• เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
    สีการเปลี่ยนแปลง
    เวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง%
เอ็กซ์เชนจ์ Web3
Spot
Futures
Loan
USDT
USDⓈ
BTC
ETH
ETF
โซน
  • คู่สกุลเงิน
  • ราคา
  • เปลี่ยน %

BTC /USDT

26630.7

0.27 %

ETH /USDT

1594.96

0.24 %

GFT /USDT

0.018135

43.38 %

OAX /USDT

0.179271

13.44 %

TOMI /USDT

3.28404

0.11 %

SHIB /USDT

0.0000076077

4.64 %

LINK /USDT

7.1633

4.87 %

FLM /USDT

0.089277

-25.41 %

XRD /USDT

0.066483

6.78 %

WEMIX /USDT

1.0742

17.02 %

ID /USDT

0.194154

-0.17 %

ARB /USDT

0.82686

-1.06 %

FTT /USDT

1.1234

2.22 %

WLD /USDT

1.5409

-0.50 %

HIFI /USDT

0.71950

-2.20 %

KAS /USDT

0.045492

-1.31 %

JASMY /USDT

0.0036423

0.58 %

NADA /USDT

0.023908

5.57 %

LQTY /USDT

0.8344

-1.26 %

WBIRD /USDT

5.7616

0.42 %

PEPE /USDT

0.00000067550

-5.40 %

DOGE /USDT

0.061703

0.49 %

USDD /USDT

0.99577

-0.08 %

AGIX /USDT

0.17906

-0.49 %

FRONT /USDT

0.36982

-0.98 %

GETA /USDT

0.042282

0.14 %

BDX /USDT

0.033473

1.34 %

EVER /USDT

0.052807

1.76 %

ASTR /USDT

0.050424

-1.73 %

SOL /USDT

19.474

0.80 %

FLR /USDT

0.010939

-0.73 %

FIL /USDT

3.2400

0.44 %

GNS /USDT

3.1657

1.16 %

LTC /USDT

65.24

1.33 %

CSIX /USDT

0.017968

1.17 %

CFX /USDT

0.125795

-1.71 %

FLOKI /USDT

0.0000158673

-1.65 %

SYN /USDT

0.3052

-2.27 %

MELD /USDT

0.004890

25.70 %

CHEEL /USDT

10.410

-0.28 %

CRV /USDT

0.4733

-2.85 %

DODO /USDT

0.097961

0.48 %

STORE /USDT

0.013464

1.09 %

PIP /USDT

0.06611

9.03 %

SUN /USDT

0.0052485

-0.14 %

BNB /USDT

210.50

-0.08 %

WIN /USDT

0.00006078

0.03 %

DYDX /USDT

1.9163

-0.60 %

LINA /USDT

0.0108910

-3.83 %

VGX /USDT

0.12345

-0.60 %

SEI /USDT

0.12142

-1.50 %

GALA /USDT

0.013369

0.28 %

THETA /USDT

0.6394

6.76 %

USDC /USDT

1.0002

0.02 %

AVAX /USDT

8.900

0.72 %

RNDR /USDT

1.5733

-1.17 %

FLUX /USDT

0.32800

1.44 %

FTM /USDT

0.18818

0.14 %

HBAR /USDT

0.051893

3.64 %

MAGIC /USDT

0.46755

-1.95 %

HAI /USDT

0.02301

1.05 %

ASTRA /USDT

0.00222

0.90 %

TRX /USDT

0.08364

0.11 %

STIK /USDT

3.04503

0.93 %

FEAR /USDT

0.05853

-0.91 %

POLYX /USDT

0.1168

1.12 %

APE /USDT

1.1227

-0.10 %

DIONE /USDT

0.00191732

1.46 %

AMS /USDT

0.08751

-12.82 %

ADA /USDT

0.24631

0.90 %

XDC /USDT

0.051220

-0.89 %

CSPR /USDT

0.032277

-1.42 %

VRA /USDT

0.0038395

-0.16 %

STPT /USDT

0.06992

16.39 %

CYBER /USDT

5.0318

-1.64 %

EOS /USDT

0.5806

1.45 %

BCH /USDT

209.21

1.22 %

JST /USDT

0.02288

0.70 %

LUNC /USDT

0.00005910

-3.17 %

BLUR /USDT

0.1792

-0.88 %

NFT /USDT

0.00000031475

-0.43 %

DOT /USDT

4.0299

0.52 %

IMX /USDT

0.61463

-4.76 %

ONSTON /USDT

0.001834

4.74 %

STX /USDT

0.47157

0.58 %

VAI /USDT

0.047441

-6.45 %

FITFI /USDT

0.004482

8.18 %

MASK /USDT

2.67782

-1.93 %

QANX /USDT

0.026577

1.28 %

VMPX /USDT

0.0600

23.20 %

TFUEL /USDT

0.03463

3.99 %

BTT /USDT

0.0000003817

-0.31 %

ORDI /USDT

3.5666

-4.24 %

ELS /USDT

0.36629

1.02 %

OP /USDT

1.2947

0.79 %

SDEX /USDT

0.0089455

-0.85 %

GMMT /USDT

2.8291

0.04 %

AOG /USDT

0.007521

-1.29 %

CTI /USDT

0.014288

-6.89 %

FRM /USDT

0.02502

-2.26 %

BSV /USDT

31.081

-0.09 %

NEAR /USDT

1.1147

0.57 %

BLZ /USDT

0.181049

1.66 %

WBT /USDT

5.262

-0.71 %

IMPT /USDT

0.0046490

-0.34 %

HOOK /USDT

0.85585

-2.53 %

HFT /USDT

0.30498

-1.91 %

PHB /USDT

0.619943

2.93 %

DORKL /USDT

0.001671

35.08 %

CREAM /USDT

19.831

73.62 %

SIN /USDT

0.002779

-6.80 %

ACH /USDT

0.015421

-6.35 %

ZBC /USDT

0.009964

0.28 %

TYPE /USDT

0.07146

-0.13 %

FIS /USDT

0.31797

2.73 %

AITECH /USDT

0.020156

5.96 %

ETC /USDT

15.244

0.19 %

TRB /USDT

34.9840

-0.44 %

LUNA /USDT

0.3940

0.56 %

BBC /USDT

0.009644

6.75 %

PEPE2 /USDT

0.00000000706

-4.07 %

ATOM /USDT

7.1211

-0.13 %

XEN /USDT

0.000000482

-3.40 %

SQUAD /USDT

0.002069

1.77 %

PLANET /USDT

0.000057474

-3.12 %

VXT /USDT

0.032191

5.31 %

ALGO /USDT

0.09992

-0.30 %

TURBO /USDT

0.00007036

-3.62 %

NSDX /USDT

0.09909

2.91 %

HNT /USDT

1.4852

4.12 %

IGU /USDT

0.03202

-0.34 %

HIGH /USDT

1.3130

0.21 %

FDT /USDT

0.03397

0.80 %

XLM /USDT

0.114165

0.04 %

SNX /USDT

1.9980

-5.44 %

METIS /USDT

13.094

-0.25 %

OCEAN /USDT

0.32821

-0.19 %

YGG /USDT

0.21362

-2.56 %

BOBA /USDT

0.10947

0.06 %

CRPT /USDT

0.06719

-1.36 %

PERC /USDT

0.1476

0.20 %

HXA /USDT

0.018093

-14.33 %

ANT /USDT

4.5689

4.29 %

CORE /USDT

0.4350

-7.42 %

GT /USDT

3.8744

0.46 %

CVP /USDT

0.30948

-1.37 %

MATIC /USDT

0.52203

0.40 %

ICP /USDT

2.9567

1.93 %

ISK /USDT

0.21807

0.01 %

CVTX /USDT

0.037053

-1.12 %

SWASH /USDT

0.00875

-0.79 %

LADYS /USDT

0.00000003403

0.59 %

REAP /USDT

0.00417

-3.47 %

DERC /USDT

0.15209

0.05 %

TAKI /USDT

0.006386

2.35 %

WAXL /USDT

0.33731

0.67 %

CULT /USDT

0.000001793

-1.37 %

XCAD /USDT

0.85046

-0.08 %

UNI /USDT

4.2590

0.58 %

ALEX /USDT

0.049742

-0.80 %

SRM /USDT

0.03225

-0.03 %

PRQ /USDT

0.0642

-3.45 %

MC /USDT

0.35561

-5.48 %

RDNT /USDT

0.21337

-0.79 %

SPA /USDT

0.003419

-0.95 %

ELON /USDT

0.00000012908

-0.10 %

AZERO /USDT

0.8701

0.83 %

AAVE /USDT

62.92

-0.72 %

VTS /USDT

0.11495

0.40 %

NOM /USDT

0.07351

-2.24 %

COMBO /USDT

0.57246

-3.05 %

VOXEL /USDT

0.12898

0.24 %

ACA /USDT

0.04784

3.32 %

WLKN /USDT

0.005808

0.81 %

KNC /USDT

0.6918

13.20 %

CHO /USDT

0.06134

0.00 %

SUI /USDT

0.4427

0.27 %

FYN /USDT

0.013212

1.95 %

ZIG /USDT

0.014486

6.72 %

MARO /USDT

0.004005

-0.29 %

EDU /USDT

0.43390

0.47 %

1INCH /USDT

0.25842

-1.11 %

RPL /USDT

21.356

2.79 %

TRX /USDC

0.0837198

0.25 %

ORAI /USDT

2.0967

-2.22 %

MMPRO /USDT

0.07395

-12.82 %

FBX /USDT

0.0008626

0.77 %

SCLP /USDT

0.11563

6.82 %

UNFI /USDT

7.8723

1.35 %

GQ /USDT

0.0018310

-0.15 %

BBF /USDT

0.1004

-1.37 %

ARKM /USDT

0.36236

-1.02 %

KAP /USDT

0.10971

2.47 %

METFI /USDT

2.4649

10.21 %

PYR /USDT

3.1210

-1.38 %

CQT /USDT

0.0803

8.36 %

SDAO /USDT

0.4012

-1.78 %

SLK /USDT

0.011568

-10.23 %

PROM /USDT

4.0115

-1.47 %

TON /USDT

2.2940

0.21 %

ADP /USDT

0.001957

52.41 %

STMX /USDT

0.006970

4.18 %

REVOLAND /USDT

0.22494

-2.22 %

RUNE /USDT

1.7359

-0.55 %

MXC /USDT

0.008669

-2.72 %

DAO /USDT

0.73217

-0.57 %

UNDEAD /USDT

0.05660

-0.87 %

BABYDOGE /USDT

0.0000000010563

0.50 %

BONK /USDT

0.0000001956

0.05 %

ANKR /USDT

0.01998

3.73 %

GOMINING /USDT

0.09470

1.84 %

NPT /USDT

0.2878

-1.23 %

LIKE /USDT

0.00322

25.29 %

DZOO /USDT

0.0055699

38.59 %

WAGMIGAMES /USDT

0.000011799

-1.50 %

PERL /USDT

0.016002

2.74 %

POKT /USDT

0.0306

-7.27 %

INJ /USDT

7.0930

-0.80 %

HT /USDT

2.4618

0.79 %

QKC /USDT

0.007890

-0.11 %

CHZ /USDT

0.05817

-0.88 %

PBX /USDT

0.00097761

5.91 %

VINU /USDT

0.00000000912

-0.21 %

ZEC /USDT

26.67

1.02 %

KICKS /USDT

0.000423

2.17 %

RACA /USDT

0.00009120

0.07 %

BERRY /USDT

0.0004014

3.13 %

APT /USDT

5.1245

-0.20 %

POGAI /USDT

0.000113867

0.84 %

ONG /USDT

0.2351

2.12 %

ANC /USDT

0.00807

1.89 %

KDA /USDT

0.47176

-0.95 %

ETHF /USDT

0.1263

-15.00 %

VELO /USDT

0.002534

-1.32 %

FIDA /USDT

0.15922

-1.33 %

LEVER /USDT

0.0018158

-0.33 %

MULTI /USDT

1.7930

2.16 %

CFG /USDT

0.2804

-3.90 %

PUSH /USDT

0.18803

-2.03 %

MLN /USDT

12.990

2.65 %

ERG /USDT

0.9206

1.65 %

XTAG /USDT

0.01027

-0.19 %

KEY /USDT

0.0053952

0.15 %

NUM /USDT

0.018424

3.12 %

BGT /USDT

0.83354

14.17 %

NMR /USDT

12.6933

-0.94 %

PBR /USDT

0.02970

-0.63 %

AUCTION /USDT

5.7178

-1.46 %

VRX /USDT

15.352

-10.45 %

XCN /USDT

0.000771

1.44 %

DREP /USDT

0.2497

3.26 %

ZLW /USDT

0.009303

-0.72 %

XDB /USDT

0.0003979

-1.63 %

MANA /USDT

0.29401

0.58 %

OME /USDT

0.004008

-2.33 %

MAV /USDT

0.22527

-3.79 %

XPLL /USDT

0.07426

-1.10 %

GMM /USDT

0.00052236

5.96 %

TAO /USDT

52.358

1.96 %

AURORA /USDT

0.0511

-0.38 %

SHFT /USDT

0.006858

1.47 %

SXP /USDT

0.29022

0.73 %

UNIBOT /USDT

57.660

0.88 %

TSUKA /USDT

0.023958

1.24 %

TLOS /USDT

0.06532

1.13 %

HECH /USDT

0.02448

0.20 %

SPO /USDT

0.00039165

-0.04 %

OVR /USDT

0.2157

-1.05 %

WATT /USDT

0.0004234

0.76 %

MINA /USDT

0.38242

0.86 %

GEAR /USDT

0.004149

0.46 %

COTI /USDT

0.04247

1.31 %

TT /USDT

0.004470

3.49 %

WOM /USDT

0.014854

0.50 %

DARK /USDT

0.018577

-0.55 %

ROSE /USDT

0.042161

-0.86 %

NUX /USDT

0.003852

0.18 %

PINE /USDT

0.010883

-4.89 %

TARA /USDT

0.004452

-0.69 %

PEPE /USDC

0.00000067741

-5.16 %

SAND /USDT

0.3009

0.60 %

OG /USDT

4.5603

-1.30 %

CGPT /USDT

0.040379

-0.77 %

EJS /USDT

0.003123

-2.34 %

GRT /USDT

0.089491

2.55 %

XOR /USDT

0.02653

-12.95 %

REIGN /USDT

0.001303

-0.22 %

TRIAS /USDT

2.6813

-4.20 %

LBR /USDT

0.7759

-7.56 %

ALU /USDT

0.027957

-1.04 %

QTUM /USDT

2.200

0.13 %

CKB /USDT

0.0027004

-0.80 %

MOVR /USDT

3.9254

2.70 %

FET /USDT

0.22016

-0.53 %

AGLD /USDT

0.6513

-0.41 %

PZP /USDT

0.20405

1.05 %

SHARBI /USDT

0.0000009660

-3.92 %

FCON /USDT

0.00003158

6.43 %

BRISE /USDT

0.00000015817

-0.35 %

SHIB /USDC

0.0000076214

4.86 %

REALM /USDT

0.00086

-7.52 %

TAMA /USDT

0.008757

5.88 %

ACS /USDT

0.00174411

-0.56 %

CIRUS /USDT

0.034748

5.51 %

PENDLE /USDT

0.62840

-4.21 %

LOKA /USDT

0.17617

0.87 %

PUMLX /USDT

0.011033

-8.05 %

IDEX /USDT

0.04873

3.39 %

AMC /USDT

0.8277

0.10 %

PAAL /USDT

0.015747

4.81 %

XCV /USDT

0.002209

-0.98 %

AMB /USDT

0.0080954

-7.66 %

DESO /USDT

8.2836

-0.35 %

MOONEY /USDT

0.0017905

89.45 %

CROWN /USDT

1.0110

0.32 %

ETHW /USDT

1.3298

0.18 %

TORN /USDT

2.9934

6.57 %

UBXS /USDT

0.03339

5.66 %

XPR /USDT

0.000630

1.94 %

OM /USDT

0.020120

5.36 %

DOME /USDT

0.000720

-6.61 %

SHIB2 /USDT

0.000000001815

0.60 %

PYME /USDT

0.001885

1.89 %

BONE /USDT

0.7983

1.60 %

CLV /USDT

0.03188

2.14 %

TIP /USDT

0.00041008

-19.69 %

ZEN /USDT

7.411

-0.21 %

FORTH /USDT

2.8589

-1.80 %

TVK /USDT

0.018763

1.00 %

NEER /USDT

0.18745

-0.41 %

SGB /USDT

0.004747

5.16 %

DASH /USDT

26.72

0.48 %

SIDUS /USDT

0.0008732

-3.69 %

PNT /USDT

0.1324

17.68 %

AIDOGE /USDT

0.00000000006246

0.74 %

WING /USDT

5.8095

9.24 %

BTRST /USDT

0.3198

0.06 %

REI /USDT

0.02546

4.81 %

LOVELY /USDT

0.000000061329

2.01 %

SPIRIT /USDT

0.0006653

54.50 %

SNT /USDT

0.02319

1.88 %

PEOPLE /USDT

0.009549

1.95 %

SPELL /USDT

0.0005218

-0.93 %

XETA /USDT

0.007202

-1.94 %

DUSK /USDT

0.1144

0.70 %

WOO /USDT

0.16697

2.09 %

AKRO /USDT

0.0076393

-5.43 %

REP /USDT

0.6927

-5.94 %

GAYPEPE /USDT

0.0000005279

15.36 %

THN /USDT

0.033147

3.11 %

BTS /USDT

0.009095

0.82 %

MYRIA /USDT

0.001480

-2.82 %

AGI /USDT

0.045634

-2.35 %

FRA /USDT

0.0020248

5.93 %

PSL /USDT

0.0002403

-4.11 %

LRC /USDT

0.17454

0.10 %

KAVA /USDT

0.6283

1.07 %

NBLU /USDT

0.013526

-0.05 %

LMWR /USDT

0.10247

9.52 %

MONG /USDT

0.00000000647

2.37 %

XET /USDT

0.0002988

0.57 %

SNM /USDT

0.0042

10.52 %

FTRB /USDT

0.005003

2.56 %

VR /USDT

0.00638

-6.31 %

TIDAL /USDT

0.00014473

0.31 %

MOVEZ /USDT

0.0007753

-3.54 %

GMT /USDT

0.15212

0.58 %

RBC /USDT

0.008836

-0.61 %

OPTIMUS /USDT

0.12200

0.65 %

ATLAS /USDT

0.0014359

-0.80 %

FUN /USDT

0.0038756

-0.86 %

LTC /USDC

65.2023

1.25 %

WOJAK /USDT

0.00007810

0.02 %

GST /USDT

0.008486

-2.35 %

BTM /USDT

0.032551

-0.75 %

DAG /USDT

0.02492

-5.03 %

ACN /USDT

0.00019405

-5.14 %

USTC /USDT

0.012320

-0.90 %

BBANK /USDT

0.015315

-7.40 %

CEEK /USDT

0.03732

-1.40 %

DEGO /USDT

1.3122

0.51 %

GLMR /USDT

0.16504

1.94 %

AR /USDT

4.179

1.48 %

STORJ /USDT

0.3402

-4.03 %

ASM /USDT

0.016452

12.71 %

SERO /USDT

0.00532

2.90 %

JOY /USDT

0.038320

7.36 %

NVIR /USDT

0.02429

1.54 %

FALCONS /USDT

0.0021621

0.38 %

VEGA /USDT

1.1330

-3.45 %

PANDO /USDT

0.0023494

0.38 %

SOPH /USDT

0.133112

-0.65 %

IAG /USDT

0.051974

-3.59 %

BAKE /USDT

0.10949

-1.11 %

LPT /USDT

5.583

-1.72 %

VP /USDT

0.510

10.86 %

JAM /USDT

0.0004015

2.65 %

PLCU /USDT

98.64

-0.53 %

TEM /USDT

0.00000690

0.29 %

MONS /USDT

0.009352

5.87 %

VTHO /USDT

0.0011349

1.20 %

LOOKS /USDT

0.05193

-3.70 %

XYM /USDT

0.021226

-1.19 %

KPAD /USDT

0.001221

20.89 %

GMEE /USDT

0.00375

1.62 %

ONT /USDT

0.1754

-0.95 %

OOKI /USDT

0.0017284

2.18 %

CTY /USDT

20.900

8.19 %

MART /USDT

0.00815

30.81 %

CRU /USDT

0.57716

-0.50 %

RBLS /USDT

0.06371

8.07 %

CERE /USDT

0.003022

-0.82 %

CHESS /USDT

0.1275

1.43 %

LAI /USDT

0.0075862

-1.05 %

ROUTE /USDT

2.0402

2.63 %

OOE /USDT

0.011028

-1.66 %

QNT /USDT

91.179

1.61 %

KIN /USDT

0.00001156

1.76 %

METO /USDT

0.0004742

-1.18 %

SUSHI /USDT

0.6013

-1.98 %

SUI /USDC

0.4430

0.36 %

AART /USDT

0.0006842

-0.62 %

RIF /USDT

0.067897

-0.58 %

EGLD /USDT

24.978

-1.39 %

MYRA /USDT

0.003082

4.82 %

CWEB /USDT

0.016535

0.44 %

DORA /USDT

0.019830

5.59 %

LITE /USDT

0.00465

-16.21 %

ESG /USDT

0.50374

2.61 %

ELF /USDT

0.36991

-0.99 %

CHAMP /USDT

0.003980

0.00 %

KING /USDT

0.000826

8.97 %

ZCX /USDT

0.06016

2.87 %

OGN /USDT

0.0904

-1.41 %

MTL /USDT

1.31572

1.81 %

YFI /USDT

5166.74

1.09 %

ABBC /USDT

0.036550

-2.69 %

OP /USDC

1.2950

0.91 %

DMTR /USDT

0.0193278

1.43 %

KBOX /USDT

0.00003514

4.58 %

TRU /USDT

0.034256

-4.64 %

AST /USDT

0.087688

1.60 %

RFOX /USDT

0.008760

0.57 %

OLT /USDT

0.003315

-2.41 %

FREE /USDT

0.0000001061

1.53 %

FIL /USDC

3.2368

0.43 %

EWT /USDT

1.9901

-1.19 %

SHOPX /USDT

0.00627

-1.41 %

SLIM /USDT

0.0301

-0.33 %

POLIS /USDT

0.1210

-9.83 %

STND /USDT

0.010097

1.30 %

BLOK /USDT

0.0013058

1.76 %

DRAC /USDT

0.002408

15.60 %

WAXP /USDT

0.042389

2.58 %

PRX /USDT

0.2689

-0.25 %

DBC /USDT

0.0025988

-15.70 %

XVS /USDT

4.7117

-0.58 %

BISO /USDT

0.000855

10.46 %

LM /USDT

0.008131

-5.31 %

AICODE /USDT

1.147

-4.73 %

GAIA /USDT

0.00360

-8.39 %

DIA /USDT

0.25058

1.20 %

ALCX /USDT

11.422

-0.98 %

PORTO /USDT

1.7750

-0.45 %

MLK /USDT

0.25640

1.52 %

AKT /USDT

0.88280

1.31 %

DC /USDT

0.0005089

-0.76 %

C98 /USDT

0.13818

-0.83 %

SOL /USDC

19.457

0.70 %

CHEQ /USDT

0.029287

4.82 %

UMEE /USDT

0.003588

-5.75 %

FIU /USDT

0.000630

-0.15 %

SPELLFIRE /USDT

0.000542

0.18 %

CRE8 /USDT

0.001679

8.88 %

MDX /USDT

0.04596

-0.47 %

EGS /USDT

0.001034

28.92 %

ATA /USDT

0.08014

1.58 %

1EARTH /USDT

0.0014697

-2.26 %

WRT /USDT

0.06005

0.13 %

GAL /USDT

1.3301

-1.47 %

ORN /USDT

0.5128

-0.15 %

XCH /USDT

27.125

0.41 %

MATIC /USDC

0.52193

0.39 %

ERN /USDT

1.50727

2.39 %

TRVL /USDT

0.022600

-0.94 %

WOOP /USDT

0.003821

-5.90 %

DOGE2 /USDT

0.000000003062

-3.71 %

LIT /USDT

0.65189

-1.33 %

PLA /USDT

0.1519

1.19 %

LBL /USDT

0.002094

15.94 %

IZI /USDT

0.01115

11.72 %

LGX /USDT

0.002349

1.42 %

GXE /USDT

0.067300

-0.50 %

MAN /USDT

0.0111364

-1.70 %

DIS /USDT

1.8066

19.72 %

HEGIC /USDT

0.0110091

23.46 %

BNB /USDC

210.47

-0.10 %

IRIS /USDT

0.01847

4.35 %

MEAN /USDT

0.01829

1.10 %

TRAC /USDT

0.30453

1.48 %

DCK /USDT

0.021337

-4.30 %

SUIP /USDT

0.020087

7.33 %

MPLX /USDT

0.05025

1.84 %

ZIX /USDT

0.0001629

-5.23 %

OAS /USDT

0.045419

0.82 %

PERP /USDT

0.60229

-0.76 %

D2T /USDT

0.005760

-0.24 %

FEG /USDT

0.0002481

-1.31 %

TBE /USDT

0.00018275

-12.93 %

DOGE /USDC

0.061681

0.48 %

SWFTC /USDT

0.0010656

0.19 %

MNW /USDT

1.0250

-3.20 %

UFI /USDT

0.01567

-0.82 %

ALPHA /USDT

0.07718

1.68 %

KISHU /USDT

0.0000000001754

1.09 %

NAP /USDT

3.0600

17.78 %

BNT /USDT

0.39939

-1.12 %

DSLA /USDT

0.00078585

12.57 %

GARI /USDT

0.00970

-1.72 %

BICO /USDT

0.20328

0.07 %

ACM /USDT

1.8028

0.96 %

GOAL /USDT

0.0657

1.38 %

AQDC /USDT

0.00043

0.00 %

BUSD /USDT

0.9996

-0.01 %

STRAX /USDT

0.46518

3.53 %

MPI /USDT

0.0001085

11.97 %

TENET /USDT

0.144429

-0.96 %

BMEX /USDT

0.27989

-1.65 %

MBL /USDT

0.003069

0.62 %

SOS /USDT

0.00000003477

1.37 %

ODDZ /USDT

0.00688

-8.38 %

MKR /USDT

1286.12

0.39 %

POOLX /USDT

2.0800

-1.37 %

CETUS /USDT

0.039879

-1.29 %

OVO /USDT

0.021752

1.06 %

RAY /USDT

0.17218

-0.60 %

ICE /USDT

1.44768

-21.83 %

REVU /USDT

0.01196

-0.82 %

FERC /USDT

0.07627

-4.51 %

XAVA /USDT

0.1605

0.62 %

QRDO /USDT

0.04665

2.41 %

KUBE /USDT

0.007004

-0.58 %

WISTA /USDT

0.004687

-1.63 %

INTR /USDT

0.008231

3.43 %

GLQ /USDT

0.0037446

1.16 %

WAVES /USDT

1.575

1.22 %

PMON /USDT

0.3575

-1.13 %

WXT /USDT

0.004537

-0.30 %

MAJO /USDT

0.00583

-13.24 %

LTO /USDT

0.058235

0.90 %

SUKU /USDT

0.03390

-2.02 %

ITGR /USDT

0.007351

8.51 %

CELR /USDT

0.011793

0.88 %

LABS /USDT

0.00033128

-5.49 %

GAFI /USDT

1.701

0.00 %

RARE /USDT

0.06179

1.32 %

ARV /USDT

0.00002231

3.00 %

XVG /USDT

0.0033072

-0.06 %

FNCY /USDT

0.021002

4.25 %

DG /USDT

0.016670

-5.35 %

DYP /USDT

0.02175

-4.98 %

DOCK /USDT

0.01519

5.26 %

EPX /USDT

0.0001802

2.73 %

KARATE /USDT

0.00093844

1.67 %

MNT /USDT

0.3912

-0.83 %

NSBT /USDT

0.451

-1.95 %

BTG /USDT

12.5169

-0.30 %

ZZZ /USDT

0.06180

-0.24 %

UFT /USDT

0.2360

3.19 %

NEON /USDT

0.0715

2.28 %

NBT /USDT

0.0024810

-2.47 %

FLY /USDT

0.0006952

2.02 %

LEASH /USDT

293.76

-0.65 %

PAF /USDT

0.0002348

-1.88 %

CITY /USDT

2.8934

0.95 %

CAKE /USDT

1.1475

-0.26 %

BOA /USDT

0.007862

0.35 %

SWRV /USDT

0.016027

-12.35 %

BOSON /USDT

0.1401

0.28 %

FIO /USDT

0.01930

1.68 %

SWEAT /USDT

0.0077448

1.25 %

TKO /USDT

0.21844

-0.79 %

ADX /USDT

0.1340

1.36 %

NOS /USDT

0.01130

-0.87 %

ACX /USDT

0.05176

0.29 %

HELLO /USDT

0.046366

0.99 %

BEPRO /USDT

0.0004345

1.21 %

AVT /USDT

0.7354

-2.96 %

GAME /USDT

0.02232

1.17 %

DAR /USDT

0.08513

-1.70 %

NOOT /USDT

0.0001372

-7.04 %

FIWA /USDT

0.00007009

12.34 %

LOOP /USDT

0.06838

-0.39 %

SUPER /USDT

0.0791

0.12 %

NXD /USDT

0.00007389

4.12 %

MQL /USDT

0.00002477

-5.56 %

SC /USDT

0.003049

1.83 %

AIOZ /USDT

0.011892

0.56 %

LYXE /USDT

5.2794

3.08 %

INFRA /USDT

0.56738

-0.99 %

SIS /USDT

0.1476

-2.18 %

NAS /USDT

0.009824

10.60 %

SAVG /USDT

0.002632

-1.82 %

MYTH /USDT

0.28014

-0.89 %

XED /USDT

0.036433

-1.61 %

FOR /USDT

0.01822

4.65 %

BEL /USDT

0.56645

-2.16 %

AVA /USDT

0.46172

4.39 %

VLX /USDT

0.00829

-2.81 %

ARTEM /USDT

0.001215

-0.08 %

RON /USDT

0.4654

0.02 %

ITA /USDT

1.1563

1.56 %

TEER /USDT

0.1647

6.32 %

FLOKICEO /USDT

0.00000000000352

-7.61 %

BAND /USDT

1.0536

-1.29 %

TSUGT /USDT

0.045512

-0.03 %

WELL /USDT

0.0039960

-2.27 %

YFII /USDT

424.26

0.23 %

QUACK /USDT

0.0000000004646

0.08 %

DNXC /USDT

0.008814

-4.01 %

XTZ /USDT

0.6586

-0.31 %

ACE /USDT

0.00268

-0.37 %

DATA /USDT

0.02256

1.85 %

MONI /USDT

0.00651

3.00 %

MTV /USDT

0.0010217

1.12 %

NSURE /USDT

0.004231

2.86 %

LITH /USDT

0.0002777

0.72 %

WSIENNA /USDT

0.07067

-5.99 %

LMR /USDT

0.00496

-3.31 %

CAL /USDT

0.000824

-4.07 %

NALS /USDT

0.0454

-3.40 %

RANKER /USDT

0.001098

-1.70 %

BORA /USDT

0.11216

0.09 %

AIRTNT /USDT

0.0001347

-2.81 %

PSG /USDT

3.0612

0.64 %

PROS /USDT

0.2641

0.26 %

ELA /USDT

1.47684

-2.45 %

BSCPAD /USDT

0.0863

-3.79 %

WHALE /USDT

0.4720

-0.73 %

HERA /USDT

0.002336

1.43 %

SKL /USDT

0.021831

-2.04 %

KONO /USDT

0.017556

-0.24 %

IOEN /USDT

0.0020255

2.05 %

ZKS /USDT

0.037782

1.70 %

SYS /USDT

0.08441

-0.75 %

SUDO /USDT

0.1942

-5.08 %

SMART /USDT

0.001884

4.43 %

DMC /USDT

0.07654

5.83 %

DOP /USDT

0.1315

-0.07 %

NFTB /USDT

0.006763

4.64 %

WICC /USDT

0.003804

6.49 %

SLICE /USDT

0.0316

-7.05 %

ORTB /USDT

0.003132

2.21 %

MTRG /USDT

1.4710

0.19 %

YFDAI /USDT

79.812

1.64 %

BAS /USDT

0.09834

4.15 %

JGN /USDT

0.018506

-5.70 %

WIT /USDT

0.006050

0.08 %

KAR /USDT

0.0628

-0.78 %

NEO /USDT

7.40

-0.80 %

DEP /USDT

0.000896

-0.44 %

STN /USDT

0.004330

13.32 %

CVX /USDT

2.8480

1.21 %

RENA /USDT

0.000738

16.95 %

UOS /USDT

0.1365

-1.51 %

WRX /USDT

0.0940

2.95 %

NAVI /USDT

0.01799

-8.44 %

GRAIL /USDT

714.03

-1.51 %

SLP /USDT

0.0013825

0.73 %

WEST /USDT

0.006231

3.78 %

NBP /USDT

0.000055827

3.08 %

FDC /USDT

0.00000008343

-9.53 %

KFT /USDT

0.00530

-0.93 %

PRIMAL /USDT

0.0003756

0.29 %

DFI /USDT

0.30870

-0.90 %

TIMECHRONO /USDT

15.130

-0.96 %

MIX /USDT

0.000910

-1.30 %

BUY /USDT

0.020329

-0.13 %

DIO /USDT

0.00522

-2.06 %

MATTER /USDT

0.03262

1.30 %

AMPL /USDT

1.3294

-4.02 %

WWY /USDT

0.003138

6.33 %

BNC /USDT

0.18985

-0.89 %

UTK /USDT

0.05452

2.63 %

HEART /USDT

0.009701

-1.27 %

REEF /USDT

0.0013079

-1.43 %

WALV /USDT

0.034052

-1.00 %

CWS /USDT

0.17494

-4.25 %

CPOOL /USDT

0.02036

-1.30 %

DHB /USDT

0.0004361

5.64 %

MEME /USDT

10.8002

2.03 %

NEXT /USDT

0.04153

-7.52 %

XCUR /USDT

0.01493

1.28 %

GOB /USDT

0.000776

-0.89 %

TAP /USDT

0.002855

-3.28 %

LSS /USDT

0.10236

-1.49 %

GAS /USDT

2.403

-1.47 %

XEM /USDT

0.025989

1.63 %

AERGO /USDT

0.10377

0.58 %

MLT /USDT

0.07483

-1.00 %

REDTOKEN /USDT

0.000006390

-0.42 %

NYZO /USDT

0.008590

-10.48 %

SOUL /USDT

0.06977

0.18 %

DHX /USDT

0.33249

-12.50 %

NEST /USDT

0.005190

-1.98 %

SHILL /USDT

0.008383

0.02 %

PNK /USDT

0.01639

0.79 %

AIBB /USDT

0.0000000001538

-5.35 %

DMS /USDT

0.00004129

-1.57 %

ARES /USDT

0.0004655

-2.20 %

GRV /USDT

0.10278

-1.26 %

QUICK /USDT

0.041583

2.25 %

HYDRA /USDT

0.4556

7.30 %

MPL /USDT

4.856

-3.65 %

UNO /USDT

0.04106

1.30 %

ALPINE /USDT

1.7691

-0.25 %

SHI /USDT

0.0012805

0.99 %

KLO /USDT

0.001126

-7.70 %

FIRE /USDT

0.0005125

1.30 %

DCR /USDT

12.981

-0.07 %

QTC /USDT

0.2086

1.50 %

LEMN /USDT

0.00607

0.33 %

CVC /USDT

0.07718

-0.56 %

WNCG /USDT

0.05896

-0.15 %

MILO /USDT

0.000000004068

2.31 %

AUTO /USDT

11.56

2.03 %

MSWAP /USDT

0.0001372

-3.78 %

FROG /USDT

0.03857

2.74 %

MOOV /USDT

0.002858

2.18 %

SOV /USDT

0.22851

-2.10 %

PKF /USDT

0.0548

-1.26 %

BFT1 /USDT

0.04018

-4.05 %

PNG /USDT

0.018376

0.71 %

GITCOIN /USDT

0.8769

-1.00 %

OLE /USDT

0.007344

0.17 %

PHA /USDT

0.0952

-1.24 %

KP3R /USDT

43.03

0.30 %

GGG /USDT

0.03987

-2.66 %

RBN /USDT

0.1649

-1.07 %

STRM /USDT

0.00385

0.78 %

GNO /USDT

98.86

-0.25 %

HARD /USDT

0.1083

1.59 %

LGCY /USDT

0.00010385

-4.17 %

PUNDIX /USDT

0.35842

1.67 %

RAZOR /USDT

0.0042548

0.95 %

DEXE /USDT

2.2148

1.57 %

BOND /USDT

2.2252

-0.21 %

AXS /USDT

4.435

0.91 %

IONX /USDT

0.01544

-2.83 %

LION /USDT

0.000028678

-3.80 %

HNS /USDT

0.014457

0.78 %

GRND /USDT

0.166605

2.40 %

SEILOR /USDT

0.0054756

3.28 %

PAW /USDT

0.0000000072645

-1.44 %

CTK /USDT

0.45424

1.01 %

STBU /USDT

0.020732

-5.15 %

TURBOS /USDT

0.0008860

-11.40 %

KAT /USDT

0.009024

20.11 %

XPNET /USDT

0.002749

1.28 %

COREUM /USDT

0.07892

-2.81 %

HAHA /USDT

0.000003933

4.54 %

AVAX /USDC

8.902

0.70 %

WSI /USDT

0.01032

-0.57 %

B3X /USDT

0.001663

-3.37 %

LAT /USDT

0.00740

3.78 %

STEEM /USDT

0.1743

0.00 %

ZIL /USDT

0.017420

-2.36 %

MATCH /USDT

0.000009104

-7.71 %

DOGA /USDT

0.007314

-2.90 %

WNZ /USDT

0.000669

-7.97 %

OSMO /USDT

0.3263

0.92 %

BONDLY /USDT

0.002394

1.39 %

CFI /USDT

0.09527

-5.86 %

VENT /USDT

0.005776

0.31 %

ZEE /USDT

0.011009

-4.08 %

FORM /USDT

0.0009038

-3.44 %

EPIK /USDT

0.003550

-1.79 %

WEAR /USDT

0.0004046

-0.36 %

TROY /USDT

0.002353

0.72 %

RAI /USDT

2.7254

1.27 %

LIME /USDT

0.005448

0.34 %

KMA /USDT

0.0005150

-2.59 %

FOREX /USDT

0.01099

-1.16 %

DAI /USDT

0.9999

0.12 %

OLV /USDT

0.00444

-3.05 %

LUNR /USDT

0.05022

0.21 %

RLTM /USDT

0.011221

2.05 %

BADGER /USDT

2.0026

-0.51 %

BSCS /USDT

0.00769

5.63 %

POOL /USDT

2.23025

-3.83 %

MM /USDT

1.8280

5.90 %

SFP /USDT

0.59157

1.60 %

LIEN /USDT

0.26448

-4.51 %

NOIA /USDT

0.020950

4.57 %

ORBS /USDT

0.022977

0.79 %

CELL /USDT

0.1750

4.35 %

BP /USDT

0.002591

0.58 %

HAM /USDT

0.0000000013366

-0.43 %

FARM /USDT

21.845

0.22 %

SENATE /USDT

0.020408

0.48 %

OIN /USDT

0.002691

-16.35 %

LAVA /USDT

0.0009433

8.31 %

DERI /USDT

0.00781

1.03 %

FAN /USDT</