• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu của mức tăng giảm
Sàn giao dịch Web3
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC /USDT

27450.2

-1.80 %

ETH /USDT

1663.14

-3.67 %

LQTY /USDT

1.0639

4.39 %

VRA /USDT

0.0054897

10.81 %

ASTRA /USDT

0.00431

29.81 %

SQUAD /USDT

0.002502

-14.13 %

TOMI /USDT

3.02212

-1.10 %

SOL /USDT

23.478

-1.31 %

LINK /USDT

7.5075

-5.56 %

SHIB /USDT

0.0000073135

-2.91 %

DOGE /USDT

0.061951

-1.77 %

ID /USDT

0.203519

-4.44 %

FLOKI /USDT

0.0000190064

-2.74 %

HBAR /USDT

0.051506

1.28 %

GFT /USDT

0.022850

-6.14 %

BSV /USDT

41.830

20.25 %

XRD /USDT

0.056821

-3.64 %

BCH /USDT

248.33

2.84 %

AGIX /USDT

0.18659

-4.27 %

LUNA /USDT

0.4677

-4.66 %

BNB /USDT

214.54

-1.41 %

PEPE /USDT

0.00000074454

-7.84 %

LTC /USDT

66.26

-2.61 %

GALA /USDT

0.014803

-1.60 %

KAS /USDT

0.049675

-2.64 %

RNDR /USDT

1.7087

1.07 %

POGAI /USDT

0.000239999

23.90 %

OUSD /USDT

0.99749

0.02 %

STX /USDT

0.51391

0.83 %

CFX /USDT

0.134782

-2.49 %

DOT /USDT

4.1213

-3.09 %

CSIX /USDT

0.021579

14.83 %

SUN /USDT

0.0055701

-1.63 %

FLUX /USDT

0.33145

-1.42 %

HIFI /USDT

0.67292

-6.48 %

ASTR /USDT

0.048334

-3.65 %

NOM /USDT

0.09083

-6.83 %

OAX /USDT

0.162567

-2.10 %

JASMY /USDT

0.0033452

-6.50 %

FTT /USDT

1.1539

-2.31 %

ETC /USDT

16.490

-1.34 %

FIL /USDT

3.3336

-3.23 %

WLD /USDT

1.6494

-7.97 %

USDD /USDT

0.99707

-0.02 %

ARB /USDT

0.93404

-3.03 %

SUI /USDT

0.4670

-6.39 %

FITFI /USDT

0.004151

-8.34 %

WEMIX /USDT

1.0181

-5.16 %

GNS /USDT

3.4094

-4.42 %

ADA /USDT

0.25867

-2.11 %

BLUR /USDT

0.1810

-3.41 %

MASK /USDT

2.89321

4.11 %

MAGIC /USDT

0.56021

-2.32 %

YGG /USDT

0.24138

-2.88 %

DYDX /USDT

2.0725

2.68 %

BDX /USDT

0.029860

-5.97 %

WBIRD /USDT

4.1742

-27.03 %

CHEEL /USDT

9.790

-1.20 %

APE /USDT

1.1772

-9.50 %

OP /USDT

1.3944

-1.13 %

TRX /USDT

0.08759

-2.55 %

GARI /USDT

0.03419

-2.70 %

CSPR /USDT

0.031945

-2.24 %

FTM /USDT

0.20027

-3.58 %

NEAR /USDT

1.1168

-3.61 %

GETA /USDT

0.043511

1.70 %

EOS /USDT

0.5883

-2.16 %

RDNT /USDT

0.25396

0.34 %

SYN /USDT

0.3178

-4.76 %

CYBER /USDT

5.0814

-5.51 %

AMS /USDT

0.13165

41.02 %

VGX /USDT

0.11996

-3.05 %

SEI /USDT

0.11929

-3.88 %

USDC /USDT

1.0000

0.00 %

FLR /USDT

0.010934

-1.30 %

JST /USDT

0.02304

-6.18 %

OCEAN /USDT

0.30836

-7.27 %

ORDI /USDT

3.5410

-4.88 %

ICP /USDT

3.1305

-5.07 %

FEAR /USDT

0.06204

3.03 %

INJ /USDT

7.5357

-5.82 %

VELO /USDT

0.002487

3.62 %

XEN /USDT

0.000000391

-4.40 %

WIN /USDT

0.00006251

-2.11 %

DODO /USDT

0.101438

-2.67 %

STORE /USDT

0.014799

-0.65 %

SRM /USDT

0.03477

-7.55 %

MATIC /USDT

0.54974

-3.00 %

CQT /USDT

0.1070

-5.89 %

ONSTON /USDT

0.002014

10.84 %

NFT /USDT

0.00000032427

-1.88 %

CRV /USDT

0.4969

-6.63 %

MXC /USDT

0.007795

-3.09 %

STIK /USDT

3.00637

-0.50 %

GT /USDT

3.7644

0.83 %

HAI /USDT

0.02390

0.46 %

APT /USDT

5.4139

-4.35 %

UNI /USDT

4.4658

-3.48 %

IGU /USDT

0.03240

-1.69 %

LOOM /USDT

0.12115

-9.26 %

ATOM /USDT

7.1187

-5.37 %

AVAX /USDT

9.313

-4.25 %

BTT /USDT

0.0000003870

-1.09 %

RUNE /USDT

2.0332

-5.73 %

LUNC /USDT

0.00006131

-4.41 %

VOXEL /USDT

0.13910

0.21 %

BTC /USDC

27449.38

-1.77 %

ARKM /USDT

0.43545

-2.51 %

XDC /USDT

0.050768

-1.36 %

TLOS /USDT

0.07171

-1.17 %

AKRO /USDT

0.0074000

19.46 %

LADYS /USDT

0.00000003415

-3.17 %

ELS /USDT

0.34064

3.40 %

XLM /USDT

0.111213

-2.64 %

OG /USDT

4.6741

3.54 %

HXA /USDT

0.008376

-9.72 %

IOTX /USDT

0.017280

-4.18 %

XCH /USDT

25.350

-7.44 %

EVER /USDT

0.043726

-1.14 %

TRB /USDT

51.1871

-3.86 %

GLMR /USDT

0.22171

-5.99 %

ANC /USDT

0.00920

-4.56 %

HIGH /USDT

1.2924

-3.63 %

OGN /USDT

0.1399

-2.77 %

FET /USDT

0.22088

-5.85 %

1INCH /USDT

0.26826

-3.10 %

ARB /USDC

0.93371

-2.94 %

BOBA /USDT

0.11417

0.43 %

LOOKS /USDT

0.05505

3.94 %

CTI /USDT

0.014325

0.86 %

VAI /USDT

0.048769

-10.72 %

SDEX /USDT

0.0084250

-4.42 %

HOOK /USDT

0.86862

-4.80 %

QTUM /USDT

2.299

-2.25 %

AZERO /USDT

0.8132

-1.51 %

ALGO /USDT

0.10139

-3.40 %

FRM /USDT

0.02526

-6.16 %

XOR /USDT

0.02400

66.78 %

HFT /USDT

0.33394

-4.51 %

FRONT /USDT

0.37336

-6.46 %

FUN /USDT

0.0044348

0.46 %

TAKI /USDT

0.006406

0.23 %

CAKE /USDT

1.2395

4.54 %

NSDX /USDT

0.12362

1.31 %

TARA /USDT

0.005420

4.75 %

STBU /USDT

0.018207

2.42 %

FDT /USDT

0.03361

-0.70 %

LINA /USDT

0.0107903

-3.88 %

MINA /USDT

0.38145

-3.31 %

SWASH /USDT

0.00869

2.59 %

PANDO /USDT

0.0026262

-0.92 %

SIN /USDT

0.002800

15.08 %

POLYX /USDT

0.1159

-3.89 %

METIS /USDT

13.351

-1.35 %

MANA /USDT

0.31036

-3.63 %

AOG /USDT

0.007102

-0.05 %

SDAO /USDT

0.3753

-1.08 %

PEOPLE /USDT

0.009723

-8.12 %

CHO /USDT

0.05602

0.21 %

PYR /USDT

3.0138

-3.83 %

VXT /USDT

0.031367

1.60 %

DOGE /USDC

0.061953

-1.71 %

OVR /USDT

0.2058

-6.66 %

REAP /USDT

0.00274

-0.36 %

TYPE /USDT

0.06828

-2.31 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000010915

-2.29 %

IMX /USDT

0.57221

-6.44 %

CRPT /USDT

0.06669

0.28 %

USTC /USDT

0.012487

-3.69 %

TRIAS /USDT

3.1776

-3.30 %

JAM /USDT

0.0004003

4.43 %

IMPT /USDT

0.0044418

-6.82 %

CHZ /USDT

0.06156

-3.70 %

SUKU /USDT

0.05398

29.75 %

CEEK /USDT

0.03690

-2.50 %

UNIBOT /USDT

67.691

-1.30 %

FLM /USDT

0.080350

-3.07 %

PHB /USDT

0.631639

-5.72 %

AMB /USDT

0.0117698

4.25 %

KEY /USDT

0.0051337

-6.08 %

DIONE /USDT

0.00176148

-4.11 %

BBC /USDT

0.007122

-9.81 %

BTS /USDT

0.009444

0.61 %

EDU /USDT

0.46982

-4.20 %

YFII /USDT

552.03

-3.51 %

TURBO /USDT

0.00007218

-4.18 %

UNFI /USDT

7.0033

-4.86 %

NMR /USDT

13.1341

-3.31 %

AITECH /USDT

0.016139

4.04 %

XCAD /USDT

0.82331

-1.46 %

CROWN /USDT

1.0023

0.60 %

GRT /USDT

0.088285

-5.00 %

XCN /USDT

0.000755

-1.82 %

ETH /USDC

1664.54

-3.64 %

KDA /USDT

0.47426

-3.34 %

ACA /USDT

0.05437

9.72 %

MAN /USDT

0.0114291

2.07 %

ACH /USDT

0.014878

-7.41 %

STORJ /USDT

0.4632

-7.50 %

AURORA /USDT

0.0521

-2.43 %

CGPT /USDT

0.041389

3.51 %

AAVE /USDT

69.46

-2.96 %

ETHW /USDT

1.3531

-2.33 %

COMBO /USDT

0.65623

-5.54 %

ALEX /USDT

0.051415

-1.89 %

ERG /USDT

0.9624

-3.93 %

CULT /USDT

0.000001787

-4.38 %

CREAM /USDT

19.174

9.08 %

RACA /USDT

0.00009232

-2.05 %

ROSE /USDT

0.041865

-3.91 %

PERL /USDT

0.017887

3.04 %

RPL /USDT

21.994

-4.08 %

SPA /USDT

0.003780

-1.43 %

DERC /USDT

0.15629

3.29 %

BTRST /USDT

0.3175

0.37 %

PROM /USDT

4.0598

-0.66 %

MAV /USDT

0.27996

-5.01 %

PBX /USDT

0.00089939

-3.45 %

TON /USDT

2.0090

-5.20 %

CFG /USDT

0.3216

-3.01 %

SAND /USDT

0.3045

-5.25 %

SCLP /USDT

0.11360

-4.11 %

BLZ /USDT

0.151135

-4.61 %

LPT /USDT

6.521

-0.53 %

WLKN /USDT

0.004658

1.34 %

SNX /USDT

2.0684

-4.44 %

CKB /USDT

0.0027159

-4.17 %

LEVER /USDT

0.0027777

-4.83 %

VTS /USDT

0.11306

0.18 %

OX /USDT

0.011477

-10.51 %

PERC /USDT

0.1510

-3.94 %

KICKS /USDT

0.000439

-13.06 %

VINU /USDT

0.00000000855

-2.95 %

FYN /USDT

0.015305

0.75 %

GQ /USDT

0.0017835

1.92 %

ANT /USDT

4.9437

-3.80 %

BBF /USDT

0.0793

-8.53 %

OPUL /USDT

0.051840

0.01 %

DMTR /USDT

0.0180842

-11.96 %

HNT /USDT

1.4626

-2.10 %

CVTX /USDT

0.040652

-0.39 %

KAP /USDT

0.11115

-5.47 %

BONE /USDT

0.7933

-4.45 %

LDO /USDT

1.5621

-6.60 %

OME /USDT

0.000756

-37.52 %

BRISE /USDT

0.00000015348

-1.10 %

BICO /USDT

0.23564

-3.58 %

SOL /USDC

23.416

-1.50 %

MKR /USDT

1456.91

-0.60 %

METFI /USDT

2.6170

0.98 %

TOMO /USDT

1.4269

5.71 %

XEC /USDT

0.000027394

4.50 %

RIF /USDT

0.070516

-0.84 %

DC /USDT

0.0005200

-4.21 %

PENDLE /USDT

0.71673

-5.19 %

NPT /USDT

0.2744

0.73 %

XDB /USDT

0.0003639

-2.49 %

QRDO /USDT

0.04578

-1.29 %

CORE /USDT

0.3893

-6.05 %

MMPRO /USDT

0.07827

-2.43 %

PLANET /USDT

0.000055051

-0.61 %

UNDEAD /USDT

0.05687

-5.48 %

GMMT /USDT

2.8025

0.47 %

ZIG /USDT

0.013611

1.18 %

GMM /USDT

0.00043736

0.86 %

COMP /USDT

45.624

-5.40 %

LOKA /USDT

0.20710

8.50 %

MELD /USDT

0.000946

-3.07 %

PEPE2 /USDT

0.00000000693

-2.25 %

ZBC /USDT

0.009998

0.17 %

MC /USDT

0.36565

6.37 %

DASH /USDT

27.39

-2.76 %

DUSK /USDT

0.1153

-6.86 %

BNB /USDC

214.62

-1.36 %

STND /USDT

0.010562

-2.77 %

REVOLAND /USDT

0.20310

-1.88 %

ATLAS /USDT

0.0014862

-0.34 %

ISK /USDT

0.20446

-0.75 %

MBOX /USDT

0.24310

-0.20 %

RBC /USDT

0.010357

6.98 %

GAL /USDT

1.2259

-6.71 %

DCK /USDT

0.037394

28.10 %

SIDUS /USDT

0.0009590

-1.10 %

ALU /USDT

0.030593

3.36 %

EGLD /USDT

24.881

-3.67 %

ORAI /USDT

2.1453

0.17 %

BONK /USDT

0.0000002048

-4.02 %

FBX /USDT

0.0008030

1.01 %

XTAG /USDT

0.01156

7.03 %

BERRY /USDT

0.0003664

0.02 %

SUSHI /USDT

0.5924

-3.84 %

DORKL /USDT

0.002104

-12.26 %

BUSD /USDT

0.9994

-0.01 %

REEF /USDT

0.0013784

-3.69 %

GMT /USDT

0.15768

-3.78 %

GOLC /USDT

0.09787

-2.79 %

POKT /USDT

0.0281

-3.43 %

LAI /USDT

0.0068527

2.89 %

KAVA /USDT

0.6293

-2.90 %

LTC /USDC

66.2412

-2.55 %

CVP /USDT

0.30786

-2.22 %

SXP /USDT

0.28365

-4.26 %

TRU /USDT

0.041475

0.63 %

DARK /USDT

0.018932

4.09 %

FALCONS /USDT

0.0021323

-5.72 %

WOJAK /USDT

0.00008387

-2.23 %

AIDOGE /USDT

0.00000000006239

-6.50 %

PZP /USDT

0.18617

8.04 %

HT /USDT

2.3762

-1.11 %

WOO /USDT

0.17718

-3.44 %

PRX /USDT

0.2275

-5.24 %

ZEN /USDT

8.150

-1.98 %

PIP /USDT

0.06622

-3.76 %

RFOX /USDT

0.010072

5.43 %

TAO /USDT

52.500

-4.26 %

WAXL /USDT

0.33705

0.05 %

SLK /USDT

0.003301

-18.59 %

AGLD /USDT

0.5905

-4.20 %

ONG /USDT

0.2275

-1.64 %

GOMINING /USDT

0.10028

0.30 %

BONDLY /USDT

0.002533

-3.20 %

WATT /USDT

0.0004097

-12.58 %

FCON /USDT

0.00003076

1.05 %

PRQ /USDT

0.0531

-6.18 %

HECH /USDT

0.02121

-2.79 %

MYRIA /USDT

0.001654

-4.06 %

GEAR /USDT

0.004447

3.25 %

GST /USDT

0.008193

-0.04 %

MTV /USDT

0.0012375

-7.90 %

PYUSD /USDT

1.0024

0.06 %

BAKE /USDT

0.12941

-0.22 %

NEER /USDT

0.17755

-0.14 %

MLK /USDT

0.26393

1.22 %

TSUKA /USDT

0.022252

6.66 %

BADGER /USDT

2.1846

-7.06 %

REALM /USDT

0.00086

-8.51 %

WAVES /USDT

1.553

-3.66 %

XCV /USDT

0.002124

-0.60 %

CIRUS /USDT

0.027732

-6.95 %

REDTOKEN /USDT

0.000006715

7.31 %

UFI /USDT

0.01565

1.09 %

STG /USDT

0.4662

-4.62 %

WAGMIGAMES /USDT

0.000009763

-9.65 %

VTHO /USDT

0.0011851

-1.01 %

NADA /USDT

0.021004

0.87 %

SHARBI /USDT

0.0000008995

-4.98 %

ZLW /USDT

0.009056

-0.50 %

EWT /USDT

1.8046

-1.59 %

REIGN /USDT

0.001240

-2.20 %

CANTO /USDT

0.19586

-6.12 %

AGI /USDT

0.029640

3.70 %

PBR /USDT

0.03019

3.07 %

FIDA /USDT

0.16525

-3.72 %

ROUTE /USDT

1.9316

-2.56 %

XPR /USDT

0.000691

-1.28 %

MLT /USDT

0.07980

5.66 %

ZEC /USDT

27.28

-2.50 %

GMEE /USDT

0.00358

-4.27 %

MATIC /USDC

0.54981

-2.98 %

TAMA /USDT

0.008233

-1.11 %

BLOK /USDT

0.0013927

-1.00 %

STRAX /USDT

0.48025

1.17 %

ZIL /USDT

0.017138

-4.48 %

OPTIMUS /USDT

0.08655

-4.94 %

PNG /USDT

0.018993

-1.41 %

AUCTION /USDT

5.4951

-4.57 %

MOB /USDT

0.5365

1.80 %

C98 /USDT

0.14845

-3.35 %

PRIME /USDT

3.5803

-6.33 %

VET /USDT

0.01695

-2.75 %

FRA /USDT

0.0019860

-0.26 %

BSW /USDT

0.06624

-2.37 %

LOOP /USDT

0.05365

-10.46 %

OP /USDC

1.3921

-1.31 %

RFR /USDT

0.000105

-13.22 %

CRU /USDT

0.57195

2.20 %

MODA /USDT

0.2947

3.29 %

ELON /USDT

0.00000013159

-3.27 %

GOAL /USDT

0.0709

3.95 %

LBR /USDT

1.0357

-4.86 %

HELLO /USDT

0.052116

-7.47 %

GRAIL /USDT

969.30

-7.51 %

ACS /USDT

0.00185019

1.85 %

CERE /USDT

0.003072

-1.12 %

MNW /USDT

1.0997

1.14 %

SCRT /USDT

0.2570

3.54 %

AR /USDT

4.279

-3.23 %

MONG /USDT

0.00000000704

-0.14 %

WOM /USDT

0.014632

-0.23 %

4TOKEN /USDT

0.00007381

28.49 %

PUMLX /USDT

0.010077

1.07 %

LOVELY /USDT

0.000000064448

0.08 %

PHA /USDT

0.1082

-0.45 %

OKB /USDT

42.963

-1.04 %

CLV /USDT

0.03313

-2.55 %

SWEAT /USDT

0.0100360

4.11 %

TRX /USDC

0.0875206

-2.65 %

PAAL /USDT

0.018384

-7.40 %

XVG /USDT

0.0036228

-5.26 %

FEVR /USDT

0.00040076

-3.71 %

XET /USDT

0.0002787

-0.78 %

FXS /USDT

5.425

-7.26 %

TIP /USDT

0.00033812

-7.92 %

DAO /USDT

0.71675

-0.30 %

NEO /USDT

7.46

-1.32 %

BGT /USDT

0.81289

1.71 %

PNT /USDT

0.1551

-8.76 %

NUM /USDT

0.020351

-5.36 %

KMA /USDT

0.0006300

-9.02 %

SLP /USDT

0.0014395

-2.93 %

AKT /USDT

0.87517

3.84 %

MTRG /USDT

1.4553

-5.68 %

SHIB /USDC

0.0000073064

-3.05 %

MDX /USDT

0.04528

0.37 %

NBLU /USDT

0.009950

-0.91 %

BTG /USDT

14.3744

4.70 %

ANKR /USDT

0.01999

-2.72 %

HAM /USDT

0.0000000013730

0.10 %

OXT /USDT

0.06918

0.46 %

RJV /USDT

0.016914

0.44 %

NKN /USDT

0.087312

-3.81 %

LIKE /USDT

0.00464

5.93 %

SLIM /USDT

0.0346

-1.70 %

AIOZ /USDT

0.012178

-1.66 %

IOST /USDT

0.007262

-4.89 %

TORN /USDT

3.0618

0.18 %

ACM /USDT

1.8045

-1.10 %

PERP /USDT

0.63461

-2.43 %

IAG /USDT

0.048455

-4.93 %

QNT /USDT

89.225

-3.00 %

BBANK /USDT

0.018420

-1.03 %

SPO /USDT

0.00040725

-0.04 %

MOVR /USDT

4.0045

-3.02 %

PEPE /USDC

0.00000074174

-8.20 %

SNT /USDT

0.02306

-4.47 %

GMX /USDT

39.516

-6.12 %

BOSON /USDT

0.1491

1.91 %

GENS /USDT

0.000133

-5.67 %

CTSI /USDT

0.1321

-3.50 %

IZI /USDT

0.01063

-3.27 %

AXS /USDT

4.611

-2.92 %

ALI /USDT

0.015994

-0.19 %

ML /USDT

0.02430

-5.07 %

FIL /USDC

3.3336

-3.18 %

BEL /USDT

0.61818

-6.82 %

WIT /USDT

0.006072

-0.55 %

OAS /USDT

0.043396

-1.49 %

ERN /USDT

1.54904

-4.06 %

CUDOS /USDT

0.0024216

-4.57 %

SENSO /USDT

0.0811

6.29 %

BAT /USDT

0.1766

-4.48 %

PLCU /USDT

96.21

-0.39 %

BNT /USDT

0.39985

-5.09 %

VEGA /USDT

1.1331

-8.63 %

QUICK /USDT

0.044048

2.36 %

ATA /USDT

0.08405

-2.78 %

FAN /USDT

0.00009645

23.49 %

MTL /USDT

1.28346

-1.46 %

ACN /USDT

0.00017100

13.77 %

THETA /USDT

0.6278

-5.76 %

FIO /USDT

0.02036

-1.78 %

TENET /USDT

0.133926

-4.73 %

JOE /USDT

0.25227

-4.42 %

XVS /USDT

4.9721

1.47 %

KAR /USDT

0.0744

-1.32 %

ADP /USDT

0.001345

-0.07 %

PSTAKE /USDT

0.02651

2.11 %

XTZ /USDT

0.6765

-3.63 %

VOLT /USDT

0.0000002316

-1.44 %

ASR /USDT

2.2680

1.24 %

TVK /USDT

0.020170

-5.04 %

WBT /USDT

5.170

-0.11 %

ELA /USDT

1.38653

-1.08 %

CHESS /USDT

0.1288

-4.09 %

WALV /USDT

0.033694

-1.38 %

RAD /USDT

1.3451

-3.21 %

YFI /USDT

5243.28

-5.35 %

SHFT /USDT

0.004232

-27.55 %

SAITAMA /USDT

0.00081137

-0.76 %

UMEE /USDT

0.003477

-10.57 %

PRIMAL /USDT

0.0003585

-1.83 %

SANTOS /USDT

2.8163

-1.65 %

DFI /USDT

0.28918

-3.42 %

QANX /USDT

0.023093

-0.43 %

ODDZ /USDT

0.00743

-3.75 %

TWT /USDT

0.7905

0.26 %

RLY /USDT

0.006241

-2.04 %

WOOP /USDT

0.003380

-3.56 %

PSL /USDT

0.0002225

0.31 %

STARL /USDT

0.000000811

-1.33 %

CTY /USDT

21.251

-1.40 %

VR /USDT

0.00674

-3.57 %

SSV /USDT

16.4199

-4.33 %

ILV /USDT

40.13

-3.02 %

CETUS /USDT

0.045756

-6.41 %

CRO /USDT

0.050659

-1.72 %

IRON /USDT

0.6565

-1.23 %

LIME /USDT

0.005636

1.45 %

KISHU /USDT

0.0000000001971

-3.52 %

MDT /USDT

0.04677

-6.04 %

TRAC /USDT

0.33490

-1.41 %

TRCL /USDT

0.0017576

0.14 %

KSM /USDT

19.147

-2.96 %

VMPX /USDT

0.0457

-4.39 %

STPT /USDT

0.05660

-8.28 %

LGCY /USDT

0.00012173

11.71 %

CHEQ /USDT

0.026794

-5.02 %

TRVL /USDT

0.024866

-3.13 %

XYM /USDT

0.020837

-0.90 %

SUTER /USDT

0.000411

-11.61 %

POLS /USDT

0.2737

-2.63 %

AVAX /USDC

9.308

-4.31 %

LIFE /USDT

0.00015131

-9.28 %

TT /USDT

0.004207

-7.76 %

POWR /USDT

0.1517

-4.35 %

CELR /USDT

0.012376

-3.94 %

COREUM /USDT

0.07802

-2.02 %

MPI /USDT

0.0001675

-1.12 %

QTC /USDT

0.3620

-4.13 %

XELS /USDT

0.34280

-1.17 %

SWFTC /USDT

0.0010755

-2.38 %

ALCX /USDT

12.464

-4.09 %

WAXP /USDT

0.042590

-3.91 %

XAVA /USDT

0.1625

-4.24 %

FLY /USDT

0.0006928

-0.21 %

METO /USDT

0.0004684

-0.29 %

WISTA /USDT

0.004257

-3.92 %

T /USDT

0.01862

-4.95 %

MONI /USDT

0.00659

-3.08 %

DPET /USDT

0.05208

12.89 %

OOE /USDT

0.010501

1.62 %

MEAN /USDT

0.01889

-1.15 %

LIT /USDT

0.72262

-3.64 %

OLE /USDT

0.008036

8.57 %

TRADE /USDT

0.10443

-4.10 %

LAT /USDT

0.00750

-1.70 %

REVV /USDT

0.006611

-0.27 %

MQL /USDT

0.00002402

-2.03 %

1EARTH /USDT

0.0015352

2.33 %

KLAY /USDT

0.1142

-3.54 %

BSCS /USDT

0.00894

-12.69 %

OLT /USDT

0.003278

-2.26 %

AART /USDT

0.0006202

4.69 %

SFM /USDT

0.0001381

1.32 %

AMC /USDT

0.8930

-0.55 %

DAG /USDT

0.02704

0.33 %

PAW /USDT

0.0000000075488

-4.71 %

ASTO /USDT

0.015075

-1.13 %

LMWR /USDT

0.10008

-2.19 %

SC /USDT

0.002994

-4.98 %

FTRB /USDT

0.004610

-0.02 %

GITCOIN /USDT

0.9766

-2.17 %

GHST /USDT

0.7948

-1.14 %

NUX /USDT

0.003465

-2.36 %

GNO /USDT

100.67

-3.47 %

KP3R /USDT

46.36

-2.58 %

YFDAI /USDT

77.360

-2.63 %

BABI /USDT

0.003073

14.45 %

KILT /USDT

0.2481

-5.44 %

SPELL /USDT

0.0004924

-3.67 %

DENT /USDT

0.00061775

-4.30 %

PRT /USDT

0.00445831

-1.11 %

DOGGO /USDT

0.000000000802

-7.39 %

CTT /USDT

0.3627

9.27 %

DATA /USDT

0.02354

-2.44 %

SFUND /USDT

0.6340

1.10 %

POLC /USDT

0.004984

2.57 %

NFTB /USDT

0.006364

-5.41 %

MEME /USDT

11.3735

-0.44 %

WIFI /USDT

0.041000

14.09 %

BOND /USDT

2.2613

-2.42 %

GEL /USDT

0.2128

-5.54 %

DBC /USDT

0.0023000

3.40 %

GXE /USDT

0.065002

-0.55 %

UOS /USDT

0.1478

-3.08 %

ABBC /USDT

0.033727

-0.59 %

FREE /USDT

0.0000001098

0.82 %

RBLS /USDT

0.07067

6.91 %

XEM /USDT

0.026016

-8.97 %

GAME /USDT

0.02246

-0.08 %

D2T /USDT

0.004612

3.66 %

SUI /USDC

0.4668

-6.54 %

RFD /USDT

0.000003314

-0.62 %

NEON /USDT

0.0797

-2.32 %

SOS /USDT

0.00000003523

-0.90 %

OOKI /USDT

0.0017701

-3.68 %

BRWL /USDT

0.00546

-1.26 %

MOVEZ /USDT

0.0006848

-4.94 %

FIU /USDT

0.000595

-3.25 %

KIN /USDT

0.00001265

-2.01 %

BDP /USDT

0.06142

-2.50 %

ASM /USDT

0.021573

-0.17 %

KUBE /USDT

0.006729

2.26 %

ENS /USDT

7.872

-4.68 %

ONE /USDT

0.009762

-3.79 %

GAYPEPE /USDT

0.0000004073

-4.50 %

ESG /USDT

0.53111

-0.49 %

SOUL /USDT

0.07436

2.79 %

DOCK /USDT

0.01585

-2.28 %

MATTER /USDT

0.03249

-4.63 %

AZY /USDT

0.005642

-14.43 %

UNO /USDT

0.04203

-3.51 %

CEL /USDT

0.16435

4.59 %

LGX /USDT

0.002471

1.31 %

TLM /USDT

0.010114

-4.49 %

CWEB /USDT

0.014971

0.61 %

STOS /USDT

0.54934

-2.97 %

WEAR /USDT

0.0004059

-4.01 %

WHALE /USDT

0.4851

-3.95 %

DZOO /USDT

0.0103934

-4.27 %

VP /USDT

0.535

10.08 %

PUNDIX /USDT

0.35576

-2.96 %

TRR /USDT

0.4614

6.14 %

WELL /USDT

0.0041537

-2.94 %

IDEX /USDT

0.04933

-4.47 %

BSCPAD /USDT

0.0950

0.95 %

ADX /USDT

0.1378

-2.88 %

CHR /USDT

0.10372

-2.58 %

DAR /USDT

0.09551

-0.72 %

DEXE /USDT

2.2436

-0.80 %

MARO /USDT

0.001112

-7.10 %

WING /USDT

5.8761

1.26 %

CWS /USDT

0.18701

7.19 %

QKC /USDT

0.007996

-3.98 %

AMPL /USDT

1.2437

-2.97 %

PLSPAD /USDT

0.0019640

3.83 %

UMA /USDT

1.3862

-4.24 %

RARE /USDT

0.06041

-3.94 %

MLN /USDT

15.299

-1.41 %

RAY /USDT

0.17501

-2.66 %

EPIK /USDT

0.003448

1.77 %

COTI /USDT

0.04122

-5.32 %

DOGE2 /USDT

0.000000004345

0.90 %

LUNR /USDT

0.04799

5.84 %

SUPER /USDT

0.0800

-2.67 %

WRT /USDT

0.05803

-2.45 %

ARV /USDT

0.00002234

-1.54 %

DOP /USDT

0.1029

4.67 %

GLQ /USDT

0.0040292

-6.55 %

HEGIC /USDT

0.0104129

-4.13 %

AST /USDT

0.089924

-2.83 %

ZCX /USDT

0.05341

0.92 %

LOCG /USDT

0.007244

1.30 %

FEG /USDT

0.0002217

-0.58 %

POLIS /USDT

0.1233

-0.88 %

CFI /USDT

0.10852

-0.91 %

MIS /USDT

0.15593

-19.10 %

SAVG /USDT

0.002336

-3.67 %

CELL /USDT

0.1794

-3.49 %

XDEFI /USDT

0.0391

1.29 %

ALPHA /USDT

0.07668

-7.11 %

VLX /USDT

0.00768

0.39 %

DEP /USDT

0.000880

11.25 %

DESO /USDT

8.7864

-1.72 %

ISP /USDT

0.0004360

0.64 %

MULTI /USDT

1.5487

-6.02 %

NORD /USDT

0.10419

-5.70 %

RMRK /USDT

1.5995

3.89 %

SMART /USDT

0.001198

-5.29 %

NALS /USDT

0.0430

-10.78 %

LYXE /USDT

5.2769

-4.59 %

ACE /USDT

0.00286

-4.02 %

CPOOL /USDT

0.02036

-1.97 %

MNT /USDT

0.4101

3.24 %

SPUME /USDT

0.0022390

12.21 %

OKT /USDT

13.329

0.86 %

SYS /USDT

0.08749

-2.15 %

LAZIO /USDT

1.8035

-0.11 %

ORTB /USDT

0.003339

-2.90 %

OMI /USDT

0.0008814

2.02 %

REP /USDT

0.5916

-3.97 %

PINE /USDT

0.007511

-2.77 %

KNIGHT /USDT

0.011152

30.49 %

FIS /USDT

0.28086

-3.11 %

PMON /USDT

0.3397

-0.58 %

XED /USDT

0.033753

-5.81 %

WBTC /USDT

27446.64

-1.56 %

HOD /USDT

0.001238

0.00 %

LTO /USDT

0.057901

-1.92 %

MBS /USDT

0.013118

-1.80 %

KLO /USDT

0.001149

-10.37 %

OPA /USDT

0.00012749

-16.07 %

NBS /USDT

0.000096

-17.24 %

WSI /USDT

0.00853

-9.73 %

SKL /USDT

0.022072

-5.10 %

XPLL /USDT

0.07866

1.31 %

INTR /USDT

0.012016

1.90 %

SOPH /USDT

0.117603

-1.64 %

ALPH /USDT

0.16657

-1.19 %

SHIB2 /USDT

0.000000001842

1.88 %

DILI /USDT

0.000015423

-10.96 %

UFT /USDT

0.2225

-2.62 %

BORA /USDT

0.11281

-2.21 %

MATH /USDT

0.07096

0.79 %

LITH /USDT

0.0002447

-2.35 %

STMX /USDT

0.006498

-7.25 %

WSB /USDT

0.00000000541

-3.39 %

ARTEM /USDT

0.001214

0.33 %

ALICE /USDT

0.7415

-2.48 %

SFP /USDT

0.58388

-3.05 %

LEASH /USDT

305.16

-0.97 %

AXL /USDT

0.00000815

4.62 %

UTK /USDT

0.05615

-2.70 %

ATM /USDT

2.3861

-0.48 %

CMP /USDT

0.01674

3.33 %

TRACE /USDT

0.00705

-2.75 %

BAND /USDT

1.1415

-4.15 %

YIN /USDT

0.00820

0.61 %

SGB /USDT

0.004016

-2.23 %

SHR /USDT

0.0013044

-0.49 %

IRIS /USDT

0.01834

-3.52 %

SIS /USDT

0.1485

0.60 %

TFUEL /USDT

0.03352

-3.73 %

KOK /USDT

0.007619

2.86 %

PORTO /USDT

1.7455

-1.28 %

ARPA /USDT

0.04419

-3.19 %

BAL /USDT

3.3259

-3.42 %

TIMECHRONO /USDT

15.320

0.02 %

CRF /USDT

0.000866

11.16 %

WXT /USDT

0.004688

0.51 %

EJS /USDT

0.003332

1.06 %

ALPINE /USDT

1.7685

-0.36 %

BOO /USDT

0.3754

-2.97 %

ORN /USDT

0.5158

-3.06 %

API3 /USDT

1.11788

-4.14 %

CARAT /USDT

0.003065

13.94 %

BTM /USDT

0.032349

-0.48 %

CRP /USDT

0.00156

13.04 %

RLC /USDT

1.0360

-1.22 %

REQ /USDT

0.06531

-1.49 %

NOS /USDT

0.01090

0.92 %

PUSH /USDT

0.17812

-3.71 %

BTCST /USDT

0.2566

-7.63 %

NWC /USDT

0.058295

-0.21 %

MPH /USDT

0.016316

-3.81 %

ZIX /USDT

0.0001418

-4.12 %

BNC /USDT

0.20166

-1.94 %

IOTA /USDT

0.1576

-4.36 %

MBL /USDT

0.002995

-2.91 %

GGG /USDT

0.03932

-1.15 %

LMR /USDT

0.00607

7.24 %

WAS /USDT

0.003088

-15.90 %

FOREX /USDT

0.01674

-3.79 %

OM /USDT

0.019840

-2.94 %

TKO /USDT

0.21698

-2.20 %

SHILL /USDT

0.007017

-1.19 %

OCT /USDT

0.0973

-2.30 %

SOULS /USDT

0.0017945

-11.32 %

TEER /USDT

0.1648

-1.61 %

MIX /USDT

0.001071

-0.46 %

DORA /USDT

0.018446

-0.01 %

DIA /USDT

0.25230

-1.98 %

DCR /USDT

13.608

-2.99 %

FNCY /USDT

0.021848

-1.27 %

PROS /USDT

0.2686

-4.98 %

INFRA /USDT

0.54414

-2.31 %

FNSA /USDT

19.998

1.13 %

BEPRO /USDT

0.0004711

-2.80 %

WKC /USDT

0.000000002510

-7.20 %

URUS /USDT

6.063

-6.01 %

RANKER /USDT

0.001304

16.95 %

KFT /USDT

0.00538

-0.55 %

AIRTNT /USDT

0.0001245

-13.17 %

LABS /USDT

0.00027338

-4.34 %

VERA /USDT

0.000896

-3.03 %

XCUR /USDT

0.01558

2.16 %

HNS /USDT

0.016487

9.75 %

OMG /USDT

0.4895

-5.59 %

WNCG /USDT

0.05813

-2.56 %

MOOV /USDT

0.002729

-3.90 %

VEMP /USDT

0.004785

-3.64 %

RSS3 /USDT

0.08889

-2.80 %

CATE /USDT

0.0000002203

1.42 %

PRMX /USDT

0.000001124

-0.26 %

THALES /USDT

0.34338

-2.14 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000518

-1.70 %

BABY /USDT

0.00521

-3.33 %

ZZZ /USDT

0.04867

-3.94 %

ADAPAD /USDT

0.00844

1.80 %

KINE /USDT

0.08558

-4.12 %

KINT /USDT

0.3118

2.02 %

GAFI /USDT

1.762

3.10 %

KNC /USDT

0.6554

-7.52 %

AVA /USDT

0.46969

-4.67 %

WRX /USDT

0.0959

-4.67 %

CAL /USDT

0.000661

-2.65 %

NVIR /USDT

0.02459

5.13 %

FORM /USDT

0.0009581

3.61 %

PIT /USDT

0.0000000002365

3.36 %

DREP /USDT

0.2445

-3.55 %

SPELLFIRE /USDT

0.000537

-0.37 %

CELO /USDT

0.44880

-3.42 %

FSN /USDT

0.1966

-2.62 %

PSP /USDT

0.020868

-6.77 %

STRM /USDT

0.00374

-1.83 %

HAPI /USDT

8.0010

-2.30 %

JUV /USDT

1.9786

-0.26 %

BAGS /USDT

0.2516

-3.11 %

THN /USDT

0.037499

0.70 %

AIBB /USDT

0.0000000001310

-1.28 %

SAMO /USDT

0.0030516

-3.67 %

SUDO /USDT

0.1803

-7.82 %

DSLA /USDT

0.00070970

-1.66 %

GRV /USDT

0.10395

0.78 %

ICX /USDT

0.1742

-3.75 %

TRA /USDT

1.1772

0.62 %

DOME /USDT

0.000666

-2.63 %

DG /USDT

0.018227