• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  ETH /USDT

  1751.32

  -0.30 %

  BTC /USDT

  27548.5

  -0.20 %

  ARB /USDT

  1.22147

  -3.16 %

  ID /USDT

  0.469021

  -4.94 %

  OAX /USDT

  0.395596

  -18.78 %

  CFX /USDT

  0.317737

  -6.28 %

  LQTY /USDT

  2.0746

  -4.79 %

  KEY /USDT

  0.0091922

  -3.67 %

  AGIX /USDT

  0.43999

  -7.61 %

  VGX /USDT

  0.35410

  8.15 %

  LTC /USDT

  93.11

  0.94 %

  MAGIC /USDT

  1.40284

  -5.39 %

  GMM /USDT

  0.00173676

  51.60 %

  FIL /USDT

  5.4730

  -1.91 %

  TOMI /USDT

  2.50618

  -22.94 %

  USDC /USDT

  0.9989

  0.02 %

  FTM /USDT

  0.43857

  -3.86 %

  RDNT /USDT

  0.33205

  4.39 %

  TEM /USDT

  0.10214

  -0.40 %

  BLUR /USDT

  0.5227

  -1.13 %

  CSIX /USDT

  0.056997

  23.94 %

  DOGE /USDT

  0.074308

  -1.56 %

  FLR /USDT

  0.035790

  4.43 %

  BNB /USDT

  323.59

  0.15 %

  FLOKI /USDT

  0.0000355060

  0.38 %

  GNS /USDT

  7.0402

  -2.59 %

  STX /USDT

  0.94659

  -6.56 %

  ASTRA /USDT

  0.31298

  0.45 %

  TRX /USDT

  0.06436

  0.51 %

  GPT /USDT

  0.0884430

  26.76 %

  SHIB /USDT

  0.0000105238

  -0.97 %

  DOT /USDT

  5.9643

  -1.58 %

  SQUAD /USDT

  0.025764

  -8.03 %

  EOS /USDT

  1.1237

  -3.97 %

  SOL /USDT

  20.668

  -0.26 %

  LUNC /USDT

  0.00012672

  3.60 %

  LINK /USDT

  7.1283

  -1.38 %

  MCG /USDT

  0.08638

  -34.93 %

  VOLT /USDT

  0.0000013918

  -3.74 %

  DZOO /USDT

  0.0474911

  9.47 %

  SRM /USDT

  0.23945

  18.71 %

  ACS /USDT

  0.00908582

  0.01 %

  DODO /USDT

  0.168518

  -4.89 %

  GALA /USDT

  0.038795

  -2.00 %

  HFT /USDT

  0.61946

  -1.52 %

  BRISE /USDT

  0.00000046671

  -0.60 %

  SYN /USDT

  0.8706

  -0.51 %

  ADA /USDT

  0.35432

  -1.48 %

  LUNA /USDT

  1.3266

  2.90 %

  DYDX /USDT

  2.3264

  -2.78 %

  VRA /USDT

  0.0061953

  -1.62 %

  HOOK /USDT

  1.84463

  -1.44 %

  HAI /USDT

  0.04078

  1.87 %

  XCN /USDT

  0.004232

  -0.51 %

  ZBC /USDT

  0.014998

  -0.39 %

  MASK /USDT

  5.64533

  -0.25 %

  RNDR /USDT

  1.1686

  -3.77 %

  JASMY /USDT

  0.0046155

  -1.00 %

  PAW /USDT

  0.0000000405436

  37.19 %

  SDAO /USDT

  0.6326

  -2.78 %

  MINA /USDT

  0.79962

  -3.18 %

  OP /USDT

  2.2133

  -1.98 %

  APE /USDT

  4.1801

  1.13 %

  FTT /USDT

  1.3174

  4.80 %

  AVAX /USDT

  16.973

  -0.43 %

  APT /USDT

  11.6419

  -4.30 %

  GRV /USDT

  0.66868

  -0.62 %

  MDT /USDT

  0.06031

  -11.69 %

  ACH /USDT

  0.032308

  -2.56 %

  GFT /USDT

  0.049764

  5.61 %

  SPA /USDT

  0.005892

  1.16 %

  DF /USDT

  0.0822

  9.16 %

  AGLA /USDT

  0.13567

  -0.11 %

  HNT /USDT

  1.4168

  2.55 %

  FLUX /USDT

  0.59859

  -0.76 %

  ATOM /USDT

  11.1710

  -0.58 %

  HIGH /USDT

  2.1052

  -1.46 %

  EUL /USDT

  3.5337

  28.00 %

  XEN /USDT

  0.00000101

  -21.09 %

  USTC /USDT

  0.022944

  10.30 %

  WEMIX /USDT

  1.3903

  -0.24 %

  CARE /USDT

  0.005196

  -6.52 %

  ETC /USDT

  20.073

  -2.18 %

  CKB /USDT

  0.0052595

  -5.11 %

  MOTG /USDT

  0.42950

  -0.35 %

  UNI /USDT

  5.7358

  -2.19 %

  1INCH /USDT

  0.50379

  0.07 %

  NFT /USDT

  0.00000039555

  -0.19 %

  VOXEL /USDT

  0.24888

  0.51 %

  BTT /USDT

  0.0000006089

  -0.47 %

  OAS /USDT

  0.076384

  -0.71 %

  EVER /USDT

  0.086950

  -0.84 %

  FITFI /USDT

  0.01446

  3.43 %

  SUSHI /USDT

  1.0254

  -0.20 %

  TRU /USDT

  0.083201

  -6.70 %

  VELO /USDT

  0.007508

  2.49 %

  VAI /USDT

  0.091861

  -5.48 %

  ASTR /USDT

  0.060921

  -2.62 %

  MAN /USDT

  0.0404024

  3.19 %

  DHX /USDT

  3.7122

  -1.84 %

  OUSD /USDT

  0.99878

  -0.01 %

  SUN /USDT

  0.0064203

  -1.55 %

  CRV /USDT

  0.9223

  1.45 %

  USDD /USDT

  0.99172

  0.01 %

  BDX /USDT

  0.061600

  10.58 %

  ANC /USDT

  0.02074

  5.01 %

  CHO /USDT

  0.60999

  -3.17 %

  IMX /USDT

  1.09208

  -0.22 %

  HBAR /USDT

  0.060226

  0.51 %

  SMART /USDT

  1.5953

  2.00 %

  MPI /USDT

  0.0041722

  -9.98 %

  NEAR /USDT

  1.9307

  -2.64 %

  HIFI /USDT

  0.40704

  -1.37 %

  SCLP /USDT

  0.24236

  11.05 %

  XDB /USDT

  0.0013081

  -0.47 %

  STORE /USDT

  0.033535

  -1.07 %

  FET /USDT

  0.36699

  -0.30 %

  GT /USDT

  5.0409

  -2.42 %

  LDO /USDT

  2.0723

  -3.28 %

  WBT /USDT

  5.075

  -1.45 %

  SIDUS /USDT

  0.0018602

  3.44 %

  OCEAN /USDT

  0.34891

  -1.15 %

  CVP /USDT

  0.45733

  1.33 %

  CSPR /USDT

  0.035211

  -0.66 %

  HAM /USDT

  0.0000000034645

  -0.75 %

  KDA /USDT

  0.94073

  -2.96 %

  AOG /USDT

  0.01682

  0.47 %

  GRT /USDT

  0.138889

  -2.62 %

  QRDO /USDT

  0.10128

  -2.64 %

  BONE /USDT

  1.1170

  -6.18 %

  ALI /USDT

  0.039019

  -7.60 %

  DASH /USDT

  58.65

  -3.88 %

  GMT /USDT

  0.37998

  -1.58 %

  HT /USDT

  3.6484

  -0.70 %

  UNDEAD /USDT

  0.20659

  -1.34 %

  MDAO /USDT

  0.30405

  4.79 %

  RIF /USDT

  0.129381

  -3.39 %

  IGU /USDT

  0.07123

  -2.63 %

  INJ /USDT

  3.8784

  -6.91 %

  STIK /USDT

  1.02675

  -2.72 %

  RACA /USDT

  0.00019302

  0.57 %

  SAND /USDT

  0.6263

  -1.19 %

  METIS /USDT

  26.528

  -3.50 %

  XLM /USDT

  0.091551

  2.45 %

  ATLAS /USDT

  0.0034358

  1.94 %

  NVIR /USDT

  0.055044

  -0.05 %

  MMPRO /USDT

  0.25824

  4.71 %

  MATIC /USDT

  1.07946

  -2.61 %

  SSV /USDT

  34.1730

  -2.00 %

  ALGO /USDT

  0.20762

  -1.60 %

  FEAR /USDT

  0.16038

  2.72 %

  AQDC /USDT

  0.00814

  20.95 %

  CORE /USDT

  1.9634

  -0.65 %

  SKL /USDT

  0.039667

  -6.09 %

  CHZ /USDT

  0.11883

  -0.73 %

  PYR /USDT

  3.5293

  -2.57 %

  MDX /USDT

  0.07248

  2.43 %

  WIN /USDT

  0.00008426

  -0.17 %

  MELI /USDT

  0.005674

  36.03 %

  XDC /USDT

  0.039968

  5.00 %

  MANA /USDT

  0.58338

  -1.34 %

  ICP /USDT

  4.9168

  -0.59 %

  PSL /USDT

  0.000442

  -5.75 %

  POLYX /USDT

  0.1610

  -1.10 %

  D2T /USDT

  0.024856

  -4.56 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055000

  2.79 %

  SOS /USDT

  0.00000019480

  0.19 %

  XRD /USDT

  0.041867

  -0.59 %

  POKT /USDT

  0.0492

  7.89 %

  KT /USDT

  0.005078

  142.50 %

  QTUM /USDT

  3.084

  -1.78 %

  DIO /USDT

  0.00532

  -3.44 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020412

  3.40 %

  YGG /USDT

  0.25767

  1.28 %

  DMTR /USDT

  0.0327254

  -0.85 %

  PROM /USDT

  4.8350

  -0.39 %

  LOOKS /USDT

  0.14262

  -1.95 %

  YFII /USDT

  1100.53

  -0.88 %

  IRIS /USDT

  0.03698

  2.26 %

  DUSK /USDT

  0.1880

  -5.57 %

  CTI /USDT

  0.025963

  -1.68 %

  BONK /USDT

  0.0000005544

  -2.70 %

  SIN /USDT

  0.005690

  -1.33 %

  ING /USDT

  0.0009903

  2.63 %

  ONSTON /USDT

  0.00942

  7.65 %

  ZEC /USDT

  35.54

  -0.78 %

  NEER /USDT

  0.18769

  1.77 %

  CELR /USDT

  0.027158

  1.73 %

  SNX /USDT

  2.4110

  -4.51 %

  JST /USDT

  0.02580

  -0.34 %

  BSV /USDT

  36.528

  0.17 %

  HOT /USDT

  0.001773

  -1.06 %

  GOAL /USDT

  0.2015

  -2.13 %

  AURORA /USDT

  0.1843

  -1.39 %

  LRC /USDT

  0.34847

  2.41 %

  ORO /USDT

  0.004214

  -6.64 %

  RJV /USDT

  0.087535

  -3.09 %

  GRAIL /USDT

  2792.75

  -7.15 %

  BS /USDT

  0.40905

  -4.83 %

  AZERO /USDT

  1.4538

  0.90 %

  BBC /USDT

  0.015228

  -1.62 %

  CEEK /USDT

  0.08998

  0.18 %

  KAS /USDT

  0.016685

  1.42 %

  EJS /USDT

  0.005430

  14.41 %

  CRPT /USDT

  0.08848

  -4.94 %

  DEVT /USDT

  0.00489

  74.64 %

  FDT /USDT

  0.05115

  0.27 %

  CRO /USDT

  0.068809

  0.25 %

  DEBT /USDT

  15.898

  1.35 %

  PEOPLE /USDT

  0.021637

  -2.55 %

  KON /USDT

  0.08513

  0.30 %

  BCH /USDT

  124.70

  -0.54 %

  SERO /USDT

  0.03684

  1.18 %

  SGB /USDT

  0.007481

  -2.29 %

  TLOS /USDT

  0.15645

  0.95 %

  OPTIMUS /USDT

  0.35371

  -7.88 %

  FRM /USDT

  0.04968

  -6.01 %

  OSMO /USDT

  0.7959

  0.28 %

  OPUL /USDT

  0.160942

  4.46 %

  RPL /USDT

  39.040

  2.54 %

  TIMECHRONO /USDT

  41.073

  2.34 %

  DOME /USDT

  0.001256

  -5.27 %

  OVR /USDT

  0.3000

  0.23 %

  OMG /USDT

  1.8159

  -5.58 %

  SLP /USDT

  0.0026420

  -0.99 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000864

  -2.70 %

  KING /USDT

  0.013351

  -1.79 %

  CQT /USDT

  0.1484

  -4.44 %

  WSI /USDT

  0.04871

  0.47 %

  XCAD /USDT

  1.89180

  0.46 %

  WOM /USDT

  0.024775

  0.46 %

  QKC /USDT

  0.010879

  -0.43 %

  ETHW /USDT

  3.3717

  -0.80 %

  FTRB /USDT

  0.006039

  1.87 %

  DARK /USDT

  0.029728

  -4.80 %

  RLC /USDT

  1.8427

  -17.17 %

  KIN /USDT

  0.00000416

  -1.42 %

  DBC /USDT

  0.0048890

  -5.46 %

  SEELE /USDT

  0.003255

  -6.22 %

  ATM /USDT

  2.8100

  -6.74 %

  FNZ /USDT

  0.004992

  2.48 %

  XCH /USDT

  37.539

  -0.01 %

  QLC /USDT

  0.1025421

  15.18 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003948

  -2.85 %

  GMX /USDT

  69.064

  -2.20 %

  ZEN /USDT

  10.154

  -1.11 %

  WAVES /USDT

  2.134

  0.04 %

  POP /USDT

  0.000001925

  8.26 %

  AIOZ /USDT

  0.031253

  -5.32 %

  FIRE /USDT

  0.0139984

  2.98 %

  KAR /USDT

  0.1480

  -1.66 %

  NVG /USDT

  0.1952

  170.73 %

  ROSE /USDT

  0.056151

  -1.61 %

  GITCOIN /USDT

  2.3248

  7.85 %

  VINU /USDT

  0.00000001285

  2.14 %

  XPLA /USDT

  0.65567

  0.86 %

  ALICE /USDT

  1.4844

  -2.11 %

  PIAS /USDT

  0.01400

  -6.97 %

  NOM /USDT

  1.02173

  -0.24 %

  FIO /USDT

  0.03256

  -0.06 %

  GST /USDT

  0.020410

  -2.40 %

  CVTX /USDT

  0.157385

  0.79 %

  BNX /USDT

  0.5763

  -3.46 %

  AAVE /USDT

  71.44

  -2.29 %

  XTAG /USDT

  0.02922

  -5.68 %

  SFG /USDT

  0.009916

  19.54 %

  PBR /USDT

  0.11127

  0.34 %

  FIS /USDT

  0.52003

  3.09 %

  IAG /USDT

  0.008430

  -4.13 %

  ESG /USDT

  0.73920

  -0.44 %

  JOE /USDT

  0.37748

  -3.27 %

  REELT /USDT

  0.023692

  -5.23 %

  RBC /USDT

  0.018911

  2.03 %

  BLOK /USDT

  0.0024825

  -3.19 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010549

  -2.26 %

  VXT /USDT

  0.019034

  2.68 %

  PRQ /USDT

  0.1067

  -0.28 %

  DC /USDT

  0.0010485

  -3.55 %

  REN /USDT

  0.09761

  -3.06 %

  ROSN /USDT

  0.06877

  -17.61 %

  EGLD /USDT

  42.277

  -0.81 %

  FEG /USDT

  0.0006782

  0.39 %

  PERL /USDT

  0.038686

  0.49 %

  RFOX /USDT

  0.014163

  -0.54 %

  REALM /USDT

  0.01570

  1.02 %

  GLMR /USDT

  0.36998

  -1.22 %

  STG /USDT

  0.6414

  -2.12 %

  AXS /USDT

  8.270

  -2.56 %

  CHESS /USDT

  0.2554

  -4.05 %

  PENDLE /USDT

  0.27094

  -9.43 %

  SWASH /USDT

  0.01655

  -3.10 %

  DEP /USDT

  0.003593

  0.30 %

  GAL /USDT

  1.6910

  -2.20 %

  ELT /USDT

  0.049091

  -0.45 %

  WIT /USDT

  0.003285

  -6.06 %

  DKS /USDT

  0.002241

  -13.90 %

  FIU /USDT

  0.003123

  -3.58 %

  BDP /USDT

  0.20555

  -1.58 %

  COCOS /USDT

  1.4237

  -0.84 %

  BEL /USDT

  0.59646

  -0.83 %

  XYO /USDT

  0.005180

  0.09 %

  ERG /USDT

  1.5253

  0.16 %

  EGAME /USDT

  0.000118542

  3.87 %

  ONE /USDT

  0.020347

  -0.57 %

  ATD /USDT

  0.1745

  4.49 %

  COREUM /USDT

  0.34168

  -13.60 %

  TWT /USDT

  1.1776

  -0.53 %

  ZKS /USDT

  0.064563

  -10.02 %

  OVO /USDT

  0.182430

  -0.28 %

  MOB /USDT

  1.4125

  -1.52 %

  THETA /USDT

  1.0073

  -0.14 %

  AR /USDT

  8.028

  -0.44 %

  KLO /USDT

  0.009119

  2.04 %

  LIME /USDT

  0.009746

  -5.73 %

  MLK /USDT

  0.26007

  0.00 %

  BOA /USDT

  0.028900

  -0.15 %

  COMBO /USDT

  0.057939

  -29.15 %

  EQ /USDT

  0.0013710

  -0.99 %

  MHUNT /USDT

  0.01012

  -0.39 %

  YFDAI /USDT

  210.311

  -5.43 %

  PYM /USDT

  0.0016077

  -12.71 %

  REI /USDT

  0.03251

  3.50 %

  ELON /USDT

  0.00000033615

  -2.48 %

  POLC /USDT

  0.029064

  -3.00 %

  BLZ /USDT

  0.080603

  -3.16 %

  DAO /USDT

  1.54050

  1.10 %

  MOVR /USDT

  8.1422

  -0.32 %

  TSUKA /USDT

  0.066064

  -2.84 %

  XEM /USDT

  0.038463

  -0.60 %

  RUNE /USDT

  1.3832

  0.21 %

  PUSH /USDT

  0.34671

  -2.21 %

  PORTO /USDT

  2.2713

  -0.64 %

  MV /USDT

  0.12145

  16.05 %

  LOCG /USDT

  0.01957

  0.66 %

  KUB /USDT

  1.7284

  0.04 %

  HOD /USDT

  0.00538

  -3.58 %

  SOLO /USDT

  0.17148

  -3.27 %

  UFO /USDT

  0.000001498

  -0.59 %

  WOZX /USDT

  0.051837

  0.57 %

  XPNET /USDT

  0.006039

  -7.88 %

  LABS /USDT

  0.00104276

  -0.11 %

  GLQ /USDT

  0.0106676

  3.93 %

  VEMP /USDT

  0.01355

  -0.80 %

  DAG /USDT

  0.05049

  3.35 %

  NOS /USDT

  0.01740

  0.17 %

  NBLU /USDT

  0.017703

  8.60 %

  JAM /USDT

  0.0025400

  -2.47 %

  STRAX /USDT

  0.54137

  -6.79 %

  GAME /USDT

  0.03493

  0.00 %

  VET /USDT

  0.02279

  -0.74 %

  BICO /USDT

  0.36445

  -2.09 %

  SDN /USDT

  0.35155

  -4.90 %

  WNCG /USDT

  0.13989

  2.78 %

  BBANK /USDT

  0.005457

  -6.07 %

  DCR /USDT

  21.300

  -2.37 %

  DSLA /USDT

  0.00154443

  -1.56 %

  AKITA /USDT

  0.00000019791

  -2.61 %

  IOI /USDT

  0.1514

  13.92 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014830

  1.56 %

  SLIM /USDT

  0.0474

  -2.46 %

  DCRN /USDT

  0.2902

  -2.25 %

  BUY /USDT

  0.020043

  0.00 %

  AIRTNT /USDT

  0.000660

  -1.04 %

  FRIN /USDT

  0.007024

  9.87 %

  ZIL /USDT

  0.026872

  -1.02 %

  ANKR /USDT

  0.03224

  -3.00 %

  MKR /USDT

  665.42

  -1.52 %

  REAP /USDT

  0.02206

  -2.12 %

  WOO /USDT

  0.19126

  -2.55 %

  MSWAP /USDT

  0.0003270

  -4.16 %

  SRT /USDT

  0.000081

  1.25 %

  MNW /USDT

  1.8500

  -0.68 %

  NKN /USDT

  0.103845

  -0.44 %

  BAND /USDT

  1.6921

  -5.81 %

  IHC /USDT

  0.00004633

  1.04 %

  STND /USDT

  0.031096

  16.73 %

  COS /USDT

  0.007076

  8.64 %

  CRU /USDT

  1.29398

  2.75 %

  LGX /USDT

  0.007052

  1.03 %

  ARV /USDT

  0.00007939

  -1.70 %

  ORAI /USDT

  4.3665

  -0.97 %

  CULT /USDT

  0.000006686

  -2.35 %

  XCV /USDT

  0.004649

  -1.12 %

  NEXO /USDT

  0.7607

  2.71 %

  10SET /USDT

  0.5560

  -9.50 %

  FREE /USDT

  0.00000017942

  0.80 %

  BAT /USDT

  0.2378

  -1.69 %

  ML /USDT

  0.15999

  -1.36 %

  WATT /USDT

  0.02593

  -10.40 %

  TON /USDT

  2.0796

  -0.35 %

  RADAR /USDT

  0.012268

  7.89 %

  PDEX /USDT

  1.8087

  1.93 %

  PLCU /USDT

  166.91

  4.35 %

  HECH /USDT

  0.05379

  1.74 %

  RNDX /USDT

  0.000151

  6.33 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004951

  -0.02 %

  MESA /USDT

  0.003092

  -1.96 %

  WLKN /USDT

  0.051671

  3.13 %

  LPT /USDT

  6.938

  2.99 %

  PERP /USDT

  0.85651

  -0.77 %

  NEO /USDT

  12.02

  -1.15 %

  LINA /USDT

  0.0098554

  -4.54 %

  CAKE /USDT

  3.7029

  0.13 %

  ZAM /USDT

  0.002543

  -2.07 %

  PBX /USDT

  0.001876

  -2.59 %

  FEVR /USDT

  0.00066541

  0.43 %

  SHILL /USDT

  0.016607

  0.25 %

  KNIGHT /USDT

  0.00886

  -1.22 %

  ENJ /USDT

  0.38324

  -1.29 %

  GOV /USDT

  0.007551

  1.28 %

  ABBC /USDT

  0.074438

  1.97 %

  NUM /USDT

  0.043797

  -0.30 %

  GOB /USDT

  0.004207

  -9.85 %

  NUX /USDT

  0.012771

  0.78 %

  IMPT /USDT

  0.0077840

  0.41 %

  DYP /USDT

  0.11937

  1.28 %

  HELLO /USDT

  0.042348

  -2.27 %

  WRT /USDT

  0.16187

  0.33 %

  CFG /USDT

  0.2908

  -0.95 %

  FRA /USDT

  0.0026976

  4.48 %

  TORN /USDT

  6.4749

  -6.35 %

  CREAM /USDT

  12.312

  -0.55 %

  SFUND /USDT

  1.0907

  1.22 %

  BONDLY /USDT

  0.006628

  -0.55 %

  SYS /USDT

  0.16852

  -2.80 %

  DENT /USDT

  0.00103543

  -2.70 %

  RLY /USDT

  0.013840

  -3.80 %

  CHAMP /USDT

  0.022766

  -10.22 %

  TARI /USDT

  2.765

  1.69 %

  VP /USDT

  7.238

  4.32 %

  STARL /USDT

  0.000002339

  -1.59 %

  QNT /USDT

  122.242

  -0.29 %

  UFI /USDT

  0.03105

  1.20 %

  PROS /USDT

  0.5053

  1.22 %

  SENATE /USDT

  0.054195

  7.86 %

  RBN /USDT

  0.2095

  -3.85 %

  MC /USDT

  0.28863

  -0.23 %

  THN /USDT

  0.036238

  0.49 %

  URUS /USDT

  17.798

  -4.68 %

  WAXL /USDT

  0.61082

  -0.93 %

  WZRD /USDT

  0.00401

  11.69 %

  KWS /USDT

  0.000426

  0.47 %

  LUFFY /USDT

  0.0001194

  -1.88 %

  HTR /USDT

  0.08073

  -2.75 %

  DELFI /USDT

  0.00388

  5.72 %

  DESO /USDT

  9.5565

  2.17 %

  KZEN /USDT

  0.014988

  3.37 %

  MONS /USDT

  0.013317

  2.95 %

  MTL /USDT

  1.23017

  -1.24 %

  HSF /USDT

  0.7096

  0.52 %

  UFT /USDT

  0.4160

  0.65 %

  SPO /USDT

  0.00097724

  -7.62 %

  C98 /USDT

  0.21405

  -1.77 %

  MBX /USDT

  2.8255

  14.19 %

  KAVA /USDT

  0.8512

  -4.09 %

  CTSI /USDT

  0.1462

  0.48 %

  DAFI /USDT

  0.0106800

  -4.53 %

  CPOOL /USDT

  0.03686

  -1.15 %

  DAI /USDT

  0.9967

  -0.12 %

  LAND /USDT

  1.2604

  -10.81 %

  METAL /USDT

  0.0496

  1.01 %

  ACA /USDT

  0.10224

  3.51 %

  MATH /USDT

  0.11955

  -2.83 %

  XPR /USDT

  0.001456

  -2.47 %

  METAG /USDT

  0.0003414

  25.19 %

  ZMT /USDT

  0.044874

  -13.10 %

  HADES /USDT

  0.8260

  -0.24 %

  WOOF /USDT

  0.0007262

  0.08 %

  XTZ /USDT

  1.1206

  -1.23 %

  REEF /USDT

  0.0025747

  -2.42 %

  MXC /USDT

  0.019490

  1.00 %

  METAX /USDT

  0.2016

  -15.40 %

  ENS /USDT

  13.119

  -1.64 %

  API3 /USDT

  1.51330

  -1.58 %

  SOV /USDT

  0.85812

  -1.04 %

  PRIME /USDT

  1.5903

  -6.59 %

  FRONT /USDT

  0.24291

  -0.10 %

  ROUTE /USDT

  2.6322

  -1.18 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018745

  2.03 %

  TRACE /USDT

  0.02778

  -2.38 %

  OMI /USDT

  0.0007938

  -2.01 %

  RDN /USDT

  0.01665

  -3.86 %

  APRT /USDT

  0.0010055

  -3.86 %

  AART /USDT

  0.001781

  -4.65 %

  UBXS /USDT

  0.037628

  -3.20 %

  KLAY /USDT

  0.2266

  -0.08 %

  BTG /USDT

  15.6139

  -0.14 %

  ROOBEE /USDT

  0.000997

  -2.54 %

  SANTOS /USDT

  4.3100

  -1.94 %

  KUBE /USDT

  0.008672

  2.08 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0037097

  -1.30 %

  KMA /USDT

  0.0024969

  -1.75 %

  DES /USDT

  0.0017128

  10.63 %

  ILV /USDT

  60.20

  -0.77 %

  PHA /USDT

  0.1474

  -0.27 %

  ECOX /USDT

  0.89841

  -0.07 %

  GQ /USDT

  0.0064509

  4.22 %

  CAPS /USDT

  0.039133

  0.78 %

  IDEA /USDT

  0.01180

  10.38 %

  KLV /USDT

  0.00584

  2.45 %

  WAM /USDT

  0.005036

  0.23 %

  DIA /USDT

  0.36373

  -6.70 %

  MOJO /USDT

  0.003475

  -1.72 %

  ORT /USDT

  0.016039

  1.55 %

  GARI /USDT

  0.05221

  -2.72 %

  COTI /USDT

  0.07290

  -0.42 %

  ITRUMP /USDT

  0.0745

  0.40 %

  EZ /USDT

  0.07821

  11.63 %

  KSM /USDT

  32.976

  -1.45 %

  DERC /USDT

  0.22864

  -1.57 %

  SLK /USDT

  0.002926

  -2.91 %

  GAN /USDT

  0.0001709

  28.30 %

  EPK /USDT

  0.015682

  -3.87 %

  QUICK /USDT

  86.411

  0.62 %

  CLV /USDT

  0.06280

  1.02 %

  MIS /USDT

  0.28165

  15.04 %

  CIRUS /USDT

  0.094818

  -3.18 %

  STRM /USDT

  0.01283

  -0.31 %

  RVN /USDT

  0.02560

  -1.99 %

  BOBA /USDT

  0.22940

  -1.21 %

  AAG /USDT

  0.00623

  2.63 %

  SNK /USDT

  0.01335

  -0.52 %

  LAZIO /USDT

  2.5855

  -2.38 %

  AGLD /USDT

  0.3869

  -6.11 %

  T /USDT

  0.04141

  1.91 %

  DUNE /USDT

  0.00081699

  -2.29 %

  MILO /USDT

  0.000000016685

  9.51 %

  CTC /USDT

  0.3561

  0.11 %

  ALPH /USDT

  0.24153

  -6.38 %

  CERE /USDT

  0.0059368

  1.68 %

  CELT /USDT

  0.000632

  -2.16 %

  AE /USDT

  0.0865

  -5.97 %

  CELO /USDT

  0.59594

  -2.59 %

  TKO /USDT

  0.34681

  2.59 %

  EMPIRE /USDT

  0.0020760

  12.28 %

  SWP /USDT

  0.001784

  -5.45 %

  SUTER /USDT

  0.000739

  -10.74 %

  STBU /USDT

  0.024645

  4.46 %

  BAGS /USDT

  0.4109

  -1.05 %

  WAXP /USDT

  0.068040

  0.33 %

  SXP /USDT

  0.26412

  -0.81 %

  LEASH /USDT

  411.06

  -3.47 %

  DX /USDT

  0.00040224

  2.11 %

  RON /USDT

  1.0483

  -0.49 %

  BOSON /USDT

  0.2214

  -5.58 %

  UMA /USDT

  2.0147

  -0.14 %

  SPUME /USDT

  0.007079

  2.89 %

  NEBL /USDT

  1.0103

  -1.22 %

  RARE /USDT

  0.11149

  -1.75 %

  MER /USDT

  0.00263

  0.00 %

  LIT /USDT

  1.01521

  -1.75 %

  MTRG /USDT

  2.9555

  -0.88 %

  MEAN /USDT

  0.02006

  -2.47 %

  ORN /USDT

  0.9324

  -0.90 %

  UNO /USDT

  0.06579

  0.15 %

  ZLW /USDT

  0.031588

  -2.58 %

  TOMO /USDT

  0.5538

  0.87 %

  WWY /USDT

  0.005375

  6.05 %

  LEVER /USDT

  0.0018490

  -2.50 %

  FLY /USDT

  0.0013208

  1.49 %

  HAO /USDT

  0.005195

  2.30 %

  ASTO /USDT

  0.048097

  2.15 %

  CELL /USDT

  0.2404

  1.73 %

  WING /USDT

  6.1274

  -1.40 %

  OCTO /USDT

  1.2786

  1.80 %

  NULS /USDT

  0.2627

  -3.52 %

  GZONE /USDT

  0.035190

  -3.23 %

  XOR /USDT

  3.447

  -1.93 %

  MTD /USDT

  0.19713

  -5.68 %

  YFI /USDT

  8288.81

  -0.15 %

  CEL /USDT

  0.34174

  -0.94 %

  WILD /USDT

  0.3427

  -3.43 %

  RBLS /USDT

  0.12494

  2.72 %

  EFI /USDT

  0.07469

  -0.90 %

  DREP /USDT

  0.4600

  2.42 %

  SOUL /USDT

  0.17708

  2.64 %

  ARTEM /USDT

  0.001487

  0.26 %

  CNAME /USDT

  0.000629

  -4.84 %

  EWT /USDT

  3.4542

  -0.20 %

  FSN /USDT

  0.3103

  0.58 %

  WELL /USDT

  0.0087615

  -5.36 %

  BTS /USDT

  0.011283

  -1.63 %

  PPAD /USDT

  0.00301

  4.15 %

  ONT /USDT

  0.2219

  -1.15 %

  COMP /USDT

  42.392

  0.54 %

  ISP /USDT

  0.0010517

  6.30 %

  TEDDY /USDT

  0.00000047499

  -11.00 %

  IDV /USDT

  0.0019213

  2.81 %

  VEGA /USDT

  1.0870

  -8.29 %

  POLK /USDT

  0.04905

  2.37 %

  ALD /USDT

  0.06009

  0.45 %

  SD /USDT

  1.0429

  7.11 %

  CHNG /USDT

  0.08057

  2.82 %

  THE /USDT

  0.001836

  1.21 %

  XMON /USDT

  2829.86

  4.71 %

  LIFE /USDT

  0.00036173

  -0.69 %

  ZCX /USDT

  0.07799

  3.13 %

  ARPA /USDT

  0.04012

  -2.47 %

  PIT /USDT

  0.0000000005283

  -1.56 %

  RSR /USDT

  0.0038500

  -2.43 %

  PINE /USDT

  0.17197

  -1.77 %

  ARRR /USDT

  0.36100

  -1.33 %

  METO /USDT

  0.001217

  -1.85 %

  RAY /USDT

  0.24697

  3.84 %

  HERO /USDT

  0.004511

  -0.96 %

  SASHIMI /USDT

  0.007340

  4.17 %

  ATEAM /USDT

  2.035

  -22.85 %

  DOCK /USDT

  0.02150

  2.92 %

  TLM /USDT

  0.018885

  -2.85 %

  WALV /USDT

  0.042747

  3.86 %

  RSS3 /USDT

  0.13992

  -1.73 %

  SUKU /USDT

  0.07900

  -0.46 %

  LOKA /USDT

  0.50809

  1.13 %

  STEEM /USDT

  0.2147

  5.29 %

  BSW /USDT

  0.18074

  1.48 %

  SCY /USDT

  0.00014554

  -17.08 %

  ETHF /USDT

  0.2661

  -3.86 %

  REVV /USDT

  0.012561

  -1.59 %

  PNT /USDT

  0.2099

  -0.56 %

  XWG /USDT

  0.0011701

  -0.31 %

  PERC /USDT

  0.1924

  -0.82 %

  FXF /USDT

  0.003186

  -7.62 %

  VTHO /USDT

  0.0013767

  0.99 %

  MPH /USDT

  0.018864

  -0.03 %

  VLX /USDT

  0.02077

  -1.42 %

  UNFI /USDT

  4.7594

  -2.05 %

  CHR /USDT

  0.15607

  -2.28 %

  SIS /USDT

  0.0906

  0.00 %

  MBOX /USDT

  0.46990

  -1.50 %

  CONV /USDT

  0.0006663

  -1.68 %

  DHB /USDT

  0.0006862

  -0.56 %

  ERN /USDT

  1.72427

  -1.70 %

  DKA /USDT

  0.03753

  1.84 %

  MTS /USDT

  0.006259

  -0.07 %

  CWEB /USDT

  0.015943

  3.19 %

  TRB /USDT

  14.1037

  0.48 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002470

  0.20 %

  AKT /USDT

  0.30458

  0.98 %

  JOY /USDT

  0.064466

  -0.28 %

  PAF /USDT

  0.0004160

  -2.84 %

  PRMX /USDT

  0.0042692

  -4.37 %

  HYDRA /USDT

  1.7994

  3.43 %

  ZLK /USDT

  0.02679

  15.37 %

  ELF /USDT

  0.30407

  -4.19 %

  STOS /USDT

  0.56602

  0.74 %

  VATRENI /USDT

  0.3814

  -19.21 %

  HCT /USDT

  0.0003753

  -3.24 %

  IOST /USDT

  0.010319

  -0.69 %

  BADGER /USDT

  2.8808

  -0.36 %

  AST /USDT

  0.108599

  -1.81 %

  XIL /USDT

  0.00376

  7.12 %

  ACE /USDT

  0.00745

  6.73 %

  KBOX /USDT

  0.00008152

  -2.52 %

  SCRT /USDT

  0.6365

  -0.14 %

  ATA /USDT

  0.15127

  -1.84 %

  BCX /USDT

  0.00024177

  -4.78 %

  XPRESS /USDT

  0.0664

  -0.44 %

  AUCTION /USDT

  5.3282

  1.30 %

  PSI /USDT

  2.8997

  -6.73 %

  RAD /USDT

  1.9033

  2.37 %

  WEAR /USDT

  0.0009643

  -0.54 %

  OKT /USDT

  22.020

  -3.43 %

  LSS /USDT

  0.18562

  -3.02 %

  BTO /USDT

  0.00067410

  -7.37 %

  O3 /USDT

  0.0667

  1.98 %

  BTCST /USDT

  0.6943

  3.10 %

  XYM /USDT

  0.034338

  -2.71 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001085

  2.74 %

  FOF /USDT

  0.4882

  -3.01 %

  BERRY /USDT

  0.0013945

  -2.42 %

  CTK /USDT

  0.76533

  -1.22 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00523

  1.55 %

  TAMA /USDT

  0.011394

  3.76 %

  BAL /USDT

  6.6507

  1.81 %

  IDEX /USDT

  0.05267

  2.93 %

  KFC /USDT

  9.1990

  -10.37 %

  DFA /USDT

  0.04868

  2.57 %

  INSUR /USDT

  0.07488

  -0.62 %

  NBS /USDT

  0.000456

  -1.93 %

  AMP /USDT

  0.003744

  -2.34 %

  IOTX /USDT

  0.024093

  -3.46 %

  BSCPAD /USDT

  0.1880

  -2.94 %

  BBF /USDT

  0.312

  -0.31 %

  QTC /USDT

  0.6720

  -0.57 %

  ZIG /USDT

  0.006973

  1.44 %

  RIDE /USDT

  0.0471

  0.64 %

  ORBR /USDT

  3.0681

  1.27 %

  T23 /USDT

  0.000000000556

  0.00 %

  HAPI /USDT

  14.7627

  4.75 %

  LAT /USDT

  0.01615

  -3.00 %

  HEART /USDT

  0.014618

  1.83 %

  ODDZ /USDT

  0.02220

  0.90 %

  KONO /USDT

  0.022551

  -0.28 %

  XAVA /USDT

  0.4118

  -0.50 %

  LIKE /USDT

  0.00547

  3.01 %

  KOK /USDT

  0.0712

  -1.65 %

  OLE /USDT

  0.026678

  1.70 %

  DFYN /USDT

  0.040336

  0.06 %

  SLND /USDT

  0.3714

  0.65 %

  DPET /USDT

  0.07148

  6.52 %

  EVRY /USDT

  0.01218

  -2.40 %

  GNO /USDT

  107.34

  -0.62 %

  FXS /USDT

  7.726

  -1.87 %

  OG /USDT

  2.5623

  -7.25 %

  BTM /USDT

  0.020202

  -0.35 %

  TT /USDT

  0.004474

  -0.77 %

  JUV /USDT

  2.5349

  -2.78 %

  CGG /USDT

  0.0878

  -2.55 %

  TARA /USDT

  0.001343

  5.00 %

  CMP /USDT

  0.10144

  0.98 %

  BVT /USDT

  0.009821

  17.12 %

  BRY /USDT

  0.06321

  1.46 %

  BKC /USDT

  0.00001192

  1.01 %

  PNG /USDT

  0.044696

  0.07 %

  VR /USDT

  0.00849

  -3.41 %

  CTRC /USDT

  0.0024312

  2.33 %

  SNT /USDT

  0.02633

  -0.56 %

  1EARTH /USDT

  0.0027795

  2.87 %

  TROY /USDT

  0.003525

  0.45 %

  BNC /USDT

  0.22782

  -2.32 %

  WAS /USDT

  0.021999

  -3.47 %

  NXD /USDT

  0.000734

  -2.91 %

  FNCY /USDT

  0.074258

  -4.43 %

  EDG /USDT

  0.000732

  0.96 %

  BITCI /USDT

  0.0060616

  -0.73 %

  REQ /USDT

  0.09496

  -2.05 %

  TAKI /USDT

  0.006840

  1.07 %

  ANGLE /USDT

  0.04719

  9.89 %

  BOND /USDT

  4.0172

  -0.93 %

  ALPINE /USDT

  2.1737

  -2.15 %

  TRVL /USDT

  0.063770

  -1.11 %

  ROCO /USDT

  0.1472

  1.09 %

  MNZ /USDT

  0.0004051

  -8.26 %

  YAM /USDT

  0.2374

  3.30 %

  TCP /USDT

  0.001280

  4.48 %

  TVK /USDT

  0.039966

  0.46 %

  BEPRO /USDT

  0.0013257

  -1.12 %

  FINE /USDT

  0.006602

  2.11 %

  MATTER /USDT

  0.10903

  1.11 %

  XNL /USDT

  0.01920

  -1.38 %

  ITSB /USDT

  0.002850

  1.09 %

  DFL /USDT

  0.002551

  4.33 %

  FUN /USDT

  0.0066703

  -0.60 %

  OOE /USDT

  0.024629

  0.73 %

  QSP /USDT

  0.01586

  -0.81 %

  THG /USDT

  0.0742

  2.91 %

  ANML /USDT

  0.0004279

  1.88 %

  ELU /USDT

  0.005991

  -5.20 %

  BLACK /USDT

  0.0026180

  7.36 %

  NSURE /USDT

  0.011658

  4.71 %

  NODL /USDT

  0.003741

  -0.87 %

  STPT /USDT

  0.04854

  1.35 %

  ALU /USDT

  0.028264

  0.09 %

  DPR /USDT

  0.00861

  -1.82 %

  COVAL /USDT

  0.015129

  -3.94 %

  SOMM /USDT

  0.15455

  1.71 %

  NRFB /USDT

  0.00324

  -1.51 %

  HIVE /USDT

  0.3891

  -1.39 %

  OGV /USDT

  0.006165

  -1.10 %

  NEST /USDT

  0.018440

  -1.26 %

  AFC /USDT

  2.9793

  -1.90 %

  OOKI /USDT

  0.0039117

  -1.28 %

  LUS /USDT

  0.00234

  -4.48 %

  GOF /USDT

  0.024046

  -6.59 %

  PLA /USDT

  0.2192

  -0.81 %

  BENQI /USDT

  0.008718

  -1.43 %

  RAZOR /USDT

  0.0083072

  -14.00 %

  WSIENNA /USDT

  0.48459

  -5.53 %

  CWS /USDT

  0.45955

  3.40 %

  ASR /USDT

  2.5681

  -3.25 %

  REVOLAND /USDT

  0.03516

  -3.43 %

  RAZE /USDT

  0.005577

  -9.02 %

  ALPHA /USDT

  0.10385

  -1.42 %

  MOOV /USDT

  0.006691

  -4.16 %

  IOTA /USDT

  0.2188

  -0.59 %

  DFY /USDT

  0.000674

  1.20 %

  NYM /USDT

  0.23947

  -1.88 %

  NORD /USDT

  0.20117

  -2.96 %

  ALCX /USDT

  20.996

  0.59 %

  VRX /USDT

  35.523

  -8.09 %

  FIDA /USDT

  0.40158

  0.79 %

  DERI /USDT

  0.03791

  0.50 %

  CANTO /USDT

  0.23203

  -3.78 %

  BYN /USDT

  0.008610

  11.97 %

  PUMLX /USDT

  0.022008

  4.08 %

  HORD /USDT

  0.03567

  -0.99 %

  OKB /USDT

  41.551

  -1.54 %

  PING /USDT

  0.00065991

  -2.98 %

  POLYDOGE /USDT

  0.000000008314

  4.93 %

  SWAP /USDT

  0.35734

  0.08 %

  FOR /USDT

  0.02301

  1.05 %

  FAR /USDT

  0.0107812

  9.22 %

  PUNDIX /USDT

  0.46083

  -1.23 %

  BTRST /USDT

  0.9447

  0.51 %

  HARD /USDT

  0.1721

  1.53 %

  LSK /USDT

  1.0743

  -0.79 %

  LITH /USDT

  0.0008095

  0.44 %

  MTV /USDT

  0.0012093

  -2.05 %

  GEL /USDT

  0.2905

  -6.68 %

  ELA /USDT

  1.17698

  2.18 %

  BZZ /USDT

  0.51893

  0.55 %

  SENSO /USDT

  0.1301

  2.03 %

  INDI /USDT

  0.06835

  0.48 %

  TBE /USDT

  0.00017409

  -4.48 %

  ORION /USDT

  0.001633

  3.68 %

  KINE /USDT

  0.07112

  -3.81 %

  SKU /USDT

  0.00899

  0.78 %

  VELODROME /USDT

  0.12933

  2.26 %

  SHFT /USDT

  0.007773

  -1.10 %

  ZRX /USDT

  0.2263

  -0.96 %

  VALUE /USDT

  0.19315

  5.80 %

  POLYPAD /USDT

  0.004242

  -3.23 %

  MATCH /USDT

  0.0000556

  -3.47 %

  KAI /USDT

  0.00538

  -1.46 %

  STRONG /USDT

  8.5266

  -1.48 %

  GFI /USDT

  0.6043

  -1.88 %

  SANDWICH /USDT

  0.001262

  3.27 %

  STC /USDT

  0.012384

  5.00 %

  NMR /USDT

  17.6830

  -0.42 %

  GEAR /USDT

  0.014279

  -0.40 %

  XEND /USDT

  0.032597

  -0.59 %

  STETH /USDT

  1754.5771

  0.50 %

  FORM /USDT

  0.0021861

  -0.74 %

  MTG /USDT

  0.0014989

  -1.98 %

  LTO /USDT

  0.103821

  0.79 %

  AMKT /USDT

  91.651

  4.03 %

  XCUR /USDT

  0.04937

  0.98 %

  GHST /USDT

  1.1228

  -2.23 %

  POLS /USDT

  0.4210

  0.42 %

  WSG /USDT

  0.0000000020110

  6.16 %

  GGG /USDT

  0.16314

  -6.16 %

  SWFTC /USDT

  0.0010533

  -0.33 %

  LEMN /USDT

  0.01319

  4.76 %

  NCT /USDT

  0.01035

  1.47 %

  OCT /USDT

  0.2110

  -5.38 %

  GMEE /USDT

  0.01197

  -4.39 %

  CPAN /USDT

  0.0012113

  -11.60 %

  POWR /USDT

  0.1786

  -1.38 %

  UTK /USDT

  0.09455

  -1.87 %

  WHALE /USDT

  0.7071

  -0.47 %

  YFX /USDT

  0.065479

  -1.34 %

  ALEPH /USDT

  0.06213

  -3.58 %

  GMPD /USDT

  0.021110

  -4.05 %

  POSI /USDT

  0.0492

  1.23 %

  SAMO /USDT

  0.0033651

  -1.59 %

  HIBS /USDT

  0.0003249

  -3.04 %

  FIRO /USDT

  2.0392

  -1.11 %

  KLAP /USDT

  0.000505

  -4.89 %

  AME /USDT

  0.0022503

  -0.36 %

  BAMBOO /USDT

  0.022104

  -2.48 %

  MINE /USDT

  0.002731

  -3.19 %

  FTI /USDT

  0.000032129

  -1.74 %

  ONIT /USDT

  0.03760

  -2.15 %

  SKEB /USDT