• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
 • Cài đặt tùy chọn
  Màu sắc tăng giảm
  Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
BTC_USDT

BTC/USDT

50819.60
Giá chỉ số 50809.69
Giá đánh dấu 50818.74
Thay đổi 24h -1.25%
Lượng nắm giữ 140038311
Tỷ lệ phí 0.0001
24HGiá cao nhất:/Giá thấp nhất 51559.8/50518.7
KLGD 24 giờ 516346726
Hạn mức rủi ro
BTC/USDT50819.60%
10s 1m 3m 5m 30m 1h 1d
15m
kline_bars
kline_candles
kline_hollow
kline_heikin
kline_line
kline_area
 • MA
 • EMA
 • Volume
 • MACD
 • KDJ
 • BOLL
 • TD Sequential
 • RSI-S-I
 • Stochastic
 • S-RSI
 • SMI
 • TRIX
 • PO
 • PC
 • PVT
 • CC
 • KO
 • NV
 • KST
 • DM
 • Momentum
 • AO
 • HV
 • Rate
 • CCI
 • Balance
 • Williams
 • BBW
 • ADI
 • C-RSI
 • VO
 • ASI
 • VI
 • MI
 • CZ
 • CI
 • A/D
 • RVI
 • TSI
 • ATR
 • EOM
 • A/D
 • UO
 • OBV
 • Elder's
 • CMF
 • CO
 • FT
 • MF
 • CMO
 • Aroon
 • DPO
Sổ lệnh
最新成交
L
50%
50%
S
Giá
Số lượng(USDT)
Tất cả(USDT)
50819.60
Cross
100X
Lệnh giá giới hạn
Giá thị trường
Có điều kiện
Giá USDT
Số lượng
Khả dụng
0.000 USDT
Max (Long) 0.000USDT
Tiền ký quỹ 0
Max (Short) 0.000USDT
Tiền ký quỹ 0
 • Vị thế[0]
 • Lịch sử đóng
 • Lệnh chờ khớp[0]
 • Lịch sử lệnh
 • Lịch sử giao dịch
 • Lịch sử giao dịch
Đóng toàn bộ
Hợp đồng
Số lượng
Giá trị tài khoản
Giá mở vị thế
Giá đánh dấu
Giá giải chấp
Tiền ký quỹ
PNL chưa thực hiện(ROE)
PNL đã thực hiện
Reduce/close position/Đảo ngược
ADL
Tự động giảm vị thế
Tài sản trong tài khoản
Nạp
Chuyển đổi
Chuyển tiền
Tài sản trong ví
0
Tài khoản hợp nhấ
0.00 USDT
PNL chưa thực hiện
0.00 USDT
Lũy kế PNL đã thực hiện
0.00 USDT
Thế chấp chéo