• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  27310.4

  -1.63 %

  ETH /USDT

  1725.17

  -1.86 %

  ARB /USDT

  1.20966

  -6.32 %

  ID /USDT

  0.473245

  -11.31 %

  OAX /USDT

  0.395840

  -5.96 %

  CFX /USDT

  0.310673

  -6.33 %

  LQTY /USDT

  2.0423

  -4.40 %

  KEY /USDT

  0.0099412

  16.61 %

  LTC /USDT

  90.24

  -0.63 %

  AGIX /USDT

  0.43662

  -8.71 %

  MAGIC /USDT

  1.37014

  -7.69 %

  BLUR /USDT

  0.5127

  -2.36 %

  VGX /USDT

  0.35298

  8.85 %

  FIL /USDT

  5.3719

  -3.08 %

  RDNT /USDT

  0.33621

  5.95 %

  FTM /USDT

  0.43182

  -6.21 %

  USDC /USDT

  0.9987

  -0.01 %

  TEM /USDT

  0.10046

  -12.10 %

  TOMI /USDT

  2.99916

  -10.37 %

  FLR /USDT

  0.034457

  6.09 %

  DOGE /USDT

  0.073056

  -1.92 %

  GNS /USDT

  6.9033

  -6.91 %

  GMM /USDT

  0.00149754

  17.92 %

  BNB /USDT

  319.91

  -0.48 %

  STX /USDT

  0.92267

  -8.94 %

  FLOKI /USDT

  0.0000353183

  -1.17 %

  SHIB /USDT

  0.0000104479

  -0.64 %

  TRX /USDT

  0.06355

  -0.01 %

  ASTRA /USDT

  0.30297

  -6.79 %

  SQUAD /USDT

  0.026795

  -6.78 %

  DOT /USDT

  5.8780

  -2.94 %

  EOS /USDT

  1.1145

  -5.14 %

  DZOO /USDT

  0.0402954

  25.08 %

  ACS /USDT

  0.00912072

  -0.46 %

  LINK /USDT

  7.0019

  -3.78 %

  SOL /USDT

  20.298

  -1.52 %

  DODO /USDT

  0.167831

  -2.67 %

  ZBC /USDT

  0.015006

  -5.45 %

  GALA /USDT

  0.038174

  -4.26 %

  MCG /USDT

  0.08269

  -21.99 %

  ADA /USDT

  0.35002

  -3.22 %

  MDT /USDT

  0.06231

  -4.60 %

  XCN /USDT

  0.004287

  -2.94 %

  VRA /USDT

  0.0061323

  -3.30 %

  APE /USDT

  4.0311

  1.14 %

  HAI /USDT

  0.03874

  11.86 %

  SDAO /USDT

  0.6309

  -5.89 %

  DYDX /USDT

  2.2774

  -6.39 %

  HOOK /USDT

  1.82068

  -2.82 %

  SYN /USDT

  0.8320

  -4.90 %

  VOLT /USDT

  0.0000013831

  -5.00 %

  HFT /USDT

  0.61307

  -2.02 %

  OP /USDT

  2.1563

  -3.70 %

  MINA /USDT

  0.79174

  -4.08 %

  MASK /USDT

  5.36144

  -8.06 %

  ACH /USDT

  0.032120

  0.00 %

  RNDR /USDT

  1.1490

  -6.08 %

  GRV /USDT

  0.68022

  -0.33 %

  APT /USDT

  11.4985

  -5.61 %

  JASMY /USDT

  0.0045297

  -2.83 %

  XEN /USDT

  0.00000106

  0.95 %

  GPT /USDT

  0.0749119

  9.52 %

  CSIX /USDT

  0.045225

  -3.44 %

  BRISE /USDT

  0.00000049709

  6.86 %

  PAW /USDT

  0.0000000420000

  36.97 %

  SPA /USDT

  0.005963

  -1.74 %

  LUNA /USDT

  1.2776

  -1.22 %

  FTT /USDT

  1.2582

  0.61 %

  HIGH /USDT

  2.0629

  -1.94 %

  HNT /USDT

  1.3997

  7.38 %

  SRM /USDT

  0.20789

  3.58 %

  AVAX /USDT

  16.500

  -2.64 %

  LUNC /USDT

  0.00012127

  -0.64 %

  AGLA /USDT

  0.13634

  1.00 %

  ATOM /USDT

  11.0261

  -1.52 %

  GFT /USDT

  0.046079

  -0.52 %

  CKB /USDT

  0.0053496

  0.26 %

  1INCH /USDT

  0.49705

  -1.44 %

  WEMIX /USDT

  1.3669

  -1.90 %

  BONE /USDT

  1.1034

  -6.02 %

  FLUX /USDT

  0.59200

  -1.89 %

  DF /USDT

  0.0813

  6.55 %

  ETC /USDT

  19.728

  -2.19 %

  CARE /USDT

  0.005156

  -5.18 %

  SUSHI /USDT

  1.0120

  -2.19 %

  EUL /USDT

  4.1550

  46.02 %

  FITFI /USDT

  0.01423

  6.27 %

  EVER /USDT

  0.087091

  0.52 %

  UNI /USDT

  5.6844

  -4.01 %

  VOXEL /USDT

  0.24234

  0.19 %

  NFT /USDT

  0.00000039020

  -0.07 %

  SUN /USDT

  0.0064157

  -1.17 %

  BTT /USDT

  0.0000006117

  0.87 %

  HIFI /USDT

  0.40875

  -0.49 %

  VELO /USDT

  0.007424

  0.05 %

  ASTR /USDT

  0.060351

  -2.61 %

  LDO /USDT

  2.0219

  -4.91 %

  NEAR /USDT

  1.9081

  -3.52 %

  CRV /USDT

  0.9085

  -0.02 %

  MOTG /USDT

  0.43052

  -0.32 %

  HBAR /USDT

  0.059474

  -1.43 %

  IMX /USDT

  1.03706

  -6.70 %

  OUSD /USDT

  0.99896

  0.00 %

  MPI /USDT

  0.0041467

  -9.97 %

  MAN /USDT

  0.0394374

  6.00 %

  VAI /USDT

  0.090362

  -6.42 %

  BDX /USDT

  0.063290

  14.36 %

  TRU /USDT

  0.087373

  3.16 %

  GRT /USDT

  0.137293

  -3.89 %

  WBT /USDT

  5.078

  3.40 %

  FET /USDT

  0.36089

  -1.73 %

  DHX /USDT

  3.7920

  0.17 %

  XRD /USDT

  0.041548

  0.00 %

  USDD /USDT

  0.99039

  -0.13 %

  XDB /USDT

  0.0012672

  -9.95 %

  GMT /USDT

  0.37287

  -2.72 %

  ALI /USDT

  0.037986

  -9.68 %

  OCEAN /USDT

  0.34224

  -2.81 %

  KDA /USDT

  0.93363

  -4.60 %

  STORE /USDT

  0.034186

  1.60 %

  CVP /USDT

  0.45132

  2.09 %

  CSPR /USDT

  0.034468

  -1.24 %

  CHO /USDT

  0.59996

  -8.00 %

  SSV /USDT

  33.7555

  -1.78 %

  SCLP /USDT

  0.24232

  16.44 %

  OAS /USDT

  0.072903

  -6.77 %

  QRDO /USDT

  0.10268

  -1.44 %

  POKT /USDT

  0.0492

  -1.40 %

  MATIC /USDT

  1.07106

  -1.18 %

  RIF /USDT

  0.128144

  -3.95 %

  IGU /USDT

  0.07183

  -2.09 %

  SKL /USDT

  0.039991

  -0.67 %

  PYR /USDT

  3.4825

  -2.67 %

  HAM /USDT

  0.0000000034955

  -2.90 %

  RACA /USDT

  0.00019049

  0.36 %

  GT /USDT

  5.0999

  -2.10 %

  AOG /USDT

  0.01677

  -1.41 %

  METIS /USDT

  26.086

  -4.09 %

  SAND /USDT

  0.6198

  -1.68 %

  MDAO /USDT

  0.30832

  7.43 %

  HT /USDT

  3.6392

  -1.21 %

  SIDUS /USDT

  0.0018115

  -0.51 %

  DASH /USDT

  58.20

  -4.22 %

  UNDEAD /USDT

  0.20686

  -0.80 %

  INJ /USDT

  3.8839

  -6.94 %

  MANA /USDT

  0.57592

  -1.48 %

  CHZ /USDT

  0.11767

  -0.87 %

  ALGO /USDT

  0.20526

  -1.89 %

  XLM /USDT

  0.091458

  3.57 %

  QTUM /USDT

  3.075

  -3.36 %

  CORE /USDT

  1.9292

  -3.48 %

  FEAR /USDT

  0.16089

  3.72 %

  NVIR /USDT

  0.052783

  -2.73 %

  MMPRO /USDT

  0.25346

  2.59 %

  ICP /USDT

  4.8791

  -1.51 %

  DUSK /USDT

  0.1907

  -6.97 %

  PSL /USDT

  0.000460

  7.22 %

  AQDC /USDT

  0.00751

  15.71 %

  GRAIL /USDT

  2964.83

  5.54 %

  BCH /USDT

  123.88

  -0.14 %

  PRIMAL /USDT

  0.0052677

  -0.65 %

  XDC /USDT

  0.039784

  4.28 %

  SOS /USDT

  0.00000019942

  1.38 %

  WIN /USDT

  0.00008332

  -0.71 %

  MELI /USDT

  0.005406

  31.11 %

  CEEK /USDT

  0.08922

  0.25 %

  D2T /USDT

  0.024689

  0.35 %

  POLYX /USDT

  0.1617

  -1.16 %

  DMTR /USDT

  0.0336733

  0.03 %

  LOOKS /USDT

  0.14021

  -5.06 %

  BONK /USDT

  0.0000005410

  -7.41 %

  SERO /USDT

  0.03636

  -2.72 %

  XCH /USDT

  37.872

  -0.33 %

  YFII /USDT

  1093.16

  -0.94 %

  AZERO /USDT

  1.4554

  1.44 %

  SIN /USDT

  0.005677

  0.37 %

  PROM /USDT

  4.7996

  -1.75 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019971

  1.21 %

  JST /USDT

  0.02557

  -0.69 %

  CTI /USDT

  0.026221

  -0.22 %

  ANC /USDT

  0.01993

  1.89 %

  BSV /USDT

  36.225

  0.08 %

  STIK /USDT

  1.05715

  -0.14 %

  HOT /USDT

  0.001752

  -2.39 %

  SMART /USDT

  1.6702

  6.80 %

  RJV /USDT

  0.091669

  10.34 %

  IRIS /USDT

  0.03733

  3.75 %

  OMG /USDT

  1.8694

  -6.44 %

  USTC /USDT

  0.020378

  -0.19 %

  ATM /USDT

  2.8169

  -13.03 %

  YGG /USDT

  0.24714

  -1.67 %

  KING /USDT

  0.013177

  1.18 %

  CELR /USDT

  0.028044

  7.04 %

  AURORA /USDT

  0.1823

  -3.03 %

  ING /USDT

  0.0010269

  -1.11 %

  ATLAS /USDT

  0.0033024

  0.30 %

  KAS /USDT

  0.016772

  0.38 %

  ORO /USDT

  0.004019

  -4.35 %

  SNX /USDT

  2.4105

  -4.20 %

  FRM /USDT

  0.04878

  -7.45 %

  DBC /USDT

  0.0048626

  -5.46 %

  KON /USDT

  0.08460

  0.61 %

  LRC /USDT

  0.34905

  2.39 %

  PEOPLE /USDT

  0.021393

  -2.76 %

  GOAL /USDT

  0.2005

  -2.85 %

  MDX /USDT

  0.07207

  2.48 %

  BS /USDT

  0.43143

  -2.23 %

  BBC /USDT

  0.015247

  0.05 %

  EJS /USDT

  0.005329

  12.95 %

  RLC /USDT

  1.8520

  -13.90 %

  RPL /USDT

  38.345

  0.22 %

  ETHW /USDT

  3.3584

  -0.98 %

  TLOS /USDT

  0.15664

  0.50 %

  DEBT /USDT

  15.983

  0.72 %

  COREUM /USDT

  0.35210

  -0.02 %

  AIOZ /USDT

  0.033304

  20.97 %

  SLP /USDT

  0.0026151

  -2.57 %

  XCAD /USDT

  1.91719

  0.03 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000868

  -6.46 %

  ZEC /USDT

  35.20

  -2.22 %

  GMX /USDT

  68.296

  -3.70 %

  CQT /USDT

  0.1496

  0.26 %

  BNX /USDT

  0.5747

  -6.01 %

  VP /USDT

  6.992

  1.11 %

  OVO /USDT

  0.188272

  0.14 %

  WSI /USDT

  0.04940

  -0.70 %

  OVR /USDT

  0.3008

  -1.34 %

  OPTIMUS /USDT

  0.37001

  -2.36 %

  GST /USDT

  0.020201

  -3.34 %

  FNZ /USDT

  0.004839

  -1.80 %

  CRO /USDT

  0.067956

  -0.06 %

  ROSE /USDT

  0.055468

  -2.43 %

  ZEN /USDT

  9.987

  -3.33 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004073

  1.77 %

  SGB /USDT

  0.007316

  -1.04 %

  ALICE /USDT

  1.4634

  -4.47 %

  REELT /USDT

  0.025832

  9.43 %

  OPUL /USDT

  0.153463

  -1.16 %

  WAVES /USDT

  2.112

  -1.12 %

  KAR /USDT

  0.1434

  -7.30 %

  FDT /USDT

  0.05095

  1.09 %

  FTRB /USDT

  0.005920

  -0.67 %

  AXS /USDT

  8.236

  0.01 %

  THETA /USDT

  0.9994

  -1.15 %

  QKC /USDT

  0.011148

  4.69 %

  VINU /USDT

  0.00000001282

  2.15 %

  EGLD /USDT

  41.692

  -1.14 %

  TIMECHRONO /USDT

  41.145

  2.05 %

  PIAS /USDT

  0.01430

  -11.01 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010675

  1.60 %

  XPLA /USDT

  0.59031

  9.70 %

  JOE /USDT

  0.37651

  -5.89 %

  POP /USDT

  0.000002225

  32.51 %

  CHESS /USDT

  0.2554

  -1.19 %

  ZKS /USDT

  0.065878

  -7.97 %

  NBLU /USDT

  0.017019

  8.67 %

  DIO /USDT

  0.00556

  -0.89 %

  CVTX /USDT

  0.163447

  10.91 %

  FIS /USDT

  0.50349

  1.81 %

  REALM /USDT

  0.01499

  0.20 %

  ONSTON /USDT

  0.00898

  3.21 %

  DSLA /USDT

  0.00157644

  16.39 %

  FIO /USDT

  0.03221

  -1.19 %

  NEER /USDT

  0.19073

  7.47 %

  SWASH /USDT

  0.01639

  -7.60 %

  QLC /USDT

  0.0985830

  20.50 %

  RBC /USDT

  0.018762

  0.18 %

  BEL /USDT

  0.58089

  -3.93 %

  AAVE /USDT

  70.75

  -4.09 %

  CRPT /USDT

  0.09324

  -0.78 %

  OSMO /USDT

  0.7843

  -1.13 %

  IAG /USDT

  0.008579

  -2.57 %

  DC /USDT

  0.0010566

  -2.09 %

  SEELE /USDT

  0.003401

  -5.50 %

  KIN /USDT

  0.00000426

  2.65 %

  NOM /USDT

  1.02802

  -0.76 %

  REN /USDT

  0.09682

  -4.39 %

  STG /USDT

  0.6349

  -4.41 %

  BLZ /USDT

  0.079872

  -3.55 %

  PERL /USDT

  0.037646

  0.33 %

  VXT /USDT

  0.018730

  0.19 %

  BLOK /USDT

  0.0024412

  -5.64 %

  ROSN /USDT

  0.06793

  -18.28 %

  PRQ /USDT

  0.1056

  -3.82 %

  FEG /USDT

  0.0006813

  7.30 %

  RFOX /USDT

  0.014031

  -1.41 %

  AR /USDT

  7.945

  -2.41 %

  PBR /USDT

  0.11383

  3.94 %

  FIU /USDT

  0.003163

  -0.22 %

  GAL /USDT

  1.6723

  -2.73 %

  COCOS /USDT

  1.4003

  -2.85 %

  GLMR /USDT

  0.36762

  -2.93 %

  GITCOIN /USDT

  2.3285

  4.67 %

  BDP /USDT

  0.20589

  -4.76 %

  EQ /USDT

  0.0013793

  -6.92 %

  PORTO /USDT

  2.2603

  -3.82 %

  DARK /USDT

  0.030821

  -0.31 %

  DEVT /USDT

  0.00512

  82.20 %

  WIT /USDT

  0.003247

  1.31 %

  WOM /USDT

  0.025189

  -1.04 %

  COMBO /USDT

  0.064539

  3.48 %

  TWT /USDT

  1.1768

  0.61 %

  ML /USDT

  0.16002

  -0.36 %

  FRIN /USDT

  0.006706

  33.24 %

  MOB /USDT

  1.4070

  -1.87 %

  ONE /USDT

  0.019974

  -2.57 %

  ESG /USDT

  0.72996

  -0.35 %

  EGAME /USDT

  0.000112114

  -0.61 %

  DKS /USDT

  0.002281

  -15.86 %

  ELON /USDT

  0.00000033000

  -2.04 %

  BAND /USDT

  1.7318

  1.28 %

  XEM /USDT

  0.038243

  -1.20 %

  XTAG /USDT

  0.03088

  -1.96 %

  SFG /USDT

  0.010317

  28.28 %

  YFDAI /USDT

  205.702

  0.40 %

  STRAX /USDT

  0.55698

  0.95 %

  ATD /USDT

  0.1737

  3.76 %

  BUY /USDT

  0.020036

  -0.03 %

  DIA /USDT

  0.36360

  0.83 %

  HOD /USDT

  0.00550

  -9.83 %

  ERG /USDT

  1.5264

  0.54 %

  SOLO /USDT

  0.17676

  -0.16 %

  WOZX /USDT

  0.051544

  -1.06 %

  PENDLE /USDT

  0.27979

  -9.80 %

  MHUNT /USDT

  0.01020

  0.79 %

  GLQ /USDT

  0.0105653

  1.55 %

  DAO /USDT

  1.53949

  1.18 %

  MLK /USDT

  0.26018

  -0.13 %

  KLO /USDT

  0.008750

  -1.41 %

  RUNE /USDT

  1.3713

  -0.88 %

  TARI /USDT

  2.767

  -21.63 %

  LABS /USDT

  0.00107959

  4.43 %

  UFO /USDT

  0.000001492

  -0.66 %

  XYO /USDT

  0.005122

  0.11 %

  JAM /USDT

  0.0025733

  0.08 %

  MOVR /USDT

  8.0359

  -0.94 %

  VET /USDT

  0.02252

  -1.44 %

  TSUKA /USDT

  0.066958

  3.37 %

  XPNET /USDT

  0.006935

  19.34 %

  PUSH /USDT

  0.34487

  -3.09 %

  ANKR /USDT

  0.03205

  -4.64 %

  REEF /USDT

  0.0025462

  -4.09 %

  LIME /USDT

  0.009773

  -2.79 %

  DCR /USDT

  21.238

  -0.18 %

  MKR /USDT

  657.13

  -1.36 %

  ELT /USDT

  0.049430

  -1.89 %

  ORT /USDT

  0.016326

  -8.21 %

  NOS /USDT

  0.01742

  1.16 %

  DAG /USDT

  0.04975

  2.68 %

  SOV /USDT

  0.85039

  -8.07 %

  BICO /USDT

  0.36121

  -2.15 %

  ROUTE /USDT

  2.6231

  -5.43 %

  HECH /USDT

  0.05197

  -1.66 %

  REAP /USDT

  0.02157

  -3.36 %

  WOO /USDT

  0.19028

  -3.68 %

  GAME /USDT

  0.03494

  -0.45 %

  BAT /USDT

  0.2342

  -2.98 %

  WNCG /USDT

  0.13692

  -1.87 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014715

  0.56 %

  DCRN /USDT

  0.2699

  -8.44 %

  BOA /USDT

  0.029200

  1.03 %

  VEMP /USDT

  0.01351

  0.07 %

  BBANK /USDT

  0.005225

  -10.20 %

  NKN /USDT

  0.103045

  -1.97 %

  KUB /USDT

  1.7314

  0.98 %

  CULT /USDT

  0.000006686

  -4.48 %

  LOCG /USDT

  0.01940

  1.62 %

  XCV /USDT

  0.004641

  0.78 %

  DX /USDT

  0.00040013

  17.36 %

  SRT /USDT

  0.000078

  -2.50 %

  WATT /USDT

  0.02540

  -2.42 %

  ARV /USDT

  0.00007868

  -2.50 %

  CHAMP /USDT

  0.022853

  -10.74 %

  MNW /USDT

  1.8294

  -2.65 %

  ZIL /USDT

  0.026627

  -1.91 %

  NUM /USDT

  0.044351

  -0.24 %

  ZAM /USDT

  0.002500

  -5.44 %

  FREE /USDT

  0.00000017915

  0.81 %

  AIRTNT /USDT

  0.000661

  -2.21 %

  SDN /USDT

  0.35701

  -2.85 %

  ORAI /USDT

  4.3317

  1.31 %

  PBX /USDT

  0.001955

  4.26 %

  POLC /USDT

  0.029666

  1.92 %

  PERP /USDT

  0.83215

  -5.47 %

  CFG /USDT

  0.2925

  -2.98 %

  MSWAP /USDT

  0.0003372

  -3.13 %

  RNDX /USDT

  0.000143

  -4.02 %

  FRA /USDT

  0.0026615

  4.94 %

  ENS /USDT

  12.920

  -3.11 %

  NEXO /USDT

  0.7442

  4.28 %

  LPT /USDT

  6.821

  -0.17 %

  IHC /USDT

  0.00004567

  -0.63 %

  SLIM /USDT

  0.0478

  -0.82 %

  LINA /USDT

  0.0098143

  -5.97 %

  LGX /USDT

  0.007068

  3.81 %

  PLCU /USDT

  172.09

  7.58 %

  SUTER /USDT

  0.000754

  -10.02 %

  UBXS /USDT

  0.037101

  -2.67 %

  ILV /USDT

  59.30

  -7.80 %

  TON /USDT

  2.0879

  -0.55 %

  MESA /USDT

  0.003146

  -0.15 %

  LUFFY /USDT

  0.0001212

  2.27 %

  WLKN /USDT

  0.051686

  0.26 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004932

  -0.64 %

  STARL /USDT

  0.000002311

  -1.49 %

  PYM /USDT

  0.0016519

  -6.49 %

  ABBC /USDT

  0.074072

  0.45 %

  CAKE /USDT

  3.6747

  -0.22 %

  PDEX /USDT

  1.7375

  1.28 %

  TRACE /USDT

  0.02829

  1.57 %

  PAF /USDT

  0.0004193

  -2.07 %

  SYS /USDT

  0.16748

  -4.99 %

  MTL /USDT

  1.25620

  8.91 %

  NEO /USDT

  11.86

  -4.12 %

  NVG /USDT

  0.0836

  -2.90 %

  GOV /USDT

  0.007617

  6.41 %

  UFI /USDT

  0.03030

  2.36 %

  DOME /USDT

  0.001317

  -3.58 %

  REI /USDT

  0.03098

  -1.14 %

  DENT /USDT

  0.00102177

  -3.79 %

  MC /USDT

  0.28358

  -1.33 %

  RADAR /USDT

  0.012207

  7.23 %

  BONDLY /USDT

  0.006607

  -0.07 %

  QNT /USDT

  120.940

  -1.49 %

  ASTO /USDT

  0.048168

  2.58 %

  SHILL /USDT

  0.016176

  -1.57 %

  ENJ /USDT

  0.37978

  -2.10 %

  WRT /USDT

  0.16371

  2.30 %

  DYP /USDT

  0.12200

  5.79 %

  GOB /USDT

  0.004153

  -10.63 %

  KNIGHT /USDT

  0.00885

  -1.11 %

  IMPT /USDT

  0.0074620

  -2.66 %

  STBU /USDT

  0.024524

  1.33 %

  FIRE /USDT

  0.0134463

  3.16 %

  ROCO /USDT

  0.1416

  -10.66 %

  RBN /USDT

  0.2100

  -4.28 %

  WOOF /USDT

  0.0007026

  -3.43 %

  API3 /USDT

  1.48346

  -4.70 %

  ALPH /USDT

  0.24123

  -5.72 %

  RLY /USDT

  0.013924

  -5.68 %

  SFUND /USDT

  1.0820

  0.67 %

  KAVA /USDT

  0.8677

  0.59 %

  CREAM /USDT

  12.198

  2.82 %

  10SET /USDT

  0.5597

  -8.84 %

  XPR /USDT

  0.001457

  -0.88 %

  NUX /USDT

  0.012603

  -0.63 %

  UFT /USDT

  0.4104

  -0.41 %

  FEVR /USDT

  0.00066252

  -0.11 %

  WAXL /USDT

  0.61187

  0.49 %

  AKITA /USDT

  0.00000020379

  -0.80 %

  AE /USDT

  0.0882

  -9.07 %

  THN /USDT

  0.036543

  0.50 %

  KT /USDT

  0.002435

  23.04 %

  RSS3 /USDT

  0.13882

  -0.90 %

  WZRD /USDT

  0.00375

  2.45 %

  HSF /USDT

  0.7108

  0.60 %

  HTR /USDT

  0.08080

  -3.17 %

  KZEN /USDT

  0.014835

  2.06 %

  STND /USDT

  0.028559

  1.03 %

  LAND /USDT

  1.2709

  -15.26 %

  ACA /USDT

  0.10192

  2.93 %

  SANTOS /USDT

  4.3062

  -2.96 %

  CRU /USDT

  1.21962

  -3.31 %

  PROS /USDT

  0.5089

  3.05 %

  MONS /USDT

  0.013004

  0.44 %

  BOSON /USDT

  0.2257

  -4.68 %

  KMA /USDT

  0.0024738

  -8.08 %

  MXC /USDT

  0.019113

  -0.90 %

  HADES /USDT

  0.8292

  -1.64 %

  ECOX /USDT

  0.89640

  0.43 %

  KLAY /USDT

  0.2231

  -0.93 %

  METAX /USDT

  0.2241

  1.86 %

  CTC /USDT

  0.3544

  -1.82 %

  CERE /USDT

  0.0058715

  -6.12 %

  DELFI /USDT

  0.00420

  13.20 %

  MBOX /USDT

  0.46766

  -2.90 %

  FXF /USDT

  0.003356

  2.00 %

  XTZ /USDT

  1.1045

  -1.95 %

  BTS /USDT

  0.011202

  0.10 %

  RVN /USDT

  0.02531

  -3.17 %

  FRONT /USDT

  0.24205

  -1.03 %

  GARI /USDT

  0.05249

  -1.64 %

  C98 /USDT

  0.20800

  -4.26 %

  MV /USDT

  0.15200

  45.98 %

  RON /USDT

  1.0360

  -2.57 %

  MATH /USDT

  0.11825

  -4.06 %

  OG /USDT

  2.5627

  -6.20 %

  ZMT /USDT

  0.041306

  -19.30 %

  PRIME /USDT

  1.6183

  -9.93 %

  MOJO /USDT

  0.003469

  -10.95 %

  ORN /USDT

  0.9218

  0.93 %

  CPOOL /USDT

  0.03717

  -2.77 %

  MEAN /USDT

  0.02019

  -1.12 %

  WELL /USDT

  0.0084753

  -0.98 %

  AGLD /USDT

  0.3909

  -5.46 %

  COTI /USDT

  0.07231

  0.23 %

  DES /USDT

  0.0016081

  3.70 %

  WAM /USDT

  0.005054

  0.67 %

  AART /USDT

  0.001852

  -1.95 %

  KFC /USDT

  9.3112

  -5.76 %

  BOBA /USDT

  0.22830

  -1.39 %

  METAG /USDT

  0.0003017

  2.86 %

  APRT /USDT

  0.0010381

  2.98 %

  DESO /USDT

  9.4371

  -1.22 %

  HELLO /USDT

  0.042427

  -2.43 %

  DAI /USDT

  0.9960

  -0.04 %

  CELO /USDT

  0.58664

  -3.29 %

  AST /USDT

  0.111930

  6.43 %

  CLV /USDT

  0.06205

  0.29 %

  DERC /USDT

  0.22938

  -1.33 %

  LEASH /USDT

  405.92

  -1.94 %

  CELL /USDT

  0.2338

  3.22 %

  OCT /USDT

  0.2124

  -1.71 %

  ITRUMP /USDT

  0.0739

  -2.24 %

  BAGS /USDT

  0.3988

  2.46 %

  SWP /USDT

  0.001813

  -3.76 %

  TOMO /USDT

  0.5628

  -0.23 %

  SNK /USDT

  0.01326

  -0.97 %

  IOI /USDT

  0.1287

  0.86 %

  CIRUS /USDT

  0.095175

  -5.94 %

  EWT /USDT

  3.4263

  0.63 %

  YFI /USDT

  8113.52

  -2.98 %

  KUBE /USDT

  0.008717

  -0.12 %

  RDN /USDT

  0.01733

  -1.75 %

  SPO /USDT

  0.00102440

  -8.06 %

  SOUL /USDT

  0.17890

  3.99 %

  WWY /USDT

  0.005178

  -0.70 %

  URUS /USDT

  17.675

  -3.50 %

  STRM /USDT

  0.01293

  1.65 %

  HERO /USDT

  0.004522

  0.73 %

  RARE /USDT

  0.11109

  -2.56 %

  ATEAM /USDT

  2.189

  -2.96 %

  KSM /USDT

  32.400

  -2.65 %

  IDEA /USDT

  0.01106

  6.96 %

  ARPA /USDT

  0.03970

  -3.57 %

  PHA /USDT

  0.1461

  -2.20 %

  INSUR /USDT

  0.07615

  -5.08 %

  CAPS /USDT

  0.039344

  1.19 %

  GZONE /USDT

  0.035107

  0.29 %

  UNO /USDT

  0.06740

  1.14 %

  SCY /USDT

  0.00014036

  -25.63 %

  LAZIO /USDT

  2.5752

  -4.11 %

  FOF /USDT

  0.5104

  -19.52 %

  HAO /USDT

  0.005036

  2.67 %

  AAG /USDT

  0.00608

  0.00 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018890

  2.15 %

  GQ /USDT

  0.0063262

  1.32 %

  OKT /USDT

  22.109

  -1.82 %

  MTRG /USDT

  2.9891

  1.54 %

  UMA /USDT

  1.9963

  -1.07 %

  MIS /USDT

  0.27352

  8.82 %

  BTG /USDT

  15.6789

  -1.65 %

  KWS /USDT

  0.000491

  15.25 %

  TORN /USDT

  6.7539

  -1.46 %

  MER /USDT

  0.00258

  -3.37 %

  EPK /USDT

  0.016038

  -4.80 %

  CNAME /USDT

  0.000631

  -2.01 %

  QUICK /USDT

  86.383

  1.35 %

  DOCK /USDT

  0.02171

  7.58 %

  AUCTION /USDT

  5.2543

  -0.50 %

  ROOBEE /USDT

  0.001005

  -1.27 %

  ELF /USDT

  0.30616

  -0.84 %

  ALPHA /USDT

  0.10257

  -2.25 %

  SAITO /USDT

  0.012846

  -0.74 %

  ARTEM /USDT

  0.001493

  0.74 %

  WALV /USDT

  0.041940

  -0.04 %

  LEVER /USDT

  0.0018249

  -4.46 %

  SUKU /USDT

  0.07880

  -0.49 %

  LOKA /USDT

  0.50118

  2.08 %

  WAXP /USDT

  0.067551

  0.88 %

  WEAR /USDT

  0.0009705

  -3.65 %

  RBLS /USDT

  0.12484

  -2.66 %

  NXD /USDT

  0.000732

  -6.27 %

  SLK /USDT

  0.003055

  -0.35 %

  FSN /USDT

  0.3104

  1.00 %

  KLV /USDT

  0.00561

  -0.88 %

  SIS /USDT

  0.0914

  -2.55 %

  XWG /USDT

  0.0011760

  -0.69 %

  IDV /USDT

  0.0019318

  14.26 %

  NEBL /USDT

  1.0040

  -1.50 %

  WING /USDT

  6.1210

  -1.26 %

  MTV /USDT

  0.0012044

  3.01 %

  STOS /USDT

  0.56426

  0.40 %

  WILD /USDT

  0.3407

  -2.65 %

  CWEB /USDT

  0.015861

  5.42 %

  CEL /USDT

  0.33657

  -2.64 %

  METO /USDT

  0.001179

  -4.68 %

  BOX /USDT

  1.61370

  -17.09 %

  LIT /USDT

  1.00527

  -2.51 %

  ISP /USDT

  0.0010281

  2.27 %

  UNFI /USDT

  4.6824

  -3.81 %

  PIT /USDT

  0.0000000005260

  -2.44 %

  MPH /USDT

  0.018531

  -1.71 %

  TROY /USDT

  0.003507

  -0.19 %

  DDOS /USDT

  0.0402

  2.55 %

  BSW /USDT

  0.17961

  -0.24 %

  ONT /USDT

  0.2183

  -3.23 %

  VEGA /USDT

  1.0814

  -8.30 %

  ZCX /USDT

  0.07769

  4.23 %

  SPUME /USDT

  0.006850

  -3.79 %

  DUNE /USDT

  0.00091564

  11.09 %

  DHB /USDT

  0.0006765

  0.72 %

  REVV /USDT

  0.012588

  -2.15 %

  LIFE /USDT

  0.00036234

  -1.83 %

  SD /USDT

  1.0389

  7.14 %

  POLK /USDT

  0.04641

  -3.02 %

  SXP /USDT

  0.25989

  -2.89 %

  RIDE /USDT

  0.0458

  0.88 %

  ARRR /USDT

  0.36555

  7.19 %

  SCRT /USDT

  0.6305

  -1.76 %

  MBX /USDT

  2.4573

  -0.93 %

  CELT /USDT

  0.000628

  -1.87 %

  DKA /USDT

  0.03785

  4.58 %

  TLM /USDT

  0.018725

  -3.41 %

  RAD /USDT

  1.8672

  -1.09 %

  PNT /USDT

  0.2120

  2.81 %

  ZLW /USDT

  0.029694

  -4.73 %

  PPAD /USDT

  0.00328

  11.94 %

  BITCI /USDT

  0.0059947

  0.05 %

  RSR /USDT

  0.0038013

  -3.95 %

  COMP /USDT

  41.791

  -1.23 %

  CHR /USDT

  0.15435

  -3.19 %

  FNF /USDT

  0.0000000002960

  -4.20 %

  NULS /USDT

  0.2669

  -1.03 %

  PERC /USDT

  0.1914

  2.13 %

  JOY /USDT

  0.065546

  0.79 %

  TARA /USDT

  0.001343

  2.99 %

  IOTX /USDT

  0.023922

  -3.05 %

  TRB /USDT

  13.7673

  -2.59 %

  VLX /USDT

  0.02094

  -0.38 %

  QTC /USDT

  0.6840

  1.09 %

  LSS /USDT

  0.18535

  -1.73 %

  COS /USDT

  0.006952

  5.94 %

  SWAP /USDT

  0.35983

  -2.40 %

  KOK /USDT

  0.0700

  -0.28 %

  TKO /USDT

  0.34201

  2.95 %

  MTD /USDT

  0.19647

  -6.70 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002751

  12.93 %

  MDF /USDT

  0.000976

  -3.36 %

  OKB /USDT

  41.642

  -1.74 %

  FXS /USDT

  7.673

  -2.47 %

  XMON /USDT

  2727.98

  1.18 %

  CTK /USDT

  0.75807

  -1.52 %

  ATA /USDT

  0.15031

  -3.56 %

  XOR /USDT

  3.445

  -2.87 %

  XPRESS /USDT

  0.0667

  -1.33 %

  DFL /USDT

  0.002564

  4.73 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00511

  0.00 %

  NODL /USDT

  0.003674

  -4.42 %

  HIVE /USDT

  0.3897

  0.46 %

  WSIENNA /USDT

  0.49607

  2.65 %

  PSI /USDT

  3.1949

  5.62 %

  RITE /USDT

  0.0019925

  -6.35 %

  REVOLAND /USDT

  0.03560

  -7.26 %

  PRMX /USDT

  0.0042263

  -3.81 %

  BERRY /USDT

  0.0014139

  -2.74 %

  XYM /USDT

  0.034232

  -2.05 %

  BTO /USDT

  0.00066465

  -12.79 %

  REQ /USDT

  0.09446

  -2.51 %

  ZLK /USDT

  0.02663

  15.93 %

  FLY /USDT

  0.0013085

  1.36 %

  DFA /USDT

  0.04826

  1.96 %

  VTHO /USDT

  0.0013368

  -0.99 %

  THE /USDT

  0.001788

  -3.08 %

  DEP /USDT

  0.003634

  2.85 %

  BAL /USDT

  6.6719

  1.12 %

  BCX /USDT

  0.00024117

  -7.14 %

  ASR /USDT

  2.5412

  -5.11 %

  BLOCK /USDT

  0.05820

  -0.61 %

  HYDRA /USDT

  1.7443

  0.21 %

  ERN /USDT

  1.72477

  -1.68 %

  ORBR /USDT

  2.9172

  -3.13 %

  RAY /USDT

  0.23894

  1.02 %

  KBOX /USDT

  0.00008398

  1.37 %

  YIN /USDT

  0.02346

  -6.90 %

  IOST /USDT

  0.010248

  -1.04 %

  CONV /USDT

  0.0006731

  -0.69 %

  TAKI /USDT

  0.006512

  2.32 %

  DPET /USDT

  0.07136

  6.41 %

  LAT /USDT

  0.01575

  -5.80 %

  EFI /USDT

  0.07573

  -0.09 %

  NCT /USDT

  0.01026

  2.08 %

  ACE /USDT

  0.00726

  3.86 %

  ETHF /USDT

  0.2667

  -6.42 %

  ALPINE /USDT

  2.1675

  -2.80 %

  GNO /USDT

  106.27

  -1.26 %

  BVT /USDT

  0.009245

  3.93 %

  VR /USDT

  0.00861

  -4.54 %

  EVRY /USDT

  0.01233

  -1.28 %

  PINE /USDT

  0.17265

  5.64 %

  NEST /USDT

  0.018387

  0.90 %

  LSK /USDT

  1.0615

  0.52 %

  ALD /USDT

  0.05958

  -0.30 %

  IDEX /USDT

  0.05211

  1.38 %

  AKT /USDT

  0.30662

  3.46 %

  BRY /USDT

  0.06349

  1.45 %

  MOONEY /USDT

  0.0020832

  4.64 %

  JUV /USDT

  2.5246

  -2.63 %

  BADGER /USDT

  2.8340

  -2.33 %

  ZIG /USDT

  0.007019

  2.33 %

  PUNDIX /USDT

  0.45750

  -2.62 %

  AFC /USDT

  3.0010

  0.00 %

  POLYPAD /USDT

  0.004235

  -2.32 %

  LUS /USDT

  0.00234

  -3.30 %

  BTM /USDT

  0.020045

  -1.48 %

  MLS /USDT

  0.61683

  2.22 %

  FORM /USDT

  0.0021404

  -9.75 %

  XAVA /USDT

  0.4032

  -1.96 %

  IOTA /USDT

  0.2171

  -3.51 %

  KONO /USDT

  0.022866

  0.84 %

  OMI /USDT

  0.0008258

  1.10 %

  O3 /USDT

  0.0660

  2.16 %

  HAPI /USDT

  14.5758

  5.84 %

  ODDZ /USDT

  0.02233

  0.99 %

  MTS /USDT

  0.006228

  0.74 %

  NSURE /USDT

  0.011358

  4.37 %

  HARD /USDT

  0.1688

  -1.68 %

  MNZ /USDT

  0.0003933

  -7.97 %

  STC /USDT

  0.012747

  0.48 %

  HCT /USDT

  0.0004225

  11.38 %

  1EARTH /USDT

  0.0027940

  5.48 %

  CTSI /USDT

  0.1427

  -3.71 %

  BSCPAD /USDT

  0.1874

  -2.49 %

  BOND /USDT

  4.0005

  0.41 %

  TRVL /USDT

  0.063976

  -0.92 %

  CGG /USDT

  0.0895

  -1.21 %

  VRX /USDT

  35.872

  -1.36 %

  MAHA /USDT

  0.671254

  3.66 %

  XNL /USDT

  0.01900

  -1.85 %

  AUTO /USDT

  223.30

  -2.33 %

  PIZA /USDT

  0.00000714

  0.84 %

  SNM /USDT

  0.7493

  3.23 %

  SOMM /USDT

  0.14654

  -1.43 %

  FUN /USDT

  0.0066247

  -1.49 %

  EDG /USDT

  0.000745

  2.61 %

  OOE /USDT

  0.024330

  -0.36 %

  LM /USDT

  0.22145

  -3.04 %

  HORD /USDT

  0.03556

  0.14 %

  DFYN /USDT

  0.040298

  0.74 %

  ASW /USDT

  0.0000501

  -1.18 %

  POSI /USDT

  0.0482

  1.26 %

  GHST /USDT

  1.1309

  -4.86 %

  K21 /USDT

  0.4772

  -0.85 %

  BIT /USDT

  0.5115

  -1.00 %

  BEPRO /USDT

  0.0012978

  1.05 %

  INDI /USDT

  0.06703

  1.42 %

  SFP /USDT

  0.43415

  -1.05 %

  ELU /USDT

  0.006285

  -4.32 %

  FIDA /USDT

  0.39459

  0.65 %

  OLE /USDT

  0.026630

  2.00 %

  ELA /USDT

  1.15547

  -1.65 %

  SENATE /USDT

  0.051364

  -4.70 %

  ALU /USDT

  0.027972

  -0.01 %

  WXT /USDT

  0.003492

  1.12 %

  MOO /USDT

  0.002345

  0.64 %

  THG /USDT

  0.0731

  1.38 %

  MATTER /USDT

  0.10907

  -2.47 %

  KICKS /USDT

  0.001847

  -6.90 %

  TT /USDT

  0.004500

  -0.42 %

  TVK /USDT

  0.039827

  1.31 %

  SKU /USDT

  0.00905

  0.33 %

  AMKT /USDT

  90.645

  -1.67 %

  POLIS /USDT

  0.2671

  2.57 %

  ANGLE /USDT

  0.04664

  6.87 %

  T /USDT

  0.04003

  -1.88 %

  OGV /USDT

  0.006124

  -1.82 %

  FNCY /USDT

  0.075791

  -2.56 %

  SNT /USDT

  0.02638

  -0.67 %

  CANTO /USDT

  0.23410

  -3.12 %

  POLS /USDT

  0.4127

  -0.95 %

  RAZE /USDT

  0.005377

  -10.48 %

  GEAR /USDT

  0.014228

  -1.90 %

  PNG /USDT

  0.044261

  0.62 %

  DFY /USDT

  0.000673

  1.96 %

  MILO /USDT

  0.000000015493

  2.57 %

  MATCH /USDT

  0.0000564

  -1.91 %

  QSP /USDT

  0.01563

  -2.97 %

  PING /USDT

  0.00065954

  -3.49 %

  FOR /USDT

  0.02276

  -1.81 %

  GOF /USDT

  0.024968

  -4.39 %

  SUPER /USDT

  0.1152

  -1.20 %

  ANML /USDT

  0.0004255

  0.94 %

  BZZ /USDT

  0.51889

  0.59 %

  CTRC /USDT

  0.0023446

  -2.13 %

  GEL /USDT

  0.2902

  -7.78 %

  SWFTC /USDT

  0.0010758

  -2.45 %

  KLAP /USDT

  0.000503

  -5.80 %

  GMEE /USDT

  0.01198

  -4.08 %

  DREP /USDT

  0.4527

  1.20 %

  BTCST /USDT

  0.6828

  -0.17 %

  LITH /USDT

  0.0008061

  -1.53 %

  TAMA /USDT

  0.011375

  -0.26 %

  T23 /USDT

  0.000000000529

  -4.16 %

  ALCX /USDT

  20.765

  -0.53 %

  DAFI /USDT

  0.0112200

  0.15 %

  FAR /USDT

  0.0111630

  16.50 %

  TCP /USDT

  0.001195

  -3.31 %

  AMP /USDT

  0.003768

  -5.23 %

  KGC /USDT

  0.000075714

  -16.31 %

  BBF /USDT

  0.309

  -0.32 %

  YAM /USDT

  0.2317

  0.43 %

  SUDO /USDT

  0.8832

  -0.01 %

  BNC /USDT

  0.22805

  -0.72 %

  FALCONS /USDT

  0.0043342

  1.74 %

  STETH /USDT

  1727.9504

  -1.03 %

  NMT /USDT

  0.0051635

  10.69 %

  ZRX /USDT

  0.2225

  -2.24 %

  FTI /USDT

  0.000032615

  -8.31 %

  HIBS /USDT

  0.0003317

  -4.24 %

  RAZOR /USDT

  0.0084301

  -11.79 %

  GO /USDT

  0.007446

  1.90 %

  MOOV /USDT

  0.006705

  -3.33 %

  WHALE /USDT

  0.7142

  -0.20 %

  STRONG /USDT

  8.6965

  1.27 %

  CWS /USDT

  0.44375

  1.54 %

  GGG /USDT

  0.17088

  2.46 %

  EPIK /USDT

  0.007788

  0.99 %

  AVA /USDT

  0.5858

  -4.46 %

  FLM /USDT

  0.088677

  -3.62 %

  88MPH /USDT

  2.4111

  -2.09 %

  FINE /USDT

  0.006803

  6.89 %

  RING /USDT

  0.0047655

  -3.60 %

  TBE /USDT

  0.00017714

  -2.34 %

  CATE /USDT

  0.0000004916

  -0.36 %

  XED /USDT

  0.090276

  -2.63 %

  YFX /USDT

  0.066633

  0.31 %

  FARM /USDT

  34.069

  -0.82 %

  MPL /USDT

  4.812

  -2.21 %

  VELODROME /USDT

  0.12821

  -3.87 %

  LTO /USDT

  0.102024

  -2.54 %

  DERI /USDT

  0.03815

  -2.55 %

  FORTH /USDT

  3.1944

  -1.23 %

  POND /USDT

  0.0093743

  -2.90 %

  AZY /USDT

  0.011839

  -1.19 %

  CMP /USDT

  0.09961

  -1.78 %

  NYM /USDT

  0.24172

  -1.51 %

  SKEB /USDT

  0.0020630

  -6.86 %

  PCX /USDT

  0.40918

  0.75 %

  SUP /USDT

  5.6064

  -1.81 %

  SC /USDT

  0.003921

  -1.23 %

  KAI /USDT

  0.00535

  -2.19 %

  1ART /USDT

  0.019579

  1.86 %

  ARGON /USDT

  0.0009979

  -2.99 %

  LAMB /USDT

  0.0016249

  0.90 %

  SHR /USDT

  0.0022331

  -0.62 %

  NMR /USDT

  17.6299

  -1.40 %

  XVG /USDT

  0.0028252

  0.34 %

  SWEAT /USDT

  0.0088849

  3.56 %

  SANDWICH /USDT

  0.001263

  2.35 %

  TEDDY /USDT

  0.00000053101

  -1.16 %

  WAS /USDT

  0.022072

  -2.80 %

  SOLR /USDT

  0.0354

  2.31 %

  NAS /USDT

  0.026950

  0.29 %

  BORA /USDT