• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  28236.7

  5.08 %

  ETH /USDT

  1797.64

  3.65 %

  ARB /USDT

  1.20382

  4.01 %

  ID /USDT

  0.453882

  2.23 %

  CFX /USDT

  0.384804

  17.61 %

  LQTY /USDT

  2.1968

  5.87 %

  USDC /USDT

  0.9996

  0.03 %

  FLR /USDT

  0.038954

  -8.42 %

  FIL /USDT

  5.7003

  6.79 %

  EVER /USDT

  0.077472

  -4.92 %

  AGIX /USDT

  0.42929

  7.65 %

  MAGIC /USDT

  1.41025

  8.65 %

  LTC /USDT

  91.29

  5.59 %

  FTM /USDT

  0.45110

  9.72 %

  DOGE /USDT

  0.075377

  4.29 %

  BNB /USDT

  316.00

  1.82 %

  TOMI /USDT

  2.28178

  -4.09 %

  HOOK /USDT

  1.89792

  7.36 %

  FLOKI /USDT

  0.0000342492

  5.89 %

  TRX /USDT

  0.06421

  0.68 %

  MASK /USDT

  6.82913

  15.06 %

  VOLT /USDT

  0.0000013967

  1.23 %

  BLUR /USDT

  0.5161

  2.82 %

  SHIB /USDT

  0.0000106301

  3.09 %

  GNS /USDT

  7.7398

  9.06 %

  STX /USDT

  0.99651

  14.26 %

  DOT /USDT

  6.1751

  4.21 %

  OAX /USDT

  0.307551

  -0.14 %

  DYDX /USDT

  2.5067

  2.54 %

  KAS /USDT

  0.039849

  74.08 %

  ADA /USDT

  0.38224

  7.63 %

  POLYX /USDT

  0.1619

  7.36 %

  TEM /USDT

  0.07349

  -16.57 %

  JASMY /USDT

  0.0049359

  11.47 %

  VGX /USDT

  0.33203

  2.15 %

  VRA /USDT

  0.0062154

  8.68 %

  SOL /USDT

  21.017

  4.23 %

  KEY /USDT

  0.0096544

  5.02 %

  LINK /USDT

  7.2986

  7.12 %

  GALA /USDT

  0.040823

  6.76 %

  RDNT /USDT

  0.34718

  4.47 %

  SXP /USDT

  0.42750

  48.61 %

  VELO /USDT

  0.008152

  32.70 %

  ASTRA /USDT

  0.30792

  -0.02 %

  OP /USDT

  2.2272

  4.50 %

  GMM /USDT

  0.00166714

  -2.98 %

  ACS /USDT

  0.00825986

  -0.02 %

  DODO /USDT

  0.173565

  6.80 %

  CSIX /USDT

  0.052928

  -7.61 %

  FET /USDT

  0.37880

  12.34 %

  HFT /USDT

  0.61719

  3.52 %

  GFT /USDT

  0.054298

  2.91 %

  ALGO /USDT

  0.22996

  15.41 %

  ATOM /USDT

  11.3491

  0.50 %

  AVAX /USDT

  17.164

  4.35 %

  EOS /USDT

  1.1419

  3.92 %

  MINA /USDT

  0.76675

  5.74 %

  RNDR /USDT

  1.2146

  8.33 %

  HAI /USDT

  0.04095

  5.21 %

  ACH /USDT

  0.034151

  9.77 %

  GPT /USDT

  0.0859639

  -1.82 %

  DZOO /USDT

  0.0369306

  -2.89 %

  XRD /USDT

  0.040722

  0.79 %

  XLM /USDT

  0.100709

  6.47 %

  APE /USDT

  4.0970

  1.65 %

  LUNC /USDT

  0.00012369

  3.27 %

  IGU /USDT

  0.07316

  2.39 %

  SYN /USDT

  0.9022

  7.75 %

  FTT /USDT

  1.3179

  2.17 %

  ETC /USDT

  20.565

  4.00 %

  AGLA /USDT

  0.09378

  -4.20 %

  ASTR /USDT

  0.063925

  9.48 %

  LDO /USDT

  2.4025

  9.31 %

  LUNA /USDT

  1.2958

  2.34 %

  WEMIX /USDT

  1.3826

  -2.79 %

  SQUAD /USDT

  0.019335

  2.99 %

  APT /USDT

  11.4900

  4.17 %

  FLUX /USDT

  0.61925

  3.10 %

  CSPR /USDT

  0.036845

  6.86 %

  HIGH /USDT

  2.0849

  8.44 %

  SDAO /USDT

  0.6232

  14.39 %

  1INCH /USDT

  0.51137

  3.15 %

  STIK /USDT

  1.08958

  9.80 %

  OCEAN /USDT

  0.34922

  5.25 %

  CKB /USDT

  0.0051822

  12.87 %

  MDT /USDT

  0.06342

  4.84 %

  SSV /USDT

  37.1346

  3.12 %

  HBAR /USDT

  0.062366

  6.90 %

  CARE /USDT

  0.003731

  -16.06 %

  SPA /USDT

  0.004958

  -0.16 %

  MGKL /USDT

  0.00000181033

  5.97 %

  MATIC /USDT

  1.11503

  5.50 %

  GRV /USDT

  0.65555

  1.69 %

  NFT /USDT

  0.00000038943

  0.49 %

  MOTG /USDT

  0.43310

  0.37 %

  BTT /USDT

  0.0000006272

  3.90 %

  XCN /USDT

  0.004143

  0.46 %

  GRT /USDT

  0.145720

  11.03 %

  IMX /USDT

  1.13983

  9.57 %

  SUN /USDT

  0.0062256

  2.08 %

  RIF /USDT

  0.149335

  1.27 %

  INJ /USDT

  4.3186

  13.01 %

  UNI /USDT

  5.9624

  4.61 %

  SUSHI /USDT

  1.0830

  6.99 %

  JOE /USDT

  0.58088

  17.48 %

  FDT /USDT

  0.05097

  -0.07 %

  VINU /USDT

  0.00000001162

  -2.43 %

  RPL /USDT

  45.749

  1.61 %

  CHO /USDT

  0.58414

  -0.05 %

  WBT /USDT

  5.324

  5.55 %

  USDD /USDT

  0.98578

  -0.26 %

  XEN /USDT

  0.00000121

  -11.02 %

  NEAR /USDT

  1.9658

  6.62 %

  XDB /USDT

  0.0012615

  5.37 %

  VOXEL /USDT

  0.24342

  5.88 %

  STORE /USDT

  0.032324

  -1.43 %

  VAI /USDT

  0.092670

  6.71 %

  YFII /USDT

  1106.59

  4.09 %

  METIS /USDT

  25.151

  5.92 %

  CRV /USDT

  0.9441

  5.27 %

  QRDO /USDT

  0.10246

  5.27 %

  SMART /USDT

  1.2501

  -9.98 %

  SOS /USDT

  0.00000013418

  -0.09 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.01 %

  AZERO /USDT

  1.6049

  11.93 %

  DHX /USDT

  3.9153

  -0.57 %

  BRISE /USDT

  0.00000047645

  0.05 %

  REAP /USDT

  0.02027

  -13.37 %

  LINA /USDT

  0.0122520

  33.95 %

  OAS /USDT

  0.085319

  6.61 %

  GMT /USDT

  0.39131

  7.49 %

  TLOS /USDT

  0.14918

  2.17 %

  NOM /USDT

  1.04925

  2.77 %

  KDA /USDT

  0.95744

  5.11 %

  AOG /USDT

  0.01663

  3.48 %

  FITFI /USDT

  0.01311

  -0.15 %

  PAW /USDT

  0.0000000320038

  -2.70 %

  MPI /USDT

  0.0040324

  -0.38 %

  QTUM /USDT

  3.134

  5.34 %

  JST /USDT

  0.02595

  3.55 %

  HNT /USDT

  1.4194

  3.43 %

  HAM /USDT

  0.0000000032723

  2.61 %

  PSL /USDT

  0.000490

  -3.73 %

  SCLP /USDT

  0.26935

  2.00 %

  BONE /USDT

  1.0761

  3.84 %

  QNT /USDT

  123.394

  2.96 %

  GT /USDT

  5.1071

  4.51 %

  SRM /USDT

  0.22203

  3.50 %

  C98 /USDT

  0.26682

  29.32 %

  UNDEAD /USDT

  0.20799

  -0.82 %

  POKT /USDT

  0.0458

  5.77 %

  RACA /USDT

  0.00018877

  2.63 %

  VELA /USDT

  5.5510

  11.04 %

  ANC /USDT

  0.01950

  2.52 %

  PYR /USDT

  3.6094

  6.71 %

  MMPRO /USDT

  0.26635

  1.29 %

  METAX /USDT

  0.1078

  -52.08 %

  SAND /USDT

  0.6348

  5.43 %

  MANA /USDT

  0.59402

  5.37 %

  OVO /USDT

  0.161691

  -8.87 %

  BDX /USDT

  0.061112

  0.71 %

  XDC /USDT

  0.042507

  5.51 %

  DMTR /USDT

  0.0339894

  10.38 %

  NVIR /USDT

  0.052399

  -2.13 %

  CRPT /USDT

  0.10623

  21.82 %

  ELON /USDT

  0.00000033993

  4.95 %

  CEEK /USDT

  0.08770

  2.99 %

  MATCH /USDT

  0.0000852

  22.41 %

  SIN /USDT

  0.005583

  -1.13 %

  ICP /USDT

  5.0008

  5.17 %

  WIN /USDT

  0.00008539

  3.44 %

  MAN /USDT

  0.0400840

  3.97 %

  CHZ /USDT

  0.11815

  3.52 %

  SIDUS /USDT

  0.0018648

  6.65 %

  DAO /USDT

  1.55378

  0.97 %

  CELO /USDT

  0.71261

  21.58 %

  HT /USDT

  3.6364

  1.81 %

  CVP /USDT

  0.46967

  7.35 %

  ATLAS /USDT

  0.0033267

  0.16 %

  GRAIL /USDT

  2980.60

  12.05 %

  ZEC /USDT

  37.38

  4.44 %

  PEOPLE /USDT

  0.022516

  5.22 %

  RJV /USDT

  0.069371

  -4.98 %

  BCH /USDT

  123.37

  3.33 %

  OPUL /USDT

  0.161802

  7.38 %

  NMT /USDT

  0.0101808

  91.72 %

  USTC /USDT

  0.021730

  2.10 %

  SKL /USDT

  0.040044

  7.51 %

  FEAR /USDT

  0.15532

  -0.71 %

  HOT /USDT

  0.001808

  5.23 %

  SERO /USDT

  0.03536

  -5.47 %

  ASTO /USDT

  0.047991

  23.02 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020513

  2.66 %

  REN /USDT

  0.11062

  18.32 %

  SEELE /USDT

  0.003201

  -6.29 %

  GMX /USDT

  75.980

  2.93 %

  TRU /USDT

  0.078745

  6.20 %

  ETHW /USDT

  3.3760

  1.68 %

  DASH /USDT

  57.99

  4.86 %

  DIO /USDT

  0.00507

  -3.79 %

  OMG /USDT

  1.7180

  -1.64 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055947

  -3.39 %

  LOOKS /USDT

  0.14016

  4.87 %

  CELR /USDT

  0.023689

  2.18 %

  ZBC /USDT

  0.015582

  3.97 %

  AURORA /USDT

  0.1793

  2.04 %

  SPEX /USDT

  0.002082

  57.01 %

  LRC /USDT

  0.36671

  7.33 %

  DF /USDT

  0.0740

  2.35 %

  PROM /USDT

  4.8253

  2.66 %

  CRO /USDT

  0.068723

  3.20 %

  SGB /USDT

  0.009615

  24.25 %

  XCH /USDT

  38.370

  2.88 %

  FRM /USDT

  0.05393

  6.14 %

  WOM /USDT

  0.025103

  4.65 %

  ROSE /USDT

  0.057790

  6.20 %

  ONSTON /USDT

  0.00875

  0.22 %

  FIS /USDT

  0.55595

  2.38 %

  PIAS /USDT

  0.01210

  -1.78 %

  D2T /USDT

  0.027860

  -10.10 %

  BONK /USDT

  0.0000005369

  5.17 %

  KON /USDT

  0.08440

  -0.20 %

  TWT /USDT

  1.1525

  4.67 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38667

  19.53 %

  MDAO /USDT

  0.29214

  2.84 %

  ISP /USDT

  0.0010179

  1.75 %

  FIO /USDT

  0.03314

  4.84 %

  CTI /USDT

  0.026857

  4.84 %

  ROUTE /USDT

  2.5140

  2.88 %

  YGG /USDT

  0.25570

  4.61 %

  EUL /USDT

  3.7769

  4.16 %

  CORE /USDT

  1.9387

  0.57 %

  DUSK /USDT

  0.1803

  8.48 %

  ERG /USDT

  1.4668

  0.89 %

  XTAG /USDT

  0.02929

  0.30 %

  XCAD /USDT

  1.91282

  -0.10 %

  PIP /USDT

  0.10662

  192.75 %

  SLP /USDT

  0.0026628

  3.30 %

  BS /USDT

  0.40930

  0.30 %

  ALI /USDT

  0.037854

  1.06 %

  PRQ /USDT

  0.1129

  15.20 %

  EGLD /USDT

  43.663

  5.63 %

  WSI /USDT

  0.05644

  12.94 %

  BSV /USDT

  36.032

  3.02 %

  SNX /USDT

  2.4904

  7.34 %

  WAVES /USDT

  2.132

  5.33 %

  BBC /USDT

  0.015542

  1.87 %

  FXS /USDT

  8.857

  16.69 %

  KIN /USDT

  0.00000497

  8.27 %

  BDP /USDT

  0.22021

  11.82 %

  STG /USDT

  0.6646

  6.31 %

  ZIL /USDT

  0.027812

  6.02 %

  VP /USDT

  6.221

  -4.80 %

  SWASH /USDT

  0.01854

  11.35 %

  THETA /USDT

  1.0348

  7.56 %

  OVR /USDT

  0.2959

  0.20 %

  BEL /USDT

  0.60525

  8.22 %

  BLOK /USDT

  0.0024897

  3.59 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003822

  -0.75 %

  ZEN /USDT

  10.521

  6.89 %

  KING /USDT

  0.013039

  -1.57 %

  OSMO /USDT

  0.8099

  1.82 %

  HIFI /USDT

  0.40907

  4.34 %

  CQT /USDT

  0.1609

  7.48 %

  BLZ /USDT

  0.081596

  8.58 %

  IRIS /USDT

  0.03541

  5.57 %

  TLM /USDT

  0.019589

  7.52 %

  FTRB /USDT

  0.005950

  -0.58 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010231

  -0.38 %

  UFO /USDT

  0.000001471

  5.29 %

  FNZ /USDT

  0.004965

  -4.88 %

  AR /USDT

  8.422

  7.76 %

  LPT /USDT

  6.933

  8.83 %

  GOAL /USDT

  0.1912

  4.53 %

  JAM /USDT

  0.0026044

  2.87 %

  AXS /USDT

  8.420

  4.15 %

  WIT /USDT

  0.003053

  4.59 %

  DC /USDT

  0.0010062

  2.98 %

  ABBC /USDT

  0.084269

  12.71 %

  ALICE /USDT

  1.5213

  6.24 %

  GAL /USDT

  1.7701

  10.11 %

  COCOS /USDT

  1.4361

  10.46 %

  PHB /USDT

  1.079745

  8.38 %

  GITCOIN /USDT

  1.8908

  2.38 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001428

  42.08 %

  PBR /USDT

  0.11487

  10.51 %

  MLK /USDT

  0.26710

  3.99 %

  FEG /USDT

  0.0007522

  -6.05 %

  CHESS /USDT

  0.2771

  -1.24 %

  GLMR /USDT

  0.37119

  4.90 %

  AAVE /USDT

  72.54

  4.29 %

  RSS3 /USDT

  0.16816

  7.86 %

  MKR /USDT

  689.17

  1.48 %

  REALM /USDT

  0.01582

  15.89 %

  PERL /USDT

  0.035152

  4.62 %

  RBC /USDT

  0.019705

  6.60 %

  TSUKA /USDT

  0.077943

  15.69 %

  RFOX /USDT

  0.014061

  9.56 %

  MOB /USDT

  1.4845

  3.97 %

  BNX /USDT

  0.5718

  5.92 %

  DARK /USDT

  0.029975

  3.70 %

  RUNE /USDT

  1.4008

  6.67 %

  VXT /USDT

  0.018881

  1.74 %

  DEP /USDT

  0.003538

  -0.61 %

  BICO /USDT

  0.37998

  6.63 %

  MSWAP /USDT

  0.0003280

  -14.15 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000847

  1.31 %

  MDX /USDT

  0.06983

  3.14 %

  COREUM /USDT

  0.25635

  -9.42 %

  CAKE /USDT

  3.6699

  2.36 %

  TOMO /USDT

  0.6581

  12.68 %

  WOZX /USDT

  0.050406

  -0.30 %

  POPK /USDT

  0.009553

  -23.41 %

  DAG /USDT

  0.05155

  0.27 %

  WOO /USDT

  0.20065

  6.36 %

  MNW /USDT

  1.7340

  -4.81 %

  GST /USDT

  0.020463

  2.34 %

  KMA /USDT

  0.0020888

  -4.06 %

  METALDR /USDT

  0.0009209

  -10.47 %

  BAT /USDT

  0.2527

  6.17 %

  BUY /USDT

  0.020091

  0.46 %

  API3 /USDT

  1.56018

  5.24 %

  MCG /USDT

  0.06946

  1.63 %

  EJS /USDT

  0.005003

  2.66 %

  ONE /USDT

  0.020424

  7.90 %

  VET /USDT

  0.02317

  6.04 %

  ENS /USDT

  13.379

  4.54 %

  SFM /USDT

  0.0002100

  -7.52 %

  GBPT /USDT

  1.23042

  -0.22 %

  PORTO /USDT

  2.2745

  2.71 %

  CULT /USDT

  0.000006700

  4.44 %

  RLC /USDT

  1.7485

  7.57 %

  SFUND /USDT

  1.0781

  2.83 %

  ALPH /USDT

  0.29412

  22.32 %

  ATD /USDT

  0.1878

  4.62 %

  REELT /USDT

  0.024674

  10.74 %

  TIMECHRONO /USDT

  38.753

  2.17 %

  HTR /USDT

  0.08514

  7.79 %

  NEO /USDT

  12.78

  5.09 %

  CTC /USDT

  0.3670

  6.34 %

  RAD /USDT

  1.9859

  1.38 %

  AIRTNT /USDT

  0.000690

  7.30 %

  ZAM /USDT

  0.002564

  -0.31 %

  FRR /USDT

  0.00016

  -15.78 %

  DKS /USDT

  0.002278

  6.29 %

  FIU /USDT

  0.002815

  -0.60 %

  PENDLE /USDT

  0.33548

  14.14 %

  BAND /USDT

  1.8869

  12.73 %

  WNCG /USDT

  0.13001

  2.53 %

  DSLA /USDT

  0.00183399

  22.97 %

  POP /USDT

  0.000001394

  -7.62 %

  ZKS /USDT

  0.066991

  -1.05 %

  LIME /USDT

  0.011929

  1.50 %

  MHUNT /USDT

  0.01027

  3.52 %

  HIBS /USDT

  0.0002780

  -12.66 %

  RITE /USDT

  0.0018692

  -3.01 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005061

  2.30 %

  GAME /USDT

  0.03773

  3.71 %

  DEBT /USDT

  16.518

  2.41 %

  LUFFY /USDT

  0.0001107

  0.18 %

  BBANK /USDT

  0.005515

  2.52 %

  NUM /USDT

  0.045015

  -5.26 %

  DBC /USDT

  0.0051082

  1.94 %

  BOBA /USDT

  0.23991

  4.75 %

  YLD /USDT

  0.1434

  1.63 %

  ENJ /USDT

  0.39252

  7.04 %

  NEXO /USDT

  0.7367

  0.75 %

  WOOF /USDT

  0.0008558

  -5.00 %

  RLY /USDT

  0.012502

  -0.28 %

  ML /USDT

  0.12726

  -21.77 %

  ANKR /USDT

  0.03271

  6.86 %

  DEVT /USDT

  0.00328

  11.94 %

  GARI /USDT

  0.05122

  0.56 %

  RBN /USDT

  0.2271

  17.48 %

  LEVER /USDT

  0.0019962

  11.45 %

  SOLO /USDT

  0.17820

  4.35 %

  DERI /USDT

  0.03302

  -24.62 %

  STOS /USDT

  0.53093

  2.10 %

  KLAY /USDT

  0.2349

  6.19 %

  DERC /USDT

  0.23974

  5.59 %

  XCV /USDT

  0.003604

  -3.37 %

  XTZ /USDT

  1.1360

  6.48 %

  ANT /USDT

  2.4320

  8.96 %

  BOSON /USDT

  0.2273

  2.01 %

  WLKN /USDT

  0.047954

  1.52 %

  PUSH /USDT

  0.34967

  3.07 %

  VEMP /USDT

  0.01361

  -0.36 %

  PYM /USDT

  0.0015628

  -3.13 %

  WRT /USDT

  0.16594

  6.68 %

  CPOOL /USDT

  0.03577

  3.17 %

  ELT /USDT

  0.039194

  -5.42 %

  PLCU /USDT

  172.85

  -0.13 %

  POLC /USDT

  0.028571

  7.46 %

  CLV /USDT

  0.06220

  4.25 %

  MLT /USDT

  0.13515

  1.16 %

  THALES /USDT

  0.71472

  13.06 %

  EGAME /USDT

  0.000121211

  3.78 %

  EQ /USDT

  0.0009839

  -12.72 %

  RNDX /USDT

  0.000138

  1.47 %

  MXC /USDT

  0.019404

  2.33 %

  LOCG /USDT

  0.02010

  -0.78 %

  CVTX /USDT

  0.146421

  -2.51 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013075

  1.47 %

  NULS /USDT

  0.2841

  7.41 %

  MC /USDT

  0.28790

  4.00 %

  SLIM /USDT

  0.0501

  2.45 %

  NOS /USDT

  0.01733

  -0.57 %

  ORO /USDT

  0.004468

  28.79 %

  DCRN /USDT

  0.2526

  -1.36 %

  IAG /USDT

  0.008501

  2.80 %

  ESG /USDT

  0.70460

  -0.71 %

  GLQ /USDT

  0.0106431

  3.44 %

  NVG /USDT

  0.1053

  -9.76 %

  ARV /USDT

  0.00007752

  2.14 %

  HECH /USDT

  0.05397

  0.46 %

  FREE /USDT

  0.00000017521

  3.42 %

  ILV /USDT

  59.74

  4.97 %

  CRU /USDT

  1.27490

  2.95 %

  DENT /USDT

  0.00107731

  7.78 %

  BOA /USDT

  0.028068

  0.60 %

  BONDLY /USDT

  0.006456

  0.37 %

  CREAM /USDT

  13.426

  2.81 %

  PBX /USDT

  0.001838

  2.96 %

  YFDAI /USDT

  221.753

  -2.72 %

  ULU /USDT

  35.6910

  4.64 %

  WILD /USDT

  0.3728

  8.18 %

  XPR /USDT

  0.001470

  4.92 %

  SCRT /USDT

  0.6622

  6.22 %

  HELLO /USDT

  0.043684

  6.07 %

  UFI /USDT

  0.02960

  6.24 %

  LGX /USDT

  0.006951

  -0.51 %

  KLO /USDT

  0.009352

  1.82 %

  WATT /USDT

  0.01917

  -10.96 %

  SRT /USDT

  0.000081

  1.25 %

  AUDIO /USDT

  0.28529

  -1.02 %

  TON /USDT

  2.1663

  6.25 %

  PERP /USDT

  0.85644

  6.61 %

  LSS /USDT

  0.17796

  -0.79 %

  PVU /USDT

  0.023671

  99.04 %

  ROOBEE /USDT

  0.000847

  -15.72 %

  BVT /USDT

  0.012173

  31.60 %

  MOVR /USDT

  8.1440

  3.18 %

  WZRD /USDT

  0.00406

  -6.66 %

  FIN /USDT

  0.0011545

  13.76 %

  WAM /USDT

  0.005256

  6.22 %

  CHNG /USDT

  0.09083

  0.67 %

  WWY /USDT

  0.006854

  10.88 %

  EWT /USDT

  3.4651

  3.98 %

  STARL /USDT

  0.000002412

  2.20 %

  IHC /USDT

  0.00005022

  13.44 %

  LIT /USDT

  1.04988

  9.14 %

  KNIGHT /USDT

  0.00878

  1.73 %

  GOV /USDT

  0.007701

  3.54 %

  GOB /USDT

  0.004158

  1.16 %

  KT /USDT

  0.003406

  12.37 %

  CFG /USDT

  0.2865

  5.48 %

  THN /USDT

  0.030570

  -12.73 %

  KSM /USDT

  34.607

  6.69 %

  OMI /USDT

  0.0007746

  -0.56 %

  ACA /USDT

  0.10073

  3.59 %

  HSF /USDT

  0.7319

  2.89 %

  SOV /USDT

  0.88180

  9.31 %

  DOME /USDT

  0.001171

  0.60 %

  RSR /USDT

  0.0039400

  5.57 %

  ATA /USDT

  0.15355

  7.83 %

  IMPT /USDT

  0.0081730

  3.42 %

  QLC /USDT

  0.0951408

  4.95 %

  ECOX /USDT

  0.88351

  0.58 %

  OGN /USDT

  0.1158

  9.76 %

  DREP /USDT

  0.4578

  2.48 %

  AIOZ /USDT

  0.029037

  4.19 %

  PRIME /USDT

  1.5786

  10.65 %

  BTS /USDT

  0.011236

  0.50 %

  BAKE /USDT

  0.18791

  9.49 %

  NUX /USDT

  0.013356

  2.78 %

  SHILL /USDT

  0.015992

  2.23 %

  KZEN /USDT

  0.015510

  1.43 %

  DYP /USDT

  0.11815

  -0.87 %

  BNC /USDT

  0.23876

  -0.17 %

  IOI /USDT

  0.1678

  12.01 %

  FOF /USDT

  0.7999

  -21.70 %

  BAL /USDT

  7.0491

  3.67 %

  BTL /USDT

  0.000587

  12.23 %

  RVN /USDT

  0.02540

  5.39 %

  MESA /USDT

  0.003017

  -3.67 %

  ORAI /USDT

  4.3813

  3.25 %

  FRA /USDT

  0.0028376

  5.20 %

  STRAX /USDT

  0.53839

  3.42 %

  CHAMP /USDT

  0.025401

  2.87 %

  HADES /USDT

  0.9436

  8.06 %

  CELL /USDT

  0.2358

  1.24 %

  REI /USDT

  0.03155

  4.95 %

  CIRUS /USDT

  0.078794

  -5.98 %

  STBU /USDT

  0.020910

  -1.95 %

  MONS /USDT

  0.013563

  6.92 %

  MILO /USDT

  0.000000018607

  2.24 %

  FEVR /USDT

  0.00064762

  4.13 %

  WAXL /USDT

  0.60373

  0.62 %

  RARE /USDT

  0.11697

  4.29 %

  MBX /USDT

  2.6766

  -8.72 %

  PI /USDT

  0.0043787

  -12.16 %

  TORN /USDT

  6.7401

  4.39 %

  ONT /USDT

  0.2292

  5.28 %

  KAR /USDT

  0.1533

  0.39 %

  AUCTION /USDT

  5.5639

  3.26 %

  TAMA /USDT

  0.012038

  14.32 %

  SPO /USDT

  0.00121165

  11.10 %

  ZLW /USDT

  0.034899

  6.50 %

  DESO /USDT

  9.9631

  -0.39 %

  XETA /USDT

  0.044813

  7.47 %

  GENS /USDT

  0.001295

  -8.35 %

  NKN /USDT

  0.103809

  6.66 %

  SAITO /USDT

  0.012818

  0.65 %

  SUDO /USDT

  0.9977

  6.33 %

  REVOLAND /USDT

  0.07751

  3.95 %

  NEER /USDT

  0.18295

  2.30 %

  KNC /USDT

  0.7284

  11.27 %

  UBXS /USDT

  0.036441

  3.27 %

  SDN /USDT

  0.37400

  9.19 %

  GNO /USDT

  111.82

  4.30 %

  UFT /USDT

  0.4100

  3.09 %

  JOY /USDT

  0.088018

  15.37 %

  TIP /USDT

  0.01019

  1.19 %

  IOTX /USDT

  0.025674

  5.91 %

  XOR /USDT

  3.296

  -3.08 %

  ARPA /USDT

  0.04113

  6.55 %

  MBOX /USDT

  0.47600

  4.33 %

  MPH /USDT

  0.019367

  4.13 %

  LABS /USDT

  0.00117559

  -0.77 %

  DCR /USDT

  21.137

  6.37 %

  CAPS /USDT

  0.038123

  6.68 %

  WAXP /USDT

  0.067829

  5.42 %

  XEM /USDT

  0.039344

  6.19 %

  ETHF /USDT

  0.2701

  -1.92 %

  QKC /USDT

  0.010787

  8.54 %

  VELODROME /USDT

  0.12944

  7.62 %

  DES /USDT

  0.0016257

  -2.19 %

  AKITA /USDT

  0.00000019907

  5.88 %

  KONO /USDT

  0.023213

  -0.15 %

  DRGN /USDT

  0.00772

  19.13 %

  XYO /USDT

  0.005195

  2.70 %

  KUBE /USDT

  0.008574

  0.84 %

  YFI /USDT

  8875.32

  7.55 %

  SKEB /USDT

  0.0027526

  6.65 %

  BZZ /USDT

  0.51106

  0.62 %

  MEAN /USDT

  0.02051

  0.73 %

  VLX /USDT

  0.02045

  -0.72 %

  STORJ /USDT

  0.3626

  8.10 %

  LIFE /USDT

  0.00035830

  -6.57 %

  ALU /USDT

  0.027569

  0.87 %

  KAVA /USDT

  0.8882

  1.57 %

  FLY /USDT

  0.0013205

  0.74 %

  SFG /USDT

  0.007000

  -6.49 %

  QUICK /USDT

  88.087

  2.77 %

  PERC /USDT

  0.1773

  -3.58 %

  COMP /USDT

  43.396

  6.15 %

  PIT /USDT

  0.0000000005287

  0.68 %

  REEF /USDT

  0.0026293

  8.60 %

  FIRO /USDT

  2.1892

  0.94 %

  STRM /USDT

  0.01277

  5.45 %

  ZONE /USDT

  0.004672

  -3.59 %

  AART /USDT

  0.001756

  -1.62 %

  URUS /USDT

  18.182

  5.62 %

  ALPA /USDT

  0.036230

  4.23 %

  RAY /USDT

  0.23377

  1.67 %

  HAO /USDT

  0.004380

  -1.77 %

  PNT /USDT

  0.2105

  7.89 %

  NBS /USDT

  0.000443

  3.26 %

  CONV /USDT

  0.0007215

  6.60 %

  FLM /USDT

  0.095563

  7.19 %

  WALV /USDT

  0.055362

  -5.42 %

  LAT /USDT

  0.01576

  2.20 %

  PHA /USDT

  0.1473

  3.29 %

  CERE /USDT

  0.0061372

  3.03 %

  CNAME /USDT

  0.000621

  -2.20 %

  EFI /USDT

  0.07611

  5.06 %

  METO /USDT

  0.001305

  14.77 %

  ATM /USDT

  2.7440

  2.20 %

  AE /USDT

  0.0806

  -2.53 %

  RARI /USDT

  1.6881

  5.57 %

  LAMB /USDT

  0.0016406

  0.97 %

  KUB /USDT

  1.7118

  1.21 %

  BIT /USDT

  0.5328

  3.23 %

  SC /USDT

  0.003938

  7.09 %

  DEGO /USDT

  1.9586

  6.34 %

  MATH /USDT

  0.11545

  1.31 %

  COFIX /USDT

  0.033121

  -6.15 %

  HORD /USDT

  0.04538

  24.84 %

  GMEE /USDT

  0.01258

  5.09 %

  AQDC /USDT

  0.00418

  -3.24 %

  OCT /USDT

  0.2181

  5.15 %

  RADAR /USDT

  0.012512

  5.17 %

  ICE /USDT

  0.91661

  17.75 %

  ICX /USDT

  0.2204

  8.57 %

  NXD /USDT

  0.000611

  0.49 %

  HIVE /USDT

  0.3948

  5.30 %

  SPUME /USDT

  0.007135

  -0.93 %

  HOD /USDT

  0.00496

  0.40 %

  OKT /USDT

  22.024

  2.89 %

  IOST /USDT

  0.010516

  6.86 %

  FRONT /USDT

  0.23708

  3.20 %

  COTI /USDT

  0.07669

  5.05 %

  AST /USDT

  0.131435

  11.41 %

  MELI /USDT

  0.001674

  1.27 %

  NBLU /USDT

  0.015935

  -0.28 %

  MOJO /USDT

  0.003244

  -1.27 %

  BEPRO /USDT

  0.0014402

  12.14 %

  FINE /USDT

  0.005773

  -5.20 %

  GAFI /USDT

  5.325

  0.52 %

  ATEAM /USDT

  2.554

  10.08 %

  BTG /USDT

  15.0558

  6.10 %

  SYS /USDT

  0.16512

  4.57 %

  MATTER /USDT

  0.13860

  7.68 %

  XWG /USDT

  0.0011051

  3.13 %

  VR /USDT

  0.00851

  8.68 %

  EPK /USDT

  0.015474

  1.56 %

  STND /USDT

  0.028428

  3.05 %

  DUNE /USDT

  0.00058209

  -8.34 %

  XMON /USDT

  2944.11

  -10.92 %

  T /USDT

  0.04174

  6.39 %

  BXH /USDT

  0.003029

  4.73 %

  LOKA /USDT

  0.51126

  8.14 %

  ZCX /USDT

  0.07923

  4.33 %

  SNK /USDT

  0.01287

  0.86 %

  ARTEM /USDT

  0.001450

  0.20 %

  TARA /USDT

  0.001447

  4.62 %

  SFP /USDT

  0.47417

  10.96 %

  UOS /USDT

  0.2232

  6.38 %

  GRND /USDT

  0.145772

  -3.61 %

  GGG /USDT

  0.16755

  5.89 %

  DIA /USDT

  0.37598

  7.96 %

  SWP /USDT

  0.001617

  1.25 %

  MINE /USDT

  0.002337

  -4.88 %

  LAZIO /USDT

  2.6012

  2.17 %

  REVU /USDT

  0.02436

  -3.44 %

  WING /USDT

  6.3177

  4.19 %

  XET /USDT

  0.0006772

  -0.68 %

  HERO /USDT

  0.004382

  1.90 %

  OKB /USDT

  42.941

  2.79 %

  FIDA /USDT

  0.40555

  4.64 %

  OOKI /USDT

  0.0039279

  4.39 %

  THG /USDT

  0.0678

  -0.58 %

  LN /USDT

  39.861

  2.54 %

  LAND /USDT

  1.3815

  0.29 %

  RBLS /USDT

  0.13969

  3.52 %

  BERRY /USDT

  0.0013305

  -2.63 %

  HC /USDT

  0.09085

  -6.71 %

  AMPL /USDT

  1.1219

  2.54 %

  XPRESS /USDT

  0.0720

  1.98 %

  CHR /USDT

  0.16113

  7.24 %

  NIM /USDT

  0.0012710

  -2.96 %

  FRIN /USDT

  0.004024

  -2.82 %

  TKO /USDT

  0.34262

  4.28 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017844

  5.03 %

  OG /USDT

  2.5727

  2.55 %

  BSCPAD /USDT

  0.1782

  6.83 %

  ELA /USDT

  1.17682

  4.26 %

  ZRX /USDT

  0.2351

  8.24 %

  CUDOS /USDT

  0.00267

  2.69 %

  ALEPH /USDT

  0.06876

  6.60 %

  XPLA /USDT

  0.57573

  -0.82 %

  MV /USDT

  0.13513

  -1.24 %

  DORA /USDT

  3.34123

  4.81 %

  SWEAT /USDT

  0.0093390

  7.09 %

  SUKU /USDT

  0.07803

  1.25 %

  ERN /USDT

  1.81504

  5.09 %

  POLS /USDT

  0.4243

  6.18 %

  10SET /USDT

  0.5190

  -3.99 %

  REQ /USDT

  0.09796

  2.84 %

  ALAYA /USDT

  0.087539

  14.64 %

  FSN /USDT

  0.3622

  3.10 %

  BOND /USDT

  4.1378

  3.58 %

  BLOCK /USDT

  0.05532

  3.45 %

  VADER /USDT

  0.000049

  28.94 %

  AGLD /USDT

  0.4038

  5.67 %

  RDF /USDT

  0.00821

  -5.84 %

  AAA /USDT

  0.000006161

  0.00 %

  ORBR /USDT

  2.7311

  0.38 %

  KLV /USDT

  0.00653

  12.78 %

  BIRD /USDT

  15.619

  3.47 %

  INSUR /USDT

  0.08298

  8.51 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002484

  2.39 %

  PRMX /USDT

  0.0039102

  1.34 %

  SYLO /USDT

  0.001798

  1.92 %

  DAR /USDT

  0.17081

  5.90 %

  IDEA /USDT

  0.01072

  1.41 %

  HEART /USDT

  0.013771

  -1.54 %

  FUN /USDT

  0.0065304

  1.13 %

  AKT /USDT

  0.31027

  4.69 %

  SLK /USDT

  0.002316

  -6.72 %

  TT /USDT

  0.004429

  5.10 %

  TAP /USDT

  0.004053

  -6.35 %

  POLIS /USDT

  0.2607

  4.32 %

  SNT /USDT

  0.02749

  4.20 %

  MOOV /USDT

  0.006985

  5.35 %

  METAG /USDT

  0.0003237

  1.92 %

  MPL /USDT

  4.324

  -1.16 %

  HAPI /USDT

  15.5008

  10.90 %

  NEBL /USDT

  0.9549

  3.37 %

  BITCI /USDT

  0.0061016

  -0.84 %

  MER /USDT

  0.00205

  -3.75 %

  PINE /USDT

  0.18770

  -0.68 %

  CELT /USDT

  0.000596

  1.18 %

  CTK /USDT

  0.77201

  2.72 %

  FUSE /USDT

  0.07237

  2.24 %

  PROS /USDT

  0.4921

  6.19 %

  ACE /USDT

  0.00715

  2.72 %

  DAI /USDT

  0.9972

  0.08 %

  METAL /USDT

  0.0486

  -0.40 %

  SUTER /USDT

  0.000763

  0.92 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00570

  12.42 %

  RON /USDT

  1.1148

  5.43 %

  NAOS /USDT

  0.022202

  -11.67 %

  CANTO /USDT

  0.24431

  3.85 %

  THE /USDT

  0.001607

  -3.19 %

  BOX /USDT

  1.31817

  -17.83 %

  ALPACA /USDT

  0.3074

  3.92 %

  VATRENI /USDT

  0.3835

  -11.47 %

  GQ /USDT

  0.0069391

  6.69 %

  CWEB /USDT

  0.016788

  2.61 %

  XPNET /USDT

  0.005731

  0.54 %

  SANTOS /USDT

  4.2070

  2.25 %

  BTM /USDT

  0.020324

  4.42 %

  AVA /USDT

  0.6084

  5.42 %

  UNO /USDT

  0.06781

  3.49 %

  PSTAKE /USDT

  0.08710

  6.31 %

  MDA /USDT

  0.0496

  -8.31 %

  LM /USDT

  0.13103

  -12.27 %

  FX /USDT

  0.19297

  1.97 %

  STEP /USDT

  0.01464

  9.49 %

  COVAL /USDT

  0.014232

  3.71 %

  BORA /USDT

  0.18030

  6.78 %

  OLE /USDT

  0.025977

  -1.18 %

  FER /USDT

  0.030895

  1.49 %

  LEASH /USDT

  386.19

  -0.89 %

  PAF /USDT

  0.0003847

  -0.15 %

  RIDE /USDT

  0.0456

  7.54 %

  ONG /USDT

  0.2863

  4.56 %

  CZZ /USDT

  0.00524

  -0.56 %

  CVX /USDT

  5.4339

  9.60 %

  IOTA /USDT

  0.2171

  5.08 %

  OOE /USDT

  0.024398

  3.49 %

  O3 /USDT

  0.0642

  0.31 %

  CWS /USDT

  0.45323

  -0.50 %

  LUNR /USDT

  0.13263

  2.18 %

  LITH /USDT

  0.0008226

  7.19 %

  IZI /USDT

  0.00795

  5.43 %

  EZ /USDT

  0.08410

  -3.87 %

  MGG /USDT

  0.00353

  -3.55 %

  GHST /USDT

  1.0734

  4.85 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095725

  7.97 %

  ELF /USDT

  0.29676

  1.10 %

  HNS /USDT

  0.031242

  4.77 %

  DEUS /USDT

  64.01

  14.34 %

  DDOS /USDT

  0.0414

  0.97 %

  MARSH /USDT

  0.15193

  -1.49 %

  YFX /USDT

  0.060220

  -5.59 %

  SPELL /USDT

  0.0006851

  4.15 %

  MTL /USDT

  1.24163

  11.43 %

  TROY /USDT

  0.003474

  4.60 %

  LUS /USDT

  0.00231

  3.58 %

  MBS /USDT

  0.048400

  -3.66 %

  NRFB /USDT

  0.00310

  -2.51 %

  CEL /USDT

  0.34161

  5.13 %

  CGG /USDT

  0.0864

  1.05 %

  AMKT /USDT

  94.218

  4.87 %

  TFUEL /USDT

  0.05363

  6.83 %

  1EARTH /USDT

  0.0026144

  -1.35 %

  ACX /USDT

  0.07039

  7.64 %

  ING /USDT

  0.0009923

  2.49 %

  GZONE /USDT

  0.035335

  13.74 %

  BENQI /USDT

  0.009213

  4.99 %

  DEXE /USDT

  2.8012

  5.16 %

  ORN /USDT

  0.9070

  1.91 %

  AMP /USDT

  0.003713

  4.56 %

  CTSI /USDT

  0.1428

  5.46 %

  FCON /USDT

  0.0000872

  3.68 %

  SWRV /USDT

  0.119076

  5.34 %

  FOR /USDT

  0.02333

  6.67 %

  PET /USDT

  0.180632

  3.27 %

  NBT /USDT

  0.0029644

  -0.56 %

  RAM /USDT

  0.02291

  -5.21 %

  VRX /USDT

  30.076

  -7.86 %

  DHB /USDT

  0.0007031

  4.84 %

  DPET /USDT

  0.06716

  1.51 %

  EPX /USDT

  0.0003135

  3.32 %

  SNM /USDT

  0.7263

  -0.46 %

  SHFT /USDT

  0.006905

  2.64 %

  GM /USDT

  0.0000092632

  7.35 %

  BSW /USDT

  0.18497

  4.27 %

  FILDA /USDT

  0.0018407

  1.43 %

  AXL /USDT

  0.00007430

  -0.09 %

  PSG /USDT

  5.2959

  2.44 %

  TAKI /USDT

  0.006118

  -1.63 %

  WSIENNA /USDT

  0.49946

  1.96 %

  PAY /USDT

  0.012059

  1.55 %

  DATA /USDT

  0.03815

  7.22 %

  UMA /USDT

  2.1085

  1.81 %

  ALCX /USDT

  21.185

  5.40 %

  POLK /USDT

  0.04726

  0.38 %

  KICKS /USDT

  0.001506

  -3.46 %

  PDEX /USDT

  1.7726

  0.18 %

  UNFI /USDT

  4.8675

  6.93 %

  WHALE /USDT

  0.6963

  1.04 %

  PKF /USDT

  0.1170

  11.74 %

  KP3R /USDT

  80.26

  3.70 %

  WAS /USDT

  0.024384

  6.20 %

  ROOM /USDT

  0.051674

  -2.43 %

  PSP /USDT

  0.052759

  9.10 %

  LYXE /USDT

  8.2088

  3.21 %

  SD /USDT

  1.1207

  8.96 %

  MTV /USDT

  0.0012221

  5.87 %

  KOK /USDT

  0.0713

  -0.55 %

  COS /USDT

  0.006664

  1.89 %

  HOPR /USDT

  0.06425

  3.34 %

  SIS /USDT

  0.0989

  3.02 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0038149

  2.22 %

  WRX /USDT

  0.1692

  7.02 %

  KAI /USDT

  0.00552

  2.60 %

  HEGIC /USDT

  0.0177198

  4.61 %

  SOUL /USDT

  0.17596

  0.28 %

  SRP /USDT

  0.004755

  8.04 %

  OLY /USDT

  0.000710

  -4.69 %

  SCY /USDT

  0.00015327

  -3.42 %

  NFTB /USDT

  0.014273

  -0.81 %

  OM /USDT

  0.033620

  5.86 %

  CEUR /USDT

  1.07184

  0.17 %

  LMR /USDT

  0.00839

  7.56 %

  ABT /USDT

  0.13328

  14.04 %

  ALPHA /USDT

  0.10722

  7.45 %

  PSI /USDT

  3.0656

  5.76 %

  XCUR /USDT

  0.04947

  2.99 %

  BYN /USDT

  0.007552

  -1.26 %

  DELFI /USDT

  0.00345

  7.81 %

  ROCO /USDT

  0.1639

  4.26 %

  XAVA /USDT

  0.4105

  3.16 %

  COMBO /USDT

  0.049986

  5.96 %

  TRVL /USDT

  0.060349

  -0.69 %

  IDEX /USDT

  0.05312

  3.85 %

  WELL /USDT

  0.0083894

  2.91 %

  POND /USDT

  0.0095703

  3.67 %

  PUNDIX /USDT

  0.45721

  3.74 %

  DMLG /USDT

  0.000488

  -7.22 %

  ITSB /USDT

  0.002691

  -6.17 %

  AKRO /USDT

  0.0043917

  4.17 %

  MTRG /USDT

  2.9510

  1.84 %

  NMR /USDT

  18.7755

  3.77 %

  DX /USDT

  0.00039938

  2.37 %

  ARRR /USDT

  0.31227

  -0.70 %

  PNG /USDT

  0.045537

  3.83 %

  XVG /USDT

  0.0027658

  4.33 %

  XPRT /USDT

  0.3235

  4.28 %

  SANDWICH /USDT

  0.001208

  -0.82 %

  RMRK /USDT

  2.3835

  5.96 %