• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  27425.0

  -2.76 %

  ETH /USDT

  1743.33

  -3.60 %

  ARB /USDT

  1.21609

  -20.74 %

  ID /USDT

  0.469191

  -11.97 %

  OAX /USDT

  0.464608

  9.04 %

  CFX /USDT

  0.325810

  -8.57 %

  LQTY /USDT

  2.1433

  -9.06 %

  LTC /USDT

  92.30

  -1.78 %

  AGIX /USDT

  0.46199

  -4.75 %

  BLUR /USDT

  0.5409

  -3.89 %

  USDC /USDT

  0.9985

  0.02 %

  FIL /USDT

  5.5133

  -7.29 %

  MAGIC /USDT

  1.43734

  -7.95 %

  DOGE /USDT

  0.074543

  -1.92 %

  FTM /USDT

  0.44849

  -5.81 %

  RDNT /USDT

  0.31948

  0.07 %

  TOMI /USDT

  3.04577

  44.23 %

  BNB /USDT

  323.42

  -0.22 %

  GNS /USDT

  7.0685

  -15.23 %

  STX /USDT

  0.96890

  -13.09 %

  TRX /USDT

  0.06353

  -0.40 %

  KEY /USDT

  0.0104525

  18.11 %

  TEM /USDT

  0.09843

  -25.01 %

  FLR /USDT

  0.036919

  15.70 %

  DOT /USDT

  6.0106

  -4.24 %

  FLOKI /USDT

  0.0000349230

  -6.28 %

  SHIB /USDT

  0.0000105671

  -1.64 %

  LINK /USDT

  7.1207

  -4.22 %

  EOS /USDT

  1.1526

  -1.48 %

  SOL /USDT

  20.562

  -5.64 %

  OP /USDT

  2.2466

  -4.91 %

  XCN /USDT

  0.004140

  -12.10 %

  VGX /USDT

  0.32250

  -4.39 %

  DODO /USDT

  0.172227

  -11.62 %

  ASTRA /USDT

  0.32031

  -1.16 %

  GALA /USDT

  0.038966

  -5.30 %

  ADA /USDT

  0.36054

  -1.35 %

  ACS /USDT

  0.00912580

  -3.36 %

  SDAO /USDT

  0.6415

  -7.20 %

  DYDX /USDT

  2.3524

  -7.98 %

  EVER /USDT

  0.087872

  1.64 %

  MASK /USDT

  5.55343

  -9.96 %

  MINA /USDT

  0.81194

  -7.99 %

  APE /USDT

  4.1421

  0.71 %

  MCG /USDT

  0.13519

  54.11 %

  JASMY /USDT

  0.0046159

  -4.72 %

  DZOO /USDT

  0.0382762

  19.37 %

  ZBC /USDT

  0.015344

  -1.09 %

  VRA /USDT

  0.0062295

  -7.11 %

  APT /USDT

  11.9418

  -6.98 %

  GPT /USDT

  0.0679214

  -12.69 %

  AVAX /USDT

  16.783

  -3.08 %

  VOLT /USDT

  0.0000014298

  -5.26 %

  RNDR /USDT

  1.1828

  -9.48 %

  HFT /USDT

  0.61751

  -4.88 %

  SYN /USDT

  0.8615

  -6.64 %

  SQUAD /USDT

  0.028002

  -5.51 %

  HAI /USDT

  0.03847

  2.75 %

  HOOK /USDT

  1.82756

  -5.44 %

  GRV /USDT

  0.66785

  -1.90 %

  MDT /USDT

  0.06703

  16.04 %

  LUNA /USDT

  1.2891

  -2.23 %

  ETC /USDT

  20.342

  -0.95 %

  CSIX /USDT

  0.045684

  -6.38 %

  ACH /USDT

  0.032243

  -4.06 %

  GMM /USDT

  0.00128000

  17.06 %

  XEN /USDT

  0.00000107

  13.82 %

  MATIC /USDT

  1.09593

  -3.67 %

  SUSHI /USDT

  1.0173

  -3.66 %

  HIGH /USDT

  2.1055

  -4.93 %

  UNI /USDT

  5.8392

  -5.58 %

  WEMIX /USDT

  1.3922

  -2.26 %

  1INCH /USDT

  0.50239

  -2.55 %

  THETA /USDT

  1.0000

  -2.88 %

  ATOM /USDT

  11.1601

  -3.10 %

  XLM /USDT

  0.089895

  -1.02 %

  LUNC /USDT

  0.00012170

  -1.91 %

  HNT /USDT

  1.5089

  24.11 %

  CKB /USDT

  0.0053868

  -13.14 %

  AGLA /USDT

  0.13297

  -2.14 %

  GRT /USDT

  0.139712

  -5.85 %

  SPA /USDT

  0.006011

  -11.09 %

  TRU /USDT

  0.086159

  -3.58 %

  BONE /USDT

  1.1457

  1.80 %

  VOXEL /USDT

  0.24681

  -2.67 %

  ASTR /USDT

  0.061411

  -4.37 %

  FTT /USDT

  1.2500

  -6.16 %

  FLUX /USDT

  0.59774

  -2.14 %

  LDO /USDT

  2.1035

  -6.17 %

  ML /USDT

  0.15522

  158.70 %

  CRV /USDT

  0.9156

  -4.15 %

  HBAR /USDT

  0.059604

  -3.10 %

  NEAR /USDT

  1.9390

  -3.00 %

  VELO /USDT

  0.007252

  -7.34 %

  GFT /USDT

  0.046668

  -3.25 %

  SUN /USDT

  0.0064551

  -2.08 %

  IMX /USDT

  1.07952

  -8.38 %

  OCEAN /USDT

  0.35093

  -3.20 %

  AAVE /USDT

  72.06

  -5.54 %

  NFT /USDT

  0.00000039157

  -1.43 %

  CARE /USDT

  0.005497

  -13.78 %

  QTUM /USDT

  3.118

  -8.18 %

  FET /USDT

  0.36364

  -4.06 %

  GRAIL /USDT

  2906.37

  -8.43 %

  MANA /USDT

  0.58613

  -3.05 %

  BTT /USDT

  0.0000006059

  -2.19 %

  PAW /USDT

  0.0000000341700

  6.37 %

  HT /USDT

  3.6525

  3.59 %

  GMT /USDT

  0.38194

  -5.12 %

  CSPR /USDT

  0.035518

  -3.20 %

  BRISE /USDT

  0.00000048984

  2.97 %

  IGU /USDT

  0.07212

  -7.46 %

  DUSK /USDT

  0.1968

  -10.46 %

  FITFI /USDT

  0.01394

  1.82 %

  ALGO /USDT

  0.20819

  -3.07 %

  DASH /USDT

  60.55

  -2.85 %

  SAND /USDT

  0.6330

  -3.04 %

  WBT /USDT

  5.093

  4.23 %

  VAI /USDT

  0.096795

  -0.83 %

  MPI /USDT

  0.0043435

  -6.16 %

  SSV /USDT

  33.9049

  -2.24 %

  GT /USDT

  5.1356

  -2.07 %

  MOTG /USDT

  0.43080

  1.22 %

  USDD /USDT

  0.99108

  -0.05 %

  LRC /USDT

  0.33652

  -5.66 %

  XRD /USDT

  0.042402

  -1.30 %

  ALI /USDT

  0.039809

  -8.45 %

  ICP /USDT

  4.9361

  -4.63 %

  RACA /USDT

  0.00019156

  -1.65 %

  SKL /USDT

  0.041145

  -2.70 %

  OMG /USDT

  1.8657

  -12.76 %

  RIF /USDT

  0.127346

  -10.62 %

  DHX /USDT

  3.8709

  2.29 %

  BCH /USDT

  124.79

  -4.03 %

  RLC /USDT

  1.9066

  -15.67 %

  ARPA /USDT

  0.04029

  -5.71 %

  STORE /USDT

  0.034225

  0.90 %

  PYR /USDT

  3.5788

  -3.16 %

  DF /USDT

  0.0771

  7.53 %

  PSL /USDT

  0.000461

  -2.53 %

  ATM /USDT

  2.9395

  10.59 %

  CHO /USDT

  0.58376

  -10.76 %

  OUSD /USDT

  0.99894

  0.03 %

  QRDO /USDT

  0.10353

  -3.77 %

  HIFI /USDT

  0.41143

  -2.85 %

  MAN /USDT

  0.0396038

  1.71 %

  OAS /USDT

  0.072502

  -2.58 %

  METIS /USDT

  26.571

  -7.89 %

  CHZ /USDT

  0.11849

  -1.34 %

  KDA /USDT

  0.95869

  -4.12 %

  HAM /USDT

  0.0000000035565

  -6.29 %

  POKT /USDT

  0.0479

  -6.26 %

  ZIL /USDT

  0.026909

  -3.38 %

  IOTX /USDT

  0.024649

  -8.10 %

  AOG /USDT

  0.01690

  1.31 %

  CORE /USDT

  1.9538

  -1.13 %

  UNDEAD /USDT

  0.21286

  -3.48 %

  DMTR /USDT

  0.0337811

  -5.36 %

  LOOKS /USDT

  0.14460

  -6.29 %

  HOT /USDT

  0.001777

  -4.10 %

  SCLP /USDT

  0.21670

  8.17 %

  JST /USDT

  0.02574

  -1.86 %

  BDX /USDT

  0.059045

  7.26 %

  INJ /USDT

  4.0811

  -8.54 %

  NVIR /USDT

  0.055349

  2.31 %

  STIK /USDT

  1.05644

  -2.35 %

  YGG /USDT

  0.25407

  -6.45 %

  SRM /USDT

  0.19950

  -4.04 %

  NBLU /USDT

  0.015432

  22.04 %

  SIDUS /USDT

  0.0018095

  -2.02 %

  CEEK /USDT

  0.09073

  -0.65 %

  SOS /USDT

  0.00000019277

  -2.66 %

  AZERO /USDT

  1.4565

  -3.39 %

  MMPRO /USDT

  0.24660

  -0.43 %

  XCH /USDT

  37.901

  0.92 %

  RPL /USDT

  37.743

  -5.18 %

  COCOS /USDT

  1.4258

  -6.70 %

  SERO /USDT

  0.03550

  -1.85 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019686

  -3.22 %

  VET /USDT

  0.02310

  -2.90 %

  NOM /USDT

  1.02999

  543.74 %

  REELT /USDT

  0.025754

  10.42 %

  BBC /USDT

  0.015378

  1.12 %

  KING /USDT

  0.013373

  -12.83 %

  WIN /USDT

  0.00008330

  -2.43 %

  BONK /USDT

  0.0000005612

  -5.94 %

  KAS /USDT

  0.016460

  -4.87 %

  COREUM /USDT

  0.38995

  -3.04 %

  PEOPLE /USDT

  0.021931

  -3.44 %

  FEAR /USDT

  0.15615

  -0.97 %

  XDB /USDT

  0.0013090

  -9.04 %

  D2T /USDT

  0.026002

  0.58 %

  MDAO /USDT

  0.29959

  7.37 %

  BNX /USDT

  0.5861

  -4.49 %

  ROSE /USDT

  0.056054

  -5.05 %

  CTI /USDT

  0.026206

  -4.70 %

  ZEC /USDT

  35.47

  -5.00 %

  KON /USDT

  0.08499

  0.52 %

  ETHW /USDT

  3.3864

  -2.38 %

  PROM /USDT

  4.7840

  -2.67 %

  MELI /USDT

  0.005012

  124.65 %

  SMART /USDT

  1.5657

  -4.24 %

  PRIMAL /USDT

  0.0053333

  -6.55 %

  WAVES /USDT

  2.121

  -4.07 %

  USTC /USDT

  0.020778

  -1.56 %

  ZKS /USDT

  0.069536

  -16.25 %

  AQDC /USDT

  0.00708

  18.19 %

  ANC /USDT

  0.01961

  -3.30 %

  SIN /USDT

  0.005753

  0.73 %

  POLYX /USDT

  0.1625

  -1.87 %

  GAL /USDT

  1.6983

  -6.07 %

  OVO /USDT

  0.175642

  -4.78 %

  CRPT /USDT

  0.09297

  -2.99 %

  RJV /USDT

  0.089543

  1.40 %

  XDC /USDT

  0.038448

  0.13 %

  BSV /USDT

  36.037

  -2.00 %

  TLOS /USDT

  0.15466

  -2.86 %

  DBC /USDT

  0.0051218

  -1.72 %

  EUL /USDT

  2.7153

  -2.08 %

  SLP /USDT

  0.0026527

  -4.60 %

  ZEN /USDT

  10.099

  -7.05 %

  REALM /USDT

  0.01545

  11.15 %

  JOE /USDT

  0.38271

  -10.58 %

  CRO /USDT

  0.068379

  -1.82 %

  XCAD /USDT

  1.88500

  -3.75 %

  CVP /USDT

  0.44790

  -2.26 %

  STG /USDT

  0.6438

  -8.14 %

  WOM /USDT

  0.025386

  -1.45 %

  CELR /USDT

  0.026083

  -2.81 %

  FRM /USDT

  0.05148

  -4.40 %

  EGLD /USDT

  42.147

  -3.76 %

  GMX /USDT

  70.232

  -4.09 %

  ATLAS /USDT

  0.0033250

  -2.16 %

  DIO /USDT

  0.00546

  -2.50 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010819

  -1.56 %

  RUNE /USDT

  1.3765

  -3.87 %

  YFII /USDT

  1101.22

  -1.41 %

  AXS /USDT

  8.371

  -1.82 %

  ORO /USDT

  0.004271

  1.35 %

  SNX /USDT

  2.5004

  -5.75 %

  OPUL /USDT

  0.152906

  -6.18 %

  AR /USDT

  8.013

  -5.12 %

  BLOK /USDT

  0.0025625

  -2.16 %

  VP /USDT

  7.001

  1.90 %

  ING /USDT

  0.0010047

  0.24 %

  GOAL /USDT

  0.2066

  0.29 %

  OPTIMUS /USDT

  0.37959

  7.51 %

  FEG /USDT

  0.0006836

  10.06 %

  ALICE /USDT

  1.4767

  -4.40 %

  BS /USDT

  0.42998

  -0.72 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004523

  12.45 %

  SC /USDT

  0.003946

  -5.12 %

  BLZ /USDT

  0.081544

  -5.01 %

  PRQ /USDT

  0.1040

  -2.34 %

  ANKR /USDT

  0.03271

  -4.10 %

  BEL /USDT

  0.59170

  -6.44 %

  WSI /USDT

  0.04825

  -0.78 %

  EJS /USDT

  0.004899

  1.28 %

  GST /USDT

  0.020081

  -3.03 %

  OVR /USDT

  0.3001

  -1.50 %

  REN /USDT

  0.09989

  -5.15 %

  IRIS /USDT

  0.03541

  -5.64 %

  FNZ /USDT

  0.004827

  -10.84 %

  VINU /USDT

  0.00000001246

  -0.79 %

  MOB /USDT

  1.4236

  -5.40 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000852

  -6.98 %

  PORTO /USDT

  2.2700

  -1.70 %

  EGAME /USDT

  0.000114000

  -8.63 %

  XTZ /USDT

  1.1199

  -3.87 %

  DEBT /USDT

  15.957

  1.77 %

  CQT /USDT

  0.1502

  -1.11 %

  DIA /USDT

  0.38213

  7.75 %

  AURORA /USDT

  0.1866

  -3.51 %

  PIAS /USDT

  0.01475

  -15.37 %

  BICO /USDT

  0.36799

  -3.38 %

  DC /USDT

  0.0010690

  -4.68 %

  AE /USDT

  0.0884

  4.24 %

  ONSTON /USDT

  0.00858

  -4.77 %

  ROSN /USDT

  0.07251

  -17.96 %

  DARK /USDT

  0.030929

  -2.52 %

  FIO /USDT

  0.03195

  -4.51 %

  DENT /USDT

  0.00104599

  -4.51 %

  TWT /USDT

  1.2047

  0.51 %

  DSLA /USDT

  0.00159151

  11.58 %

  KIN /USDT

  0.00000424

  1.92 %

  RBC /USDT

  0.018444

  -0.97 %

  FTRB /USDT

  0.005922

  0.30 %

  AIOZ /USDT

  0.034416

  24.63 %

  ERG /USDT

  1.5239

  -4.18 %

  TARI /USDT

  2.760

  -2.43 %

  GLMR /USDT

  0.37180

  -3.61 %

  NEO /USDT

  12.11

  -8.04 %

  WOO /USDT

  0.19521

  -3.49 %

  SWASH /USDT

  0.01664

  -5.40 %

  VXT /USDT

  0.018911

  0.62 %

  ONE /USDT

  0.020243

  -4.55 %

  IAG /USDT

  0.008936

  2.33 %

  LPT /USDT

  6.630

  -5.00 %

  XPLA /USDT

  0.59196

  0.63 %

  MKR /USDT

  669.08

  -3.33 %

  CHAMP /USDT

  0.025692

  -4.31 %

  SGB /USDT

  0.007618

  3.63 %

  ADX /USDT

  0.1722

  -3.47 %

  PERL /USDT

  0.039688

  4.85 %

  MDX /USDT

  0.07059

  -1.57 %

  CHESS /USDT

  0.2620

  3.31 %

  EQ /USDT

  0.0013911

  -4.56 %

  CVTX /USDT

  0.157608

  5.92 %

  PBR /USDT

  0.11153

  -4.12 %

  ENS /USDT

  13.248

  -3.48 %

  DAO /USDT

  1.52713

  0.31 %

  XEM /USDT

  0.038416

  -3.62 %

  BAND /USDT

  1.7938

  2.62 %

  WIT /USDT

  0.003308

  21.08 %

  XTAG /USDT

  0.03091

  -4.24 %

  FIU /USDT

  0.003216

  12.05 %

  FIS /USDT

  0.49825

  -2.53 %

  LINA /USDT

  0.0101242

  -6.60 %

  ELON /USDT

  0.00000033930

  -1.71 %

  SOLO /USDT

  0.17899

  -2.85 %

  SUTER /USDT

  0.000834

  11.49 %

  GLQ /USDT

  0.0105250

  -9.39 %

  SEELE /USDT

  0.003465

  -2.06 %

  UFO /USDT

  0.000001488

  -5.04 %

  QLC /USDT

  0.0908710

  17.29 %

  DKS /USDT

  0.002556

  -5.64 %

  PENDLE /USDT

  0.29939

  -15.17 %

  OSMO /USDT

  0.7882

  -2.15 %

  BDP /USDT

  0.20900

  -6.28 %

  DAG /USDT

  0.04894

  2.47 %

  BUY /USDT

  0.020055

  0.00 %

  STRAX /USDT

  0.57520

  2.28 %

  YFDAI /USDT

  205.310

  -1.60 %

  HECH /USDT

  0.05230

  -3.89 %

  PERP /USDT

  0.84119

  -6.33 %

  RVN /USDT

  0.02562

  -3.17 %

  COMBO /USDT

  0.083074

  104.60 %

  WOZX /USDT

  0.050253

  -2.53 %

  RFOX /USDT

  0.014237

  -2.85 %

  CAKE /USDT

  3.6980

  -0.52 %

  MBOX /USDT

  0.47511

  -2.84 %

  ENJ /USDT

  0.38624

  -1.69 %

  CFG /USDT

  0.2943

  -6.12 %

  BAT /USDT

  0.2398

  -3.11 %

  AKITA /USDT

  0.00000020663

  -2.71 %

  DAFI /USDT

  0.0114001

  -15.17 %

  KAVA /USDT

  0.8763

  2.18 %

  REEF /USDT

  0.0026043

  -3.94 %

  MHUNT /USDT

  0.01018

  -1.54 %

  STARL /USDT

  0.000002338

  -3.74 %

  ATD /USDT

  0.1693

  -6.20 %

  SOV /USDT

  0.88077

  -11.72 %

  TIMECHRONO /USDT

  43.186

  7.24 %

  ASTO /USDT

  0.048496

  3.42 %

  HOD /USDT

  0.00572

  -0.86 %

  DCR /USDT

  20.904

  -4.66 %

  XYO /USDT

  0.005147

  -1.62 %

  KLO /USDT

  0.008800

  -6.86 %

  BOA /USDT

  0.028395

  -6.02 %

  FDT /USDT

  0.05046

  -0.92 %

  ROUTE /USDT

  2.6535

  -9.07 %

  UBXS /USDT

  0.038911

  10.81 %

  MOVR /USDT

  8.0409

  -4.19 %

  LABS /USDT

  0.00103047

  13.75 %

  TSUKA /USDT

  0.067130

  -5.72 %

  ZRX /USDT

  0.2258

  -3.33 %

  ZMT /USDT

  0.049123

  -29.65 %

  NUM /USDT

  0.044396

  -5.33 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014625

  0.26 %

  SFG /USDT

  0.008906

  -9.84 %

  PBX /USDT

  0.001982

  6.38 %

  ORT /USDT

  0.015772

  -4.74 %

  WNCG /USDT

  0.13713

  -9.07 %

  NOS /USDT

  0.01731

  0.28 %

  XCV /USDT

  0.004770

  2.62 %

  XPNET /USDT

  0.007004

  31.23 %

  JAM /USDT

  0.0026214

  -4.43 %

  WATT /USDT

  0.02855

  8.63 %

  YFI /USDT

  8264.13

  -3.05 %

  NANO /USDT

  0.8772

  -3.05 %

  PLCU /USDT

  159.94

  0.54 %

  PUSH /USDT

  0.35171

  -3.78 %

  AIRTNT /USDT

  0.000660

  -1.34 %

  IHC /USDT

  0.00004493

  -2.19 %

  TON /USDT

  2.1444

  0.42 %

  LOCG /USDT

  0.01949

  -1.76 %

  ELT /USDT

  0.049209

  -0.10 %

  MC /USDT

  0.28547

  -3.61 %

  RSR /USDT

  0.0038836

  -5.21 %

  GITCOIN /USDT

  2.1360

  -4.03 %

  KAR /USDT

  0.1474

  -8.89 %

  FRIN /USDT

  0.006755

  25.53 %

  KMA /USDT

  0.0025328

  -5.77 %

  CULT /USDT

  0.000006832

  -3.03 %

  LUFFY /USDT

  0.0001185

  -1.33 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004929

  -2.41 %

  FXS /USDT

  7.745

  -3.36 %

  LIME /USDT

  0.010314

  -2.73 %

  REAP /USDT

  0.02207

  -1.73 %

  ABBC /USDT

  0.073839

  -0.12 %

  CPOOL /USDT

  0.03721

  -2.71 %

  ECOX /USDT

  0.90186

  -0.40 %

  MER /USDT

  0.00259

  -19.81 %

  WLKN /USDT

  0.050604

  0.40 %

  POP /USDT

  0.000002397

  41.41 %

  BONDLY /USDT

  0.006634

  -1.42 %

  KLAY /USDT

  0.2263

  -1.09 %

  ARV /USDT

  0.00008050

  -1.34 %

  FREE /USDT

  0.00000017807

  0.25 %

  QNT /USDT

  120.857

  -4.02 %

  VEMP /USDT

  0.01354

  -2.65 %

  GAME /USDT

  0.03494

  -1.01 %

  ZAM /USDT

  0.002577

  -1.33 %

  NEXO /USDT

  0.7293

  2.99 %

  DCRN /USDT

  0.2800

  -2.20 %

  SDN /USDT

  0.37007

  -3.96 %

  PDEX /USDT

  1.7566

  1.75 %

  UFT /USDT

  0.4082

  -5.90 %

  WAXL /USDT

  0.61660

  -0.34 %

  CELL /USDT

  0.2281

  -9.69 %

  NKN /USDT

  0.103109

  -6.18 %

  TRB /USDT

  13.9914

  -2.40 %

  POWR /USDT

  0.1793

  -1.48 %

  KUB /USDT

  1.7333

  -1.44 %

  DX /USDT

  0.00040781

  25.59 %

  STBU /USDT

  0.023390

  -8.61 %

  ILV /USDT

  59.94

  -11.55 %

  COMP /USDT

  41.852

  -4.50 %

  MSWAP /USDT

  0.0003387

  -3.22 %

  XPR /USDT

  0.001501

  2.80 %

  MNW /USDT

  1.8311

  -7.03 %

  C98 /USDT

  0.21290

  -5.18 %

  METAX /USDT

  0.2411

  -3.52 %

  LIT /USDT

  1.01728

  -4.14 %

  KSM /USDT

  33.062

  -3.31 %

  CRU /USDT

  1.22695

  -7.46 %

  FRA /USDT

  0.0025479

  -2.76 %

  RSS3 /USDT

  0.14171

  -8.20 %

  LGX /USDT

  0.007193

  6.20 %

  IMPT /USDT

  0.0075700

  -6.88 %

  CELO /USDT

  0.60329

  -1.54 %

  MESA /USDT

  0.003146

  -4.40 %

  RON /USDT

  1.0299

  -4.34 %

  NEER /USDT

  0.18382

  -1.40 %

  ACA /USDT

  0.09818

  -4.67 %

  COTI /USDT

  0.07572

  2.39 %

  TORN /USDT

  6.8242

  -8.81 %

  SHILL /USDT

  0.016546

  1.18 %

  WRT /USDT

  0.16146

  -2.94 %

  KNIGHT /USDT

  0.00897

  -2.39 %

  RLY /USDT

  0.014135

  -4.94 %

  NULS /USDT

  0.2705

  -5.65 %

  UNFI /USDT

  4.7789

  -5.24 %

  PAF /USDT

  0.0004207

  -2.54 %

  MLK /USDT

  0.25979

  -2.75 %

  GOV /USDT

  0.007409

  2.88 %

  FRONT /USDT

  0.24545

  1.50 %

  API3 /USDT

  1.50923

  -5.59 %

  HNS /USDT

  0.030648

  -5.72 %

  GARI /USDT

  0.05327

  0.20 %

  AUDIO /USDT

  0.26774

  -4.78 %

  QKC /USDT

  0.011346

  2.95 %

  CTC /USDT

  0.3566

  -2.72 %

  MXC /USDT

  0.019165

  -4.23 %

  UFI /USDT

  0.03082

  6.09 %

  SLIM /USDT

  0.0485

  -3.76 %

  LAZIO /USDT

  2.6203

  -1.09 %

  ATA /USDT

  0.15132

  -6.01 %

  CHR /USDT

  0.15846

  -3.22 %

  DOME /USDT

  0.001339

  -4.42 %

  ORAI /USDT

  4.3786

  -3.42 %

  HTR /USDT

  0.08295

  -4.81 %

  REI /USDT

  0.03115

  -2.95 %

  OG /USDT

  2.6556

  4.34 %

  EWT /USDT

  3.4438

  -1.47 %

  WZRD /USDT

  0.00365

  0.27 %

  PRIME /USDT

  1.7269

  -6.50 %

  FIRE /USDT

  0.0136200

  5.51 %

  IOST /USDT

  0.010305

  -4.52 %

  THN /USDT

  0.036220

  -2.35 %

  TIP /USDT

  0.01116

  3.71 %

  ONT /USDT

  0.2224

  -4.54 %

  ESG /USDT

  0.74413

  -1.05 %

  IDEX /USDT

  0.05070

  -4.96 %

  NBT /USDT

  0.0032595

  -1.66 %

  SFUND /USDT

  1.0826

  -0.02 %

  NVG /USDT

  0.0744

  -7.34 %

  TRACE /USDT

  0.03265

  19.16 %

  SXP /USDT

  0.26375

  -3.96 %

  DERC /USDT

  0.23001

  -3.38 %

  MEAN /USDT

  0.02021

  -4.66 %

  MOJO /USDT

  0.003640

  1.33 %

  HSF /USDT

  0.7042

  -0.09 %

  ROCO /USDT

  0.1432

  -11.44 %

  HADES /USDT

  0.8272

  -4.61 %

  ALPH /USDT

  0.24711

  -7.55 %

  AST /USDT

  0.108528

  7.67 %

  DESO /USDT

  9.4550

  -2.21 %

  ELF /USDT

  0.31009

  -0.47 %

  SANTOS /USDT

  4.3669

  -0.95 %

  BOSON /USDT

  0.2337

  -2.62 %

  BOBA /USDT

  0.23071

  -1.45 %

  GOB /USDT

  0.004489

  -0.04 %

  ALPHA /USDT

  0.10381

  -3.95 %

  RITE /USDT

  0.0021806

  1.61 %

  SFP /USDT

  0.43670

  -3.37 %

  KZEN /USDT

  0.014578

  1.24 %

  DES /USDT

  0.0015837

  -7.68 %

  BSW /USDT

  0.17647

  -5.30 %

  STETH /USDT

  1739.2437

  -3.85 %

  METAL /USDT

  0.0492

  -0.80 %

  IOI /USDT

  0.1328

  -13.37 %

  FLM /USDT

  0.089656

  -7.69 %

  OCT /USDT

  0.2189

  -1.57 %

  MTL /USDT

  1.23439

  3.75 %

  POLC /USDT

  0.029514

  -1.93 %

  PHM /USDT

  0.00007313

  -0.09 %

  PYM /USDT

  0.0018484

  5.46 %

  PHA /USDT

  0.1469

  -4.73 %

  NUX /USDT

  0.012340

  -0.21 %

  SYS /USDT

  0.17231

  -5.59 %

  AGLD /USDT

  0.4043

  -3.41 %

  MONS /USDT

  0.012984

  0.14 %

  FEVR /USDT

  0.00066382

  -0.11 %

  RARE /USDT

  0.11211

  -7.00 %

  AUCTION /USDT

  5.3011

  -4.07 %

  FXF /USDT

  0.003377

  5.36 %

  SCY /USDT

  0.00017069

  -18.41 %

  ORN /USDT

  0.9409

  2.20 %

  XWG /USDT

  0.0011585

  -7.70 %

  EURT /USDT

  1.07519

  -0.26 %

  CAPS /USDT

  0.039837

  -9.55 %

  TOMO /USDT

  0.5510

  -6.54 %

  WOOF /USDT

  0.0007203

  -4.64 %

  CTSI /USDT

  0.1424

  -5.63 %

  FRR /USDT

  0.00031

  -8.82 %

  MPH /USDT

  0.018801

  -3.35 %

  BTS /USDT

  0.011433

  -0.51 %

  METAG /USDT

  0.0002931

  -3.93 %

  SUKU /USDT

  0.07898

  1.38 %

  LEVER /USDT

  0.0018578

  -4.73 %

  RMRK /USDT

  2.3339

  -3.11 %

  AART /USDT

  0.001857

  -1.11 %

  SIS /USDT

  0.0893

  -9.52 %

  DEVT /USDT

  0.00295

  -6.64 %

  SD /USDT

  1.0479

  -5.05 %

  CERE /USDT

  0.0058948

  -4.62 %

  CHNG /USDT

  0.07835

  1.20 %

  WAM /USDT

  0.005036

  3.23 %

  KUBE /USDT

  0.008478

  -3.80 %

  CIRUS /USDT

  0.094443

  -7.00 %

  SLK /USDT

  0.002959

  -5.06 %

  OKB /USDT

  42.184

  -5.54 %

  SYLO /USDT

  0.001883

  -0.58 %

  GEL /USDT

  0.2946

  -15.49 %

  DYP /USDT

  0.11677

  -2.55 %

  NXD /USDT

  0.000747

  -3.61 %

  BBANK /USDT

  0.005484

  -8.49 %

  ROOBEE /USDT

  0.001009

  -0.78 %

  WNXM /USDT

  23.2650

  -4.54 %

  HAO /USDT

  0.005055

  2.14 %

  SNK /USDT

  0.01335

  -0.66 %

  TLM /USDT

  0.019053

  -4.21 %

  REQ /USDT

  0.09523

  -3.93 %

  T /USDT

  0.04037

  -3.62 %

  SCRT /USDT

  0.6328

  -4.46 %

  KT /USDT

  0.002359

  20.29 %

  DUNE /USDT

  0.00080063

  -5.92 %

  PSI /USDT

  3.1612

  -12.58 %

  SUP /USDT

  5.5536

  2.76 %

  BAL /USDT

  6.4933

  -5.53 %

  WELL /USDT

  0.0090301

  0.05 %

  SPO /USDT

  0.00103250

  -9.50 %

  FUSE /USDT

  0.07220

  -1.35 %

  SWP /USDT

  0.001889

  -8.56 %

  BADGER /USDT

  2.8965

  -2.39 %

  REVOLAND /USDT

  0.03509

  -11.52 %

  CLV /USDT

  0.06193

  -2.64 %

  HELLO /USDT

  0.043229

  -5.85 %

  QTC /USDT

  0.6707

  -2.51 %

  ASR /USDT

  2.5952

  0.28 %

  ANT /USDT

  2.3532

  -2.69 %

  ETHF /USDT

  0.2731

  -2.56 %

  WWY /USDT

  0.005075

  -3.82 %

  PERC /USDT

  0.1936

  0.25 %

  LIKE /USDT

  0.00519

  1.56 %

  STRM /USDT

  0.01300

  1.96 %

  WILD /USDT

  0.3462

  -6.86 %

  STND /USDT

  0.026652

  -7.21 %

  MBX /USDT

  2.4754

  -3.11 %

  SKEB /USDT

  0.0020344

  4.03 %

  PINE /USDT

  0.17315

  7.74 %

  WEAR /USDT

  0.0009902

  -1.77 %

  PROS /USDT

  0.5004

  -4.13 %

  MTRG /USDT

  3.0038

  -1.36 %

  WALV /USDT

  0.040826

  -1.99 %

  RBN /USDT

  0.2167

  -4.36 %

  CNAME /USDT

  0.000662

  -0.30 %

  QUICK /USDT

  84.354

  -3.38 %

  ARTEM /USDT

  0.001482

  -0.13 %

  ATEAM /USDT

  2.759

  45.21 %

  RIDE /USDT

  0.0467

  -3.51 %

  ICX /USDT

  0.2149

  -3.24 %

  SAITO /USDT

  0.012996

  -2.38 %

  WAXP /USDT

  0.067587

  -1.43 %

  VELODROME /USDT

  0.12421

  -5.90 %

  LAT /USDT

  0.01654

  0.06 %

  WING /USDT

  6.1600

  -2.99 %

  BLOCK /USDT

  0.05942

  1.12 %

  SOUL /USDT

  0.17166

  -3.91 %

  CHER /USDT

  0.011207

  6.02 %

  OOKI /USDT

  0.0039138

  -3.97 %

  MLT /USDT

  0.13179

  -3.15 %

  TEDDY /USDT

  0.00000052748

  -1.43 %

  BAKE /USDT

  0.18000

  -4.47 %

  DOCK /USDT

  0.02075

  0.77 %

  IDV /USDT

  0.0017831

  11.88 %

  EFI /USDT

  0.07601

  -2.80 %

  HIVE /USDT

  0.3882

  -2.33 %

  UNO /USDT

  0.06454

  -5.68 %

  RNDX /USDT

  0.000141

  -4.72 %

  BAGS /USDT

  0.4283

  18.21 %

  PIT /USDT

  0.0000000005290

  -6.58 %

  GQ /USDT

  0.0061856

  2.03 %

  RDF /USDT

  0.00913

  -1.29 %

  DDOS /USDT

  0.0400

  -1.71 %

  KLV /USDT

  0.00566

  0.00 %

  SWAP /USDT

  0.35784

  -2.67 %

  FOF /USDT

  0.5138

  -19.02 %

  XEC /USDT

  0.00003040

  -2.75 %

  ADS /USDT

  0.1483

  -4.26 %

  FNCY /USDT

  0.077076

  -0.74 %

  JUV /USDT

  2.5761

  1.50 %

  LOKA /USDT

  0.50280

  -1.46 %

  COS /USDT

  0.006490

  -4.67 %

  LEASH /USDT

  417.50

  0.27 %

  INSUR /USDT

  0.07463

  -7.46 %

  HERO /USDT

  0.004566

  -1.23 %

  DAR /USDT

  0.17070

  -4.48 %

  BOX /USDT

  1.67265

  -11.09 %

  CWEB /USDT

  0.015652

  1.80 %

  AAG /USDT

  0.00608

  -4.70 %

  DEUS /USDT

  63.56

  -5.68 %

  STORJ /USDT

  0.3512

  -3.25 %

  K21 /USDT

  0.4724

  -3.96 %

  LAND /USDT

  1.2702

  -17.26 %

  STOS /USDT

  0.56788

  3.25 %

  POND /USDT

  0.0095136

  -3.98 %

  STC /USDT

  0.012279

  -5.82 %

  WSIENNA /USDT

  0.48784

  -7.86 %

  OGN /USDT

  0.1116

  -4.37 %

  RBLS /USDT

  0.12327

  -8.13 %

  LSS /USDT

  0.19129

  -4.80 %

  ZCX /USDT

  0.07540

  -4.21 %

  REVV /USDT

  0.012716

  -2.25 %

  GAS /USDT

  3.375

  -6.17 %

  ITRUMP /USDT

  0.0846

  12.64 %

  METO /USDT

  0.001234

  -4.85 %

  KFC /USDT

  10.2343

  4.09 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001066

  -2.20 %

  BEPRO /USDT

  0.0013512

  -2.43 %

  RAD /USDT

  1.8605

  -4.04 %

  SPUME /USDT

  0.006867

  -1.05 %

  XPRESS /USDT

  0.0667

  -2.05 %

  SUPER /USDT

  0.1152

  -2.62 %

  ERN /USDT

  1.75295

  -2.21 %

  MTV /USDT

  0.0012332

  2.28 %

  TARA /USDT

  0.001290

  -2.49 %

  EPK /USDT

  0.015486

  -11.37 %

  DELFI /USDT

  0.00448

  28.36 %

  NEBL /USDT

  1.0112

  -2.67 %

  HIBS /USDT

  0.0003369

  -1.34 %

  ALEPH /USDT

  0.06454

  3.46 %

  AUTO /USDT

  227.04

  -1.98 %

  KOK /USDT

  0.0722

  5.40 %

  CREAM /USDT

  12.408

  4.15 %

  GOF /USDT

  0.025310

  5.18 %

  DHB /USDT

  0.0006979

  2.54 %

  CVX /USDT

  5.0446

  -4.39 %

  O3 /USDT

  0.0656

  -1.94 %

  GZONE /USDT

  0.035149

  -4.97 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00500

  -8.92 %

  OKT /USDT

  22.226

  -4.10 %

  URUS /USDT

  18.319

  -2.27 %

  AMP /USDT

  0.003803

  -6.23 %

  XOR /USDT

  3.511

  -4.67 %

  BITCI /USDT

  0.0061457

  0.24 %

  KNC /USDT

  0.6911

  -2.17 %

  MOONEY /USDT

  0.0020178

  -6.08 %

  POLK /USDT

  0.04768

  -4.62 %

  TVK /USDT

  0.039859

  -2.75 %

  PUNDIX /USDT

  0.46284

  -4.22 %

  FSN /USDT

  0.3099

  0.55 %

  KBOX /USDT

  0.00008418

  5.22 %

  ZLK /USDT

  0.02476

  -1.15 %

  ORB /USDT

  0.08859

  -7.33 %

  POLIS /USDT

  0.2634

  0.41 %

  CELT /USDT

  0.000655

  -0.30 %

  NEST /USDT

  0.018421

  -0.96 %

  ISP /USDT

  0.0010028

  -5.52 %

  DEGO /USDT

  1.9101

  -3.66 %

  ZLW /USDT

  0.031390

  -0.12 %

  MDF /USDT

  0.000988

  -7.05 %

  PNT /USDT

  0.2100

  -2.46 %

  RAY /USDT

  0.23654

  -3.14 %

  TROY /USDT

  0.003550

  -2.73 %

  MNZ /USDT

  0.0004284

  -13.50 %

  ORBR /USDT

  2.9991

  -3.16 %

  BZZ /USDT

  0.51564

  -0.64 %

  VR /USDT

  0.00866

  -4.30 %

  IOTA /USDT

  0.2187

  -5.73 %

  LM /USDT

  0.21986

  -0.07 %

  SOLR /USDT

  0.0346

  -1.42 %

  VTHO /USDT

  0.0013525

  -3.47 %

  JOY /USDT

  0.063722

  -10.60 %

  SKU /USDT

  0.00891

  -4.80 %

  UMEE /USDT

  0.00688

  -5.62 %

  BERRY /USDT

  0.0014248

  -7.57 %

  ALN /USDT

  0.0049875

  1.56 %

  ELA /USDT

  1.15134

  -3.23 %

  BIT /USDT

  0.5135

  -2.89 %

  TT /USDT

  0.004500

  -1.27 %

  TAMA /USDT

  0.011522

  -2.71 %

  CEL /USDT

  0.34197

  -6.02 %

  LSK /USDT

  1.0648

  0.48 %

  1ART /USDT

  0.020271

  3.73 %

  MILO /USDT

  0.000000015234

  -1.18 %

  VLX /USDT

  0.02104

  -1.54 %

  BTCST /USDT

  0.6659

  -0.77 %

  CTK /USDT

  0.76730

  0.06 %

  KICKS /USDT

  0.001873

  -11.81 %

  MAHA /USDT

  0.681783

  -0.72 %

  AFC /USDT

  3.0414

  0.92 %

  CANTO /USDT

  0.23942

  -9.34 %

  TRVL /USDT

  0.064295

  0.43 %

  FNF /USDT

  0.0000000002900

  -3.97 %

  POSI /USDT

  0.0490

  0.40 %

  OLV /USDT

  0.01101

  -4.59 %

  PRMX /USDT

  0.0044026

  -0.40 %

  GMEE /USDT

  0.01241

  -2.97 %

  WHALE /USDT

  0.7128

  -1.72 %

  ALU /USDT

  0.028359

  -2.56 %

  NODL /USDT

  0.003671

  -4.17 %

  GHST /USDT

  1.1360

  -9.20 %

  KONO /USDT

  0.023092

  -2.45 %

  MATTER /USDT

  0.10759

  -11.14 %

  BTG /USDT

  15.7012

  -4.42 %

  XIL /USDT

  0.00351

  -0.56 %

  IDEA /USDT

  0.01090

  1.20 %

  ALCX /USDT

  20.907

  -2.01 %

  ACE /USDT

  0.00688

  -1.00 %

  PNG /USDT

  0.044096

  -3.89 %

  XAVA /USDT

  0.4121

  -3.64 %

  MOON /USDT

  0.27315

  -9.15 %

  YIN /USDT

  0.02812

  7.00 %

  DREP /USDT

  0.4485

  -1.94 %

  GMPD /USDT

  0.021853

  7.16 %

  HYDRA /USDT

  1.7074

  -2.00 %

  MLS /USDT

  0.61173

  -2.68 %

  DFYN /USDT

  0.040183

  -1.54 %

  OMI /USDT

  0.0008078

  -1.66 %

  GNO /USDT

  107.35

  -4.19 %

  10SET /USDT

  0.6070

  -1.93 %

  PET /USDT

  0.181175

  -3.90 %

  ITSB /USDT

  0.002788

  -9.48 %

  POLS /USDT

  0.4138

  -3.90 %

  THG /USDT

  0.0725

  -1.89 %

  TKO /USDT

  0.33563

  -0.99 %

  HAPI /USDT

  14.1975

  2.25 %

  OOE /USDT

  0.024518

  -1.28 %

  AVA /USDT

  0.5991

  -3.29 %

  NRFB /USDT

  0.00329

  -2.37 %

  CONV /USDT

  0.0006807

  -1.03 %

  XYM /USDT

  0.034410

  -4.01 %

  ELU /USDT

  0.006382

  -7.00 %

  THE /USDT

  0.001818

  -3.40 %

  OLE /USDT

  0.026410

  -1.67 %

  SENATE /USDT

  0.051056

  -8.17 %

  ALPINE /USDT

  2.1951

  -0.39 %

  NFTB /USDT

  0.016477

  -0.15 %

  DEP /USDT

  0.003679

  3.77 %

  PUMLX /USDT

  0.021474

  0.74 %

  POLYPAD /USDT

  0.004373

  -0.54 %

  DPET /USDT

  0.07147

  4.65 %

  LYXE /USDT

  8.5617

  -1.13 %

  DFA /USDT

  0.04743

  0.25 %

  KGC /USDT

  0.000078847

  -2.67 %

  ANML /USDT

  0.0004269

  -3.85 %

  FOR /USDT

  0.02268

  -2.99 %

  NCT /USDT

  0.01054

  2.03 %

  PSY /USDT

  0.00770

  0.91 %

  FORM /USDT

  0.0021978

  -6.48 %

  BNC /USDT

  0.23361

  -4.73 %

  LIFE /USDT

  0.00036172

  -3.82 %

  DUCK /USDT

  0.0089392

  15.52 %

  GEAR /USDT

  0.014316

  -3.58 %

  WAS /USDT

  0.022747

  -0.50 %

  AAA /USDT

  0.000006503

  0.38 %

  NSURE /USDT

  0.011059

  3.92 %

  XED /USDT

  0.092215

  -3.13 %

  HORD /USDT

  0.03695

  -1.20 %

  TAKI /USDT

  0.006599

  3.51 %

  SRT /USDT

  0.000081

  3.84 %

  AZY /USDT

  0.012036

  1.27 %

  DFL /USDT

  0.003420

  39.25 %

  LTO /USDT

  0.102840

  -4.87 %

  ASW /USDT

  0.0000528

  2.12 %

  HOPR /USDT

  0.06349

  0.01 %

  NWC /USDT

  0.054320

  -2.72 %

  VRX /USDT

  38.473

  -1.38 %

  FUN /USDT

  0.0066639

  -2.25 %

  SNM /USDT

  0.7535

  0.05 %

  MOO /USDT

  0.002344

  -1.13 %

  SAMO /USDT

  0.0034220

  -3.15 %

  BTM /USDT

  0.020192

  -2.89 %

  SENSO /USDT

  0.1343

  6.41 %

  CWS /USDT

  0.43735

  -1.60 %

  PIZA /USDT

  0.00000727

  2.97 %

  DORA /USDT

  3.24472

  -2.01 %

  SANDWICH /USDT

  0.001259

  1.61 %

  XETA /USDT

  0.043957

  -1.85 %

  LITH /USDT

  0.0007959

  -0.98 %

  XVG /USDT

  0.0028734

  0.31 %

  MIST /USDT

  0.012738

  -1.98 %

  BASE /USDT

  0.6263

  -2.39 %

  TBE /USDT

  0.00017963

  -3.79 %

  SOMM /USDT

  0.14766

  -11.40 %

  GO /USDT

  0.007212

  -1.05 %

  BFC /USDT

  0.06384

  -1.14 %

  FARM /USDT

  34.078

  -3.44 %

  FLURRY /USDT

  0.000062409

  -0.54 %

  BENQI /USDT

  0.008783

  -3.60 %

  MPL /USDT

  4.935

  3.74 %

  FCON /USDT

  0.0000966

  -2.91 %

  NOIA /USDT

  0.049354

  -4.09 %

  PPAD /USDT

  0.00292

  -2.99 %

  SWFTC /USDT

  0.0010594

  -7.05 %

  WBTC /USDT

  27431.28

  -2.31 %

  GGG /USDT

  0.17061

  -3.93 %

  SHFT /USDT

  0.007860

  -3.64 %

  UOS /USDT

  0.2179

  -3.32 %

  GFI /USDT

  0.6120

  -3.14 %

  WIKEN /USDT

  0.0055724

  -8.20 %

  PSG /USDT

  5.2310

  -0.80 %

  NYM /USDT

  0.24428

  -2.67 %

  CGG /USDT

  0.0897

  -3.54 %

  XPRT /USDT

  0.3368

  -2.57 %

  HARD /USDT

  0.1696

  -3.69 %

  XVS /USDT

  4.7338

  -4.03 %

  BCX /USDT

  0.00024684

  -6.35 %

  ARRR /USDT

  0.36924

  11.25 %

  TEER /USDT

  0.2925

  -1.01 %

  WICC /USDT

  0.040586

  0.11 %

  SUDO /USDT