• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
    Màu sắc tăng giảm
    Thời gian bắt đầu thay đổi giá
Sàn giao dịch Web3
Spot
Futures
Loan
USDT
USD
BTC
ETH
ETF
Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Biến động %

BTC /USDT

26442.8

-1.33 %

ETH /USDT

1841.93

-1.77 %

ARB /USDT

1.12834

-3.55 %

BNB /USDT

260.87

-5.78 %

ID /USDT

0.342476

-5.14 %

CFX /USDT

0.226632

-4.57 %

LTC /USDT

88.08

-2.25 %

TOMI /USDT

4.66280

-12.76 %

SQUAD /USDT

0.005499

13.61 %

AGIX /USDT

0.25166

-5.67 %

RNDR /USDT

2.2293

-4.45 %

STX /USDT

0.65100

3.55 %

FTT /USDT

0.9531

7.29 %

VOLT /USDT

0.0000005019

-5.01 %

FIL /USDT

4.1363

-3.82 %

LUNC /USDT

0.00009315

-5.12 %

DOGE /USDT

0.067792

-2.23 %

BLUR /USDT

0.4215

-6.58 %

FLR /USDT

0.018262

-9.79 %

GNS /USDT

4.2008

-4.52 %

SHIB /USDT

0.0000079438

-1.21 %

SOL /USDT

18.653

-6.73 %

SYN /USDT

0.6674

-10.84 %

USDC /USDT

0.9998

0.12 %

ADA /USDT

0.32764

-3.85 %

LQTY /USDT

1.0269

-3.09 %

FTM /USDT

0.28985

-3.71 %

SIDUS /USDT

0.0011296

-7.44 %

MATIC /USDT

0.77109

-3.91 %

ORDI /USDT

7.5444

-3.11 %

SUI /USDT

0.7553

-4.01 %

FLOKI /USDT

0.0000269642

-3.67 %

JASMY /USDT

0.0039948

-9.78 %

DOT /USDT

5.0242

-2.90 %

OP /USDT

1.3713

-5.27 %

WAXL /USDT

0.44170

-1.04 %

EVER /USDT

0.052155

1.69 %

ASTRA /USDT

0.03589

-14.28 %

VRA /USDT

0.0045294

-4.72 %

TRX /USDT

0.07686

-0.38 %

XRD /USDT

0.067266

1.18 %

CSPR /USDT

0.044655

1.12 %

MAGIC /USDT

0.86159

-4.33 %

LINK /USDT

5.9704

-3.33 %

XEN /USDT

0.00000222

37.88 %

AVAX /USDT

13.913

-4.40 %

STIK /USDT

3.20954

6.70 %

EOS /USDT

0.8887

0.65 %

HIGH /USDT

1.5523

-7.32 %

CHO /USDT

0.19057

-1.39 %

FLUX /USDT

0.45733

-3.98 %

LUNA /USDT

0.7497

-3.66 %

PEPE /USDT

0.00000108585

-5.58 %

IGU /USDT

0.02248

-13.00 %

GALA /USDT

0.025833

-4.07 %

VGX /USDT

0.11869

-6.97 %

RDNT /USDT

0.30400

7.44 %

BDX /USDT

0.045158

0.67 %

KEY /USDT

0.0060085

-14.53 %

DYDX /USDT

1.9885

-3.11 %

HOOK /USDT

1.21346

-7.31 %

QWAN /USDT

0.03453

65.69 %

SDAO /USDT

0.4111

-8.84 %

INJ /USDT

6.8006

-7.00 %

OUSD /USDT

0.99806

0.02 %

OAX /USDT

0.180898

-8.77 %

NEAR /USDT

1.4075

-5.39 %

APE /USDT

2.8947

-2.28 %

VAI /USDT

0.081401

-4.27 %

1INCH /USDT

0.32053

-2.33 %

ATOM /USDT

9.4932

-5.36 %

ETC /USDT

16.954

-1.99 %

WEMIX /USDT

0.6915

-0.44 %

STORE /USDT

0.015478

-4.82 %

POLYX /USDT

0.1249

-2.42 %

HBAR /USDT

0.047958

-2.01 %

LADYS /USDT

0.00000002255

-4.69 %

LOGT /USDT

0.19995

8.34 %

BTS /USDT

0.009219

16.03 %

OCEAN /USDT

0.33735

-4.98 %

ALGO /USDT

0.12168

-9.07 %

UNI /USDT

4.5776

-3.28 %

RAD /USDT

1.9319

7.08 %

HAI /USDT

0.01826

2.69 %

APT /USDT

7.7271

-4.47 %

VELO /USDT

0.003242

-3.71 %

GOAL /USDT

0.1573

5.85 %

POKT /USDT

0.0336

9.09 %

SRM /USDT

0.06979

2.96 %

OVR /USDT

0.3908

-9.30 %

HFT /USDT

0.39520

-6.11 %

GRV /USDT

0.26620

-2.13 %

CAL /USDT

0.037940

0.91 %

CSIX /USDT

0.013383

-6.51 %

SCT /USDT

0.13427

0.26 %

MINA /USDT

0.48246

-5.59 %

PSL /USDT

0.0002624

25.49 %

MTL /USDT

1.16267

-39.27 %

RIF /USDT

0.105056

-7.86 %

MANA /USDT

0.41681

-6.31 %

BTT /USDT

0.0000005272

-1.01 %

CEEK /USDT

0.06345

-4.64 %

USDD /USDT

0.99874

-0.12 %

MONG /USDT

0.00000001489

-7.34 %

ACH /USDT

0.022934

-3.98 %

EDU /USDT

0.93461

-4.83 %

LDO /USDT

2.1997

-8.05 %

LINA /USDT

0.0122692

-11.11 %

LPT /USDT

4.686

-8.97 %

CQT /USDT

0.1203

3.97 %

FET /USDT

0.22590

-5.15 %

SUN /USDT

0.0057513

-1.02 %

SIN /USDT

0.005428

4.32 %

PIP /USDT

0.20072

-1.66 %

JST /USDT

0.02252

-2.21 %

FITFI /USDT

0.00395

-7.27 %

CVTX /USDT

0.049307

3.49 %

NOM /USDT

0.18586

-4.98 %

STORJ /USDT

0.3058

11.28 %

SPA /USDT

0.006211

-10.12 %

SAND /USDT

0.4842

-5.28 %

AOG /USDT

0.01189

2.41 %

XCN /USDT

0.001299

-7.87 %

GFT /USDT

0.015556

-3.30 %

TLOS /USDT

0.18309

-9.98 %

IMX /USDT

0.71000

-2.05 %

DODO /USDT

0.109624

-3.86 %

DEBT /USDT

16.273

15.07 %

ANC /USDT

0.00983

-7.78 %

POLI /USDT

0.001130

48.09 %

LOOKS /USDT

0.07621

-2.61 %

GRT /USDT

0.113549

-2.40 %

KDA /USDT

0.60879

-7.94 %

NVIR /USDT

0.030723

-2.74 %

KAS /USDT

0.014732

-2.81 %

BISO /USDT

0.008843

-15.69 %

CRPT /USDT

0.05543

-2.20 %

ASTR /USDT

0.041067

-7.50 %

WISTA /USDT

0.05377

-12.66 %

REN /USDT

0.08000

-7.18 %

GMT /USDT

0.23026

-2.90 %

GT /USDT

4.0915

-1.71 %

ALPHA /USDT

0.11703

-1.46 %

UNDEAD /USDT

0.11256

-4.71 %

CHZ /USDT

0.08661

-5.86 %

VINU /USDT

0.00000001230

13.88 %

NFT /USDT

0.00000035419

0.14 %

DMTR /USDT

0.0411068

-7.29 %

MASK /USDT

4.03110

-3.43 %

RFOX /USDT

0.014953

0.87 %

ICP /USDT

4.1903

-3.65 %

ROSE /USDT

0.049242

-6.47 %

NPT /USDT

0.6288

1.07 %

XDC /USDT

0.034334

2.06 %

RACA /USDT

0.00012210

-4.31 %

METIS /USDT

20.394

-4.54 %

ELON /USDT

0.00000018662

-5.81 %

BRISE /USDT

0.00000024265

-3.09 %

DLC /USDT

0.201565

22.37 %

HNT /USDT

1.4237

-0.28 %

VOXEL /USDT

0.14889

-5.00 %

DAO /USDT

0.93128

-5.16 %

WOJAK /USDT

0.00010167

-9.05 %

BSV /USDT

30.175

-1.99 %

CORE /USDT

0.9869

-3.09 %

WIN /USDT

0.00006983

-1.91 %

MPI /USDT

0.0026014

-16.62 %

PLAY /USDT

0.075465

4.90 %

ATLAS /USDT

0.0016891

-0.97 %

PARA /USDT

0.0009871

37.80 %

ETHW /USDT

1.7042

-1.19 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000015424

-4.96 %

PBR /USDT

0.04360

-0.04 %

XLM /USDT

0.087088

-1.96 %

YFII /USDT

740.49

-0.79 %

QTUM /USDT

2.357

-4.53 %

ACS /USDT

0.00347929

-3.06 %

SXP /USDT

0.39020

-3.08 %

ASTO /USDT

0.031637

0.74 %

CRV /USDT

0.7585

-3.15 %

TOMS /USDT

0.001619

-0.73 %

RPL /USDT

47.992

-1.78 %

IMPT /USDT

0.0075710

-2.34 %

XCH /USDT

33.240

-1.03 %

P00LS /USDT

0.11840

31.52 %

TURBO /USDT

0.00012430

-2.14 %

SUSHI /USDT

0.7334

-1.06 %

UBXS /USDT

0.089628

-3.91 %

METFI /USDT

2.3626

-0.83 %

SHIBAI /USDT

0.00000000000741

-5.00 %

CKB /USDT

0.0031650

-4.78 %

PEOPLE /USDT

0.015850

-2.17 %

BCH /USDT

111.18

-1.87 %

FIS /USDT

0.31196

-11.31 %

DEVT /USDT

0.00267

0.37 %

AIDOGE /USDT

0.00000000019300

4.39 %

CAKE /USDT

1.5528

-3.07 %

FRM /USDT

0.03497

-1.63 %

BONK /USDT

0.0000003931

-0.48 %

MLK /USDT

0.33307

3.04 %

VMPX /USDT

0.0542

15.07 %

DAI /USDT

1.0000

0.13 %

GMM /USDT

0.00092784

-1.36 %

GOMINING /USDT

0.09062

-3.11 %

PROM /USDT

4.0137

-4.21 %

MDT /USDT

0.04370

-2.32 %

SSV /USDT

19.9847

-5.30 %

MAN /USDT

0.0190152

-3.52 %

EJS /USDT

0.004272

-0.92 %

CRO /USDT

0.058648

-1.23 %

FEAR /USDT

0.07118

-2.73 %

AGILITY /USDT

0.01452

6.52 %

USTC /USDT

0.012457

-4.25 %

TRU /USDT

0.040143

-6.79 %

OAS /USDT

0.073307

-3.69 %

OG /USDT

3.9773

-4.21 %

OPUL /USDT

0.092701

3.97 %

FYN /USDT

0.032010

-0.34 %

RFD /USDT

0.000011733

-18.46 %

POOLX /USDT

2.4034

1.44 %

DOME /USDT

0.001260

15.38 %

GQ /USDT

0.0044517

-11.10 %

CULT /USDT

0.000003424

-1.80 %

ERG /USDT

1.2472

-3.97 %

QRDO /USDT

0.09840

-1.42 %

WILD /USDT

0.4104

-16.12 %

SLP /USDT

0.0018969

-5.21 %

JAM /USDT

0.0009049

-6.72 %

ONSTON /USDT

0.00276

-6.12 %

CTI /USDT

0.022776

-2.07 %

ARKS /USDT

0.015132

-17.37 %

VXT /USDT

0.028914

1.33 %

WNCG /USDT

0.09331

5.24 %

WOM /USDT

0.016799

-3.28 %

DEP /USDT

0.002148

0.93 %

KON /USDT

0.05598

-3.79 %

BBC /USDT

0.004144

-1.94 %

MXC /USDT

0.013057

-7.73 %

CETUS /USDT

0.045924

-5.00 %

AZERO /USDT

1.0192

-1.86 %

FTRB /USDT

0.005011

0.36 %

ZEN /USDT

7.127

-3.09 %

HIFI /USDT

0.30818

-2.81 %

HT /USDT

2.8329

-1.30 %

STRAX /USDT

0.44066

-3.36 %

ARPA /USDT

0.04877

-6.46 %

PPAD /USDT

0.0017652

0.37 %

ZBC /USDT

0.011803

-0.95 %

WBT /USDT

4.824

-0.02 %

TOMO /USDT

1.4028

-0.02 %

PYR /USDT

3.1402

-4.65 %

LOCG /USDT

0.01170

-4.95 %

ATOZ /USDT

0.107704

-5.65 %

JOE /USDT

0.40711

-7.31 %

BLOK /USDT

0.0018836

-0.37 %

DC /USDT

0.0006864

-1.92 %

NSDX /USDT

0.14431

2.71 %

REAP /USDT

0.00412

-4.40 %

SCLP /USDT

0.16173

-2.36 %

ZEC /USDT

28.83

-2.27 %

CGPT /USDT

0.111135

4.98 %

GST /USDT

0.013936

-4.56 %

ABBC /USDT

0.191911

1.03 %

BOA /USDT

0.014734

-3.11 %

QNT /USDT

111.881

-3.72 %

NOIA /USDT

0.032060

-16.13 %

CVP /USDT

0.32334

-6.64 %

ROUTE /USDT

2.3965

-5.97 %

GHST /USDT

0.9438

-1.58 %

DUSK /USDT

0.1323

-2.28 %

DHB /USDT

0.0013817

-2.10 %

DASH /USDT

38.43

-2.38 %

DIONE /USDT

0.00309700

-5.97 %

STG /USDT

0.6170

-3.07 %

WAM /USDT

0.002204

0.91 %

WLKN /USDT

0.027849

-0.56 %

XCAD /USDT

0.80286

-1.57 %

QUACK /USDT

0.0000000006451

-2.15 %

NOOT /USDT

0.0007042

-4.17 %

RAY /USDT

0.19463

-6.78 %

DNXC /USDT

0.00658

-0.15 %

WSI /USDT

0.02574

-6.29 %

TENET /USDT

0.181124

-5.14 %

AGLD /USDT

0.4541

5.97 %

FIU /USDT

0.002335

1.87 %

XTAG /USDT

0.01718

-0.75 %

FEVR /USDT

0.00049120

-13.90 %

SWASH /USDT

0.01233

-0.08 %

SHARBI /USDT

0.0000048148

-6.25 %

TIDAL /USDT

0.00017783

-3.56 %

POLK /USDT

0.03384

-2.47 %

REIGN /USDT

0.001110

2.02 %

D2T /USDT

0.008949

-4.54 %

KAVA /USDT

0.9425

-19.02 %

NBLU /USDT

0.017749

-0.19 %

NEER /USDT

0.14010

7.96 %

PRQ /USDT

0.0986

-7.93 %

CROWN /USDT

1.2091

-6.32 %

CREAM /USDT

21.795

-6.67 %

WNXM /USDT

26.3640

-0.57 %

NKN /USDT

0.107297

-6.18 %

POGAI /USDT

0.000012182

-2.21 %

BICO /USDT

0.23828

-6.98 %

AGI /USDT

0.108591

-4.31 %

PHB /USDT

0.723227

-4.84 %

FNZ /USDT

0.002970

-2.17 %

XET /USDT

0.0005053

3.20 %

GXE /USDT

0.115200

-5.25 %

ZIL /USDT

0.021179

-0.70 %

KLV /USDT

0.00325

-18.75 %

AURORA /USDT

0.0899

-9.55 %

UMEE /USDT

0.004879

-5.26 %

PAF /USDT

0.0003180

4.70 %

PBX /USDT

0.000860

-0.92 %

KISHU /USDT

0.0000000002687

-6.66 %

PRX /USDT

0.4058

1.07 %

LAI /USDT

0.0112147

-0.44 %

CUP /USDT

0.000240

0.00 %

BS /USDT

0.31021

-0.06 %

WOOP /USDT

0.006818

-6.07 %

STND /USDT

0.011518

6.15 %

COTI /USDT

0.05402

-9.63 %

GAME /USDT

0.03322

-0.38 %

XDB /USDT

0.0006801

-2.92 %

BBF /USDT

0.372

-16.96 %

PORTO /USDT

1.9366

-6.45 %

UMA /USDT

1.7889

0.38 %

XPR /USDT

0.000986

-14.77 %

LGX /USDT

0.004276

-0.78 %

HOT /USDT

0.001427

-4.22 %

ALEX /USDT

0.094053

0.14 %

PERC /USDT

0.1522

-2.18 %

WRT /USDT

0.12122

-2.93 %

AKT /USDT

0.58302

-9.86 %

FREE /USDT

0.0000001513

-4.11 %

CRU /USDT

0.82681

0.39 %

NEO /USDT

9.00

-4.25 %

WSB /USDT

0.00000002085

-10.32 %

PAW /USDT

0.0000000139691

-7.43 %

DOGGO /USDT

0.000000002486

-4.45 %

LIKE /USDT

0.00395

18.97 %

KING /USDT

0.003553

-2.09 %

CHEQ /USDT

0.048054

11.61 %

GRAIL /USDT

1323.19

-5.55 %

GAL /USDT

1.1202

-7.36 %

OVO /USDT

0.077281

0.23 %

AXS /USDT

6.172

-6.73 %

MAJO /USDT

0.01920

11.11 %

PENDLE /USDT

0.54300

0.34 %

TSUKA /USDT

0.037201

5.90 %

TT /USDT

0.003321

-1.13 %

DIO /USDT

0.00711

-3.52 %

BONE /USDT

0.7920

0.57 %

ATD /USDT

0.0837

0.48 %

SOS /USDT

0.00000005823

-1.70 %

EGLD /USDT

34.964

-3.40 %

GLQ /USDT

0.0056937

-3.79 %

GAFI /USDT

5.477

-9.72 %

CELR /USDT

0.016457

-9.81 %

IDEX /USDT

0.06522

-5.03 %

FDT /USDT

0.04191

3.68 %

MHUNT /USDT

0.00958

0.00 %

NBS /USDT

0.000314

-0.94 %

MMPRO /USDT

0.07806

-2.46 %

KICKS /USDT

0.001984

-0.94 %

NIFT /USDT

0.00179

-42.81 %

1EARTH /USDT

0.0023343

10.66 %

WOO /USDT

0.21406

-7.21 %

STRM /USDT

0.01432

-1.64 %

SGB /USDT

0.006051

2.94 %

DEGO /USDT

1.5533

-5.38 %

GLMR /USDT

0.26265

-1.25 %

IRIS /USDT

0.02282

-8.09 %

POLIS /USDT

0.1639

-1.79 %

TWT /USDT

0.8906

-6.75 %

AIRTNT /USDT

0.0003303

-0.39 %

SAMO /USDT

0.0036746

5.91 %

AICODE /USDT

7.975

4.75 %

CARE /USDT

0.000012

-14.28 %

PRIMAL /USDT

0.0018105

-1.18 %

XOR /USDT

0.658

-6.66 %

KZEN /USDT

0.001841

2.16 %

ORAI /USDT

3.0652

-10.20 %

KLO /USDT

0.004394

-4.14 %

LMWR /USDT

0.12076

-2.14 %

CTC /USDT

0.2622

-8.80 %

YGG /USDT

0.16438

-2.35 %

ZMT /USDT

0.038416

17.42 %

SPO /USDT

0.00034256

-8.21 %

HOD /USDT

0.00242

-1.62 %

ING /USDT

0.0009641

0.24 %

EURT /USDT

1.06847

0.66 %

RUNE /USDT

1.0740

-3.86 %

OBI /USDT

0.0184499

-5.49 %

RBC /USDT

0.011140

-2.17 %

KARATE /USDT

0.00074118

-9.04 %

AST /USDT

0.129779

13.33 %

OPTIMUS /USDT

0.14485

1.22 %

RMRK /USDT

1.9400

3.56 %

PUSH /USDT

0.26234

0.81 %

ZZZ /USDT

0.20142

-0.64 %

VET /USDT

0.01760

-4.45 %

REDTOKEN /USDT

0.000023

-11.53 %

ALI /USDT

0.025443

-3.48 %

NUM /USDT

0.038865

-2.27 %

HELLO /USDT

0.037577

-2.38 %

BAND /USDT

1.2289

-3.97 %

AKRO /USDT

0.0049351

10.28 %

EWT /USDT

2.6833

-1.80 %

3KM /USDT

0.029825

-1.66 %

MOVR /USDT

5.6959

-5.09 %

WAVES /USDT

1.552

-5.99 %

C98 /USDT

0.16363

-6.65 %

AAVE /USDT

58.91

-3.52 %

WATT /USDT

0.001033

-5.14 %

UFO /USDT

0.000001040

-2.71 %

SENC /USDT

0.00021651

-5.76 %

LTO /USDT

0.070934

-6.93 %

RVN /USDT

0.01845

-3.14 %

BADGER /USDT

2.2184

-3.87 %

HAHA /USDT

0.000006285

-0.60 %

WIT /USDT

0.007563

4.21 %

KLAY /USDT

0.1654

-7.70 %

NRFB /USDT

0.00244

28.42 %

TON /USDT

1.6472

-0.80 %

LOVELY /USDT

0.000000088227

7.29 %

MDAO /USDT

0.21094

-9.61 %

MDX /USDT

0.06108

-1.18 %

VR /USDT

0.01096

-10.31 %

NYM /USDT

0.22985

6.82 %

ISP /USDT

0.0006565

0.70 %

SERO /USDT

0.01238

-0.48 %

VP /USDT

2.337

-8.17 %

CGV /USDT

0.051902

-4.70 %

CPOOL /USDT

0.02848

-3.68 %

FIRE /USDT

0.0022404

2.06 %

HAM /USDT

0.0000000021108

-6.44 %

XCV /USDT

0.003569

-0.52 %

DUST /USDT

2.3030

-3.49 %

WZRD /USDT

0.00165

-0.60 %

AR /USDT

6.096

-2.49 %

DCR /USDT

13.329

-3.27 %

SKL /USDT

0.029468

-4.14 %

VTHO /USDT

0.0010664

-3.15 %

THN /USDT

0.040310

-0.90 %

DAG /USDT

0.02853

-4.03 %

PRMX /USDT

0.0000208

-9.17 %

SNX /USDT

2.1100

-5.62 %

GMX /USDT

51.111

-4.07 %

BLZ /USDT

0.057990

-2.64 %

BEL /USDT

0.65270

-4.02 %

4TOKEN /USDT

0.00014447

-5.66 %

BOBA /USDT

0.15394

-1.09 %

REALM /USDT

0.00502

-0.79 %

LRC /USDT

0.24369

-5.02 %

ENS /USDT

9.002

-3.24 %

SPELLFIRE /USDT

0.000786

0.38 %

NUX /USDT

0.007670

-2.42 %

OSMO /USDT

0.5204

-4.49 %

ECOX /USDT

0.36988

-2.21 %

COMP /USDT

32.002

-3.01 %

AIOZ /USDT

0.014445

-5.73 %

IDEA /USDT

0.00411

3.52 %

MOB /USDT

0.5744

-3.83 %

TURBOS /USDT

0.0018000

-2.77 %

DARK /USDT

0.019687

-0.71 %

SUIP /USDT

0.125812

-25.02 %

CITY /USDT

5.2741

1.05 %

ELA /USDT

1.38814

-4.94 %

HERO /USDT

0.003296

-4.21 %

NFTY /USDT

0.0018338

-7.70 %

CELL /USDT

0.1570

-0.75 %

MLT /USDT

0.11012

-5.15 %

AART /USDT

0.000707

0.28 %

XPNET /USDT

0.003577

-19.05 %

LOKA /USDT

0.27666

-9.47 %

XTZ /USDT

0.8366

-3.66 %

UFI /USDT

0.01949

-2.88 %

EGAME /USDT

0.000064201

-0.79 %

OOE /USDT

0.015059

-5.49 %

ILV /USDT

50.28

-2.74 %

ONG /USDT

0.2241

-3.02 %

ONT /USDT

0.1935

-3.77 %

CLV /USDT

0.03758

-4.81 %

REVOLAND /USDT

0.17191

3.07 %

ACA /USDT

0.03765

-5.92 %

PNG /USDT

0.029649

-5.62 %

DILI /USDT

0.000019298

0.43 %

TIMECHRONO /USDT

21.307

-4.82 %

WALV /USDT

0.028875

-6.49 %

VELODROME /USDT

0.11080

13.50 %

BAT /USDT

0.1959

-3.21 %

PIAS /USDT

0.00007

-12.50 %

LYXE /USDT

9.2356

-6.66 %

SFUND /USDT

0.8143

-5.77 %

ACE /USDT

0.00592

-7.78 %

SYLO /USDT

0.001657

-0.24 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000000724

-9.27 %

NOS /USDT

0.01574

0.00 %

FRA /USDT

0.0033727

-7.93 %

GOV /USDT

0.003870

6.67 %

FSN /USDT

0.3109

-2.56 %

MCG /USDT

0.00816

-12.44 %

ADP /USDT

0.003298

6.93 %

VEMP /USDT

0.008835

-4.27 %

RITE /USDT

0.0016767

1.42 %

BOSON /USDT

0.1761

-0.67 %

SYS /USDT

0.11645

-6.07 %

OMG /USDT

0.6571

-4.05 %

FUN /USDT

0.0043616

-5.34 %

SOUL /USDT

0.11340

-5.93 %

MNW /USDT

1.2456

-6.25 %

MNZ /USDT

0.0004277

-2.61 %

CWEB /USDT

0.023894

-1.52 %

KSM /USDT

25.878

-4.79 %

MEAN /USDT

0.02400

0.20 %

MBOX /USDT

0.34630

-4.77 %

THETA /USDT

0.7516

-3.38 %

AUCTION /USDT

4.2616

-3.61 %

DF /USDT

0.0399

-5.22 %

TEM /USDT

0.00007

-22.22 %

REEF /USDT

0.0018199

-7.45 %

PRIME /USDT

1.6525

-0.58 %

KUBE /USDT

0.007896

-2.05 %

CHR /USDT

0.13906

-4.14 %

ANKR /USDT

0.02323

-2.96 %

DINO /USDT

0.025764

-11.11 %

TRB /USDT

10.2213

-2.59 %

LAMB /USDT

0.0020025

-6.79 %

ARTEM /USDT

0.001085

-3.03 %

REI /USDT

0.02164

-4.58 %

STOS /USDT

0.56668

-1.57 %

BUY /USDT

0.022024

-0.19 %

PIZABRC /USDT

0.08882

-1.21 %

AVA /USDT

0.4647

0.86 %

PERL /USDT

0.016980

-4.72 %

ENJ /USDT

0.29576

-5.17 %

PLCU /USDT

143.03

1.09 %

RARE /USDT

0.07336

-9.02 %

BSCPAD /USDT

0.1069

-5.89 %

SPUME /USDT

0.0083401

-11.36 %

HIVE /USDT

0.3339

1.86 %

ICX /USDT

0.2168

-3.12 %

FLM /USDT

0.070757

-3.36 %

METO /USDT

0.000816

-4.44 %

MGG /USDT

0.00203

-2.87 %

URUS /USDT

14.272

-4.82 %

TALK /USDT

0.11476

24.17 %

XEM /USDT

0.028853

-2.50 %

SANTOS /USDT

3.3723

-6.13 %

NALS /USDT

0.0537

-9.44 %

SN /USDT

0.521680

41.65 %

SRT /USDT

0.000064

-4.47 %

PUNDIX /USDT

0.37457

0.63 %

MYRIA /USDT

0.002066

0.14 %

MTRG /USDT

2.0259

-0.01 %

DREP /USDT

0.3082

-5.54 %

ISK /USDT

0.31957

2.12 %

EMPIRE /USDT

0.0006977

-5.56 %

BZZ /USDT

0.31573

-7.15 %

CFG /USDT

0.1980

-2.41 %

YFDAI /USDT

102.396

-2.58 %

CHAMP /USDT

0.014220

4.42 %

FXS /USDT

6.063

-1.31 %

WING /USDT

4.6492

-6.37 %

HEART /USDT

0.018522

-7.86 %

SUPER /USDT

0.1272

-5.84 %

TORN /USDT

3.4593

-2.55 %

DEUS /USDT

28.33

-20.24 %

CTSI /USDT

0.1500

-6.42 %

BDP /USDT

0.11974

-7.65 %

GNO /USDT

115.75

0.02 %

NANO /USDT

0.7124

-1.53 %

SIS /USDT

0.1997

-2.53 %

SUDO /USDT

0.5514

-4.33 %

GOB /USDT

0.001395

14.62 %

TAKI /USDT

0.006625

-1.31 %

STARL /USDT

0.000001144

-1.20 %

CELO /USDT

0.46054

-4.06 %

OMI /USDT

0.0005970

-5.73 %

ERN /USDT

1.72507

-3.39 %

ALU /USDT

0.031064

-8.24 %

BSW /USDT

0.10115

-6.49 %

NGL /USDT

0.1484

0.74 %

FRONT /USDT

0.14858

-8.83 %

ALICE /USDT

1.0924

-4.58 %

PEPEBRC /USDT

0.0357

-13.55 %

BTG /USDT

11.8881

-1.85 %

GMEE /USDT

0.00924

-4.34 %

OGN /USDT

0.0804

-6.51 %

BNX /USDT

0.4088

-5.23 %

AUDIO /USDT

0.20080

-5.75 %

BOND /USDT

3.0869

-7.00 %

IOTX /USDT

0.021149

-4.61 %

WFAI /USDT

0.000000006378

-18.29 %

BERRY /USDT

0.0005947

-6.90 %

BONDLY /USDT

0.005022

-3.97 %

PROPS /USDT

0.0011817

6.92 %

NAS /USDT

0.009897

-11.56 %

BVT /USDT

0.005165

2.90 %

ACM /USDT

1.9148

-7.90 %

EFI /USDT

0.04534

-1.45 %

SPONGE /USDT

0.0001740

-4.76 %

CVC /USDT

0.08015

1.07 %

SDN /USDT

0.19897

-6.77 %

NFTB /USDT

0.007503

-4.48 %

CERE /USDT

0.0040376

-4.82 %

MULTI /USDT

3.7535

-3.04 %

AGLA /USDT

0.04803

-37.29 %

CARAT /USDT

0.006892

-1.80 %

AZY /USDT

0.008078

-4.14 %

KAR /USDT

0.0797

-2.44 %

WAXP /USDT

0.047403

-3.97 %

AXL /USDT

0.00002009

9.06 %

AE /USDT

0.0557

2.38 %

PHA /USDT

0.1086

-4.82 %

ZCX /USDT

0.07561

-2.40 %

OLE /USDT

0.013902

1.37 %

IRON /USDT

1.4661

-3.34 %

DESO /USDT

9.1731

-2.51 %

FEG /USDT

0.0002785

-3.29 %

CHESS /USDT

0.1491

-4.42 %

ANT /USDT

3.2775

-6.55 %

ADS /USDT

0.0811

-1.93 %

CANTO /USDT

0.15407

-2.22 %

WIFI /USDT

0.027013

6.86 %

TKO /USDT

0.25788

-3.54 %

TVK /USDT

0.028712

-5.78 %

MCRT /USDT

0.002948

7.66 %

AMP /USDT

0.002188

-6.69 %

WRX /USDT

0.0998

-6.20 %

XDEFI /USDT

0.0906

0.11 %

ORTB /USDT

0.004688

-5.48 %

MLN /USDT

16.319

-5.25 %

RNDX /USDT

0.000130

-5.10 %

PLSPAD /USDT

0.0046000

-10.33 %

MNDE /USDT

0.068993

-6.54 %

KLAP /USDT

0.000205

0.98 %

DERC /USDT

0.15019

-1.21 %

ELF /USDT

0.29522

0.25 %

IOST /USDT

0.008516

-2.78 %

ALPINE /USDT

1.9780

-7.61 %

PRT /USDT

0.00393500

-0.25 %

SHFT /USDT

0.003794

-5.85 %

DBC /USDT

0.0029076

9.10 %

SOULS /USDT

0.0030564

-12.61 %

PDEX /USDT

1.2178

-3.69 %

AQDC /USDT

0.00068

-2.85 %

SWAP /USDT

0.18790

-4.72 %

FORT /USDT

0.12174

-8.80 %

VEGA /USDT

1.4241

2.43 %

ML /USDT

0.08011

21.08 %

ASM /USDT

0.009154

-5.93 %

FNCY /USDT

0.028575

-7.82 %

SENSO /USDT

0.0863

-5.57 %

FOUR /USDT

0.000003378

3.39 %

ATM /USDT

2.3185

-6.28 %

OM /USDT

0.024171

-6.67 %

DKS /USDT

0.000593

-7.34 %

APED /USDT

0.5860

-9.41 %

HIBS /USDT

0.0001305

2.03 %

ZLW /USDT

0.012599

-2.90 %

POND /USDT

0.0077079

-4.22 %

WAS /USDT

0.012848

-1.94 %

SWRV /USDT

0.030364

-3.25 %

ZAM /USDT

0.003128

-4.40 %

REVV /USDT

0.008894

-1.71 %

ALPH /USDT

0.13146

-12.14 %

DHX /USDT

1.2551

-15.77 %

ONE /USDT

0.012703

-3.62 %

MONS /USDT

0.011501

-1.44 %

DRAC /USDT

0.002713

4.22 %

XYO /USDT

0.003548

-6.43 %

NEXO /USDT

0.6358

-2.30 %

LIME /USDT

0.006724

-2.22 %

WBTC /USDT

26471.10

-1.07 %

CMP /USDT

0.03365

3.72 %

HTR /USDT

0.04931

-3.35 %

POLC /USDT

0.013591

-3.73 %

RLY /USDT

0.008515

-9.70 %

VRT /USDT

0.00011167

1.31 %

LSS /USDT

0.12809

-4.69 %

MATH /USDT

0.08927

-0.66 %

PYM /USDT

0.0015132

0.70 %

OLV /USDT

0.00403

7.46 %

WWY /USDT

0.005058

-1.59 %

KONO /USDT

0.022277

-1.56 %

XAVA /USDT

0.2432

-8.22 %

MLS /USDT

0.32870

3.55 %

FIO /USDT

0.02174

-7.80 %

MBX /USDT

0.8972

-3.44 %

RSR /USDT

0.0023558

-1.82 %

KLIMA /USDT

1.7064

3.40 %

CUDOS /USDT

0.00260

-9.09 %

GARI /USDT

0.04167

-3.09 %

KNIGHT /USDT

0.007840

-1.98 %

SLIM /USDT

0.0360

-5.51 %

XPRT /USDT

0.1653

-4.39 %

BEPRO /USDT

0.0008608

-3.12 %

LSK /USDT

0.8041

-5.62 %

OKB /USDT

44.402

-1.42 %

SWFTC /USDT

0.0009999

-0.77 %

GOLDMINER /USDT

0.0000028882

-4.89 %

GENS /USDT

0.000525

1.94 %

SC /USDT

0.002926

-1.87 %

LOON /USDT

0.0053633

30.37 %

FIRO /USDT

1.4706

-4.89 %

XETA /USDT

0.019882

-12.76 %

IOTA /USDT

0.1843

-2.64 %

CLIPS /USDT

0.000001756

-2.60 %

FCON /USDT

0.0000711

3.94 %

GM /USDT

0.0000087717

-3.11 %

HECH /USDT

0.04106

-6.63 %

PNT /USDT

0.1060

-7.90 %

UOS /USDT

0.1834

-2.29 %

PMON /USDT

0.4225

3.88 %

DAR /USDT

0.11326

-4.67 %

POOH /USDT

0.000000007307

-0.55 %

METAL /USDT

0.0777

-1.76 %

ZODI /USDT

0.00243

11.46 %

INSUR /USDT

0.06943

0.21 %

RJV /USDT

0.031488

2.99 %

ORCA /USDT

0.61105

-4.92 %

ALPACA /USDT

0.1662

-6.73 %

NWC /USDT

0.081566

0.42 %

LIT /USDT

0.75646

-3.27 %

STMX /USDT

0.003835

-5.70 %

SCRT /USDT

0.3223

-9.28 %

EPX /USDT

0.0002116

-6.41 %

GFI /USDT

0.3900

-0.23 %

AKITA /USDT

0.00000012063

-2.85 %

ARV /USDT

0.00003895

-4.93 %

ZIX /USDT

0.00035

-18.60 %

ODDZ /USDT

0.01971

6.82 %

RIDE /USDT

0.0206

-1.90 %

AUTO /USDT

17.60

-4.50 %

MEME /USDT

21.2816

-3.39 %

HMT /USDT

0.0467

-0.63 %

RBN /USDT

0.1652

-1.78 %

TRAC /USDT

0.05685

-7.63 %

CTK /USDT

0.68158

-0.34 %

NVG /USDT

0.0198

-12.00 %

MTS /USDT

0.003925

-9.72 %

REKT /USDT

0.000000001771

0.16 %

FALCONS /USDT

0.0022261

1.60 %

MARSH /USDT

0.10756

-7.43 %

XPLA /USDT

0.35298

0.38 %

LITH /USDT

0.0003705

-8.08 %

OCT /USDT

0.1695

-2.41 %

DOCK /USDT

0.01590

-3.81 %

TDROP /USDT

0.001603

-2.84 %

SUKU /USDT

0.05527

-4.37 %

INFRA /USDT

0.63194

-3.73 %

SLK /USDT

0.002107

-4.22 %

FUSE /USDT

0.05959

-3.99 %

LOOP /USDT

0.07399

-3.43 %

PSG /USDT

3.3351

-8.74 %

UMB /USDT

0.008309

-10.83 %

DFA /USDT

0.02713

-0.40 %

NEST /USDT

0.012683

-0.94 %

ZAT /USDT

0.00000006284

-2.43 %

LABS /USDT

0.00069285

-8.05 %

IZI /USDT

0.02089

-3.77 %

NIIFI /USDT

0.00153

1.32 %

FIDA /USDT

0.27265

-7.30 %

O3 /USDT

0.0434

-3.12 %

CWS /USDT

0.26364

-2.06 %

MC /USDT

0.19163

-4.22 %

BTL /USDT

0.000687

9.04 %

QTC /USDT

0.3978

-1.58 %

AERGO /USDT

0.10314

-2.14 %

CIRUS /USDT

0.031438

-2.16 %

DENT /USDT

0.00077214

-3.01 %

LAT /USDT

0.00914

1.44 %

DEXE /USDT

2.2252

-3.18 %

MPL /USDT

5.772

-5.39 %

KST /USDT

0.0017076

1.76 %

MONI /USDT

0.01509

-3.76 %

EQ /USDT

0.0003074

-1.09 %

RLC /USDT

1.3518

-2.45 %

XNL /USDT

0.01040

-4.76 %

MKR /USDT

623.79

-1.92 %

EPIK /USDT

0.005127

-2.87 %

MBL /USDT

0.002512

-1.87 %

XEC /USDT

0.00002238

-3.74 %

UFT /USDT

0.2717

-3.48 %

TAMA /USDT

0.014158

-2.33 %

PLA /USDT

0.1587

-2.87 %

KIN /USDT

0.00000674

-1.17 %

POLS /USDT

0.3057

-4.91 %

WXT /USDT

0.002667

1.29 %

FOR /USDT

0.01828

-6.35 %

LEVER /USDT

0.0013195

-6.13 %

VALUE /USDT

0.15722

-2.11 %

GGG /USDT

0.03938

-5.90 %

BTM /USDT

0.020829

-0.11 %

THG /USDT

0.0484

-4.53 %

ICE /USDT

1.18821

-5.80 %

XVG /USDT

0.0017200

-4.67 %

LON /USDT

0.46355

-0.10 %

SHR /USDT

0.0018571

-2.26 %

VRX /USDT

38.896

2.63 %

REF /USDT

0.09432

-5.62 %

MSWAP /USDT

0.0001790

-1.37 %

MOOV /USDT

0.003978

-5.39 %

FBX /USDT

0.0022507

1.56 %

POR /USDT

0.7518

-3.55 %

PWAR /USDT

0.004409

20.59 %

ZEE /USDT

0.018068

-4.43 %

SUIA /USDT

0.05606

-2.11 %

DOMI /USDT

0.00384

-5.18 %

CEL /USDT

0.18820

-3.81 %

DSLA /USDT

0.00167972

-2.43 %

CUMMIES /USDT

0.0016648

-11.24 %

ARES /USDT

0.0008195

-0.40 %

NMR /USDT

13.1669

-2.96 %

WHALE /USDT

0.5766

-2.15 %

UTK /USDT

0.07731

-4.97 %

LAZIO /USDT

2.0212

-5.02 %

ZKS /USDT

0.047628

0.28 %

CHNG /USDT

0.11622

0.18 %

TEER /USDT

0.2044

-8.29 %

BTRST /USDT

0.6810

-2.50 %

LUNR /USDT

0.12242

-8.28 %

SOLO /USDT

0.11799

-1.80 %

MATTER /USDT

0.04047

-5.20 %

SFP /USDT

0.38144

-1.50 %

ASR /USDT

2.1943

-5.60 %

KASTA /USDT

0.014768

-12.28 %