• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  28312.1

  3.46 %

  ETH /USDT

  1788.90

  0.51 %

  ARB /USDT

  1.29722

  5.61 %

  CFX /USDT

  0.416501

  11.72 %

  ID /USDT

  0.450247

  -3.13 %

  LQTY /USDT

  2.2238

  1.32 %

  USDC /USDT

  0.9997

  0.03 %

  FIL /USDT

  5.6756

  1.48 %

  EVER /USDT

  0.076392

  0.92 %

  FLR /USDT

  0.037996

  -8.66 %

  AGIX /USDT

  0.42994

  -0.40 %

  MAGIC /USDT

  1.38671

  1.37 %

  FTM /USDT

  0.45252

  5.45 %

  LTC /USDT

  89.67

  -0.02 %

  BNB /USDT

  312.64

  -0.43 %

  DOGE /USDT

  0.074844

  1.30 %

  KAS /USDT

  0.032021

  30.80 %

  TOMI /USDT

  2.09104

  -6.30 %

  VOLT /USDT

  0.0000014029

  -0.57 %

  GNS /USDT

  7.5743

  1.62 %

  FLOKI /USDT

  0.0000344540

  1.54 %

  TRX /USDT

  0.06411

  -0.27 %

  SHIB /USDT

  0.0000105770

  0.23 %

  MASK /USDT

  6.59914

  -0.26 %

  SXP /USDT

  0.51769

  64.87 %

  OAX /USDT

  0.302619

  -8.19 %

  SYN /USDT

  0.9519

  8.47 %

  BLUR /USDT

  0.5112

  -2.33 %

  JASMY /USDT

  0.0048853

  7.20 %

  DOT /USDT

  6.1491

  0.88 %

  STX /USDT

  0.95555

  0.82 %

  TEM /USDT

  0.07515

  -13.63 %

  DYDX /USDT

  2.4959

  -2.93 %

  ADA /USDT

  0.37796

  2.44 %

  GALA /USDT

  0.041595

  6.04 %

  VGX /USDT

  0.33136

  0.16 %

  LINK /USDT

  7.3280

  4.92 %

  KEY /USDT

  0.0097634

  0.08 %

  HOOK /USDT

  1.86129

  -3.60 %

  VRA /USDT

  0.0062122

  4.11 %

  ALGO /USDT

  0.22854

  11.72 %

  SOL /USDT

  20.904

  0.54 %

  VELO /USDT

  0.007462

  6.72 %

  ASTRA /USDT

  0.30792

  -0.49 %

  RDNT /USDT

  0.34269

  0.02 %

  OP /USDT

  2.1929

  -0.44 %

  ACS /USDT

  0.00795315

  -7.32 %

  FET /USDT

  0.37838

  4.84 %

  RNDR /USDT

  1.2454

  5.13 %

  GMM /USDT

  0.00176887

  4.44 %

  GFT /USDT

  0.053473

  4.07 %

  HBAR /USDT

  0.065306

  9.48 %

  ATOM /USDT

  11.2958

  0.67 %

  DODO /USDT

  0.174287

  1.79 %

  EOS /USDT

  1.1571

  4.01 %

  ACH /USDT

  0.034863

  4.02 %

  XRD /USDT

  0.042040

  3.32 %

  GPT /USDT

  0.0872857

  0.58 %

  HAI /USDT

  0.04081

  1.03 %

  DZOO /USDT

  0.0344655

  -16.12 %

  AVAX /USDT

  17.145

  2.48 %

  CSIX /USDT

  0.053924

  -3.49 %

  MINA /USDT

  0.76123

  0.79 %

  FTT /USDT

  1.3343

  1.04 %

  XLM /USDT

  0.100770

  1.07 %

  WEMIX /USDT

  1.3958

  -2.52 %

  LUNC /USDT

  0.00012320

  0.91 %

  HFT /USDT

  0.61729

  0.16 %

  APE /USDT

  4.0666

  -0.21 %

  ASTR /USDT

  0.064658

  3.28 %

  ETC /USDT

  20.429

  1.43 %

  FLUX /USDT

  0.63553

  3.32 %

  SQUAD /USDT

  0.018492

  -4.53 %

  1INCH /USDT

  0.53633

  7.11 %

  APT /USDT

  11.4686

  0.98 %

  LUNA /USDT

  1.2901

  -0.71 %

  SDAO /USDT

  0.5986

  3.01 %

  HIGH /USDT

  2.1295

  3.74 %

  OCEAN /USDT

  0.34994

  2.28 %

  STIK /USDT

  1.04506

  3.43 %

  CSPR /USDT

  0.037050

  0.48 %

  LDO /USDT

  2.3773

  1.37 %

  CARE /USDT

  0.003782

  -16.60 %

  MDT /USDT

  0.06345

  3.69 %

  CKB /USDT

  0.0052259

  3.33 %

  SPA /USDT

  0.004942

  -2.85 %

  BTT /USDT

  0.0000006275

  2.75 %

  JOE /USDT

  0.56533

  14.15 %

  AGLA /USDT

  0.08927

  -11.47 %

  MOTG /USDT

  0.43240

  -0.06 %

  NFT /USDT

  0.00000038521

  -1.15 %

  C98 /USDT

  0.28554

  31.64 %

  VINU /USDT

  0.00000001202

  9.17 %

  XEN /USDT

  0.00000131

  -1.50 %

  NEAR /USDT

  1.9778

  4.34 %

  XCN /USDT

  0.004130

  -0.43 %

  SSV /USDT

  36.4571

  -3.78 %

  WBT /USDT

  5.307

  4.83 %

  IMX /USDT

  1.11176

  1.67 %

  MATIC /USDT

  1.10916

  1.40 %

  CHO /USDT

  0.57930

  0.09 %

  RIF /USDT

  0.153667

  1.64 %

  VOXEL /USDT

  0.24313

  1.98 %

  TLOS /USDT

  0.14795

  1.90 %

  GRT /USDT

  0.145145

  2.54 %

  KDA /USDT

  1.00021

  7.48 %

  IGU /USDT

  0.07295

  -7.40 %

  UNI /USDT

  5.9023

  0.61 %

  FDT /USDT

  0.05098

  -0.03 %

  SUSHI /USDT

  1.0709

  1.92 %

  STORE /USDT

  0.031372

  -4.47 %

  USDD /USDT

  0.98794

  -0.20 %

  QRDO /USDT

  0.10196

  1.52 %

  CRPT /USDT

  0.10652

  22.88 %

  VELA /USDT

  5.3144

  6.31 %

  YFII /USDT

  1117.24

  3.94 %

  MGKL /USDT

  0.00000163208

  -16.19 %

  NOM /USDT

  1.05019

  2.75 %

  XDB /USDT

  0.0012389

  -10.20 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.00 %

  VAI /USDT

  0.098351

  11.52 %

  METIS /USDT

  25.347

  3.03 %

  INJ /USDT

  4.2514

  -0.91 %

  DHX /USDT

  3.8994

  -0.40 %

  AZERO /USDT

  1.5861

  6.93 %

  SUN /USDT

  0.0062206

  1.20 %

  CRV /USDT

  0.9338

  1.02 %

  GRV /USDT

  0.64708

  -0.30 %

  OAS /USDT

  0.082075

  2.51 %

  PAW /USDT

  0.0000000321922

  -3.98 %

  LINA /USDT

  0.0116041

  10.51 %

  POKT /USDT

  0.0470

  4.67 %

  BRISE /USDT

  0.00000047341

  0.62 %

  FITFI /USDT

  0.01324

  -0.22 %

  AOG /USDT

  0.01587

  -5.08 %

  GMT /USDT

  0.39065

  3.31 %

  GT /USDT

  5.0633

  1.72 %

  HAM /USDT

  0.0000000032728

  3.15 %

  MPI /USDT

  0.0039613

  -6.32 %

  QTUM /USDT

  3.111

  1.13 %

  PSL /USDT

  0.000491

  -1.00 %

  DMTR /USDT

  0.0355062

  3.88 %

  CELO /USDT

  0.68743

  13.39 %

  HNT /USDT

  1.3821

  1.61 %

  ICP /USDT

  5.0839

  4.19 %

  QNT /USDT

  124.262

  2.24 %

  METAX /USDT

  0.1140

  -49.24 %

  POLYX /USDT

  0.1635

  6.16 %

  BONK /USDT

  0.0000005631

  11.41 %

  SOS /USDT

  0.00000013300

  -6.48 %

  PYR /USDT

  3.5754

  3.48 %

  ANC /USDT

  0.01949

  1.77 %

  MMPRO /USDT

  0.26595

  2.73 %

  XDC /USDT

  0.042541

  3.43 %

  SRM /USDT

  0.21795

  -1.49 %

  STRAX /USDT

  0.71850

  35.42 %

  RPL /USDT

  45.274

  -0.60 %

  MANA /USDT

  0.59075

  2.28 %

  CEEK /USDT

  0.08822

  0.88 %

  ZEC /USDT

  36.84

  0.62 %

  SAND /USDT

  0.6284

  2.59 %

  OVO /USDT

  0.161004

  -7.00 %

  JST /USDT

  0.02636

  3.94 %

  BONE /USDT

  1.0752

  3.65 %

  DAO /USDT

  1.57220

  -2.12 %

  REAP /USDT

  0.01962

  -18.55 %

  CVP /USDT

  0.46453

  4.11 %

  SCLP /USDT

  0.26887

  0.46 %

  UNDEAD /USDT

  0.20722

  -1.22 %

  ELON /USDT

  0.00000033780

  2.98 %

  NVIR /USDT

  0.052372

  -2.72 %

  PEOPLE /USDT

  0.022697

  1.80 %

  MATCH /USDT

  0.0000831

  -7.46 %

  WIN /USDT

  0.00008473

  -0.20 %

  USTC /USDT

  0.021460

  0.81 %

  RACA /USDT

  0.00018958

  0.70 %

  SIDUS /USDT

  0.0018491

  0.55 %

  BDX /USDT

  0.060350

  -1.11 %

  CHZ /USDT

  0.11826

  2.92 %

  SKL /USDT

  0.040519

  5.09 %

  SMART /USDT

  1.1888

  -17.05 %

  HT /USDT

  3.6543

  0.92 %

  BCH /USDT

  122.77

  1.66 %

  ETHW /USDT

  3.3809

  0.49 %

  TRU /USDT

  0.081910

  6.11 %

  OMG /USDT

  1.6576

  -6.92 %

  LOOKS /USDT

  0.13815

  0.86 %

  FEAR /USDT

  0.15548

  -0.71 %

  SGB /USDT

  0.009441

  15.65 %

  MAN /USDT

  0.0402298

  2.00 %

  HOT /USDT

  0.001819

  2.71 %

  SEELE /USDT

  0.003217

  -6.26 %

  AURORA /USDT

  0.1800

  0.33 %

  RJV /USDT

  0.068682

  -2.98 %

  REN /USDT

  0.10996

  8.17 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020880

  2.19 %

  OPUL /USDT

  0.157656

  -0.08 %

  ATLAS /USDT

  0.0033273

  1.63 %

  BS /USDT

  0.42462

  0.33 %

  ZBC /USDT

  0.015371

  1.45 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38684

  24.12 %

  SIN /USDT

  0.005656

  -2.68 %

  FRR /USDT

  0.00013

  -27.77 %

  STG /USDT

  0.6899

  6.05 %

  XCH /USDT

  38.302

  1.38 %

  EGLD /USDT

  42.959

  1.66 %

  DASH /USDT

  57.16

  0.40 %

  GRAIL /USDT

  2836.67

  -4.96 %

  PRIMAL /USDT

  0.0054628

  -3.26 %

  FRM /USDT

  0.05321

  3.68 %

  DF /USDT

  0.0738

  -0.80 %

  CORE /USDT

  1.9067

  -2.56 %

  PIP /USDT

  0.10241

  181.19 %

  XTAG /USDT

  0.02956

  0.47 %

  YGG /USDT

  0.25825

  2.15 %

  SERO /USDT

  0.03233

  -10.93 %

  ERG /USDT

  1.4937

  0.11 %

  GMX /USDT

  75.596

  -3.66 %

  DIO /USDT

  0.00508

  -3.05 %

  CRO /USDT

  0.069078

  2.83 %

  ROUTE /USDT

  2.5529

  2.24 %

  ROSE /USDT

  0.057882

  3.23 %

  LRC /USDT

  0.35954

  2.69 %

  DSLA /USDT

  0.00207238

  33.49 %

  ISP /USDT

  0.0010002

  -1.87 %

  D2T /USDT

  0.028432

  -4.18 %

  WOM /USDT

  0.024930

  0.82 %

  PROM /USDT

  4.8048

  -0.31 %

  CELR /USDT

  0.023573

  -0.36 %

  WAVES /USDT

  2.137

  2.98 %

  ASTO /USDT

  0.048301

  19.73 %

  FIO /USDT

  0.03350

  3.07 %

  FIS /USDT

  0.55191

  -4.52 %

  KON /USDT

  0.08470

  -0.12 %

  ONSTON /USDT

  0.00903

  3.67 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.261

  5.69 %

  CTI /USDT

  0.027852

  4.15 %

  SLP /USDT

  0.0026701

  1.75 %

  PRQ /USDT

  0.1086

  5.74 %

  DUSK /USDT

  0.1787

  2.46 %

  ALI /USDT

  0.038503

  1.11 %

  GOAL /USDT

  0.2201

  13.45 %

  WIT /USDT

  0.003173

  8.55 %

  BBC /USDT

  0.015198

  -1.92 %

  BDP /USDT

  0.22099

  6.94 %

  EQ /USDT

  0.0010642

  -3.27 %

  CQT /USDT

  0.1524

  1.39 %

  MDAO /USDT

  0.29426

  3.78 %

  REALM /USDT

  0.01572

  14.24 %

  SWASH /USDT

  0.01842

  6.47 %

  AR /USDT

  8.359

  2.93 %

  PIAS /USDT

  0.01232

  -1.75 %

  XCAD /USDT

  1.93102

  1.44 %

  EUL /USDT

  3.8191

  -0.45 %

  SNX /USDT

  2.5006

  4.20 %

  VP /USDT

  6.324

  -2.63 %

  BLOK /USDT

  0.0025363

  3.78 %

  LUFFY /USDT

  0.0001117

  1.08 %

  WSI /USDT

  0.05668

  11.26 %

  FXS /USDT

  8.645

  6.16 %

  BEL /USDT

  0.60917

  4.27 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010287

  2.87 %

  OVR /USDT

  0.2984

  -1.02 %

  BICO /USDT

  0.39585

  7.30 %

  THETA /USDT

  1.0327

  5.46 %

  ZEN /USDT

  10.460

  1.97 %

  KIN /USDT

  0.00000508

  11.64 %

  ZIL /USDT

  0.027986

  1.64 %

  NMT /USDT

  0.0085246

  -14.13 %

  OSMO /USDT

  0.8092

  0.78 %

  BSV /USDT

  35.944

  1.67 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003755

  -0.94 %

  PHB /USDT

  1.093230

  4.33 %

  DC /USDT

  0.0010235

  1.33 %

  UFO /USDT

  0.000001427

  1.49 %

  ADEL /USDT

  0.0051959

  4.73 %

  AXS /USDT

  8.421

  2.18 %

  IRIS /USDT

  0.03516

  0.71 %

  PVU /USDT

  0.036765

  210.12 %

  FNZ /USDT

  0.004961

  -2.09 %

  COCOS /USDT

  1.4491

  3.06 %

  ALICE /USDT

  1.5200

  1.79 %

  FTRB /USDT

  0.006287

  4.24 %

  LPT /USDT

  6.908

  1.05 %

  TLM /USDT

  0.020030

  6.72 %

  TWT /USDT

  1.2106

  7.19 %

  SPEX /USDT

  0.002122

  -4.54 %

  ABBC /USDT

  0.085648

  12.43 %

  CHESS /USDT

  0.2748

  -2.86 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000850

  0.71 %

  KING /USDT

  0.012774

  4.09 %

  TSUKA /USDT

  0.083884

  15.53 %

  LEVER /USDT

  0.0023085

  24.92 %

  COREUM /USDT

  0.25663

  -7.88 %

  FEG /USDT

  0.0007505

  0.54 %

  ALPH /USDT

  0.29258

  12.76 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001315

  -9.43 %

  RBC /USDT

  0.020793

  10.60 %

  GLMR /USDT

  0.37055

  1.75 %

  BNX /USDT

  0.5722

  2.65 %

  BLZ /USDT

  0.082976

  4.92 %

  WAXL /USDT

  0.60165

  0.02 %

  RSS3 /USDT

  0.17018

  5.04 %

  TOMO /USDT

  0.6578

  8.63 %

  GITCOIN /USDT

  1.8763

  0.13 %

  PBR /USDT

  0.11537

  7.37 %

  GAL /USDT

  1.7794

  4.03 %

  HIFI /USDT

  0.41802

  3.54 %

  DEP /USDT

  0.003587

  0.25 %

  MKR /USDT

  688.21

  1.61 %

  VXT /USDT

  0.018927

  1.37 %

  BAND /USDT

  1.8991

  10.81 %

  MCG /USDT

  0.07261

  6.37 %

  DAG /USDT

  0.05396

  3.90 %

  SFUND /USDT

  1.0770

  1.26 %

  RVN /USDT

  0.02591

  4.56 %

  AAVE /USDT

  72.52

  2.28 %

  HIBS /USDT

  0.0002779

  -12.69 %

  CAKE /USDT

  3.6599

  1.02 %

  RUNE /USDT

  1.4135

  4.88 %

  CULT /USDT

  0.000006601

  1.19 %

  RFOX /USDT

  0.013924

  3.15 %

  VADER /USDT

  0.000069

  86.48 %

  DEVT /USDT

  0.00320

  4.57 %

  MOB /USDT

  1.4744

  0.64 %

  MLK /USDT

  0.26734

  4.02 %

  ONE /USDT

  0.020209

  2.42 %

  VET /USDT

  0.02307

  2.62 %

  BAT /USDT

  0.2537

  2.21 %

  API3 /USDT

  1.55994

  2.52 %

  DARK /USDT

  0.029865

  3.34 %

  WOO /USDT

  0.21386

  9.01 %

  EJS /USDT

  0.004986

  -4.79 %

  ENS /USDT

  13.502

  2.52 %

  NEO /USDT

  12.81

  2.23 %

  MNW /USDT

  1.7588

  -1.76 %

  WOZX /USDT

  0.049401

  -1.48 %

  PENDLE /USDT

  0.33466

  4.39 %

  MDX /USDT

  0.07013

  2.28 %

  DKS /USDT

  0.002492

  10.31 %

  QKC /USDT

  0.010777

  3.46 %

  GST /USDT

  0.020650

  2.59 %

  JAM /USDT

  0.0024945

  -2.47 %

  METALDR /USDT

  0.0008733

  -7.22 %

  ATD /USDT

  0.1851

  -0.59 %

  AIRTNT /USDT

  0.000689

  6.98 %

  BUY /USDT

  0.020068

  0.03 %

  NUM /USDT

  0.045116

  0.07 %

  CRU /USDT

  1.30224

  3.89 %

  DBC /USDT

  0.0049816

  -3.75 %

  DERI /USDT

  0.03102

  -28.37 %

  KMA /USDT

  0.0021258

  -0.89 %

  DEBT /USDT

  16.170

  0.15 %

  REELT /USDT

  0.021974

  -11.13 %

  MSWAP /USDT

  0.0003474

  6.20 %

  PORTO /USDT

  2.2812

  0.66 %

  FIU /USDT

  0.002822

  -0.45 %

  WNCG /USDT

  0.12971

  -1.21 %

  RITE /USDT

  0.0018300

  -2.18 %

  ATA /USDT

  0.16000

  7.13 %

  LIME /USDT

  0.011861

  -0.16 %

  WILD /USDT

  0.3810

  6.24 %

  STORJ /USDT

  0.3898

  12.20 %

  ELT /USDT

  0.039099

  -4.91 %

  PYM /USDT

  0.0015644

  -2.23 %

  GLQ /USDT

  0.0113181

  3.83 %

  GAME /USDT

  0.03867

  4.73 %

  ANKR /USDT

  0.03279

  2.27 %

  MHUNT /USDT

  0.01031

  3.61 %

  CHNG /USDT

  0.09269

  2.53 %

  MLT /USDT

  0.13107

  3.11 %

  RLY /USDT

  0.012646

  1.41 %

  RAD /USDT

  1.9664

  -0.36 %

  XTZ /USDT

  1.1283

  3.17 %

  STOS /USDT

  0.52773

  -2.34 %

  YLD /USDT

  0.1436

  1.77 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005020

  -0.01 %

  HTR /USDT

  0.08823

  8.24 %

  EWT /USDT

  3.2770

  -3.17 %

  BNC /USDT

  0.28993

  20.43 %

  EGAME /USDT

  0.000121763

  5.07 %

  RLC /USDT

  1.7371

  2.96 %

  ENJ /USDT

  0.39691

  4.31 %

  TIP /USDT

  0.01018

  -0.58 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013632

  5.37 %

  SOLO /USDT

  0.17321

  1.53 %

  NEXO /USDT

  0.7513

  3.89 %

  PUSH /USDT

  0.35570

  4.01 %

  ZKS /USDT

  0.066234

  -1.78 %

  XCV /USDT

  0.003224

  -13.14 %

  WRT /USDT

  0.16580

  3.82 %

  BAKE /USDT

  0.19042

  7.02 %

  XOR /USDT

  3.392

  -2.66 %

  CPOOL /USDT

  0.03701

  6.87 %

  ZAM /USDT

  0.002515

  -2.25 %

  POP /USDT

  0.000001387

  -6.97 %

  BOBA /USDT

  0.23808

  2.96 %

  BBANK /USDT

  0.005170

  -7.71 %

  WLKN /USDT

  0.047624

  -0.23 %

  CLV /USDT

  0.06257

  2.65 %

  CVTX /USDT

  0.148340

  1.80 %

  ANT /USDT

  2.4490

  6.30 %

  KLAY /USDT

  0.2326

  2.46 %

  VEMP /USDT

  0.01357

  0.07 %

  OGN /USDT

  0.1200

  10.29 %

  BVT /USDT

  0.013047

  40.35 %

  LIT /USDT

  1.11373

  8.38 %

  SLIM /USDT

  0.0500

  1.01 %

  ARV /USDT

  0.00007720

  0.77 %

  DENT /USDT

  0.00105710

  2.10 %

  GARI /USDT

  0.05078

  3.84 %

  HECH /USDT

  0.05420

  2.28 %

  WWY /USDT

  0.006948

  10.18 %

  CTC /USDT

  0.3614

  -0.38 %

  THALES /USDT

  0.70709

  9.82 %

  NOS /USDT

  0.01697

  -2.35 %

  FREE /USDT

  0.00000017254

  1.20 %

  MOVR /USDT

  8.2802

  1.69 %

  POPK /USDT

  0.010223

  -18.73 %

  ORO /USDT

  0.004586

  14.59 %

  LGX /USDT

  0.006798

  1.58 %

  DCRN /USDT

  0.2543

  -4.72 %

  NULS /USDT

  0.2828

  4.74 %

  ESG /USDT

  0.70087

  0.01 %

  QLC /USDT

  0.1008140

  8.15 %

  RARE /USDT

  0.11769

  2.16 %

  BOA /USDT

  0.028300

  2.47 %

  YFDAI /USDT

  218.828

  -1.98 %

  XPR /USDT

  0.001433

  0.00 %

  MC /USDT

  0.28975

  2.46 %

  T /USDT

  0.04203

  3.03 %

  RSR /USDT

  0.0039983

  4.19 %

  DREP /USDT

  0.4546

  -0.48 %

  DERC /USDT

  0.23453

  2.94 %

  BONDLY /USDT

  0.006452

  -0.32 %

  SWEAT /USDT

  0.0097696

  10.75 %

  PERP /USDT

  0.85036

  0.76 %

  DUNE /USDT

  0.00053214

  -14.55 %

  UFI /USDT

  0.02956

  4.45 %

  PBX /USDT

  0.001872

  5.88 %

  WZRD /USDT

  0.00401

  -7.17 %

  SYS /USDT

  0.16742

  3.78 %

  PLCU /USDT

  169.73

  -1.77 %

  SOV /USDT

  0.88522

  8.73 %

  ILV /USDT

  59.01

  0.92 %

  LOKA /USDT

  0.51269

  4.15 %

  KZEN /USDT

  0.015440

  0.77 %

  ML /USDT

  0.12512

  -3.74 %

  KSM /USDT

  34.949

  3.74 %

  BOSON /USDT

  0.2219

  -0.98 %

  WAM /USDT

  0.005165

  5.75 %

  IAG /USDT

  0.007652

  -7.33 %

  LOCG /USDT

  0.02112

  4.97 %

  KLO /USDT

  0.009681

  5.81 %

  IHC /USDT

  0.00005254

  18.70 %

  TAMA /USDT

  0.012210

  7.25 %

  OMI /USDT

  0.0007418

  0.04 %

  GOV /USDT

  0.007759

  2.48 %

  KAVA /USDT

  0.9122

  3.82 %

  THN /USDT

  0.029856

  -14.87 %

  TON /USDT

  2.1207

  1.29 %

  PERL /USDT

  0.035914

  2.47 %

  ARPA /USDT

  0.04104

  3.19 %

  ACA /USDT

  0.10007

  0.31 %

  PRIME /USDT

  1.5348

  1.15 %

  SFP /USDT

  0.48877

  9.92 %

  WATT /USDT

  0.01976

  -7.36 %

  NVG /USDT

  0.1014

  -4.60 %

  MXC /USDT

  0.019313

  -0.41 %

  DOME /USDT

  0.001213

  3.94 %

  KNIGHT /USDT

  0.00883

  1.72 %

  ECOX /USDT

  0.88340

  -0.53 %

  SCRT /USDT

  0.6619

  2.85 %

  GOB /USDT

  0.004070

  -1.28 %

  HIVE /USDT

  0.4445

  16.94 %

  HSF /USDT

  0.7400

  3.15 %

  ROOBEE /USDT

  0.000804

  -20.07 %

  NUX /USDT

  0.013175

  -5.74 %

  SFM /USDT

  0.0002101

  6.59 %

  IMPT /USDT

  0.0080160

  -0.79 %

  SAITO /USDT

  0.012753

  -0.36 %

  IOI /USDT

  0.1686

  4.52 %

  CTK /USDT

  0.81671

  6.86 %

  AUDIO /USDT

  0.28610

  -0.83 %

  MPH /USDT

  0.019068

  -0.41 %

  POLC /USDT

  0.028575

  3.55 %

  WOOF /USDT

  0.0008248

  -4.62 %

  AKITA /USDT

  0.00000019692

  2.12 %

  ORAI /USDT

  4.5189

  3.98 %

  STARL /USDT

  0.000002362

  1.02 %

  CREAM /USDT

  13.640

  0.07 %

  DESO /USDT

  9.9300

  -1.20 %

  KNC /USDT

  0.7248

  6.90 %

  BTS /USDT

  0.011336

  0.63 %

  LSS /USDT

  0.18000

  5.39 %

  HADES /USDT

  0.9296

  3.98 %

  GENS /USDT

  0.001321

  -12.63 %

  CFG /USDT

  0.2880

  6.31 %

  TORN /USDT

  6.9220

  2.65 %

  ALPA /USDT

  0.045668

  43.13 %

  REI /USDT

  0.03148

  1.58 %

  DYP /USDT

  0.11775

  -1.67 %

  CRF /USDT

  0.001692

  78.48 %

  MESA /USDT

  0.003055

  -1.89 %

  KT /USDT

  0.003263

  -5.22 %

  XEM /USDT

  0.039564

  2.95 %

  SPO /USDT

  0.00122633

  8.49 %

  NKN /USDT

  0.102764

  1.05 %

  FEVR /USDT

  0.00064867

  1.92 %

  MONS /USDT

  0.013636

  7.32 %

  VLX /USDT

  0.02039

  -1.21 %

  HERO /USDT

  0.004435

  2.09 %

  ONT /USDT

  0.2290

  2.00 %

  YFI /USDT

  8722.79

  1.83 %

  JOY /USDT

  0.080554

  3.57 %

  ZLW /USDT

  0.035060

  0.55 %

  SHILL /USDT

  0.016203

  0.13 %

  MILO /USDT

  0.000000018248

  3.96 %

  KAR /USDT

  0.1521

  -1.61 %

  XYO /USDT

  0.005198

  1.54 %

  CHAMP /USDT

  0.024105

  4.33 %

  MBX /USDT

  2.6605

  -8.48 %

  PI /USDT

  0.0044004

  -12.61 %

  SDN /USDT

  0.37692

  3.82 %

  STRM /USDT

  0.01226

  -1.76 %

  EFI /USDT

  0.07600

  3.68 %

  MBOX /USDT

  0.47226

  1.51 %

  HELLO /USDT

  0.042909

  -0.27 %

  FLY /USDT

  0.0013241

  1.16 %

  BAL /USDT

  6.8657

  -0.93 %

  DCR /USDT

  21.276

  1.36 %

  KUBE /USDT

  0.008567

  0.89 %

  SUDO /USDT

  0.9589

  -1.67 %

  XETA /USDT

  0.044048

  4.79 %

  FIN /USDT

  0.0011568

  3.32 %

  IOTX /USDT

  0.025756

  3.76 %

  CIRUS /USDT

  0.077190

  -2.85 %

  NEER /USDT

  0.18207

  0.17 %

  DAFI /USDT

  0.0111268

  -0.50 %

  AIOZ /USDT

  0.029037

  2.46 %

  NXD /USDT

  0.000600

  -1.63 %

  AUCTION /USDT

  5.5880

  0.98 %

  DES /USDT

  0.0016267

  -0.63 %

  STBU /USDT

  0.021234

  -4.36 %

  ETHF /USDT

  0.2700

  2.58 %

  MEAN /USDT

  0.02028

  1.29 %

  HOD /USDT

  0.00518

  2.16 %

  PNT /USDT

  0.2133

  4.09 %

  AST /USDT

  0.141551

  20.85 %

  LIFE /USDT

  0.00036938

  -8.81 %

  RON /USDT

  1.1113

  5.40 %

  ICX /USDT

  0.2177

  4.96 %

  UNFI /USDT

  4.9298

  4.55 %

  KONO /USDT

  0.023302

  -2.12 %

  CERE /USDT

  0.0061478

  1.77 %

  LABS /USDT

  0.00115417

  -0.28 %

  AQDC /USDT

  0.00409

  -9.51 %

  RADAR /USDT

  0.012239

  0.60 %

  BIT /USDT

  0.5274

  1.01 %

  PERC /USDT

  0.1759

  -6.88 %

  ZRX /USDT

  0.2372

  6.84 %

  ATM /USDT

  2.7595

  1.64 %

  QUICK /USDT

  88.439

  0.29 %

  DIA /USDT

  0.37116

  4.28 %

  CONV /USDT

  0.0007160

  4.84 %

  UFT /USDT

  0.4122

  3.41 %

  COMP /USDT

  42.955

  1.78 %

  COTI /USDT

  0.07666

  4.01 %

  RBN /USDT

  0.2262

  4.04 %

  HAO /USDT

  0.004479

  -5.96 %

  RNDX /USDT

  0.000138

  2.22 %

  URUS /USDT

  18.144

  2.86 %

  RARI /USDT

  1.6467

  0.98 %

  HAPI /USDT

  15.4312

  7.09 %

  VELODROME /USDT

  0.12651

  3.14 %

  OKB /USDT

  42.467

  -1.17 %

  IOST /USDT

  0.010581

  4.03 %

  TARA /USDT

  0.001496

  5.72 %

  MATH /USDT

  0.11623

  1.13 %

  PIT /USDT

  0.0000000005229

  -0.07 %

  ELA /USDT

  1.17664

  2.55 %

  METO /USDT

  0.001355

  20.98 %

  PAF /USDT

  0.0003879

  2.40 %

  GNO /USDT

  112.47

  0.77 %

  LAT /USDT

  0.01600

  -2.20 %

  ICE /USDT

  0.97548

  19.68 %

  SPUME /USDT

  0.007151

  -3.36 %

  WAXP /USDT

  0.068552

  4.70 %

  SFG /USDT

  0.006948

  0.23 %

  HORD /USDT

  0.04522

  18.56 %

  ERN /USDT

  1.79581

  0.62 %

  SUKU /USDT

  0.07661

  -1.35 %

  CUDOS /USDT

  0.00262

  -0.75 %

  SWP /USDT

  0.001639

  -2.44 %

  AART /USDT

  0.001754

  -0.67 %

  ZCX /USDT

  0.08278

  7.31 %

  CANTO /USDT

  0.25218

  4.78 %

  BOND /USDT

  4.1052

  0.63 %

  FRONT /USDT

  0.24024

  3.12 %

  XWG /USDT

  0.0010825

  0.67 %

  OKT /USDT

  22.231

  3.28 %

  FLM /USDT

  0.095508

  3.74 %

  CAPS /USDT

  0.040415

  16.79 %

  NBS /USDT

  0.000470

  8.04 %

  BLOCK /USDT

  0.05552

  4.28 %

  GAFI /USDT

  5.292

  -0.63 %

  SD /USDT

  1.0749

  1.46 %

  THG /USDT

  0.0682

  -0.58 %

  VR /USDT

  0.00850

  5.85 %

  AE /USDT

  0.0803

  0.12 %

  GRND /USDT

  0.145116

  -4.37 %

  ALEPH /USDT

  0.06722

  7.65 %

  KLV /USDT

  0.00649

  0.30 %

  LEASH /USDT

  378.47

  -2.78 %

  PINE /USDT

  0.18655

  -1.17 %

  STND /USDT

  0.027881

  -2.36 %

  NFTB /USDT

  0.013236

  -7.29 %

  PDEX /USDT

  1.7871

  1.34 %

  WALV /USDT

  0.051687

  -5.85 %

  SNK /USDT

  0.01278

  0.70 %

  CELT /USDT

  0.000608

  1.16 %

  FIRO /USDT

  2.2076

  0.24 %

  GMEE /USDT

  0.01240

  2.14 %

  RAY /USDT

  0.23633

  1.28 %

  EPK /USDT

  0.015816

  4.12 %

  BERRY /USDT

  0.0013298

  -1.18 %

  NAOS /USDT

  0.024224

  -2.51 %

  ALAYA /USDT

  0.085847

  12.27 %

  MINE /USDT

  0.002332

  -5.89 %

  ARTEM /USDT

  0.001447

  0.34 %

  UBXS /USDT

  0.035731

  2.58 %

  SUTER /USDT

  0.000767

  -1.15 %

  LAZIO /USDT

  2.6135

  0.63 %

  GGG /USDT

  0.16312

  -2.03 %

  FIDA /USDT

  0.41752

  4.15 %

  OOKI /USDT

  0.0039167

  0.68 %

  OG /USDT

  2.5882

  2.01 %

  REVU /USDT

  0.02434

  1.71 %

  PHA /USDT

  0.1465

  3.02 %

  ALU /USDT

  0.027027

  -0.40 %

  BXH /USDT

  0.002967

  1.15 %

  WING /USDT

  6.3566

  0.59 %

  CWEB /USDT

  0.017243

  3.58 %

  AMPL /USDT

  1.1222

  2.46 %

  FOF /USDT

  0.8693

  7.85 %

  BITCI /USDT

  0.0062185

  1.23 %

  O3 /USDT

  0.0645

  -0.15 %

  ALPHA /USDT

  0.10715

  3.82 %

  SANTOS /USDT

  4.2201

  0.67 %

  MGG /USDT

  0.00335

  -5.09 %

  FRA /USDT

  0.0028026

  4.07 %

  CNAME /USDT

  0.000625

  -1.88 %

  DEGO /USDT

  1.9653

  2.91 %

  MATTER /USDT

  0.13152

  -3.67 %

  ZONE /USDT

  0.004518

  -10.49 %

  LOVELY /USDT

  0.000000070997

  -0.71 %

  TKO /USDT

  0.34316

  0.45 %

  BZZ /USDT

  0.50908

  0.68 %

  UOS /USDT

  0.2259

  6.45 %

  POLS /USDT

  0.4213

  1.27 %

  GQ /USDT

  0.0067870

  3.03 %

  PRT /USDT

  0.00228606

  33.03 %

  STEEM /USDT

  0.2127

  8.46 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018035

  0.79 %

  AAA /USDT

  0.000006194

  3.30 %

  ING /USDT

  0.0009837

  -6.95 %

  DORA /USDT

  3.27721

  0.45 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  FSN /USDT

  0.3717

  4.29 %

  BEPRO /USDT

  0.0013991

  7.69 %

  GHST /USDT

  1.0716

  1.55 %

  NBLU /USDT

  0.015765

  -0.70 %

  CHR /USDT

  0.16172

  5.65 %

  SIS /USDT

  0.0950

  -0.41 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00568

  15.44 %

  IOTA /USDT

  0.2202

  5.66 %

  HC /USDT

  0.09240

  -2.36 %

  ALCX /USDT

  20.728

  0.65 %

  XPLA /USDT

  0.57268

  -0.60 %

  SNT /USDT

  0.02758

  2.14 %

  REEF /USDT

  0.0026588

  5.26 %

  ELF /USDT

  0.30096

  2.15 %

  BOX /USDT

  1.26736

  -20.78 %

  MCRT /USDT

  0.003028

  -4.89 %

  SPELL /USDT

  0.0006776

  1.02 %

  IDEA /USDT

  0.01074

  0.93 %

  ORBR /USDT

  2.6450

  -2.88 %

  POND /USDT

  0.0096489

  2.64 %

  INSUR /USDT

  0.08423

  7.61 %

  CELL /USDT

  0.2442

  1.87 %

  TT /USDT

  0.004460

  4.57 %

  NEBL /USDT

  0.9506

  1.07 %

  THE /USDT

  0.001650

  4.96 %

  XPRESS /USDT

  0.0712

  5.48 %

  FILDA /USDT

  0.0017947

  -0.46 %

  RIDE /USDT

  0.0453

  4.61 %

  PROS /USDT

  0.4875

  2.28 %

  REQ /USDT

  0.09760

  1.27 %

  FRIN /USDT

  0.004310

  1.60 %

  MTL /USDT

  1.20323

  4.72 %

  AKT /USDT

  0.31005

  1.95 %

  MPL /USDT

  4.446

  1.39 %

  PRMX /USDT

  0.0039330

  0.90 %

  10SET /USDT

  0.5206

  -4.70 %

  EPX /USDT

  0.0003133

  1.62 %

  LN /USDT

  39.873

  2.45 %

  FINE /USDT

  0.005932

  -2.83 %

  PNG /USDT

  0.045507

  3.49 %

  BSCPAD /USDT

  0.1732

  0.34 %

  ATEAM /USDT

  2.408

  12.52 %

  PUNDIX /USDT

  0.48876

  8.59 %

  BIRD /USDT

  15.585

  2.72 %

  BTG /USDT

  15.5610

  7.73 %

  ONG /USDT

  0.2892

  3.24 %

  CGG /USDT

  0.0864

  2.49 %

  MDF /USDT

  0.001016

  4.95 %

  XEC /USDT

  0.00003086

  3.10 %

  CVX /USDT

  5.3657

  4.93 %

  FORM /USDT

  0.0021999

  -3.57 %

  TROY /USDT

  0.003429

  -0.05 %

  ORN /USDT

  0.9056

  -0.36 %

  MTRG /USDT

  2.9762

  1.19 %

  AGLD /USDT

  0.4035

  1.99 %

  ACX /USDT

  0.06809

  1.87 %

  DAR /USDT

  0.16977

  0.91 %

  WAS /USDT

  0.023673

  1.77 %

  FOR /USDT

  0.02325

  1.75 %

  SYLO /USDT

  0.001802

  -0.60 %

  AAG /USDT

  0.00623

  4.35 %

  TFUEL /USDT

  0.05370

  4.08 %

  PSI /USDT

  2.9833

  -1.65 %

  STEP /USDT

  0.01453

  -0.61 %

  ACE /USDT

  0.00701

  -1.26 %

  QTC /USDT

  0.6838

  -1.71 %

  CZZ /USDT

  0.00523

  -2.96 %

  MV /USDT

  0.13275

  -5.38 %

  METAL /USDT

  0.0485

  -2.02 %

  OOE /USDT

  0.024442

  2.62 %

  HEART /USDT

  0.013777

  6.62 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002429

  -2.09 %

  BORA /USDT

  0.18048

  4.44 %

  CEL /USDT

  0.33758

  1.49 %

  XCUR /USDT

  0.04990

  2.61 %

  FCON /USDT

  0.0000880

  7.71 %

  HOPR /USDT

  0.06298

  -1.50 %

  PPAD /USDT

  0.00305

  15.96 %

  ULU /USDT

  36.0169

  -13.84 %

  B3X /USDT

  0.001365

  -4.27 %

  PSTAKE /USDT

  0.08709

  5.05 %

  FER /USDT

  0.030880

  2.23 %

  TRB /USDT

  14.5065

  4.17 %

  MOOV /USDT

  0.006958

  2.44 %

  MBS /USDT

  0.049288

  -2.28 %

  DAI /USDT

  0.9967

  -0.16 %

  LAND /USDT

  1.3449

  -6.68 %

  UTK /USDT

  0.09675

  4.09 %

  KOK /USDT

  0.0714

  -0.41 %

  PKF /USDT

  0.1174

  9.41 %

  HNS /USDT

  0.030246

  -1.25 %

  WSIENNA /USDT

  0.51526

  3.46 %

  KLAP /USDT

  0.000422

  -16.26 %

  SLK /USDT

  0.002275

  -6.10 %

  FUN /USDT

  0.0065248

  -0.04 %

  1EARTH /USDT

  0.0025534

  -6.20 %

  XVG /USDT

  0.0028022

  2.30 %

  NRFB /USDT

  0.00318

  -3.34 %

  AMKT /USDT

  94.013

  2.46 %

  DRGN /USDT

  0.00717

  -4.14 %

  BBF /USDT

  0.242

  -3.96 %

  LUS /USDT

  0.00226

  1.80 %

  ALPACA /USDT

  0.3043

  0.39 %

  BTM /USDT

  0.020589

  5.50 %

  LUNR /USDT

  0.12993

  -0.39 %

  OLE /USDT

  0.025895

  0.91 %

  VRX /USDT

  29.209

  -9.04 %

  UNO /USDT

  0.06738

  1.85 %

  GO /USDT

  0.007042

  -1.28 %

  SOUL /USDT

  0.17424

  1.10 %

  ROCO /USDT

  0.1692

  7.90 %

  DPET /USDT

  0.06804

  2.84 %

  WSG /USDT

  0.0000000020256

  5.88 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095993

  7.73 %

  ONIT /USDT

  0.03474

  1.25 %

  MARSH /USDT

  0.15661

  -3.42 %

  ABT /USDT

  0.12749

  6.06 %

  AVA /USDT

  0.6192

  5.82 %

  SWRV /USDT

  0.118576

  3.87 %

  ZODI /USDT

  0.00040

  11.11 %

  AERGO /USDT

  0.12728

  9.42 %

  AXL /USDT

  0.00007560

  1.54 %

  LM /USDT

  0.12426

  -14.89 %

  PSG /USDT

  5.2916

  0.48 %

  COVAL /USDT

  0.013786

  0.23 %

  BENQI /USDT

  0.009207

  2.71 %

  RAM /USDT

  0.02445

  0.41 %

  XET /USDT

  0.0007227

  1.91 %

  ITSB /USDT

  0.003008

  4.62 %

  LITH /USDT

  0.0008124

  4.48 %

  BIFIF /USDT

  0.00570

  10.03 %

  AVT /USDT

  1.2511

  13.35 %

  DEXE /USDT

  2.8439

  3.60 %

  BSW /USDT

  0.18477

  1.23 %

  VTHO /USDT

  0.0013500

  2.84 %

  AMP /USDT

  0.003676

  1.43 %

  DEUS /USDT

  62.67

  5.59 %

  MTV /USDT

  0.0012150

  1.88 %

  UMA /USDT

  2.1089

  0.29 %

  IONX /USDT

  0.01757

  -11.75 %

  BTCST /USDT

  0.6622

  -2.15 %

  PAY /USDT

  0.011975

  -5.29 %

  ORT /USDT

  0.015935

  -0.96 %

  NWC /USDT

  0.056553

  1.89 %

  AKRO /USDT

  0.0044372

  2.68 %

  DDOS /USDT

  0.0381

  -14.18 %

  XAVA /USDT

  0.4097

  2.27 %

  INV /USDT

  45.90

  -0.49 %

  GM /USDT

  0.0000092558

  1.85 %

  SENATE /USDT

  0.055637

  5.18 %

  RBLS /USDT

  0.13915

  -2.63 %

  VEGA /USDT

  1.1494

  -0.39 %

  NMR /USDT

  18.6271

  1.22 %

  CLH /USDT

  0.004047

  6.64 %

  METAG /USDT

  0.0003071

  -3.27 %

  UNQ /USDT

  0.004144

  -1.26 %

  MER /USDT

  0.00202

  -3.80 %

  CUSD /USDT

  0.99531

  -0.15 %

  OXT /USDT

  0.08641

  1.59 %

  FNCY /USDT

  0.069022

  1.28 %

  TEER /USDT

  0.3093

  -2.73 %

  KAI /USDT

  0.00552

  2.22 %

  TRADE /USDT

  0.08136

  10.93 %

  WHALE /USDT

  0.6974

  0.30 %

  DATA /USDT

  0.03847

  2.91 %

  ODDZ /USDT

  0.02116

  -2.53 %

  MBL /USDT

  0.003212

  3.18 %

  OCT /USDT

  0.2211

  2.83 %

  DOCK /USDT

  0.02157

  3.05 %

  REVV /USDT

  0.012907

  4.84 %

  WELL /USDT

  0.0082094

  -1.33 %

  CVC /USDT

  0.10613

  7.45 %

  DPR /USDT

  0.00815

  -1.80 %

  WEAR /USDT

  0.0009529

  -1.32 %

  RANKER /USDT

  0.004088

  1.71 %

  WRX /USDT

  0.1691

  2.85 %

  KICKS /USDT

  0.001576

  -1.92 %

  EHASH /USDT

  0.035530

  0.25 %

  COS /USDT

  0.006674

  1.02 %

  INDI /USDT

  0.06579

  -0.94 %

  WXT /USDT

  0.003652

  0.02 %

  VIDYX /USDT

  0.0009369

  20.22 %

  MONI /USDT

  0.02369

  -1.12 %

  DFA /USDT

  0.04604

  0.89 %

  SUPER /USDT

  0.1268

  6.02 %

  TIDAL /USDT

  0.00032235

  -3.41 %