• การแจ้งเตือน ตลาดและราคา
   ดูเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนอัตราการซื้อขายและภาษา
  • การตั้งค่ากําหนด
   สีการเปลี่ยนแปลง
   เวลาเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา
  สกุลเงิน ราคา % 24 h
  วกกลับ

  Gate.io Daily HODL & Earn ETH No.502: Earn up to 1% APR

  2022-11-25 07:38:32 UTCอ่าน:10638
  Gate.io Daily HODL & Earn ETH #502 will be launched at 4:00 UTC on Nov. 28th at Gate.io's “HODL& Earn”. We are planning to lock 3,000 ETH in total for a period of 7 days, with an estimated reward of 1% P.A

  Earn Now: https://www.gate.io/hodl/1538
  Join Gate.io HODL & Earn Telegram Group


  Below is the schedule of upcoming “Earn Everyday”rounds over the coming 7 days.  Rules of “Lock ETH & Earn”:
  1) Locking your ETH for 7 days is required.
  2) No handling fee
  3) Estimated annualized return is 1% P.A
  4) Interest and principal will be distributed at the end of the lockup term.

  Subscription to become a Gate Live Stream Host is now open! We welcome both experienced and novice steamers to share their experience on the platform. Don't miss the chance to unleash your creativity and become a star. Lots of substantial benefits, including red packets and donations from users, are waiting for you. Apply now!
  Learn more: https://www.gate.io/article/27408.


  Gateway to Crypto
  Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly and easily on Gate.io

  Sign up to enter the crypto gateway and get 40% commission from referrals
  Download iOS/Android App right now.

  Reach out to us!
  Twitter: https://twitter.com/gate_io
  Telegram: https://t.me/gateio
  Instagram:https://www.instagram.com/gateioglobal
  Medium:https://medium.com/@gateio
  Podcast: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs

  Gate.io Team
  November 25th,2022

  ภาษาและภูมิภาค
  อัตราซื้อขาย