• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  28319.5

  3.37 %

  ETH /USDT

  1787.69

  0.21 %

  ARB /USDT

  1.28120

  3.47 %

  CFX /USDT

  0.415950

  13.76 %

  ID /USDT

  0.449506

  -4.71 %

  LQTY /USDT

  2.2001

  -0.54 %

  USDC /USDT

  0.9997

  0.03 %

  FIL /USDT

  5.6683

  1.14 %

  EVER /USDT

  0.076268

  -0.25 %

  FLR /USDT

  0.038222

  -7.25 %

  AGIX /USDT

  0.42982

  -0.44 %

  MAGIC /USDT

  1.38043

  0.58 %

  FTM /USDT

  0.45068

  5.26 %

  LTC /USDT

  89.67

  -0.06 %

  BNB /USDT

  312.41

  -0.79 %

  DOGE /USDT

  0.074871

  1.03 %

  KAS /USDT

  0.031564

  30.65 %

  TOMI /USDT

  2.11728

  -4.13 %

  VOLT /USDT

  0.0000014112

  -0.59 %

  GNS /USDT

  7.5796

  1.35 %

  FLOKI /USDT

  0.0000345207

  1.69 %

  TRX /USDT

  0.06420

  -0.49 %

  SHIB /USDT

  0.0000105821

  0.72 %

  MASK /USDT

  6.59110

  -0.34 %

  OAX /USDT

  0.302056

  -8.93 %

  SYN /USDT

  0.9539

  7.96 %

  SXP /USDT

  0.52080

  67.84 %

  BLUR /USDT

  0.5061

  -3.76 %

  JASMY /USDT

  0.0049207

  7.51 %

  DOT /USDT

  6.1501

  0.84 %

  STX /USDT

  0.95328

  0.06 %

  DYDX /USDT

  2.4983

  -2.48 %

  TEM /USDT

  0.07519

  -14.78 %

  ADA /USDT

  0.37743

  2.34 %

  GALA /USDT

  0.041241

  5.12 %

  KEY /USDT

  0.0098564

  2.82 %

  VGX /USDT

  0.32946

  -0.35 %

  LINK /USDT

  7.3225

  4.93 %

  HOOK /USDT

  1.86525

  -3.40 %

  VRA /USDT

  0.0062012

  3.79 %

  ALGO /USDT

  0.22968

  12.26 %

  SOL /USDT

  20.861

  0.51 %

  RDNT /USDT

  0.33860

  -1.31 %

  VELO /USDT

  0.007451

  5.12 %

  ASTRA /USDT

  0.30792

  -0.31 %

  OP /USDT

  2.1946

  -0.69 %

  ACS /USDT

  0.00796000

  -6.93 %

  FET /USDT

  0.37901

  5.11 %

  GFT /USDT

  0.053160

  2.14 %

  GMM /USDT

  0.00179320

  5.12 %

  RNDR /USDT

  1.2589

  5.39 %

  ATOM /USDT

  11.2916

  0.52 %

  HBAR /USDT

  0.065790

  9.89 %

  DODO /USDT

  0.175487

  2.32 %

  EOS /USDT

  1.1507

  2.92 %

  ACH /USDT

  0.034806

  4.16 %

  XRD /USDT

  0.042146

  3.51 %

  GPT /USDT

  0.0873614

  0.31 %

  HAI /USDT

  0.04125

  3.46 %

  CSIX /USDT

  0.054041

  -4.18 %

  AVAX /USDT

  17.192

  2.22 %

  DZOO /USDT

  0.0347639

  -14.35 %

  MINA /USDT

  0.76007

  0.59 %

  HFT /USDT

  0.61721

  -0.73 %

  XLM /USDT

  0.100607

  1.32 %

  LUNC /USDT

  0.00012319

  0.48 %

  WEMIX /USDT

  1.3904

  -3.13 %

  APE /USDT

  4.0312

  -1.44 %

  FTT /USDT

  1.3107

  -1.71 %

  ASTR /USDT

  0.064348

  3.23 %

  ETC /USDT

  20.405

  0.98 %

  FLUX /USDT

  0.63322

  2.72 %

  SQUAD /USDT

  0.018241

  -5.90 %

  LUNA /USDT

  1.2880

  -1.52 %

  APT /USDT

  11.4667

  1.08 %

  SDAO /USDT

  0.5977

  3.03 %

  HIGH /USDT

  2.0930

  2.18 %

  1INCH /USDT

  0.53013

  5.67 %

  OCEAN /USDT

  0.34939

  1.77 %

  STIK /USDT

  1.04211

  3.82 %

  CSPR /USDT

  0.036611

  -0.42 %

  LDO /USDT

  2.3771

  0.82 %

  CARE /USDT

  0.003818

  -16.63 %

  CKB /USDT

  0.0052232

  3.63 %

  MDT /USDT

  0.06330

  2.85 %

  SPA /USDT

  0.004900

  -4.03 %

  AGLA /USDT

  0.09298

  -5.98 %

  BTT /USDT

  0.0000006259

  2.40 %

  JOE /USDT

  0.57554

  16.16 %

  NFT /USDT

  0.00000038558

  -1.13 %

  MOTG /USDT

  0.43280

  0.00 %

  VINU /USDT

  0.00000001172

  6.44 %

  XEN /USDT

  0.00000132

  0.00 %

  C98 /USDT

  0.28575

  31.37 %

  NEAR /USDT

  1.9765

  4.15 %

  XCN /USDT

  0.004190

  0.98 %

  SSV /USDT

  36.4847

  -4.33 %

  IMX /USDT

  1.10606

  1.96 %

  WBT /USDT

  5.320

  5.09 %

  MATIC /USDT

  1.11075

  1.43 %

  CHO /USDT

  0.58010

  0.25 %

  RIF /USDT

  0.150152

  -0.56 %

  TLOS /USDT

  0.14804

  2.23 %

  VOXEL /USDT

  0.24428

  2.30 %

  GRT /USDT

  0.144604

  1.99 %

  KDA /USDT

  1.00041

  7.44 %

  UNI /USDT

  5.9083

  0.77 %

  IGU /USDT

  0.07286

  -7.10 %

  SUSHI /USDT

  1.0694

  1.07 %

  FDT /USDT

  0.05082

  -0.60 %

  QRDO /USDT

  0.10200

  -0.13 %

  USDD /USDT

  0.98793

  -0.20 %

  STORE /USDT

  0.031372

  -4.40 %

  VELA /USDT

  5.2700

  5.42 %

  XDB /USDT

  0.0012368

  -4.13 %

  YFII /USDT

  1115.40

  3.33 %

  MGKL /USDT

  0.00000163629

  -20.28 %

  METIS /USDT

  25.350

  3.35 %

  CRPT /USDT

  0.10527

  21.60 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.00 %

  INJ /USDT

  4.2570

  -0.69 %

  VAI /USDT

  0.098317

  12.30 %

  NOM /USDT

  1.04998

  2.83 %

  AZERO /USDT

  1.5793

  6.38 %

  DHX /USDT

  3.9033

  -0.40 %

  SUN /USDT

  0.0062420

  1.38 %

  GRV /USDT

  0.64584

  0.71 %

  OAS /USDT

  0.082125

  5.47 %

  CRV /USDT

  0.9341

  0.83 %

  POKT /USDT

  0.0464

  3.34 %

  PAW /USDT

  0.0000000322001

  -3.02 %

  LINA /USDT

  0.0117335

  11.88 %

  BRISE /USDT

  0.00000047531

  0.75 %

  FITFI /USDT

  0.01327

  -0.07 %

  GMT /USDT

  0.39122

  3.12 %

  AOG /USDT

  0.01591

  -5.24 %

  HAM /USDT

  0.0000000032692

  3.01 %

  GT /USDT

  5.0760

  1.92 %

  QTUM /USDT

  3.100

  0.61 %

  MPI /USDT

  0.0039434

  -9.10 %

  PSL /USDT

  0.000491

  -1.20 %

  DMTR /USDT

  0.0354688

  4.11 %

  HNT /USDT

  1.3828

  1.78 %

  ICP /USDT

  5.0945

  4.20 %

  QNT /USDT

  124.839

  2.65 %

  CELO /USDT

  0.69020

  13.63 %

  POLYX /USDT

  0.1621

  5.46 %

  METAX /USDT

  0.1154

  -48.66 %

  BONK /USDT

  0.0000005599

  10.28 %

  SOS /USDT

  0.00000013323

  -6.47 %

  PYR /USDT

  3.5821

  3.33 %

  ANC /USDT

  0.01944

  1.56 %

  MMPRO /USDT

  0.26597

  2.74 %

  SRM /USDT

  0.21702

  -3.75 %

  UNDEAD /USDT

  0.20714

  -0.78 %

  RPL /USDT

  45.175

  -1.01 %

  XDC /USDT

  0.042543

  3.59 %

  MANA /USDT

  0.59120

  2.23 %

  CEEK /USDT

  0.08835

  1.12 %

  ZEC /USDT

  36.79

  0.29 %

  BONE /USDT

  1.0732

  4.23 %

  SAND /USDT

  0.6270

  2.05 %

  JST /USDT

  0.02635

  3.74 %

  SCLP /USDT

  0.26932

  0.57 %

  OVO /USDT

  0.161161

  -6.89 %

  REAP /USDT

  0.01958

  -15.67 %

  DAO /USDT

  1.57009

  -1.91 %

  CVP /USDT

  0.46218

  3.02 %

  MATCH /USDT

  0.0000824

  11.80 %

  NVIR /USDT

  0.052617

  -3.23 %

  PEOPLE /USDT

  0.022661

  1.54 %

  ELON /USDT

  0.00000033898

  3.92 %

  WIN /USDT

  0.00008474

  0.04 %

  SIDUS /USDT

  0.0018481

  0.47 %

  BDX /USDT

  0.060382

  -0.92 %

  SMART /USDT

  1.2051

  -18.08 %

  CHZ /USDT

  0.11793

  2.48 %

  USTC /USDT

  0.021458

  0.28 %

  RACA /USDT

  0.00018991

  1.18 %

  STRAX /USDT

  0.68220

  28.65 %

  SKL /USDT

  0.040934

  5.86 %

  HT /USDT

  3.6556

  0.80 %

  BCH /USDT

  122.46

  1.03 %

  MAN /USDT

  0.0402615

  1.86 %

  RJV /USDT

  0.069299

  -2.40 %

  ETHW /USDT

  3.3678

  0.22 %

  TRU /USDT

  0.082346

  6.62 %

  LOOKS /USDT

  0.13725

  -0.21 %

  SGB /USDT

  0.009382

  14.79 %

  HOT /USDT

  0.001819

  2.53 %

  FEAR /USDT

  0.15586

  -0.35 %

  OMG /USDT

  1.6621

  -7.06 %

  REN /USDT

  0.11073

  8.17 %

  SEELE /USDT

  0.003224

  -6.25 %

  AURORA /USDT

  0.1805

  -0.27 %

  ATLAS /USDT

  0.0033260

  1.82 %

  OPUL /USDT

  0.158112

  0.05 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020564

  1.35 %

  ZBC /USDT

  0.015296

  0.54 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38472

  23.19 %

  BS /USDT

  0.42527

  0.48 %

  SIN /USDT

  0.005658

  -3.09 %

  FRR /USDT

  0.00013

  -23.52 %

  DASH /USDT

  57.26

  0.24 %

  GRAIL /USDT

  2853.94

  -4.18 %

  XCH /USDT

  38.304

  1.39 %

  EGLD /USDT

  42.892

  1.43 %

  STG /USDT

  0.6917

  6.10 %

  PRIMAL /USDT

  0.0054349

  -2.56 %

  FRM /USDT

  0.05314

  2.58 %

  DF /USDT

  0.0742

  -0.13 %

  SERO /USDT

  0.03217

  -12.34 %

  PIP /USDT

  0.10776

  195.88 %

  XTAG /USDT

  0.02923

  -0.27 %

  YGG /USDT

  0.25798

  1.49 %

  DIO /USDT

  0.00506

  -3.06 %

  GMX /USDT

  75.088

  -4.92 %

  CRO /USDT

  0.069069

  2.64 %

  CORE /USDT

  1.9056

  -2.37 %

  ERG /USDT

  1.4927

  -0.09 %

  ROUTE /USDT

  2.5497

  2.13 %

  LRC /USDT

  0.35875

  2.30 %

  ROSE /USDT

  0.057939

  3.01 %

  D2T /USDT

  0.028469

  -6.86 %

  ISP /USDT

  0.0010034

  -1.60 %

  WOM /USDT

  0.024905

  1.09 %

  CELR /USDT

  0.023507

  -1.52 %

  DSLA /USDT

  0.00208397

  34.17 %

  ASTO /USDT

  0.048280

  17.41 %

  PROM /USDT

  4.7946

  -0.40 %

  FIO /USDT

  0.03346

  2.57 %

  WAVES /USDT

  2.127

  1.91 %

  ONSTON /USDT

  0.00911

  3.52 %

  CTI /USDT

  0.027717

  2.68 %

  FIS /USDT

  0.55194

  -4.41 %

  KON /USDT

  0.08478

  0.09 %

  SLP /USDT

  0.0026683

  1.63 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.716

  7.31 %

  DUSK /USDT

  0.1789

  2.58 %

  PRQ /USDT

  0.1102

  7.72 %

  ALI /USDT

  0.038418

  1.44 %

  GOAL /USDT

  0.2205

  13.89 %

  WIT /USDT

  0.003085

  5.25 %

  CQT /USDT

  0.1524

  1.26 %

  MDAO /USDT

  0.29309

  3.22 %

  BBC /USDT

  0.015372

  -0.76 %

  BDP /USDT

  0.21896

  5.85 %

  PIAS /USDT

  0.01238

  -0.56 %

  EQ /USDT

  0.0010814

  -1.46 %

  REALM /USDT

  0.01545

  12.60 %

  XCAD /USDT

  1.92773

  1.23 %

  AR /USDT

  8.354

  2.71 %

  EUL /USDT

  3.8215

  0.37 %

  SWASH /USDT

  0.01834

  6.56 %

  SNX /USDT

  2.4949

  2.95 %

  BLOK /USDT

  0.0025387

  4.13 %

  VP /USDT

  6.318

  -2.81 %

  BEL /USDT

  0.60638

  3.86 %

  WSI /USDT

  0.05670

  11.61 %

  FXS /USDT

  8.638

  5.83 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010300

  2.79 %

  LUFFY /USDT

  0.0001122

  2.55 %

  OVR /USDT

  0.2972

  -1.58 %

  ZEN /USDT

  10.405

  1.17 %

  BICO /USDT

  0.40075

  8.85 %

  THETA /USDT

  1.0321

  5.04 %

  ZIL /USDT

  0.027910

  1.34 %

  OSMO /USDT

  0.8071

  0.34 %

  NMT /USDT

  0.0085009

  -11.95 %

  SPEX /USDT

  0.002228

  -10.48 %

  KIN /USDT

  0.00000502

  10.32 %

  PHB /USDT

  1.091353

  3.97 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003812

  0.95 %

  BSV /USDT

  35.912

  1.22 %

  DC /USDT

  0.0010206

  1.05 %

  UFO /USDT

  0.000001430

  1.77 %

  ADEL /USDT

  0.0051267

  3.28 %

  COCOS /USDT

  1.4482

  3.69 %

  AXS /USDT

  8.380

  1.45 %

  IRIS /USDT

  0.03493

  1.18 %

  FNZ /USDT

  0.004964

  -2.26 %

  ALICE /USDT

  1.5157

  1.24 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001328

  -4.46 %

  LPT /USDT

  6.867

  0.01 %

  TLM /USDT

  0.019728

  5.00 %

  FTRB /USDT

  0.006367

  5.60 %

  KING /USDT

  0.012798

  6.33 %

  ABBC /USDT

  0.085765

  12.91 %

  CHESS /USDT

  0.2772

  -2.15 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000856

  1.42 %

  COREUM /USDT

  0.25630

  -8.05 %

  BLZ /USDT

  0.083020

  4.76 %

  TSUKA /USDT

  0.083877

  15.07 %

  FEG /USDT

  0.0007433

  0.93 %

  GLMR /USDT

  0.36922

  1.37 %

  ALPH /USDT

  0.29266

  12.79 %

  RSS3 /USDT

  0.17011

  5.92 %

  BNX /USDT

  0.5693

  1.82 %

  WAXL /USDT

  0.60273

  0.20 %

  GITCOIN /USDT

  1.8671

  -0.66 %

  RBC /USDT

  0.020746

  10.69 %

  HIFI /USDT

  0.41715

  3.53 %

  TOMO /USDT

  0.6601

  9.23 %

  GAL /USDT

  1.7718

  3.80 %

  PBR /USDT

  0.11511

  6.80 %

  MKR /USDT

  686.58

  1.18 %

  TWT /USDT

  1.1999

  5.73 %

  DEP /USDT

  0.003592

  0.53 %

  PVU /USDT

  0.030620

  159.49 %

  DAG /USDT

  0.05357

  3.99 %

  VXT /USDT

  0.018956

  1.62 %

  BAND /USDT

  1.8770

  8.86 %

  AAVE /USDT

  72.46

  2.02 %

  SFUND /USDT

  1.0777

  1.69 %

  RVN /USDT

  0.02591

  4.43 %

  MCG /USDT

  0.07159

  3.91 %

  RUNE /USDT

  1.4100

  4.26 %

  CAKE /USDT

  3.6488

  0.32 %

  HIBS /USDT

  0.0002768

  -13.03 %

  MOB /USDT

  1.4669

  -0.93 %

  MLK /USDT

  0.26711

  4.02 %

  CULT /USDT

  0.000006642

  1.06 %

  RFOX /USDT

  0.013951

  3.08 %

  BAT /USDT

  0.2535

  2.17 %

  DEVT /USDT

  0.00323

  4.53 %

  ONE /USDT

  0.020165

  2.39 %

  VET /USDT

  0.02302

  2.03 %

  VADER /USDT

  0.000067

  76.31 %

  EJS /USDT

  0.004995

  -4.62 %

  API3 /USDT

  1.55821

  2.17 %

  DARK /USDT

  0.029954

  3.71 %

  LEVER /USDT

  0.0021798

  18.99 %

  WOO /USDT

  0.21285

  8.10 %

  NEO /USDT

  12.74

  0.87 %

  MDX /USDT

  0.07049

  2.50 %

  MNW /USDT

  1.7547

  -1.75 %

  ENS /USDT

  13.363

  1.51 %

  WOZX /USDT

  0.049429

  -0.89 %

  PENDLE /USDT

  0.33228

  3.73 %

  GST /USDT

  0.020673

  2.61 %

  QKC /USDT

  0.010790

  4.00 %

  DKS /USDT

  0.002518

  13.73 %

  JAM /USDT

  0.0025027

  -1.98 %

  METALDR /USDT

  0.0008718

  -8.20 %

  ATD /USDT

  0.1846

  -1.12 %

  BUY /USDT

  0.020082

  0.24 %

  AIRTNT /USDT

  0.000685

  10.66 %

  DBC /USDT

  0.0050161

  -3.45 %

  NUM /USDT

  0.045483

  0.10 %

  CRU /USDT

  1.30717

  4.19 %

  DERI /USDT

  0.03081

  -28.76 %

  KMA /USDT

  0.0021179

  -0.89 %

  DEBT /USDT

  16.210

  0.38 %

  PORTO /USDT

  2.2740

  0.75 %

  FIU /USDT

  0.002820

  -0.70 %

  WNCG /USDT

  0.12972

  -0.27 %

  WILD /USDT

  0.3811

  8.23 %

  REELT /USDT

  0.022839

  -6.02 %

  LIME /USDT

  0.011884

  0.00 %

  RITE /USDT

  0.0018350

  -2.18 %

  ATA /USDT

  0.15961

  6.25 %

  MSWAP /USDT

  0.0003511

  4.83 %

  ELT /USDT

  0.039106

  -4.94 %

  GLQ /USDT

  0.0113668

  4.20 %

  MHUNT /USDT

  0.01031

  3.61 %

  ANKR /USDT

  0.03264

  1.71 %

  PYM /USDT

  0.0015683

  -1.99 %

  GAME /USDT

  0.03857

  4.80 %

  RAD /USDT

  1.9623

  -0.85 %

  CHNG /USDT

  0.09274

  2.08 %

  RLY /USDT

  0.012762

  1.80 %

  MLT /USDT

  0.13111

  3.24 %

  NEXO /USDT

  0.7517

  4.18 %

  HTR /USDT

  0.08823

  8.31 %

  YLD /USDT

  0.1436

  1.91 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005000

  -0.81 %

  STOS /USDT

  0.53015

  -1.86 %

  XTZ /USDT

  1.1231

  2.69 %

  RLC /USDT

  1.7303

  2.05 %

  EWT /USDT

  3.2493

  -4.43 %

  ENJ /USDT

  0.39632

  4.41 %

  BOBA /USDT

  0.23658

  2.07 %

  PUSH /USDT

  0.35531

  3.85 %

  EGAME /USDT

  0.000121894

  4.75 %

  TIP /USDT

  0.01018

  -0.39 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013598

  5.30 %

  SOLO /USDT

  0.17311

  1.59 %

  ZKS /USDT

  0.066300

  -1.20 %

  XOR /USDT

  3.392

  -3.99 %

  WRT /USDT

  0.16704

  4.85 %

  ZAM /USDT

  0.002501

  -2.53 %

  BAKE /USDT

  0.18886

  5.79 %

  POP /USDT

  0.000001366

  -7.95 %

  CPOOL /USDT

  0.03627

  4.70 %

  XCV /USDT

  0.003271

  -11.97 %

  BNC /USDT

  0.27937

  14.55 %

  CVTX /USDT

  0.148426

  0.08 %

  KLAY /USDT

  0.2337

  3.08 %

  BBANK /USDT

  0.005166

  -7.36 %

  CLV /USDT

  0.06253

  2.67 %

  WLKN /USDT

  0.047618

  -0.29 %

  ANT /USDT

  2.4490

  6.10 %

  OGN /USDT

  0.1175

  7.79 %

  VEMP /USDT

  0.01358

  0.36 %

  SLIM /USDT

  0.0501

  1.82 %

  BVT /USDT

  0.012565

  35.31 %

  GARI /USDT

  0.05073

  4.18 %

  DENT /USDT

  0.00105178

  1.03 %

  LIT /USDT

  1.10442

  6.83 %

  ARV /USDT

  0.00007735

  0.90 %

  MOVR /USDT

  8.2930

  1.99 %

  CTC /USDT

  0.3623

  -0.65 %

  FREE /USDT

  0.00000017308

  1.51 %

  WWY /USDT

  0.006958

  10.33 %

  THALES /USDT

  0.70709

  9.82 %

  NOS /USDT

  0.01698

  -2.35 %

  HECH /USDT

  0.05412

  2.44 %

  POPK /USDT

  0.010199

  -20.62 %

  DCRN /USDT

  0.2541

  -4.86 %

  ORO /USDT

  0.004603

  16.32 %

  NULS /USDT

  0.2806

  3.92 %

  BONDLY /USDT

  0.006462

  -0.01 %

  ESG /USDT

  0.70087

  -0.01 %

  LGX /USDT

  0.006823

  3.88 %

  YFDAI /USDT

  219.237

  -2.18 %

  STORJ /USDT

  0.3867

  10.99 %

  XPR /USDT

  0.001440

  0.34 %

  MC /USDT

  0.28884

  1.46 %

  RARE /USDT

  0.11723

  2.29 %

  RSR /USDT

  0.0039649

  3.32 %

  BOA /USDT

  0.028300

  2.24 %

  DERC /USDT

  0.23440

  2.68 %

  QLC /USDT

  0.0981744

  5.01 %

  SWEAT /USDT

  0.0096627

  9.68 %

  OMI /USDT

  0.0007500

  1.50 %

  DREP /USDT

  0.4543

  -0.95 %

  T /USDT

  0.04187

  2.84 %

  PERP /USDT

  0.84511

  0.49 %

  PLCU /USDT

  169.91

  -1.25 %

  DUNE /USDT

  0.00052571

  -15.66 %

  PBX /USDT

  0.001875

  5.99 %

  UFI /USDT

  0.02956

  4.67 %

  SYS /USDT

  0.16610

  1.38 %

  WZRD /USDT

  0.00400

  -7.19 %

  SOV /USDT

  0.88441

  8.51 %

  ILV /USDT

  58.77

  1.01 %

  IAG /USDT

  0.007635

  -7.39 %

  ML /USDT

  0.12512

  -3.74 %

  BOSON /USDT

  0.2220

  -0.93 %

  KSM /USDT

  34.690

  2.66 %

  KZEN /USDT

  0.015448

  0.86 %

  LOKA /USDT

  0.51744

  4.96 %

  WAM /USDT

  0.005167

  5.75 %

  TAMA /USDT

  0.012257

  7.82 %

  KLO /USDT

  0.009683

  5.68 %

  LOCG /USDT

  0.02107

  4.51 %

  IHC /USDT

  0.00005297

  19.70 %

  KAVA /USDT

  0.9082

  2.71 %

  GOV /USDT

  0.007754

  2.40 %

  THN /USDT

  0.029843

  -15.14 %

  TON /USDT

  2.1207

  1.29 %

  ACA /USDT

  0.09973

  -0.68 %

  PERL /USDT

  0.035836

  2.15 %

  WATT /USDT

  0.02012

  -5.76 %

  PRIME /USDT

  1.5432

  1.97 %

  ARPA /USDT

  0.04086

  2.45 %

  SFP /USDT

  0.48649

  9.19 %

  MXC /USDT

  0.019229

  -0.66 %

  NVG /USDT

  0.1009

  -1.07 %

  DOME /USDT

  0.001221

  5.25 %

  ECOX /USDT

  0.88340

  -0.78 %

  KNIGHT /USDT

  0.00884

  1.96 %

  SCRT /USDT

  0.6613

  2.79 %

  GOB /USDT

  0.004066

  -1.59 %

  WOOF /USDT

  0.0008254

  -7.93 %

  SFM /USDT

  0.0002087

  6.53 %

  IOI /USDT

  0.1698

  10.61 %

  ROOBEE /USDT

  0.000815

  -18.74 %

  CREAM /USDT

  13.520

  0.40 %

  NUX /USDT

  0.013170

  -5.71 %

  AKITA /USDT

  0.00000019747

  2.07 %

  HSF /USDT

  0.7393

  3.41 %

  IMPT /USDT

  0.0080110

  -1.03 %

  CTK /USDT

  0.81003

  5.64 %

  SAITO /USDT

  0.012733

  -0.55 %

  MPH /USDT

  0.019078

  0.05 %

  POLC /USDT

  0.028520

  3.29 %

  AUDIO /USDT

  0.28422

  -2.11 %

  LSS /USDT

  0.17922

  5.05 %

  ORAI /USDT

  4.4888

  5.02 %

  DESO /USDT

  9.9843

  -0.63 %

  KNC /USDT

  0.7261

  7.03 %

  STARL /USDT

  0.000002365

  0.80 %

  BTS /USDT

  0.011320

  0.48 %

  HADES /USDT

  0.9345

  5.35 %

  GENS /USDT

  0.001337

  -12.27 %

  CFG /USDT

  0.2870

  6.09 %

  HIVE /USDT

  0.4549

  19.17 %

  REI /USDT

  0.03128

  0.83 %

  DYP /USDT

  0.11754

  -1.68 %

  TORN /USDT

  6.9204

  2.56 %

  KT /USDT

  0.003263

  -6.71 %

  MESA /USDT

  0.003051

  -2.08 %

  XEM /USDT

  0.039403

  2.35 %

  ALPA /USDT

  0.042961

  34.42 %

  SPO /USDT

  0.00123185

  10.57 %

  CRF /USDT

  0.001598

  67.32 %

  NKN /USDT

  0.102503

  0.89 %

  FEVR /USDT

  0.00064886

  2.23 %

  MONS /USDT

  0.013626

  7.76 %

  VLX /USDT

  0.02041

  -1.06 %

  SHILL /USDT

  0.016214

  0.07 %

  HELLO /USDT

  0.042909

  -0.52 %

  HERO /USDT

  0.004441

  2.23 %

  MILO /USDT

  0.000000018395

  4.43 %

  ZLW /USDT

  0.035168

  1.23 %

  ONT /USDT

  0.2284

  1.69 %

  YFI /USDT

  8691.58

  0.98 %

  JOY /USDT

  0.080655

  3.55 %

  KAR /USDT

  0.1521

  -1.99 %

  MBOX /USDT

  0.47333

  1.83 %

  CHAMP /USDT

  0.024129

  4.44 %

  XYO /USDT

  0.005211

  1.71 %

  PI /USDT

  0.0044088

  -12.49 %

  EFI /USDT

  0.07497

  2.50 %

  SDN /USDT

  0.37695

  3.92 %

  MBX /USDT

  2.6899

  -7.69 %

  FLY /USDT

  0.0013314

  1.76 %

  STRM /USDT

  0.01225

  -1.92 %

  BAL /USDT

  6.8434

  -2.44 %

  DCR /USDT

  21.290

  2.35 %

  IOTX /USDT

  0.025627

  2.62 %

  SUDO /USDT

  0.9165

  -5.65 %

  STBU /USDT

  0.021240

  -6.76 %

  XETA /USDT

  0.044014

  4.58 %

  FIN /USDT

  0.0011494

  -1.07 %

  CIRUS /USDT

  0.077205

  -2.80 %

  AIOZ /USDT

  0.029035

  2.30 %

  NEER /USDT

  0.18175

  0.06 %

  KUBE /USDT

  0.008555

  0.94 %

  DAFI /USDT

  0.0111145

  -0.42 %

  MEAN /USDT

  0.02042

  2.04 %

  ETHF /USDT

  0.2703

  1.08 %

  AUCTION /USDT

  5.5919

  1.66 %

  DES /USDT

  0.0016230

  -0.46 %

  NXD /USDT

  0.000601

  -1.47 %

  LIFE /USDT

  0.00036945

  -8.16 %

  PNT /USDT

  0.2136

  4.39 %

  AQDC /USDT

  0.00401

  -11.08 %

  QUICK /USDT

  88.377

  0.50 %

  UNFI /USDT

  4.9292

  4.39 %

  LABS /USDT

  0.00114580

  -2.08 %

  CERE /USDT

  0.0061400

  1.27 %

  KONO /USDT

  0.023249

  -2.24 %

  PERC /USDT

  0.1756

  -7.08 %

  BIT /USDT

  0.5267

  1.09 %

  RADAR /USDT

  0.012399

  1.03 %

  ATM /USDT

  2.7300

  -0.11 %

  ICX /USDT

  0.2179

  4.55 %

  DIA /USDT

  0.37070

  4.97 %

  RBN /USDT

  0.2262

  4.33 %

  HAO /USDT

  0.004439

  -7.32 %

  COTI /USDT

  0.07685

  4.00 %

  CONV /USDT

  0.0007189

  5.62 %

  UFT /USDT

  0.4144

  2.65 %

  RON /USDT

  1.1147

  5.38 %

  COMP /USDT

  42.900

  1.68 %

  ZRX /USDT

  0.2357

  6.41 %

  RNDX /USDT

  0.000138

  2.22 %

  PIT /USDT

  0.0000000005265

  0.13 %

  HAPI /USDT

  15.4266

  7.26 %

  AST /USDT

  0.136881

  14.52 %

  URUS /USDT

  17.703

  0.73 %

  RARI /USDT

  1.6447

  0.84 %

  OKB /USDT

  42.435

  -1.01 %

  VELODROME /USDT

  0.12633

  3.98 %

  CAPS /USDT

  0.040272

  16.72 %

  IOST /USDT

  0.010561

  3.39 %

  PAF /USDT

  0.0003883

  3.65 %

  TARA /USDT

  0.001495

  5.43 %

  LAT /USDT

  0.01607

  -1.53 %

  GNO /USDT

  112.12

  0.28 %

  CUDOS /USDT

  0.00263

  1.54 %

  SPUME /USDT

  0.007134

  -3.55 %

  SFG /USDT

  0.006784

  -3.01 %

  HOD /USDT

  0.00538

  5.69 %

  SUKU /USDT

  0.07692

  -0.73 %

  ICE /USDT

  0.97509

  19.84 %

  WAXP /USDT

  0.068077

  3.96 %

  HORD /USDT

  0.04550

  19.32 %

  MATH /USDT

  0.11653

  1.41 %

  SWP /USDT

  0.001634

  -0.48 %

  ERN /USDT

  1.80300

  0.97 %

  ZCX /USDT

  0.08214

  7.27 %

  METO /USDT

  0.001374

  22.67 %

  AART /USDT

  0.001755

  -0.45 %

  KLV /USDT

  0.00653

  5.32 %

  XWG /USDT

  0.0010829

  0.83 %

  CANTO /USDT

  0.25475

  5.96 %

  OKT /USDT

  22.257

  4.12 %

  FRONT /USDT

  0.24055

  3.22 %

  BOND /USDT

  4.0924

  0.26 %

  BLOCK /USDT

  0.05552

  4.36 %

  NBS /USDT

  0.000472

  9.00 %

  SD /USDT

  1.0681

  1.42 %

  GAFI /USDT

  5.292

  -0.67 %

  GRND /USDT

  0.145116

  -4.18 %

  VR /USDT

  0.00856

  7.00 %

  ALEPH /USDT

  0.06811

  7.92 %

  AE /USDT

  0.0803

  0.12 %

  THG /USDT

  0.0683

  -1.44 %

  RAY /USDT

  0.23438

  0.73 %

  LEASH /USDT

  378.11

  -3.45 %

  PINE /USDT

  0.18655

  -1.17 %

  STND /USDT

  0.028002

  -1.89 %

  PDEX /USDT

  1.7892

  1.67 %

  NFTB /USDT

  0.013229

  -7.98 %

  CELT /USDT

  0.000610

  5.90 %

  ELA /USDT

  1.16463

  1.52 %

  FIRO /USDT

  2.1886

  -0.59 %

  SNK /USDT

  0.01279

  0.39 %

  FLM /USDT

  0.095183

  3.26 %

  GMEE /USDT

  0.01250

  3.05 %

  OOKI /USDT

  0.0039169

  2.03 %

  ALAYA /USDT

  0.085699

  11.81 %

  NAOS /USDT

  0.024037

  -3.03 %

  ARTEM /USDT

  0.001448

  0.48 %

  EPK /USDT

  0.015658

  2.98 %

  MINE /USDT

  0.002327

  -4.98 %

  BERRY /USDT

  0.0013336

  -0.97 %

  WALV /USDT

  0.054556

  -1.53 %

  PHA /USDT

  0.1462

  3.32 %

  NBLU /USDT

  0.015805

  -0.59 %

  GGG /USDT

  0.16023

  -3.75 %

  LAZIO /USDT

  2.6360

  1.94 %

  UBXS /USDT

  0.035371

  1.66 %

  SUTER /USDT

  0.000769

  -0.51 %

  REVU /USDT

  0.02443

  1.24 %

  FOF /USDT

  0.8727

  7.32 %

  BXH /USDT

  0.002966

  0.81 %

  OG /USDT

  2.5662

  1.72 %

  WING /USDT

  6.3095

  0.22 %

  ALU /USDT

  0.027051

  -0.56 %

  AMPL /USDT

  1.1231

  2.55 %

  SANTOS /USDT

  4.2238

  1.22 %

  FIDA /USDT

  0.41333

  2.87 %

  BITCI /USDT

  0.0061878

  0.09 %

  CWEB /USDT

  0.017210

  3.40 %

  CNAME /USDT

  0.000624

  -2.19 %

  DEGO /USDT

  1.9670

  2.19 %

  LOVELY /USDT

  0.000000071008

  -1.02 %

  ZONE /USDT

  0.004516

  -10.45 %

  O3 /USDT

  0.0644

  -0.77 %

  FRA /USDT

  0.0028115

  4.73 %

  UOS /USDT

  0.2251

  6.07 %

  MATTER /USDT

  0.13248

  -2.88 %

  TKO /USDT

  0.34200

  0.04 %

  POLS /USDT

  0.4220

  1.80 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018084

  1.10 %

  AAA /USDT

  0.000006219

  3.40 %

  MGG /USDT

  0.00333

  -5.66 %

  GQ /USDT

  0.0067870

  3.03 %

  FSN /USDT

  0.3750

  4.10 %

  DORA /USDT

  3.26503

  -0.20 %

  GHST /USDT

  1.0716

  1.20 %

  ING /USDT

  0.0009839

  -6.96 %

  STEEM /USDT

  0.2115

  7.74 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  BEPRO /USDT

  0.0013992

  7.58 %

  BSCPAD /USDT

  0.1738

  1.34 %

  HC /USDT

  0.09240

  -2.94 %

  PRT /USDT

  0.00232434

  35.26 %

  SIS /USDT

  0.0942

  0.21 %

  IOTA /USDT

  0.2203

  5.50 %

  BZZ /USDT

  0.51006

  0.62 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00565

  14.14 %

  REEF /USDT

  0.0026512

  4.83 %

  CHR /USDT

  0.16162

  5.42 %

  ALCX /USDT

  20.734

  0.74 %

  ALPHA /USDT

  0.10702

  3.46 %

  XPLA /USDT

  0.57379

  -0.60 %

  SNT /USDT

  0.02750

  1.92 %

  ORBR /USDT

  2.6454

  -3.44 %

  BOX /USDT

  1.27177

  -20.68 %

  SPELL /USDT

  0.0006754

  0.55 %

  MCRT /USDT

  0.003027

  -4.81 %

  INSUR /USDT

  0.08426

  7.74 %

  TT /USDT

  0.004461

  4.62 %

  ELF /USDT

  0.29853

  0.93 %

  POND /USDT

  0.0096261

  2.60 %

  THE /USDT

  0.001656

  3.95 %

  CELL /USDT

  0.2438

  1.11 %

  NEBL /USDT

  0.9515

  0.73 %

  XPRESS /USDT

  0.0713

  5.31 %

  IDEA /USDT

  0.01073

  0.75 %

  FILDA /USDT

  0.0017894

  -0.68 %

  PRMX /USDT

  0.0040213

  3.39 %

  REQ /USDT

  0.09738

  1.03 %

  10SET /USDT

  0.5201

  -5.09 %

  PROS /USDT

  0.4878

  2.52 %

  MPL /USDT

  4.492

  3.78 %

  MTL /USDT

  1.20412

  4.37 %

  FRIN /USDT

  0.004318

  2.61 %

  AKT /USDT

  0.30925

  1.68 %

  RIDE /USDT

  0.0452

  4.62 %

  FINE /USDT

  0.005961

  -2.19 %

  PNG /USDT

  0.045510

  3.55 %

  LN /USDT

  39.910

  2.63 %

  ATEAM /USDT

  2.410

  11.57 %

  TROY /USDT

  0.003420

  0.41 %

  EPX /USDT

  0.0003116

  0.87 %

  MDF /USDT

  0.001019

  4.62 %

  AGLD /USDT

  0.4006

  0.60 %

  BIRD /USDT

  15.597

  3.56 %

  FORM /USDT

  0.0022081

  -3.21 %

  CVX /USDT

  5.3514

  4.61 %

  TFUEL /USDT

  0.05345

  3.74 %

  ORN /USDT

  0.9088

  0.26 %

  MTRG /USDT

  2.9820

  1.59 %

  ONG /USDT

  0.2880

  3.44 %

  BTG /USDT

  15.4941

  7.20 %

  CGG /USDT

  0.0868

  2.96 %

  XEC /USDT

  0.00003089

  3.17 %

  OOE /USDT

  0.024439

  3.21 %

  ACX /USDT

  0.06821

  -0.48 %

  PSI /USDT

  2.9831

  -1.32 %

  WAS /USDT

  0.023613

  1.41 %

  SYLO /USDT

  0.001805

  -0.55 %

  MV /USDT

  0.13274

  -5.44 %

  CZZ /USDT

  0.00519

  -2.44 %

  FOR /USDT

  0.02327

  3.37 %

  HEART /USDT

  0.013810

  4.45 %

  METAL /USDT

  0.0485

  -2.41 %

  BORA /USDT

  0.17828

  3.59 %

  STEP /USDT

  0.01453

  0.13 %

  ACE /USDT

  0.00707

  -0.42 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002432

  -2.17 %

  CEL /USDT

  0.33693

  0.50 %

  AAG /USDT

  0.00622

  4.18 %

  HOPR /USDT

  0.06316

  -1.14 %

  XCUR /USDT

  0.04933

  1.41 %

  B3X /USDT

  0.001365

  -4.34 %

  FCON /USDT

  0.0000881

  7.83 %

  TRB /USDT

  14.4160

  3.15 %

  PSTAKE /USDT

  0.08892

  6.51 %

  ULU /USDT

  37.4233

  -11.78 %

  DAR /USDT

  0.16911

  0.14 %

  FER /USDT

  0.030160

  -4.39 %

  PPAD /USDT

  0.00303

  15.20 %

  PUNDIX /USDT

  0.49394

  9.36 %

  DRGN /USDT

  0.00714

  -8.57 %

  UTK /USDT

  0.09649

  4.05 %

  MOOV /USDT

  0.006957

  2.56 %

  MBS /USDT

  0.049304

  -2.28 %

  KLAP /USDT

  0.000438

  -11.69 %

  HNS /USDT

  0.030309

  -0.66 %

  DAI /USDT

  0.9972

  -0.11 %

  KOK /USDT

  0.0714

  0.00 %

  PKF /USDT

  0.1174

  9.71 %

  NRFB /USDT

  0.00318

  -3.04 %

  LUNR /USDT

  0.12995

  -0.66 %

  UNO /USDT

  0.06722

  1.51 %

  OLE /USDT

  0.025911

  0.61 %

  FUN /USDT

  0.0065498

  0.46 %

  AMKT /USDT

  93.921

  2.74 %

  LUS /USDT

  0.00228

  3.16 %

  ALPACA /USDT

  0.3036

  0.06 %

  BBF /USDT

  0.239

  -4.78 %

  VRX /USDT

  29.241

  -8.84 %

  SLK /USDT

  0.002280

  -7.20 %

  WSIENNA /USDT

  0.51113

  2.79 %

  XVG /USDT

  0.0027928

  2.50 %

  SOUL /USDT

  0.17487

  0.64 %

  GO /USDT

  0.007092

  -0.83 %

  BTM /USDT

  0.020352

  4.07 %

  DPET /USDT

  0.06844

  3.68 %

  ROCO /USDT

  0.1690

  7.98 %

  WSG /USDT

  0.0000000019986

  4.14 %

  MARSH /USDT

  0.15696

  -3.67 %

  1EARTH /USDT

  0.0025507

  -6.89 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095875

  7.45 %

  ONIT /USDT

  0.03460

  0.87 %

  LAND /USDT

  1.3533

  -6.50 %

  ABT /USDT

  0.12783

  6.13 %

  AVA /USDT

  0.6180

  5.51 %

  XET /USDT

  0.0007223

  1.90 %

  ZODI /USDT

  0.00041

  13.88 %

  BSW /USDT

  0.18475

  1.53 %

  SWRV /USDT

  0.117259

  2.59 %

  BENQI /USDT

  0.009223

  2.84 %

  AXL /USDT

  0.00007564

  1.50 %

  AMP /USDT

  0.003681

  1.93 %

  COVAL /USDT

  0.013943

  2.16 %

  PSG /USDT

  5.3106

  0.56 %

  DEXE /USDT

  2.8390

  3.39 %

  CWS /USDT

  0.46089

  3.37 %

  ITSB /USDT

  0.003000

  4.20 %

  BIFIF /USDT

  0.00572

  10.63 %

  RAM /USDT

  0.02412

  -1.14 %

  AERGO /USDT

  0.12788

  9.80 %

  LITH /USDT

  0.0008133

  3.72 %

  MTV /USDT

  0.0012124

  2.10 %

  AVT /USDT

  1.2520

  11.50 %

  DEUS /USDT

  62.64

  6.38 %

  LM /USDT

  0.12506

  -13.00 %

  VTHO /USDT

  0.0013438

  2.74 %

  UMA /USDT

  2.1054

  0.65 %

  COS /USDT

  0.006664

  1.21 %

  PAY /USDT

  0.011920

  -4.70 %

  BTCST /USDT

  0.6642

  -2.73 %

  AKRO /USDT

  0.0044184

  2.24 %

  ORT /USDT

  0.015931

  -1.51 %

  XAVA /USDT

  0.4092

  2.22 %

  NWC /USDT

  0.056586

  1.41 %

  RBLS /USDT

  0.13927

  -2.56 %

  IONX /USDT

  0.01779

  -10.46 %

  INV /USDT

  45.81

  -0.84 %

  DDOS /USDT

  0.0373

  -15.61 %

  SENATE /USDT

  0.055599

  5.17 %

  GM /USDT

  0.0000093040

  2.45 %

  VEGA /USDT

  1.1489

  -0.43 %

  SMT /USDT

  0.000977

  0.41 %

  NMR /USDT

  18.6048

  1.47 %

  CLH /USDT

  0.004045

  6.58 %

  CUSD /USDT

  0.99444

  -0.05 %

  UNQ /USDT

  0.004138

  -1.38 %

  KAI /USDT

  0.00553

  2.40 %

  FUSE /USDT

  0.07197

  0.86 %

  TRADE /USDT

  0.07951

  8.75 %

  FNCY /USDT

  0.069181

  1.52 %

  PIZA /USDT

  0.00000702

  2.78 %

  METAG /USDT

  0.0003085

  -2.95 %

  OCT /USDT

  0.2212

  2.78 %

  XPNET /USDT

  0.005520

  -3.41 %

  DATA /USDT

  0.03830

  2.95 %

  MBL /USDT

  0.003211

  2.94 %

  MER /USDT

  0.00204

  -2.39 %

  WEAR /USDT

  0.0009510

  -1.75 %

  WHALE /USDT

  0.6981

  0.48 %

  REVV /USDT

  0.012962

  6.74 %

  ODDZ /USDT

  0.02124

  -3.41 %

  DPR /USDT

  0.00814

  -1.92 %

  RANKER /USDT

  0.004085

  2.25 %

  KICKS /USDT

  0.001580

  -1.74 %

  WRX /USDT

  0.1681

  2.25 %

  WELL /USDT

  0.0082523

  -0.93 %

  MELI /USDT

  0.001599

  -11.85 %

  TEER /USDT

  0.3060

  0.45 %

  TIDAL /USDT

  0.00032310

  0.16 %

  EHASH /USDT

  0.035650

  0.60 %

  DFA /USDT

  0.04605

  1.00 %

  WXT /USDT

  0.003653

  0.00 %

  NBT /USDT

  0.0030005

  3.45 %

  MONI /USDT

  0.02362