• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
Web3 Sàn giao dịch
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC /USDT

37902.9

2.06 %

ETH /USDT

2052.72

1.39 %

FTT /USDT

4.280

19.12 %

BLUR /USDT

0.5241

1.68 %

LUNA /USDT

0.7497

0.82 %

USTC /USDT

0.041975

-8.35 %

SOL /USDT

58.00

5.60 %

SEI /USDT

0.28241

26.72 %

DOGE /USDT

0.080482

2.94 %

FLUX /USDT

0.5435

-3.97 %

KAS /USDT

0.13250

5.47 %

VGX /USDT

0.14690

0.77 %

LUNC /USDT

0.00011446

13.12 %

LQTY /USDT

1.4750

8.00 %

ETHW /USDT

3.0403

-1.26 %

GROK /USDT

0.024425

0.63 %

PYTH /USDT

0.4200

1.59 %

ONG /USDT

0.4448

5.45 %

LINK /USDT

14.534

2.57 %

ASTRA /USDT

0.006865

-5.41 %

TOMI /USDT

2.699

-3.08 %

BONK /USDT

0.000004138

8.83 %

FLR /USDT

0.011829

3.30 %

AGIX /USDT

0.3087

0.98 %

ARB /USDT

1.0189

0.31 %

FLIP /USDT

4.879

12.73 %

GFT /USDT

0.017071

8.30 %

TIA /USDT

6.294

6.67 %

SATS /USDT

0.0000001254

-0.71 %

ASTR /USDT

0.06576

0.99 %

FTN /USDT

1.2135

-0.34 %

APE /USDT

1.5917

-1.88 %

VOXEL /USDT

0.21792

1.38 %

UNI /USDT

6.144

-2.19 %

TRX /USDT

0.10309

0.87 %

STX /USDT

0.7146

9.65 %

RATS /USDT

0.00005808

0.38 %

RNDR /USDT

3.321

4.99 %

LOOKS /USDT

0.12157

16.71 %

CTI /USDT

0.030463

76.20 %

SQUAD /USDT

0.002340

1.21 %

POLYX /USDT

0.2000

5.82 %

HIFI /USDT

0.7500

5.52 %

SUSHI /USDT

1.2370

3.13 %

ORDI /USDT

20.22

3.58 %

RARE /USDT

0.12751

21.25 %

RUNE /USDT

5.974

10.77 %

FLOKI /USDT

0.00003208

2.52 %

SUPER /USDT

0.41000

19.81 %

ID /USDT

0.2507

2.74 %

WLD /USDT

2.526

0.95 %

GALA /USDT

0.02631

-1.75 %

VRA /USDT

0.007467

0.95 %

ATLAS /USDT

0.006461

34.71 %

CFX /USDT

0.15381

-1.19 %

DYDX /USDT

3.207

0.06 %

ICP /USDT

4.580

2.89 %

WEMIX /USDT

2.0231

11.06 %

INJ /USDT

16.647

1.81 %

ZBU /USDT

1.6378

-2.81 %

CHEEL /USDT

10.939

3.29 %

DOT /USDT

5.282

2.70 %

GNS /USDT

3.667

0.52 %

EOS /USDT

0.6798

0.81 %

LTC /USDT

69.69

0.81 %

AVAX /USDT

20.69

1.92 %

XRD /USDT

0.05073

-1.03 %

FET /USDT

0.5382

5.07 %

FITFI /USDT

0.007077

-3.55 %

CSIX /USDT

0.08545

4.97 %

SHIB /USDT

0.000008287

1.37 %

CLORE /USDT

0.23590

72.34 %

OAX /USDT

0.17312

2.35 %

PEPE2 /USDT

0.00000004524

4.62 %

CGPT /USDT

0.14580

5.56 %

FIL /USDT

4.536

0.30 %

MEME /USDT

0.02780

2.50 %

FDUSD /USDT

0.9972

-0.11 %

BTS /USDT

0.006296

8.32 %

NEAR /USDT

1.812

2.02 %

HBAR /USDT

0.06120

-0.53 %

SIDUS /USDT

0.008111

7.58 %

GMT /USDT

0.2890

-0.03 %

F3 /USDT

0.044800

796.00 %

SUI /USDT

0.6171

4.41 %

BSV /USDT

46.19

1.71 %

ROSE /USDT

0.08540

5.52 %

JASMY /USDT

0.005009

0.74 %

BNB /USDT

229.9

1.23 %

ETC /USDT

18.817

1.52 %

POKT /USDT

0.08782

19.79 %

NOM /USDT

0.1796

19.89 %

WSM /USDT

0.02185

-2.49 %

RACA /USDT

0.00017622

0.61 %

ATOM /USDT

9.260

0.15 %

BCH /USDT

223.60

0.24 %

BIGTIME /USDT

0.19874

-8.45 %

DODO /USDT

0.12761

4.74 %

UNFI /USDT

12.986

4.70 %

GAL /USDT

1.6018

19.00 %

ARKM /USDT

0.4651

8.11 %

EDU /USDT

0.6504

9.45 %

SYN /USDT

0.4216

4.20 %

NAKA /USDT

1.9311

10.10 %

PEPE /USDT

0.0000010956

1.92 %

CYBER /USDT

6.080

2.91 %

OCEAN /USDT

0.4414

2.41 %

XCN /USDT

0.0010049

2.13 %

CSPR /USDT

0.03268

1.30 %

FTM /USDT

0.3198

8.33 %

AITECH /USDT

0.026652

-5.05 %

ADA /USDT

0.3857

2.57 %

MATIC /USDT

0.7503

1.21 %

CFG /USDT

0.6773

13.69 %

WAXL /USDT

0.7235

5.62 %

SSV /USDT

24.441

-2.55 %

SNX /USDT

3.401

3.72 %

VINU /USDT

0.000000014823

53.86 %

COREUM /USDT

0.08941

0.78 %

IGU /USDT

0.03386

2.20 %

MDT /USDT

0.10090

29.72 %

USDC /USDT

0.9995

-0.04 %

TAO /USDT

251.1

4.53 %

AIS /USDT

0.06625

6.75 %

NTRN /USDT

0.4829

4.18 %

SYS /USDT

0.13615

4.49 %

CRV /USDT

0.5615

0.71 %

ANC /USDT

0.020549

-17.02 %

BUSD /USDT

0.9999

0.02 %

WIN /USDT

0.00006958

2.89 %

GAS /USDT

8.206

1.86 %

HAI /USDT

0.02658

-0.44 %

PSUB /USDT

0.06611

408.53 %

VELO /USDT

0.002909

1.57 %

PYR /USDT

6.035

0.80 %

BAKE /USDT

0.18317

14.16 %

KDA /USDT

0.6141

1.00 %

VRTX /USDT

0.4837

3.88 %

MYRIA /USDT

0.009660

7.23 %

MAGIC /USDT

0.8070

-2.35 %

MPL /USDT

18.789

2.58 %

QRDO /USDT

0.04466

-1.97 %

BTT /USDT

0.0000004606

1.16 %

HFT /USDT

0.3100

1.20 %

AXS /USDT

6.801

0.00 %

PRIME /USDT

8.824

13.44 %

FLY /USDT

0.0012756

-9.00 %

SUN /USDT

0.006001

1.50 %

COMBO /USDT

0.7138

2.54 %

CEEK /USDT

0.04933

1.52 %

PSL /USDT

0.0002621

3.71 %

OUSD /USDT

0.9979

-0.04 %

YGG /USDT

0.3715

3.11 %

BNX /USDT

0.2968

-0.46 %

DIONE /USDT

0.003338

1.70 %

METIS /USDT

17.879

1.89 %

TOKEN /USDT

0.02695

6.90 %

NADA /USDT

0.04080

1.69 %

BDX /USDT

0.04696

-2.67 %

BBC /USDT

0.002232

-14.31 %

RIF /USDT

0.10275

1.99 %

IMX /USDT

1.3454

0.52 %

WSI /USDT

0.04927

-2.80 %

LAI /USDT

0.012211

-7.67 %

SRM /USDT

0.05108

3.12 %

USDD /USDT

0.9952

-0.10 %

HNT /USDT

2.762

10.43 %

KICKS /USDT

0.0008019

3.44 %

PERL /USDT

0.006755

-16.96 %

NFT /USDT

0.0000003170

0.44 %

ALGO /USDT

0.13312

1.23 %

AURORA /USDT

0.14693

7.48 %

CVTX /USDT

0.07849

0.84 %

SAND /USDT

0.4147

2.72 %

PHB /USDT

0.8890

2.90 %

OP /USDT

1.7223

0.16 %

STORE /USDT

0.019698

4.93 %

XEN /USDT

0.0000005425

5.25 %

CAKE /USDT

2.242

2.14 %

TRAC /USDT

2.989

11.69 %

ALI /USDT

0.022102

-9.92 %

AIOZ /USDT

0.09374

11.79 %

PAAL /USDT

0.14252

18.20 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000011992

1.78 %

MASK /USDT

3.412

2.06 %

AAVE /USDT

97.03

1.10 %

SIN /USDT

0.014431

8.00 %

GT /USDT

4.222

0.35 %

ROOT /USDT

0.036746

5.84 %

TLOS /USDT

0.10355

2.53 %

GRT /USDT

0.14793

0.10 %

SKL /USDT

0.04371

-1.30 %

ILV /USDT

116.99

2.39 %

PEOPLE /USDT

0.012559

0.39 %

GMEE /USDT

0.06503

2.71 %

MINA /USDT

0.7372

5.58 %

BLOK /USDT

0.0021861

4.42 %

GGG /USDT

0.20617

53.24 %

ARK /USDT

1.1158

-2.63 %

BOBA /USDT

0.14990

-2.09 %

AKT /USDT

1.6999

0.21 %

AIDOGE /USDT

0.00000000014281

-1.87 %

STARL /USDT

0.000003182

-0.25 %

MANA /USDT

0.4412

1.07 %

SDAO /USDT

0.6131

4.16 %

AISC /USDT

0.03878

-13.95 %

ZKS /USDT

0.06765

3.28 %

SOLO /USDT

0.11210

1.42 %

ORAI /USDT

3.995

8.64 %

CHZ /USDT

0.07281

-0.85 %

AOG /USDT

0.008275

12.58 %

JST /USDT

0.03146

0.09 %

WAGMIGAMES /USDT

0.000022659

5.63 %

RDNT /USDT

0.2373

0.21 %

AGI /USDT

0.02706

9.77 %

GFI /USDT

1.4822

26.64 %

XCAD /USDT

0.9033

-3.68 %

AZERO /USDT

1.4508

3.71 %

TARA /USDT

0.01775

2.77 %

HOOK /USDT

1.0237

6.64 %

XDB /USDT

0.0004303

9.04 %

TRIAS /USDT

3.552

-1.60 %

ENJ /USDT

0.2942

1.37 %

XCH /USDT

25.44

-0.19 %

ELS /USDT

0.3435

0.14 %

LINA /USDT

0.010540

-1.38 %

KING /USDT

0.0014724

12.68 %

AR /USDT

7.939

7.18 %

APT /USDT

7.018

1.08 %

TURBO /USDT

0.00012534

4.05 %

LAVA /USDT

0.05566

3.36 %

RON /USDT

1.0799

2.40 %

LSD7 /USDT

22.12

-0.94 %

EVER /USDT

0.02466

-14.96 %

FRM /USDT

0.07285

2.63 %

NEON /USDT

0.4648

16.52 %

HIGH /USDT

1.4530

3.94 %

XDC /USDT

0.04890

-1.37 %

ZBC /USDT

0.009355

-0.97 %

SCLP /USDT

0.17281

5.17 %

EGLD /USDT

43.72

-0.41 %

TRADE /USDT

0.5040

13.43 %

STORJ /USDT

0.7619

-2.69 %

XLM /USDT

0.11838

1.82 %

ISP /USDT

0.0016367

-0.18 %

QTUM /USDT

3.060

0.32 %

BRISE /USDT

0.00000015999

1.13 %

VAI /USDT

0.12132

4.58 %

KEY /USDT

0.005947

8.16 %

XTAG /USDT

0.031489

11.30 %

MOB /USDT

0.5892

2.45 %

ML /USDT

0.15897

-0.28 %

NOS /USDT

0.5479

38.99 %

ORCA /USDT

3.564

31.56 %

VET /USDT

0.02169

1.11 %

CHO /USDT

0.01607

-2.36 %

RVN /USDT

0.019068

4.78 %

ALPH /USDT

0.5430

1.38 %

GMMT /USDT

2.249

-7.75 %

SFUND /USDT

2.3907

10.09 %

DOMI /USDT

0.03737

15.37 %

XCV /USDT

0.001820

2.13 %

SWASH /USDT

0.013083

3.89 %

REAP /USDT

0.003100

8.12 %

ZIG /USDT

0.03149

3.75 %

BEAMX /USDT

0.009359

6.30 %

BONE /USDT

0.6181

1.24 %

PLANET /USDT

0.00009025

0.32 %

CIRUS /USDT

0.02746

8.36 %

ACA /USDT

0.06347

-2.62 %

GARI /USDT

0.03285

1.20 %

AUCTION /USDT

11.094

9.09 %

UFO /USDT

0.0000016577

0.71 %

EML /USDT

0.2719

0.48 %

GOAL /USDT

0.07320

-0.08 %

AST /USDT

0.09863

-1.04 %

XEND /USDT

0.08275

9.98 %

PNG /USDT

0.07690

21.84 %

MAV /USDT

0.2975

3.08 %

FRA /USDT

0.0018250

-4.99 %

REVOLAND /USDT

0.1505

-14.00 %

SPA /USDT

0.005159

3.07 %

TLM /USDT

0.015263

0.50 %

MUBI /USDT

0.023125

-0.96 %

LOKA /USDT

0.2665

-3.58 %

VEXT /USDT

0.3908

2.11 %

LOOM /USDT

0.11544

1.24 %

TRU /USDT

0.05676

-6.15 %

REALM /USDT

0.004650

-6.38 %

WAVES /USDT

2.106

1.98 %

OVR /USDT

0.2706

1.50 %

CROWN /USDT

1.0540

1.81 %

TON /USDT

2.446

-0.20 %

RAFT /USDT

0.002288

19.41 %

ACS /USDT

0.002349

6.28 %

DUSK /USDT

0.16640

2.48 %

POGAI /USDT

0.00013089

0.70 %

LADYS /USDT

0.00000003160

1.34 %

CLV /USDT

0.04299

1.82 %

JAM /USDT

0.0008129

-2.87 %

MOVR /USDT

6.605

0.67 %

SHFT /USDT

0.007330

-7.82 %

CRPT /USDT

0.04606

1.49 %

STG /USDT

0.5543

3.74 %

ERN /USDT

1.8159

0.54 %

UNIBOT /USDT

47.41

5.68 %

VIC /USDT

1.0967

5.14 %

TYPE /USDT

0.006860

-2.27 %

ERG /USDT

1.1971

2.75 %

RADAR /USDT

0.008660

47.88 %

UMA /USDT

1.9428

7.59 %

PHA /USDT

0.11415

6.18 %

RMRK /USDT

2.9275

5.68 %

COTI /USDT

0.05591

3.55 %

ARBI /USDT

0.00023594

59.30 %

WBT /USDT

5.371

-0.57 %

LMR /USDT

0.03932

3.12 %

BTC /USDC

37930.64

1.97 %

POLIS /USDT

0.4768

15.89 %

RBN /USDT

0.3342

22.82 %

ALU /USDT

0.05367

4.64 %

FIDA /USDT

0.2178

5.62 %

BZZ /USDT

0.3743

7.31 %

ALEX /USDT

0.06733

5.64 %

BLZ /USDT

0.2526

3.65 %

FYN /USDT

0.012888

10.36 %

STRAX /USDT

1.0464

6.27 %

ACH /USDT

0.02029

2.31 %

CERE /USDT

0.004444

11.99 %

LIKE /USDT

0.02659

4.47 %

WLKN /USDT

0.005270

-2.85 %

STIK /USDT

2.811

0.03 %

DIO /USDT

0.07662

31.33 %

GLMR /USDT

0.2646

0.49 %

TSUGT /USDT

0.15621

-29.65 %

MAN /USDT

0.021785

3.94 %

ADS /USDT

0.10290

-2.96 %

XETA /USDT

0.012486

7.05 %

FEAR /USDT

0.10001

2.66 %

NSDX /USDT

0.16308

-2.28 %

DARK /USDT

0.03817

-8.11 %

RAD /USDT

1.6114

0.87 %

NGL /USDT

0.23136

21.09 %

CQT /USDT

0.20305

1.15 %

CETUS /USDT

0.04575

2.25 %

REVV /USDT

0.026355

29.41 %

DUST /USDT

0.7584

-2.20 %

HT /USDT

2.863

3.76 %

LDO /USDT

2.336

-0.80 %

DAO /USDT

0.8832

2.09 %

POOLX /USDT

5.099

6.00 %

WAM /USDT

0.012155

-0.40 %

ASTO /USDT

0.03869

6.32 %

MLT /USDT

0.13586

-4.64 %

RAY /USDT

0.3839

8.72 %

SLP /USDT

0.002436

1.20 %

PENDLE /USDT

1.0671

5.19 %

NEER /USDT

0.19676

7.28 %

CHAPZ /USDT

0.004100

-14.72 %

MENGO /USDT

0.6004

13.09 %

PROM /USDT

4.515

2.56 %

POLC /USDT

0.016507

20.60 %

DMTR /USDT

0.02945

-4.22 %

QNT /USDT

99.42

0.16 %

SENATE /USDT

0.16422

-5.79 %

XPLL /USDT

0.13729

2.59 %

ZEC /USDT

28.96

0.76 %

WAS /USDT

0.012340

13.76 %

ALPINE /USDT

1.8471

-1.31 %

WHITE /USDT

548.96

-10.36 %

NPT /USDT

0.4597

-1.26 %

QKC /USDT

0.011065

1.21 %

STBU /USDT

0.062130

1.68 %

BNT /USDT

0.7459

2.52 %

OPUL /USDT

0.09581

2.27 %

COMP /USDT

50.97

0.11 %

CSAS /USDT

0.004105

3.63 %

XVS /USDT

6.668

-4.46 %

MBOX /USDT

0.2638

-0.75 %

RJV /USDT

0.03622

37.87 %

WOJAK /USDT

0.00014566

2.58 %

GST /USDT

0.010792

-2.01 %

BICO /USDT

0.2661

2.34 %

LAND /USDT

1.6294

-15.68 %

ATM /USDT

2.744

-0.68 %

WOO /USDT

0.2213

3.12 %

DERP /USDT

0.0000001271

42.80 %

1INCH /USDT

0.3429

-0.17 %

TRB /USDT

77.80

-0.19 %

SUI /USDC

0.6171

4.25 %

NALS /USDT

0.08670

-4.89 %

CPOOL /USDT

0.04925

16.12 %

DOGA /USDT

0.030315

7.31 %

FTRB /USDT

0.004258

-1.09 %

AMC /USDT

0.12259

0.04 %

IRIS /USDT

0.02348

-0.46 %

FLM /USDT

0.08396

3.36 %

UOS /USDT

0.1955

4.76 %

NMR /USDT

15.669

1.34 %

NEXT /USDT

0.15507

12.72 %

VMPX /USDT

0.03463

-4.91 %

YFII /USDT

1049.0

-0.37 %

OPN /USDT

0.009226

-21.23 %

SMURFCAT /USDT

0.00009408

-4.80 %

TEER /USDT

0.8604

38.37 %

PRQ /USDT

0.07927

10.97 %

THG /USDT

0.05173

12.38 %

SIS /USDT

0.2369

5.57 %

CHEQ /USDT

0.07387

-2.09 %

UNDEAD /USDT

0.06593

-1.42 %

BISO /USDT

0.003729

0.53 %

FCON /USDT

0.00018732

17.07 %

ABBC /USDT

0.03007

-0.39 %

ALPACA /USDT

0.18428

12.06 %

ACX /USDT

0.13400

13.11 %

IRON /USDT

1.4302

6.63 %

CORE /USDT

0.5146

2.14 %

IOI /USDT

0.05539

53.51 %

LITH /USDT

0.0007010

7.96 %

AE /USDT

0.02090

-14.20 %

ONE /USDT

0.013399

3.84 %

CTK /USDT

0.5889

11.40 %

DOGE /USDC

0.08048

2.96 %

SDEX /USDT

0.014022

3.85 %

EPIK /USDT

0.02509

-4.01 %

NULS /USDT

0.2243

2.98 %

BDP /USDT

0.12946

9.55 %

TWT /USDT

1.1299

0.13 %

KISHU /USDT

0.0000000002490

3.53 %

AKRO /USDT

0.005890

2.47 %

KLAY /USDT

0.20071

-0.25 %

NERD /USDT

0.12647

54.19 %

ELON /USDT

0.00000016597

3.77 %

MBL /USDT

0.005179

0.54 %

KNFT /USDT

0.02893

-3.21 %

HELLO /USDT

0.13141

3.71 %

LMWR /USDT

0.2696

-3.92 %

ROUTE /USDT

4.156

1.71 %

ZEN /USDT

9.949

1.31 %

CKB /USDT

0.003257

3.52 %

BUY /USDT

0.02601

-3.05 %

ALICE /USDT

1.1402

-3.05 %

BLANKV2 /USDT

0.07883

16.26 %

FRR /USDT

0.00004129

-2.84 %

RPL /USDT

27.57

2.33 %

THETA /USDT

0.9593

0.65 %

ANKR /USDT

0.02426

0.95 %

ATA /USDT

0.09855

7.85 %

SYLO /USDT

0.0022018

-2.11 %

MATIC /USDC

0.7503

1.26 %

CRU /USDT

0.6447

3.15 %

MMPRO /USDT

0.05936

0.01 %

TRX /USDC

0.1033010

1.22 %

YFI /USDT

8483.9

0.96 %

WILD /USDT

0.4208

14.28 %

DC /USDT

0.0006841

1.55 %

SOL /USDC

57.99

5.60 %

DCR /USDT

13.880

0.26 %

LAMB /USDT

0.0016175

18.62 %

EWT /USDT

2.575

3.20 %

PBX /USDT

0.0013738

2.44 %

CRO /USDT

0.09255

1.78 %

MDAO /USDT

0.11488

7.63 %

SPURS /USDT

3.510

1.70 %

TAKI /USDT

0.006279

-0.41 %

DCK /USDT

0.02790

6.97 %

GRAIL /USDT

1477.6

5.07 %

BONDLY /USDT

0.003249

0.37 %

XPR /USDT

0.0008881

-4.91 %

PRX /USDT

0.4936

17.55 %

VC /USDT

0.02460

15.49 %

RFOX /USDT

0.013009

1.47 %

AGLD /USDT

0.8280

-2.20 %

SPONGE /USDT

0.0003052

8.22 %

JGN /USDT

0.04717

-5.49 %

CMP /USDT

0.03345

3.68 %

BOSON /USDT

0.26334

7.88 %

C98 /USDT

0.18844

3.65 %

ARPA /USDT

0.04954

0.69 %

UTK /USDT

0.07557

-5.49 %

BRN /USDT

0.19076

-4.90 %

CHNG /USDT

0.12126

9.48 %

FXS /USDT

7.033

-2.95 %

ARV /USDT

0.00003734

7.36 %

FORTH /USDT

3.368

-0.61 %

TT /USDT

0.004640

0.84 %

SLIM /USDT

0.13772

6.42 %

BERRY /USDT

0.0003311

3.40 %

IOTX /USDT

0.02453

2.63 %

ENS /USDT

8.549

2.07 %

FNZ /USDT

0.004037

9.04 %

TOKE /USDT

0.8797

15.34 %

GOMINING /USDT

0.13588

2.13 %

HEART /USDT

0.016726

33.14 %

DAG /USDT

0.03572

2.79 %

MTV /USDT

0.0012684

3.48 %

MNDE /USDT

0.24288

22.45 %

GNO /USDT

198.15

1.89 %

REEF /USDT

0.0017588

5.90 %

STND /USDT

0.014472

-2.20 %

TSUKA /USDT

0.02882

21.65 %

SAITAMA /USDT

0.0010071

14.71 %

VLX /USDT

0.015233

-1.70 %

WBIRD /USDT

1.7591

-5.93 %

GMM /USDT

0.0006666

3.49 %

METFI /USDT

2.1839

3.06 %

PBR /USDT

0.04452

7.07 %

OGV /USDT

0.008986

1.01 %

SAMO /USDT

0.008003

9.12 %

BCD /USDT

0.07569

18.13 %

SXP /USDT

0.3390

1.55 %

OAS /USDT

0.05849

1.88 %

ING /USDT

0.0004495

26.58 %

ORN /USDT

0.6567

0.00 %

OKB /USDT

56.55

1.23 %

QUICK /USDT

0.05125

7.06 %

DORA /USDT

0.05711

5.19 %

KNC /USDT

0.7056

-0.33 %

MNW /USDT

1.2405

4.35 %

VEMP /USDT

0.010703

1.21 %

MNT /USDT

0.5363

7.15 %

RSS3 /USDT

0.13474

-2.00 %

SOS /USDT

0.00000002149

2.13 %

ACM /USDT

1.8842

0.01 %

FUN /USDT

0.004658

0.80 %

HOPR /USDT

0.04077

-17.23 %

FEVR /USDT

0.0004417

-1.16 %

MBS /USDT

0.04659

0.56 %

MONG /USDT

0.00000000682

-2.57 %

DOGE2 /USDT

0.000000003858

-3.69 %

REDTOKEN /USDT

0.000006185

2.06 %

CANTO /USDT

0.3590

4.72 %

RFD /USDT

0.000003797

-1.60 %

ALCX /USDT

15.913

1.80 %

HTM /USDT

2.675

9.90 %

FALCONS /USDT

0.003137

4.81 %

WRT /USDT

0.06000

5.98 %

LTC /USDC

69.6650

0.83 %

CUDOS /USDT

0.004571

3.98 %

TIMECHRONO /USDT

21.209

-1.00 %

SCT /USDT

0.16637

77.36 %

SOIL /USDT

0.47044

-1.99 %

TIP /USDT

0.0004042

-4.80 %

CHESS /USDT

0.17839

0.47 %

GAME /USDT

0.05001

14.46 %

MLS /USDT

0.08038

22.34 %

LAZIO /USDT

1.8402

-0.12 %

LIT /USDT

0.8953

3.01 %

XWG /USDT

0.0014312

7.41 %

BBANK /USDT

0.03175

3.01 %

PIP /USDT

0.09624

5.59 %

CWAR /USDT

0.03975

4.41 %

ONT /USDT

0.2207

3.66 %

LBR /USDT

1.1709

1.58 %

VTS /USDT

0.11560

3.18 %

FRONT /USDT

0.3366

-1.26 %

HORD /USDT

0.021344

-24.04 %

XAVA /USDT

0.5591

12.94 %

VTHO /USDT

0.0013843

2.18 %

FBX /USDT

0.0005132

2.10 %

ARCH /USDT

0.12151

-1.17 %

BNB /USDC

229.9

1.18 %

ETHF /USDT

0.3398

6.35 %

HAM /USDT

0.0000000016202

2.99 %

HAPI /USDT

10.959

-4.21 %

PZP /USDT

0.5016

0.82 %

AG /USDT

0.0015843

-0.71 %

HECH /USDT

0.07180

11.36 %

ZIX /USDT

0.00019171

12.50 %

DERC /USDT

0.4133

12.76 %

XTZ /USDT

0.8155

1.41 %

KAVA /USDT

0.7652

-0.05 %

REP /USDT

0.6648

-0.19 %

TAMA /USDT

0.008215

-0.08 %

RBC /USDT

0.02645

5.33 %

KIN /USDT

0.000015203

10.29 %

RARI /USDT

1.3843

-2.07 %

SNT /USDT

0.04142

2.80 %

HIVE /USDT

0.3651

-1.74 %

CULT /USDT

0.000002339

5.74 %

API3 /USDT

1.4741

4.50 %

PUMLX /USDT

0.008322

6.14 %

NKN /USDT

0.10598

1.09 %

PEPEBRC /USDT

0.06019

-3.54 %

LABS /USDT

0.0003146

-11.33 %

LGX /USDT

0.007637

-20.56 %

SPELLFIRE /USDT

0.0011214

1.36 %

DOSE /USDT

0.002773

5.51 %

AIEPK /USDT

0.008902

-0.21 %

OGN /USDT

0.12972

-1.33 %

SUKU /USDT

0.04805

-0.12 %

METO /USDT

0.0008026

0.07 %

SOPH /USDT

0.08829

-2.45 %

TKO /USDT

0.2433

0.16 %

DFYN /USDT

0.032748

-2.86 %

DOME /USDT

0.0006140

4.59 %

POWR /USDT

0.2809

6.56 %

SHIB2 /USDT

0.000000003441

9.13 %

LIFE /USDT

0.00028776

-1.69 %

IDEX /USDT

0.05709

-0.79 %

SBR /USDT

0.0033511

47.90 %

ZTX /USDT

0.016720

4.01 %

REN /USDT

0.05799

2.36 %

WIT /USDT

0.016186

0.75 %

AVAX /USDC

20.67

1.82 %

DSLA /USDT

0.0014005

-15.87 %

OPTIMUS /USDT

0.2011

9.11 %

OX /USDT

0.013789

9.43 %

PAW /USDT

0.000000009145

0.74 %

GQ /USDT

0.002083

-1.32 %

WXT /USDT

0.005127

0.72 %

DRAC /USDT

0.005060

1.66 %

TUSD /USDT

0.9977

0.07 %

NUX /USDT

0.003755

2.09 %

1EARTH /USDT

0.003676

8.66 %

SMART /USDT

0.00012385

13.32 %

KAP /USDT

0.08130

9.27 %

FIL /USDC

4.537

0.44 %

ETHA /USDT

0.007607

-1.70 %

POOL /USDT

2.2287

42.92 %

KP3R /USDT

71.18

2.03 %

TRCL /USDT

0.0016329

7.20 %

ZCX /USDT

0.09166

0.79 %

TED /USDT

0.02680

7.54 %

KINE /USDT

0.16154

7.25 %

UNO /USDT

0.03862

0.18 %

ZLW /USDT

0.008618

-1.62 %

XELS /USDT

0.5169

3.15 %

POLS /USDT

0.4113

-0.26 %

OLT /USDT

0.004771

-4.19 %

STOS /USDT

0.6836

0.15 %

CTC /USDT

0.21250

3.31 %

DAR /USDT

0.12046

0.30 %

KSM /USDT

24.45

0.49 %

CHR /USDT

0.12956

2.12 %

MXC /USDT

0.005830

0.76 %

POND /USDT

0.011203

0.43 %

MATH /USDT

0.10658

3.22 %

IAG /USDT

0.08184

4.70 %

NBLU /USDT

0.007672

-2.83 %

ZZZ /USDT

0.24554

5.58 %

RLC /USDT

1.4783

1.22 %

SOUL /USDT

0.22362

7.99 %

ETH /USDC

2053.8

1.44 %

SWEAT /USDT

0.010782

5.54 %

CELL /USDT

0.1829

-3.12 %

KARATE /USDT

0.0012426

8.56 %

OG /USDT

4.580

0.41 %

PNT /USDT

0.23823

1.95 %

VEGA /USDT

1.2415

2.53 %

PLCU /USDT

98.21

-0.79 %

HTR /USDT

0.05237

1.88 %

AMP /USDT

0.002482

2.98 %

QANX /USDT

0.02964

1.50 %

TENET /USDT

0.08642

1.97 %

GLQ /USDT

0.009958

4.21 %

ASR /USDT

2.348

-0.76 %

AERGO /USDT

0.17469

5.48 %

IZI /USDT

0.015215

3.75 %

SWAP /USDT

0.12297

1.77 %

DEP /USDT

0.0014045

-0.46 %

OSHI /USDT

0.016035

-0.16 %

ELA /USDT

1.2530

0.77 %

SLK /USDT

0.0006941

-0.98 %

BSW /USDT

0.08563

1.79 %

GITCOIN /USDT

1.0554

4.25 %

CELR /USDT

0.014928

2.72 %

DASH /USDT

30.08

1.10 %

ACE /USDT

0.004570

-3.42 %

WATT /USDT

0.0002120

0.18 %

ADX /USDT

0.16112

3.23 %

VELODROME /USDT

0.04625

-0.60 %

COS /USDT

0.007039

7.02 %

PIZABRC /USDT

0.08789

-2.72 %

CLH /USDT

0.004269

2.74 %

STRP /USDT

1.0218

76.87 %

NORD /USDT

0.17041

-8.17 %

FREE /USDT

0.0000002531

-2.46 %

INTR /USDT

0.02690

2.08 %

DXCT /USDT

0.02979

3.90 %

OOE /USDT

0.011561

-5.20 %

BSCS /USDT

0.011749

-0.78 %

OLE /USDT

0.013774

-3.92 %

PICA /USDT

0.001445

4.18 %

XEM /USDT

0.03539

1.17 %

AMB /USDT

0.007907

1.86 %

UBXS /USDT

0.07077

5.15 %

MLK /USDT

0.3587

-0.52 %

SCRT /USDT

0.3867

2.68 %

SSX /USDT

0.02240

6.21 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000670

1.36 %

CATE /USDT

0.0000003002

1.38 %

OSMO /USDT

0.6460

0.92 %

MTRG /USDT

2.028

0.99 %

UFI /USDT

0.03270

4.40 %

MOVEZ /USDT

0.0007718

-1.07 %

CELO /USDT

0.5274

2.03 %

OP /USDC

1.7219

0.15 %

RANKER /USDT

0.002305

-12.82 %

KUBE /USDT

0.009359

5.50 %

WOZX /USDT

0.011623

-3.16 %

VR /USDT

0.009899

0.96 %

AKITA /USDT

0.00000010515

2.89 %

HARD /USDT

0.15519

1.18 %

DHB /USDT

0.0013156

4.61 %

CREAM /USDT

18.068

1.49 %

ISK /USDT

0.1881

0.81 %

OBI /USDT

0.014673

-11.39 %

AVA /USDT

0.5458

6.04 %

TURBOS /USDT

0.0015461

-1.10 %

UFT /USDT

0.2831

3.51 %

DKS /USDT

0.00028812

38.83 %

NFTB /USDT

0.012461

5.19 %

AART /USDT

0.0018071

22.61 %

XOR /USDT

0.005134

2.29 %

IOTA /USDT

0.17281

1.21 %

FROG /USDT

0.04629

-14.18 %

PLSPAD /USDT

0.003930

0.84 %

DYP /USDT

0.02097

5.21 %

RPK /USDT

0.03694

0.08 %

LTO /USDT

0.06974

2.52 %

AQDC /USDT

0.0003730

-7.60 %

DBC /USDT

0.002022

7.49 %

PSTAKE /USDT

0.03931

3.39 %

DEFILAND /USDT

0.0018690

25.40 %

FURUCOMBO /USDT

0.01417

3.96 %

DPR /USDT

0.003649

1.58 %

PIT /USDT

0.0000000003004

2.21 %

AZY /USDT

0.005989

4.84 %

NEO /USDT

10.91

1.20 %

NRFB /USDT

0.0010060

0.95 %

BADGER /USDT

3.543

2.33 %

TRVL /USDT

0.02493

2.38 %

LEVER /USDT

0.0013290

0.73 %

GAFI /USDT

5.784

-3.61 %

SQUID /USDT

0.011486

6.17 %

SPELL /USDT

0.0005861

0.39 %

PSB /USDT

0.013955

-19.58 %

SWFTC /USDT

0.0012551

-0.93 %

CWS /USDT

0.5212

-8.44 %

HOGE /USDT

0.00003476

-12.15 %

WBTC /USDT

37813.8

1.91 %

TIDAL /USDT

0.00021700

-4.13 %

GOLC /USDT

0.17153

-2.11 %

FERC /USDT

0.06430

3.40 %

GLM /USDT

0.2417

3.51 %

EUL /USDT

2.865

-5.35 %

DEXE /USDT

3.400

2.75 %

CARE /USDT

0.000003023

-3.07 %

LOOP /USDT

0.06346

-1.87 %

CEUR /USDT

1.0964

0.02 %

RIDE /USDT

0.015414

-0.04 %

ORBS /USDT

0.04346

1.58 %

CWEB /USDT

0.013623

-0.65 %

MHUNT /USDT

0.007911

16.08 %

MTS /USDT

0.008675

4.83 %

STZ /USDT

0.012400

80.62 %

ABT /USDT

0.09572

2.90 %

SHILL /USDT

0.006965

-3.41 %

JUV /USDT

2.453

0.12 %

MILO /USDT

0.000000006337

6.88 %

MEAN /USDT

0.01913

-0.77 %

ASM /USDT

0.04327

-1.27 %

SEILOR /USDT

0.004825

37.34 %

INFRA /USDT

0.8428

3.76 %

VOLT /USDT

0.0000002811

1.77 %

EGAME /USDT

0.00006711

-3.86 %

XET /USDT

0.0003204

6.55 %

PERC /USDT

0.13480

3.40 %

OM /USDT

0.02333

0.64 %

JULD /USDT

0.002151

-7.48 %

DESO /USDT

10.775

-0.27 %

10SET /USDT

0.4834

-7.48 %

XED /USDT

0.09875

6.43 %

YFDAI /USDT

109.24

-1.05 %

EQ /USDT

0.00005034

17.47 %

SHIB /USDC

0.000008290

1.41 %

MONI /USDT

0.018716

-16.17 %

AIBB /USDT

0.0000000002531

0.19 %

MATTER /USDT

0.04106

-1.79 %

XYM /USDT

0.02724

0.81 %

PMON /USDT

0.3881

-2.41 %

WALV /USDT

0.03102

2.95 %

SPS /USDT

0.019417

2.36 %

QSP /USDT

0.004752

14.03 %

MARSH /USDT

0.11491

10.03 %

NUM /USDT

0.03314

1.93 %

IMPT /USDT

0.003771

-0.63 %

HMTT /USDT

0.002309

2.89 %

ODDZ /USDT

0.011114

-0.40 %

RLY /USDT

0.005890

-0.28 %

OMG /USDT

0.6436

3.45 %

REVU /USDT

0.02279

-3.06 %

CAPS /USDT

0.02195

0.73 %

WZRD /USDT

0.003154

20.93 %

MTN /USDT

0.0009904

29.05 %

BTG /USDT

15.020

0.48 %

DORKL /USDT

0.0014707

-8.24 %

MEMEBRC /USDT

33.69

0.74 %

SAVG /USDT

0.002815

-5.88 %

LPT /USDT

6.304

0.99 %

PINE /USDT

0.012533

20.90 %

DINO /USDT

0.02669

0.07 %

DEGO /USDT

1.7482

2.12 %

TRACE /USDT

0.008317

-5.26 %

GF /USDT

0.10630

-3.51 %

BLOCK /USDT

0.04177

5.88 %

DFA /USDT

0.02694

-1.42 %

BSCPAD /USDT

0.18739

0.17 %

REIGN /USDT

0.0010330

-1.45 %

WMT /USDT

0.12923

2.21 %

SANTOS /USDT

2.903

-1.39 %

CGG /USDT

0.05913

40.31 %

PLAY /USDT

0.005377

0.20 %

CVP /USDT

0.3296

2.61 %

LAT /USDT

0.008393

3.37 %

RAI /USDT

2.700

-3.43 %

SUDO /USDT

0.3634

-5.95 %

MCRT /USDT

0.0015567

6.68 %

LSK /USDT

1.2413

6.23 %

NVG /USDT

0.011481

4.79 %

NVIR /USDT

0.013347

0.29 %

DREP /USDT

0.2562

-1.08 %

SGB /USDT

0.004393

-0.61 %

WRX /USDT

0.11823

1.18 %

EDG /USDT

0.0002640

-2.11 %

BAT /USDT

0.2114

1.58 %

CHAIN /USDT

0.021905

24.21 %

MYTH /USDT

0.3003

1.28 %

DF /USDT

0.03597