Phái sinh
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu
Hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu thanh toán bằng USDT hoặc USD
Hợp đồng giao hàng tương lai
Hợp đồng hàng tuần hoặc hàng quý với ngày hết hạn
Quyền chọn
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
CBBC
Thị trường tăng mua bull, thị trường giảm mua bear, sản phẩm phái sinh ký quỹ hình thức giao ngay
Sao chép Giao dịch
Tự động hóa giao dịch của bạn bằng cách sao chép các nhà giao dịch hàng đầu
Tài khoản hợp nhất
new
Chia sẻ ký quỹ, cho phép mở các vị thế mới với lợi nhuận chưa thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
USDT-M
BTC-M
Tài chính
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng di động
Màu sắc tăng giảm
Thời gian bắt đầu-kết thúc thay đổi
 1. Tiền điện tử
 2. Tính giá XRP
XRP logo

XRP

XRP

Xếp hạng #5
$ 0.6025
-1.97%
Thấp nhất 24H$0.5998
Cao nhất 24H$0.6155
KLGD 24 giờ
980.11M
Mức cao nhất lịch sử (ATH)
$3.4
Mức thấp nhất lịch sử (ATL)
$0.002686
Vốn hóa thị trường lưu thông
32.45B
Giá trị pha loãng hoàn toàn
60.21B
Vốn hóa thị trường/FDV
0.539
Lượng lưu thông
53.89B XRP
Tổng số lượng của coin
99.99B XRP
Cung cấp tối đa
100B XRP
Tâm lý thị trường
--
* Dữ liệu từ bên thứ 3

XRP (XRP) Xu hướng giá

Khoảng thời gian
Số tiền thao tác
% Biến động
1H
$ 0.002626
0.44%
24H
$ -0.01189
-1.97%
7D
$ -0.01072
-1.78%
14D
$ -0.04022
-6.68%
30D
$ 0.0316
5.25%
1Y
$ 0.2944
48.86%

Cập nhật giá XRP (XRP) trực tiếp

Giá hiện tại của XRP là $0.6025 với khối lượng giao dịch trong 24h là 980.11M, như vậy XRP có vốn hóa thị trường là 32.45B, mang lại cho nó sự thống lĩnh thị trường là 2.19%. Giá XRP đã di chuyển -1.97% trong 24h qua.

XRP đạt mức cao nhất vào 2018-01-07 khi đang giao dịch ở mức cao nhất lịch sử là $3.4, trong khi mức giá thấp nhất được ghi nhận vào 2014-05-22 khi đang giao dịch ở mức thấp nhất lịch sử là $0.002686. Giá thấp nhất hiện tại kể từ mức cao nhất của chu kỳ trước là $0.002686 và mức giá cao nhất kể từ mức thấp của chu kỳ trước là $3.4. Tâm lý xã hội của XRP hiện là Tích cực.

Nguồn cung lưu hành hiện tại của XRP là 53.89B XRP. Xét về vốn hóa thị trường, XRP hiện được xếp hạng 5.

Giới thiệu về XRP (XRP)

Ripple (XRP) is the native cryptocurrency of Ripple Network. It is a cryptocurrency with low trading cost and global circulation. Ripple (XRP) was officially issued on April 18, 2011, with a total supply of 100 billion. XRP is the only common currency in the Ripple (XRP) Network.

The development of XRP is inseparable from the development of the Ripple Network. The early Ripple Network needs to establish a trust chain to transfer money, so there are fewer users. After Opencoin took over Ripple (XRP), it made improvements such as introducing XRP, introducing a gateway system and allowing strangers to transfer money. Thus, the world's first open-source payment network was born. As the currency in circulation in Ripple Network, XRP also began to develop rapidly.


How does Ripple (XRP) Work?

Unlike other cryptocurrencies, XRP does not run on the blockchain, but uses the Robust Principal Component Analysis (RPCA) algorithm to make the Ripple Network run. However, its working principle is similar to the blockchain, and the nodes must reach a consensus to validate the transaction on the network. What is more special about Ripple Network is that users can not "mine" XRP, that is, XRP are not issued through miners' mining activities. XRP are pre-mined and issued. The total number of tokens is 100 billion. The issuing mode is Ripple's market release at the rate of 1 billion per month.

Like the blockchain, the protocol used by Ripple Network has a "distributed general ledger", and also has a consensus mechanism and validation mechanism between nodes. After the birth of each new transaction record of Ripple Network, it will be quickly validated according to the consensus and validation mechanism, and summarized into the ledger instances within this time period. The ledger of Ripple Network is arranged and linked in chronological order.


What is Ripple (XRP)?

The emergence of Ripple Network has promoted the transactions between fiat currencies. As the only circulating cryptocurrency in Ripple Network, XRP is fast and simple. Compared with other cryptocurrencies, users prefer to use XRP and Ripple Network for cross international or large remittance. For example, the confirmation time of Bitcoin payment takes 40 minutes, while the time of XRP payment is only a few seconds, and the trading fee is also very low. However, the XRP is not perfect. Its issuing method and circulation have been criticized. Since its issuance in 2011, the current circulation of XRPs in the market has exceeded 40 billion, but this also includes 20 billion of the three founders. This means that the actual circulation of XRPs is barely more than the total ownership of the three founders. In addition, Ripple sells and releases XRPs through a third party on a monthly basis, which is not consistent with the decentralized concept pursued by the cryptocurrency community.


Ripple (XRP) Crypto Wallet

In addition to placing XRP in the Gate.io exchange to facilitate trading, XRP can also be placed in a crypto wallet.

There is no official wallet for Ripple (XRP). You can choose any trusted hot and cold wallet that supports the storage of XRPs.

Câu hỏi thường gặp

1. Điều gì quyết định chuyển động giá của XRP?

Có hai trường phái tư tưởng trong việc xác định giá của XRP.
Thông qua giá trị nội tại: Điều này thường liên quan đến các số liệu trên chuỗi, số liệu dự án và số liệu tài chính của XRP, được gọi chung là phân tích cơ bản. Quy luật cung cầu, kinh tế học mã thông báo, trường hợp sử dụng, lộ trình dự án cũng như các quy định và quản trị liên quan sẽ ảnh hưởng đến giá trị của XRP từ góc độ dài hạn.
Thông qua hành động giá: Được phân tích chủ yếu thông qua các mẫu biểu đồ nến và các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và dải bollinger, phân tích kỹ thuật dự báo giá của XRP trên cơ sở lịch sử có xu hướng lặp lại. Vì biểu đồ hình nến là sự thể hiện chung cảm xúc của thị trường nên các thông báo tin tức và tâm lý cộng đồng cũng có thể là động lực hành động giá đáng kể cho XRP .
Các nhà đầu tư có xu hướng thích tính chất dài hạn của phân tích cơ bản, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng dựa vào phân tích kỹ thuật nhiều hơn. Trên thực tế, cả hai phân tích có thể kết hợp và tạo ra các kịch bản thú vị cho XRP và toàn bộ thị trường tiền điện tử nói chung.

XRP (XRP) Tin tức

XRP (XRP) Thông báo

Gate.io Lend & earn hỗ trợ cho vay WLD/XRP/KNC: tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 21.9%

Gate.io Lend & earn hỗ trợ cho vay WLD/XRP/KNC: tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 21.9%
Số lượng đọc: 6885Đã đăng:

Gate.io hỗ trợ Airdrop COREUM cho những người nắm giữ Coreum (COREUM), Sologenic (SOLO) và XRP (XRP)

Gate.io hỗ trợ Airdrop COREUM cho những người nắm giữ Coreum _COREUM_, Sologenic _SOLO_ và XRP _XRP_
Số lượng đọc: 26496Đã đăng:

Gate.io Thông báo hỗ trợ Airdrop Flare Network (FLR) cho người dùng nắm giữ XRP (XRP)

Gate.io Thông báo hỗ trợ Airdrop Flare Network _FLR_ cho người dùng nắm giữ XRP _XRP_
Số lượng đọc: 20965Đã đăng:

Gate.io Has Added A 16-Day Time-Limited Reward (As High As 650,219 SYLO) to ETH/USDT, BTC/USDT,DOGE/BTC Liquidity Pools

A 16-day time-limited bonus (650,219 SYLO per total) has been added to ETH/BTC, DOT/USDT, FIL/USDT, and XRP/USDT liquidity mining pools. Welcome to join ETH/BTC, DOT/USDT, FIL/USDT, and XRP/USDT pools and earn returns! To Earn Returns Right Now! Gate.io has launched the Liquidity Mining Help Guide which offers common Q&A and procedures to help users. You can also join the Gate.io LM N Lending & Single-Asset Vault Group to share and discuss ideas with more users. The TG Group will bring more latest information on Liquidity Mining to you. To further enhance the user experience, Gate.io has officially launched the centralized Automated Market Maker (AMM) service on August 1, 2021. This allows most of the new and non-mainstream coin markets to gain similar liquidity as Uniswap. It allows users to enjoy a low-cost and high-quality user experience on a centralized platform. Gate.io will continue to add supported currencies, please pay close attention to further announcements. View the Announcement: Gate.io Liquidity Mining Will Adjust the Fee Rate of Market Maker (AMM Mode) View the new liquidity pool: Gate.io will upgrade some markets to automated market maker (AMM) (new 50% platform trading fee bonus) Extended Reading: What is the Automated Market Maker (AMM) mechanism? Through the automated market maker mechanism, the liquidity provider (LP) can earn trading fee revenue by providing liquidity to the market. The order takers offer fees to the LP in exchange for lower slippage. Through this mechanism, the market needs of both parties are well matched, allowing LPs and takers to get what they want. What is an impermanent loss? It refers to the loss of capital due to spreads that occur when the price of a digital asset changes after an investor has deposited in the automated market maker liquidity pool. Irrespective of how the price of the digital asset changes, inpermanent loss will occur and the larger the spreads, the larger the loss. What is liquidity mining? Liquidity mining is a method of acquiring more cryptocurrencies by pledging cryptocurrency. It is a new trend in decentralized finance (DeFi) that allows cryptocurrency investors to fully utilize their crypto assets and receive higher returns. Anyone can participate in the eco. Simply put, this means locking in cryptocurrencies to receive rewards. What are the benefits of providing liquidity? Users can earn market making dividends by adding liquidity to the market. By adding liquidity, funds are injected into the pool, and the fee revenue earned from automatic market making in the pool is distributed to the liquidity provider in proportion to their share of the pool. Liquidity can be accessed in real time without any commission charges. Science: From Market Maker to Liquidity Mining, How Important is Liquidity? Why is Gate.io Liquidity Mining Great for Low Volatility? Science: What You Need to Know About Investments in Liquidity Mining Products Gate.io | Your Gateway to the Blockchain Universe Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals Download iOS/Android App right now. Reach out to us! Twitter: https://twitter.com/gate_io Telegram: https://t.me/gate_io Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal Medium:https://medium.com/@gateio Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs Gate.io Team July 20th,2022
Số lượng đọc: 29529Đã đăng:

Gate.io Blog:Behind the Scene:SEC vs. Ripple Lawsuit

【TL; DR】 With the evolution of cryptocurrencies, classifying digital assets as currency or securities has been the crux of the SEC's issue. Chief of which is the SEC vs. Ripple lawsuit filed in 2020 by the Securities and Exchange Commission against Ripples Lab Inc. In 2015, the Justice Department had ruled the XRP as a cryptocurrency just like Bitcoin and Ethereum; however, on the 22nd of December in 2020, the SEC announced in a press release that they were suing Ripples Labs for raising about $1.3 billion through unregistered securities known as XRP. According to the SEC, the CEOs of Ripples Lab used returns from XRP sales to finance their business. The failure to register the security led to a lack of information on the path of retail investors. Experts point to a probable cause behind the lawsuit being the system of mining XRP. Unlike Bitcoin or Ethereum that utilized Proof-of-Work mining, XRP was not mined; 100 billion XRP were released into circulation, with Ripples holding 48 billion of it. The aftermath of the XRP vs. SEC lawsuit was XRP's value plunging by more than 75% and many cryptocurrency exchanges delisting XRP from their platforms. Does the SEC have a Case Against Ripple? In January 2018, XRP hit an all-time high of $3.29, it went through a few ups and downs, and by December 2020, it was trading at $0.6. However, after the XRP lawsuit hit, XRP plunged by more than 75%, and experts made predictions that XRP would become worthless. At the time of writing this article, XRP was trading over $0.70. The plunge in XRP prices was reactionary due to the lawsuit and damning accusations. However, since filing the lawsuit, whether the SEC has a strong case against Ripple Labs remains unknown. There has been a lot of debate around the topic, mainly because most of SEC's arguments have been ambiguous. The SEC's defense has revolved around minting XRP, which according to the SEC, makes the coin security rather than a currency. Their argument closes because, unlike Ethereum and Bitcoin, which utilize a blockchain for minting, XRP was published with Ripples Lab owning 6.4 billion of it. For more information on the specific analysis process, please read this blog:Behind the Scene:SEC vs. Ripple Lawsuit Gate.io Blog As a new information section of Gate.io, the Gate.io blog function will provide users with all-round investment support. It will offer the most timely information in the industry, as well as informative columns, exclusive research reports, interesting encyclopedia info, and other high-quality content. All of these combined will enable you to grasp the most valuable and high-quality information without leaving home. We invite you to experience and bookmark this blog, in order to get essential investors tips. Website: https://www.gate.io/en/blog/bloglist *App will be launched soon, please keep an eye out for it! Blog entry: Gate.io main menu bar "More Details - Gate Blog" Gate.io Blog will be updated at regular intervals. Stay tuned!
Số lượng đọc: 64516Đã đăng:

Gate.io Distributed SOLO Airdrop to XRP Holders

According to SOLO token airdrop announcement, a total of 100,000,000 SOLO tokens were allocated to all eligible XRP holders based on a snapshot taken on Dec 24th, 2021 8:00 PM UTC. Gate.io has now distributed SOLO to all eligible XRP users based on the ratio announced by the SOLO team, that is 1 XRP = 0.004456338205 SOLO. Users can now head over to Billing to view the tokens they’ve received. Deposit SOLO at:https://www.gate.io/myaccount/deposit/SOLO Trade SOLO at: https://www.gate.io/cn/trade/SOLO_USDT https://www.gate.io/trade/SOLO_BTC Learn more: https://sologenic.medium.com/solo-token-dex-nft-marketplace-and-airdrop-e29ca52446bf Gate.io is a Cryptocurrency Trading Platform Since 2013 Top ranking, Trustworthy, Transparent Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals Download iOS/Android App right now. Reach out to us! Twitter: https://twitter.com/gate_io Telegram: https://t.me/gate_io Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal Medium:https://medium.com/@gateio Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs Gate.io Team Feb 24, 2022
Số lượng đọc: 70206Đã đăng:
Ngày tháng
Vốn hóa thị trường lưu thông
Khối lượng
Mở
Đóng
2023-11-29
$935.97M$32.88B$0.6113N/A
2023-11-28
$1.11B$32.48B$0.6041$0.6113
2023-11-27
$992.35M$33.2B$0.6169$0.6041
2023-11-26
$519.62M$33.52B$0.6232$0.6169
2023-11-25
$1.11B$33.46B$0.622$0.6232
2023-11-24
$1.05B$33.34B$0.6203$0.622
2023-11-23
$1.15B$32.87B$0.6117$0.6203
Về chúng tôi
Sản phẩm
Dịch vụ
Tổ chức
Khoảnh khắc
Learn
Tài chính
Tiếng Việt
 • 简体中文
 • English
 • Tiếng Việt
 • 繁體中文
 • Español
 • Русский язык
 • Français
 • Deutsch
 • Português (Portugal)
 • ภาษาไทย
 • Indonesia
 • Türkçe
 • 日本語
 • عربي
 • Українська
 • Português (Brasil)
 • Gate.io © 2013-2023.