Nguyên tắc cơ bản của Ethereum

Ethereum

Khóa học Ethereum cho phép bạn hiểu rõ hơn về tất cả các khía cạnh của hệ sinh thái ETH. Khóa học bao gồm bốn mô-đun học tập, giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trong việc cải thiện kiến thức về tiền điện tử và nâng cao kỹ năng của mình.

Giới thiệu về khóa học

Khóa học này cho phép bạn khám phá chuyên sâu về Ethereum, một trong những mã thông báo lớn nhất và phù hợp nhất của lĩnh vực tiền điện tử. Bạn sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về chuỗi khối Ethereum và mã thông báo ETH, công nghệ, tiêu chuẩn mã thông báo chính của nó (ERC-20 và ERC-721) cũng như tác động trong tương lai của Hợp nhất đối với toàn bộ mạng.

Bạn sẽ học được gì

  • Ethereum là gì và Ether (ETH) là gì
  • Công nghệ của Ethereum: từ hợp đồng thông minh đến cơ chế đồng thuận
  • Tiêu chuẩn mã thông báo EIP và ERC
  • Hợp nhất Ethereum và ý nghĩa của nó
Nguyên tắc cơ bản của Ethereum
Đã học
4Thời gian cập nhật
478Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Người mới bắt đầu

Người hướng dẫn

Gate Learn

Gate Learn

đội chính thức
Nền tảng giáo dục của Gate.io Exchange bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm chuỗi khối, các dự án phổ biến, giao dịch, tài chính, v.v. Nó nhằm mục đích cung cấp cho những người quan tâm đến ngành công nghiệp Web3 thông tin toàn diện nhất có thể để nâng cao kiến thức của họ.

Nguyên tắc cơ bản của Ethereum

Ethereum

Khóa học Ethereum cho phép bạn hiểu rõ hơn về tất cả các khía cạnh của hệ sinh thái ETH. Khóa học bao gồm bốn mô-đun học tập, giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trong việc cải thiện kiến thức về tiền điện tử và nâng cao kỹ năng của mình.

Nguyên tắc cơ bản của Ethereum
Đã học
4Thời gian cập nhật
478Học viên

Thông tin trước khóa học

Ngôn ngữ được hỗ trợ

عربي
Português (Brasil)
简体中文
Deutsch
English
Español
Français
Indonesia
日本語
Português (Portugal)
Русский язык
ภาษาไทย
Türkçe
繁體中文
Українська
Tiếng Việt

Thích hợp cho

Người mới bắt đầu

Giới thiệu về khóa học

Khóa học này cho phép bạn khám phá chuyên sâu về Ethereum, một trong những mã thông báo lớn nhất và phù hợp nhất của lĩnh vực tiền điện tử. Bạn sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về chuỗi khối Ethereum và mã thông báo ETH, công nghệ, tiêu chuẩn mã thông báo chính của nó (ERC-20 và ERC-721) cũng như tác động trong tương lai của Hợp nhất đối với toàn bộ mạng.

Bạn sẽ học được gì

  • Ethereum là gì và Ether (ETH) là gì
  • Công nghệ của Ethereum: từ hợp đồng thông minh đến cơ chế đồng thuận
  • Tiêu chuẩn mã thông báo EIP và ERC
  • Hợp nhất Ethereum và ý nghĩa của nó

Nội dung khóa học

Người hướng dẫn

Gate Learn

Gate Learn

đội chính thức
Nền tảng giáo dục của Gate.io Exchange bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm chuỗi khối, các dự án phổ biến, giao dịch, tài chính, v.v. Nó nhằm mục đích cung cấp cho những người quan tâm đến ngành công nghiệp Web3 thông tin toàn diện nhất có thể để nâng cao kiến thức của họ.