• Thông báo Thị trường
   Xem thêm
  • Chuyển đổi ngôn ngữ và tỷ giá hối đoái
  • Cài đặt tùy chọn
   Màu sắc tăng giảm
   Thời gian bắt đầu thay đổi giá
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  Khu vực
  • Loại coin
  • Giá
  • Mức tăng giảm

  BTC /USDT

  28368.7

  5.47 %

  ETH /USDT

  1806.79

  4.21 %

  ARB /USDT

  1.23229

  7.97 %

  ID /USDT

  0.473791

  8.42 %

  CFX /USDT

  0.383745

  21.48 %

  LQTY /USDT

  2.2734

  12.76 %

  FLR /USDT

  0.040912

  3.46 %

  USDC /USDT

  0.9994

  -0.02 %

  FIL /USDT

  5.7326

  7.26 %

  EVER /USDT

  0.075908

  -8.74 %

  AGIX /USDT

  0.43527

  8.38 %

  MAGIC /USDT

  1.41161

  7.05 %

  LTC /USDT

  90.98

  5.85 %

  FTM /USDT

  0.45941

  14.06 %

  DOGE /USDT

  0.075668

  4.82 %

  BNB /USDT

  316.11

  2.00 %

  VOLT /USDT

  0.0000014119

  3.14 %

  HOOK /USDT

  1.92114

  10.87 %

  FLOKI /USDT

  0.0000346346

  8.18 %

  MASK /USDT

  6.75544

  20.90 %

  TOMI /USDT

  2.23553

  -4.12 %

  TRX /USDT

  0.06455

  1.44 %

  GNS /USDT

  7.7805

  9.22 %

  BLUR /USDT

  0.5297

  6.42 %

  STX /USDT

  1.00423

  15.03 %

  POLYX /USDT

  0.1616

  7.16 %

  DYDX /USDT

  2.5239

  6.97 %

  SHIB /USDT

  0.0000107079

  4.01 %

  OAX /USDT

  0.312513

  1.62 %

  DOT /USDT

  6.2097

  4.91 %

  TEM /USDT

  0.07465

  -18.75 %

  ADA /USDT

  0.38575

  9.43 %

  VGX /USDT

  0.33699

  5.11 %

  SOL /USDT

  21.136

  6.30 %

  KEY /USDT

  0.0096727

  5.85 %

  VRA /USDT

  0.0062993

  10.58 %

  GMM /USDT

  0.00172405

  7.25 %

  RDNT /USDT

  0.35965

  6.16 %

  GFT /USDT

  0.051920

  0.89 %

  JASMY /USDT

  0.0048717

  11.61 %

  LINK /USDT

  7.3085

  7.05 %

  GALA /USDT

  0.040938

  7.23 %

  OP /USDT

  2.2446

  5.81 %

  ASTRA /USDT

  0.30782

  0.00 %

  CSIX /USDT

  0.053488

  -6.96 %

  XLM /USDT

  0.103427

  9.76 %

  ACS /USDT

  0.00838911

  2.09 %

  KAS /USDT

  0.029653

  33.96 %

  DODO /USDT

  0.177232

  9.61 %

  ATOM /USDT

  11.2846

  1.08 %

  MINA /USDT

  0.77161

  8.35 %

  HFT /USDT

  0.62278

  6.14 %

  SXP /USDT

  0.41277

  45.54 %

  VELO /USDT

  0.008007

  28.13 %

  HAI /USDT

  0.04108

  5.27 %

  ACH /USDT

  0.033765

  7.60 %

  RNDR /USDT

  1.2132

  9.28 %

  AVAX /USDT

  17.220

  4.12 %

  EOS /USDT

  1.1449

  4.61 %

  DZOO /USDT

  0.0385696

  4.49 %

  AGLA /USDT

  0.09366

  -6.61 %

  APE /USDT

  4.1309

  1.94 %

  GPT /USDT

  0.0911992

  8.03 %

  ALGO /USDT

  0.23119

  16.22 %

  IGU /USDT

  0.07385

  3.01 %

  FTT /USDT

  1.3533

  1.37 %

  ETC /USDT

  20.638

  4.24 %

  SYN /USDT

  0.8971

  5.36 %

  LUNC /USDT

  0.00012343

  3.36 %

  LDO /USDT

  2.4252

  14.85 %

  FET /USDT

  0.36904

  9.25 %

  MGKL /USDT

  0.00000236557

  2219.18 %

  XRD /USDT

  0.040392

  0.93 %

  CSPR /USDT

  0.037078

  9.93 %

  LUNA /USDT

  1.2977

  3.61 %

  HIGH /USDT

  2.1017

  10.14 %

  FLUX /USDT

  0.62289

  2.96 %

  WEMIX /USDT

  1.3844

  -2.66 %

  APT /USDT

  11.5861

  5.66 %

  RPL /USDT

  45.927

  11.38 %

  STIK /USDT

  1.08963

  9.97 %

  SQUAD /USDT

  0.019662

  2.11 %

  SDAO /USDT

  0.6207

  13.93 %

  1INCH /USDT

  0.51510

  4.48 %

  ASTR /USDT

  0.063512

  8.99 %

  GRV /USDT

  0.65400

  1.78 %

  SSV /USDT

  37.1476

  5.51 %

  CARE /USDT

  0.003717

  -22.72 %

  RIF /USDT

  0.150715

  1.65 %

  CKB /USDT

  0.0052610

  14.48 %

  MDT /USDT

  0.06387

  6.93 %

  OCEAN /USDT

  0.35185

  5.92 %

  MOTG /USDT

  0.43190

  0.25 %

  SPA /USDT

  0.005120

  6.15 %

  NFT /USDT

  0.00000039109

  0.76 %

  MATIC /USDT

  1.13345

  7.61 %

  HBAR /USDT

  0.062490

  5.88 %

  SUN /USDT

  0.0062355

  2.48 %

  XCN /USDT

  0.004197

  3.52 %

  INJ /USDT

  4.3052

  15.01 %

  BTT /USDT

  0.0000006209

  3.10 %

  IMX /USDT

  1.17000

  11.43 %

  FDT /USDT

  0.05101

  -0.50 %

  UNI /USDT

  5.9746

  4.61 %

  XEN /USDT

  0.00000121

  -9.70 %

  GRT /USDT

  0.145537

  11.12 %

  CHO /USDT

  0.58404

  -1.14 %

  USDD /USDT

  0.98366

  -0.53 %

  SUSHI /USDT

  1.0794

  7.11 %

  VINU /USDT

  0.00000001170

  1.56 %

  NEAR /USDT

  1.9671

  6.58 %

  SOS /USDT

  0.00000013463

  -0.56 %

  WBT /USDT

  5.209

  4.18 %

  XDB /USDT

  0.0013069

  8.49 %

  YFII /USDT

  1117.81

  4.65 %

  STORE /USDT

  0.032531

  0.37 %

  JOE /USDT

  0.52818

  2.38 %

  SMART /USDT

  1.3760

  7.09 %

  VAI /USDT

  0.093517

  9.66 %

  DHX /USDT

  3.9093

  -1.03 %

  BRISE /USDT

  0.00000047711

  -0.40 %

  CRV /USDT

  0.9513

  6.44 %

  METIS /USDT

  25.344

  5.48 %

  OUSD /USDT

  0.99967

  0.01 %

  VOXEL /USDT

  0.24238

  5.52 %

  REAP /USDT

  0.01989

  -15.00 %

  OAS /USDT

  0.085449

  9.65 %

  QRDO /USDT

  0.10653

  9.01 %

  AZERO /USDT

  1.6263

  14.69 %

  MPI /USDT

  0.0040058

  3.94 %

  PAW /USDT

  0.0000000342170

  7.95 %

  AOG /USDT

  0.01670

  -0.89 %

  GMT /USDT

  0.39189

  8.25 %

  FITFI /USDT

  0.01327

  2.23 %

  PSL /USDT

  0.000474

  -5.76 %

  SRM /USDT

  0.22455

  7.18 %

  HAM /USDT

  0.0000000033787

  6.84 %

  KDA /USDT

  0.95765

  5.38 %

  JST /USDT

  0.02600

  4.00 %

  LINA /USDT

  0.0120092

  33.16 %

  SCLP /USDT

  0.26639

  3.98 %

  TLOS /USDT

  0.15024

  3.30 %

  GT /USDT

  5.1327

  5.34 %

  QTUM /USDT

  3.144

  4.97 %

  BONE /USDT

  1.0802

  3.78 %

  QNT /USDT

  123.436

  3.06 %

  PYR /USDT

  3.6385

  9.51 %

  UNDEAD /USDT

  0.20822

  0.55 %

  BDX /USDT

  0.061280

  0.67 %

  RACA /USDT

  0.00019044

  4.09 %

  MMPRO /USDT

  0.25554

  -2.62 %

  POKT /USDT

  0.0413

  -6.34 %

  DAO /USDT

  1.57376

  0.81 %

  SAND /USDT

  0.6372

  6.62 %

  MANA /USDT

  0.59898

  6.89 %

  ELON /USDT

  0.00000034377

  7.80 %

  ZEC /USDT

  37.43

  5.19 %

  METAX /USDT

  0.1151

  -49.18 %

  C98 /USDT

  0.25479

  24.78 %

  CEEK /USDT

  0.08783

  3.26 %

  ATLAS /USDT

  0.0033428

  3.36 %

  HNT /USDT

  1.3667

  0.13 %

  XDC /USDT

  0.042259

  5.17 %

  NVIR /USDT

  0.052360

  -1.26 %

  WIN /USDT

  0.00008601

  3.75 %

  OVO /USDT

  0.161933

  -11.58 %

  SIN /USDT

  0.005551

  -3.03 %

  CELO /USDT

  0.71587

  18.86 %

  DMTR /USDT

  0.0347485

  9.60 %

  OPUL /USDT

  0.164430

  1.55 %

  CHZ /USDT

  0.11904

  4.05 %

  ICP /USDT

  5.0248

  6.20 %

  TRU /USDT

  0.078610

  5.70 %

  MAN /USDT

  0.0400177

  4.86 %

  GMX /USDT

  76.480

  4.14 %

  GRAIL /USDT

  3160.23

  19.63 %

  SIDUS /USDT

  0.0018692

  7.16 %

  MATCH /USDT

  0.0000834

  23.19 %

  RJV /USDT

  0.074965

  1.40 %

  ANC /USDT

  0.01971

  4.61 %

  SKL /USDT

  0.039953

  7.63 %

  BCH /USDT

  123.63

  2.99 %

  VELA /USDT

  5.5300

  10.62 %

  HT /USDT

  3.6425

  1.96 %

  PEOPLE /USDT

  0.022608

  4.82 %

  CVP /USDT

  0.46608

  5.45 %

  ASTO /USDT

  0.050100

  30.74 %

  PRIMAL /USDT

  0.0056285

  -6.23 %

  ZBC /USDT

  0.015553

  3.88 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000020461

  3.30 %

  USTC /USDT

  0.022032

  5.00 %

  NMT /USDT

  0.0126554

  137.87 %

  FEAR /USDT

  0.15615

  -0.49 %

  FIS /USDT

  0.55369

  6.25 %

  HOT /USDT

  0.001818

  6.31 %

  XCAD /USDT

  1.90753

  -0.40 %

  SERO /USDT

  0.03497

  -3.92 %

  NOM /USDT

  1.05657

  3.68 %

  AURORA /USDT

  0.1800

  2.97 %

  DIO /USDT

  0.00512

  -2.84 %

  REN /USDT

  0.10804

  13.70 %

  DASH /USDT

  57.36

  4.08 %

  CELR /USDT

  0.024086

  1.65 %

  DF /USDT

  0.0743

  0.95 %

  ZIL /USDT

  0.028085

  7.75 %

  SEELE /USDT

  0.003244

  -4.13 %

  PROM /USDT

  4.8553

  2.97 %

  CRPT /USDT

  0.09250

  5.83 %

  LOOKS /USDT

  0.14116

  6.27 %

  D2T /USDT

  0.028613

  -0.81 %

  DUSK /USDT

  0.1794

  8.33 %

  PIAS /USDT

  0.01244

  -7.64 %

  FRM /USDT

  0.05368

  4.05 %

  ONSTON /USDT

  0.00870

  -1.91 %

  WOM /USDT

  0.025169

  6.47 %

  SPEX /USDT

  0.002456

  85.77 %

  CRO /USDT

  0.069340

  4.20 %

  ETHW /USDT

  3.3990

  2.80 %

  LRC /USDT

  0.36890

  9.94 %

  ROUTE /USDT

  2.5271

  3.73 %

  OMG /USDT

  1.7130

  -2.80 %

  ISP /USDT

  0.0010275

  1.74 %

  ROSE /USDT

  0.058116

  7.30 %

  MDAO /USDT

  0.28745

  2.92 %

  CORE /USDT

  1.9439

  0.66 %

  TWT /USDT

  1.1724

  6.34 %

  KON /USDT

  0.08444

  -0.27 %

  BONK /USDT

  0.0000005357

  7.26 %

  XCH /USDT

  38.523

  4.58 %

  ALI /USDT

  0.037820

  1.31 %

  OSMO /USDT

  0.8114

  3.64 %

  OPTIMUS /USDT

  0.33796

  -1.45 %

  CTI /USDT

  0.027333

  4.92 %

  XTAG /USDT

  0.02965

  4.47 %

  FIO /USDT

  0.03309

  5.04 %

  SLP /USDT

  0.0026806

  4.51 %

  SGB /USDT

  0.009263

  22.05 %

  YGG /USDT

  0.26265

  7.72 %

  ERG /USDT

  1.5102

  3.72 %

  EUL /USDT

  3.7909

  0.02 %

  PIP /USDT

  0.10252

  181.49 %

  WAVES /USDT

  2.136

  5.95 %

  OVR /USDT

  0.2994

  1.49 %

  VP /USDT

  6.485

  -0.53 %

  BDP /USDT

  0.22226

  11.13 %

  BSV /USDT

  36.028

  2.41 %

  BS /USDT

  0.41539

  1.53 %

  FXS /USDT

  8.896

  19.90 %

  SNX /USDT

  2.4750

  6.50 %

  STG /USDT

  0.6678

  7.51 %

  WSI /USDT

  0.05117

  5.94 %

  PBR /USDT

  0.11674

  12.09 %

  BEL /USDT

  0.60362

  8.99 %

  BBC /USDT

  0.015283

  0.07 %

  KIN /USDT

  0.00000471

  2.39 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010153

  -0.22 %

  DOGGO /USDT

  0.000000003773

  -3.23 %

  GOAL /USDT

  0.1899

  5.38 %

  FTRB /USDT

  0.005959

  0.53 %

  THETA /USDT

  1.0376

  7.38 %

  HIFI /USDT

  0.40875

  5.30 %

  LPT /USDT

  6.882

  8.12 %

  CHESS /USDT

  0.2840

  6.04 %

  BLOK /USDT

  0.0025134

  4.11 %

  AR /USDT

  8.385

  8.55 %

  CQT /USDT

  0.1578

  6.69 %

  ZEN /USDT

  10.476

  7.47 %

  FNZ /USDT

  0.004998

  -5.59 %

  GLMR /USDT

  0.37410

  6.50 %

  AXS /USDT

  8.492

  5.12 %

  EGLD /USDT

  43.103

  4.92 %

  JAM /USDT

  0.0025564

  -3.14 %

  ABBC /USDT

  0.083910

  10.90 %

  BLZ /USDT

  0.081135

  8.29 %

  UFO /USDT

  0.000001446

  3.95 %

  PHB /USDT

  1.075446

  8.30 %

  IRIS /USDT

  0.03524

  5.73 %

  MSWAP /USDT

  0.0003332

  -19.47 %

  GAL /USDT

  1.7808

  11.24 %

  SWASH /USDT

  0.01764

  7.03 %

  COCOS /USDT

  1.4464

  11.81 %

  ALICE /USDT

  1.5177

  6.90 %

  DC /USDT

  0.0010279

  5.25 %

  AAVE /USDT

  72.87

  4.77 %

  RSS3 /USDT

  0.17117

  18.30 %

  TLM /USDT

  0.019943

  10.15 %

  MCG /USDT

  0.06908

  0.59 %

  KING /USDT

  0.012581

  -5.73 %

  GITCOIN /USDT

  1.8958

  2.43 %

  FEG /USDT

  0.0007662

  3.17 %

  MLK /USDT

  0.26309

  2.32 %

  PERL /USDT

  0.035691

  5.58 %

  MOB /USDT

  1.4941

  4.74 %

  WOO /USDT

  0.20107

  8.63 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001461

  43.23 %

  COREUM /USDT

  0.23472

  -16.24 %

  DARK /USDT

  0.029941

  2.73 %

  WIT /USDT

  0.003085

  5.57 %

  BNX /USDT

  0.5740

  6.94 %

  RBC /USDT

  0.020814

  14.34 %

  DEP /USDT

  0.003551

  -0.42 %

  MKR /USDT

  690.55

  3.13 %

  VXT /USDT

  0.018954

  2.35 %

  RFOX /USDT

  0.014053

  7.78 %

  RUNE /USDT

  1.4072

  7.19 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000845

  0.95 %

  TSUKA /USDT

  0.075474

  15.39 %

  BICO /USDT

  0.38159

  8.09 %

  WOZX /USDT

  0.049787

  -1.06 %

  DAG /USDT

  0.05219

  2.11 %

  PRQ /USDT

  0.1149

  19.31 %

  MDX /USDT

  0.06997

  3.47 %

  BUY /USDT

  0.020072

  0.37 %

  ONE /USDT

  0.020671

  9.35 %

  CAKE /USDT

  3.6793

  3.04 %

  POPK /USDT

  0.012885

  39.91 %

  METALDR /USDT

  0.0008871

  -13.23 %

  RAD /USDT

  1.9879

  1.43 %

  GST /USDT

  0.020563

  2.62 %

  POP /USDT

  0.000001315

  -17.08 %

  TOMO /USDT

  0.6449

  10.22 %

  REELT /USDT

  0.025368

  6.85 %

  ENS /USDT

  13.432

  5.16 %

  KMA /USDT

  0.0021696

  -1.41 %

  SFM /USDT

  0.0002090

  -7.80 %

  RLC /USDT

  1.7545

  6.70 %

  EJS /USDT

  0.005142

  2.06 %

  EGAME /USDT

  0.000119528

  0.54 %

  REALM /USDT

  0.01502

  9.39 %

  SFUND /USDT

  1.0798

  3.27 %

  VET /USDT

  0.02321

  6.32 %

  LIME /USDT

  0.012145

  12.76 %

  ATD /USDT

  0.1873

  1.02 %

  API3 /USDT

  1.55675

  5.72 %

  GBPT /USDT

  1.23078

  0.00 %

  KISHU /USDT

  0.0000000005100

  5.83 %

  BAT /USDT

  0.2557

  7.34 %

  WOOF /USDT

  0.0008676

  -4.64 %

  NEO /USDT

  12.83

  4.56 %

  DKS /USDT

  0.002361

  11.42 %

  CULT /USDT

  0.000006753

  4.16 %

  AIRTNT /USDT

  0.000718

  14.14 %

  FRR /USDT

  0.00016

  -15.78 %

  PENDLE /USDT

  0.33939

  17.94 %

  PORTO /USDT

  2.2879

  3.36 %

  TIMECHRONO /USDT

  38.705

  -0.20 %

  HTR /USDT

  0.08875

  12.29 %

  CTC /USDT

  0.3635

  4.90 %

  ZKS /USDT

  0.068646

  -0.03 %

  EQ /USDT

  0.0010051

  -20.29 %

  FIU /USDT

  0.002833

  -0.52 %

  RITE /USDT

  0.0018141

  -4.78 %

  WNCG /USDT

  0.12842

  1.46 %

  DEBT /USDT

  16.088

  -0.37 %

  MHUNT /USDT

  0.01034

  4.12 %

  ZAM /USDT

  0.002561

  -0.46 %

  NUM /USDT

  0.045316

  -4.59 %

  MNW /USDT

  1.7992

  -1.08 %

  WLKN /USDT

  0.047843

  1.10 %

  ENJ /USDT

  0.39589

  8.53 %

  STOS /USDT

  0.53081

  1.52 %

  POLC /USDT

  0.028081

  6.57 %

  XCV /USDT

  0.003720

  -3.09 %

  RBN /USDT

  0.2311

  19.06 %

  YLD /USDT

  0.1434

  0.77 %

  SOLO /USDT

  0.17904

  6.90 %

  BOSON /USDT

  0.2287

  3.34 %

  PLCU /USDT

  172.82

  -0.39 %

  VEMP /USDT

  0.01395

  2.27 %

  ML /USDT

  0.12942

  -20.99 %

  CREAM /USDT

  13.527

  6.28 %

  KLAY /USDT

  0.2332

  5.28 %

  HIBS /USDT

  0.0002814

  -10.94 %

  ANKR /USDT

  0.03293

  8.00 %

  CPOOL /USDT

  0.03517

  -0.25 %

  XTZ /USDT

  1.1333

  6.13 %

  DERC /USDT

  0.23662

  4.43 %

  IAG /USDT

  0.008540

  3.61 %

  THALES /USDT

  0.71593

  14.35 %

  CLV /USDT

  0.06305

  6.81 %

  BAND /USDT

  1.8799

  14.05 %

  DEVT /USDT

  0.00329

  4.11 %

  NVG /USDT

  0.1041

  -9.47 %

  FRA /USDT

  0.0028148

  6.23 %

  EZ /USDT

  0.08442

  -9.25 %

  GARI /USDT

  0.05127

  0.54 %

  DBC /USDT

  0.0050000

  1.98 %

  WRT /USDT

  0.16649

  8.56 %

  GAME /USDT

  0.03664

  1.13 %

  CVTX /USDT

  0.149510

  -1.34 %

  NEXO /USDT

  0.7450

  3.74 %

  BOBA /USDT

  0.23683

  3.41 %

  LOCG /USDT

  0.02015

  1.97 %

  PUSH /USDT

  0.34984

  4.06 %

  BBANK /USDT

  0.005703

  6.85 %

  SRT /USDT

  0.000079

  -1.25 %

  SLIM /USDT

  0.0501

  3.94 %

  AUDIO /USDT

  0.29138

  0.47 %

  NOS /USDT

  0.01735

  -0.80 %

  DCRN /USDT

  0.2520

  9.47 %

  ARV /USDT

  0.00007809

  2.18 %

  HECH /USDT

  0.05403

  -0.11 %

  DERI /USDT

  0.03285

  -27.14 %

  RLY /USDT

  0.012688

  -1.33 %

  ANT /USDT

  2.4508

  8.51 %

  MXC /USDT

  0.019466

  2.68 %

  ORO /USDT

  0.004488

  28.66 %

  ELT /USDT

  0.039416

  -7.25 %

  CHNG /USDT

  0.09008

  -2.45 %

  NULS /USDT

  0.2824

  5.60 %

  CRU /USDT

  1.26620

  2.73 %

  MC /USDT

  0.29362

  6.13 %

  DENT /USDT

  0.00107568

  8.26 %

  BONDLY /USDT

  0.006466

  0.73 %

  FREE /USDT

  0.00000016983

  -0.46 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000013039

  -1.97 %

  FOF /USDT

  0.8171

  -30.45 %

  BOA /USDT

  0.028473

  1.67 %

  GLQ /USDT

  0.0108037

  5.13 %

  ULU /USDT

  34.8663

  0.33 %

  RNDX /USDT

  0.000131

  -3.67 %

  PERP /USDT

  0.86516

  8.20 %

  HOD /USDT

  0.00493

  -1.20 %

  ILV /USDT

  60.40

  6.86 %

  PBX /USDT

  0.001830

  7.45 %

  PYM /USDT

  0.0015648

  -2.65 %

  UFI /USDT

  0.02939

  5.49 %

  CFG /USDT

  0.2853

  4.42 %

  KLO /USDT

  0.009325

  10.19 %

  KSM /USDT

  34.637

  8.94 %

  ESG /USDT

  0.70453

  -0.35 %

  DSLA /USDT

  0.00161316

  6.70 %

  HELLO /USDT

  0.043515

  4.59 %

  WILD /USDT

  0.3775

  7.24 %

  WZRD /USDT

  0.00390

  -12.75 %

  LGX /USDT

  0.007023

  0.24 %

  ROOBEE /USDT

  0.000844

  -14.74 %

  SCRT /USDT

  0.6532

  5.76 %

  MOVR /USDT

  8.2186

  4.06 %

  LEVER /USDT

  0.0020052

  13.17 %

  STARL /USDT

  0.000002429

  6.39 %

  YFDAI /USDT

  220.308

  -4.00 %

  BAL /USDT

  6.9260

  3.93 %

  XPR /USDT

  0.001442

  2.34 %

  IHC /USDT

  0.00005142

  15.62 %

  KT /USDT

  0.003241

  0.34 %

  WATT /USDT

  0.02005

  -9.72 %

  NUX /USDT

  0.013315

  4.99 %

  ALPH /USDT

  0.27340

  8.32 %

  DOME /USDT

  0.001143

  -2.30 %

  ACA /USDT

  0.10318

  6.71 %

  LIT /USDT

  1.05102

  9.93 %

  KNIGHT /USDT

  0.00878

  1.15 %

  HSF /USDT

  0.7287

  2.41 %

  GOB /USDT

  0.004155

  -1.79 %

  FIN /USDT

  0.0012741

  13.52 %

  SHILL /USDT

  0.015898

  0.29 %

  GOV /USDT

  0.007726

  3.85 %

  THN /USDT

  0.030308

  -13.90 %

  EWT /USDT

  3.5396

  4.57 %

  LUFFY /USDT

  0.0001109

  0.90 %

  OMI /USDT

  0.0007574

  -3.33 %

  AIOZ /USDT

  0.028662

  4.57 %

  IMPT /USDT

  0.0081070

  2.76 %

  ATA /USDT

  0.15347

  7.85 %

  BTS /USDT

  0.011378

  1.26 %

  LSS /USDT

  0.17710

  0.59 %

  MLT /USDT

  0.13282

  1.73 %

  MESA /USDT

  0.003018

  -3.57 %

  WAM /USDT

  0.005160

  4.98 %

  SC /USDT

  0.003917

  6.70 %

  BNC /USDT

  0.23997

  7.08 %

  STBU /USDT

  0.021062

  -3.49 %

  CHAMP /USDT

  0.024863

  7.29 %

  KAR /USDT

  0.1550

  1.90 %

  DYP /USDT

  0.11713

  -1.48 %

  BVT /USDT

  0.013719

  45.77 %

  REVU /USDT

  0.02436

  1.33 %

  BTL /USDT

  0.000592

  13.40 %

  DREP /USDT

  0.4713

  5.95 %

  REI /USDT

  0.03152

  4.82 %

  ECOX /USDT

  0.88550

  0.37 %

  RARE /USDT

  0.11767

  5.30 %

  MONS /USDT

  0.013668

  7.51 %

  KAVA /USDT

  0.8921

  3.62 %

  TORN /USDT

  6.8128

  5.30 %

  WAXL /USDT

  0.60379

  0.98 %

  KZEN /USDT

  0.015293

  -0.03 %

  CELL /USDT

  0.2360

  2.47 %

  PI /USDT

  0.0044091

  -12.59 %

  LABS /USDT

  0.00115976

  5.14 %

  HADES /USDT

  0.9407

  7.57 %

  NKN /USDT

  0.103848

  7.03 %

  TON /USDT

  2.1206

  3.74 %

  WWY /USDT

  0.006376

  -1.22 %

  ORAI /USDT

  4.3567

  4.74 %

  UBXS /USDT

  0.035851

  -3.66 %

  DRGN /USDT

  0.00740

  20.71 %

  BAKE /USDT

  0.18827

  9.70 %

  OGN /USDT

  0.1156

  10.20 %

  IOI /USDT

  0.1793

  19.77 %

  DESO /USDT

  9.8723

  -0.97 %

  STRAX /USDT

  0.54115

  4.92 %

  SOV /USDT

  0.84667

  5.30 %

  FEVR /USDT

  0.00064496

  2.99 %

  MILO /USDT

  0.000000018282

  2.75 %

  AUCTION /USDT

  5.6355

  4.32 %

  COTI /USDT

  0.07654

  6.17 %

  VLX /USDT

  0.02039

  -1.59 %

  COMP /USDT

  43.471

  6.15 %

  SPO /USDT

  0.00125188

  21.40 %

  IOTX /USDT

  0.025747

  7.98 %

  REVOLAND /USDT

  0.08171

  9.88 %

  XOR /USDT

  3.415

  2.12 %

  NBS /USDT

  0.000446

  3.96 %

  ZLW /USDT

  0.034660

  8.88 %

  CIRUS /USDT

  0.078537

  -7.88 %

  MBX /USDT

  2.7775

  -4.63 %

  RVN /USDT

  0.02558

  6.18 %

  SDN /USDT

  0.37325

  9.29 %

  FIRO /USDT

  2.2089

  2.52 %

  ETHF /USDT

  0.2747

  0.84 %

  SAITO /USDT

  0.012798

  0.82 %

  KNC /USDT

  0.7339

  12.26 %

  WAXP /USDT

  0.068159

  6.45 %

  RSR /USDT

  0.0040049

  8.47 %

  DCR /USDT

  21.375

  7.69 %

  REEF /USDT

  0.0026451

  9.61 %

  TAMA /USDT

  0.011671

  9.10 %

  GNO /USDT

  112.78

  5.85 %

  BZZ /USDT

  0.51285

  1.09 %

  DEGO /USDT

  1.9904

  8.43 %

  UFT /USDT

  0.4124

  5.90 %

  PRIME /USDT

  1.6118

  9.60 %

  MPH /USDT

  0.019423

  4.44 %

  KUB /USDT

  1.7169

  1.91 %

  CAPS /USDT

  0.040590

  14.12 %

  DES /USDT

  0.0016212

  -2.54 %

  SKEB /USDT

  0.0027567

  11.51 %

  AART /USDT

  0.001756

  -1.84 %

  KONO /USDT

  0.024110

  2.95 %

  MBOX /USDT

  0.47989

  4.88 %

  ALU /USDT

  0.027784

  5.13 %

  QLC /USDT

  0.0951077

  5.78 %

  VELODROME /USDT

  0.13184

  14.11 %

  QUICK /USDT

  89.013

  4.54 %

  IZI /USDT

  0.00797

  -0.37 %

  NEER /USDT

  0.18618

  4.29 %

  KUBE /USDT

  0.008561

  0.46 %

  MEAN /USDT

  0.02044

  -0.77 %

  SPUME /USDT

  0.007144

  -1.48 %

  XEM /USDT

  0.039441

  6.37 %

  AKITA /USDT

  0.00000019921

  6.36 %

  SUTER /USDT

  0.000764

  3.94 %

  STORJ /USDT

  0.3628

  8.49 %

  YFI /USDT

  8911.76

  8.43 %

  SUDO /USDT

  0.9817

  6.49 %

  ZONE /USDT

  0.004662

  -12.76 %

  LAND /USDT

  1.4337

  13.33 %

  WALV /USDT

  0.054698

  6.73 %

  ARPA /USDT

  0.04063

  6.58 %

  METAG /USDT

  0.0003225

  -10.98 %

  ALPA /USDT

  0.035403

  0.20 %

  CERE /USDT

  0.0059458

  1.83 %

  ATEAM /USDT

  2.682

  30.82 %

  SFG /USDT

  0.007019

  -7.92 %

  RADAR /USDT

  0.012385

  0.42 %

  PERC /USDT

  0.1780

  -2.99 %

  FLM /USDT

  0.095165

  7.01 %

  QKC /USDT

  0.010865

  8.66 %

  XYO /USDT

  0.005170

  1.97 %

  HAO /USDT

  0.004365

  -7.56 %

  URUS /USDT

  17.885

  1.94 %

  JOY /USDT

  0.083328

  2.68 %

  RAY /USDT

  0.23785

  3.78 %

  WING /USDT

  6.3592

  6.23 %

  ONT /USDT

  0.2314

  5.71 %

  AE /USDT

  0.0807

  -2.88 %

  PNT /USDT

  0.2135

  9.37 %

  PIT /USDT

  0.0000000005289

  2.38 %

  NXD /USDT

  0.000616

  -2.53 %

  PHA /USDT

  0.1464

  3.24 %

  CNAME /USDT

  0.000628

  -0.78 %

  AQDC /USDT

  0.00426

  -5.54 %

  MATH /USDT

  0.11600

  1.50 %

  COFIX /USDT

  0.033009

  -5.33 %

  STND /USDT

  0.028723

  0.78 %

  MELI /USDT

  0.001699

  -1.22 %

  EFI /USDT

  0.07612

  4.84 %

  XWG /USDT

  0.0010887

  1.13 %

  STRM /USDT

  0.01314

  6.74 %

  MATTER /USDT

  0.14212

  20.51 %

  LAMB /USDT

  0.0016443

  1.00 %

  LAT /USDT

  0.01600

  5.19 %

  SYS /USDT

  0.16673

  6.06 %

  ATM /USDT

  2.7670

  4.34 %

  VR /USDT

  0.00849

  6.65 %

  FLY /USDT

  0.0013303

  -0.19 %

  ICE /USDT

  0.90618

  17.43 %

  XMON /USDT

  2953.98

  -10.29 %

  RARI /USDT

  1.6683

  4.65 %

  LN /USDT

  39.701

  3.19 %

  GMEE /USDT

  0.01257

  7.34 %

  CONV /USDT

  0.0007186

  6.47 %

  ALEPH /USDT

  0.06485

  3.87 %

  OCT /USDT

  0.2169

  5.03 %

  BIT /USDT

  0.5335

  3.39 %

  RBLS /USDT

  0.13976

  1.62 %

  AST /USDT

  0.130907

  1.43 %

  BSCPAD /USDT

  0.1822

  7.36 %

  MOJO /USDT

  0.003245

  -1.03 %

  MINE /USDT

  0.002299

  0.65 %

  METO /USDT

  0.001075

  -5.36 %

  HIVE /USDT

  0.3989

  7.14 %

  NIM /USDT

  0.0013085

  7.27 %

  HORD /USDT

  0.04633

  24.77 %

  SNK /USDT

  0.01277

  0.31 %

  GAFI /USDT

  5.284

  0.87 %

  FRONT /USDT

  0.23913

  5.04 %

  FINE /USDT

  0.005879

  -6.20 %

  BTG /USDT

  14.9875

  8.65 %

  ORBR /USDT

  2.6907

  -2.09 %

  SYLO /USDT

  0.001806

  0.05 %

  BXH /USDT

  0.003048

  5.35 %

  MGG /USDT

  0.00362

  0.00 %

  THG /USDT

  0.0676

  -0.73 %

  SLK /USDT

  0.002304

  -3.15 %

  ICX /USDT

  0.2196

  10.18 %

  SWP /USDT

  0.001618

  1.06 %

  FIDA /USDT

  0.41269

  6.13 %

  ZCX /USDT

  0.07973

  4.11 %

  XET /USDT

  0.0007330

  8.78 %

  ARTEM /USDT

  0.001446

  -0.82 %

  HERO /USDT

  0.004383

  2.14 %

  XPRESS /USDT

  0.0720

  2.41 %

  SUKU /USDT

  0.07740

  0.49 %

  CUDOS /USDT

  0.00268

  5.51 %

  HNS /USDT

  0.031116

  5.56 %

  BEPRO /USDT

  0.0014712

  16.02 %

  NAOS /USDT

  0.025355

  6.64 %

  PRMX /USDT

  0.0040390

  -0.43 %

  NBLU /USDT

  0.015561

  -2.90 %

  AMPL /USDT

  1.1198

  2.19 %

  OG /USDT

  2.5863

  3.22 %

  GRND /USDT

  0.147518

  -4.92 %

  BIRD /USDT

  15.710

  4.12 %

  XPLA /USDT

  0.57279

  -1.63 %

  MV /USDT

  0.13541

  -4.25 %

  SIS /USDT

  0.0989

  4.98 %

  MER /USDT

  0.00211

  2.92 %

  BOND /USDT

  4.1401

  5.10 %

  T /USDT

  0.04145

  7.43 %

  BLOCK /USDT

  0.05530

  2.61 %

  GO /USDT

  0.007150

  3.68 %

  POLK /USDT

  0.04857

  4.29 %

  GGG /USDT

  0.16550

  6.16 %

  PROS /USDT

  0.4948

  7.79 %

  TARA /USDT

  0.001416

  3.96 %

  LAZIO /USDT

  2.6121

  3.13 %

  XETA /USDT

  0.042239

  1.86 %

  CWEB /USDT

  0.016763

  2.42 %

  VATRENI /USDT

  0.3822

  -13.89 %

  FSN /USDT

  0.3585

  1.67 %

  MDA /USDT

  0.0502

  -0.39 %

  FUN /USDT

  0.0065642

  1.22 %

  ALAYA /USDT

  0.085685

  13.75 %

  TAP /USDT

  0.004069

  -6.07 %

  AGLD /USDT

  0.4051

  6.63 %

  FRIN /USDT

  0.004145

  3.00 %

  ALPHA /USDT

  0.10724

  8.33 %

  RDF /USDT

  0.00859

  -1.49 %

  POLS /USDT

  0.4245

  6.36 %

  BERRY /USDT

  0.0013340

  -2.47 %

  OKT /USDT

  22.059

  1.69 %

  TT /USDT

  0.004426

  5.00 %

  SAITAMA /USDT

  0.0017738

  4.64 %

  MTRG /USDT

  2.9437

  4.25 %

  POLIS /USDT

  0.2607

  -0.26 %

  LIFE /USDT

  0.00037440

  -4.05 %

  ZRX /USDT

  0.2366

  9.38 %

  EPK /USDT

  0.015661

  1.88 %

  SWEAT /USDT

  0.0089025

  1.77 %

  10SET /USDT

  0.5204

  -2.92 %

  XPNET /USDT

  0.005673

  -1.95 %

  SNT /USDT

  0.02768

  4.53 %

  IDEA /USDT

  0.01078

  2.08 %

  METAL /USDT

  0.0489

  0.20 %

  AMKT /USDT

  94.513

  5.24 %

  BITCI /USDT

  0.0062634

  3.88 %

  OKB /USDT

  43.043

  0.94 %

  AKT /USDT

  0.31279

  6.37 %

  GENS /USDT

  0.001716

  16.73 %

  DIA /USDT

  0.36407

  5.35 %

  TKO /USDT

  0.34453

  4.38 %

  LOKA /USDT

  0.51690

  10.29 %

  FUSE /USDT

  0.07222

  1.96 %

  THE /USDT

  0.001613

  -1.82 %

  UNFI /USDT

  4.8965

  8.33 %

  BENQI /USDT

  0.009190

  4.66 %

  IOST /USDT

  0.010462

  6.15 %

  KLV /USDT

  0.00662

  13.35 %

  TROY /USDT

  0.003484

  5.80 %

  GQ /USDT

  0.0068010

  4.75 %

  TFUEL /USDT

  0.05364

  7.00 %

  OLE /USDT

  0.026361

  -1.03 %

  SFP /USDT

  0.46953

  9.28 %

  PVU /USDT

  0.015737

  31.84 %

  AAA /USDT

  0.000006139

  2.04 %

  XIL /USDT

  0.00345

  -12.65 %

  GZONE /USDT

  0.035386

  11.77 %

  ERN /USDT

  1.82935

  6.51 %

  NEBL /USDT

  0.9642

  5.15 %

  STEP /USDT

  0.01484

  12.93 %

  UOS /USDT

  0.2191

  5.18 %

  ONG /USDT

  0.2873

  4.47 %

  DAR /USDT

  0.17167

  6.84 %

  DAI /USDT

  0.9971

  -0.01 %

  FX /USDT

  0.19531

  4.04 %

  OOE /USDT

  0.024206

  1.23 %

  UNO /USDT

  0.06760

  2.50 %

  ELA /USDT

  1.17028

  3.73 %

  MPL /USDT

  4.441

  6.57 %

  CANTO /USDT

  0.24448

  3.66 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00536

  4.68 %

  CWS /USDT

  0.44949

  -0.85 %

  LYXE /USDT

  8.2613

  1.20 %

  PAF /USDT

  0.0003803

  -2.68 %

  BTM /USDT

  0.020452

  4.69 %

  IOTA /USDT

  0.2169

  5.75 %

  COVAL /USDT

  0.014157

  1.65 %

  FER /USDT

  0.030226

  7.79 %

  AMP /USDT

  0.003730

  5.24 %

  MARSH /USDT

  0.14910

  1.53 %

  ALPACA /USDT

  0.3058

  3.87 %

  BORA /USDT

  0.17925

  5.37 %

  PSTAKE /USDT

  0.08878

  10.93 %

  NBT /USDT

  0.0030598

  3.77 %

  MOOV /USDT

  0.007053

  7.18 %

  ACE /USDT

  0.00701

  2.03 %

  DUNE /USDT

  0.00058864

  -7.80 %

  ELF /USDT

  0.29578

  1.60 %

  SNM /USDT

  0.7269

  4.96 %

  INSUR /USDT

  0.08068

  5.40 %

  CTK /USDT

  0.77181

  2.86 %

  DDOS /USDT

  0.0405

  -2.17 %

  XVG /USDT

  0.0027662

  4.12 %

  CTSI /USDT

  0.1434

  7.01 %

  LM /USDT

  0.12810

  -21.03 %

  ANGLE /USDT

  0.04318

  2.05 %

  CZZ /USDT

  0.00544

  1.68 %

  YFX /USDT

  0.059216

  -7.68 %

  LEASH /USDT

  391.58

  3.82 %

  LUNR /USDT

  0.13039

  -0.34 %

  CEL /USDT

  0.34432

  4.71 %

  KICKS /USDT

  0.001534

  2.95 %

  HAPI /USDT

  14.7588

  7.98 %

  HEART /USDT

  0.014047

  0.27 %

  AVA /USDT

  0.6094

  5.34 %

  OOKI /USDT

  0.0039342

  5.76 %

  SANTOS /USDT

  4.2274

  3.78 %

  FCON /USDT

  0.0000869

  5.58 %

  CELT /USDT

  0.000580

  -2.84 %

  GM /USDT

  0.0000091669

  4.40 %

  FOR /USDT

  0.02335

  6.71 %

  CVX /USDT

  5.3100

  7.01 %

  ING /USDT

  0.0009919

  2.38 %

  TAKI /USDT

  0.006247

  -0.07 %

  PLSPAD /USDT

  0.0095000

  4.47 %

  BAMBOO /USDT

  0.027942

  15.31 %

  VADER /USDT

  0.000049

  32.43 %

  GHST /USDT

  1.0667

  4.03 %

  CGG /USDT

  0.0859

  1.41 %

  HEGIC /USDT

  0.0178874

  4.19 %

  WELL /USDT

  0.0083360

  6.65 %

  RIDE /USDT

  0.0451

  6.87 %

  NOIA /USDT

  0.047845

  0.31 %

  PET /USDT

  0.180511

  3.39 %

  RAM /USDT

  0.02243

  -7.31 %

  MBS /USDT

  0.048477

  -3.05 %

  PDEX /USDT

  1.7793

  0.57 %

  WSIENNA /USDT

  0.51107

  3.45 %

  KOK /USDT

  0.0718

  -0.55 %

  DPET /USDT

  0.06719

  2.00 %

  SCY /USDT

  0.00016024

  -3.93 %

  SD /USDT

  1.1387

  11.99 %

  KAI /USDT

  0.00550

  2.23 %

  UMA /USDT

  2.1147

  2.95 %

  1EARTH /USDT

  0.0026156

  -1.10 %

  SWRV /USDT

  0.116894

  3.83 %

  PAY /USDT

  0.012129

  5.27 %

  SHFT /USDT

  0.007049

  6.62 %

  PSG /USDT

  5.3053

  2.74 %

  NFTB /USDT

  0.014105

  -2.04 %

  ROCO /USDT

  0.1628

  3.36 %

  MTL /USDT

  1.22247

  11.54 %

  SANDWICH /USDT

  0.001212

  -2.33 %

  MTV /USDT

  0.0012425

  7.68 %

  FILDA /USDT

  0.0018546

  1.48 %

  DATA /USDT

  0.03785

  6.14 %

  BSW /USDT

  0.18656

  5.23 %

  ALCX /USDT

  21.105

  5.37 %

  DMLG /USDT

  0.000489

  -7.56 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002448

  2.42 %

  ACX /USDT

  0.07061

  7.29 %

  HOPR /USDT

  0.06301

  0.94 %

  COS /USDT

  0.006670

  3.74 %

  TIDAL /USDT

  0.00033637

  3.85 %

  PKF /USDT

  0.1166

  8.87 %

  XPRT /USDT

  0.3254

  6.33 %

  SRP /USDT

  0.004776

  8.66 %

  EDG /USDT

  0.000711

  -9.54 %

  WHALE /USDT

  0.7009

  1.62 %

  REQ /USDT

  0.09882

  4.07 %

  COMBO /USDT

  0.050120

  4.28 %

  AXL /USDT

  0.00007472

  0.16 %

  NRFB /USDT

  0.00312

  -1.57 %

  PSP /USDT

  0.053164

  10.85 %

  DHB /USDT

  0.0007072

  5.12 %

  ORN /USDT

  0.9112

  2.91 %

  TRVL /USDT

  0.061465

  0.12 %

  PSI /USDT

  3.1840

  11.74 %

  OM /USDT

  0.033128

  4.00 %

  DX /USDT

  0.00039110

  0.48 %

  BYN /USDT

  0.007566

  -1.39 %

  AKRO /USDT

  0.0044056

  4.25 %

  RMRK /USDT

  2.3830

  6.25 %

  XCUR /USDT

  0.05026

  6.34 %

  OGV /USDT

  0.006351

  4.01 %

  WAS /USDT

  0.024072

  7.07 %

  UNISTAKE /USDT

  0.0038219

  2.06 %

  TEER /USDT

  0.3117

  -0.66 %

  1ART /USDT

  0.021395

  8.17 %

  ITSB /USDT

  0.002551

  -12.48 %

  CATE /USDT

  0.0000004806

  0.92 %

  DEXE /USDT

  2.8167

  5.46 %

  DANA /USDT

  0.0042

  -10.63 %

  ROOM /USDT

  0.048979

  0.03 %

  PUNDIX /USDT

  0.45945

  4.87 %

  KP3R /USDT

  80.60

  5.11 %

  DFYN /USDT

  0.040331

  -1.72 %

  IP3 /USDT

  0.72216

  -8.57 %

  PNG /USDT

  0.045237

  3.33 %

  UNQ /USDT

  0.004104

  -12.23 %

  DFA /USDT

  0.04591

  1.12 %

  IDEX /USDT

  0.05302

  3.45 %

  ARRR /USDT

  0.31546

  0.00 %

  SOUL /USDT

  0.17645

  2.93 %

  ARES /USDT

  0.0014542

  -8.09 %

  SENATE /USDT

  0.054607

  6.52 %

  VEGA /USDT

  1.1902

  4.01 %

  AME /USDT

  0.0021038

  5.07 %

  ORCA /USDT

  0.77543

  -0.25 %

  MEPAD /USDT

  0.003912

  13.48 %

  POLYDOGE /USDT

  0.000000008490

  9.16