• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

BTC /USDT

28402.0

-0.56 %

ETH /USDT

1815.44

-0.50 %

ARB /USDT

1.24832

-7.48 %

ID /USDT

0.483929

-0.43 %

DOGE /USDT

0.084445

9.08 %

LQTY /USDT

2.2708

4.05 %

CFX /USDT

0.386673

-8.32 %

SHIB /USDT

0.0000113595

4.38 %

BLUR /USDT

0.6245

-2.23 %

USDC /USDT

0.9993

-0.01 %

FLOKI /USDT

0.0000372699

10.57 %

FIL /USDT

5.7085

-0.67 %

VOLT /USDT

0.0000013272

-0.22 %

XEN /USDT

0.00000237

14.49 %

LTC /USDT

92.43

-0.90 %

MAGIC /USDT

1.42523

-3.61 %

VGX /USDT

0.34280

2.43 %

KAS /USDT

0.041169

16.53 %

TOMI /USDT

2.09504

0.74 %

AGIX /USDT

0.41656

-7.30 %

FTM /USDT

0.46409

-2.42 %

OAX /USDT

0.309414

-8.28 %

TRX /USDT

0.06621

0.50 %

DOT /USDT

6.4149

1.68 %

XDB /USDT

0.0013672

-12.21 %

TEM /USDT

0.05099

-2.03 %

MASK /USDT

5.93440

-6.21 %

RDNT /USDT

0.34755

-6.34 %

DODO /USDT

0.179017

-2.45 %

CSIX /USDT

0.050649

-7.74 %

ADA /USDT

0.38768

-2.42 %

VRA /USDT

0.0063624

2.69 %

HBAR /USDT

0.074214

1.30 %

XRD /USDT

0.043140

3.62 %

LINK /USDT

7.4891

-1.07 %

GNS /USDT

7.3145

-5.38 %

ETC /USDT

20.942

0.73 %

DZOO /USDT

0.0308225

-3.43 %

BNB /USDT

315.59

-0.22 %

AGLA /USDT

0.07512

-3.20 %

SOL /USDT

20.971

-0.77 %

SXP /USDT

0.69059

12.72 %

HAI /USDT

0.03905

-0.53 %

ASTRA /USDT

0.33148

5.55 %

HOOK /USDT

1.81824

-1.82 %

EOS /USDT

1.1990

0.63 %

LUNC /USDT

0.00012660

0.62 %

SQUAD /USDT

0.019592

2.17 %

SUN /USDT

0.0064832

-0.89 %

ACS /USDT

0.00810338

-1.71 %

DYDX /USDT

2.4224

-2.72 %

GALA /USDT

0.040946

-1.42 %

BTT /USDT

0.0000006279

-0.88 %

SYN /USDT

0.8905

-3.46 %

RNDR /USDT

1.3084

-3.43 %

1INCH /USDT

0.53527

-2.90 %

STX /USDT

0.87029

-5.00 %

ATOM /USDT

11.4221

2.03 %

HIGH /USDT

2.1638

-4.81 %

OP /USDT

2.2673

-1.42 %

GRV /USDT

0.67405

4.38 %

ACH /USDT

0.034469

-3.50 %

INJ /USDT

5.0679

4.37 %

APE /USDT

4.2291

0.72 %

KEY /USDT

0.0093000

-5.31 %

SDAO /USDT

0.6023

-2.47 %

EVER /USDT

0.076406

-0.40 %

HFT /USDT

0.58887

-1.80 %

SPA /USDT

0.005298

2.08 %

NFT /USDT

0.00000038465

0.95 %

FLR /USDT

0.035056

-1.43 %

CARE /USDT

0.002385

-18.90 %

MINA /USDT

0.76338

-1.65 %

ANKR /USDT

0.03608

-0.82 %

LUNA /USDT

1.2938

0.04 %

DC /USDT

0.0013169

17.64 %

ZMT /USDT

0.074951

82.51 %

SMART /USDT

1.0647

-4.48 %

AVAX /USDT

17.693

-0.50 %

VINU /USDT

0.00000001315

-8.48 %

SLP /USDT

0.0028419

4.89 %

ZIL /USDT

0.031423

6.33 %

XLM /USDT

0.108467

-3.67 %

MCG /USDT

0.10730

2.56 %

JASMY /USDT

0.0050804

-2.08 %

SCLP /USDT

0.26291

5.88 %

VELO /USDT

0.006556

-7.21 %

SOS /USDT

0.00000011792

2.40 %

GPT /USDT

0.0830856

-0.01 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025360

-3.16 %

GFT /USDT

0.048230

-0.35 %

USDD /USDT

0.99025

0.08 %

STORE /USDT

0.032418

0.00 %

ASTR /USDT

0.063954

-0.78 %

FLUX /USDT

0.61504

-1.22 %

RACA /USDT

0.00019237

-1.31 %

WEMIX /USDT

1.3973

0.48 %

BONE /USDT

1.1149

3.66 %

STIK /USDT

1.31993

11.41 %

WBT /USDT

5.332

0.07 %

HOT /USDT

0.002025

-5.37 %

KON /USDT

0.08503

0.25 %

FDT /USDT

0.05125

-0.67 %

UNI /USDT

6.0645

-0.27 %

BRISE /USDT

0.00000045656

-2.05 %

CHO /USDT

0.62012

2.56 %

DHX /USDT

3.7299

0.51 %

GMM /USDT

0.00141636

-4.10 %

FET /USDT

0.36018

-3.08 %

POLYX /USDT

0.1675

-1.29 %

PAW /USDT

0.0000000338669

6.15 %

SSV /USDT

37.3977

-1.26 %

CTI /USDT

0.033825

7.69 %

GMT /USDT

0.39147

-0.26 %

CSPR /USDT

0.039888

-0.13 %

ICX /USDT

0.2791

2.01 %

AOG /USDT

0.01604

-2.13 %

OPUL /USDT

0.162900

-1.21 %

LDO /USDT

2.3931

-1.44 %

VAI /USDT

0.100601

-1.94 %

NEAR /USDT

1.9815

-0.80 %

IGU /USDT

0.06773

-3.77 %

APT /USDT

11.2292

-1.58 %

XCN /USDT

0.004099

-1.65 %

HAM /USDT

0.0000000033096

0.16 %

NOM /USDT

0.91267

-8.23 %

PYR /USDT

3.8168

5.67 %

DAG /USDT

0.04323

-17.87 %

VOXEL /USDT

0.24027

-1.77 %

MPI /USDT

0.0037252

-2.91 %

UNDEAD /USDT

0.21138

-1.43 %

ALGO /USDT

0.22238

-2.14 %

CKB /USDT

0.0047597

-4.53 %

BONK /USDT

0.0000006553

1.53 %

METIS /USDT

24.676

-0.76 %

SRM /USDT

0.22401

3.93 %

MMPRO /USDT

0.24415

0.21 %

MOTG /USDT

0.42960

0.10 %

KDA /USDT

0.99345

-0.45 %

TRADE /USDT

0.18815

72.04 %

DMTR /USDT

0.0400672

0.22 %

COCOS /USDT

1.6620

1.48 %

QRDO /USDT

0.10068

-2.47 %

MDT /USDT

0.06156

-4.18 %

FTT /USDT

1.3192

-0.52 %

GRT /USDT

0.141774

-2.92 %

NVIR /USDT

0.052467

0.59 %

BDX /USDT

0.055340

0.85 %

WIN /USDT

0.00008776

-1.57 %

IMX /USDT

1.09309

-5.31 %

OAS /USDT

0.082206

-2.16 %

SPUME /USDT

0.041600

73.11 %

OCEAN /USDT

0.35280

-1.65 %

LOOKS /USDT

0.14873

-2.27 %

ATLAS /USDT

0.0033209

-0.53 %

FITFI /USDT

0.01324

-3.14 %

CHZ /USDT

0.12116

0.19 %

HT /USDT

3.6362

-0.44 %

ICP /USDT

5.1905

-0.16 %

CRV /USDT

0.9119

-3.04 %

LRC /USDT

0.37650

3.05 %

CRPT /USDT

0.10017

-3.59 %

DIO /USDT

0.00552

7.18 %

PEOPLE /USDT

0.023780

1.92 %

CEEK /USDT

0.08509

-2.38 %

JST /USDT

0.02773

2.36 %

ETHW /USDT

3.4911

1.55 %

SUSHI /USDT

1.0829

-2.30 %

XDC /USDT

0.042412

-1.95 %

MATIC /USDT

1.10839

-0.83 %

C98 /USDT

0.28992

0.25 %

XCH /USDT

38.132

-1.28 %

HIFI /USDT

0.42121

0.59 %

SIN /USDT

0.005950

-4.46 %

YGG /USDT

0.25985

-0.26 %

GRAIL /USDT

2838.92

-6.18 %

BBC /USDT

0.014117

-4.16 %

FEAR /USDT

0.14697

-3.17 %

PROM /USDT

4.8510

-1.49 %

AURORA /USDT

0.1846

-0.53 %

AR /USDT

8.890

0.55 %

GOAL /USDT

0.1907

-7.78 %

PRQ /USDT

0.1259

0.96 %

NMT /USDT

0.0098596

54.29 %

BAT /USDT

0.2850

-1.99 %

RIF /USDT

0.140415

-4.05 %

OPTIMUS /USDT

0.35379

-5.41 %

QTUM /USDT

3.115

-0.60 %

BS /USDT

0.39014

-8.55 %

OGV /USDT

0.007630

19.14 %

WIT /USDT

0.004125

-0.31 %

TLOS /USDT

0.16856

1.71 %

SEELE /USDT

0.003531

-1.31 %

MANA /USDT

0.59239

-0.18 %

YFII /USDT

1105.64

-0.54 %

STARL /USDT

0.000002913

7.72 %

ROUTE /USDT

2.4400

-2.43 %

PRIMAL /USDT

0.0044951

-2.28 %

JOE /USDT

0.61707

2.80 %

ALI /USDT

0.035032

-1.71 %

AZERO /USDT

1.5162

1.61 %

D2T /USDT

0.028154

-8.64 %

USTC /USDT

0.021587

0.00 %

T /USDT

0.03813

-8.99 %

MAN /USDT

0.0374741

-4.94 %

ELON /USDT

0.00000033995

2.24 %

SAND /USDT

0.6296

-0.09 %

ROSE /USDT

0.060314

-1.25 %

PBR /USDT

0.11928

-3.82 %

FRM /USDT

0.05513

0.63 %

DASH /USDT

58.39

-1.86 %

ZEC /USDT

37.73

-1.94 %

TROY /USDT

0.003685

5.16 %

BCH /USDT

125.30

0.26 %

SIDUS /USDT

0.0018439

-3.32 %

TRU /USDT

0.078942

0.03 %

STG /USDT

0.7251

-2.48 %

DSLA /USDT

0.00236316

-11.54 %

XCV /USDT

0.004173

4.16 %

RPL /USDT

43.825

-1.39 %

SKL /USDT

0.040606

-1.85 %

ZRX /USDT

0.3107

-10.51 %

UFO /USDT

0.000001482

-3.13 %

SWASH /USDT

0.02069

2.73 %

MDAO /USDT

0.29380

-1.15 %

RSR /USDT

0.0042720

5.01 %

ZBC /USDT

0.016951

-1.13 %

DERC /USDT

0.22898

-3.79 %

GT /USDT

5.1715

-0.39 %

CVP /USDT

0.46322

1.08 %

MATCH /USDT

0.0000879

14.90 %

WSI /USDT

0.05709

3.53 %

PSL /USDT

0.000442

-8.67 %

SPELL /USDT

0.0007869

-4.28 %

STRAX /USDT

0.59677

-7.44 %

OVR /USDT

0.2943

-0.74 %

WOM /USDT

0.024455

-1.93 %

ISP /USDT

0.0010463

1.61 %

PIAS /USDT

0.00946

4.87 %

ANC /USDT

0.01860

-1.79 %

ASTO /USDT

0.043075

-4.39 %

MDX /USDT

0.06758

-2.19 %

SERO /USDT

0.02824

-1.53 %

BLOK /USDT

0.0025616

3.04 %

FNZ /USDT

0.004809

-4.64 %

DESO /USDT

12.0559

8.88 %

ML /USDT

0.10699

-7.29 %

KING /USDT

0.011476

-7.12 %

ALPH /USDT

0.35114

1.02 %

THETA /USDT

1.0623

-0.36 %

DANA /USDT

0.0060

36.36 %

PORTO /USDT

2.5154

-6.19 %

RBC /USDT

0.021054

3.42 %

QUACK /USDT

0.0000000010375

-0.11 %

OVO /USDT

0.161609

0.35 %

ERG /USDT

1.4534

-3.86 %

WING /USDT

6.8219

6.52 %

FTRB /USDT

0.005990

4.08 %

CRO /USDT

0.069621

0.08 %

GDT /USDT

0.0136

-5.55 %

FEVR /USDT

0.00057279

-0.55 %

FIO /USDT

0.03337

-1.30 %

SGB /USDT

0.009431

3.08 %

TSUKA /USDT

0.087910

3.07 %

CQT /USDT

0.1583

1.27 %

ZEN /USDT

10.783

-2.86 %

CFG /USDT

0.2864

0.98 %

POKT /USDT

0.0498

-0.59 %

DF /USDT

0.0680

-3.54 %

SFUND /USDT

1.1450

2.69 %

GST /USDT

0.020612

-1.35 %

SWP /USDT

0.002027

25.58 %

DEVT /USDT

0.00327

0.00 %

KLV /USDT

0.00852

-1.73 %

COTI /USDT

0.07934

-1.78 %

VXT /USDT

0.018507

-0.88 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000013225

-6.64 %

OSMO /USDT

0.8044

-0.48 %

REN /USDT

0.10279

-6.19 %

ONSTON /USDT

0.00821

-2.02 %

RJV /USDT

0.060106

-7.97 %

SNX /USDT

2.5479

-0.72 %

CULT /USDT

0.000006653

-1.21 %

DKS /USDT

0.002226

-5.55 %

BOSON /USDT

0.2199

0.18 %

CORE /USDT

1.6957

-1.10 %

ATD /USDT

0.1814

-2.47 %

XCAD /USDT

1.75663

-1.84 %

MC /USDT

0.29354

1.61 %

SOLO /USDT

0.16128

0.19 %

DUSK /USDT

0.1775

-1.27 %

LINA /USDT

0.0111144

-3.75 %

REAP /USDT

0.01765

-0.78 %

BNX /USDT

0.5773

3.03 %

WAVES /USDT

2.132

0.32 %

BSV /USDT

36.096

0.13 %

SONAR /USDT

0.01189

-24.02 %

HELLO /USDT

0.037437

-8.08 %

HNT /USDT

1.3539

-1.66 %

BOA /USDT

0.027700

0.50 %

REDTOKEN /USDT

0.000802

-1.95 %

RITE /USDT

0.0019102

1.98 %

DARK /USDT

0.029128

-1.77 %

RUNE /USDT

1.4753

0.99 %

SC /USDT

0.004175

1.16 %

DEBT /USDT

16.303

-1.93 %

DENT /USDT

0.00110622

-0.90 %

CRF /USDT

0.002125

-4.58 %

AAVE /USDT

74.13

-0.37 %

RFOX /USDT

0.013944

-2.53 %

TIMECHRONO /USDT

40.169

1.73 %

DAO /USDT

1.55110

0.30 %

TIDAL /USDT

0.00032535

0.66 %

EJS /USDT

0.004833

-1.48 %

OMG /USDT

1.5460

-2.06 %

AIRTNT /USDT

0.000660

2.64 %

VADER /USDT

0.000061

27.08 %

CTC /USDT

0.3632

3.97 %

XTAG /USDT

0.02918

0.24 %

MDF /USDT

0.001078

-16.56 %

CAKE /USDT

3.7811

1.86 %

VEMP /USDT

0.01335

1.67 %

GLQ /USDT

0.0100653

0.42 %

FIU /USDT

0.002626

0.61 %

BLZ /USDT

0.085486

-1.78 %

METALDR /USDT

0.0007721

-6.04 %

NUM /USDT

0.047830

-1.17 %

FEG /USDT

0.0006412

-4.45 %

VET /USDT

0.02355

0.17 %

WAR /USDT

0.008113

20.37 %

BUY /USDT

0.020053

-0.06 %

HOD /USDT

0.00543

3.62 %

AKITA /USDT

0.00000021700

3.11 %

PHB /USDT

1.134024

-2.28 %

IRIS /USDT

0.03286

-2.57 %

MLT /USDT

0.11427

-2.29 %

GAME /USDT

0.03862

-2.22 %

KISHU /USDT

0.0000000005311

1.35 %

PUSH /USDT

0.36495

-2.01 %

CELL /USDT

0.3286

5.82 %

BVT /USDT

0.017781

-9.53 %

DBC /USDT

0.0048584

-3.11 %

BEL /USDT

0.62489

-0.76 %

WOZX /USDT

0.047970

-1.24 %

PERL /USDT

0.031980

-2.88 %

FCON /USDT

0.0000891

2.64 %

CHNG /USDT

0.11183

8.73 %

HECH /USDT

0.05405

-0.42 %

NOS /USDT

0.01715

0.11 %

ONE /USDT

0.020688

-1.96 %

ABBC /USDT

0.082232

0.03 %

GMX /USDT

75.328

-1.11 %

POLC /USDT

0.028322

-3.94 %

MTL /USDT

1.26676

-2.40 %

RVN /USDT

0.02665

2.14 %

PENDLE /USDT

0.37719

6.60 %

RAY /USDT

0.26084

9.87 %

POP /USDT

0.000001282

-6.35 %

PYM /USDT

0.0016251

-0.06 %

EGLD /USDT

42.646

-0.95 %

RLY /USDT

0.013180

2.71 %

LBLOCK /USDT

0.0002394

34.34 %

WAXL /USDT

0.60944

0.86 %

WNCG /USDT

0.11449

-1.31 %

LABS /USDT

0.00108399

-1.36 %

GAL /USDT

1.8008

0.41 %

CWEB /USDT

0.021872

3.91 %

CPOOL /USDT

0.03771

-0.71 %

VP /USDT

6.471

-0.47 %

FIN /USDT

0.0011323

-0.15 %

ZODI /USDT

0.00052

10.63 %

DCRN /USDT

0.2422

4.93 %

BDP /USDT

0.20712

-2.66 %

CELR /USDT

0.022165

-6.38 %

GOV /USDT

0.007492

-10.13 %

KIN /USDT

0.00000641

4.56 %

DYP /USDT

0.10844

-1.40 %

ORT /USDT

0.017874

6.73 %

CRU /USDT

1.26420

-0.39 %

FIS /USDT

0.55168

-2.71 %

DREP /USDT

0.4751

2.41 %

ONG /USDT

0.3026

1.68 %

LIME /USDT

0.010749

-4.58 %

ESG /USDT

0.63027

-3.09 %

REALM /USDT

0.01336

-5.38 %

ARV /USDT

0.00007714

-2.49 %

LIT /USDT

1.09035

-1.48 %

NAOS /USDT

0.040681

-12.36 %

MGKL /USDT

0.00000106517

-6.82 %

DOGGO /USDT

0.000000003941

-0.95 %

CHAMP /USDT

0.027698

-4.78 %

WOO /USDT

0.21755

-2.17 %

AXS /USDT

8.421

-0.07 %

TWT /USDT

1.1924

0.00 %

REELT /USDT

0.017140

0.96 %

ONT /USDT

0.2413

0.45 %

MNW /USDT

1.8327

-2.18 %

STORJ /USDT

0.3931

-4.49 %

BBANK /USDT

0.005817

7.52 %

COREUM /USDT

0.27650

4.58 %

NEXO /USDT

0.6722

-4.42 %

ZAM /USDT

0.002615

3.64 %

GLMR /USDT

0.37939

-1.71 %

MHUNT /USDT

0.01000

-1.38 %

XTZ /USDT

1.1254

-0.32 %

HIBS /USDT

0.0002813

-1.40 %

LEVER /USDT

0.0021366

0.21 %

MOB /USDT

1.4259

-2.80 %

NBS /USDT

0.000437

-0.45 %

MSWAP /USDT

0.0003351

-5.31 %

FREE /USDT

0.00000017271

1.19 %

WRT /USDT

0.16815

-4.62 %

IMPT /USDT

0.0079026

-2.50 %

IOTA /USDT

0.2276

0.57 %

MESA /USDT

0.002879

-0.17 %

RSS3 /USDT

0.17899

-0.06 %

METAX /USDT

0.0934

-3.01 %

KZEN /USDT

0.016039

4.42 %

GARI /USDT

0.05112

1.20 %

HE /USDT

0.002723

6.32 %

LUFFY /USDT

0.0001295

10.21 %

CANTO /USDT

0.29002

-0.21 %

LOCG /USDT

0.01958

-1.95 %

ELT /USDT

0.043293

7.59 %

WWY /USDT

0.006900

-3.63 %

MOVR /USDT

8.3283

-1.43 %

LGX /USDT

0.006951

-0.57 %

EGAME /USDT

0.000117851

2.42 %

NEO /USDT

12.33

-1.98 %

MLK /USDT

0.28226

0.36 %

CERE /USDT

0.0055847

-3.92 %

CHESS /USDT

0.2686

-3.65 %

PLCU /USDT

172.56

-1.52 %

ENJ /USDT

0.41297

-0.04 %

BICO /USDT

0.38336

-1.66 %

LIKE /USDT

0.00541

-9.22 %

SPELLFIRE /USDT

0.001240

-3.72 %

CELO /USDT

0.65774

-5.51 %

CVTX /USDT

0.138883

-0.49 %

CELT /USDT

0.000180

-4.76 %

STND /USDT

0.031169

6.54 %

METAL /USDT

0.0484

-0.61 %

DDOS /USDT

0.0468

30.72 %

MKR /USDT

686.48

-0.85 %

CREDIT /USDT

0.0073186

7.40 %

NVG /USDT

0.0957

-2.04 %

WAM /USDT

0.005246

-1.22 %

SNT /USDT

0.02867

-7.00 %

YFDAI /USDT

211.594

-1.14 %

XEM /USDT

0.041374

3.10 %

SD /USDT

1.1233

-4.18 %

WLKN /USDT

0.047794

1.46 %

PSTAKE /USDT

0.10099

6.21 %

PIP /USDT

0.10566

-6.97 %

PBX /USDT

0.001635

-3.48 %

HERA /USDT

0.006436

13.95 %

STEPG /USDT

0.0004561

22.77 %

ACA /USDT

0.09977

-1.37 %

UFI /USDT

0.03010

-1.92 %

WATT /USDT

0.01428

-10.13 %

KLO /USDT

0.009647

-2.53 %

ORAI /USDT

4.1163

-4.55 %

TDROP /USDT

0.004033

-1.05 %

HSF /USDT

0.7447

-1.14 %

POPK /USDT

0.008749

3.50 %

SPO /USDT

0.00165345

12.23 %

GOB /USDT

0.003957

-3.51 %

TORN /USDT

6.9597

1.83 %

OKB /USDT

41.733

-0.57 %

BONDLY /USDT

0.005892

-0.79 %

HADES /USDT

0.8211

-4.54 %

GITCOIN /USDT

1.8349

-2.28 %

MEAN /USDT

0.02047

0.44 %

BBF /USDT

0.223

-2.62 %

IAG /USDT

0.009477

1.14 %

KNIGHT /USDT

0.009120

2.93 %

OGN /USDT

0.1199

-0.99 %

GENS /USDT

0.001381

5.58 %

MXC /USDT

0.019477

0.45 %

SUPE /USDT

0.0134

3.07 %

CHR /USDT

0.17236

5.89 %

EUL /USDT

3.5361

0.59 %

QNT /USDT

125.949

0.33 %

SHILL /USDT

0.016510

0.34 %

LAZIO /USDT

2.6963

-2.38 %

EWT /USDT

3.3202

-0.98 %

OOKI /USDT

0.0039971

0.35 %

LPT /USDT

7.001

-2.81 %

ADS /USDT

0.1593

-1.05 %

AIOZ /USDT

0.029309

2.87 %

PERC /USDT

0.1736

-7.06 %

FRR /USDT

0.00012

0.00 %

TARA /USDT

0.001697

0.00 %

LOKA /USDT

0.49089

-1.45 %

AAA /USDT

0.000007961

27.82 %

DES /USDT

0.0015194

-1.88 %

LEASH /USDT

393.78

0.01 %

RNDX /USDT

0.000135

-2.17 %

UBXS /USDT

0.036616

12.20 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008973

-2.45 %

UOS /USDT

0.2446

-0.81 %

XPRT /USDT

0.3536

-0.05 %

PRMX /USDT

0.0036719

-4.47 %

ILV /USDT

59.67

-0.76 %

KSM /USDT

33.701

-3.20 %

SFG /USDT

0.008130

18.89 %

DFL /USDT

0.002863

6.62 %

CEL /USDT

0.37808

5.83 %

SENATE /USDT

0.057900

-3.44 %

XYO /USDT

0.005317

1.37 %

XPR /USDT

0.001478

-1.53 %

KUBE /USDT

0.008872

0.00 %

ATM /USDT

2.8085

-2.83 %

TLM /USDT

0.020120

-1.11 %

STOS /USDT

0.56184

1.70 %

CITY /USDT

4.4954

-1.00 %

FXS /USDT

8.805

-1.16 %

SDN /USDT

0.36778

-0.40 %

BAND /USDT

1.8207

-3.83 %

AART /USDT

0.001712

-1.32 %

TOMO /USDT

0.6079

-2.01 %

ATA /USDT

0.16160

-2.80 %

MONS /USDT

0.014206

0.10 %

IOST /USDT

0.010989

0.44 %

BSCPAD /USDT

0.1820

1.78 %

VELA /USDT

4.8607

-5.00 %

ZLW /USDT

0.034495

-1.75 %

DEGO /USDT

2.0608

-3.64 %

REI /USDT

0.03160

0.06 %

BAJU /USDT

0.076434

-2.68 %

URUS /USDT

17.802

-1.87 %

WZRD /USDT

0.00378

0.53 %

DCR /USDT

19.992

-1.04 %

O3 /USDT

0.0674

4.17 %

WNXM /USDT

25.5803

-1.88 %

TAMA /USDT

0.011364

-5.86 %

TWITFI /USDT

0.0004986

-6.33 %

ZCX /USDT

0.08299

-3.17 %

SWFTC /USDT

0.0012714

17.76 %

MILO /USDT

0.000000018809

-1.00 %

NBP /USDT

0.000097895

16.17 %

FLM /USDT

0.098476

-0.30 %

MTS /USDT

0.005767

-1.75 %

UMEE /USDT

0.00635

-4.51 %

EFI /USDT

0.07559

-2.14 %

IBFK /USDT

0.7585

-21.38 %

UFT /USDT

0.4069

-1.06 %

HTR /USDT

0.08485

-0.52 %

KAVA /USDT

0.8704

-1.94 %

EMPIRE /USDT

0.0017096

-9.08 %

VLX /USDT

0.01974

1.33 %

SAITAMA /USDT

0.0018033

-1.29 %

ZKS /USDT

0.061773

-0.67 %

PVU /USDT

0.025024

-9.95 %

CLV /USDT

0.06221

-1.98 %

BTG /USDT

15.1268

0.17 %

ROOBEE /USDT

0.000815

-0.48 %

TON /USDT

2.2652

1.67 %

LOA /USDT

0.00256

-15.78 %

IOI /USDT

0.1503

2.52 %

SRT /USDT

0.000078

-2.50 %

BAKE /USDT

0.19309

-1.64 %

ARTEM /USDT

0.001395

-3.99 %

KT /USDT

0.003318

-10.97 %

STBU /USDT

0.020081

-8.71 %

CIRUS /USDT

0.080810

5.00 %

WILD /USDT

0.3906

-1.28 %

METO /USDT

0.001339

4.52 %

ORBR /USDT

2.2786

-9.01 %

AFC /USDT

3.0787

-2.44 %

STRM /USDT

0.01227

1.82 %

RLC /USDT

1.7003

-2.51 %

JAM /USDT

0.0023666

-2.19 %

WAXP /USDT

0.071584

-0.36 %

CRTS /USDT

0.0002445

2.00 %

GZONE /USDT

0.036102

9.46 %

HAO /USDT

0.004542

1.04 %

NKN /USDT

0.107180

-0.98 %

AQDC /USDT

0.00394

-4.36 %

LIFE /USDT

0.00032046

-2.36 %

AUCTION /USDT

5.6016

-1.88 %

BAMBOO /USDT

0.037008

25.44 %

EQ /USDT

0.0010360

-0.29 %

VTHO /USDT

0.0013562

-1.14 %

FSN /USDT

0.3909

7.00 %

GEAR /USDT

0.012830

-9.92 %

NYM /USDT

0.23383

-3.22 %

QLC /USDT

0.0805184

0.78 %

FLY /USDT

0.0012645

-1.02 %

AAG /USDT

0.00627

0.32 %

NXD /USDT

0.000573

-3.04 %

MBOX /USDT

0.47740

0.42 %

ADX /USDT

0.1869

-3.51 %

HORD /USDT

0.04856

-1.52 %

SOV /USDT

0.82566

-0.10 %

PDEX /USDT

1.7530

1.20 %

XOR /USDT

3.309

2.12 %

SKRT /USDT

0.0011549

-1.86 %

MBX /USDT

2.7022

0.28 %

WOOP /USDT

0.011729

-3.75 %

EZ /USDT

0.07225

-6.39 %

AERGO /USDT

0.13275

0.74 %

DIA /USDT

0.36688

-2.21 %

MPH /USDT

0.019371

-0.77 %

PLSPAD /USDT

0.0093203

-3.44 %

SLIM /USDT

0.0499

-0.79 %

POLK /USDT

0.04680

-6.36 %

BRKL /USDT

0.022650

22.40 %

SOUL /USDT

0.18132

1.73 %

CVC /USDT

0.10922

-0.65 %

PHTR /USDT

0.029342

0.39 %

OUSD /USDT

0.99992

0.07 %

TFUEL /USDT

0.05501

-1.55 %

EPK /USDT

0.015057

-0.21 %

VELODROME /USDT

0.14213

-5.11 %

ETHF /USDT

0.2710

-3.17 %

PIT /USDT

0.0000000005320

1.66 %

1EARTH /USDT

0.0025937

-1.41 %

REEF /USDT

0.0027817

1.09 %

QKC /USDT

0.010965

0.25 %

ODDZ /USDT

0.02005

-0.44 %

FIRE /USDT

0.0126430

-8.62 %

LIQUIDUS /USDT

0.1467

-0.94 %

XWG /USDT

0.0011064

0.09 %

ORBS /USDT

0.032306

0.61 %

ATEAM /USDT

2.382

3.02 %

TKO /USDT

0.34473

2.82 %

WOOF /USDT

0.0008306

-0.13 %

BSW /USDT

0.18525

-0.49 %

CTK /USDT

0.82543

-1.82 %

UNO /USDT

0.06736

0.62 %

COMP /USDT

43.371

-0.22 %

FRONT /USDT

0.23852

-0.35 %

IDEA /USDT

0.01007

-2.32 %

ARES /USDT

0.0012851

-2.33 %

LTO /USDT

0.107766

-3.68 %

COS /USDT

0.006796

-1.83 %

OMI /USDT

0.0007834

0.56 %

FIDA /USDT

0.40628

-1.24 %

OLE /USDT

0.023002

-7.39 %

LSK /USDT

1.1113

1.34 %

GNO /USDT

112.36

-1.88 %

RARE /USDT

0.11972

1.18 %

ARPA /USDT

0.04139

-0.74 %

ENS /USDT

13.484

-0.29 %

KLAY /USDT

0.2288

-0.95 %

AMP /USDT

0.003740

-1.24 %

NIM /USDT

0.0014407

3.96 %

IHC /USDT

0.00005408

4.44 %

KAR /USDT

0.1485

-1.98 %

BNC /USDT

0.27801

0.71 %

SNK /USDT

0.01280

0.94 %

FORTH /USDT

3.6212

5.74 %

PAF /USDT

0.0003921

-2.04 %

CTSI /USDT

0.1442

-1.56 %

PINE /USDT

0.18185

-2.03 %

ELA /USDT

1.18248

2.01 %

ICE /USDT

1.40804

41.53 %

DRGN /USDT

0.00749

10.63 %

MTRG /USDT

2.8841

-2.30 %

ERN /USDT

1.85887

-0.27 %

IDEX /USDT

0.05349

-2.19 %

REVU /USDT

0.02370

-1.49 %

VEGA /USDT

1.2451

-0.78 %

LOVELY /USDT

0.000000071851

1.38 %

DOME /USDT

0.001157

-1.86 %

BTS /USDT

0.011577

0.19 %

XCUR /USDT

0.05568

8.94 %

NSBT /USDT

2.395

-3.03 %

SCY /USDT

0.00013831

2.23 %

CNAME /USDT

0.000619

-1.58 %

10SET /USDT

0.5030

0.39 %

VEE /USDT

0.00015553

2.92 %

PRT /USDT

0.00284333

-20.44 %

CREAM /USDT

13.922

-1.76 %

SLG /USDT

0.010895

-7.65 %

XVG /USDT

0.0026511

-2.31 %

ULU /USDT

33.3710

-1.30 %

HOTCROSS /USDT

0.00525

0.57 %

QTC /USDT

0.6716

-3.06 %

SCRT /USDT

0.6758

-0.88 %

PERP /USDT

0.82854

-3.06 %

PPAD /USDT

0.00264

-4.34 %

MCRN /USDT

0.08680

-3.58 %

POND /USDT

0.0098341

-2.22 %

PHA /USDT

0.1447

-0.68 %

HIVE /USDT

0.4088

-2.17 %

BITCI /USDT

0.0058858

-2.65 %

METAG /USDT

0.0003093

7.62 %

LSS /USDT

0.18451

-0.79 %

SHFT /USDT

0.006758

1.04 %

LAT /USDT

0.01526

-2.98 %

BOBA /USDT

0.22872

-0.21 %

ALU /USDT

0.027475

4.10 %

SANTOS /USDT

4.3729

-1.40 %

RBN /USDT

0.2214

0.59 %

TVK /USDT

0.040284

-0.81 %

POLIS /USDT

0.2780

5.06 %

KONO /USDT

0.022120

-2.61 %

SANDWICH /USDT

0.001249

2.88 %

BEPRO /USDT

0.0013847

-8.87 %

SWAP /USDT

0.32150

-2.26 %

MNZ /USDT

0.0003702

1.09 %

LM /USDT

0.09169

-7.15 %

TAKI /USDT

0.005880

-2.04 %

SRG /USDT

0.010569

-6.40 %

SYS /USDT

0.16156

-2.55 %

ACE /USDT

0.00708

1.43 %

GQ /USDT

0.0068090

-0.35 %

NULS /USDT

0.2724

-2.54 %

PUNDIX /USDT

0.48317

-1.96 %

ELF /USDT

0.30022

-4.78 %

NRFB /USDT

0.00302

-3.82 %

SUPER /USDT

0.1314

-1.94 %

IOTX /USDT

0.026512

-1.42 %

CHER /USDT

0.010172

-7.18 %

HC /USDT

0.07989

-1.87 %

XPRESS /USDT

0.0651

-3.98 %

XEC /USDT

0.00003179

1.66 %

AME /USDT

0.0022735

16.10 %

NFTB /USDT

0.012385

-2.57 %

DHB /USDT

0.0006992

-0.37 %

MCRT /USDT

0.004040

17.95 %

WSG /USDT

0.0000000019714

-0.65 %

SIS /USDT

0.0922

-1.81 %

HAPI /USDT

15.4174

-2.22 %

REP /USDT

8.1330

0.05 %

PNG /USDT

0.043171

-1.44 %

DERI /USDT

0.02363

-5.25 %

ORION /USDT

0.001580

0.63 %

JUV /USDT

2.5845

-1.41 %

SUDO /USDT

0.8255

-6.85 %

NORD /USDT

0.18654

-5.09 %

TPT /USDT

0.0091673

-2.02 %

BTCST /USDT

0.6859

2.40 %

FRA /USDT

0.0029811

-0.09 %

KMA /USDT

0.0020254

-2.20 %

TT /USDT

0.004605

0.92 %

VR /USDT

0.00839

-1.17 %

ACX /USDT

0.06983

-2.48 %

UDO /USDT

0.006926

-2.69 %

DFA /USDT

0.04513

0.17 %

RARI /USDT

1.6315

0.10 %

DUNE /USDT

0.00044275

-7.77 %

VIDYX /USDT

0.0008844

5.11 %

NFTL /USDT

0.00676

-5.45 %

XPNET /USDT

0.006384

8.07 %

RDN /USDT

0.01358

2.49 %

YFI /USDT

8780.50

0.25 %

SWEAT /USDT

0.0098355

-5.24 %

TRVL /USDT

0.060697

-1.35 %

FER /USDT

0.029790

-0.86 %

SFI /USDT

48.036

5.06 %

DPR /USDT

0.00820

0.24 %

SKEB /USDT

0.0026204

-2.32 %

THALES /USDT

0.78542

7.62 %

NEBL /USDT

0.9524

-0.01 %

BERRY /USDT

0.0012104

-0.32 %

RIDE /USDT

0.0424

-0.46 %

CGG /USDT

0.0906

2.72 %

GHST /USDT

1.1052

-1.48 %

MATTER /USDT

0.12328

-2.95 %

MV /USDT

0.14230

-5.96 %

BENQI /USDT

0.009326

-0.16 %

DEUS /USDT

62.73

-3.08 %

THE /USDT

0.001756

0.11 %

CONV /USDT

0.0006278

-0.25 %

SAMO /USDT

0.0034681

0.72 %

NUX /USDT

0.013375

-1.68 %

RCN /USDT

0.0024078

2.42 %

ARRR /USDT

0.37017

-0.91 %

INSUR /USDT

0.08078

-5.27 %

WHALE /USDT

0.7095

-0.04 %

POLS /USDT

0.4291

0.82 %

WALV /USDT

0.045284

-4.49 %

DFYN /USDT

0.040358

0.15 %

CWAR /USDT

0.016661

3.20 %

KLAP /USDT

0.000375

-3.84 %

MATH /USDT

0.11435

0.17 %

XPLA /USDT

0.51573

-3.12 %

SLK /USDT

0.001860

2.31 %

TIP /USDT

0.01003

-1.37 %

WELL /USDT

0.0091722

3.73 %

MBS /USDT

0.049366

2.55 %

SHR /USDT

0.0024450

-0.62 %

HNS /USDT

0.030060

-0.77 %

GMAT /USDT

0.000118090

-6.73 %

KICKS /USDT

0.001551

0.51 %

FUN /USDT

0.0064302

-0.52 %

BADGER /USDT

2.8299

0.59 %

ORN /USDT

0.9169

-1.36 %

DATA /USDT

0.03797

-2.54 %

SKU /USDT

0.00879

4.02 %

OXT /USDT

0.08787

-1.33 %

XETA /USDT

0.044018

1.90 %

ING /USDT

0.0009344

-2.10 %

SNM /USDT

0.7185

-0.85 %

GF /USDT

0.0827

-2.82 %

CRAFT /USDT

0.009619

-6.52 %

CUDOS /USDT

0.00239

-4.01 %

BOND /USDT

4.2181

1.88 %

BABY /USDT

0.02350

2.53 %

MQL /USDT

0.001121

2.28 %

KUB /USDT

1.7130

-0.19 %

UNN /USDT

0.00051084

10.39 %

CRYPTOFI /USDT

0.0000002401

-1.59 %

QUICK /USDT

89.871

-3.36 %

FALCONS /USDT

0.0044594

3.18 %

TEDDY /USDT

0.00000048647

1.48 %

MOOV /USDT

0.006370

-3.01 %

REQ /USDT

0.09635

-1.79 %

P00LS /USDT

0.09553

-0.22 %

RENA /USDT

0.002274

-4.61 %

OOE /USDT

0.022894

-3.09 %

BTM /USDT

0.020658

0.75 %

DFI /USDT

0.52999

-2.91 %

VRT /USDT

0.00042858

-0.89 %

ALPHA /USDT

0.10943

-2.04 %

K21 /USDT

0.4291

-4.60 %

SN /USDT

0.196094

5.22 %

PSP /USDT

0.053544

-1.84 %

DILI /USDT

0.000071450

0.71 %

ALCX /USDT

20.606

-1.67 %

PRIDE /USDT

0.00206

-13.08 %

ATOLO /USDT

0.005981

-4.08 %

XMON /USDT

2817.53

-1.35 %

RATIO /USDT

0.0177

-10.15 %

ALPA /USDT

0.037601

5.30 %

DX /USDT

0.00037441

-7.08 %

DOMI /USDT

0.00588

3.52 %

MTV /USDT

0.0011873

-0.70 %

WSIENNA /USDT

0.47124

0.48 %

VATRENI /USDT

0.3530

17.00 %

CWS /USDT

0.47111

4.89 %

B3X /USDT

0.001377

-7.83 %

SOLR /USDT

0.0391

5.10 %

ALICE /USDT

1.5638

-0.49 %

DLC /USDT

0.130415

-0.19 %