• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  Spot
  Futures
  Loan
  USDT
  USD
  BTC
  ETH
  ETF
  โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยนแปลง

  BTC /USDT

  27397.6

  -0.76 %

  ETH /USDT

  1730.14

  -0.97 %

  ARB /USDT

  1.20335

  -2.28 %

  ID /USDT

  0.472499

  -12.05 %

  OAX /USDT

  0.390346

  -5.79 %

  CFX /USDT

  0.311576

  -6.59 %

  LQTY /USDT

  2.0416

  -3.18 %

  KEY /USDT

  0.0097019

  12.05 %

  LTC /USDT

  90.83

  0.17 %

  AGIX /USDT

  0.43341

  -8.97 %

  MAGIC /USDT

  1.38301

  -5.57 %

  VGX /USDT

  0.34646

  7.18 %

  BLUR /USDT

  0.5137

  -1.94 %

  FIL /USDT

  5.3580

  -3.41 %

  USDC /USDT

  0.9986

  -0.02 %

  RDNT /USDT

  0.33326

  5.28 %

  FTM /USDT

  0.43661

  -4.95 %

  TEM /USDT

  0.09954

  -13.26 %

  TOMI /USDT

  2.92855

  -9.70 %

  FLR /USDT

  0.034941

  -8.32 %

  DOGE /USDT

  0.073617

  -2.49 %

  GNS /USDT

  6.8840

  -6.61 %

  GMM /USDT

  0.00151078

  20.38 %

  BNB /USDT

  322.00

  0.09 %

  STX /USDT

  0.92294

  -9.33 %

  FLOKI /USDT

  0.0000352267

  -0.60 %

  SHIB /USDT

  0.0000104721

  -2.13 %

  TRX /USDT

  0.06305

  -0.34 %

  SQUAD /USDT

  0.027063

  -5.54 %

  DOT /USDT

  5.9123

  -1.82 %

  ASTRA /USDT

  0.30292

  -1.41 %

  EOS /USDT

  1.1085

  -5.34 %

  DZOO /USDT

  0.0398317

  23.53 %

  ACS /USDT

  0.00906850

  -1.40 %

  SOL /USDT

  20.384

  -0.89 %

  LINK /USDT

  7.0489

  -2.52 %

  DODO /USDT

  0.165437

  -4.06 %

  GALA /USDT

  0.038256

  -3.64 %

  ZBC /USDT

  0.014956

  -5.47 %

  MCG /USDT

  0.08060

  -31.62 %

  DYDX /USDT

  2.2801

  -5.63 %

  ADA /USDT

  0.35228

  -2.34 %

  APE /USDT

  3.9890

  0.33 %

  XCN /USDT

  0.004307

  -1.50 %

  HFT /USDT

  0.61196

  -2.11 %

  VRA /USDT

  0.0061773

  -1.28 %

  HAI /USDT

  0.03902

  11.80 %

  HOOK /USDT

  1.83199

  -2.07 %

  SYN /USDT

  0.8356

  -4.54 %

  SDAO /USDT

  0.6305

  -5.78 %

  CSIX /USDT

  0.049723

  7.30 %

  MDT /USDT

  0.06019

  -11.99 %

  JASMY /USDT

  0.0045679

  -1.84 %

  MINA /USDT

  0.79397

  -4.08 %

  OP /USDT

  2.1745

  -2.46 %

  RNDR /USDT

  1.1438

  -5.69 %

  MASK /USDT

  5.35235

  -8.00 %

  ACH /USDT

  0.032591

  1.78 %

  VOLT /USDT

  0.0000013773

  -4.88 %

  GPT /USDT

  0.0780302

  15.20 %

  APT /USDT

  11.5583

  -5.06 %

  LUNA /USDT

  1.3320

  3.64 %

  XEN /USDT

  0.00000111

  9.90 %

  GRV /USDT

  0.68076

  0.41 %

  PAW /USDT

  0.0000000418438

  51.51 %

  LUNC /USDT

  0.00012625

  3.87 %

  BRISE /USDT

  0.00000049057

  5.33 %

  SPA /USDT

  0.005898

  -2.73 %

  FTT /USDT

  1.2842

  2.94 %

  HIGH /USDT

  2.0716

  -1.16 %

  HNT /USDT

  1.4194

  8.03 %

  SRM /USDT

  0.20640

  2.85 %

  AVAX /USDT

  16.570

  -2.17 %

  AGLA /USDT

  0.13612

  0.68 %

  ATOM /USDT

  11.0496

  -0.97 %

  GFT /USDT

  0.046097

  0.11 %

  FLUX /USDT

  0.58793

  -1.14 %

  DF /USDT

  0.0810

  5.46 %

  WEMIX /USDT

  1.3647

  -1.57 %

  ETC /USDT

  19.833

  -1.73 %

  CKB /USDT

  0.0053657

  -0.75 %

  1INCH /USDT

  0.49646

  -1.68 %

  CARE /USDT

  0.005106

  -6.79 %

  EUL /USDT

  3.8085

  34.11 %

  FITFI /USDT

  0.01426

  7.05 %

  SUSHI /USDT

  1.0050

  -2.44 %

  UNI /USDT

  5.7229

  -2.60 %

  EVER /USDT

  0.087149

  0.40 %

  VOXEL /USDT

  0.24253

  0.53 %

  NFT /USDT

  0.00000038998

  -0.51 %

  BONE /USDT

  1.1022

  -14.61 %

  BTT /USDT

  0.0000006083

  -0.40 %

  HIFI /USDT

  0.40790

  -0.82 %

  SUN /USDT

  0.0063008

  -2.48 %

  ASTR /USDT

  0.060578

  -1.83 %

  LDO /USDT

  2.0419

  -3.85 %

  VELO /USDT

  0.007473

  1.43 %

  HBAR /USDT

  0.059392

  -0.80 %

  MOTG /USDT

  0.43140

  -0.13 %

  CRV /USDT

  0.9099

  0.70 %

  MAN /USDT

  0.0394809

  6.15 %

  VAI /USDT

  0.089655

  -5.62 %

  OUSD /USDT

  0.99952

  0.06 %

  IMX /USDT

  1.04076

  -6.02 %

  NEAR /USDT

  1.9164

  -2.78 %

  MPI /USDT

  0.0040683

  -11.99 %

  TRU /USDT

  0.083897

  0.78 %

  BDX /USDT

  0.062500

  12.85 %

  GT /USDT

  5.0829

  -2.22 %

  FET /USDT

  0.36161

  -1.11 %

  USDD /USDT

  0.99174

  0.23 %

  XDB /USDT

  0.0012700

  -6.06 %

  GRT /USDT

  0.137118

  -4.24 %

  WBT /USDT

  5.073

  4.04 %

  DHX /USDT

  3.7959

  -0.19 %

  CVP /USDT

  0.44605

  1.64 %

  KDA /USDT

  0.93521

  -4.14 %

  XRD /USDT

  0.041071

  -2.92 %

  OCEAN /USDT

  0.34432

  -1.96 %

  STORE /USDT

  0.033607

  -0.25 %

  CHO /USDT

  0.61376

  -5.39 %

  SCLP /USDT

  0.23828

  12.36 %

  ALI /USDT

  0.037726

  -10.41 %

  GMT /USDT

  0.37666

  -2.64 %

  CSPR /USDT

  0.034659

  -0.35 %

  OAS /USDT

  0.072447

  -7.55 %

  POKT /USDT

  0.0492

  -1.00 %

  SSV /USDT

  33.8316

  -0.70 %

  QRDO /USDT

  0.10240

  -1.95 %

  MATIC /USDT

  1.07377

  -1.33 %

  SKL /USDT

  0.039894

  -0.31 %

  RIF /USDT

  0.125992

  -4.34 %

  HAM /USDT

  0.0000000034748

  -3.17 %

  IGU /USDT

  0.07141

  -1.66 %

  METIS /USDT

  26.193

  -3.26 %

  AOG /USDT

  0.01684

  -1.40 %

  HT /USDT

  3.6390

  -0.64 %

  SIDUS /USDT

  0.0017875

  -1.55 %

  RACA /USDT

  0.00019039

  0.57 %

  USTC /USDT

  0.024156

  19.01 %

  MDAO /USDT

  0.30802

  7.32 %

  SAND /USDT

  0.6213

  -1.28 %

  PYR /USDT

  3.4886

  -3.45 %

  UNDEAD /USDT

  0.20599

  -0.95 %

  INJ /USDT

  3.8422

  -8.06 %

  DASH /USDT

  57.79

  -5.02 %

  MANA /USDT

  0.57771

  -1.06 %

  ALGO /USDT

  0.20399

  -2.74 %

  XLM /USDT

  0.091201

  2.86 %

  QTUM /USDT

  3.077

  -4.11 %

  ANC /USDT

  0.02182

  12.12 %

  CHZ /USDT

  0.11834

  -0.78 %

  FEAR /USDT

  0.15948

  2.59 %

  MMPRO /USDT

  0.25298

  2.40 %

  ICP /USDT

  4.8473

  -2.11 %

  NVIR /USDT

  0.052805

  -2.15 %

  AQDC /USDT

  0.00757

  17.00 %

  PSL /USDT

  0.000454

  4.84 %

  XDC /USDT

  0.039524

  3.93 %

  DUSK /USDT

  0.1904

  -6.39 %

  CORE /USDT

  1.9487

  0.68 %

  BCH /USDT

  124.23

  -0.08 %

  WIN /USDT

  0.00008266

  -1.73 %

  SOS /USDT

  0.00000019673

  -0.51 %

  PRIMAL /USDT

  0.0052554

  -1.94 %

  SMART /USDT

  1.6699

  7.52 %

  MELI /USDT

  0.006114

  55.49 %

  GRAIL /USDT

  2833.80

  1.26 %

  CEEK /USDT

  0.08934

  0.10 %

  POLYX /USDT

  0.1609

  -1.16 %

  LOOKS /USDT

  0.14038

  -3.86 %

  D2T /USDT

  0.024485

  -5.35 %

  DMTR /USDT

  0.0328269

  -2.24 %

  YFII /USDT

  1094.76

  -0.91 %

  AZERO /USDT

  1.4380

  0.07 %

  SERO /USDT

  0.03637

  -2.41 %

  BABYDOGE /USDT

  0.0000000019902

  0.60 %

  XCH /USDT

  37.725

  -0.97 %

  SIN /USDT

  0.005680

  0.31 %

  BONK /USDT

  0.0000005454

  -5.50 %

  PROM /USDT

  4.8147

  -1.93 %

  CTI /USDT

  0.026512

  2.26 %

  BSV /USDT

  36.329

  0.16 %

  IRIS /USDT

  0.03623

  1.31 %

  JST /USDT

  0.02549

  -0.62 %

  OMG /USDT

  1.8497

  -7.79 %

  HOT /USDT

  0.001748

  -2.40 %

  ZEC /USDT

  35.12

  -2.03 %

  ATLAS /USDT

  0.0033407

  0.34 %

  RJV /USDT

  0.090301

  4.29 %

  MDX /USDT

  0.07313

  4.45 %

  SNX /USDT

  2.4125

  -4.26 %

  AURORA /USDT

  0.1817

  -2.25 %

  CELR /USDT

  0.027834

  7.29 %

  YGG /USDT

  0.24963

  -0.43 %

  ORO /USDT

  0.003903

  -7.11 %

  KAS /USDT

  0.016647

  -0.09 %

  FRM /USDT

  0.04974

  -6.06 %

  KON /USDT

  0.08486

  0.83 %

  KING /USDT

  0.013415

  2.89 %

  LRC /USDT

  0.34378

  0.17 %

  DBC /USDT

  0.0048313

  -4.67 %

  ING /USDT

  0.0010134

  -1.15 %

  PEOPLE /USDT

  0.021401

  -2.90 %

  ATM /USDT

  2.8212

  -10.17 %

  ALICE /USDT

  1.4623

  -3.78 %

  GOAL /USDT

  0.2012

  -1.03 %

  BS /USDT

  0.43183

  -1.82 %

  TLOS /USDT

  0.15622

  0.15 %

  EJS /USDT

  0.005155

  8.59 %

  STIK /USDT

  1.05638

  -0.06 %

  RLC /USDT

  1.8254

  -14.81 %

  BBC /USDT

  0.015271

  0.14 %

  AIOZ /USDT

  0.031201

  13.90 %

  XCAD /USDT

  1.89449

  -0.59 %

  SLP /USDT

  0.0026192

  -1.69 %

  DEBT /USDT

  16.007

  0.82 %

  FDT /USDT

  0.05095

  1.21 %

  CRPT /USDT

  0.08635

  -7.12 %

  CQT /USDT

  0.1493

  -0.26 %

  RPL /USDT

  38.149

  -0.14 %

  ETHW /USDT

  3.3529

  -1.61 %

  WSI /USDT

  0.04878

  -3.50 %

  OVR /USDT

  0.2986

  -1.71 %

  OPTIMUS /USDT

  0.36333

  -1.43 %

  GMX /USDT

  68.409

  -3.27 %

  OPUL /USDT

  0.153315

  -1.07 %

  SGB /USDT

  0.007465

  -0.58 %

  VP /USDT

  6.955

  0.76 %

  REDTOKEN /USDT

  0.000865

  -2.91 %

  COREUM /USDT

  0.34941

  -3.23 %

  FNZ /USDT

  0.004909

  -0.38 %

  DOGGO /USDT

  0.000000004091

  3.04 %

  BNX /USDT

  0.5741

  -5.01 %

  NEER /USDT

  0.18703

  3.02 %

  QKC /USDT

  0.010957

  4.28 %

  THETA /USDT

  0.9968

  -1.12 %

  TIMECHRONO /USDT

  40.742

  1.44 %

  WAVES /USDT

  2.113

  -0.70 %

  OVO /USDT

  0.188771

  -0.03 %

  GST /USDT

  0.020228

  -2.65 %

  AXS /USDT

  8.210

  0.19 %

  CRO /USDT

  0.068207

  0.65 %

  DIO /USDT

  0.00545

  -2.85 %

  FTRB /USDT

  0.005921

  -0.58 %

  DEVT /USDT

  0.00492

  73.85 %

  ROSE /USDT

  0.055567

  -1.74 %

  ZEN /USDT

  10.027

  -2.96 %

  XPLA /USDT

  0.58420

  7.96 %

  POP /USDT

  0.000001972

  9.67 %

  REELT /USDT

  0.024827

  4.87 %

  ONSTON /USDT

  0.00900

  3.80 %

  KAR /USDT

  0.1450

  -3.59 %

  PIAS /USDT

  0.01436

  -10.02 %

  VINU /USDT

  0.00000001284

  2.72 %

  JOE /USDT

  0.37006

  -6.30 %

  NOM /USDT

  1.02643

  -1.05 %

  AAVE /USDT

  70.65

  -3.35 %

  ZKS /USDT

  0.065954

  -8.78 %

  EGLD /USDT

  41.757

  -1.03 %

  FIO /USDT

  0.03245

  -0.46 %

  CVTX /USDT

  0.162763

  9.58 %

  FIS /USDT

  0.50129

  1.77 %

  QUACK /USDT

  0.0000000010697

  1.13 %

  NBLU /USDT

  0.016583

  6.83 %

  COCOS /USDT

  1.4298

  0.04 %

  QLC /USDT

  0.0944176

  13.92 %

  OSMO /USDT

  0.7855

  -0.90 %

  SWASH /USDT

  0.01653

  -7.08 %

  STG /USDT

  0.6347

  -4.15 %

  IAG /USDT

  0.008544

  -2.84 %

  BLOK /USDT

  0.0024795

  -4.50 %

  DSLA /USDT

  0.00154626

  9.87 %

  PRQ /USDT

  0.1022

  -8.75 %

  REN /USDT

  0.09773

  -3.71 %

  RBC /USDT

  0.019204

  4.19 %

  DARK /USDT

  0.030840

  -1.26 %

  FEG /USDT

  0.0006736

  3.18 %

  DC /USDT

  0.0010490

  -2.78 %

  BEL /USDT

  0.58551

  -3.23 %

  PERL /USDT

  0.037825

  2.26 %

  VXT /USDT

  0.018940

  1.06 %

  BLZ /USDT

  0.079711

  -3.52 %

  PBR /USDT

  0.11298

  3.32 %

  RFOX /USDT

  0.014002

  -1.20 %

  GITCOIN /USDT

  2.2943

  5.15 %

  KIN /USDT

  0.00000426

  0.94 %

  ROSN /USDT

  0.06373

  -24.29 %

  SEELE /USDT

  0.003403

  -4.43 %

  REALM /USDT

  0.01494

  0.53 %

  GLMR /USDT

  0.36754

  -2.58 %

  CHESS /USDT

  0.2516

  -3.11 %

  AR /USDT

  7.941

  -2.58 %

  BDP /USDT

  0.20000

  -7.63 %

  SFG /USDT

  0.011949

  45.59 %

  DEP /USDT

  0.003599

  2.01 %

  ESG /USDT

  0.73157

  0.35 %

  GAL /USDT

  1.6787

  -2.20 %

  WOM /USDT

  0.024866

  -1.92 %

  FIU /USDT

  0.003153

  -6.96 %

  PORTO /USDT

  2.2584

  -4.85 %

  TWT /USDT

  1.1828

  0.75 %

  WIT /USDT

  0.003236

  5.82 %

  EGAME /USDT

  0.000115422

  1.67 %

  ONE /USDT

  0.020126

  -1.86 %

  FRIN /USDT

  0.006020

  12.79 %

  DKS /USDT

  0.002280

  -14.25 %

  COMBO /USDT

  0.063865

  6.51 %

  ML /USDT

  0.16175

  1.83 %

  EQ /USDT

  0.0014026

  -5.08 %

  MOB /USDT

  1.4096

  -1.15 %

  ELON /USDT

  0.00000033339

  -2.85 %

  XEM /USDT

  0.038034

  -1.86 %

  ERG /USDT

  1.5241

  0.23 %

  XTAG /USDT

  0.03082

  -2.09 %

  BAND /USDT

  1.7271

  0.89 %

  YFDAI /USDT

  202.115

  -1.38 %

  STRAX /USDT

  0.55634

  0.96 %

  ATD /USDT

  0.1730

  3.34 %

  PENDLE /USDT

  0.26674

  -14.02 %

  RUNE /USDT

  1.3732

  -0.39 %

  SOLO /USDT

  0.17840

  0.67 %

  DIA /USDT

  0.36115

  -0.42 %

  BUY /USDT

  0.020035

  -0.04 %

  MHUNT /USDT

  0.01010

  -0.49 %

  DAO /USDT

  1.54233

  0.72 %

  UFO /USDT

  0.000001484

  -1.19 %

  MLK /USDT

  0.26039

  0.35 %

  GLQ /USDT

  0.0099818

  -5.59 %

  HOD /USDT

  0.00552

  -2.12 %

  WOZX /USDT

  0.051957

  0.60 %

  KLO /USDT

  0.008708

  -1.62 %

  TSUKA /USDT

  0.066974

  2.95 %

  XYO /USDT

  0.005176

  0.77 %

  ELT /USDT

  0.049456

  -1.98 %

  LIME /USDT

  0.009793

  -4.73 %

  VET /USDT

  0.02262

  -1.04 %

  TARI /USDT

  2.723

  -26.99 %

  XPNET /USDT

  0.006904

  18.38 %

  BICO /USDT

  0.36082

  -1.77 %

  LABS /USDT

  0.00108017

  5.34 %

  PUSH /USDT

  0.34471

  -2.67 %

  JAM /USDT

  0.0025342

  -1.87 %

  MKR /USDT

  662.12

  -0.55 %

  ANKR /USDT

  0.03212

  -4.00 %

  NOS /USDT

  0.01723

  0.00 %

  MOVR /USDT

  7.9941

  -1.31 %

  DCR /USDT

  21.086

  -0.49 %

  DAG /USDT

  0.05001

  1.64 %

  SOV /USDT

  0.85134

  -8.00 %

  SQUIDGROW /USDT

  0.000000014707

  0.49 %

  ZIL /USDT

  0.026682

  -1.62 %

  GAME /USDT

  0.03497

  -0.56 %

  VEMP /USDT

  0.01345

  -1.24 %

  REEF /USDT

  0.0025464

  -3.94 %

  REAP /USDT

  0.02177

  -2.46 %

  KUB /USDT

  1.7300

  0.75 %

  SRT /USDT

  0.000080

  0.00 %

  BBANK /USDT

  0.005242

  -9.91 %

  WOO /USDT

  0.19027

  -3.76 %

  HECH /USDT

  0.05199

  -1.72 %

  CULT /USDT

  0.000006687

  -2.47 %

  BOA /USDT

  0.029200

  0.94 %

  MNW /USDT

  1.8342

  -2.44 %

  DCRN /USDT

  0.2811

  -4.67 %

  WNCG /USDT

  0.13703

  1.37 %

  BAT /USDT

  0.2338

  -2.86 %

  NKN /USDT

  0.102946

  -2.90 %

  XCV /USDT

  0.004587

  -0.64 %

  DX /USDT

  0.00040012

  15.97 %

  AIRTNT /USDT

  0.000660

  -3.79 %

  SDN /USDT

  0.35461

  -4.01 %

  ORAI /USDT

  4.3083

  0.13 %

  REI /USDT

  0.03145

  0.15 %

  WATT /USDT

  0.02595

  -5.01 %

  NUM /USDT

  0.043916

  -1.24 %

  ZAM /USDT

  0.002519

  -4.29 %

  LOCG /USDT

  0.01956

  1.34 %

  POLC /USDT

  0.029652

  2.67 %

  FREE /USDT

  0.00000017946

  1.17 %

  SLIM /USDT

  0.0470

  -1.87 %

  ARV /USDT

  0.00007937

  -1.56 %

  PYM /USDT

  0.0016063

  -11.45 %

  CHAMP /USDT

  0.022727

  -16.75 %

  RNDX /USDT

  0.000142

  -4.69 %

  ENS /USDT

  12.997

  -1.83 %

  PLCU /USDT

  169.79

  6.13 %

  MSWAP /USDT

  0.0003364

  -4.29 %

  MV /USDT

  0.12540

  20.26 %

  LINA /USDT

  0.0098090

  -4.81 %

  PERP /USDT

  0.83464

  -4.05 %

  LPT /USDT

  6.770

  -0.23 %

  KISHU /USDT

  0.0000000004899

  -2.25 %

  IHC /USDT

  0.00004524

  -1.67 %

  LGX /USDT

  0.007028

  2.31 %

  NEXO /USDT

  0.7430

  3.69 %

  STND /USDT

  0.028879

  2.56 %

  CAKE /USDT

  3.6872

  0.41 %

  ROUTE /USDT

  2.5975

  -3.00 %

  PDEX /USDT

  1.7475

  1.97 %

  PBX /USDT

  0.001947

  3.45 %

  MESA /USDT

  0.003143

  -0.19 %

  CFG /USDT

  0.2932

  -2.55 %

  STARL /USDT

  0.000002303

  -1.74 %

  WLKN /USDT

  0.051353

  0.17 %

  ILV /USDT

  59.44

  -7.03 %

  TON /USDT

  2.0566

  -3.69 %

  ENJ /USDT

  0.37802

  -2.46 %

  PAF /USDT

  0.0004111

  -4.15 %

  ABBC /USDT

  0.074177

  0.38 %

  FRA /USDT

  0.0026430

  4.15 %

  TRACE /USDT

  0.02833

  2.31 %

  SYS /USDT

  0.16684

  -4.46 %

  KAVA /USDT

  0.8547

  -2.36 %

  NVG /USDT

  0.0850

  3.91 %

  ORT /USDT

  0.015680

  -14.64 %

  NEO /USDT

  11.95

  -3.55 %

  LUFFY /USDT

  0.0001182

  2.16 %

  MTL /USDT

  1.25813

  7.85 %

  MC /USDT

  0.28412

  -0.68 %

  BONDLY /USDT

  0.006609

  -0.10 %

  GOV /USDT

  0.007658

  5.91 %

  RADAR /USDT

  0.012057

  6.13 %

  DOME /USDT

  0.001294

  -4.85 %

  SHILL /USDT

  0.016121

  -2.65 %

  IMPT /USDT

  0.0077320

  0.18 %

  DENT /USDT

  0.00102384

  -3.38 %

  WRT /USDT

  0.16266

  0.37 %

  DYP /USDT

  0.11913

  0.76 %

  CRU /USDT

  1.23702

  -2.76 %

  10SET /USDT

  0.5639

  -8.15 %

  SFUND /USDT

  1.0854

  0.63 %

  QNT /USDT

  121.511

  -0.81 %

  UFI /USDT

  0.03026

  1.74 %

  KNIGHT /USDT

  0.00875

  -2.23 %

  FIRE /USDT

  0.0134304

  4.40 %

  GOB /USDT

  0.004163

  -10.64 %

  API3 /USDT

  1.48926

  -3.07 %

  RLY /USDT

  0.013921

  -5.27 %

  RBN /USDT

  0.2097

  -4.33 %

  PRIME /USDT

  1.5856

  -12.15 %

  WZRD /USDT

  0.00391

  8.01 %

  STBU /USDT

  0.024682

  3.87 %

  WAXL /USDT

  0.61187

  0.56 %

  WOOF /USDT

  0.0006918

  -6.04 %

  CREAM /USDT

  12.119

  1.98 %

  NUX /USDT

  0.012668

  0.26 %

  AKITA /USDT

  0.00000020044

  -2.98 %

  KT /USDT

  0.002643

  30.51 %

  THN /USDT

  0.036435

  -0.81 %

  XPR /USDT

  0.001443

  -2.23 %

  ASTO /USDT

  0.048086

  2.63 %

  COS /USDT

  0.006743

  2.58 %

  UFT /USDT

  0.4099

  -0.19 %

  LAND /USDT

  1.2788

  -14.26 %

  HSF /USDT

  0.7089

  0.76 %

  ACA /USDT

  0.10160

  2.13 %

  KZEN /USDT

  0.014845

  2.13 %

  SUTER /USDT

  0.000754

  -12.12 %

  DAFI /USDT

  0.0108130

  -2.73 %

  PHA /USDT

  0.1449

  -2.09 %

  HTR /USDT

  0.08062

  -4.10 %

  KMA /USDT

  0.0024776

  -7.86 %

  C98 /USDT

  0.20769

  -4.30 %

  CERE /USDT

  0.0060072

  -3.32 %

  PROS /USDT

  0.5010

  0.74 %

  FEVR /USDT

  0.00066275

  -0.02 %

  KWS /USDT

  0.000430

  0.93 %

  CTC /USDT

  0.3541

  -1.33 %

  ECOX /USDT

  0.89302

  0.54 %

  METAX /USDT

  0.2246

  2.41 %

  MONS /USDT

  0.012945

  -0.20 %

  HADES /USDT

  0.8240

  -1.47 %

  SANTOS /USDT

  4.2562

  -3.85 %

  DELFI /USDT

  0.00409

  16.19 %

  FRONT /USDT

  0.24266

  -0.24 %

  HELLO /USDT

  0.042734

  -1.73 %

  RSS3 /USDT

  0.13837

  -3.08 %

  XTZ /USDT

  1.1047

  -1.66 %

  ALPH /USDT

  0.24349

  -1.51 %

  FXF /USDT

  0.003476

  4.98 %

  KLAY /USDT

  0.2253

  0.13 %

  AE /USDT

  0.0884

  -7.82 %

  BTS /USDT

  0.011193

  0.27 %

  CPOOL /USDT

  0.03717

  -2.64 %

  MXC /USDT

  0.019106

  -1.24 %

  DESO /USDT

  9.5211

  -0.02 %

  MATH /USDT

  0.11867

  -3.71 %

  RON /USDT

  1.0330

  -4.34 %

  AGLD /USDT

  0.3817

  -6.81 %

  RVN /USDT

  0.02531

  -3.02 %

  WAM /USDT

  0.005045

  0.39 %

  UBXS /USDT

  0.037631

  -6.22 %

  WELL /USDT

  0.0085556

  0.54 %

  MEAN /USDT

  0.02003

  -1.37 %

  COTI /USDT

  0.07190

  -0.88 %

  METAG /USDT

  0.0003121

  7.84 %

  ZMT /USDT

  0.041973

  -26.47 %

  ORN /USDT

  0.9213

  0.01 %

  BOBA /USDT

  0.22751

  -1.63 %

  SPO /USDT

  0.00099434

  -10.78 %

  APRT /USDT

  0.0010544

  -2.33 %

  KFC /USDT

  9.1802

  -7.16 %

  CAPS /USDT

  0.039362

  0.54 %

  DES /USDT

  0.0016107

  4.81 %

  AST /USDT

  0.109356

  5.44 %

  GARI /USDT

  0.05227

  -2.62 %

  AART /USDT

  0.001807

  -4.69 %

  MOJO /USDT

  0.003418

  -4.55 %

  DAI /USDT

  0.9960

  -0.11 %

  OG /USDT

  2.5558

  -4.68 %

  SAITAMA /USDT

  0.0018709

  -0.05 %

  CLV /USDT

  0.06207

  0.29 %

  KUBE /USDT

  0.008723

  0.04 %

  ITRUMP /USDT

  0.0739

  -2.37 %

  CELL /USDT

  0.2290

  0.83 %

  BAGS /USDT

  0.4006

  3.51 %

  OCT /USDT

  0.2131

  -1.61 %

  URUS /USDT

  17.515

  -4.32 %

  CIRUS /USDT

  0.095292

  -5.78 %

  GQ /USDT

  0.0064469

  3.15 %

  LEASH /USDT

  403.61

  -4.27 %

  SNK /USDT

  0.01327

  -0.82 %

  BOSON /USDT

  0.2252

  -5.85 %

  RDN /USDT

  0.01695

  -1.45 %

  CTSI /USDT

  0.1425

  -3.65 %

  YFI /USDT

  8184.04

  -2.22 %

  WWY /USDT

  0.005202

  1.00 %

  DERC /USDT

  0.22924

  -1.39 %

  LAZIO /USDT

  2.5614

  -5.26 %

  STRM /USDT

  0.01294

  1.64 %

  IOI /USDT

  0.1275

  -0.85 %

  SWP /USDT

  0.001812

  -4.63 %

  QUICK /USDT

  85.149

  0.41 %

  TOMO /USDT

  0.5572

  0.39 %

  SOUL /USDT

  0.17945

  4.23 %

  ATEAM /USDT

  2.136

  -5.48 %

  SCY /USDT

  0.00014286

  -22.59 %

  EWT /USDT

  3.4683

  1.46 %

  CELO /USDT

  0.58693

  -3.62 %

  BSW /USDT

  0.18109

  0.60 %

  LEVER /USDT

  0.0018362

  -3.50 %

  ROOBEE /USDT

  0.001019

  -0.58 %

  AAG /USDT

  0.00609

  0.32 %

  IDEA /USDT

  0.01083

  4.23 %

  FOF /USDT

  0.5091

  -18.81 %

  UNO /USDT

  0.06742

  1.01 %

  UMA /USDT

  1.9997

  -0.86 %

  MTRG /USDT

  2.9424

  -0.47 %

  KSM /USDT

  32.166

  -3.26 %

  MIS /USDT

  0.27309

  8.34 %

  RARE /USDT

  0.11042

  -0.52 %

  LIT /USDT

  1.00171

  -3.41 %

  BTG /USDT

  15.6506

  -1.76 %

  ARPA /USDT

  0.03984

  -2.52 %

  STOS /USDT

  0.56475

  -0.80 %

  HAO /USDT

  0.005018

  2.24 %

  INSUR /USDT

  0.07620

  -2.83 %

  EPK /USDT

  0.016003

  -6.16 %

  CNAME /USDT

  0.000624

  -4.14 %

  TORN /USDT

  6.7367

  -0.38 %

  ELF /USDT

  0.30430

  -0.77 %

  MER /USDT

  0.00264

  -2.94 %

  GZONE /USDT

  0.035281

  -0.43 %

  WAXP /USDT

  0.067602

  0.87 %

  AUCTION /USDT

  5.2369

  -0.76 %

  ISP /USDT

  0.0010329

  2.97 %

  NULS /USDT

  0.2611

  -2.71 %

  WEAR /USDT

  0.0009599

  -3.46 %

  ARTEM /USDT

  0.001486

  0.40 %

  NEBL /USDT

  1.0059

  -0.76 %

  DOCK /USDT

  0.02148

  6.86 %

  WING /USDT

  6.0848

  -1.06 %

  KLV /USDT

  0.00565

  -1.22 %

  SLK /USDT

  0.003021

  -1.11 %

  DUNE /USDT

  0.00090019

  8.73 %

  LIFE /USDT

  0.00036193

  -2.12 %

  CELT /USDT

  0.000621

  -2.81 %

  SIS /USDT

  0.0905

  -4.33 %

  LOKA /USDT

  0.50622

  3.24 %

  RBLS /USDT

  0.12485

  -2.60 %

  SAITO /USDT

  0.013187

  1.89 %

  CWEB /USDT

  0.015947

  6.30 %

  HERO /USDT

  0.004529

  0.17 %

  FSN /USDT

  0.3096

  1.87 %

  PNT /USDT

  0.2065

  -0.24 %

  COMP /USDT

  41.859

  -1.32 %

  NXD /USDT

  0.000722

  -6.83 %

  METO /USDT

  0.001192

  -2.93 %

  VEGA /USDT

  1.0739

  -8.84 %

  BOX /USDT

  1.59250

  -18.48 %

  PSI /USDT

  3.0118

  -4.76 %

  WILD /USDT

  0.3373

  -2.85 %

  ONT /USDT

  0.2182

  -3.19 %

  TLM /USDT

  0.018662

  -3.75 %

  PERC /USDT

  0.1918

  -0.87 %

  MPH /USDT

  0.018479

  -1.74 %

  MTV /USDT

  0.0012022

  0.59 %

  SPUME /USDT

  0.006890

  -3.90 %

  DREP /USDT

  0.4481

  0.42 %

  CEL /USDT

  0.33459

  -2.91 %

  WALV /USDT

  0.041739

  -0.60 %

  IDV /USDT

  0.0018900

  12.76 %

  RSR /USDT

  0.0037910

  -4.07 %

  ZCX /USDT

  0.07679

  3.24 %

  POLK /USDT

  0.04643

  -3.04 %

  MTD /USDT

  0.19452

  -6.05 %

  DHB /USDT

  0.0006754

  1.53 %

  UNFI /USDT

  4.6901

  -3.39 %

  SCRT /USDT

  0.6310

  -1.97 %

  REVV /USDT

  0.012524

  -2.33 %

  SD /USDT

  1.0471

  9.24 %

  PIT /USDT

  0.0000000005288

  -1.91 %

  RAD /USDT

  1.8639

  -0.72 %

  SUKU /USDT

  0.07899

  -1.33 %

  XWG /USDT

  0.0011700

  0.43 %

  PPAD /USDT

  0.00316

  8.21 %

  MBX /USDT

  2.4574

  -0.81 %

  RIDE /USDT

  0.0458

  1.77 %

  DKA /USDT

  0.03757

  3.29 %

  TARA /USDT

  0.001311

  0.76 %

  FNF /USDT

  0.0000000003040

  0.00 %

  EFI /USDT

  0.07487

  -1.12 %

  TKO /USDT

  0.33991

  2.04 %

  VLX /USDT

  0.02081

  -1.46 %

  ZLW /USDT

  0.029599

  -4.63 %

  ARRR /USDT

  0.36845

  6.44 %

  ALPHA /USDT

  0.10283

  -2.38 %

  QTC /USDT

  0.6793

  0.28 %

  OKB /USDT

  41.135

  -2.53 %

  THE /USDT

  0.001784

  -5.60 %

  IOTX /USDT

  0.023821

  -3.11 %

  CHR /USDT

  0.15490

  -2.51 %

  MBOX /USDT

  0.46768

  -2.04 %

  XMON /USDT

  2778.49

  3.38 %

  MDF /USDT

  0.000973

  -2.40 %

  KOK /USDT

  0.0705

  0.14 %

  CRYPTOFI /USDT

  0.0000002747

  11.57 %

  JOY /USDT

  0.064652

  -2.35 %

  DFL /USDT

  0.002516

  2.61 %

  MILO /USDT

  0.000000017130

  14.70 %

  HOTCROSS /USDT

  0.00518

  1.17 %

  BERRY /USDT

  0.0014079

  -4.60 %

  ERN /USDT

  1.72207

  -1.59 %

  SXP /USDT

  0.26050

  -2.58 %

  REQ /USDT

  0.09445

  -2.21 %

  XPRESS /USDT

  0.0664

  -2.20 %

  ZLK /USDT

  0.02621

  13.41 %

  BTO /USDT

  0.00067085

  -11.73 %

  CTK /USDT

  0.76553

  -0.62 %

  FXS /USDT

  7.700

  -2.17 %

  NODL /USDT

  0.003674

  -4.44 %

  PRMX /USDT

  0.0041912

  -4.80 %

  REVOLAND /USDT

  0.03556

  -5.09 %

  FLY /USDT

  0.0013048

  1.07 %

  ATA /USDT

  0.15030

  -3.13 %

  DFA /USDT

  0.04837

  2.26 %

  LSS /USDT

  0.18750

  -2.25 %

  TRB /USDT

  13.9028

  -2.26 %

  TAKI /USDT

  0.006602

  3.46 %

  BCX /USDT

  0.00024016

  -6.57 %

  WSIENNA /USDT

  0.48458

  -1.54 %

  BITCI /USDT

  0.0059571

  -2.92 %

  XOR /USDT

  3.421

  -4.28 %

  HYDRA /USDT

  1.7428

  0.07 %

  XYM /USDT

  0.034201

  -2.15 %

  IOST /USDT

  0.010193

  -1.60 %

  ORBR /USDT

  2.9417

  -2.13 %

  BSCPAD /USDT

  0.1870

  -3.05 %

  TROY /USDT

  0.003521

  1.44 %

  VTHO /USDT

  0.0013320

  -1.23 %

  RAY /USDT

  0.24037

  1.78 %

  KBOX /USDT

  0.00008374

  -1.48 %

  OLE /USDT

  0.026784

  2.46 %

  PINE /USDT

  0.17255

  5.58 %

  BAL /USDT

  6.6770

  1.98 %

  ASR /USDT

  2.5619

  -3.14 %

  HIVE /USDT

  0.3897

  0.30 %

  OKT /USDT

  22.057

  -0.83 %

  LAT /USDT

  0.01562

  -7.57 %

  DPET /USDT

  0.07094

  5.18 %

  ACE /USDT

  0.00721

  -0.55 %

  IOTA /USDT

  0.2195

  -2.35 %

  AKT /USDT

  0.30639

  3.42 %

  ETHF /USDT

  0.2666

  -5.25 %

  ROCO /USDT

  0.1459

  0.82 %

  BVT /USDT

  0.009362

  5.48 %

  ALD /USDT

  0.06029

  1.91 %

  LSK /USDT

  1.0625

  0.33 %

  JUV /USDT

  2.5275

  -2.42 %

  IDEX /USDT

  0.05222

  2.11 %

  VR /USDT

  0.00848

  -4.61 %

  MTS /USDT

  0.006239

  0.35 %

  NEST /USDT

  0.018425

  0.93 %

  GNO /USDT

  106.24

  -1.49 %

  POLYPAD /USDT

  0.004236

  -2.17 %

  BRY /USDT

  0.06355

  1.21 %

  BADGER /USDT

  2.8297

  -2.25 %

  CGG /USDT

  0.0878

  -3.09 %

  EVRY /USDT

  0.01231

  -1.44 %

  CONV /USDT

  0.0006731

  -3.88 %

  XAVA /USDT

  0.3975

  -3.19 %

  ZIG /USDT

  0.006966

  1.64 %

  NCT /USDT

  0.01026

  3.21 %

  KONO /USDT

  0.022388

  -1.09 %

  MLS /USDT

  0.62129

  3.71 %

  ODDZ /USDT

  0.02189

  -0.18 %

  BTM /USDT

  0.020074

  -1.92 %

  YIN /USDT

  0.02322

  -37.07 %

  BOND /USDT

  3.9719

  -0.29 %

  TRVL /USDT

  0.063965

  -0.61 %

  NSURE /USDT

  0.011422

  3.88 %

  OMI /USDT

  0.0008192

  1.22 %

  FORM /USDT

  0.0022016

  -6.56 %

  HARD /USDT

  0.1694

  -1.28 %

  PUNDIX /USDT

  0.45749

  -2.27 %

  DDOS /USDT

  0.0409

  -27.22 %

  STC /USDT

  0.012578

  3.03 %

  LUS /USDT

  0.00233

  -6.80 %

  AFC /USDT

  2.9977

  -3.19 %

  XNL /USDT

  0.01907

  -0.46 %

  HCT /USDT

  0.0004125

  7.73 %

  SWAP /USDT

  0.35815

  -1.14 %

  1EARTH /USDT

  0.0027696

  4.05 %

  EDG /USDT

  0.000738

  1.23 %

  BBF /USDT

  0.309

  0.00 %

  MNZ /USDT

  0.0003915

  -9.22 %

  K21 /USDT

  0.4783

  -1.21 %

  HAPI /USDT

  14.4475

  4.91 %

  FUN /USDT

  0.0066268

  -1.39 %

  SOMM /USDT

  0.14869

  -1.24 %

  TT /USDT

  0.004502

  -0.35 %

  BEPRO /USDT

  0.0012703

  -2.20 %

  ALPINE /USDT

  2.1538

  -5.86 %

  PIZA /USDT

  0.00000709

  0.14 %

  DFYN /USDT

  0.040183

  0.21 %

  WXT /USDT

  0.003489

  1.15 %

  OOE /USDT

  0.024385

  0.06 %

  ELU /USDT

  0.006273

  -2.95 %

  SENATE /USDT

  0.052109

  -2.88 %

  BTCST /USDT

  0.6713

  -1.06 %

  COVAL /USDT

  0.015483

  2.53 %

  SLND /USDT

  0.3644

  -0.97 %

  GHST /USDT

  1.1328

  -4.58 %

  ANGLE /USDT

  0.04772

  9.42 %

  HORD /USDT

  0.03559

  -2.30 %

  BIT /USDT

  0.5110

  -0.27 %

  RITE /USDT

  0.0019487

  -8.52 %

  VRX /USDT

  35.927

  -1.05 %

  INDI /USDT

  0.06656

  -0.19 %

  O3 /USDT

  0.0662

  -0.45 %

  SNT /USDT

  0.02617

  -1.20 %

  CTRC /USDT

  0.0025661

  7.12 %

  MATTER /USDT

  0.10915

  -2.17 %

  FIDA /USDT

  0.39171

  0.33 %

  MAHA /USDT

  0.674863

  1.01 %

  POSI /USDT

  0.0489

  3.60 %

  FLM /USDT

  0.088648

  -3.38 %

  OGV /USDT

  0.006136

  -1.17 %

  ELA /USDT

  1.15044

  -1.63 %

  CANTO /USDT

  0.23451

  -3.00 %

  RAZE /USDT

  0.005386

  -10.88 %

  THG /USDT

  0.0744

  3.33 %

  TVK /USDT

  0.039917

  1.15 %

  FNCY /USDT

  0.075583

  -2.89 %

  ALU /USDT

  0.027678

  -1.78 %

  TAMA /USDT

  0.011422

  -0.64 %

  SWFTC /USDT

  0.0010551

  -4.35 %

  AMKT /USDT

  91.043

  -0.49 %

  ANML /USDT

  0.0004201

  1.84 %

  BENQI /USDT

  0.008709

  -1.42 %

  DFY /USDT

  0.000671

  1.82 %

  QSP /USDT

  0.01577

  -1.37 %

  BZZ /USDT

  0.51912

  0.65 %

  PING /USDT

  0.00065954

  -3.34 %

  T /USDT

  0.04010

  -1.57 %

  GOF /USDT

  0.024934

  -4.68 %

  MATCH /USDT

  0.0000564

  -0.35 %

  GEAR /USDT

  0.014307

  -1.18 %

  MOOV /USDT

  0.006664

  -4.71 %

  LITH /USDT

  0.0008047

  -1.69 %

  FOR /USDT

  0.02275

  -1.51 %

  TCP /USDT

  0.001185

  -4.89 %

  ASW /USDT

  0.0000497

  -2.16 %

  SKU /USDT

  0.00890

  -0.89 %

  T23 /USDT

  0.000000000527

  -4.70 %

  GEL /USDT

  0.2888

  -7.93 %

  NMT /USDT

  0.0050952

  9.19 %

  KLAP /USDT

  0.000512

  -2.47 %

  FAR /USDT

  0.0109904

  15.01 %

  SNM /USDT

  0.7497

  2.47 %

  POLS /USDT

  0.4133

  -1.78 %

  LTO /USDT

  0.102607

  -1.81 %

  PNG /USDT

  0.044028

  -0.13 %

  BNC /USDT

  0.22504

  -2.12 %

  YAM /USDT

  0.2318

  -1.40 %

  KICKS /USDT

  0.001842

  -5.10 %

  HIBS /USDT

  0.0003318

  -3.23 %

  GMEE /USDT

  0.01193

  -3.63 %

  FALCONS /USDT

  0.0043077

  0.91 %

  RAZOR /USDT

  0.0082545

  -13.61 %

  SUPER /USDT

  0.1145

  -1.63 %

  SUDO /USDT

  0.8787

  -2.98 %

  ALCX /USDT

  20.692

  -0.67 %

  STETH /USDT

  1726.5430

  -0.75 %

  OOKI /USDT

  0.0038685

  -1.99 %

  GO /USDT

  0.007341

  0.68 %

  FTI /USDT

  0.000031952

  -9.76 %

  XEND /USDT

  0.031982

  -1.06 %

  LIKE /USDT

  0.00510

  0.39 %

  RING /USDT

  0.0047116

  -3.68 %

  VATRENI /USDT

  0.5207

  4.60 %

  METAL /USDT

  0.0495

  0.60 %

  POND /USDT

  0.0092697

  -3.58 %

  WAS /USDT

  0.022038

  -1.85 %

  AMP /USDT

  0.003777

  -1.09 %

  KAI /USDT

  0.00535

  -2.37 %

  STRONG /USDT

  8.6460

  -0.79 %

  CWS /USDT

  0.44886

  0.73 %

  WHALE /USDT

  0.7116

  -0.76 %

  BAMBOO /USDT

  0.022571

  -0.59 %

  EPIK /USDT

  0.007780

  -0.33 %

  POLIS /USDT

  0.2642

  1.61 %

  XED /USDT

  0.090235

  -2.53 %

  DERI /USDT

  0.03787

  -1.81 %

  YFX /USDT

  0.065600

  -1.49 %

  FINE /USDT

  0.006797

  6.13 %

  SPELLFIRE /USDT

  0.001075

  0.93 %

  KINE /USDT

  0.07102

  -3.24 %

  ZRX /USDT

  0.2238

  -2.39 %

  CHNG /USDT

  0.08003

  1.30 %

  SENSO /USDT

  0.1321

  3.36 %

  MONI /USDT

  0.02303

  0.04 %

  AVA /USDT

  0.5824

  -5.16 %

  TBE /USDT

  0.00017669

  -2.68 %

  AUTO /USDT

  221.76

  -2.76 %

  XCUR /USDT

  0.04866

  -0.83 %

  TEDDY /USDT

  0.00000053310

  -5.94 %

  PCX /USDT

  0.41109

  -0.53 %

  ARGON /USDT

  0.0010061

  -2.78 %

  LAMB /USDT

  0.0016286

  4.23 %

  SANDWICH /USDT

  0.001276

  3.23 %

  PSG /USDT

  5.1787

  -2.16 %

  SOLR /USDT