• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  27459.9

  -1.97 %

  ETH /USDT

  1746.58

  -2.19 %

  ARB /USDT

  1.23218

  -16.12 %

  ID /USDT

  0.476258

  -13.84 %

  OAX /USDT

  0.400197

  -9.76 %

  CFX /USDT

  0.319761

  -6.67 %

  LTC /USDT

  93.09

  1.12 %

  LQTY /USDT

  2.1104

  -4.95 %

  AGIX /USDT

  0.45773

  -6.66 %

  BLUR /USDT

  0.5305

  -5.13 %

  USDC /USDT

  0.9986

  0.03 %

  MAGIC /USDT

  1.44310

  -7.85 %

  FIL /USDT

  5.5269

  -3.73 %

  DOGE /USDT

  0.074886

  0.00 %

  FTM /USDT

  0.44571

  -4.88 %

  TOMI /USDT

  3.26098

  52.38 %

  RDNT /USDT

  0.32005

  2.74 %

  KEY /USDT

  0.0097624

  13.17 %

  BNB /USDT

  323.67

  0.10 %

  STX /USDT

  0.95601

  -13.97 %

  GNS /USDT

  7.0961

  -12.19 %

  TEM /USDT

  0.10331

  -21.31 %

  FLR /USDT

  0.035181

  8.57 %

  TRX /USDT

  0.06381

  0.61 %

  FLOKI /USDT

  0.0000353846

  -3.75 %

  DOT /USDT

  6.0128

  -1.99 %

  SHIB /USDT

  0.0000105713

  -0.56 %

  LINK /USDT

  7.1012

  -2.73 %

  EOS /USDT

  1.1444

  -0.67 %

  SOL /USDT

  20.549

  -4.95 %

  ASTRA /USDT

  0.31259

  -1.14 %

  OP /USDT

  2.2569

  -1.74 %

  GALA /USDT

  0.038988

  -4.23 %

  DODO /USDT

  0.172509

  -9.00 %

  XCN /USDT

  0.004193

  -10.73 %

  ACS /USDT

  0.00891256

  -6.27 %

  VGX /USDT

  0.32253

  -2.32 %

  ADA /USDT

  0.35919

  -0.58 %

  DYDX /USDT

  2.3715

  -5.00 %

  SDAO /USDT

  0.6412

  -5.78 %

  MASK /USDT

  5.49512

  -11.30 %

  ZBC /USDT

  0.015231

  -1.21 %

  VRA /USDT

  0.0061798

  -4.82 %

  DZOO /USDT

  0.0383786

  16.32 %

  MINA /USDT

  0.81712

  -4.31 %

  JASMY /USDT

  0.0046177

  -3.12 %

  APE /USDT

  4.1241

  0.57 %

  SQUAD /USDT

  0.027988

  -5.38 %

  GMM /USDT

  0.00141021

  21.91 %

  VOLT /USDT

  0.0000014669

  -1.53 %

  MDT /USDT

  0.06680

  16.59 %

  MCG /USDT

  0.13298

  51.26 %

  AVAX /USDT

  16.729

  -2.73 %

  RNDR /USDT

  1.1843

  -7.74 %

  EVER /USDT

  0.087204

  0.81 %

  APT /USDT

  11.9437

  -4.99 %

  GPT /USDT

  0.0694193

  -10.04 %

  HFT /USDT

  0.61445

  -4.42 %

  SYN /USDT

  0.8558

  -4.93 %

  HAI /USDT

  0.03755

  3.21 %

  GRV /USDT

  0.67740

  -0.25 %

  HOOK /USDT

  1.82951

  -3.59 %

  LUNA /USDT

  1.2899

  -2.17 %

  ETC /USDT

  20.426

  0.72 %

  XEN /USDT

  0.00000113

  20.21 %

  CSIX /USDT

  0.045750

  -6.20 %

  ACH /USDT

  0.032797

  -0.23 %

  HNT /USDT

  1.4110

  18.84 %

  MATIC /USDT

  1.08921

  -1.87 %

  WEMIX /USDT

  1.3773

  -2.67 %

  SUSHI /USDT

  1.0192

  -2.29 %

  THETA /USDT

  0.9985

  -1.23 %

  HIGH /USDT

  2.0890

  -3.67 %

  LUNC /USDT

  0.00012230

  -0.90 %

  ATOM /USDT

  11.1512

  -1.89 %

  CKB /USDT

  0.0055920

  -5.92 %

  XLM /USDT

  0.089926

  0.15 %

  1INCH /USDT

  0.50001

  -1.46 %

  UNI /USDT

  5.8417

  -2.10 %

  AGLA /USDT

  0.13403

  -0.29 %

  TRU /USDT

  0.087286

  -0.79 %

  SPA /USDT

  0.005908

  -7.20 %

  FTT /USDT

  1.3434

  2.71 %

  GRT /USDT

  0.140236

  -4.52 %

  BONE /USDT

  1.1463

  3.96 %

  FLUX /USDT

  0.59007

  -2.88 %

  GFT /USDT

  0.047702

  0.86 %

  ML /USDT

  0.16022

  167.03 %

  VOXEL /USDT

  0.24667

  -0.23 %

  ASTR /USDT

  0.061664

  -1.66 %

  CRV /USDT

  0.9198

  -2.70 %

  NEAR /USDT

  1.9489

  -1.19 %

  PAW /USDT

  0.0000000360777

  15.44 %

  HBAR /USDT

  0.060070

  -0.66 %

  LDO /USDT

  2.0873

  -3.70 %

  SUN /USDT

  0.0064446

  -0.51 %

  BRISE /USDT

  0.00000047946

  1.30 %

  IMX /USDT

  1.07996

  -6.51 %

  VELO /USDT

  0.007233

  -7.00 %

  OCEAN /USDT

  0.34914

  -2.12 %

  AAVE /USDT

  71.76

  -3.31 %

  NFT /USDT

  0.00000039211

  0.39 %

  SRM /USDT

  0.24306

  19.48 %

  CARE /USDT

  0.005500

  -12.05 %

  BTT /USDT

  0.0000006075

  -1.25 %

  MANA /USDT

  0.58668

  -1.72 %

  QTUM /USDT

  3.095

  -5.32 %

  GMT /USDT

  0.38349

  -3.12 %

  FITFI /USDT

  0.01399

  4.40 %

  HT /USDT

  3.6472

  3.76 %

  CSPR /USDT

  0.035418

  -1.65 %

  FET /USDT

  0.36312

  -2.07 %

  DUSK /USDT

  0.1959

  -9.88 %

  DASH /USDT

  59.87

  -3.04 %

  GRAIL /USDT

  2911.94

  -5.09 %

  SAND /USDT

  0.6324

  -2.04 %

  WBT /USDT

  5.086

  3.96 %

  IGU /USDT

  0.07127

  -8.33 %

  MOTG /USDT

  0.43040

  1.05 %

  MPI /USDT

  0.0042170

  -8.34 %

  ALGO /USDT

  0.20791

  -1.29 %

  VAI /USDT

  0.096426

  -1.23 %

  DF /USDT

  0.0793

  12.00 %

  USDD /USDT

  0.99179

  0.22 %

  LRC /USDT

  0.33697

  -3.43 %

  GT /USDT

  5.1441

  -1.31 %

  XRD /USDT

  0.042609

  -0.83 %

  SSV /USDT

  34.2277

  0.16 %

  RLC /USDT

  1.8762

  -16.04 %

  SKL /USDT

  0.041040

  -0.01 %

  HIFI /USDT

  0.40922

  -2.63 %

  ARPA /USDT

  0.04008

  -3.51 %

  OMG /USDT

  1.8753

  -8.10 %

  DHX /USDT

  3.8207

  -1.83 %

  ALI /USDT

  0.038448

  -10.65 %

  ATM /USDT

  2.8528

  8.56 %

  BCH /USDT

  124.84

  -1.73 %

  OUSD /USDT

  0.99894

  0.03 %

  STORE /USDT

  0.034286

  0.32 %

  ICP /USDT

  4.9448

  -2.75 %

  RIF /USDT

  0.127895

  -7.48 %

  PYR /USDT

  3.5419

  -1.93 %

  CHO /USDT

  0.58670

  -10.26 %

  CHZ /USDT

  0.11840

  -0.73 %

  PSL /USDT

  0.000468

  4.00 %

  MAN /USDT

  0.0389809

  3.41 %

  POKT /USDT

  0.0481

  -5.31 %

  KDA /USDT

  0.95568

  -4.20 %

  QRDO /USDT

  0.10318

  -4.10 %

  CORE /USDT

  1.9479

  -0.50 %

  OAS /USDT

  0.073375

  -2.70 %

  HAM /USDT

  0.0000000034968

  -2.57 %

  RACA /USDT

  0.00019103

  -0.64 %

  ZIL /USDT

  0.026894

  -2.06 %

  METIS /USDT

  26.776

  -5.12 %

  AOG /USDT

  0.01696

  1.55 %

  BDX /USDT

  0.059072

  6.76 %

  IOTX /USDT

  0.024602

  -2.01 %

  UNDEAD /USDT

  0.21375

  -1.35 %

  JST /USDT

  0.02572

  -0.92 %

  LOOKS /USDT

  0.14418

  -4.78 %

  SCLP /USDT

  0.21665

  9.66 %

  HOT /USDT

  0.001783

  -2.35 %

  INJ /USDT

  4.0387

  -6.63 %

  NVIR /USDT

  0.054376

  2.95 %

  STIK /USDT

  1.05551

  -1.34 %

  SIDUS /USDT

  0.0017853

  -2.51 %

  CEEK /USDT

  0.08985

  -1.00 %

  MELI /USDT

  0.005608

  90.35 %

  YGG /USDT

  0.25262

  -4.46 %

  AZERO /USDT

  1.4625

  -0.71 %

  DMTR /USDT

  0.0343281

  1.94 %

  MMPRO /USDT

  0.24658

  -0.26 %

  SOS /USDT

  0.00000019051

  -3.76 %

  MDAO /USDT

  0.31067

  11.03 %

  XCH /USDT

  37.606

  1.02 %

  FEAR /USDT

  0.15923

  1.58 %

  SERO /USDT

  0.03620

  -2.16 %

  VET /USDT

  0.02287

  -1.25 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019452

  -3.44 %

  WIN /USDT

  0.00008381

  -1.06 %

  NBLU /USDT

  0.015387

  1.93 %

  COREUM /USDT

  0.37168

  2.49 %

  BBC /USDT

  0.015356

  0.26 %

  D2T /USDT

  0.025745

  1.39 %

  PEOPLE /USDT

  0.021807

  -2.03 %

  XDB /USDT

  0.0012814

  -7.87 %

  AQDC /USDT

  0.00736

  15.00 %

  BONK /USDT

  0.0000005653

  -1.54 %

  ROSE /USDT

  0.055834

  -3.43 %

  KON /USDT

  0.08517

  0.79 %

  ZEC /USDT

  35.66

  -2.05 %

  KING /USDT

  0.013927

  -9.42 %

  PRIMAL /USDT

  0.0055068

  -3.07 %

  CTI /USDT

  0.026715

  -1.50 %

  PROM /USDT

  4.9150

  0.18 %

  CVP /USDT

  0.45654

  2.24 %

  POLYX /USDT

  0.1629

  -0.85 %

  XDC /USDT

  0.038505

  0.86 %

  REELT /USDT

  0.024807

  7.84 %

  ANC /USDT

  0.01968

  -1.74 %

  SIN /USDT

  0.005767

  1.12 %

  USTC /USDT

  0.020630

  -1.64 %

  WAVES /USDT

  2.119

  -2.44 %

  BNX /USDT

  0.5807

  -5.40 %

  ETHW /USDT

  3.3728

  -1.25 %

  GAL /USDT

  1.6966

  -4.13 %

  RPL /USDT

  37.699

  -4.37 %

  DBC /USDT

  0.0050103

  -2.19 %

  YFII /USDT

  1112.45

  0.45 %

  KAS /USDT

  0.016910

  -1.75 %

  CRPT /USDT

  0.09246

  -1.78 %

  REALM /USDT

  0.01533

  10.36 %

  OVO /USDT

  0.181516

  -2.50 %

  NOM /USDT

  1.02725

  -4.52 %

  ZKS /USDT

  0.069027

  -13.85 %

  CELR /USDT

  0.026993

  0.84 %

  ZEN /USDT

  10.184

  -2.88 %

  SLP /USDT

  0.0026415

  -3.47 %

  EUL /USDT

  2.7565

  2.82 %

  RJV /USDT

  0.089510

  5.55 %

  ATLAS /USDT

  0.0033185

  -2.17 %

  CRO /USDT

  0.068225

  -1.34 %

  COCOS /USDT

  1.4153

  -4.42 %

  GMX /USDT

  69.622

  -2.42 %

  JOE /USDT

  0.36762

  -14.12 %

  FRM /USDT

  0.05121

  -6.19 %

  ORO /USDT

  0.004058

  -3.63 %

  RUNE /USDT

  1.3753

  -2.73 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010892

  -0.15 %

  XCAD /USDT

  1.87774

  -6.70 %

  BSV /USDT

  36.091

  -0.72 %

  OPUL /USDT

  0.151340

  -6.15 %

  SNX /USDT

  2.4488

  -5.08 %

  SMART /USDT

  1.5531

  -2.43 %

  IRIS /USDT

  0.03849

  4.82 %

  DIO /USDT

  0.00544

  -3.54 %

  AR /USDT

  8.024

  -3.37 %

  BLOK /USDT

  0.0025346

  -1.78 %

  EGLD /USDT

  42.028

  -1.51 %

  TLOS /USDT

  0.15563

  -0.33 %

  ING /USDT

  0.0010142

  8.26 %

  STG /USDT

  0.6462

  -4.32 %

  AXS /USDT

  8.292

  -1.48 %

  ALICE /USDT

  1.4734

  -2.59 %

  WOM /USDT

  0.025290

  -1.66 %

  BS /USDT

  0.42986

  -0.25 %

  OPTIMUS /USDT

  0.38721

  6.26 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004125

  3.61 %

  SC /USDT

  0.003954

  -4.53 %

  PRQ /USDT

  0.1036

  -2.63 %

  WSI /USDT

  0.04838

  -1.72 %

  GOAL /USDT

  0.2085

  -0.57 %

  BLZ /USDT

  0.081319

  -2.58 %

  EJS /USDT

  0.005064

  6.07 %

  AURORA /USDT

  0.1826

  -4.74 %

  GST /USDT

  0.020224

  -1.56 %

  OVR /USDT

  0.3008

  -1.24 %

  VP /USDT

  6.879

  -0.77 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000845

  -7.34 %

  ANKR /USDT

  0.03265

  -3.34 %

  PORTO /USDT

  2.2803

  0.38 %

  FNZ /USDT

  0.004866

  -7.04 %

  VINU /USDT

  0.00000001250

  0.72 %

  BEL /USDT

  0.59634

  -3.78 %

  XTZ /USDT

  1.1160

  -1.75 %

  DEBT /USDT

  15.784

  1.14 %

  CQT /USDT

  0.1507

  0.73 %

  REN /USDT

  0.09866

  -5.04 %

  PIAS /USDT

  0.01503

  -12.61 %

  DIA /USDT

  0.37088

  6.37 %

  DC /USDT

  0.0010487

  -6.78 %

  MOB /USDT

  1.4296

  -2.73 %

  ROSN /USDT

  0.06873

  -19.61 %

  DENT /USDT

  0.00103550

  -4.23 %

  AE /USDT

  0.0887

  5.09 %

  DSLA /USDT

  0.00160781

  13.64 %

  FTRB /USDT

  0.005931

  0.55 %

  DARK /USDT

  0.030898

  -2.72 %

  TARI /USDT

  2.721

  1.03 %

  FIO /USDT

  0.03220

  -2.15 %

  ONE /USDT

  0.020157

  -3.54 %

  BICO /USDT

  0.36700

  -0.81 %

  SWASH /USDT

  0.01652

  -5.92 %

  GLMR /USDT

  0.36975

  -2.89 %

  CHESS /USDT

  0.2686

  7.65 %

  FEG /USDT

  0.0006620

  -1.53 %

  WOO /USDT

  0.19449

  -2.17 %

  MDX /USDT

  0.06901

  -3.75 %

  AIOZ /USDT

  0.032549

  21.90 %

  KIN /USDT

  0.00000427

  0.70 %

  RBC /USDT

  0.018715

  0.00 %

  VXT /USDT

  0.018841

  -1.69 %

  TIMECHRONO /USDT

  42.924

  6.81 %

  IAG /USDT

  0.008954

  2.65 %

  XPLA /USDT

  0.56668

  -1.45 %

  EGAME /USDT

  0.000114000

  -6.86 %

  PBR /USDT

  0.11052

  -2.30 %

  WIT /USDT

  0.003353

  15.42 %

  NEO /USDT

  12.08

  -5.62 %

  PERL /USDT

  0.039773

  4.82 %

  ADX /USDT

  0.1711

  -2.11 %

  SGB /USDT

  0.007579

  2.32 %

  MKR /USDT

  664.77

  -1.83 %

  ERG /USDT

  1.5226

  -2.65 %

  KAR /USDT

  0.1412

  -12.67 %

  FIS /USDT

  0.50277

  -1.34 %

  XEM /USDT

  0.038737

  -0.78 %

  ENS /USDT

  13.169

  -2.82 %

  TWT /USDT

  1.2059

  1.72 %

  FIU /USDT

  0.003265

  11.93 %

  STRAX /USDT

  0.57520

  3.89 %

  EQ /USDT

  0.0013638

  -7.21 %

  LPT /USDT

  6.691

  -0.96 %

  POP /USDT

  0.000002139

  26.34 %

  QLC /USDT

  0.0854782

  10.44 %

  ELON /USDT

  0.00000033756

  -2.01 %

  ONSTON /USDT

  0.00879

  0.00 %

  LINA /USDT

  0.0101501

  -5.40 %

  CHAMP /USDT

  0.024059

  -18.26 %

  BAND /USDT

  1.8156

  6.17 %

  COMBO /USDT

  0.074607

  86.14 %

  XTAG /USDT

  0.03080

  -2.96 %

  PENDLE /USDT

  0.30027

  -12.79 %

  CVTX /USDT

  0.156086

  7.86 %

  BUY /USDT

  0.020042

  -0.02 %

  SOLO /USDT

  0.17712

  -1.81 %

  DAO /USDT

  1.52404

  -0.67 %

  SEELE /USDT

  0.003413

  -2.09 %

  SUTER /USDT

  0.000807

  5.62 %

  RFOX /USDT

  0.014474

  -0.63 %

  DKS /USDT

  0.002541

  -5.64 %

  GLQ /USDT

  0.0105656

  -6.05 %

  UFO /USDT

  0.000001489

  -4.42 %

  PERP /USDT

  0.85005

  -3.67 %

  OSMO /USDT

  0.7898

  -0.85 %

  DAG /USDT

  0.04900

  1.13 %

  YFDAI /USDT

  201.613

  -4.81 %

  WOZX /USDT

  0.050930

  -1.55 %

  HECH /USDT

  0.05207

  -2.19 %

  BDP /USDT

  0.20915

  -5.72 %

  ENJ /USDT

  0.38511

  -0.45 %

  DCR /USDT

  20.990

  -3.05 %

  XYO /USDT

  0.005090

  -3.21 %

  RVN /USDT

  0.02546

  -2.56 %

  MBOX /USDT

  0.47379

  -1.52 %

  REEF /USDT

  0.0025981

  -2.97 %

  SFG /USDT

  0.008684

  -19.86 %

  MHUNT /USDT

  0.01019

  -1.45 %

  KAVA /USDT

  0.9017

  6.77 %

  KLO /USDT

  0.008705

  -4.89 %

  DAFI /USDT

  0.0112100

  -16.41 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014419

  0.49 %

  ATD /USDT

  0.1696

  -5.77 %

  LABS /USDT

  0.00104162

  13.02 %

  STARL /USDT

  0.000002342

  -2.45 %

  BAT /USDT

  0.2361

  -2.39 %

  MOVR /USDT

  8.0244

  -2.17 %

  REAP /USDT

  0.02260

  0.26 %

  CAKE /USDT

  3.7041

  0.49 %

  CFG /USDT

  0.2948

  -5.20 %

  FRIN /USDT

  0.006385

  23.62 %

  UBXS /USDT

  0.038603

  13.28 %

  NUM /USDT

  0.044206

  -4.61 %

  PBX /USDT

  0.001987

  10.75 %

  ROUTE /USDT

  2.6561

  -8.12 %

  SOV /USDT

  0.88269

  -9.24 %

  ZRX /USDT

  0.2261

  -1.30 %

  TSUKA /USDT

  0.067409

  -6.76 %

  ASTO /USDT

  0.046490

  0.00 %

  WATT /USDT

  0.02827

  9.65 %

  XPNET /USDT

  0.006997

  26.34 %

  NOS /USDT

  0.01740

  0.86 %

  HOD /USDT

  0.00569

  -2.40 %

  ORT /USDT

  0.015983

  0.40 %

  BOA /USDT

  0.028700

  -4.61 %

  WNCG /USDT

  0.13688

  -8.15 %

  SDN /USDT

  0.36376

  -1.36 %

  NANO /USDT

  0.8701

  -2.38 %

  XCV /USDT

  0.004756

  2.69 %

  FDT /USDT

  0.05093

  0.00 %

  YFI /USDT

  8221.37

  -2.94 %

  TON /USDT

  2.1150

  -0.70 %

  GITCOIN /USDT

  2.1186

  -6.33 %

  IHC /USDT

  0.00004493

  -0.79 %

  LOCG /USDT

  0.01931

  -2.47 %

  PLCU /USDT

  159.94

  -0.28 %

  LUFFY /USDT

  0.0001193

  -3.08 %

  MC /USDT

  0.28660

  -2.08 %

  JAM /USDT

  0.0026174

  -3.68 %

  ELT /USDT

  0.049513

  0.92 %

  AIRTNT /USDT

  0.000670

  1.36 %

  PUSH /USDT

  0.34999

  -4.10 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004891

  -2.64 %

  CPOOL /USDT

  0.03722

  -2.66 %

  DCRN /USDT

  0.2730

  -4.97 %

  ABBC /USDT

  0.074319

  1.10 %

  WAXL /USDT

  0.61691

  -0.36 %

  WLKN /USDT

  0.051660

  2.09 %

  ARV /USDT

  0.00007795

  -4.03 %

  CELL /USDT

  0.2422

  0.12 %

  ECOX /USDT

  0.90379

  0.46 %

  RSR /USDT

  0.0038745

  -3.61 %

  ZAM /USDT

  0.002545

  -2.52 %

  PDEX /USDT

  1.7539

  2.22 %

  BONDLY /USDT

  0.006649

  -0.32 %

  LIME /USDT

  0.010182

  0.69 %

  CULT /USDT

  0.000006824

  -2.13 %

  GAME /USDT

  0.03492

  -0.87 %

  FREE /USDT

  0.00000017699

  -0.41 %

  NKN /USDT

  0.103129

  -3.92 %

  QKC /USDT

  0.011349

  4.20 %

  KMA /USDT

  0.0024870

  -7.10 %

  KUB /USDT

  1.7328

  -0.69 %

  FXS /USDT

  7.738

  -1.21 %

  ILV /USDT

  59.73

  -10.67 %

  NEXO /USDT

  0.7249

  1.64 %

  QNT /USDT

  121.750

  -2.15 %

  MNW /USDT

  1.8187

  -6.50 %

  AKITA /USDT

  0.00000020138

  -0.87 %

  MLK /USDT

  0.26005

  -2.27 %

  VEMP /USDT

  0.01342

  -2.32 %

  ESG /USDT

  0.74534

  0.04 %

  MER /USDT

  0.00256

  -25.58 %

  C98 /USDT

  0.21257

  -3.84 %

  DX /USDT

  0.00038519

  17.49 %

  POWR /USDT

  0.1793

  -0.33 %

  KLAY /USDT

  0.2259

  0.13 %

  TRB /USDT

  14.0064

  -0.58 %

  COMP /USDT

  42.303

  -1.60 %

  NEER /USDT

  0.18122

  -2.27 %

  XPR /USDT

  0.001510

  4.35 %

  KSM /USDT

  33.006

  -1.61 %

  CRU /USDT

  1.22467

  -8.59 %

  MSWAP /USDT

  0.0003346

  -3.18 %

  MESA /USDT

  0.003146

  -4.17 %

  ZMT /USDT

  0.045995

  -8.87 %

  LGX /USDT

  0.007206

  5.93 %

  GARI /USDT

  0.05254

  -1.05 %

  UFI /USDT

  0.03014

  -5.19 %

  LIT /USDT

  1.03379

  -1.76 %

  COTI /USDT

  0.07550

  2.67 %

  UFT /USDT

  0.4158

  -3.75 %

  CELO /USDT

  0.59906

  -0.64 %

  RON /USDT

  1.0327

  -9.49 %

  STBU /USDT

  0.023294

  -6.75 %

  FRA /USDT

  0.0026011

  -0.39 %

  WRT /USDT

  0.16166

  -1.86 %

  UNFI /USDT

  4.7461

  -3.67 %

  ORAI /USDT

  4.3765

  -1.71 %

  IMPT /USDT

  0.0076790

  -3.53 %

  FRONT /USDT

  0.24394

  1.61 %

  KNIGHT /USDT

  0.00892

  -2.72 %

  SLIM /USDT

  0.0482

  -3.98 %

  PAF /USDT

  0.0004210

  -2.22 %

  WZRD /USDT

  0.00365

  0.00 %

  CTC /USDT

  0.3558

  -2.19 %

  SHILL /USDT

  0.016298

  -1.10 %

  LAZIO /USDT

  2.6310

  0.26 %

  GOV /USDT

  0.007386

  6.12 %

  RSS3 /USDT

  0.14027

  -4.23 %

  SYS /USDT

  0.16799

  -5.99 %

  OG /USDT

  2.6052

  2.34 %

  METAX /USDT

  0.2437

  3.65 %

  TRACE /USDT

  0.03149

  14.71 %

  TORN /USDT

  6.8174

  -6.28 %

  REI /USDT

  0.03124

  -1.32 %

  NULS /USDT

  0.2704

  -4.11 %

  API3 /USDT

  1.50427

  -4.37 %

  ATA /USDT

  0.15031

  -4.75 %

  SANTOS /USDT

  4.3763

  0.64 %

  FIRE /USDT

  0.0134788

  2.94 %

  CHR /USDT

  0.15847

  -1.68 %

  HTR /USDT

  0.08180

  -4.86 %

  MXC /USDT

  0.019213

  -2.11 %

  AUDIO /USDT

  0.26884

  -2.49 %

  MOJO /USDT

  0.004299

  20.35 %

  THN /USDT

  0.036224

  -1.81 %

  DESO /USDT

  9.4216

  -1.49 %

  NVG /USDT

  0.0777

  -3.23 %

  ONT /USDT

  0.2202

  -3.25 %

  MEAN /USDT

  0.02014

  -5.17 %

  IDEX /USDT

  0.05074

  -3.16 %

  DOME /USDT

  0.001334

  -3.26 %

  NBT /USDT

  0.0031833

  -4.80 %

  HSF /USDT

  0.7057

  -0.07 %

  RBN /USDT

  0.2117

  -6.11 %

  ROCO /USDT

  0.1458

  -9.10 %

  ALPH /USDT

  0.24700

  -6.14 %

  SXP /USDT

  0.26343

  -2.66 %

  AGLD /USDT

  0.4014

  -1.71 %

  IOST /USDT

  0.010279

  -3.14 %

  RLY /USDT

  0.014069

  -5.02 %

  HADES /USDT

  0.8282

  -3.99 %

  SFUND /USDT

  1.0869

  0.49 %

  BOBA /USDT

  0.22958

  -1.65 %

  SFP /USDT

  0.43740

  -1.72 %

  ALPHA /USDT

  0.10423

  -1.90 %

  ELF /USDT

  0.30906

  -1.09 %

  KZEN /USDT

  0.014563

  0.60 %

  DYP /USDT

  0.11929

  -0.12 %

  MTL /USDT

  1.24779

  6.69 %

  RITE /USDT

  0.0021199

  -0.94 %

  NUX /USDT

  0.012372

  0.09 %

  OCT /USDT

  0.2190

  0.73 %

  GOB /USDT

  0.004439

  -4.06 %

  MONS /USDT

  0.012924

  -0.63 %

  PHM /USDT

  0.00007328

  0.08 %

  ORN /USDT

  0.9317

  2.27 %

  DES /USDT

  0.0015832

  -7.73 %

  ACA /USDT

  0.09868

  -2.44 %

  PYM /USDT

  0.0018113

  3.05 %

  BOSON /USDT

  0.2351

  0.72 %

  TIP /USDT

  0.01115

  3.81 %

  PHA /USDT

  0.1464

  -2.98 %

  FLM /USDT

  0.090177

  -3.67 %

  SUKU /USDT

  0.07991

  3.12 %

  RNDX /USDT

  0.000140

  -6.04 %

  WELL /USDT

  0.0083756

  -5.36 %

  FXF /USDT

  0.003336

  3.99 %

  HERO /USDT

  0.004529

  -1.15 %

  BTS /USDT

  0.011343

  0.44 %

  TOMO /USDT

  0.5777

  0.31 %

  WOOF /USDT

  0.0006926

  -9.39 %

  RARE /USDT

  0.11255

  -4.51 %

  EURT /USDT

  1.07647

  0.22 %

  FEVR /USDT

  0.00066456

  0.07 %

  AST /USDT

  0.104836

  -0.75 %

  EWT /USDT

  3.4371

  1.52 %

  DERC /USDT

  0.23001

  -3.23 %

  SWP /USDT

  0.001828

  -11.56 %

  MPH /USDT

  0.018769

  -2.22 %

  CTSI /USDT

  0.1431

  -2.98 %

  PRIME /USDT

  1.7173

  -5.72 %

  CERE /USDT

  0.0058038

  -7.42 %

  SIS /USDT

  0.0890

  -9.64 %

  SD /USDT

  1.0402

  -3.23 %

  POLC /USDT

  0.029338

  -2.06 %

  XWG /USDT

  0.0011555

  -3.13 %

  AART /USDT

  0.001854

  -2.47 %

  METAG /USDT

  0.0002921

  -0.47 %

  IOI /USDT

  0.1297

  -5.87 %

  FRR /USDT

  0.00030

  -9.09 %

  WAM /USDT

  0.005035

  0.21 %

  PINE /USDT

  0.17101

  7.37 %

  NXD /USDT

  0.000748

  -3.60 %

  SCY /USDT

  0.00018470

  -6.53 %

  KT /USDT

  0.002272

  17.47 %

  CIRUS /USDT

  0.094648

  -6.78 %

  RMRK /USDT

  2.3150

  -3.42 %

  SYLO /USDT

  0.001861

  -1.22 %

  BBANK /USDT

  0.005453

  -6.67 %

  KUBE /USDT

  0.008531

  -3.17 %

  ROOBEE /USDT

  0.001014

  -0.49 %

  AUCTION /USDT

  5.3041

  -0.66 %

  ASR /USDT

  2.5952

  1.18 %

  GEL /USDT

  0.2899

  -16.45 %

  SLK /USDT

  0.002956

  -5.16 %

  FNCY /USDT

  0.076475

  -1.66 %

  PSI /USDT

  3.1677

  -13.03 %

  WNXM /USDT

  23.2114

  -3.93 %

  REQ /USDT

  0.09477

  -3.45 %

  SNK /USDT

  0.01331

  -2.13 %

  SCRT /USDT

  0.6331

  -2.89 %

  QTC /USDT

  0.6783

  -1.29 %

  SRT /USDT

  0.000078

  0.00 %

  HAO /USDT

  0.005002

  3.41 %

  ANT /USDT

  2.3740

  -1.58 %

  STND /USDT

  0.026729

  -5.71 %

  STRM /USDT

  0.01301

  2.03 %

  CNAME /USDT

  0.000667

  1.67 %

  BADGER /USDT

  2.8902

  -1.41 %

  LEVER /USDT

  0.0018354

  -4.64 %

  CAPS /USDT

  0.039700

  -5.23 %

  WING /USDT

  6.1944

  -0.68 %

  CLV /USDT

  0.06184

  -0.94 %

  OKB /USDT

  42.070

  -5.60 %

  BAL /USDT

  6.5211

  -3.50 %

  CHNG /USDT

  0.07839

  0.39 %

  SOUL /USDT

  0.17784

  2.25 %

  FUSE /USDT

  0.07225

  -1.32 %

  TLM /USDT

  0.018912

  -3.63 %

  SKEB /USDT

  0.0020181

  -1.28 %

  ATEAM /USDT

  2.600

  37.56 %

  WWY /USDT

  0.005090

  -4.03 %

  WAXP /USDT

  0.067941

  -0.11 %

  BTG /USDT

  15.5100

  -5.19 %

  SPO /USDT

  0.00105302

  -2.56 %

  LAND /USDT

  1.2950

  -14.83 %

  PERC /USDT

  0.1936

  1.73 %

  JUV /USDT

  2.5928

  3.18 %

  WALV /USDT

  0.040718

  -3.57 %

  WILD /USDT

  0.3474

  -4.08 %

  REVOLAND /USDT

  0.03715

  -3.30 %

  MTRG /USDT

  2.9864

  -1.85 %

  RIDE /USDT

  0.0467

  -3.51 %

  ARTEM /USDT

  0.001482

  -0.20 %

  BSW /USDT

  0.17925

  -2.58 %

  FOF /USDT

  0.5439

  -13.39 %

  WEAR /USDT

  0.0009822

  -2.13 %

  ERN /USDT

  1.74709

  -1.73 %

  LEASH /USDT

  405.00

  -2.97 %

  HNS /USDT

  0.030612

  -0.51 %

  KLV /USDT

  0.00562

  0.00 %

  ITRUMP /USDT

  0.0744

  -1.06 %

  T /USDT

  0.04082

  -1.25 %

  METAL /USDT

  0.0491

  -0.80 %

  ZCX /USDT

  0.07610

  -1.81 %

  DOCK /USDT

  0.02109

  4.61 %

  ETHF /USDT

  0.2712

  -2.83 %

  RBLS /USDT

  0.12342

  -9.62 %

  BAGS /USDT

  0.4303

  18.73 %

  PROS /USDT

  0.5015

  -3.03 %

  TEDDY /USDT

  0.00000054088

  0.41 %

  QUICK /USDT

  84.074

  -2.76 %

  BLOCK /USDT

  0.05942

  0.95 %

  INSUR /USDT

  0.07822

  -2.67 %

  BAKE /USDT

  0.18004

  -2.89 %

  LIKE /USDT

  0.00521

  -0.76 %

  GQ /USDT

  0.0062432

  5.00 %

  HIVE /USDT

  0.3913

  -0.28 %

  UNO /USDT

  0.06535

  -4.17 %

  STOS /USDT

  0.56344

  3.63 %

  SAITO /USDT

  0.012697

  -3.93 %

  RDF /USDT

  0.00937

  -0.74 %

  ICX /USDT

  0.2138

  -1.47 %

  DDOS /USDT

  0.0380

  -6.86 %

  DEVT /USDT

  0.00296

  6.85 %

  CREAM /USDT

  12.359

  4.27 %

  LOKA /USDT

  0.49590

  -1.04 %

  OOKI /USDT

  0.0039140

  -1.02 %

  EFI /USDT

  0.07590

  -2.76 %

  10SET /USDT

  0.5568

  -9.61 %

  WSIENNA /USDT

  0.50592

  2.16 %

  CWEB /USDT

  0.015606

  1.43 %

  XEC /USDT

  0.00003046

  -1.26 %

  AAG /USDT

  0.00607

  -3.03 %

  BOX /USDT

  1.61392

  -14.51 %

  LSS /USDT

  0.18945

  -4.78 %

  DAI /USDT

  0.9979

  0.29 %

  NEBL /USDT

  1.0165

  -1.09 %

  DEUS /USDT

  63.24

  -4.35 %

  K21 /USDT

  0.4758

  -3.41 %

  TARA /USDT

  0.001294

  -1.89 %

  POND /USDT

  0.0094639

  -3.81 %

  URUS /USDT

  18.325

  -2.43 %

  SWAP /USDT

  0.35773

  -3.15 %

  STORJ /USDT

  0.3528

  -1.17 %

  XPRESS /USDT

  0.0658

  -3.37 %

  KFC /USDT

  10.2239

  3.89 %

  DELFI /USDT

  0.00447

  28.81 %

  DAR /USDT

  0.17097

  -2.27 %

  ALEPH /USDT

  0.06345

  1.66 %

  STC /USDT

  0.012299

  -1.16 %

  GZONE /USDT

  0.035622

  -4.34 %

  DUNE /USDT

  0.00081978

  -6.58 %

  BITCI /USDT

  0.0059341

  -3.08 %

  OKT /USDT

  22.063

  -3.48 %

  MTV /USDT

  0.0012145

  1.32 %

  SUPER /USDT

  0.1149

  -1.11 %

  REVV /USDT

  0.012633

  -2.77 %

  SPUME /USDT

  0.006955

  2.73 %

  CEL /USDT

  0.34290

  -3.79 %

  EPK /USDT

  0.015452

  -11.46 %

  CELT /USDT

  0.000652

  0.15 %

  ISP /USDT

  0.0010162

  -3.13 %

  KOK /USDT

  0.0715

  3.92 %

  ZLW /USDT

  0.030199

  -5.02 %

  GOF /USDT

  0.025241

  4.97 %

  DHB /USDT

  0.0007050

  4.38 %

  FSN /USDT

  0.3071

  0.68 %

  GAS /USDT

  3.396

  -5.21 %

  METO /USDT

  0.001221

  -5.20 %

  ADS /USDT

  0.1489

  0.54 %

  KBOX /USDT

  0.00008292

  4.11 %

  AUTO /USDT

  224.90

  -1.39 %

  CVX /USDT

  5.0506

  -2.99 %

  VLX /USDT

  0.02084

  -1.97 %

  JOY /USDT

  0.063925

  -8.69 %

  TROY /USDT

  0.003543

  -1.39 %

  OGN /USDT

  0.1120

  -3.03 %

  IDEA /USDT

  0.01086

  0.55 %

  POLK /USDT

  0.04699

  -2.57 %

  PUNDIX /USDT

  0.46073

  -2.87 %

  MDF /USDT

  0.000987

  -3.61 %

  AMP /USDT

  0.003780

  -3.39 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00509

  -7.28 %

  VR /USDT

  0.00863

  -4.42 %

  DEGO /USDT

  1.9018

  -4.12 %

  LAT /USDT

  0.01663

  -5.29 %

  HELLO /USDT

  0.042955

  -5.24 %

  MNZ /USDT

  0.0004246

  -12.68 %

  KNC /USDT

  0.6900

  -0.73 %

  RAD /USDT

  1.8490

  -2.83 %

  PIT /USDT

  0.0000000005290

  -2.29 %

  DFL /USDT

  0.002501

  3.43 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001062

  -2.02 %

  PNT /USDT

  0.2135

  2.05 %

  BZZ /USDT

  0.51385

  -0.51 %

  ORB /USDT

  0.08499

  -4.06 %

  MBX /USDT

  2.4668

  -2.36 %

  IOTA /USDT

  0.2188

  -4.66 %

  BTCST /USDT

  0.6680

  0.10 %

  AFC /USDT

  3.0061

  0.59 %

  PRMX /USDT

  0.0044006

  0.89 %

  NODL /USDT

  0.003670

  -4.17 %

  VTHO /USDT

  0.0013725

  -0.42 %

  TVK /USDT

  0.039643

  -1.22 %

  UMEE /USDT

  0.00689

  -5.87 %

  CTK /USDT

  0.76576

  0.85 %

  CHER /USDT

  0.011228

  -8.15 %

  SKU /USDT

  0.00891

  -3.98 %

  THG /USDT

  0.0731

  1.10 %

  ORBR /USDT

  2.9903

  -1.21 %

  ELA /USDT

  1.13524

  -4.69 %

  TAMA /USDT

  0.011228

  -5.22 %

  SOMM /USDT

  0.14660

  -9.33 %

  TT /USDT

  0.004498

  -1.29 %

  XAVA /USDT

  0.4037

  -4.29 %

  LM /USDT

  0.21398

  -0.83 %

  ALU /USDT

  0.028168

  -3.21 %

  XYM /USDT

  0.034329

  -3.53 %

  RAY /USDT

  0.24732

  2.28 %

  DKA /USDT

  0.03778

  4.33 %

  IDV /USDT

  0.0019079

  -0.46 %

  MOONEY /USDT

  0.0020066

  -4.33 %

  BERRY /USDT

  0.0014331

  -5.90 %

  TKO /USDT

  0.33732

  0.72 %

  FNF /USDT

  0.0000000002860

  -4.34 %

  LSK /USDT

  1.0738

  0.48 %

  KICKS /USDT

  0.001884

  -9.72 %

  TRVL /USDT

  0.064283

  0.19 %

  NRFB /USDT

  0.00327

  -2.38 %

  KONO /USDT

  0.022991

  -2.24 %

  BIT /USDT

  0.5143

  -2.13 %

  POLIS /USDT

  0.2687

  1.01 %

  BEPRO /USDT

  0.0013188

  -3.18 %

  CANTO /USDT

  0.23891

  -9.28 %

  MILO /USDT

  0.000000015206

  0.32 %

  YIN /USDT

  0.02555

  -2.48 %

  OLV /USDT

  0.01104

  -4.99 %

  POSI /USDT

  0.0492

  1.65 %

  HYDRA /USDT

  1.7095

  -1.69 %

  MOON /USDT

  0.27370

  -8.60 %

  MAHA /USDT

  0.681146

  -1.41 %

  ALCX /USDT

  20.792

  -0.89 %

  XOR /USDT

  3.487

  -4.54 %

  DREP /USDT

  0.4498

  -0.68 %

  EVRY /USDT

  0.01246

  -1.42 %

  O3 /USDT

  0.0655

  -0.30 %

  GHST /USDT

  1.1343

  -7.28 %

  ACE /USDT

  0.00690

  1.32 %

  OMI /USDT

  0.0008006

  -3.01 %

  GMEE /USDT

  0.01245

  -2.65 %

  DFYN /USDT

  0.040411

  -1.32 %

  MATTER /USDT

  0.10689

  -6.80 %

  GMPD /USDT

  0.021544

  2.38 %

  DPET /USDT

  0.07151

  4.69 %

  PNG /USDT

  0.043999

  -3.92 %

  AVA /USDT

  0.5873

  -4.96 %

  MLS /USDT

  0.61666

  -1.47 %

  SUP /USDT

  5.5659

  -6.60 %

  STETH /USDT

  1751.8785

  -2.00 %

  SOLR /USDT

  0.0348

  1.45 %

  POLYPAD /USDT

  0.004226

  -4.19 %

  ALPINE /USDT

  2.2001

  0.42 %

  ZLK /USDT

  0.02710

  18.28 %

  HAPI /USDT

  14.1106

  1.66 %

  VELODROME /USDT

  0.12438

  -1.98 %

  XIL /USDT

  0.00349

  -6.43 %

  DEP /USDT

  0.003689

  4.26 %

  SNM /USDT

  0.7663

  2.30 %

  DFA /USDT

  0.04742

  0.23 %

  HIBS /USDT

  0.0003362

  -5.58 %

  PIZA /USDT

  0.00000726

  1.68 %

  KGC /USDT

  0.000077771

  -1.77 %

  OLE /USDT

  0.026903

  1.06 %

  ASW /USDT

  0.0000510

  -1.73 %

  TAKI /USDT

  0.006866

  8.02 %

  SENATE /USDT

  0.051378

  -6.53 %

  OOE /USDT

  0.024631

  0.96 %

  VEGA /USDT

  1.1757

  -2.56 %

  THE /USDT

  0.001825

  -0.05 %

  WHALE /USDT

  0.7102

  -0.85 %

  KLAP /USDT

  0.000499

  -4.77 %

  POLS /USDT

  0.4135

  -1.68 %

  GEAR /USDT

  0.014260

  -3.57 %

  ITSB /USDT

  0.002744

  -11.62 %

  DUCK /USDT

  0.0090074

  13.27 %

  AKT /USDT

  0.31014

  2.13 %

  NOIA /USDT

  0.049403

  -4.00 %

  COS /USDT

  0.006485

  -4.15 %

  FUN /USDT

  0.0066649

  -1.43 %

  HORD /USDT

  0.03680

  -1.28 %

  FOR /USDT

  0.02259

  -1.09 %

  HOPR /USDT

  0.06352

  -0.09 %

  WAS /USDT

  0.022103

  -2.31 %

  PSY /USDT

  0.00766

  -2.79 %

  NCT /USDT

  0.01032

  1.17 %

  ELU /USDT

  0.006345

  -5.38 %

  CGG /USDT

  0.0903

  -2.79 %

  FORM /USDT

  0.0021925

  -6.53 %

  XED /USDT

  0.091531

  -3.62 %

  ISK /USDT

  0.27282

  -0.79 %

  ALD /USDT

  0.06022

  -1.00 %

  SANDWICH /USDT

  0.001244

  1.22 %

  HARD /USDT

  0.1691

  -2.02 %

  AZY /USDT

  0.011869

  1.09 %

  VRX /USDT

  38.657

  -1.00 %

  HCT /USDT

  0.0004599

  12.30 %

  GO /USDT

  0.007297

  -0.55 %

  ANML /USDT

  0.0004232

  -8.25 %

  AMKT /USDT

  91.333

  -1.77 %

  NFTB /USDT

  0.016494

  -2.98 %

  NSURE /USDT

  0.010476

  -4.22 %

  GGG /USDT

  0.17024

  -1.43 %

  BFC /USDT

  0.06383

  -0.71 %

  MOO /USDT

  0.002349

  -0.92 %

  FARM /USDT

  33.735

  -3.21 %

  BOND /USDT

  4.1127

  2.96 %

  MIST /USDT

  0.012741

  -1.53 %

  CONV /USDT

  0.0006782

  1.01 %

  BCX /USDT

  0.00023899

  -9.19 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018401

  -3.48 %

  REVU /USDT

  0.02324

  -4.90 %

  UOS /USDT

  0.2166

  -2.03 %

  WIKEN /USDT

  0.0055434

  -8.85 %

  ARRR /USDT

  0.37084

  12.04 %

  BASE /USDT

  0.6303

  -1.42 %

  XETA /USDT

  0.043761

  -2.42 %

  SKT /USDT

  0.0025914

  -1.19 %

  LTO /USDT

  0.103151

  -2.83 %

  WBTC /USDT

  27298.98

  -2.36 %

  XVS /USDT

  4.7833

  -1.51 %

  NEST /USDT

  0.018462

  0.86 %

  SWFTC /USDT

  0.0010486

  -6.99 %

  CWS /USDT

  0.43753

  0.69 %

  TBE /USDT

  0.00017819

  -0.61 %

  PPAD /USDT

  0.00290

  -3.97 %

  FLURRY /USDT

  0.000062100

  -4.91 %

  GNO /USDT

  107.07

  -2.12 %

  WICC /USDT

  0.040604

  -1.66 %

  PSG /USDT

  5.2226

  0.36 %

  RING /USDT

  0.0047681

  -3.91 %

  BTM /USDT

  0.020139

  -1.79 %

  PCX /USDT

  0.41048

  -3.52 %

  ODDZ /USDT

  0.02250

  -1.78 %

  CEUR /USDT

  1.07033

  1.30 %

  ZIG /USDT

  0.006758

  -1.24 %

  XCUR /USDT

  0.04850

  -4.11 %

  FIDA /USDT

  0.39524

  -1.32 %

  LYXE /USDT

  8.5327

  -0.68 %

  STMX /USDT

  0.005539

  -1.31 %

  BENQI /USDT