  -2.52 %

  AIRTNT /USDT

  0.000658

  -4.22 %

  XCV /USDT

  0.004602

  -0.30 %

  LOCG /USDT

  0.01918

  -0.62 %

  ORAI /USDT

  4.4161

  3.43 %

  DX /USDT

  0.00040012

  15.62 %

  SDN /USDT

  0.35639

  -2.98 %

  TARI /USDT

  2.749

  -18.59 %

  POLC /USDT

  0.029589

  2.99 %

  SLIM /USDT

  0.0473

  -0.83 %

  ZAM /USDT

  0.002527

  -3.91 %

  PYM /USDT

  0.0016096

  -12.51 %

  WATT /USDT

  0.02616

  -10.92 %

  MV /USDT

  0.12542

  20.65 %

  ARV /USDT

  0.00007968

  -0.90 %

  FREE /USDT

  0.00000017943

  1.11 %

  NUM /USDT

  0.043899

  -1.08 %

  RNDX /USDT

  0.000142

  -5.96 %

  MSWAP /USDT

  0.0003363

  -3.25 %

  LGX /USDT

  0.007002

  1.41 %

  PERP /USDT

  0.83744

  -3.36 %

  NEXO /USDT

  0.7435

  3.66 %

  IHC /USDT

  0.00004520

  -2.41 %

  STND /USDT

  0.028923

  3.31 %

  LINA /USDT

  0.0097770

  -5.01 %

  LPT /USDT

  6.756

  -1.35 %

  CHAMP /USDT

  0.022697

  -19.35 %

  PLCU /USDT

  169.80

  6.37 %

  PDEX /USDT

  1.7499

  2.80 %

  CAKE /USDT

  3.6869

  0.63 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004915

  -0.28 %

  PBX /USDT

  0.001931

  3.70 %

  CFG /USDT

  0.2930

  -2.30 %

  STARL /USDT

  0.000002316

  -0.12 %

  ILV /USDT

  59.41

  -6.49 %

  WLKN /USDT

  0.051206

  -0.67 %

  MESA /USDT

  0.003145

  -0.22 %

  ENS /USDT

  13.050

  -1.09 %

  ROUTE /USDT

  2.6020

  -2.17 %

  ABBC /USDT

  0.074229

  0.48 %

  PAF /USDT

  0.0004112

  -5.07 %

  TRACE /USDT

  0.02827

  0.39 %

  SYS /USDT

  0.16796

  -3.46 %

  NVG /USDT

  0.0917

  13.77 %

  KAVA /USDT

  0.8512

  -2.47 %

  NEO /USDT

  11.97

  -2.84 %

  FRA /USDT

  0.0026415

  4.15 %

  MTL /USDT

  1.26030

  8.70 %

  TON /USDT

  2.0664

  -2.48 %

  ENJ /USDT

  0.37889

  -2.19 %

  LUFFY /USDT

  0.0001197

  1.01 %

  MC /USDT

  0.28366

  -0.94 %

  GOV /USDT

  0.007667

  6.96 %

  BONDLY /USDT

  0.006604

  -0.18 %

  RADAR /USDT

  0.012214

  8.72 %

  10SET /USDT

  0.5630

  -8.30 %

  SHILL /USDT

  0.016270

  -0.37 %

  IMPT /USDT

  0.0077030

  0.71 %

  DYP /USDT

  0.12033

  1.77 %

  WRT /USDT

  0.16191

  0.11 %

  CRU /USDT

  1.23444

  -3.53 %

  DENT /USDT

  0.00102732

  -2.77 %

  KNIGHT /USDT

  0.00870

  -2.57 %

  QNT /USDT

  121.549

  -0.66 %

  DOME /USDT

  0.001299

  -3.27 %

  GOB /USDT

  0.004177

  -10.67 %

  SFUND /USDT

  1.0807

  0.62 %

  UFI /USDT

  0.03025

  1.78 %

  RBN /USDT

  0.2097

  -4.15 %

  FIRE /USDT

  0.0133976

  5.89 %

  AKITA /USDT

  0.00000020045

  -2.50 %

  RLY /USDT

  0.013959

  -5.12 %

  WZRD /USDT

  0.00396

  11.54 %

  CREAM /USDT

  12.096

  2.42 %

  WOOF /USDT

  0.0006938

  -6.26 %

  KT /USDT

  0.002700

  27.96 %

  NUX /USDT

  0.012677

  0.42 %

  PRIME /USDT

  1.5817

  -9.17 %

  WAXL /USDT

  0.61188

  0.70 %

  THN /USDT

  0.036366

  -0.92 %

  XPR /USDT

  0.001444

  -1.90 %

  C98 /USDT

  0.20744

  -4.11 %

  HELLO /USDT

  0.042331

  -2.09 %

  COS /USDT

  0.006971

  6.42 %

  PHA /USDT

  0.1449

  -1.49 %

  KMA /USDT

  0.0024629

  -8.54 %

  ACA /USDT

  0.10083

  1.54 %

  LAND /USDT

  1.2680

  -13.80 %

  KZEN /USDT

  0.014858

  2.03 %

  HTR /USDT

  0.08034

  -4.16 %

  API3 /USDT

  1.49835

  -1.88 %

  HSF /USDT

  0.7095

  0.80 %

  CERE /USDT

  0.0059058

  -4.31 %

  UFT /USDT

  0.4114

  1.60 %

  DAFI /USDT

  0.0108105

  1.94 %

  ASTO /USDT

  0.048499

  0.31 %

  PROS /USDT

  0.5002

  1.74 %

  DAI /USDT

  0.9957

  -0.13 %

  KWS /USDT

  0.000426

  0.00 %

  FEVR /USDT

  0.00066270

  0.02 %

  METAX /USDT

  0.2214

  1.37 %

  ORT /USDT

  0.016133

  3.75 %

  SUTER /USDT

  0.000754

  -11.60 %

  HADES /USDT

  0.8264

  -0.83 %

  FRONT /USDT

  0.24147

  0.67 %

  DELFI /USDT

  0.00407

  15.29 %

  MONS /USDT

  0.013009

  0.47 %

  STBU /USDT

  0.024679

  -1.22 %

  CTC /USDT

  0.3540

  -0.56 %

  SANTOS /USDT

  4.2517

  -3.21 %

  AE /USDT

  0.0881

  -7.74 %

  KLAY /USDT

  0.2247

  0.22 %

  ECOX /USDT

  0.89302

  1.44 %

  XTZ /USDT

  1.1070

  -1.17 %

  BTS /USDT

  0.011199

  0.61 %

  CPOOL /USDT

  0.03720

  -1.58 %

  RSS3 /USDT

  0.13795

  -2.68 %

  DESO /USDT

  9.5493

  -0.18 %

  AGLD /USDT

  0.3815

  -6.44 %

  MATH /USDT

  0.11832

  -3.93 %

  RON /USDT

  1.0365

  -3.85 %

  ALPH /USDT

  0.24293

  -2.26 %

  MXC /USDT

  0.019074

  -0.91 %

  RVN /USDT

  0.02539

  -2.68 %

  SPO /USDT

  0.00099346

  -10.45 %

  CAPS /USDT

  0.038132

  -2.82 %

  WAM /USDT

  0.005043

  0.13 %

  METAG /USDT

  0.0002893

  5.77 %

  ZMT /USDT

  0.042264

  -23.95 %

  COTI /USDT

  0.07218

  -0.30 %

  MEAN /USDT

  0.02000

  -1.57 %

  UBXS /USDT

  0.037624

  -3.83 %

  APRT /USDT

  0.0010251

  -5.54 %

  BOBA /USDT

  0.22826

  -1.38 %

  ORN /USDT

  0.9259

  0.43 %

  AST /USDT

  0.108551

  4.88 %

  DES /USDT

  0.0016088

  4.69 %

  AART /USDT

  0.001793

  -2.71 %

  MOJO /USDT

  0.003462

  -2.39 %

  KUBE /USDT

  0.008722

  -0.08 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018693

  0.16 %

  CLV /USDT

  0.06226

  1.23 %

  OG /USDT

  2.5472

  -4.08 %

  CELL /USDT

  0.2352

  3.47 %

  URUS /USDT

  17.297

  -6.53 %

  KFC /USDT

  9.1402

  2.16 %

  GARI /USDT

  0.05237

  -2.60 %

  ITRUMP /USDT

  0.0743

  -1.71 %

  OCT /USDT

  0.2131

  -1.84 %

  CIRUS /USDT

  0.095038

  -6.07 %

  BAGS /USDT

  0.3998

  2.64 %

  SWP /USDT

  0.001808

  -4.84 %

  GQ /USDT

  0.0064367

  3.08 %

  RDN /USDT

  0.01649

  -4.46 %

  SNK /USDT

  0.01328

  -0.74 %

  WWY /USDT

  0.005192

  2.10 %

  DERC /USDT

  0.22902

  -1.62 %

  YFI /USDT

  8201.64

  -1.11 %

  LEASH /USDT

  406.38

  -3.44 %

  CTSI /USDT

  0.1428

  -3.57 %

  IOI /USDT

  0.1272

  -1.01 %

  STRM /USDT

  0.01292

  0.70 %

  BOSON /USDT

  0.2253

  -5.09 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0037562

  -0.51 %

  QUICK /USDT

  84.797

  0.16 %

  LAZIO /USDT

  2.5614

  -5.15 %

  TOMO /USDT

  0.5569

  0.72 %

  SOUL /USDT

  0.17799

  3.62 %

  MTRG /USDT

  2.9433

  -0.51 %

  ROOBEE /USDT

  0.001023

  0.58 %

  AAG /USDT

  0.00609

  0.00 %

  CELO /USDT

  0.59178

  -2.22 %

  FXF /USDT

  0.003484

  -12.48 %

  ATEAM /USDT

  2.103

  -2.90 %

  MIS /USDT

  0.24871

  -0.38 %

  IDEA /USDT

  0.01081

  1.59 %

  UMA /USDT

  1.9993

  -0.15 %

  EWT /USDT

  3.4455

  1.52 %

  UNO /USDT

  0.06698

  1.08 %

  KSM /USDT

  32.342

  -2.50 %

  SCY /USDT

  0.00014900

  -12.89 %

  BTG /USDT

  15.6695

  -1.38 %

  WELL /USDT

  0.0085584

  -8.00 %

  LEVER /USDT

  0.0018332

  -3.49 %

  ARPA /USDT

  0.03983

  -2.01 %

  LIT /USDT

  1.00588

  -2.53 %

  HAO /USDT

  0.005057

  4.11 %

  KLV /USDT

  0.00572

  0.70 %

  EPK /USDT

  0.015998

  -6.91 %

  WILD /USDT

  0.3406

  -2.51 %

  INSUR /USDT

  0.07423

  -2.32 %

  TORN /USDT

  6.7679

  -0.36 %

  CNAME /USDT

  0.000624

  -4.29 %

  RARE /USDT

  0.11078

  1.21 %

  SLK /USDT

  0.003021

  -1.11 %

  AUCTION /USDT

  5.2533

  -0.46 %

  GZONE /USDT

  0.035250

  -0.40 %

  NULS /USDT

  0.2615

  -1.76 %

  WING /USDT

  6.1303

  0.42 %

  NEBL /USDT

  1.0003

  -0.86 %

  ARTEM /USDT

  0.001482

  0.13 %

  WAXP /USDT

  0.067626

  1.09 %

  NXD /USDT

  0.000738

  -4.03 %

  DOCK /USDT

  0.02131

  6.39 %

  WEAR /USDT

  0.0009615

  -2.88 %

  DUNE /USDT

  0.00089870

  8.98 %

  ELF /USDT

  0.30476

  -0.67 %

  CWEB /USDT

  0.015922

  5.94 %

  ONT /USDT

  0.2195

  -2.05 %

  LIFE /USDT

  0.00036010

  -2.34 %

  SIS /USDT

  0.0907

  -3.51 %

  SAITO /USDT

  0.013000

  0.40 %

  PSI /USDT

  2.8634

  -6.79 %

  MER /USDT

  0.00270

  1.12 %

  LOKA /USDT

  0.50191

  2.48 %

  ISP /USDT

  0.0010342

  4.24 %

  CELT /USDT

  0.000628

  -1.72 %

  RBLS /USDT

  0.12497

  -4.28 %

  PNT /USDT

  0.2059

  -0.24 %

  PERC /USDT

  0.1919

  -1.13 %

  METO /USDT

  0.001184

  -4.28 %

  SPUME /USDT

  0.006950

  -3.73 %

  BOX /USDT

  1.58711

  -16.51 %

  HERO /USDT

  0.004527

  0.48 %

  ZCX /USDT

  0.07559

  1.35 %

  FSN /USDT

  0.3096

  1.97 %

  EFI /USDT

  0.07461

  -1.23 %

  COMP /USDT

  41.896

  -0.97 %

  VEGA /USDT

  1.0751

  -8.67 %

  STOS /USDT

  0.56492

  0.87 %

  IDV /USDT

  0.0018999

  13.58 %

  TLM /USDT

  0.018725

  -2.88 %

  SD /USDT

  1.0091

  5.32 %

  MTD /USDT

  0.20364

  -2.11 %

  RSR /USDT

  0.0038125

  -2.68 %

  DREP /USDT

  0.4481

  0.17 %

  UNFI /USDT

  4.6969

  -2.38 %

  DHB /USDT

  0.0006727

  1.43 %

  CEL /USDT

  0.33363

  -1.99 %

  POLK /USDT

  0.04640

  -3.13 %

  WALV /USDT

  0.041797

  -0.27 %

  PPAD /USDT

  0.00315

  7.87 %

  REVV /USDT

  0.012512

  -2.15 %

  XWG /USDT

  0.0011702

  0.44 %

  TKO /USDT

  0.34402

  3.51 %

  MILO /USDT

  0.000000017028

  14.27 %

  SCRT /USDT

  0.6336

  -1.43 %

  THE /USDT

  0.001806

  -3.31 %

  RAD /USDT

  1.8672

  0.20 %

  DKA /USDT

  0.03733

  1.96 %

  RIDE /USDT

  0.0459

  1.77 %

  FNF /USDT

  0.0000000003050

  0.32 %

  MPH /USDT

  0.018554

  -0.78 %

  TARA /USDT

  0.001321

  3.20 %

  MBX /USDT

  2.4541

  -0.94 %

  MTV /USDT

  0.0012075

  -0.46 %

  VLX /USDT

  0.02086

  -1.18 %

  ARRR /USDT

  0.36921

  5.60 %

  BSW /USDT

  0.18044

  0.14 %

  SUKU /USDT

  0.07916

  -0.83 %

  QTC /USDT

  0.6690

  -1.12 %

  OKB /USDT

  41.176

  -2.51 %

  FOF /USDT

  0.5080

  -6.27 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002560

  3.98 %

  ZLW /USDT

  0.029628

  0.13 %

  PIT /USDT

  0.0000000005292

  -2.82 %

  MBOX /USDT

  0.46972

  -1.61 %

  XMON /USDT

  2770.87

  3.00 %

  KOK /USDT

  0.0701

  -0.14 %

  REQ /USDT

  0.09446

  -2.09 %

  MDF /USDT

  0.000974

  0.10 %

  CHR /USDT

  0.15499

  -2.56 %

  BERRY /USDT

  0.0014081

  -3.85 %

  LSS /USDT

  0.18553

  -3.16 %

  ERN /USDT

  1.71967

  -1.13 %

  DFL /USDT

  0.002542

  6.35 %

  IOTX /USDT

  0.023844

  -2.64 %

  ZLK /USDT

  0.02632

  14.58 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00517

  1.57 %

  ATA /USDT

  0.15041

  -2.39 %

  JOY /USDT

  0.064451

  -2.04 %

  BTO /USDT

  0.00066351

  -12.58 %

  SXP /USDT

  0.26166

  -2.08 %

  FLY /USDT

  0.0013126

  1.82 %

  HYDRA /USDT

  1.7665

  1.66 %

  ALPHA /USDT

  0.10314

  -1.32 %

  PRMX /USDT

  0.0042243

  -5.43 %

  TRB /USDT

  13.9012

  -1.96 %

  XPRESS /USDT

  0.0664

  -0.59 %

  DFA /USDT

  0.04842

  2.30 %

  FXS /USDT

  7.675

  -1.55 %

  CTK /USDT

  0.76520

  -0.99 %

  NODL /USDT

  0.003674

  -4.29 %

  REVOLAND /USDT

  0.03547

  -4.93 %

  WSIENNA /USDT

  0.48407

  -0.75 %

  PINE /USDT

  0.17242

  5.50 %

  BCX /USDT

  0.00024082

  -3.77 %

  RAY /USDT

  0.23937

  1.13 %

  XOR /USDT

  3.420

  -4.57 %

  TROY /USDT

  0.003532

  1.90 %

  ORBR /USDT

  2.9384

  -2.19 %

  SENATE /USDT

  0.051777

  -3.49 %

  HCT /USDT

  0.0003800

  1.11 %

  IOST /USDT

  0.010231

  -0.81 %

  XYM /USDT

  0.034155

  -2.29 %

  VTHO /USDT

  0.0013339

  -0.77 %

  KBOX /USDT

  0.00008350

  -0.51 %

  BSCPAD /USDT

  0.1872

  -2.80 %

  HIVE /USDT

  0.3903

  0.41 %

  BAL /USDT

  6.6703

  1.75 %

  HAPI /USDT

  14.6389

  6.47 %

  OLE /USDT

  0.026837

  2.39 %

  BITCI /USDT

  0.0060518

  -1.65 %

  OKT /USDT

  22.097

  -0.33 %

  BADGER /USDT

  2.8315

  -1.55 %

  ASR /USDT

  2.5519

  -3.06 %

  ACE /USDT

  0.00722

  2.26 %

  TAKI /USDT

  0.006624

  2.84 %

  ETHF /USDT

  0.2680

  -4.82 %

  DPET /USDT

  0.07085

  5.58 %

  JUV /USDT

  2.5318

  -1.89 %

  LAT /USDT

  0.01567

  -7.22 %

  ALD /USDT

  0.06015

  0.92 %

  IOTA /USDT

  0.2203

  -1.47 %

  NEST /USDT

  0.018631

  2.00 %

  AKT /USDT

  0.30658

  3.38 %

  IDEX /USDT

  0.05203

  1.99 %

  CONV /USDT

  0.0006740

  -2.82 %

  EVRY /USDT

  0.01231

  -1.36 %

  BRY /USDT

  0.06378

  1.69 %

  LSK /USDT

  1.0593

  0.29 %

  XAVA /USDT

  0.3996

  -1.55 %

  POLYPAD /USDT

  0.004236

  -2.41 %

  ZIG /USDT

  0.006963

  1.60 %

  NCT /USDT

  0.01026

  3.84 %

  CGG /USDT

  0.0880

  -2.43 %

  GNO /USDT

  106.51

  -1.13 %

  KONO /USDT

  0.022329

  -1.22 %

  VR /USDT

  0.00845

  -4.41 %

  BTM /USDT

  0.020078

  -1.31 %

  BVT /USDT

  0.009748

  11.01 %

  XNL /USDT

  0.01893

  -2.82 %

  BOND /USDT

  3.9861

  0.32 %

  FORM /USDT

  0.0021983

  -6.96 %

  LUS /USDT

  0.00232

  -6.07 %

  NSURE /USDT

  0.011192

  3.41 %

  MLS /USDT

  0.61710

  3.13 %

  MTS /USDT

  0.006239

  0.54 %

  FUN /USDT

  0.0066559

  -0.53 %

  ROCO /USDT

  0.1428

  1.70 %

  ODDZ /USDT

  0.02200

  1.71 %

  OMI /USDT

  0.0008132

  0.20 %

  HARD /USDT

  0.1699

  -0.64 %

  STC /USDT

  0.012526

  1.77 %

  BBF /USDT

  0.310

  -0.32 %

  PUNDIX /USDT

  0.46067

  -1.69 %

  TT /USDT

  0.004491

  -0.53 %

  BEPRO /USDT

  0.0012785

  -0.45 %

  SOMM /USDT

  0.14912

  -1.50 %

  MNZ /USDT

  0.0003970

  -7.65 %

  EDG /USDT

  0.000737

  1.09 %

  COVAL /USDT

  0.015631

  3.51 %

  BTCST /USDT

  0.6851

  1.58 %

  1EARTH /USDT

  0.0027615

  4.74 %

  SLND /USDT

  0.3657

  -0.67 %

  ALPINE /USDT

  2.1575

  -4.10 %

  AFC /USDT

  2.9755

  -1.90 %

  ELU /USDT

  0.006220

  -2.82 %

  DFYN /USDT

  0.040231

  0.08 %

  OOE /USDT

  0.024376

  -0.30 %

  ANGLE /USDT

  0.04773

  9.44 %

  TRVL /USDT

  0.063894

  -0.33 %

  GHST /USDT

  1.1357

  -4.09 %

  HORD /USDT

  0.03568

  -2.59 %

  PIZA /USDT

  0.00000707

  -0.42 %

  SWAP /USDT

  0.35806

  -1.03 %

  CHNG /USDT

  0.07981

  1.42 %

  INDI /USDT

  0.06644

  -1.11 %

  MATTER /USDT

  0.10942

  -2.60 %

  VRX /USDT

  35.839

  -0.83 %

  CTRC /USDT

  0.0024928

  4.73 %

  TVK /USDT

  0.040027

  1.50 %

  OGV /USDT

  0.006155

  -0.37 %

  WXT /USDT

  0.003493

  1.62 %

  SNT /USDT

  0.02615

  -0.98 %

  CANTO /USDT

  0.23797

  -1.48 %

  FIDA /USDT

  0.39437

  2.17 %

  FNCY /USDT

  0.075075

  -3.54 %

  THG /USDT

  0.0731

  2.66 %

  POSI /USDT

  0.0490

  3.37 %

  RAZE /USDT

  0.005403

  -10.67 %

  O3 /USDT

  0.0661

  -0.15 %

  POLS /USDT

  0.4182

  -0.21 %

  BENQI /USDT

  0.008674

  -1.46 %

  AMKT /USDT

  91.073

  -0.17 %

  ANML /USDT

  0.0004165

  0.70 %

  SWFTC /USDT

  0.0010531

  -4.26 %

  T /USDT

  0.04020

  -1.51 %

  DFY /USDT

  0.000672

  1.97 %

  QSP /USDT

  0.01570

  -1.69 %

  PING /USDT

  0.00066012

  -3.40 %

  MATCH /USDT

  0.0000564

  0.17 %

  GOF /USDT

  0.024863

  -4.70 %

  ALU /USDT

  0.027707

  -2.04 %

  LITH /USDT

  0.0008094

  -0.72 %

  GEAR /USDT

  0.014425

  0.12 %

  BZZ /USDT

  0.51855

  0.70 %

  T23 /USDT

  0.000000000531

  -3.80 %

  TCP /USDT

  0.001205

  -1.71 %

  ASW /USDT

  0.0000494

  -2.56 %

  NMT /USDT

  0.0050937

  9.05 %

  GEL /USDT

  0.2895

  -7.91 %

  SKU /USDT

  0.00892

  -0.55 %

  MOOV /USDT

  0.006685

  -4.63 %

  YAM /USDT

  0.2346

  -0.67 %

  RITE /USDT

  0.0019429

  -8.78 %

  KLAP /USDT

  0.000501

  -6.52 %

  BNC /USDT

  0.22493

  -2.88 %

  FAR /USDT

  0.0110071

  11.04 %

  FOR /USDT

  0.02277

  -1.00 %

  LTO /USDT

  0.102459

  -0.96 %

  BIT /USDT

  0.5124

  0.05 %

  KAI /USDT

  0.00538

  -1.82 %

  PNG /USDT

  0.044053

  0.01 %

  GMEE /USDT

  0.01199

  -3.38 %

  RAZOR /USDT

  0.0082336

  -14.80 %

  HIBS /USDT

  0.0003340

  -0.56 %

  GO /USDT

  0.007426

  2.85 %

  TAMA /USDT

  0.011464

  4.86 %

  SNM /USDT

  0.7425

  0.06 %

  ALCX /USDT

  20.688

  -0.36 %

  OOKI /USDT

  0.0038763

  -1.30 %

  VATRENI /USDT

  0.4967

  1.22 %

  LIKE /USDT

  0.00510

  0.19 %

  STETH /USDT

  1729.7655

  -0.53 %

  FALCONS /USDT

  0.0042938

  0.23 %

  CWS /USDT

  0.45437

  4.68 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001062

  0.37 %

  FLM /USDT

  0.088908

  -2.94 %

  DERI /USDT

  0.03819

  -0.98 %

  ELA /USDT

  1.15883

  -0.73 %

  RING /USDT

  0.0047342

  -2.78 %

  WAS /USDT

  0.022061

  -1.90 %

  SUPER /USDT

  0.1146

  -1.12 %

  FTI /USDT

  0.000032254

  -7.63 %

  XEND /USDT

  0.031944

  -0.96 %

  SASHIMI /USDT

  0.007799

  11.46 %

  WHALE /USDT

  0.7123

  -0.65 %

  BAMBOO /USDT

  0.022575

  -0.32 %

  YFX /USDT

  0.065791

  -1.00 %

  FINE /USDT

  0.006737

  5.10 %

  AMP /USDT

  0.003777

  0.15 %

  POND /USDT

  0.0093390

  -2.55 %

  EPIK /USDT

  0.007767

  0.34 %

  PET /USDT

  0.181217

  -0.88 %

  ZRX /USDT

  0.2240

  -2.05 %

  KICKS /USDT

  0.001836

  -1.18 %

  SOLR /USDT

  0.0356

  3.79 %

  XCUR /USDT

  0.04860

  -0.99 %

  ORION /USDT

  0.001606

  2.03 %

  MONI /USDT

  0.02298

  0.13 %

  STRONG /USDT

  8.5528

  -1.27 %

  POLIS /USDT

  0.2647

  1.80 %

  METAL /USDT

  0.0495

  0.40 %

  TBE /USDT

  0.00017691

  -2.20 %

  SENSO /USDT

  0.1323

  3.68 %

  KINE /USDT

  0.07002

  -4.26 %

  TEDDY /USDT

  0.00000051198

  -8.23 %

  SUDO /USDT

  0.8741

  0.29 %

  PSG /USDT

  5.1930

  -1.68 %

  ARGON /USDT

  0.0010104

  -2.52 %

  PCX /USDT

  0.41127

  -0.18 %

  SANDWICH /USDT

  0.001273

  2.74 %

  XIL /USDT

  0.00382

  4.94 %

  AUTO /USDT

  221.30

  -2.48 %

  CMP /USDT

  0.09927

  -1.58 %

  AVA /USDT

  0.5856

  -4.23 %

  XED /USDT

  0.090391

  -2.36 %

  ONIT /USDT

  0.03897

  9.71 %

  SKEB /USDT

  0.0020043

  -7.55 %

  SFP /USDT

  0.43670

  -0.85 %

  CHER /USDT

  0.011167

  4.73 %

  NAS /USDT

  0.026849

  0.98 %

  FARM /USDT

  33.875

  -0.43 %

  BTRST /USDT

  0.9631

  1.96 %

  ALPA /USDT

  0.037501

  -3.17 %

  BORA /USDT

  0.17539