• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Spot
Futures
Loan
USDT-M
USD-M
BTC-M
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

BTC /USDT

28324.1

-0.27 %

ETH /USDT

1816.14

-0.55 %

ARB /USDT

1.27570

-4.90 %

ID /USDT

0.485306

-1.71 %

DOGE /USDT

0.081776

7.30 %

LQTY /USDT

2.2714

2.14 %

CFX /USDT

0.386352

-5.77 %

USDC /USDT

0.9992

0.00 %

FLOKI /USDT

0.0000359099

7.73 %

SHIB /USDT

0.0000110957

2.68 %

BLUR /USDT

0.6264

-1.84 %

FIL /USDT

5.7004

0.79 %

XEN /USDT

0.00000264

25.71 %

LTC /USDT

93.64

0.26 %

MAGIC /USDT

1.43403

-1.88 %

VGX /USDT

0.34625

0.17 %

TOMI /USDT

2.07248

-0.58 %

KAS /USDT

0.041020

15.98 %

FTM /USDT

0.46919

0.91 %

VOLT /USDT

0.0000013206

-1.90 %

TRX /USDT

0.06583

-1.21 %

OAX /USDT

0.312251

-3.87 %

AGIX /USDT

0.41744

-2.54 %

DOT /USDT

6.3404

1.05 %

TEM /USDT

0.05016

-7.47 %

SXP /USDT

0.66607

9.54 %

XDB /USDT

0.0013966

-7.78 %

APT /USDT

12.3310

9.98 %

RDNT /USDT

0.35023

-6.84 %

VRA /USDT

0.0065106

6.24 %

HBAR /USDT

0.074413

5.76 %

ETC /USDT

20.863

1.38 %

XRD /USDT

0.043379

3.29 %

DZOO /USDT

0.0288143

-7.60 %

MASK /USDT

5.99901

-1.01 %

AGLA /USDT

0.07481

-1.51 %

ASTRA /USDT

0.33835

2.75 %

ADA /USDT

0.38323

-1.60 %

SOL /USDT

20.979

-0.40 %

SQUAD /USDT

0.018921

1.99 %

CSIX /USDT

0.051380

-2.87 %

HAI /USDT

0.03899

-0.15 %

LINK /USDT

7.4324

-1.26 %

GNS /USDT

7.3842

-2.40 %

SUN /USDT

0.0064985

-0.66 %

LUNC /USDT

0.00012515

-0.14 %

BNB /USDT

314.74

0.20 %

STX /USDT

0.92319

2.94 %

GALA /USDT

0.041226

0.56 %

HOOK /USDT

1.81456

-1.60 %

DODO /USDT

0.177294

-0.96 %

BTT /USDT

0.0000006282

-1.10 %

DYDX /USDT

2.4672

0.40 %

ACS /USDT

0.00797984

-0.45 %

OP /USDT

2.3078

1.41 %

ATOM /USDT

11.4972

3.17 %

EOS /USDT

1.1979

-0.05 %

APE /USDT

4.3557

2.73 %

KEY /USDT

0.0093215

-3.24 %

RNDR /USDT

1.3220

-1.07 %

MINA /USDT

0.76500

0.50 %

NFT /USDT

0.00000038205

0.04 %

ZMT /USDT

0.094509

130.79 %

INJ /USDT

4.9860

4.75 %

DC /USDT

0.0012727

18.00 %

SYN /USDT

0.8884

-2.87 %

HFT /USDT

0.58870

-1.71 %

SDAO /USDT

0.6016

-2.84 %

CARE /USDT

0.002464

-7.92 %

VINU /USDT

0.00000001297

-2.70 %

1INCH /USDT

0.52726

-3.44 %

FLR /USDT

0.035270

0.60 %

SMART /USDT

1.0476

-1.79 %

SCLP /USDT

0.25116

-0.79 %

ZIL /USDT

0.031325

5.31 %

ACH /USDT

0.034365

-1.59 %

LUNA /USDT

1.2898

0.27 %

GPT /USDT

0.0831904

0.28 %

EVER /USDT

0.075769

-2.21 %

RACA /USDT

0.00019667

2.17 %

STIK /USDT

1.30949

8.09 %

SPA /USDT

0.005181

-1.01 %

VELO /USDT

0.006892

-0.99 %

AVAX /USDT

17.709

0.36 %

GRV /USDT

0.66613

3.96 %

USDD /USDT

0.98974

-0.06 %

STORE /USDT

0.032685

0.01 %

WEMIX /USDT

1.3815

-0.55 %

SRM /USDT

0.22963

5.42 %

JASMY /USDT

0.0051040

0.03 %

HIGH /USDT

2.1453

-2.08 %

ANKR /USDT

0.03603

-5.18 %

DHX /USDT

3.8999

3.73 %

FLUX /USDT

0.61106

-0.36 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000025357

-3.63 %

BONE /USDT

1.1234

5.77 %

WBT /USDT

5.333

-0.11 %

GMM /USDT

0.00144875

-2.05 %

GFT /USDT

0.048225

-0.27 %

XLM /USDT

0.109625

0.99 %

SOS /USDT

0.00000011664

-3.08 %

ASTR /USDT

0.063214

-1.07 %

CHO /USDT

0.61202

-0.54 %

IGU /USDT

0.06653

-5.33 %

PAW /USDT

0.0000000353165

3.93 %

DAG /USDT

0.04480

-14.24 %

BRISE /USDT

0.00000045397

-2.31 %

FET /USDT

0.36106

-0.96 %

PYR /USDT

3.8255

5.38 %

UNI /USDT

6.0217

-2.41 %

FDT /USDT

0.05101

-0.93 %

SSV /USDT

37.5564

0.52 %

MANA /USDT

0.61557

4.60 %

HAM /USDT

0.0000000033081

0.93 %

CSPR /USDT

0.038997

-2.26 %

SLP /USDT

0.0027858

-3.58 %

MCG /USDT

0.10880

6.07 %

HOT /USDT

0.002023

-1.41 %

VAI /USDT

0.098110

-3.54 %

MPI /USDT

0.0037904

-2.34 %

NEAR /USDT

2.0049

1.77 %

TRADE /USDT

0.19925

71.14 %

GMT /USDT

0.39021

-0.26 %

UNDEAD /USDT

0.21491

0.36 %

NOM /USDT

0.89185

-4.85 %

LDO /USDT

2.3955

-0.12 %

MOTG /USDT

0.43010

-0.14 %

OPUL /USDT

0.159600

0.43 %

METIS /USDT

25.422

3.08 %

VOXEL /USDT

0.24274

-0.21 %

KON /USDT

0.08498

0.11 %

CKB /USDT

0.0048018

-1.74 %

AOG /USDT

0.01592

-1.36 %

CTI /USDT

0.034716

1.97 %

MMPRO /USDT

0.24591

-1.50 %

XCN /USDT

0.004082

-0.56 %

PEOPLE /USDT

0.023576

2.62 %

ALGO /USDT

0.22105

-0.31 %

SPUME /USDT

0.061499

132.44 %

KDA /USDT

0.99971

1.41 %

DMTR /USDT

0.0416151

1.65 %

QRDO /USDT

0.10059

-0.28 %

NVIR /USDT

0.052724

-2.48 %

POLYX /USDT

0.1667

-2.05 %

OAS /USDT

0.085763

3.53 %

ETHW /USDT

3.4531

1.53 %

WIN /USDT

0.00008793

-1.33 %

FTT /USDT

1.3226

-0.10 %

BDX /USDT

0.055310

-0.19 %

LRC /USDT

0.36843

3.14 %

BONK /USDT

0.0000006549

-2.99 %

GRT /USDT

0.141736

-0.84 %

ICP /USDT

5.1939

1.63 %

MDT /USDT

0.06182

-1.65 %

SUSHI /USDT

1.0907

-0.62 %

IMX /USDT

1.09466

-1.92 %

DIO /USDT

0.00564

10.15 %

OCEAN /USDT

0.35520

0.75 %

GRAIL /USDT

2803.44

-6.40 %

CRV /USDT

0.9207

-0.55 %

PROM /USDT

4.7693

-2.45 %

CHZ /USDT

0.12136

0.88 %

C98 /USDT

0.27496

-2.09 %

ATLAS /USDT

0.0032862

-0.12 %

CEEK /USDT

0.08547

-0.10 %

SIN /USDT

0.005995

-1.28 %

SAND /USDT

0.6349

0.95 %

XCH /USDT

38.204

-1.36 %

HIFI /USDT

0.42175

0.56 %

FITFI /USDT

0.01321

-1.04 %

NMT /USDT

0.0092779

50.96 %

COCOS /USDT

1.6146

-1.38 %

FEAR /USDT

0.14925

-3.80 %

GOAL /USDT

0.1938

-7.67 %

OGV /USDT

0.007463

16.68 %

ICX /USDT

0.2854

-2.59 %

AURORA /USDT

0.1847

-0.75 %

MATIC /USDT

1.11625

0.89 %

ELON /USDT

0.00000033378

2.17 %

TLOS /USDT

0.16661

-0.01 %

HT /USDT

3.6634

-0.02 %

LOOKS /USDT

0.14647

-3.43 %

CRPT /USDT

0.09935

-2.23 %

BS /USDT

0.39210

-1.83 %

STARL /USDT

0.000002849

6.46 %

XDC /USDT

0.042614

-0.58 %

USTC /USDT

0.021625

0.40 %

RIF /USDT

0.144818

1.57 %

ROUTE /USDT

2.4347

-2.49 %

GT /USDT

5.0801

-1.53 %

T /USDT

0.03816

-7.95 %

BBC /USDT

0.014103

-0.98 %

RPL /USDT

44.567

-0.21 %

OPTIMUS /USDT

0.34397

-11.11 %

SEELE /USDT

0.003508

-1.73 %

YGG /USDT

0.26047

0.45 %

JST /USDT

0.02720

-0.69 %

KING /USDT

0.012369

2.07 %

D2T /USDT

0.027215

-1.75 %

TROY /USDT

0.003621

2.05 %

QTUM /USDT

3.121

0.97 %

MAN /USDT

0.0376308

-1.73 %

WING /USDT

6.9869

9.52 %

AZERO /USDT

1.5149

1.50 %

JOE /USDT

0.61731

3.52 %

FRM /USDT

0.05578

3.20 %

ALI /USDT

0.035839

3.87 %

PIAS /USDT

0.00910

-0.43 %

XCV /USDT

0.004105

3.89 %

ZEC /USDT

37.76

-0.50 %

BNX /USDT

0.6156

12.11 %

CVP /USDT

0.46278

1.19 %

AR /USDT

8.716

0.64 %

BAT /USDT

0.2848

0.60 %

PRQ /USDT

0.1247

1.96 %

TRU /USDT

0.078216

-2.03 %

MDAO /USDT

0.29598

0.41 %

WIT /USDT

0.004241

3.18 %

SWP /USDT

0.001911

19.88 %

YFII /USDT

1105.01

0.08 %

ROSE /USDT

0.060226

-0.69 %

BCH /USDT

125.00

0.35 %

SKL /USDT

0.040600

-0.02 %

DASH /USDT

58.89

0.70 %

DERC /USDT

0.23118

-1.93 %

MDX /USDT

0.06797

-1.23 %

QUACK /USDT

0.0000000010315

0.77 %

OVO /USDT

0.161512

0.37 %

DSLA /USDT

0.00253136

-1.69 %

ISP /USDT

0.0010385

0.04 %

PRIMAL /USDT

0.0045311

-0.38 %

WSI /USDT

0.05923

3.96 %

SIDUS /USDT

0.0018698

0.84 %

OVR /USDT

0.2950

-0.90 %

DESO /USDT

13.0268

15.50 %

PBR /USDT

0.12228

-4.86 %

UFO /USDT

0.000001498

1.97 %

DANA /USDT

0.0054

22.72 %

WOM /USDT

0.024957

-0.39 %

MATCH /USDT

0.0000903

7.37 %

VP /USDT

6.529

-0.25 %

ASTO /USDT

0.044004

-0.26 %

ZBC /USDT

0.016764

-2.32 %

FNZ /USDT

0.004867

-1.99 %

STG /USDT

0.7289

-1.09 %

ANC /USDT

0.01869

-0.32 %

SWASH /USDT

0.02069

0.19 %

SNX /USDT

2.6415

4.82 %

FEVR /USDT

0.00056847

-0.95 %

RBC /USDT

0.022852

8.62 %

CQT /USDT

0.1568

1.29 %

FIO /USDT

0.03380

1.22 %

STRAX /USDT

0.58781

-5.31 %

CFG /USDT

0.2890

0.45 %

PSL /USDT

0.000448

-4.68 %

FTRB /USDT

0.005812

0.48 %

BLOK /USDT

0.0025754

4.19 %

GDT /USDT

0.0128

-14.66 %

CRO /USDT

0.069101

-0.17 %

BDP /USDT

0.20172

-3.57 %

ERG /USDT

1.4593

-2.23 %

PORTO /USDT

2.5511

-3.29 %

TSUKA /USDT

0.086225

-0.49 %

THETA /USDT

1.0706

0.86 %

ALPH /USDT

0.33580

3.15 %

STND /USDT

0.032027

10.98 %

SPELL /USDT

0.0008082

-3.84 %

COTI /USDT

0.07895

-1.42 %

ML /USDT

0.10441

-9.88 %

CHNG /USDT

0.11783

10.02 %

POKT /USDT

0.0500

-0.19 %

DEVT /USDT

0.00322

-0.30 %

SFUND /USDT

1.1433

2.75 %

HNT /USDT

1.3782

1.73 %

SGB /USDT

0.009289

-3.73 %

SQUIDGROW /USDT

0.000000012996

-6.72 %

VXT /USDT

0.018380

-0.82 %

DF /USDT

0.0685

-1.72 %

DUSK /USDT

0.1773

0.22 %

METAG /USDT

0.0003500

16.66 %

ZEN /USDT

10.842

0.17 %

POLC /USDT

0.027875

-3.27 %

RITE /USDT

0.0022680

17.81 %

ZRX /USDT

0.3036

-5.33 %

OSMO /USDT

0.8065

0.51 %

CULT /USDT

0.000006687

-0.43 %

REN /USDT

0.10284

-4.41 %

CTC /USDT

0.3616

3.61 %

SERO /USDT

0.02795

0.32 %

RJV /USDT

0.062700

-2.31 %

DKS /USDT

0.002204

-5.65 %

DARK /USDT

0.029144

-1.16 %

POP /USDT

0.000001233

-7.57 %

KIN /USDT

0.00000571

-15.02 %

SOLO /USDT

0.17177

8.55 %

KISHU /USDT

0.0000000005201

0.01 %

CORE /USDT

1.6962

-0.52 %

REAP /USDT

0.01766

-0.16 %

BOSON /USDT

0.2195

-3.68 %

GST /USDT

0.020800

0.26 %

DENT /USDT

0.00110898

1.26 %

BSV /USDT

36.062

0.16 %

HELLO /USDT

0.036366

-8.94 %

VADER /USDT

0.000062

21.56 %

KLV /USDT

0.00826

3.76 %

ATD /USDT

0.1809

-2.47 %

XTAG /USDT

0.02931

-1.01 %

ONSTON /USDT

0.00828

-1.31 %

CAKE /USDT

3.7817

2.08 %

TIDAL /USDT

0.00032211

-3.60 %

METALDR /USDT

0.0007793

-3.64 %

ABBC /USDT

0.084843

3.83 %

AAVE /USDT

73.88

-0.43 %

EJS /USDT

0.005054

3.94 %

AIRTNT /USDT

0.000614

-5.68 %

WAVES /USDT

2.131

0.42 %

VET /USDT

0.02348

1.16 %

DAO /USDT

1.54581

-0.12 %

CPOOL /USDT

0.03750

-0.29 %

REDTOKEN /USDT

0.000803

-0.37 %

DEBT /USDT

16.190

-1.46 %

RSR /USDT

0.0043678

0.35 %

METAL /USDT

0.0484

-0.41 %

WOZX /USDT

0.048369

0.88 %

FEG /USDT

0.0006570

-0.81 %

FIU /USDT

0.002625

-0.11 %

GLQ /USDT

0.0103856

3.62 %

BUY /USDT

0.020091

0.13 %

BOA /USDT

0.027678

-0.99 %

BEL /USDT

0.62727

0.89 %

RAY /USDT

0.25784

10.17 %

VEMP /USDT

0.01343

-1.25 %

PHB /USDT

1.133316

-2.79 %

XCAD /USDT

1.75943

-1.17 %

RUNE /USDT

1.4661

0.34 %

XEM /USDT

0.040982

1.52 %

AKITA /USDT

0.00000021138

0.40 %

COREUM /USDT

0.23615

-10.79 %

MLT /USDT

0.11315

1.93 %

DBC /USDT

0.0048061

-2.50 %

TIMECHRONO /USDT

39.535

0.89 %

PUSH /USDT

0.36669

0.29 %

ARV /USDT

0.00007717

-1.66 %

CELT /USDT

0.000192

1.05 %

RFOX /USDT

0.013901

-0.06 %

MDF /USDT

0.001071

-20.95 %

RVN /USDT

0.02652

3.11 %

BLZ /USDT

0.084991

-0.59 %

WAXL /USDT

0.60616

0.84 %

WRT /USDT

0.16755

-3.38 %

NOS /USDT

0.01714

0.11 %

LABS /USDT

0.00111208

-1.87 %

XYO /USDT

0.005276

1.07 %

OMG /USDT

1.5399

-1.07 %

CRF /USDT

0.002163

-14.87 %

GOV /USDT

0.007631

-4.88 %

DYP /USDT

0.10966

-0.49 %

NUM /USDT

0.047915

-0.32 %

WNCG /USDT

0.11242

-2.43 %

ORT /USDT

0.016993

3.85 %

GAME /USDT

0.03844

-2.65 %

ESG /USDT

0.62270

-2.37 %

EGAME /USDT

0.000117791

0.38 %

FIN /USDT

0.0011336

-2.36 %

ONE /USDT

0.020796

1.23 %

PERL /USDT

0.031540

-4.86 %

DCRN /USDT

0.2298

-8.19 %

ONG /USDT

0.3035

2.25 %

WOO /USDT

0.21807

1.16 %

HECH /USDT

0.05415

0.18 %

GMX /USDT

75.597

-0.05 %

AXS /USDT

8.502

1.75 %

NEXO /USDT

0.6693

-3.80 %

GLMR /USDT

0.37714

-1.01 %

DREP /USDT

0.4690

2.29 %

RNDX /USDT

0.000142

2.89 %

IRIS /USDT

0.03294

-1.22 %

AAA /USDT

0.000008136

30.55 %

ZAM /USDT

0.002612

3.89 %

CELR /USDT

0.022236

-2.87 %

FREE /USDT

0.00000017256

1.24 %

MC /USDT

0.29906

2.57 %

NBS /USDT

0.000436

0.69 %

RLY /USDT

0.012837

1.60 %

CHAMP /USDT

0.027318

-6.17 %

EGLD /USDT

42.427

0.14 %

MHUNT /USDT

0.01014

1.19 %

FIS /USDT

0.54728

-2.17 %

MESA /USDT

0.002876

-0.72 %

BVT /USDT

0.018602

7.68 %

XTZ /USDT

1.1240

0.76 %

MSWAP /USDT

0.0003342

-5.53 %

PYM /USDT

0.0016199

0.04 %

WWY /USDT

0.006726

-4.51 %

SONAR /USDT

0.01227

-25.31 %

LIME /USDT

0.010852

-0.79 %

KZEN /USDT

0.016073

4.53 %

GAL /USDT

1.8000

1.10 %

LOCG /USDT

0.01978

1.02 %

IMPT /USDT

0.0078350

-2.89 %

CRU /USDT

1.21944

-0.74 %

RSS3 /USDT

0.17951

0.85 %

BBANK /USDT

0.005765

2.68 %

HE /USDT

0.002661

4.64 %

ICE /USDT

1.48544

44.29 %

FCON /USDT

0.0000920

-10.06 %

ONT /USDT

0.2403

1.60 %

LINA /USDT

0.0110540

-2.73 %

KLO /USDT

0.009637

-2.29 %

NEO /USDT

12.31

-0.24 %

LGX /USDT

0.006930

0.78 %

TWT /USDT

1.1771

-0.58 %

MNW /USDT

1.8293

-0.42 %

BONDLY /USDT

0.005843

-0.61 %

LUFFY /USDT

0.0001287

7.51 %

CHR /USDT

0.17688

7.72 %

HIBS /USDT

0.0002811

-0.77 %

REALM /USDT

0.01318

-4.69 %

DDOS /USDT

0.0438

21.66 %

ELT /USDT

0.043287

7.22 %

PBX /USDT

0.001656

-1.01 %

SRT /USDT

0.000079

-1.25 %

CELL /USDT

0.3419

1.18 %

WAM /USDT

0.005365

1.72 %

CREDIT /USDT

0.0074101

8.25 %

CVTX /USDT

0.138995

-1.29 %

WATT /USDT

0.01421

-9.89 %

MOB /USDT

1.4271

-1.47 %

SPO /USDT

0.00169160

13.34 %

SPELLFIRE /USDT

0.001212

-6.91 %

ZKS /USDT

0.062970

0.80 %

QNT /USDT

127.466

2.39 %

CELO /USDT

0.65075

-2.42 %

GOB /USDT

0.003985

-1.48 %

STEPG /USDT

0.0004072

0.32 %

NVG /USDT

0.0956

0.20 %

WLKN /USDT

0.046702

-1.16 %

PENDLE /USDT

0.37454

2.80 %

AIOZ /USDT

0.029382

5.14 %

NAOS /USDT

0.047580

18.68 %

LBLOCK /USDT

0.0002304

11.62 %

PLCU /USDT

171.90

-0.58 %

HERA /USDT

0.009779

94.60 %

HSF /USDT

0.7322

-2.67 %

SC /USDT

0.004188

0.38 %

MGKL /USDT

0.00000108036

2.23 %

FSN /USDT

0.4157

13.67 %

XPR /USDT

0.001465

-0.67 %

EUL /USDT

3.5532

0.17 %

OKB /USDT

41.798

-0.02 %

MXC /USDT

0.019390

0.42 %

LOKA /USDT

0.49300

-1.26 %

UFT /USDT

0.4023

-1.85 %

MKR /USDT

690.01

-0.08 %

CANTO /USDT

0.29309

1.20 %

BICO /USDT

0.38022

-1.36 %

ZODI /USDT

0.00053

-15.87 %

MLK /USDT

0.27793

-1.30 %

HADES /USDT

0.8248

-2.45 %

TLM /USDT

0.020448

1.87 %

LEVER /USDT

0.0021437

-0.19 %

ITEM /USDT

0.00105

34.61 %

SFG /USDT

0.007178

4.78 %

CWEB /USDT

0.021563

-3.99 %

FRR /USDT

0.00012

9.09 %

LAZIO /USDT

2.7331

-0.14 %

GITCOIN /USDT

1.8355

-0.87 %

CEL /USDT

0.38165

8.07 %

IAG /USDT

0.009443

0.42 %

SHILL /USDT

0.016340

-0.68 %

YFDAI /USDT

209.571

-1.36 %

DOGGO /USDT

0.000000003971

0.12 %

PSTAKE /USDT

0.09446

-0.89 %

ADS /USDT

0.1632

-0.60 %

MEAN /USDT

0.02023

-0.63 %

OOKI /USDT

0.0040554

3.24 %

SUPE /USDT

0.0130

-1.51 %

TORN /USDT

7.0065

0.54 %

DES /USDT

0.0015328

-0.60 %

TDROP /USDT

0.004176

4.19 %

ACA /USDT

0.09931

-1.30 %

CHESS /USDT

0.2694

-1.53 %

UBXS /USDT

0.036700

10.11 %

MOVR /USDT

8.3747

-1.98 %

PIP /USDT

0.11475

5.68 %

REELT /USDT

0.016929

-5.87 %

DIA /USDT

0.37474

1.28 %

POLYDOGE /USDT

0.000000008767

0.41 %

KUBE /USDT

0.009062

2.91 %

BAJU /USDT

0.074501

-6.98 %

ENJ /USDT

0.41172

0.94 %

PRMX /USDT

0.0036910

-2.46 %

UFI /USDT

0.03012

-0.26 %

KSM /USDT

33.529

-1.70 %

VLX /USDT

0.02005

1.98 %

O3 /USDT

0.0680

4.77 %

TOMO /USDT

0.6039

-1.14 %

BTS /USDT

0.011467

-0.25 %

ATEAM /USDT

3.129

36.81 %

XPRT /USDT

0.3503

-1.15 %

DFL /USDT

0.002884

7.09 %

IOTA /USDT

0.2287

-4.46 %

EWT /USDT

3.2960

-1.84 %

STBU /USDT

0.019966

-6.78 %

PERC /USDT

0.1737

-6.71 %

NBP /USDT

0.000090430

8.86 %

DCR /USDT

20.174

0.37 %

KNIGHT /USDT

0.008964

1.74 %

SWFTC /USDT

0.0012247

13.11 %

UOS /USDT

0.2449

-0.52 %

MBOX /USDT

0.47971

1.38 %

UMEE /USDT

0.00630

-4.83 %

URUS /USDT

17.614

-2.86 %

ILV /USDT

59.65

0.05 %

STORJ /USDT

0.3930

-3.20 %

GGM /USDT

0.00384

-1.28 %

ORAI /USDT

4.1151

0.04 %

STOS /USDT

0.57513

0.90 %

HOD /USDT

0.00541

0.55 %

BOND /USDT

4.2720

3.58 %

TARA /USDT

0.001710

-1.49 %

METAX /USDT

0.0910

2.36 %

CITY /USDT

4.5035

-0.30 %

REI /USDT

0.03144

1.28 %

GARI /USDT

0.05100

-1.04 %

AART /USDT

0.001739

0.28 %

SOV /USDT

0.80212

-3.06 %

ATM /USDT

2.8200

-1.06 %

SLIM /USDT

0.0509

1.80 %

CERE /USDT

0.0056002

-0.24 %

TAMA /USDT

0.011046

-8.40 %

BAMBOO /USDT

0.038402

26.15 %

MILO /USDT

0.000000019024

2.65 %

MONS /USDT

0.014356

1.30 %

LEASH /USDT

395.72

3.43 %

RBN /USDT

0.2279

3.16 %

FLM /USDT

0.098433

1.56 %

CIRUS /USDT

0.081162

6.82 %

KAVA /USDT

0.8709

-0.51 %

WZRD /USDT

0.00399

3.10 %

NXD /USDT

0.000584

-0.84 %

HAO /USDT

0.004600

1.74 %

ORBR /USDT

2.3398

-2.93 %

POPK /USDT

0.008556

-2.79 %

TKO /USDT

0.34643

3.93 %

NYM /USDT

0.22991

-3.03 %

BTG /USDT

15.2697

1.45 %

RLC /USDT

1.6952

-0.63 %

WOOF /USDT

0.0008199

-1.80 %

REEF /USDT

0.0027867

1.94 %

AQDC /USDT

0.00407

-0.48 %

BBF /USDT

0.226

-7.37 %

FXS /USDT

8.785

-1.19 %

POLK /USDT

0.04680

-4.52 %

AMKT /USDT

96.572

2.00 %

NULS /USDT

0.2754

-0.61 %

LIKE /USDT

0.00564

-6.62 %

PHA /USDT

0.1501

3.66 %

ATA /USDT

0.16269

-1.79 %

QLC /USDT

0.0843177

5.75 %

LIT /USDT

1.07328

-2.97 %

METO /USDT

0.001331

1.60 %

EFI /USDT

0.07519

0.41 %

THALES /USDT

0.79551

8.42 %

VELA /USDT

4.7934

-4.11 %

ARTEM /USDT

0.001387

-2.93 %

SDN /USDT

0.37196

1.06 %

MBX /USDT

2.7230

1.87 %

ROOBEE /USDT

0.000820

-0.48 %

SYLO /USDT

0.001940

7.71 %

CLV /USDT

0.06199

-1.19 %

BAKE /USDT

0.19481

0.07 %

MTL /USDT

1.25385

-3.94 %

MTS /USDT

0.005824

-3.48 %

IBFK /USDT

0.7760

-22.62 %

HTR /USDT

0.08487

-0.67 %

EZ /USDT

0.07166

-8.99 %

IOST /USDT

0.010913

0.20 %

STRM /USDT

0.01221

0.82 %

CNAME /USDT

0.000608

-2.87 %

AUCTION /USDT

5.5744

-1.79 %

LPT /USDT

7.057

0.02 %

SANTOS /USDT

4.3860

-0.25 %

QKC /USDT

0.010822

-1.15 %

IHC /USDT

0.00005468

4.31 %

PINE /USDT

0.17239

-7.15 %

ADX /USDT

0.1866

-0.85 %

DOME /USDT

0.001173

0.08 %

EQ /USDT

0.0010337

0.45 %

DEGO /USDT

2.0613

-0.35 %

PIT /USDT

0.0000000005230

0.63 %

QTC /USDT

0.6724

-2.15 %

ZCX /USDT

0.08317

-3.80 %

XCUR /USDT

0.05697

9.78 %

KAR /USDT

0.1540

2.73 %

FORTH /USDT

3.5928

1.98 %

TON /USDT

2.2364

-0.40 %

VTHO /USDT

0.0013626

-0.95 %

SENATE /USDT

0.058156

-7.00 %

MTRG /USDT

2.9242

-0.70 %

WILD /USDT

0.3926

-0.75 %

SOUL /USDT

0.18222

-0.43 %

PHTR /USDT

0.029278

-1.82 %

BRKL /USDT

0.022273

15.95 %

EPK /USDT

0.014597

-2.86 %

FIDA /USDT

0.40959

0.46 %

WOOP /USDT

0.011808

-2.76 %

ALU /USDT

0.025643

-6.93 %

ARES /USDT

0.0013319

2.61 %

JUV /USDT

2.5733

-1.17 %

RARE /USDT

0.12139

2.72 %

XOR /USDT

3.280

0.67 %

GENS /USDT

0.001339

-6.88 %

CRTS /USDT

0.0002409

-2.19 %

XPRESS /USDT

0.0628

-8.18 %

CVC /USDT

0.10861

0.20 %

AAG /USDT

0.00626

0.16 %

LIFE /USDT

0.00032702

3.58 %

SNT /USDT

0.02854

-4.29 %

LIQUIDUS /USDT

0.1475

2.35 %

FIRE /USDT

0.0128139

-7.09 %

LOA /USDT

0.00246

-12.45 %

TWITFI /USDT

0.0005103

-7.38 %

IDEA /USDT

0.01035

1.66 %

BSCPAD /USDT

0.1797

-2.39 %

MPH /USDT

0.019406

-0.62 %

WNXM /USDT

25.4047

-2.09 %

DUNE /USDT

0.00044736

-9.97 %

ORBS /USDT

0.032099

0.82 %

BAND /USDT

1.8443

0.73 %

NKN /USDT

0.108046

0.45 %

OLE /USDT

0.022777

-5.87 %

ALICE /USDT

1.6179

2.72 %

ZLW /USDT

0.034327

-3.52 %

SYS /USDT

0.16457

0.07 %

LSS /USDT

0.18693

0.74 %

SKRT /USDT

0.0011534

0.26 %

ELA /USDT

1.18798

2.88 %

PVU /USDT

0.022797

-12.23 %

LSK /USDT

1.0908

-1.10 %

IOI /USDT

0.1495

-9.83 %

1EARTH /USDT

0.0025912

-0.26 %

AERGO /USDT

0.13204

-2.47 %

SAITAMA /USDT

0.0018284

-2.59 %

SNM /USDT

0.7204

-0.71 %

SIS /USDT

0.0908

0.11 %

XEC /USDT

0.00003175

1.79 %

ENS /USDT

13.568

1.33 %

PAF /USDT

0.0003963

0.02 %

GNO /USDT

112.12

-0.46 %

AE /USDT

0.0786

2.34 %

PDEX /USDT

1.7236

0.36 %

ARPA /USDT

0.04150

1.21 %

ORCA /USDT

0.80922

2.97 %

BADGER /USDT

2.8155

-0.30 %

COMP /USDT

43.464

1.07 %

PLSPAD /USDT

0.0090980

-5.66 %

GEAR /USDT

0.012621

-2.57 %

LAT /USDT

0.01549

0.58 %

DX /USDT

0.00036563

-8.98 %

GZONE /USDT

0.035848

0.22 %

FLY /USDT

0.0012726

-1.97 %

MCRT /USDT

0.004110

20.42 %

SNK /USDT

0.01278

1.67 %

HOTCROSS /USDT

0.00540

1.88 %

POLS /USDT

0.4356

3.61 %

EMPIRE /USDT

0.0017694

-5.53 %

HERO /USDT

0.004457

0.51 %

UNN /USDT

0.00060652

35.18 %

COS /USDT

0.006789

-1.86 %

XWG /USDT

0.0011021

0.03 %

RDN /USDT

0.01457

9.13 %

IOTX /USDT

0.026672

1.49 %

KOK /USDT

0.0694

-1.56 %

LM /USDT

0.09153

-7.67 %

UNO /USDT

0.06738

-0.10 %

ODDZ /USDT

0.02009

-2.52 %

ATOLO /USDT

0.006025

-3.36 %

WAXP /USDT

0.070702

-0.90 %

REVU /USDT

0.02376

-1.32 %

IDEX /USDT

0.05350

-0.35 %

SLG /USDT

0.011840

14.32 %

10SET /USDT

0.5040

1.63 %

BENQI /USDT

0.009385

1.58 %

SCRT /USDT

0.6753

-0.39 %

ETHF /USDT

0.2705

-3.11 %

NRFB /USDT

0.00304

-0.97 %

CTSI /USDT

0.1449

0.00 %

KONO /USDT

0.022273

-0.04 %

ACE /USDT

0.00710

0.28 %

MCRN /USDT

0.08719

-1.32 %

ULU /USDT

32.8617

-5.75 %

CTK /USDT

0.82534

-0.81 %

MATH /USDT

0.11447

-0.01 %

SUDO /USDT

0.8471

-1.54 %

KLAY /USDT

0.2265

-0.70 %

VIDYX /USDT

0.0008755

3.58 %

CHER /USDT

0.010741

-2.63 %

BNC /USDT

0.28069

3.35 %

AME /USDT

0.0021756

6.91 %

DRGN /USDT

0.00696

0.28 %

CREAM /USDT