• Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
 • Cài đặt tùy chọn
  Màu sắc tăng giảm
  Thời gian bắt đầu tăng giảm
Web3 Sàn giao dịch
BTL/USDT

BTL/USDT

0.0015381 $0.0015381
Thay đổi 24h -1.35%
24H cao: 0.0015808
24H Thấp: 0.0015019
24H Khối lượng giao dịch(BTL) $24592305.987
24H Mức giao dịch(USDT) $37840.024
Hướng dẫn cho người mới
Hướng dẫn về hợp đồng giao ngay
BTL/USDT-1.35%
10s 1m 3m 5m 30m 1h 1d
15m
kline_bars
kline_candles
kline_hollow
kline_heikin
kline_line
kline_area
Chuyên nghiệp Đơn giản Độ sâu
 • MA
 • EMA
 • Volume
 • MACD
 • KDJ
 • BOLL
 • TD Sequential
 • RSI-S-I
 • Stochastic
 • S-RSI
 • SMI
 • TRIX
 • PO
 • PC
 • PVT
 • CC
 • KO
 • NV
 • KST
 • DM
 • Momentum
 • AO
 • HV
 • Rate
 • CCI
 • Balance
 • Williams
 • BBW
 • ADI
 • C-RSI
 • VO
 • ASI
 • VI
 • MI
 • CZ
 • CI
 • A/D
 • RVI
 • TSI
 • ATR
 • EOM
 • A/D
 • UO
 • OBV
 • Elder's
 • CMF
 • CO
 • FT
 • MF
 • CMO
 • Aroon
 • DPO
Sổ lệnh
Giao dịch mới nhất
L
50%
50%
S
Giá(USDT)
Số lượng(BTL)
Tất cả(USDT)
0.0015389
Giao ngay
AMM
Isolated đòn bẩy
Giao dịch lưới
 • Mua
 • Bán
Giá giới hạn
Giá thị trường
Chốt lời cắt lỗ
Điều kiện thời gian
Khả dụng
0 USDT
Giá
USDT
Số lượng
BTL
Tổng
USDT
Phí
Lệnh chờ khớp(0)
Lịch sử ủy thác
Lịch sử giao dịch
Hủy tất cả lệnh
Ngày tháng
Giá giới hạn(0)
Hướng
Thị trường
Giá
Khối lượng lệnh chờ /Đã hoàn thành
Số lượng hiển thị lệnh tảng băng
Tất cả/Đã hoàn thành
Thao tác
Tài sản tài khoản giao ngay
Nạp
Chuyển đổi
Chuyển tiền
Khả dụngBTL
0.0000
Khả dụngUSDT
0.0000